| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 17
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Spolni stereotipi v športu : diplomsko delo
Mateja Vicman, 2008, undergraduate thesis

Keywords: sociologija, šport, spolni stereotipi, spolne vloge, socializacija, športna vzgoja, diplomska dela
Published: 22.01.2009; Views: 4725; Downloads: 939
.pdf Full text (515,61 KB)

2.
POVEZAVA MED ODNOSOM UČITELJIC DO ŠPORTA IN KAKOVOSTJO IZVAJANJA ŠPORTNE VZGOJE NA RAZREDNI STOPNJI
Metka Žalik, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Namen raziskave diplomskega dela je bil ugotoviti, kakšen odnos imajo učiteljice razrednega pouka do športa, kakšna je kakovost izvajanja športne vzgoje ter ali obstaja povezava med odnosom učiteljic do športa in kakovostjo izvajanja športnovzgojnega procesa. Podatki, potrebni za raziskavo, so bili zbrani s pomočjo anketnega vprašalnika. Vzorec je zajemal 50 učiteljic razrednega pouka (od prvega do petega razreda) iz desetih osnovnih šol z območja Prekmurja. Raziskava je pokazala, da je kakovost izvajanja športne vzgoje na razredni stopnji nizka, polovica učiteljic pa do športa kaže povprečen odnos. Le pri petini učiteljic je bil ugotovljen nadpovprečen odnos do športa. Izkazalo se je, da med odnosom učiteljic do športa in kakovostjo izvajanja športne vzgoje ni povezave, kar je lahko tudi dober znak, da na učiteljice z manjšim interesom za šport ne vpliva njihov odnos na izvedbo športne vzgoje. Kljub temu bi se morale učiteljice bolj zavedati pomembnosti kvalitetne športne vzgoje in se čim bolj potruditi, da jo tako tudi izvedejo.
Keywords: športna vzgoja, odnos, kakovost, učiteljice
Published: 03.06.2009; Views: 1967; Downloads: 229
.pdf Full text (1,37 MB)

3.
PREDLOG MODELA USPOSABLJANJA STROKOVNIH KADROV NA PODROČJU REKREATIVNE GIMNASTIKE
Karmen Grabar, 2009, undergraduate thesis

Abstract: POVZETEK V pričujočem diplomskem delu je predstavljen predlog modela usposabljanja za naziv Vaditelj rekreativne gimnastike. Gimnastika velja za eno temeljnih športnih panog, ki koristi razvoju otrok in jim ponuja razvijanje sposobnosti, ki jim bodo prišle prav tudi pri drugih športih in vsakdanjem življenju. Gimnastična zveza Slovenije izvaja na številnih osnovnih šolah po Sloveniji projekt »Gimnastika v osnovni šoli« in s tem pomaga omogočiti gimnastično udejstvovanje učencem prvega triletja v vseh slovenskih regijah. V diplomskem delu so bile uporabljene predvsem metode zbiranja podatkov. Temeljni inštrument zbiranja pomembnih podatkov je bila obsežna literatura (Zakon o športu, Pravilnik o usposabljanju strokovnih delavcev v športu, Statut Gimnastične zveze Slovenije, Poročilo regionalizacije GZS 2005–2008 in program dela za 2009 …), ki je bila natančno in kritično prebrana in selekcionirana. Glavni namen in cilj naloge sta bila pripraviti predlog modela usposabljanja za naziv Vaditelj rekreativne gimnastike, ki bi bil v skladu s Pravilnikom o usposabljanju strokovnih delavcev v športu, saj Gimnastična zveza Slovenije trenutno nima ustreznega potrjenega programa za vaditelje rekreativne gimnastike. Takšen model usposabljanja bo v prihodnje Gimnastični zvezi Slovenije omogočil povečati število usposobljenih strokovnih kadrov, posledično se bo povečalo število vadečih, ki se vključujejo v gimnastično vadbo. Diplomsko delo natančno opredeljuje pogoje, vsebine in postopke za pridobitev strokovnega naziva Vaditelj rekreativne gimnastike ter ponuja široko paleto teoretičnega in praktičnega znanja, ki ga bomo poskušali prenesti v realno gimnastično okolje.
Keywords: Ključne besede: športna vzgoja, prvo triletje, gimnastika, usposabljanje, program
Published: 06.07.2009; Views: 1991; Downloads: 215
.pdf Full text (412,90 KB)

4.
PRIMERJALNA ANALIZA POUČEVANJA ŠPORTNE VZGOJE NA PORTUGALSKEM IN V SLOVENIJI
Leja Arnejčič, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je primerjava predmeta športna vzgoja v Sloveniji in na Portugalskem. Diplomsko delo opisuje način poučevanja in vrednotenja vzgojno-izobraževalnega dela učitelja, metode, ki se najpogosteje uporabljajo, način preverjanje in ocenjevanje znanja učenca. Predstavljeno je tudi, koliko pozornosti učitelj nameni medpredmetni povezavi športne vzgoje z drugimi predmeti ter primerjava temeljnih znanj učencev ob koncu prvega obdobja osnovnošolskega izobraževanja v Sloveniji in na Portugalskem. Z metodo primerjalne analize poučevanja predmeta športne vzgoje v Sloveniji in na Portugalskem je bilo ugotovljeno, da so temeljna znanja in vsebine, ki jih morajo učenci doseči ob koncu prvega obdobja primerljive, le sklopi določene športne vsebine so poimenovani drugače. Pojavljajo se posamezne razlike med dejavnostmi, ki jih na Portugalskem osnovne šole ne ponujajo svojim učencem, zaradi podnebnih, geografskih, zgodovinskih ali drugih dejstev. Metode in načini poučevanja športne vzgoje v Sloveniji in na Portugalskem so primerljivi. Paradigma poučevanja v Sloveniji se ne razlikuje od portugalskega. Učitelji v obeh državah izbirajo enak način poučevanja in glede na temo učne ure, izberejo ustrezno učno metodo. Ocenjevanje učenčevega znanja v prvem obdobju osnovnošolskega izobraževanja je samo v opisni obliki tako v Sloveniji kot na Portugalskem. Kljub nekaterim podobnostim, se slovenski šolski sistem razlikuje od portugalskega, saj državi vendarle izhajata iz različne zgodovinske preteklosti in različnih smeri razvoja šolstva.
Keywords: športna vzgoja, učni načrt, osnovna šola, razredni pouk, Slovenija, Portugalska
Published: 01.12.2009; Views: 2911; Downloads: 279
.pdf Full text (2,15 MB)

5.
ODNOS SREDNJEŠOLCEV DO ŠPORTA
Sandi Draškovič, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Gibanje je osnovna značilnost človekovega premikanja, ki ga spremlja skozi njegovo celotno življenje. Vse oblike osnovnega gibanja, kot so: hoja, tek, plezanje, skoki, meti in druge so se razvijale v naravnem okolju. Področje športne vzgoje zajema vse oblike osnovnega gibanja ter zadovoljuje psihofizične potrebe mladostnikov. Športna vzgoja srednješolca čustveno sprosti in razbremeni, omogoča mu doživljanje ugodja in uspeha ter spremljanje lastnega razvoja in napredka. Tako vpliva na pridobivanje pozitivne samopodobe in spoštovanja.
Keywords: šport, srednja šola, športna vzgoja, odnos do športa, odnos do športne vzgoje, dijaki srednje šole.
Published: 17.06.2010; Views: 2374; Downloads: 241
.pdf Full text (1,61 MB)

6.
RAZVOJ GIBALNO-ŠPORTNE VZGOJE V SLOVENSKIH VRTCIH PO LETU 1945
Zorica Petrović, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi Razvoj gibalno-športne vzgoje v slovenskih vrtcih od leta 1945 je bil moj namen predstaviti učne načrte in kurikule, ki so krojili razvoj gibalno-športne vzgoje v slovenskih vrtcih po letu 1945. Ker so temu botrovale tako družbene spremembe kot razvoj na področju poznavanja motorike otroka v predšolskem obdobju, sem učne načrte raziskovala v razumevanju širšega družbenega konteksta, obenem pa sem iskala predvsem podobnosti in razlike v konkretnih ciljih, načelih, metodah in vsebinah gibalno-športne vzgoje predšolskih otrok. Za poglavitno metodo sem uporabila zgodovinsko metodo preučevanja bližnje in daljne preteklosti. Tu sem skušala predvsem ugotoviti, koliko so se avtorji starejših del opirali na sokolsko tradicijo pristopa k gibalno-športni vzgoji, in kako so svoj pristop skozi čas nadgrajevali z novimi spoznanji na področju športa in motorike predšolskega otroka sploh. Obenem sem posebno pozornost posvetila tranzicijskemu obdobju, ki je tudi na področju predšolske vzgoje s kurikularno prenovo prineslo precejšnje spremembe. Prišla sem do ugotovitve, da so vse do leta 1980 razvoj predšolske in gibalno-športne vzgoje v vrtcih formalno določale predvsem smernice Zavoda za šolstvo, ki pa so bile v glavnem rezultat takratnih potreb in posebnosti družbenega razvoja. Pri podrobnejšem pregledu literature sem prišla do zaključka, da sama zakonodaja pri predšolski vzgoji gibalno-športne vzgoje ni konkretizirala v njihovih oblikah in vsebinah, marveč se je pretežno omejila na splošne cilje in metode pedagoškega dela, ki so bile v določenem obdobju aktualne. Šele Vzgojni program za vzgojo in varstvo predšolskih otrok (1980) in Kurikulum za vrtce (1999) sta v tem pogledu prinesla določene spremembe.
Keywords: Ključne besede: gibalno-športna vzgoja, kurikulum, učne vsebine, razvoj, zgodovina
Published: 12.07.2010; Views: 2587; Downloads: 332
.pdf Full text (409,55 KB)

7.
VPLIV NEPRAVILNOSTI STOPAL NA TELESNO DRŽO PREDŠOLSKIH OTROK
Jasna Lipovec, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi Vpliv nepravilnosti stopal na telesno držo predšolskih otrok je bil moj namen ugotoviti, ali obstajajo razlike v nepravilnostih stopal med različno starimi otroki in ali obstajajo razlike v nepravilnostih stopal med spoloma. Za to sem uporabila deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo empiričnega pedagoškega raziskovanja. Raziskovala sem v vrtcu Ljutomer, kjer sem zbrala odtise stopal sto štiriindvajsetih otrok. Podatke sem nato obdelala s pomočjo Mayerjeve črte in jih prikazala v tabelah. Poleg vsega tega pa me je zanimalo tudi, kakšen odnos in znanje imajo o ploskih stopalih starši otrok iz vrtca Ljutomer ter tudi vzgojiteljice, ki so zaposlene v vrtcu Ljutomer. Tako starše kot tudi vzgojiteljice sem anketirala in razultate prikazala v tabelah. Ugotovila sem, da obstajajo razlike v nepravilnostih stopal med različno starimi otroki in da ni razlik v nepravilnostih stopal med spoloma. Dobila pa sem tudi zanimive povratne informacije vzgojiteljic in staršev. Predvsem nekateri starši so še vedno mnenja, da je za otroke najbolje, če nosijo ortopedske čevlje. Večina vzgojiteljic pa mi je znala opisati kar nekaj vaj, ki so primerne za normalen razvoj stopalnih lokov, kar je seveda pozitivno.
Keywords: stopala, stopalni loki, obutev, telesna drža, gibalno-športna vzgoja
Published: 04.04.2011; Views: 1770; Downloads: 351
.pdf Full text (2,31 MB)

8.
ODNOS OSNOVNOŠOLSKIH UČITELJEV DO PREDMETA ŠPORTNA VZGOJA
Barbara Jager, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Namen raziskave diplomskega dela je bil ugotoviti, kakšen odnos imajo učitelji razrednega pouka, učitelji športne vzgoje in učitelji drugih predmetov do predmeta športna vzgoja ter kako ga vrednotijo glede na ostale predmete v osnovni šoli. Prav tako je namen naloge ugotoviti, ali in koliko časa učitelji namenjajo športni dejavnosti ter kakšno je njihovo mnenje o ocenjevanju in številu ur športne vzgoje v prvem, drugem in tretjem triletju glede na ostale predmete. Vzorec je zajemal 92 učiteljev, (30 razrednih, 29 športnih in 33 učiteljev drugih predmetov) iz desetih osnovnih šol v okolici Celja in Šentjurja. Raziskava je pokazala, da imajo osnovnošolski učitelji pozitiven odnos do športa. Več kot polovica osnovnošolskih učiteljev je mnenja, da so vsi šolski predmeti enako pomembni za učence in da je za uspešno poučevanje športne vzgoje potrebno vseživljenjsko usposabljanje in izobraževanje. Prav tako se strinjajo, da kadar odpade ura pouka, je le-to bolje nadomestiti s športno vzgojo kot s katerimkoli drugim predmetom. Nič kaj spodbudni pa niso rezultati športne dejavnosti učiteljev. Največ ur tedensko se s športom ukvarjajo športni učitelji (10 ur), medtem ko so razredni in predmetni učitelji športno dejavni za polovico časa manj. Malo več kot polovica učiteljev je za opisno ocenjevanje v prvem triletju, v drugem in tretjem triletju pa naj bi bilo po mnenju večine ocenjevanje številčno. Učitelji si niso enotni glede števila ur športne vzgoje. Učitelji športne vzgoje pravijo, da je število ur v vseh razredih premajhno, medtem ko se s tem strinja le tretjina razrednih in drugih učiteljev. Le-ti namreč pravijo, da je število ur športne vzgoje primerno v vseh razredih.
Keywords: športna vzgoja, odnos, učitelji razrednega pouka, učitelji športne vzgoje, učitelji drugih predmetov
Published: 13.07.2012; Views: 2181; Downloads: 303
.pdf Full text (576,26 KB)

9.
CLIL v 3. razredu - športna vzgoja in angleščina
Mateja Hleb, Mateja Todorovski, Črtomir Matejek, 2010, independent professional component part or a chapter in a monograph

Keywords: vzgoja in izobraževanje, tuji jeziki, razredna stopnja, športna vzgoja, osnovne šole
Published: 07.06.2012; Views: 1722; Downloads: 70
URL Link to full text

10.
PRIMERJAVA REZULTATOV ŠPORTNOVZGOJNEGA KARTONA IN EUROFIT TESTOV
Mateja Kovše, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, ali so rezultati testnih baterij Šprtnovzgojni Športnovzgojni karton in Eurofit primerljivi oz. v kolikšni meri so rezultati posameznih testnih baterij med seboj povezani in ali so rezultati v testih, ki hipotetično merijo različne gibalne sposobnosti, povezani ali ne. Raziskava je bila opravljena na vzorcu 147 otrok, starih od 7 do 12 let, od tega je bilo 81 dečkov in 66 deklic. Otroci so v času anketiranja obiskovali drugi, tretji, četrti, peti in šesti razred osnovne šole. Povezave med testi znotraj Športnovzgojnega kartona, med testi znotraj Eurofita ter povezave med testi Športnovzgojnega kartona in Eurofita skupaj smo izračunali s pomočjo Pearsonovega korelacijskega koeficienta, statistična značilnost korelacij pa je bila postavljena na ravni tveganja 0,05 oz. 0,01. Iz rezultatov lahko razberemo, da je med testi znotraj posamezne testne baterije kot tudi med testi različnih testnih baterij veliko korelacij statistično značilnih na ravni tveganja 0,01 in 0,05. Ugotovili smo, da so povezave med testi testne baterije Šprtnovzgojni karton veliko višje kot povezave med testi Eurofita. Pri korelacijah med testi Športnovzgojnega kartona in testi Eurofita sta najbolj primerljiva testa dotik plošče z roko, ki je del testne baterije Športnovzgojni karton, in taping 25 ciklov, ki je del testne baterije Eurofit. Izkazalo se je, da so rezultati testne baterije Športnovzgojni karton in testne baterije Eurofit primerljivi.
Keywords: osnovna šola, športna vzgoja, učenci, motorične sposobnosti, povezave
Published: 03.01.2013; Views: 3090; Downloads: 404
.pdf Full text (1,47 MB)

Search done in 0.15 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica