| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 12
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Modalni glagoli v Da Vinčijevi šifri Dana Browna v izvirniku in prevodu
Ines Kovačič, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Cilj te diplomske naloge je ugotoviti, kako so angleški modalni glagoli prevedeni v slovenščino in ali obstajajo kakšne podobnosti oziroma razlike med originalom in izvirnikom. Ukvarjala sem se z vprašanjem, ali so bili pri prevodih uporabljeni ustrezni slovenski modalni glagoli oziroma so namesto le-teh uporabljeni drugi izrazi. Prav tako me je zanimala pogostost uporabe modalnih glagolov. Podlaga za analizo je bilo delo The Da Vinci Code – Da Vinčijeva šifra avtorja Dana Browna. Kjiga je bila ena največjih uspešnic zadnjih let, prevedena je bila v več kot 44 jezikov, po njej je nastal tudi film. Iz izvirnika sem izbrala več stavkov in jih primerjala s stavki v prevodu. Podala sem svoje mnenje in predloge možnih prevodov. Kot se je pokazalo v analizi, je izbira prevodov oziroma ustreznih ekvivalentov v veliki meri odvisna od konteksta, razlog za drugačne oblike prevoda pa velikokrat leži tudi v strukturi izvirnega stavka. Rezultati naloge so pokazali, da se v angleškem jeziku modalni glagoli veliko bolj pogosto uporabljajo, tako v pogovornem jeziku kot v besedilih. V slovenskem jeziku raje uporabljamo druge oblike oziroma bolj primerne fraze.
Keywords: Modalni glagoli, angleški modalni glagoli, slovenski modalni glagoli, prevajanje, prevodi, primerjava, Dan Brown
Published: 06.06.2009; Views: 2921; Downloads: 328
.pdf Full text (362,80 KB)

2.
3.
SODOBNE SPREMEMBE V ANGLEŠKI SKLADNJI S POUDARKOM NA GLAGOLSKEM VIDU IN TRPNIKU V ANGLEŠČINI IN SLOVENŠČINI
Simona Ficko, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava sodobne spremembe v angleški skladnji s poudarkom na glagolskem vidu in trpniku v angleščini in slovenščini. Gre za primerjavo glagolskega vida in trpnika v angleščini ter slovenščini. Definicijo glagolskega vida in trpnika najdemo v obeh jezikih. Pri glagolskem vidu v angleščini sem raziskovala širjenje progresiva, določne in nedoločne glagole, angleške nedoločne in pogresivne oblike časa ter prevajanje le teh iz angleščine v slovenščino. Pri glagolskem vidu v slovenščini sem se osredotočila na dvovidske glagole, tvorbo dovršnih oblik iz nedovršnih, tvorbo nedovršnih oblik iz dovršnih, enovidske glagole, rabo nedovršnih oblik namesto dovršnih in tipe glagolskih dejanj. Pri raziskavi trpnika v angleščini sem obravnavala definicijo trpnika, čase, ki se uporabljajo v trpniku, širjenje progresivnega pasiva (nedovršnega trpnika), razliko med trpnikom in stanjem, prevajanje trpnika iz angleščine v slovenščino in spremembe v rabi trpnika. Pri trpniku v slovenščini sem se osredotočila na oblike trpnika, pretvorbeno razmerje tvornika in trpnika, na razliko med stanjem in trpnikom, pogosto rabo deležnika na -n/-t in manj pogosto rabo trpnika s se. Diplomsko delo obravnava tudi opis sodobnih sprememb in njihove prevajalske probleme iz angleščine v slovenščino ter obratno. Opisala sem spremembe, ki se nanašajo na modalnost in na konjunktiv, ter naraščanje nedoločnih glagolskih oblik, posebej glagolnika, v sodobni angleščini. V empiričnem delu diplomske naloge sem primere sodobnih sprememb prevedla iz angleščine v slovenščino. Na koncu diplomskega dela sta podana analiza prevodov teh sprememb iz angleščine v slovenščino in zaključek.
Keywords: sodobne spremembe, modalnost, glagolski vid, dvovidski glagoli, enovidski glagoli, dovršni glagoli, nedovršni glagoli, trpnik, tvornik in deležnik.
Published: 23.12.2009; Views: 2974; Downloads: 273
.pdf Full text (472,84 KB)

4.
MODALNI GLAGOLI CAN, COULD IN MUST V UČBENIKIH ZA OSNOVNO ŠOLO
Tea Žvegla, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi sem opredelila modalne glagole, njihove funkcije ter tipe modalnosti. V prvem delu sem se osredotočila na vse modalne glagole, in sicer can, could, may, might, will, would, shall, should, must in ought to ali have to. Opisala sem naslednje tipe modalnosti: epistemično, deontično in dinamično modalnost. V nadaljevanju sem opredelila funkcije treh modalnih glagolov: can, could in must. Osredinila sem se na tri rabe modalnih glagolov can in could: izražanje sposobnosti, dovoljenja in možnosti, ter dve rabi modalnega glagola must: izražanje obveznosti in nujnosti. Na koncu teoretičnega dela sem navedla nekaj dejavnosti, ki so lahko učencem v pomoč pri razumevanju in utrjevanju treh modalnih glagolov. Prav tako sem proučila še značilnosti učnega načrta in učbenikov. V empiričnem delu sem analizirala modalne glagole can, could in must, ki se pojavljajo v trinajstih učbenikih in trinajstih delovnih zvezkih za sedmi, osmi in deveti razred osnovne šole v Sloveniji.
Keywords: modalni glagoli, tipi modalnosti, funkcije, osnovna šola, učbeniki, delovni zvezki.
Published: 19.10.2009; Views: 4216; Downloads: 218
.pdf Full text (3,75 MB)

5.
PREVOD NAKLONSKIH GLAGOLOV CAN, COULD, MAY IN MIGHT V "ALICE'S ADVENTURES IN WONDERLAND" LEWISA CARROLLA V PREVODIH GITICE JAKOPIN IN HELENE BIFFIO
Manja Iskra, 2009, undergraduate thesis

Abstract: To diplomsko delo je obravnavalo prevod angleških naklonskih glagolov can, could, may in might v delu Lewisa Carrolla Alice's Adventures in Wonderland. V delu so bili predstavljeni različni načini prevajanja naklonskih glagolov v slovenščino ter dejanski načini prevodov, ki sta jih naredili Gitica Jakopin in Helena Biffio. Prav tako se je delo osredotočilo na to, ali se je modalnost angleškega glagola ohranila v slovenskem prevodu. Za študij teh prevodov smo zastavili dve hipotezi. Ena pravi, da bosta prevajalki uporabili enakovreden slovenski naklonski glagol za svoj prevod, druga pa, da bo modalnost prevedenih glagolov v večini ostala enaka. Analiza je pokazala, da v večini primerov prevajalki nista uporabili enakovrednega slovenskega naklonskega glagola. Namesto tega sta uporabili naklonski izraz ali prilagojeno naklonsko strukturo. Ne glede na način prevoda pa je modalnost v glavnem bila ohranjena.
Keywords: Alica v čudežni deželi, naklonski glagoli, prevod, modalnost, Jakopin, Biffio
Published: 13.05.2010; Views: 3341; Downloads: 132
.pdf Full text (570,74 KB)

6.
7.
ANGLEŠKI GLAGOLI V SEDMIH IN DEVETIH RAZREDIH SLOVENSKIH OSNOVNIH ŠOL
Mojca Hvauc, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V večini slovenskih osnovnih šol je angleščina eden izmed obveznih predmetov v drugem in tretjem triletju. V tem času se od učencev pričakuje, da spoznajo značilnosti in kulture dežel, v katerih se govori angleški jezik. Učenci se naučijo, da je angleščina sredstvo sporazumevanja med različnimi narodi. V učnem načrtu je za učence ob koncu osnovnošolskega šolanja predvideno obvladovanje vsakdanje komunikacije v angleškem jeziku. Za uspešno komunikacijo je treba, da učenci spoznajo temeljna pravila, s pomočjo katerih naj tvorili slovnično pravilne stavke, ter s tem izboljšali svojo govorno sporazumevanje z drugimi v angleškem jeziku. V teoretičnem delu so zajeti glagolski časi, katere učenci usvajajo predvsem v 7. razredu. Tukaj spoznavajo temeljne angleške glagolske čase. V nadaljevanju je znanje učencev 7. razreda primerjano z znanjem učencev 9. razreda, ki so to znanje postopoma utrdili in nadgradili. Zanimalo nas je, ali učenci 9. razredov snov res obvladajo bolje kot učenci 7. razredov. V diplomskem delu je teoretičen del podkrepljen z empirično raziskavo. Le — ta je bila izvedena s pomočjo anketnega vprašalnika, sestavljenega iz številnih primerov v različnih glagolskih časih, ki smo jih zbrali iz učbenikov in delovnih zvezkov, ki se najpogosteje uporabljajo za poučevanje angleščine v sedmih in devetih razredih slovenskih osnovnih šol. Raziskava je pokazala, da učenci 9. razredov v večjem deležu kot učenci 7. razredov poznajo pravila za tvorjenje glagolskih časov. Dejstvo je, da se z vajo in utrjevanjem doseže tvorba pravilnih stavkov. Zaključimo lahko, da učenci z leti svoje znanje angleških glagolov in glagolskih časov res utrdijo, nadgradijo in pravilneje uporabljajo.
Keywords: učenci, osnovna šola, znanje, glagoli, angleški jezik, primerjava
Published: 19.03.2010; Views: 2889; Downloads: 177
.pdf Full text (492,96 KB)

8.
UPORABA NEDOVRŠNE OBLIKE GLAGOLSKEGA VIDA V AMERIŠKI IN BRITANSKI ANGLEŠČINI
Barbara Prosenjak, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Pričujoče diplomsko delo se osredotoči na poseben element angleškega jezika, in sicer nedovršno obliko glagolskega vida. Narejena je primerjava pogostosti rabe nedovršne oblike v pogovorni ameriški angleščini in pogovorni britanski angleščini. Prikazano je, kateri slovnični čas, se najpogosteje uporablja z nedovršno glagolsko obliko. In prav tako, kateri glagoli so uporabljeni na »dinamičen« ali »statičen« način. V empiričnem delu je poiskana in primerjana uporaba nedovršne glagolske oblike v dveh komedijah — Prijatelji (ameriška angleščina) in Parčkanje (britanska angleščina). Narejen je seznam vseh nedovršnih oblik glagolov, ki se pojavljajo v obravnavanih komedijah, in so tudi analizirani. Sklepati je možno, da so nedovršni glagoli nedvomno pomemben in pogosto uporabljen sestavni del govorjenega angleškega jezika. Nedovršna oblika glagolskega vida je bolj pogosto uporabljena v ameriški angleščini kot v britanski angleščini. Nedovršna oblika glagolov je bila pogosta stoletja nazaj, ampak njena popularnost še vedno raste. Nove kombinacije nedovršnih glagolov nastajajo vsaki dan, tako se razvijajo in spreminjajo vzporedno z jezikom na sploh.
Keywords: Nedovršna oblika glagolskega vida, dovršna oblika glagolskega vida, »dinamični glagoli«, »statični glagoli«, ameriška angleščina, britanska angleščina, Prijatelji, Parčkanje
Published: 19.03.2010; Views: 2827; Downloads: 168
.pdf Full text (1,23 MB)

9.
PREVAJANJE IZRAŽANJA POSREDNOSTI V SLOVENSKI SINHRONIZACIJI ANIMIRANEGA FILMA THE INCREDIBLES/ NEVERJETNI
Adrijana Potočnik, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu bo predstavljena problematika prevajanja oziroma sinhronizacije animiranih filmov, namenjenih otrokom kot glavni ciljni publiki. Primerjani in analizirani so bili predvsem frazemi in frazni glagoli, ki se pojavijo v animiranem filmu Neverjetni, saj lahko zaradi svoje posrednosti pomembno vplivajo na razumevanje zgodbe. Frazni glagoli se zelo pogosto pojavljajo v pogovornem jeziku izvirnega jezika, občasno tudi frazemi in oboji imajo posredni pomen, kar pomeni, da je iz pomena njihovih sestavin običajno težko razbrati njihov dejanski pomen. V filmu Neverjetni je treba upoštevati še dejstvo, da so glavna publika otroci. Primerjava in analiza sta bili narejeni s pomočjo transkripcije besedila, zapisane na podlagi slišanega v izvirniku in slovenski sinhronizaciji. Namen analize je bil ugotoviti, ali je prevajalec kljub posrednosti našel ustrezne rešitve v posameznih primerih glede na ciljno publiko in ali so pomembno vplivale na razumevanje zgodbe. Analiza je pokazala, da frazni glagoli v večini primerov niso predstavljali tovrstnih težav. Več težav so predstavljali frazemi, namesto katerih je zaradi lažjega razumevanja ciljne publike bila v ciljnem jeziku večinoma uporabljena ustreznica.
Keywords: animirani film, sinhronizacija, frazni glagoli, frazemi, posrednost, ciljna publika
Published: 12.08.2016; Views: 485; Downloads: 45
.pdf Full text (1,28 MB)

10.
Slovenski glagoli z nedoločniškim dopolnilom v tvorbeno-pretvorbenem pristopu
Marija Golden, 1986, original scientific article

Abstract: Tvorbeno-pretvorbena obravnava z nedoločnikom vezljivih glagolov potrjuje misel sodobne slovenske slovnice, da je osebek nedoločnika vedno neizražen. Podanih je nekaj utemeljitev, s katerimi pretvorbenik zagovarja stavčnost nedoločniškega sestavnika; težišče je na preverjanju utreznosti pravila o nadzoru pri interpretaciji neizraženega osebka nedoločniškega stavka ter utemeljevanju predloga, da slovenski jezik razen nadzorovalnih glagolov z osebkovim oziroma predmetnim nadzorom pozna tudi skupino dvigovalnih glagolov.
Keywords: slovenščina, slovnica, glagoli
Published: 09.06.2017; Views: 563; Downloads: 43
.pdf Full text (2,73 MB)
This document has many files! More...

Search done in 0.26 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica