| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 15
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
EKSKURZIJE PRI POUKU SPOZNAVANJA OKOLJA IN DRUŽBI
Urška Jeznik, Melita Koležnik, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Sodobna osnovna šola teži k temu, da bi bil pouk čim bolj prijeten za učenca in učitelja, prav tako pa tudi daje poudarek izkustvenemu učenju. K temu veliko prispevajo ekskurzije, ki povežejo teorijo s prakso. Diplomsko delo predstavlja ekskurzijo od načrtovanja in izvedbe do evalvacije. V empiričnem delu so raziskana mnenja učiteljev razrednega pouka tretjih in četrtih razredov o ekskurziji pri pouku spoznavanja okolja in družbi. Pridobili sva podatke o vrstah in številu ekskurzij, ki jih učitelji načrtujejo v šolskem letu, v katerem letnem času jih najpogosteje načrtujejo, katere tematske sklope najpogosteje vključijo v ekskurzijo in v kolikšni meri pri načrtovanju sodelujejo z drugimi učitelji. V nadaljevanju smo predstavili aktivnosti učencev med ekskurzijo, kateri zunanji sodelavci sodelujejo pri izvedbi ekskurzije in načine evalvacije. Na koncu so opisane težave, s katerimi se učitelji soočajo pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji ekskurzij. Ti podatki so bili pridobljeni z anketnim spraševanjem 270 učiteljev, in sicer iz devetih območnih enot ZRSŠ.
Keywords: ekskurzija, spoznavanje okolja, družba, tretji razred, četrti razred, osnovna šola.
Published: 10.04.2009; Views: 2694; Downloads: 248
.pdf Full text (1,65 MB)

2.
RAZVOJNI POUK IN ULOMKI
Natalija Krajnc, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo se osredotočili na dele celote, kasneje ulomke, glede na posodobitveni učni načrt. Izsledki tuje literature kot model poučevanja predlagajo na učenca osredotočen razvojni pouk. Prav zato smo ugotavljali, kakšno je trenutno znanje učencev četrtega razreda na področju ulomkov in ali je razvojni pouk učinkovit. V eksperimentalni skupini smo ugotovili, da je znanje učencev na področju ulomkov po dveh urah izvajanja različnih konkretnih in slikovnih aktivnosti razdeljevanja uspešnejše, kot je bilo prej. V empiričnem delu so prikazani rezultati tega pedagoškega eksperimenta. V praktičnem delu diplomske naloge smo pripravili gradiva za področje ulomkov, za katera upamo, da bodo v pomoč tako sestavljavcem novih učbeniških kompletov kot tudi učiteljem in učencem. V nadaljevanju so tabelarično predstavljene analize učbeniških kompletov, osredotočili smo se na pokrivanje ciljev posodobitvenega učnega načrta.
Keywords: matematika, pouk, deli celote, ulomki, četrti razred, učbenik, pedagoški eksperiment
Published: 04.06.2009; Views: 2986; Downloads: 492
.pdf Full text (1,53 MB)

3.
PRIMERI TERENSKEGA DELA PRI PREDMETU DRUŽBA V ČETRTEM RAZREDU DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE
Anja Špoljar, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga z naslovom Primeri terenskega dela pri predmetu družba v četrtem razredu devetletne osnovne šole obravnava terensko delo kot eno izmed priporočenih sodobnih oblik poučevanja tega predmeta. V teoretičnem delu je opredeljen pojem terensko delo, opsan njegov pomen in cilji, izpostavljene so metode terenskega dela, analizirali smo zastopanost terenskega dela v učbeniških kompletih različnih založb. V praktični del diplomske naloge temelji na neposredni pedagoški izkušnji.
Keywords: Četrti razred osnovne šole, predmet družba, terensko delo.
Published: 05.01.2010; Views: 2326; Downloads: 209
.pdf Full text (43,25 MB)

4.
ANALIZA VKLJUČEVANJA ELEMENTOV PROSTORSKE ORIENTACIJE V POUK 4. RAZREDA OSNOVNE ŠOLE
Ines Nedeljko, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo podrobneje predstavili vključevaje elementov prostorske orientacije učencev mestnih in primestnih šol. Mnogim učencem razredne stopnje prostorska orientacija predstavlja precejšnje breme, zato je tudi težje dojemljiva. V teoretičnem delu predstavljamo razvoj otroka v povezavi s prostorskim dojemanjem sveta, opisujemo učni načrt družbe in nekatera učna gradiva v četrtem razredu, ki se nanašajo na prostorsko orientacijo. Podrobneje opisujemo kako se orientiramo v naravi. V empiričnem delu smo predstavili analizo raziskave med učenci četrtih razredov, kjer smo preverjali znanje anketiranih o orientaciji v prostoru. Pri tem smo ugotovili, da je večina učencev dobro seznanjena s prostorsko orientacijo. V praktičnem delu skušamo najti rešitve, ki bi odpravile težave ugotovljene v empiričnem delu s pomočjo modela izvedbe učne priprave. Čeprav bi tako izboljšali znanje učencev o orientaciji v prostoru, pa vendar menimo, da bo potrebno realizirati še veliko več podobnih modelov za boljšo iznajdljivost učencev v naravi.
Keywords: orientacija, strani neba, učni načrt, četrti razred, narava
Published: 11.02.2010; Views: 2098; Downloads: 228
.pdf Full text (1,73 MB)

5.
PRIPRAVA MODELOV PREIZKUSA ZNANJA PRI PREDMETU NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA S POUDARKOM NA NARAVOSLOVNIH VSEBINAH
Doris Vučko, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Testi znanja so ena izmed oblik preverjanja znanja, brez katerih v učnem procesu preprosto ne gre, zato smo se v našem diplomskem delu osredotočili prav na njih. Namen diplomskega dela je bil sestaviti nabor nalog za teste znanja pri predmetu naravoslovje in tehnika za četrti razred. Iz sestavljenih nalog smo po pravilih sestavili model testa. Pripravljene naloge so lahko učiteljem v pomoč pri sestavi njihovih testov. Najprej smo se osredotočili na pravila sestavljanja testov znanja, saj brez njih ne moremo sestaviti kakovostnega testa. Zanimalo nas je tudi, kakšen pogled imajo učitelji na sestavljanje testov znanja, zato smo izvedli kratko raziskavo, s katero smo ugotovili, da še zmeraj obstajajo učitelji, ki ne vedo sestaviti dobrega testa znanja. Izhajajoč iz teh ugotovitev smo sestavili 38 nalog, ki upoštevajo vse taksonomske stopnje po Bloomu.
Keywords: preverjanje znanja, testi znanja, naravoslovje in tehnika, cilji in standardi znanja, četrti razred
Published: 18.10.2012; Views: 4111; Downloads: 640
.pdf Full text (1,59 MB)

6.
ANALIZA SPOZNAVANJA IN DOJEMANJA KULTURNE DEDIŠČINE UČENCEV ČETRTIH RAZREDOV MED SLOVENIJO IN GRČIJO
Klemen Škorja, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Analiza spoznavanja in dojemanja kulturne dediščine učencev četrtih razredov med Slovenijo in Grčijo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. Tema diplomske naloge temelji na primerjavi med učenci četrtih razredov osnovnih šol v Sloveniji in Grčiji. Osredotočili smo se na analizo spoznavanja in dojemanja kulturne dediščine učencev in iskali podobnosti ter razlike med njimi. Slovenija in Grčija sta članici Evropske unije, vendar že po samih značilnostih obeh držav lahko sklepamo, da se razlikujeta v mnogih pogledih. Izdatno nas je zanimala obravnava šolskih sistemov, učnih načrtov in učenčevih mnenj o kulturni dediščini. V teoretičnem delu smo se spoznali s pojmom kulturne dediščine, se osredotočili na njeno vlogo v vzgoji in izobraževanju ter se seznanili s pedagoškimi programi kulturnih ustanov. Zaradi lažjega razumevanja mišljenja učencev smo se lotili tudi faz v razvoju otrok. Na koncu teoretičnega dela smo se spoznali s slovenskim in grškim šolskim sistemom ter primerjali vsebine kulturne dediščine v njunih učnih načrtih. Namen empiričnega dela je bil, da ugotovimo, na kakšne načine slovenski in grški četrtošolci spoznavajo kulturno dediščino, kako jo dojemajo in kakšen odnos gojijo do nje. Ugotovili smo, da med slovenskimi in grškimi učenci obstajajo razlike v pogledu in odnosu do kulturne dediščine, vendar pa kljub temu pojem poznajo in ga dojemajo v pravilnem kontekstu.
Keywords: Slovenija, Grčija, četrti razred, kulturna dediščina, šolski sistem, učni načrt
Published: 18.02.2013; Views: 1393; Downloads: 61
.pdf Full text (2,49 MB)

7.
PREFERENCE DO LIKOVNIH MOTIVOV NA RAZREDNI STOPNJI OSNOVNE ŠOLE
Špela Ros, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu obravnavamo preference do likovnih motivov na razredni stopnji osnovne šole. Namen raziskave je bil ugotoviti, kako so različni motivi likovnih del priljubljeni pri učencih v četrtem razredu osnovne šole. V teoretičnem delu smo opredelili pojma likovna umetnost in likovna vzgoja in predstavili povezanost med njima. Predstavili smo značilnosti likovne vzgoje v osnovni šoli. Dotaknili smo se tudi ciljev pri likovni vzgoji. Predstavili smo značilnosti likovne vzgoje na razredni stopnji, njeno načrtovanje ter značilnosti likovne naloge in njenih sestavin. Ker se skozi raziskavo soočamo z likovnimi motivi, smo predstavili vrste motivov in motive, ki so primerni na razredni stopnji. Na koncu smo se dotaknili še preferenc do likovnih motivov in predstavili nekaj raziskav ter umetniška dela, ki so jih učenci ocenjevali. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati raziskave, v kateri so sodelovali učenci četrtih razredov osmih osnovnih šol iz Pomurja. Z raziskavo smo ugotovili, da obstajajo statistično značilne razlike med spoloma, saj so dečki izbirali drugačne motive kot deklice. Dečkom so bili bolj všeč abstraktni in fantazijski motivi, deklicam pa motiv interiera in portreti dekleta in ženske. Obema spoloma, tako dečkom kot deklicam, je bilo všeč delo z motivom krajine in umetniško delo z motivom živali, tudi tihožitje. Z analizo rezultatov smo prišli do ugotovitve, da ni statistično značilnih razlik glede na socialni stratum. Tako dečki kot tudi deklice so se za umetniška dela odločali na podlagi motiva. Zato je pri pouku likovne vzgoje potrebno izbrati umetniška dela z motivi, ki bodo všeč učencem obeh spolov.
Keywords: likovna vzgoja, preferenca do likovnega motiva, četrti razred, likovni motiv
Published: 18.07.2013; Views: 1309; Downloads: 197
.pdf Full text (2,55 MB)

8.
NARAVOSLOVNI DAN V ČETRTEM RAZREDU PODRUŽNIČNE OSNOVNE ŠOLE KROG - GIBANJE ZEMLJE
Nina Kreft, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh povezanih, zaokroženih celot – teoretične in praktične. V teoretičnem delu podrobneje predstavljamo dneve dejavnosti, njihove cilje, oblike in metode dela. Poseben poudarek je na naravoslovnih dnevih in z njim povezanim naravoslovjem. Ob koncu teoretičnega dela smo se seznanili z osnovnimi podatki Zemlje, njenim gibanjem in vrtenjem. Ti podatki so nam omogočili lažjo predstavitev praktičnega dela. V praktičnem delu predstavljamo naravoslovni dan, Gibanje Zemlje, ki smo ga načrtovali, izvedli in ovrednotili v skladu s sodobnimi izobraževalnimi trendi. Izvedli smo ga na podružnični osnovni šoli Krog, v oddelku četrtega razreda, ki skupaj šteje 17 učencev.
Keywords: Naravoslovni dnevi, dnevi dejavnosti, osnovna šola, četrti razred, Zemlja.
Published: 18.06.2013; Views: 1412; Downloads: 216
.pdf Full text (2,82 MB)

9.
PRIMERJAVA REZULTATOV TIMSS (2011) Z NARAVOSLOVNIM ZNANJEM KOROŠKIH ČETRTOŠOLCEV
Mojca Potočnik, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo, z naslovom Primerjava rezultatov TIMSS (2011) z naravoslovnim znanjem koroških četrtošolcev, je sestavljeno iz dveh zaokroženih celot, teoretične in empirične, ki se med seboj povezujeta, dopolnjujeta in nadgrajujeta. V teoretičnem delu smo podrobneje opisali raziskavo TIMSS (2011) in poudarili rezultate slovenskih osnovnošolcev. Opisali smo naravoslovje, njegov pomen in opredelili njegove posebnosti ter cilje za trajno pridobljeno znanje. Poudarili smo pomen učnega predmeta NIT. V empiričnem delu smo predstavili izsledke raziskave, ki smo jo opravili med koroškimi četrtošolci – primerjali smo njihovo znanje in rezultate raziskave TIMSS (2011). Ugotovili smo, da naravoslovno znanje učencev 4. razreda Osnovne šole Mežica in Osnovne šole Črna na Koroškem presega znanje slovenskih osnovnošolcev v raziskavi TIMSS (2011). Med izbranimi vprašanji je bilo samo eno, kjer so slovenski osnovnošolci v raziskavi TIMSS (2011) dosegli boljši rezultat – naravoslovno znanje dečkov 4. razreda Osnovne šole Mežica in Osnovne šole Črna na Koroškem namreč presega znanje slovenskih osnovnošolcev na raziskavi TIMSS (2011). Med izbranimi vprašanji je bilo samo eno, kjer so slovenski osnovnošolci v raziskavi TIMSS (2011) dosegli boljši rezultat. Anketirani učenci prav tako bolje kot slovenski osnovnošolci v raziskavi TIMSS (2011) poznajo vsebinske sklope Živa narava, Neživa narava in Veda o Zemlji.
Keywords: naravoslovje, osnovna šola, četrti razred, raziskava TIMSS.
Published: 02.06.2015; Views: 732; Downloads: 107
.pdf Full text (1,10 MB)

10.
Search done in 0.16 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica