| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 19
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Uporaba sadre pri pridelavi jabolk sorte Gala in Braeburn v letu 2008
Janja Kerec, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V poskusu smo ugotavljali kako sadra vpliva na reakcijo tal, na dostopnost hranil.
Keywords: gnojenje, sadra, kalcij, Gala, Braeburn
Published: 15.10.2010; Views: 2186; Downloads: 143
.pdf Full text (633,76 KB)

2.
Uporaba organskih gnojil v integrirani pridelavi jabolk
Boris Ferk, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V Sadjarskem centru Maribor in Univerzitetnem kmetijskem centru Pohorski dvor smo v letu 2007 izvedli poskus gnojenja z gnojili Biosol in KAN pri sorti 'Gala'. Uporabljali smo različne količine gnojil, ki smo jih odmerjali v dveh obrokih: 1. obravnavanje: standardno gnojenje po IP 335 kg KAN/ha, 2. obravnavanje: jesensko gnojenje z ekološkim gnojilom 1.125 kg Biosola/ha, 3. obravnavanje: jesensko gnojenje s 167 kg KAN/ha in 625 kg Biosola/ha, 4. obravnavanje: spomladansko gnojenje z ekološkim gnojilom 1.125 kg Biosola/ha, 5. obravnavanje: spomladansko gnojenje s 167 kg KAN/ha in 625 kg Biosola/ha. V Univerzitetnem kmetijskem centru v Pohorski dvor pri Mariboru, kjer so tla bogato založena z organsko snovjo (5,1 %), je bil statistično dokazljivo najboljši rezultat tako glede količine kot kakovosti pridelka pri spomladanskem gnojenju, 4. obravnavanje. Sklepamo lahko, da je na tleh, ki so bogato založene z organsko snovjo, najboljše gnojiti spomladi s 1.125 kg Biosola/ha. V Sadjarskem centru Maribor, kjer so tla srednje založena z organsko snovjo (2,6 %), so bili statistično dokazljivo najboljši rezultati tako glede količine kot kakovosti pridelka jabolk v obravnavanju 2. Sklepamo lahko, da je pri tem tipu tal in pri tej sorti najboljše jesensko gnojenje z ekološkim gnojilom 1.125 kg Biosola/ha.
Keywords: sadjarstvo / jablana / Gala / organska gnojila / mineralna gnojila
Published: 31.01.2012; Views: 2337; Downloads: 124
.pdf Full text (557,82 KB)

3.
VPLIV DUŠIKA NA VEGETATIVNE IN GENERATIVNE PARAMETRE PRI SORTI 'GALA'
Klavdija Podgorelec, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Poskus ugotavljanja vpliva dušika na vegetativne in generativne parametre pri sorti 'Gala' smo zastavili na Univerzitetnem kmetijskem centru (UKC) Pohorski dvor v letu 2010, v rodnem nasadu jablan sorte 'Gala' s 4.100 drevesi na hektar. V poskus smo vključili 4 dušikova gnojila (Apneni dušik, Kan, Urea in Biosol), ki smo jih aplicirali v dveh odmerkih glede na skupno količino dušika na hektar (120kgN/ha in 60kgN/ha) ter kontrolo, kjer pa gnojenja nismo uporabljali. Iz dobljenih rezultatov lahko zaključimo, da gnojenje z Biosolom poveča število plodov, vsebnost skupnih titracijskih kislin in delež plodov, obarvanih nad 50 %. Največ topne suhe snovi in najnižji škrobni indeks smo zabeležili v plodovih iz obravnavanj, kjer smo uporabili Apneni dušik. Uporaba Uree pa je rezultirala z najvišji trdoto mesa plodov in največjo povprečno maso plodov. Pri kapljičnem namakanju imamo boljšo zunanjo in notranjo kakovost plodov. Večji odmerek dušika je statistično značilno povečal kumulativni pridelek.
Keywords: jablana, 'Gala', kapljično namakanje, dušik, integrirana pridelava
Published: 02.04.2012; Views: 2211; Downloads: 207
.pdf Full text (751,71 KB)

4.
Uporaba dušičnih gnojil v integrirani pridelavi jabolk sorte 'Gala'
Mihael Iljaž, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V letih 2007 in 2009 smo na Univerzitetnem kmetijskem centru Maribor in Sadjarskem centru Maribor – Gačnik ugotavljali vpliv dušika v integrirani pridelavi jabolk sorte 'Gala' na generativne in vegetativne parametre jablan ter kakovost pridelka. Jablane smo gnojili z gnojiloma KAN in Biosol v različnih kombinacijah ob različnih vegetativnih stadijih. Poskus je bil postavljen po sistemu 4 blokov, ki so vključevali 5 obravnavanj. Prvo obravnavanje je predstavljalo standardno gnojenje po IPS 335 kg KAN/ha, drugo obravnavanje je bilo jesensko gnojenje z organskim gnojilom 1125 kg Biosola/ha, tretje obravnavanje je bilo kombinacija spomladanskega in jesenskega gnojenja s 167 kg KAN/ha in 625 kg Biosola/ha, četrto obravnavanje je bilo spomladansko gnojenje z organskim gnojilom s 1125 kg Biosola/ha, peto obravnavanje je kombinacija spomladanskega gnojenja s 167 kg KAN/ha in 625 kg Biosola/ha. Na lokaciji UKC Pohorski dvor je najboljše rezultate glede generativnih in vegetativnih parametrov dala kombinirana uporaba gnojil Biosol + KAN (3. in 5. obravnavanje). Na lokaciji SC Maribor – Gačnik smo pri generativnih in vegetativnih podatkih dobili najboljše rezultate z uporabo Biosola v jesenskem času (2. obravnavanje). Za doseganje najvišjega odstotka v I. kakovostnem razredu je najboljše gnojiti spomladi s kombinacijo gnojil Biosol + KAN.
Keywords: dušik, 'Gala', Biosol, KAN, pridelek, kakovost
Published: 05.09.2012; Views: 1832; Downloads: 112
.pdf Full text (484,63 KB)

5.
MODELIRANJE PRIRASTKA PLODOV SORTE 'GALA' PRI RAZLIČNIH OBREMENITVAH
Neža Vidmar, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je predstavljeno modeliranje prirastka plodov sorte 'Gala'. Poskus je bil zasnovan v marcu 2011. Opravljen je bil v nasadih Sadjarskega centra Gačnik. V poskusu je bila obravnavana sorta 'Gala', klon 'Gala Schniga'. Sorta 'Gala' je bila cepljena na podlago M 9. Plodove smo merili skozi vegetativno obdobje vsakih 14 dni. Podatke o debelini plodu in številu dni po polnem cvetenju do obiranja smo vnesli v Excelovo preglednico, nato smo podatke logaritmirali. S pomočjo modelov smo izračunali teoretični prirastek na različno starem lesu in različnih obremenitvah ter ga s pomočjo programov Excel in SPSS primerjali z dejanskimi meritvami. Opravljena je bila regresijska analiza. Testirali smo testnost posameznih krivulj za nizko, srednjo in visoko obremenitev. S pomočjo T-testa smo preverili ujemanje podatkov meritev z modelnimi vrednostmi. Modeli v večini primerov precenjujejo dejanske meritve. Izmed vseh modelov je bil najzanesljivejši model Vsi plodovi pri nizki obremenitvi.
Keywords: plod / jabolk 'Gala' / obremenitev / debelina / krivulja
Published: 22.10.2012; Views: 888; Downloads: 72
.pdf Full text (803,10 KB)

6.
Vpliv gnojenja z različnimi dušikovimi gnojili na rast in rodnost jablane sorte ´Gala´
Barbara Tomše, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V letu 2012 smo na posestvu Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede UM ugotavljali vpliv gnojenja z različnimi dušikovimi gnojili na rodnost ter kakovost pridelka jablan sorte 'Gala' Schniga. V poskus smo vključili 4 dušikova gnojila, dve mineralnega (Kan, Urea) in dve organskega izvora (Biosol, Plantella Organik). Gnojila smo aplicirali v odmerku 60 kg N/ha in 120 kg N/ha. Drevesa v obravnavanju Kontrola niso bila pognojena. Ugotovili smo, da v danih rastnih pogojih vir (organski ali mineralni) in odmerek dušika nista statistično značilno vplivala na količino pridelka, medtem ko je uporaba gnojil Urea, Biosol in Plantella Organik povečala vsebnost suhe snovi v plodovih, večji odmerek dušika pri gnojilih Kan in Biosol pa je signifikantno odložil zorenje plodov in v času obiranja rezultiral z višjim Streifovim indeksom zrelosti.
Keywords: jablana, ´Gala´, dušik, rast, rodnost, kakovost
Published: 30.10.2013; Views: 1580; Downloads: 131
.pdf Full text (179,84 KB)

7.
Uporabnost aktivatorja tal v pridelavi jabolk sorte 'Gala'
Ervin Mauc, 2014, undergraduate thesis

Abstract: V letih od 2004 do 2006 smo na posestvu UKC Pohorski dvor v Pivoli ugotavljali vpliv aktivatorja tal (Agrovit) na vegetativno rast, generativni razvoj in kakovost jabolk sorte 'Gala' v primerjavi s standardnim mineralnim gnojilom KAN ter z organskim gnojilom Biosol. Poskus v letu 2004 je bil postavljen po metodi naključnih blokov v 4 ponovitvah (blokih), s 3 obravnavanji (a) 150 kg KAN/ha, (b) kombinacija gnojil (330 kg Agrovit/ha, 40 kg amonijev sulfat/ha, 6 ton hlevski gnoj/ha, (c) 1000 kg Biosol/ha. V letu 2005 in 2006 je gnojenje z gnojiloma KAN in Biosol potekalo na enak način kakor v letu 2004, pri obravnavanju (b) pa smo gnojili le z 80 kg amonijev sulfat/ha. V letu 2006 je bil največji prirast obsega debla in enoletnih poganjkov pri uporabi kombinacije gnojil Agrovit + amonijev sulfat, medtem ko je bil najboljši rezultat glede generativnih parametrov in kakovosti plodov dosežen z uporabo gnojila KAN. Na osnovi rezultatov sklepamo, da v danih pridelovalnih razmerah uporaba aktivatorja tal Agrovit in organskega gnojila Biosol ne more v celoti nadomestiti uporabe mineralnih gnojil.
Keywords: jablana, 'Gala' gnojenje, pridelek
Published: 17.02.2014; Views: 1162; Downloads: 145
.pdf Full text (1,15 MB)

8.
Vpliv gnojenja z dušikovimi gnojili na količino in kakovost pridelka ter vigor jablan sorte 'Gala'
Tomaž Pišotek, 2014, undergraduate thesis

Abstract: V okviru diplomskega dela smo v letih od 2010 do 2014 izvajali gnojilni poskus na jablanah sorte 'Gala'. Pri tem smo ugotavljali vpliv različnih virov in odmerkov dušika na vigor dreves ter na količino in kakovost pridelka. Poskus je potekal na Univerzitetnem kmetijskem centru Pohorski dvor, v poskusu pa je bilo uporabljenih 5 različnih gnojil; tri mineralnega in dve organskega izvora. Uporabljena dušikova gnojila, ki smo jih aplicirali v odmerku 60 kg in 120 kg N/ha so bila Kan, Urea, apneni dušik, Biosol in Plantella Organik. Za primerjavo rezultatov je bilo vključeno še obravnavanje kontrola, kjer gnojil nismo uporabljali. V četrtem letu poskusa (leto 2013) smo ugotovili, da je imel vir dušika (organski oziroma mineralni) v danih rastnih razmerah odločilen vpliv na prirast debla ter trdoto mesa plodov. V tem letu je uporaba mineralnih gnojil, v primerjavi z drevesi v kontroli za trikrat ter v primerjavi z drevesi, pognojenimi z organskimi gnojili za dvakrat povečala prirast debel ter hkrati pozitivno vplivala na trdoto mesa plodov. Uporaba večjega odmerka dušika (120 kg/ha), ni imela pozitivnega vpliva na rast (razen pri uporabi gnojila Urea), rodnost in kakovost pridelka. Z vidika količine in kakovosti pridelka, se je v četrtem letu gnojilnega poskusa kot najprimernejše pokazalo gnojenje s 60 kg N/ha organskega gnojila Plantella Organik. Iz podatkov za vsa štiri leta gnojilnega poskusa je razvidno, da uporaba mineralnega dušika (Urea, Kan) občutno poveča bujnost rasti, medtem ko uporaba organskih gnojil ter mineralnega gnojila apneni dušik nima teh posledic. Hkrati uporaba dušikovih gnojil ni imela nikakršnega vpliva na količino pridelka (razen 60 kg N/ha gnojila Plantella Organik). Vsakršno povečanje bujnosti rasti je imelo za posledico zmanjšanje količine pridelka.
Keywords: jablana, 'Gala', dušik, gnojenje, pridelek, rast
Published: 26.09.2014; Views: 1209; Downloads: 204
.pdf Full text (251,28 KB)

9.
Uporaba sadre pri pridelavi jabolk sorte 'Gala' in 'Braeburn' v letu 2008
Janja Kerec, 2010, undergraduate thesis

Keywords: gnojenje, sadra, kalcij, 'Braeburn', 'Gala'
Published: 10.07.2015; Views: 660; Downloads: 23
URL Link to full text

10.
Uporaba organskih gnojil v integrirani pridelavi jabolk
Boris Ferk, 2012, undergraduate thesis

Keywords: sadjarstvo, jablane, Gala, organska gnojila, mineralna gnojila
Published: 10.07.2015; Views: 652; Downloads: 18
URL Link to full text

Search done in 0.18 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica