| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 10
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Management v športnem klubu
David Ban, 2019, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem projektu z naslovom Management v športnem klubu sem raziskal management in izvajanje managementa v Rokometnem klubu Krško (v nadaljevanju RK Krško), ki je neprofitna organizacija. Poudariti sem želel pomen dobrega managementa, saj tako klub oblikuje pozitivno podobo v javnosti in pridobiva pokrovitelje, uporabnike športnih storitev, obiskovalce tekem in povečuje število trenirajočih članov. Za uspešnost športnega kluba je pogosto ključnega pomena s kolikšnimi finančnimi sredstvi razpolagajo. Najprej sem navedel nekaj teoretičnih osnov managementa, managementa v športu in neprofitnih organizacij. Nato sem opisal športna društva in rokomet. Teorijo sem povezal s praktičnim primerom in predstavil RK Krško ter raziskal zadovoljstvo članov kluba z izvajanjem managementa. Ugotovil sem, da so člani z izvajanjem managementa v klubu zadovoljni ali zelo zadovoljni, delo vodstva pa ocenjujejo kot solidno, dobro ali zelo dobro. Vendar nekatere pomanjkljivosti vseeno obstajajo. Na osnovi analize obstoječega managementa, ugotovitev in odgovorov na vprašanja, sem podal ideje in predloge za izboljšave.
Keywords: Management, Rokometni klub Krško, neprofitne organizacije, športni management, rokomet.
Published: 28.10.2019; Views: 370; Downloads: 56
.pdf Full text (621,74 KB)

2.
Zagonska dokumentacija projekta izgradnje športnega parka Moravče
Aleš Burja, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Zagonska dokumentacija je temeljna sestavina vsakega strokovno pripravljenega projekta. V diplomskem delu smo zato na razumljiv način predstavili metode in lastnosti projektnega managementa v teoretičnem delu, ter primer zagonske dokumentacije projekta športni park Moravče v empiričnem delu. Ključni dejavnik za uspešno izvedbo projekta so med drugim jasno definirane zahteve naročnika, ter celovito pripravljena zagonska dokumentacija. V teoretičnem delu naloge so prikazani tudi vsi ostali vplivni dejavniki uspeha izvedbe projekta, osnovni pojmi projektnega managementa, ter različni načini planiranja, organiziranja, vodenja in kontroliranja projekta. Empirični del je namenjen prikazu zagonske dokumentacije na realnem projektu športnega parka Moravče na osnovi celovitega pristopa. V diplomskem delu smo uporabili strokovno literaturo, interne podatke občine Moravče in Nk Termit Moravče, kot tudi lastne ocene ter izračune.
Keywords: zagonska dokumentacija, projekt, projektni management, športni park Moravče
Published: 10.08.2016; Views: 967; Downloads: 148
.pdf Full text (1,61 MB)

3.
Menedžment inovacij pri razvoju izbranih sodobnih športnih izdelkov
Bojana Kušić, 2015, master's thesis

Abstract: Današnji trg ponudbe sodobnih športnih izdelkov je zelo obsežen in konkurenčen. Podjetja, ki so v globalnem prostoru vodilni proizvajali sodobnih športnih izdelkov, imajo kot prioritetno v svojih poslovnih strategijah zapisano inovativnost, s katero dosegajo konkurenčno prednost na trgu in s tem dosegajo ekonomski uspeh. To magistrsko delo obravnava problem menedžmenta inovacij na področju razvoja sodobnih športnih izdelkov. V tem delu je raziskano kakšen je menedžment inovacij pri dveh svetovno vodilnih proizvajalcev športnih izdelkov in kakšen je njihov postopek razvoja novih sodobnih športnih izdelkov ter katere sodobne inženirske metode uporabljajo pri tem. Uporabljene metode raziskovanja so teoretične. V primerjalni analizi so zajeti vidiki vpliva strategije podjetja in primerjava razvojnih postopkov obeh proizvajalcev in uporabljenih razvojnih inženirskih metod ob sodelovanju z ostalimi strokovnjaki, ki so potrebni za uspešen razvoj novih izdelkov na tem področju. Dognano je, da je menedžment inovacij področje, kjer mora podjetje upoštevati princip celovitosti, težiti k poslovni odličnosti in biti v svojem poslovanju fleksibilno, če želi biti konkurenčno v globalnem ekonomskem okolju. Kot rezultat dela je predstavljen prirejen model menedžmenta inovacij, katerega je mogoče uporabiti v slovenskem gospodarskem okolju.
Keywords: invencija, inovacija, management inovacij, športni izdelki, razvoj izdelka
Published: 13.10.2015; Views: 1067; Downloads: 153
.pdf Full text (1,35 MB)

4.
MANAGEMENT V JAVNEM ZAVODU
Tadej Repnik, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Atletika ne predstavlja samo tekme za čim boljši rezultat in gibalne prvine človeka, temveč je postala kot šport ena ključnih vezi v poslovnem svetu. Vrhunski športniki s svojimi nastopi zabavajo množice gledalcev, kateri jih spodbujajo, podjetja ter posamezniki pa to vez uporabljajo v svojo korist. Zato je vrhunski šport del posla ki predstavlja gonilno silo razvoja športnega managementa. Pričujoče diplomsko delo tako teoretično kot tudi praktično. Vsebinsko razdeljeno na šest poglavij. Poglavja si sledijo po vrstnem redu. V prvem poglavju sem zapisal uvod. Drugo poglavje sem namenil managementu, v katerem sem podrobneje opisal vlogo managementa, vloge managerjev, delo in potrebna znanja, ki jih morajo imeti managerji in temeljne funkcije managementa. Tretje poglavje sem namenil managementu v javnem zavodu, v katerem sem opredelil management, opisal zgodovino športa, značilnosti managementa v športu, področje managementa v športu in športne klube. V četrtem poglavju sem predstavil obravnavano društvo, njegovo zgodovino, organizacijo kluba ter sponzorstvo. Managementske vidike delovanja sem predstavil v petem poglavju v katerem sem opisal kako poteka v klubih financiranje, sponzoriranje in kakšne morajo biti oz. so sponzorske pogodbe. Na podlagi zgoraj navedenega sem v šestem poglavju podal zaključek.
Keywords: management, javni zavod, športni management, športni klubi, sponzorska pogodba, atletika.
Published: 04.11.2014; Views: 1099; Downloads: 225
.pdf Full text (2,44 MB)

5.
MANAGEMENT ŠPORTNIH DOGODKOV IN ORGANIZACIJA ŠPORTNEGA DOGODKA ZA MLADE
Jan Mihael Nič, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Management prireditev je razmeroma novo področje v sicer zelo razvejani dejavnosti managementa. Angleški izraz »event management« lahko v slovenščino prevedemo kot »upravljanje s prireditvami«. Management prireditev kot upravljavski proces pomeni proces, znotraj katerega se odvijajo določene temeljne dejavnosti oz. funkcije za doseganje zastavljenega cilja. V teoriji splošnega managementa so te dejavnosti: -načrtovanje -organiziranje -vodenje -kontroliranje Najpogostejši izraz, ki ga najdemo v tuji strokovni literaturi za fizično osebo, ki upravlja s prireditvami, je manager prireditve (angl. event manager). V slovenščini ga lahko imenujemo vodja prireditve.
Keywords: management, management prireditev, športni dogodek, košarkarski turnir, manager prireditev
Published: 19.11.2013; Views: 2537; Downloads: 563
.pdf Full text (272,06 KB)

6.
VLOGA ŠPORTNEGA MANAGERJA V PROCESU ZASTOPANJA ŠPORTNIKA
Maja Vulević, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem seminarju smo obravnavali izbrano temo: kakšna je vloga športnega managerja v procesu zastopanja športnika. Ta tema nam je bila zelo zanimiva in želeli smo ugotovit kako pomembna je ta vloga v profesionalnem športu. Tema se nam je zdela zelo aktualna, saj dandanes se športniki ne ukvarjajo s športom samo zaradi rekreacije, temveč nekaterim predstavlja glavni vir dohodka. Skozi pisanje diplomskega seminarja smo ugotovili, da je uspešen zastopnik tisti, ki ima neko širino znanja, tako ekonomskega kot tudi znanje tistega športa, čigar športnika zastopa. Vsak uspešen zastopnik, mora izpolnjevat vse osnovne naloge managerja. Vešč mora biti pri: snovanju, predvidevanju, načrtovanju, poročanju ter predvsem pri organiziranju in vodenju. Ugotoviti smo želeli, kakšna je vloga športnega managerja v procesu zastopanja športnika. Na podlagi tega smo se odločili, da bomo to najbolje izvedeli iz prakse. Sestavili smo nekaj konkretnih vprašanj obravnavanega problema in jih postavili dvema uspešnima športnima zastopnikoma. Iz odgovorov smo dobili še bolj natančen pogled, kako se sama teorija pokaže v praksi. Ugotovili smo, da je lahko več različnih načinov sklenitve posla med zastopnikom in igralcem ali klubom. Zastopnika sta nam prav tako pojasnila njun način plačila, ki ga lahko primerjamo s tem izrekom : »Več kot daš, več veljaš!« Višjo ponudbo kot zastopniki dobijo za igralca, višje je njihovo končno plačilo. Skozi ustvarjanje diplomskega seminarja smo ugotovili, da se je tudi na področju zastopanja igralcev zgodil zelo velik napredek. V tujini so začeli ustvarjati večje zastopniške agencije, ki lahko na enem mestu zastopajo znatno večje število igralcev kot pa en sam zastopnik. Zato so te agencije zelo konkurenčne posameznikom, ki tako težje pridejo do novih potencialnih strank. Predvidevamo lahko, da bo s časoma povečanje zastopniških agencij še zmanjšalo število posameznih zastopnikov. Vendar pa zastopnika izpostavljata problem pravne ter socialne varnosti športnikov v Evropi, kar bi lahko bil eden od ključnih problemov prihodnosti zastopanja športnikov. Bilo bi primerno, da bi to področje uredile mednarodne športne zveze ter smiselna bi bila uvedba nadzornega organa, ki bi imel nalogo kontrole stanja na tem področju na nivoju posameznega športa.
Keywords: Športni management, manager v športu, naloge managerja v športu, proces zastopanja igralca, slovenski zastopnik, tuj zastopnik.
Published: 25.10.2013; Views: 1732; Downloads: 184
.pdf Full text (888,57 KB)

7.
VLOGA TRENERJA IN POMEN MANAGEMENTA V NOGOMETU
Sašo Habjanič, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Management in trenersko delo se v nogometu dopolnjujeta in imata nekatere skupne lastnosti, zato sem se odločil v diplomskem delu raziskati in opisati funkcije, ter naloge managemanta in trenerskega dela. Z delom sem želel prikazati razlike med managementom in trenerskim delom v Sloveniji in Angliji, kot najmočnejši deželi v svetu nogometa, ki obe funkciji nekako združuje. V uvodu je zapisano nekaj dejstev, ki so značilna za nogomet in management. V osrednjem delu diplomskega dela je opisan management, management v športu, opisane so naloge in sposobnosti nogometnega trenerja oziroma športnega managerja, opravljena je primerjava obeh funkcij (managerske in trenerske), opisan je nogometni management v Sloveniji. Podrobneje sem opisal najuspešnejše slovenske nogometne trenerje, nato sem opisal zgodovino managementa v Angliji in podrobneje opisal nekaj znanih angleških in evropskih trenerjev-managerjev. V sklepu diplomskega dela sem naredil primerjavo tržnega nogometnega managementa in financiranja v Sloveniji in Angliji.
Keywords: management, športni managament, trener, Ferguson, nogomet
Published: 23.11.2012; Views: 1725; Downloads: 237
.pdf Full text (334,05 KB)

8.
MANAGEMENT IN ORGANIZACIJA NOGOMETNEGA KLUBA MARIBOR
Jernej Mikov, 2010, final seminar paper

Abstract: Športni klub predstavlja skupino ljudi, ki so zaradi skupnih interesov v športu združili, saj na tak način lažje dosežejo svoje cilje in zadovoljijo svoje potrebe. V športnih klubih morajo delovati ljudje, ki so strokovno usposobljeni ter, ki so uspešni tako na poslovnem področju kot tudi športnem. Njihove odločitve morajo biti v skladu s politiko podjetja, ki jo lahko uresničijo s svojim profesionalnim pristopom. Danes samo specializacija in profesionalizacija prinašata dobiček in s tem tudi posledično moč v svetu športa. Vse pomembnejšo funkcijo v nogometu imajo klubi, ki so znani po svoji moči in denarju. Danes lahko klubi takšno stopnjo dosežejo na več načinov. Vendar pa je samo en način dostopen večini klubov. Strokovna in profesionalna nogometna šola je ključ klubom v sam svetovni vrh. S dobro podkovano nogometno šolo in dobro organiziranim vodstvom lahko dosežejo stopnjo h kateri težijo vsi. In prav ta veličina prinaša spoštovanje v svetu nogometa in zgled drugim klubom.
Keywords: management, športni management, ljudje v športnem managementu, financiranje športnih klubov, nogometni klub Maribor
Published: 06.12.2010; Views: 2743; Downloads: 509
.pdf Full text (1,22 MB)

9.
VLOGA MANAGERJA V VRHUNSKEM ŠPORTU SLOVENIJE
Mojca Koligar, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Šport je postal industrija in potreba po rezultatih, ne samo iz športnega vidika, ampak tudi iz vidika poslovanja športnih organizacij, je postala gonilo razvoja področja managementa v športu. V diplomskem delu bomo predstavili management športa ter ljudi, ki so z njim povezani. Predstavljena so teoretična izhodišča športnega managementa, vloge in naloge športnega managerja ter stanje športnega managementa v vrhunskem športu Slovenije. Opravili smo analizo o vlogi, nalogah in pomenu športnih managerjev za športnike v vrhunskem športu Slovenije. Raziskava je potekala na podlagi anketnega vprašalnika z zaprtimi in z odprtimi vprašanji. Vanjo je bilo vključenih 34 oseb: managerji športa ter športniki in športnice. Ugotavljali smo, kakšno je stanje športnega managementa v vrhunskem športu Slovenije, kakšno funkcijo opravljajo športni managerji, kakšne so prednosti, ki jih managerji zagotovijo športniku, katere so ovire s katerimi se pri svojem delu srečujejo managerji itd. Na koncu diplomske naloge smo opisali sklepe, do katerih smo prišli tekom raziskave ter predloge, ki bi izboljšali stanje športnega managementa v vrhunskem športu Slovenije.
Keywords: športni management, športni manager, vrhunski šport, vrhunski športnik, Slovenija
Published: 21.10.2009; Views: 2957; Downloads: 354
.pdf Full text (659,30 KB)

10.
VLOGA IN POMEN MANAGEMENTA ZA RAZVOJ SLOVENSKEGA NOGOMETA
Goran Gutalj, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Skladno z razvojem vrhunskega športa in managementa v športu se v Sloveniji pojavljajo športni managerji. Njihova vloga v športnem managementu je po mnenju mnogih interesnih skupin na področju športa zelo pomembna za pravilni razvoj tako športnih društev kot nadarjenih športnikov. Diplomsko delo bo napisano v petih vsebinskih sklopih, v katerih bo predstavljena obravnavana tematika. V uvodu je predstavljen pomen športa in posledično njegova profesionalizacija. V drugem poglavju je na kratko opisana zgodovina razvoja nogometa v Sloveniji in v svetu. V tretjem poglavju je opredeljen management športa in njegove funkcije s poudarkom na področja in oblike s katerimi se ukvarja (management organizacij v športu, management objektov, management prireditev idr) ter zakonodaja in financiranje športa. V četrtem poglavju je opisana vloga managerja v športu in njegove naloge. Navedeni so ključni elementi dobrega delovanja managerja v športu, predstavljene so tudi lastnosti dobrega managerja. V petem poglavju je podrobneje predstavljena organizacija, delovanje in financiranje športnih društev s poudarkom na konkretnem primeru ND MURA05 ter pomen licenciranja nogometnih klubov. V sklepu je izpostavljena vloga managementa in pomen infrastrukture za uspešno trženje športnih dogodkov.
Keywords: športni management, manager v športu, športno društvo, financiranje športa
Published: 23.07.2009; Views: 2685; Downloads: 322
.pdf Full text (343,83 KB)

Search done in 0.28 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica