| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 17
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
VLOGA MANAGERJA V VRHUNSKEM ŠPORTU SLOVENIJE
Mojca Koligar, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Šport je postal industrija in potreba po rezultatih, ne samo iz športnega vidika, ampak tudi iz vidika poslovanja športnih organizacij, je postala gonilo razvoja področja managementa v športu. V diplomskem delu bomo predstavili management športa ter ljudi, ki so z njim povezani. Predstavljena so teoretična izhodišča športnega managementa, vloge in naloge športnega managerja ter stanje športnega managementa v vrhunskem športu Slovenije. Opravili smo analizo o vlogi, nalogah in pomenu športnih managerjev za športnike v vrhunskem športu Slovenije. Raziskava je potekala na podlagi anketnega vprašalnika z zaprtimi in z odprtimi vprašanji. Vanjo je bilo vključenih 34 oseb: managerji športa ter športniki in športnice. Ugotavljali smo, kakšno je stanje športnega managementa v vrhunskem športu Slovenije, kakšno funkcijo opravljajo športni managerji, kakšne so prednosti, ki jih managerji zagotovijo športniku, katere so ovire s katerimi se pri svojem delu srečujejo managerji itd. Na koncu diplomske naloge smo opisali sklepe, do katerih smo prišli tekom raziskave ter predloge, ki bi izboljšali stanje športnega managementa v vrhunskem športu Slovenije.
Keywords: športni management, športni manager, vrhunski šport, vrhunski športnik, Slovenija
Published: 21.10.2009; Views: 2702; Downloads: 321
.pdf Full text (659,30 KB)

2.
DELOVNO-PRAVNI POLOŽAJ ŠPORTNIKA
Ksenija Pinter, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava delovno-pravni položaj športnikov. Temeljna pozornost in razprava sta posvečeni vprašanju, ali obstajajo elementi delovnega razmerja iz 4. člena Zakona o delovnih razmerjih v razmerju med športnikom in športnim klubom in ali športniki v Sloveniji izpolnjujejo pogoje za pridobitev statusa delavca. Pri tem avtorica ugotavlja, da bi bilo potrebno upoštevati posebnosti športa kot specifične družbene dejavnosti in omogočiti veljavno sklepanje pogodb o zaposlitvi, z drugačno ureditvijo določenih pravic in obveznosti za športnike. Vseh institutov delovnega prava za ta razmerja namreč ni mogoče uporabiti. V nadaljevanju je prikazan položaj športnikov v Evropski uniji. V tem smislu so analizirane sodbe Sodišča Evropske unije, ki segajo na področje športa in so povezane z uresničevanjem načela prostega gibanja delavcev ter prepovedjo diskriminacije. Prikazana pa je tudi ureditev položaja športnikov v posameznih državah članicah Evropske unije.
Keywords: Športnik, šport, športni klub, pogodba o zaposlitvi, elementi delovnega razmerja, posebnosti športa, Evropska unija.
Published: 07.07.2010; Views: 2062; Downloads: 244
.pdf Full text (737,14 KB)

3.
SKLADNOST BLAGOVNIH ZNAMK UNITUR IN PETRA MAJDIČ
Tamara Peršuh, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo predstavlja skladnost blagovnih znamk Unitur in Petra Majdič. Vsebino diplomskega dela smo razdelili na dva dela. Prvi del zajema teoretična izhodišča na področju marketinga v športu in blagovnih znamk. Drugi, praktični del predstavlja predhodno opredeljene teoretične osnove in podatke, pridobljene na podlagi raziskave. Drugi del najprej predstavlja Petro Majdič kot blagovno znamko, nato sledi še predstavitev blagovne znamke Unitur. Po posameznih predstavitvah se diplomsko delo osredotoča na predstavitev skupnega sodelovanja in skladnosti med znamkama. Raziskavo o skladnosti med blagovnima znamkama smo opravili z metodo osebnega spraševanja s strukturiranim vprašalnikom med petdesetimi naključno izbranimi študenti Univerze v Mariboru. Analiza v praktičnem delu je pokazala, da sodelovanje med Petro Majdič in Uniturjem temelji na medsebojni skladnosti. Ugotovili smo, da obstaja tako vsebinska skladnost kot tudi usklajenost podob med Majdičevo in Uniturjem.
Keywords: blagovna znamka, marketing v športu, sponzoriranje, športnik kot blagovna znamka
Published: 28.01.2011; Views: 1526; Downloads: 191
.pdf Full text (1,76 MB)

4.
DIJAK - ŠPORTNIK
Jure Kurnik, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Izobraževanje in športna dejavnost učencev se med seboj pomembno dopolnjujeta in pogosto predstavljata pomembni del njihovih življenj. Splošno znano je, da je telesna dejavnost eden najboljših preventivnih dejavnikov pred pojavom različnih bolezni in da ima pozitivni vpliv na posameznikovo samozavest in zdravje. Nekaterim učencem športna dejavnost pomeni samo način za preživljanje prostega časa spet drugi imajo v športu višje cilje. Ob intenzivnem in sistematičnem treniranju želijo postati vrhunski športniki; to pomeni, da so zaradi tega veliko bolj obremenjeni. Naloga šole je, da tem učencem omogoči lažje usklajevanje šolskih obveznosti. V slovenskih srednjih šolah se lahko učencem, ki so nadarjeni športniki podeli status športnika, ki jim ponuja nekatere ugodnosti. Poleg teh pa so opredeljene tudi obveznosti, ki jih mora učenec izpolnjevati, da lahko status pridobi in tudi obdrži. Namen te diplomske naloge je bil raziskati ali so lahko dobri športniki tudi uspešni, motivirani in odgovorni dijaki. Raziskava je bila narejena med 73 dijaki – športniki v Mariborski regiji, ki so člani različnih športnih klubov. Uporabili smo deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo raziskovanja. Rezultati kažejo, da večina dijakov nima težav z usklajevanjem šolskih in športnih obveznosti. Dobro se zavedajo, da je njihov čas za šolske obveznosti omejen, zato ga morajo koristno izrabiti
Keywords: dijak, športnik, šola, šolsko delo, uspeh, športne obveznosti, usklajevanje šolskih in športnih obveznosti
Published: 06.10.2015; Views: 1209; Downloads: 117
.pdf Full text (1,43 MB)

5.
PRAVNI POLOŽAJ ŠPORTNIKOV V SLOVENIJI, NEKATERIH DRŽAVAH EVROPSKE UNIJE IN ZDA - PRIMERJALNI VIDIK
Mitja Žigante, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga opredeljuje položaj poklicnih športnikov. Sodobni šport ni več samo igra ampak postaja gospodarsko, komercialno, kulturno in reprezentativno vse pomembnejši zato se pojavlja vprašanje ali je to področje zakonsko primerno urejeno. Predvsem nas zanima ali v razmerju med športnikom in športnim klubom obstajajo elementi delovno-pravnega razmerja. V ta namen preverimo obstoj vseh elementov delovnega razmerja, ki imajo svoje izhodišče v 4. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR). Če upoštevamo, da je šport specifična družbena dejavnost bi s predrugačenjem določenih pravic ter uvedbo izjem bodisi v ZDR ali Zakonu o športu (ZSpo), v teh primerih lahko omogočili sklepanje pogodb o zaposlitvi. V drugem delu analiziramo položaj športnikov, obstoj davčnih ugodnosti in olajšav za športnike, socialni položaj in možnosti pokojninskega oz. premostitvenega zavarovanja zanje. V zadnjem delu naloge se osredotočimo na tujino in poiščemo primere dobrih in slabih praks in na podlagi tega ugotavljamo da bi bile na tem področju pri nas dobrodošle določene reforme.
Keywords: športnik, klub, delovno razmerje, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o športu.
Published: 27.10.2015; Views: 613; Downloads: 174
.pdf Full text (366,82 KB)

6.
PROCES DELA ŠPORTNEGA FOTOGRAFA
Rene Gomolj, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Osrednja tema diplomske naloge je opis dela športnega fotografa in fotografiranja športnih dogodkov. Diplomsko delo obsega tako teoretični kot praktični del. Teoretični del delno temelji na ugotovitvah med praktičnim delom na projektu. V teoretičnem delu so opisani osnovne za vstop v športno fotografijo. V praktičnem delu pa so zajete fotografije različnih športnih dogodkov in športnikov ter razlage ozadja posameznih fotografij.
Keywords: Fotografija, športnik, šport, portreti, akcija
Published: 18.09.2013; Views: 1138; Downloads: 100
.pdf Full text (6,57 MB)

7.
OBDAVČITEV DOHODKOV ŠPORTNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI
Dalibor Nenić, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Šport je spremljevalec razvoja človeške družbe in posledično tudi njen odraz. V današnji družbi ima šport velik vpliv, saj je postal industrija z velikim ekonomskim vplivom na gospodarstvo. In čeprav imajo športniki v družbi posebno vlogo, davčna zakonodaja Republike Slovenije športnikov ne opredeljuje kot posebno kategorijo. Zgolj v posameznih določbah se nanje neposredno sklicuje, vendar pojma ne definira. Zakon o dohodnini deli davčne zavezance po domicilu, torej na rezidente in nerezidente. Dohodki rezidentov so obdavčeni po svetovnem dohodku, medtem ko so dohodki nerezidentov obdavčeni po viru dohodka. Rezidentom Slovenije se enkrat letno odmeri davek od dohodka, t. i. dohodnina. Posebno pozornost je potrebno nameniti razločevanju med športnikom, ki je precej ohlapen pojem, ter poklicnim in vrhunskim športnikom, ki sta posebni kategoriji. Športnik je lahko vsaka oseba, ki izpolnjuje zakonske kriterije, kar pa ne pomeni, da bo za svojo aktivno ukvarjanje s športom tudi obdavčena. Poklicni športni deluje na trgu kot samostojni podjetnik. V kolikor vrhunski športnik izpolnjuje zakonsko predpisane pogoje, je upravičen do plačila prispevkov za socialno varnost. Športnik lahko v okviru svojega udejstvovanja v športu prejema dohodke iz različnih virov. Bodisi gre za dohodek iz zaposlitve, dohodek iz dejavnosti, bonitete, dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, dohodek iz osebnostnih pravic, drugih dohodkov, sponzorske pogodbe itd.. Bistveno je predvsem razločevanje, kdo je upravičen do dohodka, iz katerega vira ga je pridobil ter kakšna je stopnja obdavčitve. Sodobna praksa opravljanja storitev s področja športa se odmika od tradicionalnega pojmovanja, saj nekateri športniki ustanavljajo družbe, ki delujejo kot ponudniki storitev, katere opravlja športnik. Davčni zavezanec je v tem primeru pravna oseba. Razlog je v višini obdavčitve dohodka pravne osebe in fizične osebe. Globalno gospodarstvo ter izvajanje storitev znotraj Evropske unije ter tretjih držav, lahko pripelje do položaja, da dve državi obdavčita isti dohodek. V tem primeru pride do dvojnega obdavčenja, ki ga skušajo države odpraviti z različnimi bilateralnimi ali multilateralnimi pogodbami.
Keywords: šport, športnik, poklicni športnik, rezident, nerezident, dohodek iz zaposlitve, dohodek iz dejavnosti, samostojni podjetnik, davčna osnova, mednarodno obdavčenje
Published: 03.11.2014; Views: 1117; Downloads: 162
.pdf Full text (952,40 KB)

8.
OBDAVČITEV ŠPORTNIKA
Nejc Miložič, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga obravnava predstavitev tipičnih dohodkov športnikov in sistem njihove obdavčitve. Na začetku naloge opredelim osnovni pojem športnika in davka, ki sta pomembna za nadaljnji potek naloge. V obsežnejšem osrednjem delu naloge opisujem temeljna načela ZDoh-2, ki so pomembna za obdavčitev športnika, predvsem razlikovanje med rezidentom in nerezidentom glede obdavčitve po viru dohodka. Nadalje sledi delitev na dohodke športnika iz zaposlitve in dohodke iz dejavnosti. Opisal sem tudi tipične odhodke športnika. Na tem mestu bi izpostavil prispevke v premostitveni sklad, saj gre za nov zakon in je tema zelo aktualna. Naslednja točka je najobsežnejša, gre za vrste dohodkov športnikov. Ukvarjam se z dohodki, ki jih športnik prejema od kluba, tukaj gre za precej zakonsko neurejeno področje, saj načeloma vsak športnik v kolektivnih športih izpolnjuje vse elemente delovnega razmerja, svoje delo pa opravlja na podlagi civilnopravnih pogodb in ne na podlagi pogodbe o delovnem razmerju. Našteti so še nekateri najpogostejši dohodki, kot so premije, bonitete itd. Sledijo dohodki iz tekmovanj in nagrade in opis obdavčitve le teh. Kasneje sledijo še dohodki v obliki štipendij, donacij in sponzorstev. Ravno v povezavi s sponzorstvi je obdelana naslednja točka, ki prikazuje prenos dohodka športnika na pravno osebo in problematiko na to temo. V zadnji točki vsebinskega dela obravnavam problem dvojnega obdavčenja in mednarodne konvencije, ki to urejajo. Sledi zaključek in navajanje bibliografije.
Keywords: športnik, dohodek, davek, odhodek, obdavčenje, zavezanec, dohodnina
Published: 18.12.2014; Views: 1234; Downloads: 145
.pdf Full text (565,64 KB)

9.
DRUŽINA IN ŠPORT
Maja Korošec, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Družina in šport sta ključna dejavnika v diplomski nalogi. Ukvarjali smo se z družino, njenim bistvom, vidiki, tipologijo in vlogo, ki pripomore k oblikovanju otroka tako v socialnem kot športnem smislu. Za predšolskega otroka je družina ključnega pomena. V diplomski nalogi je predstavljena sama družina, v kateri poteka primarna socializacija. Sama vsebina diplomske naloge se nagiba tako k družini kot k samemu športu. Osredotočili smo se predvsem na predšolskega otroka, na družino, v kateri živi, kakšen je njegov položaj, kakšna je vloga in funkcija družine in kako družina pomaga predšolskemu otroku pri športnem udejstvovanju. V teoretičnem delu diplomske naloge smo poleg omenjenega opredelili šport in pomen športa tako za družino kot tudi za predšolskega otroka – športnika. Pobližje smo si pogledali različno teorijo, tako o družini kakor o športu. Zanimalo nas je, kako blizu sta si družinsko življenje in šport. Skozi empirični del smo raziskali jasen pogled na športno udejstvovanje družine. Starši iz primestnega in/ali mestnega okolja so izpolnjevali v vrtcu anketne vprašalnike za svojega otroka. Pridobljene rezultate smo dopolnjevali s teorijo in jih primerjali s postavljenimi hipotezami, ki smo si jih zastavili na začetku diplomske naloge. Ugotovili smo, da se je športno udejstvovanje v družini povečalo.
Keywords: KLJUČNE BESEDE Družina, predšolski otrok, šport, starši, vidik, tipologija, položaj, razvoj, pomen, udejstvovanje, športnik, družinsko življenje, zgodnje otroštvo.
Published: 11.12.2014; Views: 1997; Downloads: 305
.pdf Full text (563,54 KB)

10.
ODNOSI Z JAVNOSTMI V VRHUNSKEM ŠPORTU
Andreja Pihler, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obsega temo odnosov z javnostmi v vrhunskem športu. Danes so odnosi z javnostmi zelo odmevni proces komuniciranja z namenom, da se zagotovi ali ohrani dober ugled organizacije ali pa posameznika. Pomemben del družbenega prostora postajajo tudi vrhunski športi, kateri so obravnavani kot najvišja stopnja tekmovalnosti za dosego najboljših rezultatov. Tako odnosi z javnostmi kot vrhunski športi so prisotni v vseh državah po svetu. Nas pa je zanimalo, kako delujejo skupaj. Torej predmet naše obravnave, oziroma cilj naloge je izdelava raziskave na temo odnosov z javnostmi v vrhunskem športu. V našem primeru v borilnem športu – boksu. Najboljši slovenski boksar je Dejan Zavec. Z njim smo opravili globinski intervju na temo odnosov z javnostmi v športu. V prvem delu diplomske naloge je predstavljen teoretični vidik odnosov z javnostmi nasploh in v športu ter njeni mediji. V empiričnem delu naloge pa je predstavljen intervju vrhunskega slovenskega športnika Dejana Zavca. Intervju zajema devet vprašanj, katera se navezujejo na odnose z javnostmi v vrhunskem (borilnem) športu.
Keywords: odnosi z javnostmi, komuniciranje, vrhunski šport, vrhunski športnik
Published: 04.07.2016; Views: 971; Downloads: 88
.pdf Full text (978,16 KB)

Search done in 0.22 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica