| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 15
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Modeliranje toka podzemne vode medžimurskega vodonosnika s programom FREEWAT : magistrsko delo
Ivana Topolnjak, 2019, master's thesis

Abstract: V podzemlju Medžimurja je pomemben rezervoar pitne vode, ki je strateškega pomena, ker na treh črpališčih oskrbuje 90 % prebivalcev Medžimurja z naravno in prečiščeno vodo. Vir oskrbe tega vodonosnega sistema je reka Drava. Podzemne vode črpališča Prelog so antropogeno najbolj obremenjene, zato je pomembno, da se zaščiti izvira posveča veliko pozornosti. Z razvojem modela toka podzemne vode lahko predvidimo razširjenje onesnaženja v vodonosnikih, kar se lahko uporabi kot osnova za ukrepe, preden onesnaženje doseže vodno zajetje in bistveno zniža kakovost pitne vode. Model toka podzemne vode je izdelan s programom FREEWAT. Zato je bilo potrebno zbrati podatke o geometriji vodonosnika in hidrogeološke parametre, ki vplivajo na tok podzemne vode ter določiti robne pogoje. Z izdelanim konceptualnim modelom je bil simuliran tok podzemne vode za tri različna obdobja, in sicer za leta 2005, 2011 in 2014. Dobljene simulacije so služile kot osnova za simulacijo sledenja delcev z namenom določanja vpliva morebitnega onesnaženja podzemne vode, ki se črpa na vodnih zajetjih Nedelišće in Prelog. Rezultati simulacij so pokazali, da morebitno onesnaženje ne vpliva na podzemno vodo, ki se zajema na črpališču Nedelišće. V bližini črpališča Prelog obstajajo območja, ki lahko potencialno vplivajo na kakovost podzemne vode, ki se zajema na črpališču.
Keywords: podzemna voda, črpališče, vodonosnik, model toka podzemne vode, QGIS, FREEWAT
Published in DKUM: 18.12.2019; Views: 680; Downloads: 60
.pdf Full text (5,33 MB)

2.
Modeliranje toka podzemne vode na območju vodonosnika Vrbanski plato s programom FREEWAT
Matevž Vremec, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Črpališče Vrbanski plato je najizdatnejši vodni vir Mariborskega vodovoda. Napaja se iz reke Drave in je tako neodvisen od sušnih obdobij in klimatskih sprememb, kar je ključnega pomena za nemoteno oskrbo prebivalstva s pitno vodo. Pomembnost črpališča zato zahteva učinkovito upravljanje, za katerega je potreben kvaliteten hidrogeološki informacijski sistem, ki je zasnovan na podlagi simulacij matematičnega modela toka podzemne vode. Diplomsko delo tako obravnava modeliranje podzemne vode na območju vodonosnika Vrbanski plato. Za izdelavo, kalibracijo ter simulacijo modela so bili uporabljeni podatki iz arhivov podjetja IEI (Inštitut za ekološki inženiring d.o.o.) ter druge literature.
Keywords: podzemna voda, črpališče Vrbanski plato, modeliranje toka podzemne vode, FREEWAT, matematični model podzemne vode, vodonosnik.
Published in DKUM: 01.09.2016; Views: 1687; Downloads: 284
.pdf Full text (4,20 MB)

3.
Analiza projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem A«
Lucija Sečkar, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Projekt »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem A« je regionalni projekt, ki združuje sedem pomurskih občin z namenom zagotavljanja zanesljivejše ter varne vodooskrbe s kakovostno pitno vodo vseh prebivalcev obravnavanih občin. Pri projektu sodelujejo občine Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Lendava, Turnišče, Odranci in Velika Polana. Ker je bilo prejšnje vodovodno omrežje na tem območju zgrajeno pred 30 ali 40 leti, le-to ni bilo več funkcionalno zaradi svoje dotrajanosti. Poleg tega ni zagotavljalo zadostne preskrbe s požarno vodo v primeru izbruha požara. Velik problem je bila tudi pogosta motena dobava pitne vode, kar pomeni, da so prebivalci obravnavanih občin večkrat ostali brez pitne vode. Zaradi opisane problematike je prišlo do izvedbe projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem A«, kjer gre za povsem drugi princip delovanja vodovodnega sistema na obravnavanem območju, kot je bil pred izvedbo projekta. V diplomskem delu so predstavljene splošne značilnosti projekta na različnih nivojih ter analize pred izvedbo projekta in današnje stanje, to je po izvedbi predmetnega projekta.
Keywords: gradbeništvo, vodovodno omrežje, vodohran, črpališče, kakovost pitne vode, vodne izgube
Published in DKUM: 26.08.2016; Views: 1590; Downloads: 133
.pdf Full text (3,81 MB)

4.
ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VOD MANJŠEGA NASELJA
Uroš Smerkolj, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo podaja splošne informacije in opisuje teoretična izhodišča za odvajanje in čiščenje odpadne vode. Za manjše naselje na obrobju Maribora imamo prikazano primerno tehnologijo odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki je predvidena glede na obstoječe stanje. Opisano je delovanje črpališča skupaj s tlačnim vodom in delovanje biološke čistilne naprave. Prikazan imamo postopek in sistem enačb s katerim med samim dimenzioniranjem cevi izvajamo kontrolo hitrosti in višino vode v kanalih. Prikazani so različni načini izvedbe priključevanja hišnih priključkov na javni kanal.
Keywords: gradbeništvo, kanalizacija, kanalizacijsko omrežje, čiščenje odpadne vode, čistilna naprava, črpališče, tlačni vod
Published in DKUM: 12.04.2016; Views: 1392; Downloads: 198
.pdf Full text (4,32 MB)

5.
NADGRADNJA ČRPALIŠČA HLADILNE VODE V PODJETJU GKN DRIVELINE ZREČE
Uroš Kovač, 2014, master's thesis

Abstract: V okviru magistrske naloge je v celoti analiziran in nadgrajen tehnološki sistem črpališča hladilne vode. V nalogi so opisani in analizirani toplotni izmenjevalci, hladilni stolpi, distribucija hladilne vode ter krmilje sistema proizvajalca Siemens. V osnovi je opisana nadgradnja krmilja črpališča, podrobneje pa so opisane dislocirane meritve temperatur in tlaka ter Siemensove komponente, ki so potrebne za realizacijo meritev. Skozi nalogo je opisan potek realizacije rešitve danega problema nadgradnje črpališča. Projekt je izveden in deluje po zahtevah naročnika.
Keywords: črpališče, hladilna voda, toplotni izmenjevalci, hladilni stolp, SIMATIC ET 200S
Published in DKUM: 25.02.2015; Views: 1157; Downloads: 192
.pdf Full text (6,51 MB)

6.
ZASNOVA ZBIRANJA METEORNIH VOD NA STAVBAH PODJETJA ESSOTECH
Fikret Omerović, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Povzetek Do sedaj se je zbiranje deževnice uporabljalo le v individualnih primerih. Ta način uporabe vodnih virov smo uporabljali le v primeru, ko nas je narava v to prisilila in ko dejansko nismo imeli drugih možnosti. Zagotovo prihajajo časi, ko se bomo resnično zamislili, kako ravnati z vodo kot z dobrino, brez katere ni mogoče življenje. Priče smo, da se iz leta v leto povprečne temperature nezadržno dvigujejo in da se bo vsako naslednje leto rekordno zvišalo povprečje temperatur in sušnih dni. Skrajni čas je, da se družba oz. ljudje kot glavni povzročitelji teh sprememb začnemo resno razmišljati, kako bomo v prihodnosti omilili te negativne spremembe in kako bomo našli mehanizem za varčno uporabo naravnih dobrin. Ena od teh dobrin je zagotovo voda, v prihodnosti pa bo to eden od najpomembnejših energetskih virov. Za večino industrijskih podjetij je voda strateško pomemben vir in pogosto glavna surovina, zato je nujno, da njeno porabo podjetja načrtujejo, spremljajo, nadzorujejo in zmanjšujejo. Podjetja imajo z vodo visoke stroške, plačati morajo priključno moč, ki je odvisna od velikosti priključka, porabe vode ter odvajanje in čiščenje odpadne vode. Nekatera podjetja uvajajo sistem recikliranja oz. vnovično uporabo odpadnih vod, druga podjetja s primerno membransko tehnologijo uporabljajo deževnico kot tehnično vodo.
Keywords: Ključne besede: deževnica (oz. meteorna voda), strehe, žlebak, črpališče, zbiralniki
Published in DKUM: 21.10.2014; Views: 2373; Downloads: 137
.pdf Full text (2,14 MB)

7.
ANALIZA PREDVIDENEGA VODOVODNEGA SISTEMA ZA SZ OBMOČJE PREKMURJA
Aleš Haužar, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Klimatske spremembe, ki povzročajo zmanjšanje količin padavin skozi celotno leto, privedejo do drastičnega pomakanja pitne vode na severozahodnem delu Prekmurja. Pomanjkanju pitne vode, bi se izognili s priključitvijo gospodinjstev na mestni vodovodni sistem. Za zagotovitev zadostnih količin pitne vode, bi bilo potrebno povečati zmogljivost črpališča, rekonstruirati oz. na novo izgraditi celotno vodovodno omrežje ter zgraditi ustrezne vodohrane in prečrpališča. V diplomskem delu bo opisano in dimenzionirano potrebno vodovodno omrežje, ki bo oskrbovalo prebivalce z pitno vodo. V izvedbo bodo vključeni vsi obstoječi in predvideni infrastrukturni objekti za vodovodno omrežje.
Keywords: vodovod, omrežje, vodohran, črpališče, hidravlični izračun
Published in DKUM: 28.10.2013; Views: 1425; Downloads: 174
.pdf Full text (2,39 MB)

8.
Montaža in zagon glavnega jamskega črpališča v Premogovniku Velenje
Matej Skornšek, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi je predstavljena izgradnja novega glavnega jamskega črpališča v Premogovniku Velenje na k.-41,5. Delo vsebuje opis izdelave strojnice in zbiralnika črpališča, zahteve in izbiro ustrezne črpalke, postopke obratovanja črpališča, montažo črpališča, menjavo starih črpalk v že obstoječem črpališču. Izdelali smo plan montaže črpališča k.-41,5 in postopek menjave črpalk v črpališču k.-130. Za izdelavo specifikacije potrebne opreme je bilo potrebno izdelati več situacijskih načrtov, kot so izdelava načrta sesalnega in tlačnega voda črpališča. Izdelana so navodila za montažo opreme in navodila za varno delo. V zaključku je izdelan pregled vseh stroškov izgradnje novega jamskega črpališča.
Keywords: Premogovnik Velenje, črpališče, cevovodi, režimi obratovanja, plan montaže strojne opreme, poizkusni zagon.
Published in DKUM: 13.05.2013; Views: 1405; Downloads: 114
.pdf Full text (18,91 MB)

9.
ODVODNJA ODPADNIH VODA V DELU NASELJA DOBROVCE
Boštjan Belšak, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Za predvideno kanalizacijsko omrežje v naseljih Skoke in Dobrovce, ki je v fazi izdelave projektne dokumentacije PGD in PZI, ter bo delno sofinancirano iz Kohezijskega sklada Evropske Unije, sem v diplomski nalogi obdelal in prikazal kako potekajo dela v fazi projektiranja in kakšni so postopki pridobivanja nepovratnih sredstev iz Kohezijskega sklada.. Diplomska naloga obsega le del predvidenega kanalizacijskega omrežja v naselju Dobrovce. Razlika med projektno dokumentacijo, ki je v fazi izdelave in diplomsko nalogo je v tem, da sem v diplomski nalogi izdelal rešitev za ločen sistem kanalizacijskega omrežja, v projektni dokumentaciji in dejanski izvedbi, pa bo kanalizacijsko omrežje v mešanem sistemu.
Keywords: kanalizacijsko omrežje, padavinske odpadna voda, sanitarna odpadna voda, čistilna naprava, zadrževalni bazen, razbremenilnik, črpališče, dušilka
Published in DKUM: 08.05.2013; Views: 1758; Downloads: 230
.pdf Full text (2,62 MB)

10.
ČRPALIŠČE PROTIPOŽARNE IN TEHNOLOŠKE VODE NA K.+120 V JAMI ŠKALE
Marko Habe, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je opisana izgradnja črpališča protipožarne in tehnološke vode na k.+120 v Premogovniku Velenje. Namen naloge je izbrati ustrezne črpalke, jih pravilno namestiti, da bodo črpale pod čim večjim izkoristkom in čim manjšo porabo električne energije. Diplomska naloga je osredotočena na glavno črpališče protipožarne in tehnološke vode na k.+120 v jami Škale in pomožno črpališče na k.+85, ki je namenjeno prečrpavanju tehnološke vode v črpališče na k.+120 v vzhodnem predelu jame Škale. V diplomski nalogi so na koncu prikazani izračuni lokalnih, linijskih in iztočnih izgub v cevovodih. Rezultati izračunanih izgub so potrebni za določitev obratovalne točke črpalk. V diplomskem delu je izdelana predvidena avtomatizacija črpališča k.+120 v jami Škale. V diplomskem delu je razvidno, da bi avtomatizacija omogočila velike prednosti v primerjavi s sedanjim ročnim vklopom. Le-te so: oddaljen nadzor in upravljanje črpališča, samostojno delovanje, natančnejše delovanje, časovni nadzor nad napravami ter nadzor zgodovine procesa.
Keywords: črpalka, cevovod, črpališče, obratovalna točka, tehnični izračuni, avtomatizacija
Published in DKUM: 12.11.2012; Views: 1674; Downloads: 145
.pdf Full text (2,07 MB)

Search done in 0.15 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica