| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 6 / 6
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
KULTURA V NAŠIH VZGOJNOIZOBRAŽEVALNIH USTANOVAH
Natalija Krempl, 2009, undergraduate thesis

Abstract: POVZETEK Namen naloge je bil ugotoviti vpliv šolske klime na uspeh učencev in kakšna kultura prevladuje v slovenskih vzgojno-izobraževalnih ustanovah. V ta namen sem uporabila deskriptivno metodo dela, kjer gre za preučevanje na nivoju opisovanja dejstev, odnosov, procesov, brez vzročnega opisovanja. Na podlagi knjig, člankov in internetnih virov sem primerjala poglede različnih avtorjev in predstavila njihove glavne ugotovitve. V nalogi sem si zastavila naslednje raziskovalne hipoteze: 1.) Kultura je del socialnega sistema in eden najpomembnejših dejavnikov za razumevanje delovanja ustanov. 2.) Kultura je stabilna in strukturira okolje. 3.) Glede na to, kakšna je klima, lahko napovemo uspešnost šole. 4.) Jedro kulture predstavlja ideologija. 5.) V slovenski kulturi so vzgojno-izobraževalne ustanove storilnostno naravnane, kjer je otrokova uspešnost pomembnejša kot sreča in zadovoljstvo. Ugotovila sem, da ima šolska klima precejšen vpliv na uspeh učencev, saj je več socialnih interakcij tam, kjer prevladuje zdrava šolska klima, prav tako se učinkovitost kaže z boljšim učnim uspehom. Ugotovila sem, da so slovenske vzgojno-izobraževalne ustanove storilnostno naravnane, kjer je uspešnost pomembnejša kot otrokova sreča in zadovoljstvo. Vzrok za to vidim v vsej slovenski kulturi, ki ima visoka pričakovanja, saj je povprečnost v današnjem času označena za sivo, žalostno in nevredno.
Keywords: Ključne besede: šolska kultura, socialna klima, kakovostna šola, vzgoja, vzgojni stili, uspešnost.
Published: 11.05.2009; Views: 2215; Downloads: 501
.pdf Full text (529,33 KB)

2.
Ravnateljevanje in kakovost vzgojno-izobraževalnega procesa v osnovnih šolah
Laura Horvat, 2012, undergraduate thesis

Abstract: POVZETEK Namen diplomskega dela je bil pobliže spoznati pomen ravnateljevanja in njegovega vplivanja na kakovost vzgojno-izobraževalnega procesa. S pomočjo anketnega vprašalnika je bila izvedena raziskava na vzorcu 170-ih učiteljev. Z deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo empiričnega pedagoškega raziskovanja je bilo preučeno mnenje učiteljev o vplivu ravnateljevega značaja in stila vodenja na kakovost vzgojno-izobraževalnega procesa, njegovem vplivu na odnos med starši učencev in šolo ter družbenim okoljem, ravnateljevem vplivu na šolsko klimo in na uvajanje sprememb. V okviru tega pa še obstoj razlik glede na delovno dobo in delovno mesto učiteljev.
Keywords: KLJUČNE BESEDE: učitelj, ravnatelj, starši, šola, uvajanje sprememb, šolska klima.
Published: 27.02.2012; Views: 2142; Downloads: 292
.pdf Full text (1,83 MB)

3.
POMOČ ŠOLSKEGA SVETOVALNEGA DELAVCA UČITELJU PRI REŠEVANJU VEDENJSKE PROBLEMATIKE V OSNOVNIH ŠOLAH
Mojca Kovačič, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo opredeljuje vlogo učitelja in šolske svetovalne službe ter njuno medsebojno sodelovanje pri reševanju vedenjske problematike. Teoretični del zajema temeljne pojme in spoznanja šolske kulture, klime, vzgoje, reda, discipline in neprimernega vedenja, socialnih spretnosti ter sodelovanje učiteljev in šolskih svetovalnih delavcev pri soočanju z vedenjsko problematiko. V empiričnem delu je predstavljena raziskava, ki smo jo izvedli med učitelji mestnih in podeželskih šol Podravske in Pomurske regije. Namen empiričnega dela je bil raziskati šolsko klimo, vzgojne dejavnosti, usposobljenost učiteljev za reševanje vedenjske problematike, sodelovanje in oceno sodelovanja učiteljev z drugimi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa, posebej s šolskimi svetovalnimi delavci. Pri omenjenih sklopih smo preverjali obstoj razlik glede na stratum šole in delovno dobo učiteljev. V raziskavi je uporabljena deskriptivna in kavzalno neeksperimentalna metoda empiričnega pedagoškega raziskovanja. Rezultati kažejo, da se učitelji najpogosteje obrnejo po pomoč k šolski svetovalni službi zaradi vzgojnih in disciplinskih problemov. Za uresničevanje vzgojnega načrta se jim zdi najbolj pomembna doslednost in enotnost pri postavljenih pravilih. Večina učiteljev verjame v svojo usposobljenost glede reševanja vedenjske problematike, tisti, ki se ne čutijo dovolj usposobljene, pa si želijo predvsem več praktičnega dodatnega izobraževanja. Ugotovili smo, da so učitelji v splošnem zadovoljni s sodelovanjem s šolsko svetovalno službo na področju vedenjske problematike. Nekoliko bolje pa so ocenili medsebojno sodelovanje učitelji podeželskih šol. Prav tako smo ugotovili, da učitelji vedenjske težave pri učencu velikokrat rešujejo sami, v kolikor je potrebno, pa se na šolskega svetovalnega delavca obrnejo samo po dodatne informacije ali nasvet.
Keywords: šolska klima, vzgoja, disciplina, neprimerno vedenje, socialne spretnosti, učitelj, šolski svetovalni delavec, sodelovanje
Published: 18.06.2012; Views: 2535; Downloads: 492 
(1 vote)
.pdf Full text (749,37 KB)

4.
ŠOLSKA KLIMA Z VIDIKA PRIMERJAVE UČITELJEVIH IN UČENČEVIH OCEN
Eva Sušec, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Šolska klima je sestavljena iz različnih dejavnikov, na podlagi katerih lahko govorimo o dobri ali slabi šolski klimi. Bistvo dobre šolske klime so dobri medosebni odnosi in dobra komunikacija med vsemi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa, na podlagi njihovega počutja v šoli in doživljanja šolskega ozračja pa je mogoče ugotoviti, kako dobro šola skrbi za dobro šolsko klimo. V teoretičnem delu diplomske naloge so natančneje opisane značilnosti in dejavniki, ki prispevajo k pozitivni ali negativni šolski klimi. Poleg nenasilja in sodelovanja je opisana tudi šolska kultura, za katero sta bistveni organizacijska kultura in vrednote v šoli. Predstavljeni so tudi vprašalniki za merjenje razredne klime, s pomočjo katerih lahko izboljšamo razredno in posledično tudi šolsko klimo, saj nam omogočajo ugotavljanje obstoječe in želene razredne klime. Pri ustvarjanju šolske klime ima pomembno vlogo tudi učitelj, prav tako so pomembni tudi medosebni odnosi med učitelji in učenci in njihovo dobro razumevanje. Diplomsko delo vključuje tudi raziskovalni del, v katerem je bila narejena raziskava med učitelji in učenci srednjih šol na temo njihovega doživljanja šolske klime. Rezultati raziskave so podani v treh sklopih; rezultati učencev so analizirani na podlagi njihovega učnega uspeha, rezultati učiteljev pa na podlagi njihovega zadovoljstva na delovnem mestu. Temu sledi še primerjava rezultatov med učitelji in učenci. Rezultati raziskave so precej spodbudni in pozitivni.
Keywords: šolska klima, šolska kultura, učitelj, učenec, medosebni odnosi, nenasilje in sodelovanje
Published: 18.10.2012; Views: 2327; Downloads: 422
.pdf Full text (971,86 KB)

5.
Vloga in pomen medosebnih odnosov v kolektivu osnovne šole
Tina Rezar, 2017, master's thesis

Abstract: Ljudje smo socialna bitja, ki smo nenehno izpostavljeni medosebnim odnosom. V današnjem svetu so odnosi gonilna sila človeštva, zato je zelo pomembno, da vzpostavljamo čim bolj zadovoljujoče in dobre medosebne odnose, sploh v vzgojno-izobraževalnem procesu. Velik del komunikacije temelji na neverbalni komunikaciji, saj lahko že s samo enim pogledom, kretnjo sočloveku sporočimo marsikaj. Bistvenega pomena je, da se o odnosih pogovarjamo, jih razvijamo in poskušamo ustvarjati pozitivne medčloveške odnose. Pravzaprav so odnosi umetnost, ki se je lahko naučimo in jo ves čas nadgrajujemo. Vsekakor pa pri ustvarjanju medosebnih odnosov potrebujemo veliko mero skladnosti, empatije in razumevanja drug drugega. V vzgojno-izobraževalnem procesu sta pogovor in razmišljanje o medosebnih socialnih interakcijah nujna. Medosebni odnosi v šolskem prostoru igrajo bistveno vlogo pri oblikovanju in razvoju posameznikove osebnostne strukture ter pomembno vplivajo na soustvarjanje pri oblikovanju in doseganju ciljev. Kadar je komunikacija kakovostna in odnosi pozitivni, je to lažje, bolj produktivno in zadovoljujoče. S pomočjo raziskave smo ugotovili, da se zdita pedagoškim delavcem vsakodnevna komunikacija in sprotno dogovarjanje o strokovnih temah s sodelavci zelo pomembna. Lastnosti, ki jih udeleženci raziskave najbolj cenijo, so prijaznost, vljudnost, odkritost, zaupanje, poštenost, spoštovanje, pripravljenost za sodelovanje in korektnost. Rezultati so pokazali, da starost in delovna doba v vzgojno-izobraževalnem procesu nista statistično povezani niti s povprečno stopnjo zadovoljstva z delom niti z ocenami glede kakovosti medsebojnih odnosov in vzdušja na delovnem mestu. Na osnovi dobljenih rezultatov lahko sklenemo, da je dober način interne komunikacije v kolektivu osnovne šole pozitivno povezan s kakovostjo medosebnih odnosov.
Keywords: medosebni odnosi, komunikacija, šolska klima, organizacijska klima, pedagoški delavci.
Published: 19.09.2017; Views: 719; Downloads: 219
.pdf Full text (1,42 MB)

6.
VLOGA RAZREDNIKA PRI PREPREČEVANJU IN ODZIVANJU NA MEDVRSTNIŠKO NASILJE NA RAZREDNI STOPNJI OSNOVNE ŠOLE
Klara Berdelak, 2016, master's thesis

Abstract: Medvrstniško nasilje ni nov pojav. Pojavlja se že skoraj po vseh šolah na svetu v različnih oblikah ter predstavlja neprijetno izkušnjo za žrtev in hkrati tudi za opazovalca. Nasilje v šolah preprečujemo, saj je šolski sistem dolžan zagotavljati varno in delovno učno okolje za učenca in učitelja. Magistrsko delo predstavlja pregled sodobne literature s področja medvrstniškega nasilja in udeležencev v njem, dejavnikov, ki vplivajo nanj, odnos učencev do nasilja in vloge razrednika pri preprečevanju le-tega. Zadnji del je v celoti namenjen preventivnim strategijam za preprečevanje medvrstniškega nasilja, ki smo jih podkrepili s sodobnimi znanstvenimi spoznanji. Vsebuje smernice, priporočila in načine za učitelje razrednike, kako ustvariti sproščeno in toplo šolsko okolje, kjer so prisotni pozitivni odnosi, vključenost vseh na šoli, postavljanje pravil in meja, pohvale ter sankcije ob neprimernem vedenju.
Keywords: medvrstniško nasilje, razrednik, osnovna šola, šolska klima, preventiva
Published: 08.06.2016; Views: 709; Downloads: 161
.pdf Full text (683,64 KB)

Search done in 0.13 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica