| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 105
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
2.
KAKO IZBOLJŠATI INOVATIVNOST KOT VREDNOTO MANAGEMENTA V TRANZICIJI
Zlatko Nedelko, 2011, dissertation

Abstract: POVZETEK Pri obravnavi tranzicije v Sloveniji (in drugih državah Srednje in Vzhodne Evrope) uporabljamo pojem tranzicija za prehod iz centralnoplanskega v tržno gospodarstvo in v tem okviru za prehod iz socialistične družbene ureditve v kapitalistično. Proces tranzicije se v posameznih državah pomembno razlikuje po vsebini, načinu in hitrosti izvedbe. V ekonomski literaturi, ki vsebinsko obravnava področje tranzicije gospodarstva na različnih ravneh delovanja (npr. makro, mezo, mikro), prevladuje makroekonomski vidik obravnave. Manj celovito je obravnavana tranzicija delovanja in vedenja organizacij in njihovih udeležencev. Večina obravnav je usmerjenih na institucionalni vidik preoblikovanja in ne preučuje celoviteje stvarne tranzicije organizacije in njenih pomembnih udeležencev. V literaturi za naše ciljno raziskovanje ni ustrezno celovitega pristopa za obravnavo problematike vrednot managementa v tranzicijskih organizacijah v Sloveniji. V Sloveniji se je institucionalna tranzicija narodnega gospodarstva končala z vstopom države v Evropsko unijo. Kljub temu so še vedno odprta številna vprašanja, povezana predvsem z nedokončanim procesom potrebnega vsebinskega preoblikovanja slovenskih organizacij, ki pomembno omejuje njihov hitrejši razvoj. Naše preučevanje je usmerjeno na tranzicijske organizacije in njihov management, ki morajo pomembno spremeniti svoje delovanje in vedenje, če želijo dokončati proces stvarne tranzicije in oblikovati želeno inovativno delovanje in vedenje. V okviru delovanja in vedenja organizacij (tudi tranzicijskih) smo preučevanje usmerili na obravnavo managementa in njegovih vrednot. Tranzicija pomembno vpliva na spreminjanje vrednot članov družbe na vseh ravneh in področjih delovanja. Iz celotne problematike spreminjanja vrednot smo raziskavo usmerili na obravnavo: (1) stanja vrednot managementa v slovenskih organizacijah in (2) vpliva teh vrednot na razvoj organizacij v želeno stanje inovativnega delovanja in vedenja. Za opredeljeno področje in problem obravnave smo oblikovali model raziskave in razvili hipoteze. Naše raziskovanje temelji na spoznanjih različnih avtorjev, da so neustrezne vrednote managementa kot pomemben element njegovega spleta vrednot/kulture/etike/norm ključna ovira za dokončanje procesa stvarne tranzicije organizacij. Z raziskavo želimo oblikovati možno rešitev za inoviranje vrednot managementa (in njen model), ki s spremembo relativne pomembnosti izbranih vrednot vpliva na spremembo pomembnih značilnosti managementa, managementskega vodenja in inovativnosti v tranzicijskih organizacijah. Izboljšanje delovanja in vedenja managementa lahko posredno vpliva tudi na izboljšanje uspešnosti poslovanja organizacij. V okviru oblikovanja modela inoviranja vrednot managementa smo preučili: (1) značilnosti managementa (tradicionalnega in sodobnega), potrebne spremembe teh značilnosti za želeni prehod iz tradicionalnega managementa v sodobnega, značilne osebne vrednote managementa, povezane s posameznimi značilnostmi upoštevanih tipov managementa, in potrebne spremembe pomembnosti vrednot managementa za želeni razvoj, (2) značilnosti managementskega vodenja (avtoritativnega in demokratičnega), potrebne spremembe njegovih značilnosti za želeni prehod iz avtoritativnega vodenja v demokratično, značilne osebne vrednote, povezane s posameznimi značilnostmi upoštevanih tipov managementskega vodenja, in potrebne spremembe pomembnosti vrednot managementa za želeni razvoj managementskega vodenja ter (3) značilnosti inovativnosti managementa (nizko in visoko inovativnega), potrebne spremembe značilnosti njegove inovativnosti za želeni prehod iz nizke inovativnosti v visoko, značilne osebne vrednote, povezane s posameznimi značilnostmi upoštevanih tipov inovativnosti, in potrebne spremembe pomembnosti vrednot managementa za želeni razvoj inovativnosti. V teoretičnem delu naloge smo vsebinsko preučili izbrana področja obravnave in oblikovali ugotovitve, ki omogočajo celovitejše razumevanje probl
Keywords: Tranzicija, management, vrednote, inovativnost, delovanje in vedenje managementa, Nemčija, ZDA, Slovenija, inoviranje vrednot managementa.
Published: 26.05.2011; Views: 3533; Downloads: 4

3.
The role of information and communication technology in supply chain
Zlatko Nedelko, 2008, original scientific article

Abstract: In nowadays complex business environment it is very difficult for an organization to act independently (anymore) on the market. Organizations which are participating in on one or more supply chains could outperform their competitors, which are not taking part in any supply chain. Therefore membership in one or more supply chains has become one among most important prerequisites, in order to retain/gain competitive advantage in modern business environment. One among most important considerations in the problematic of supply chain is its organization and especially its management, known as supply chain management. Advancement in modern information and communication technology and internet coupled with heightened interest for virtuality and virtual design of organizations has a great impact on many business segments/areas. Therefore organization of supply chain could vary on a continuum from traditional to virtual organization. Paper discuses two thesis: (1) Information and communication technology is a base for virtual organization of supply chain and for linking dispersed supply chain participants; and (2) The role and importance of modern information and communication technology for/in supply chain is importantly dependent upon geographic dispersion of supply chain participants.
Published: 28.05.2012; Views: 780; Downloads: 20
URL Link to full text

4.
5.
Manager's attitudes towards green logistics
Zlatko Nedelko, Vojko Potočan, 2010, original scientific article

Abstract: In contemporary business environment - the practice of responding to environmental or "green" issues in socially responsible manner - has become an important business issue and/or concern. From the logistic view point one of the nowadays most commonly used strategies related to environmental improvement is the adoption of green supply chain, which is usually addressed with term green logistics. In that context the paper deals with question, how to take into consideration and/or assure that organizations will tend to more green logistics. Therefore we make a suggestion how to more holistically understand issues about green logistics in the frame of manager's work and especially in decision making. In that context we identify several important environmental actions which importantly influence managerial attitudes towards issues about green logistics. Perceived statistically significant differences in manager's attitudes about green logistics issues in selected countries are explained and possible suggestions for them are proposed. Key findings of an international comparison of manager's attitudes towards issues about green logistics are therefore emphasized and discusses.
Published: 29.05.2012; Views: 790; Downloads: 22
URL Link to full text

6.
The role of personal values for managerial work
Zlatko Nedelko, Vojko Potočan, 2011, published scientific conference contribution

Abstract: In management literature can be found different attempts and discussions about the impact of personal values on managerial working and behaviour. This problematic is primary researched in sociological and psychological literature, where the impact of personal values on people's behaviour is widely recognized and also empirically confirmed. Majority of empirical investigations studies are focused on researching the impact of different groups of values (i.e. single values are grouped together) on managerial work and behaviour. In literature and business practice is substantial lack of studies about the impact of personal values on characteristics of management. On the base of cognitions from literature and our experiences form business practice, we can most general suppose, that managerial personal values importantly drive working and behaviour of management. Among different possible viewpoints (also approaches, levels of analysis) we focused on management innovativeness, since it has become one among most important and frequently researched and discussed management characteristic in modern organizations. This is especially important in current economic conditions, where organizations can only survive by permanently improving their performance, which is often possible only with innovations. In proposed framework the thesis for our contribution is: How managerial personal value influence assigned targeted characteristic of management innovativeness. For our work we select a set of important characteristics of management innovativeness, and for each of selected vales we research its' influence on targeted managerial characteristics. We also empirically tested our thesis, based on results of a survey among more than 200 managers in Slovenian organizations.
Published: 30.05.2012; Views: 806; Downloads: 56
URL Link to full text

7.
Uporaba managementskih orodij v slovenskih organizacijah
Zlatko Nedelko, 2013, professional article

Abstract: V managementu je razvitih nešteto idej in konceptov, ki jih zaposleni uporabljajo pri svojem delu v organizacijah. Uporaba managementskih idej in konceptov v poslovni praksi se uresničuje s pomočjo managementskih orodij. Temeljni namen prispevka je predstaviti stanje uporabe managementskih orodij v slovenskih organizacijah, primerjati njihovo uporabo z visoko razvitimi zahodnimi ekonomijami ter opredeliti temeljne smernice za prihodnjo uporabo managementskih orodij v slovenskih organizacijah. V slovenskih organizacijah so v ospredju orodja, ki podpirajo optimizacijo delovanja organizacij, tem sledijo orodja za podporo managementa odnosov z odjemalci. V visoko razvitih zahodnih ekonomijah, npr. EU 15 in ZDA, pa so v ospredju orodja za podporo managementa odnosov z odjemalci, orodja za optimizacijo poslovanja pa niso več v ospredju. Takšno stanje uporabe managementskih orodij v slovenskih organizacijah nakazuje na še vedno odprta vprašanja preoblikovanja organizacijin optimizacije njihovega delovanja. Na temelju trendov uporabe orodij v zahodnih ekonomijah prispevek podaja smernice za prihodnjo uporabo managementskih orodij v slovenskih organizacijah.
Keywords: management, orodja, organizacija, poslovno okolje, Slovenija
Published: 10.07.2015; Views: 409; Downloads: 48
URL Link to full text

8.
Readiness for e-learning
Zlatko Nedelko, Vojko Potočan, Carmen Elena Cirnu, 2011, published scientific conference contribution

Abstract: E-learning has become an important way of transferring knowledge in modern society. Despite the growing interest for e-learning, both from educational institutions and potential participants, there are still some important impediments in e-learning process. Often addressed issue by theoreticians and practitioners is participant's readiness for e-learning, since e-learning represent radically new way of learning in comparison to traditional education. In the frame of participant's readiness for e-learning the paper addresses the impact of participant's personal values on participant's preferences about information-communication technology. Hypothesized model about the impact of selected personal values of students on their preferences about information-communication technology is in-depth examined in paper. Casual relations are tested on samples of Romanian and Slovenian undergraduate students, involved at least in web-supported type of e-learning. Structural equation modeling approach was used.
Keywords: izobraževanje, e-izobraževanje, informacijska tehnologija, komunikacije, vrednote, Slovenija, Romunija
Published: 10.07.2015; Views: 508; Downloads: 21
URL Link to full text

9.
PRENOVA POSLOVNIH PROCESOV Z UVEDBO NOVEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA V PODJETJU SENSOR D.O.O.
Teja Mede, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Danes se veliko podjetji bojuje z situacijo hitrega vzpona avtomatizacije in razvoja informacijske in komunikacijske tehnologije. Delo, ki se opravlja ročno postaja zamudno in neprofesionalno v očeh strank. Poleg tega ustvarja dodatne stroške. V takšni situaciji je potrebno spremeniti poslovni proces, ga avtomatizirati. Če se podjetje odloči za takšno potezo, je zelo pomembno, da pozna in razume pojme kot so poslovni proces, prenova procesov in informacijski sistem. Potrebno je prenovo znati načrtovati in jo tudi izpeljati. Podjetje Sensor je eno od podjetji, ki se sooča z neustrezno zasnovo trenutnih procesov in se zato odloči za prenovo poslovnih procesov z implementacijo informacijskega sistema. Problemi se kažejo pri sledenju zalog, pri opravljanju administrativnih del, inventuri in podobno. Takšna neprimernost vpliva na učinkovitost zaposlenih in predvsem na zadovoljstvo strank. S pomočjo omenjenega podjetja Sensor bomo spoznali proces prenove poslovnih procesov in njegov potek. Novi informacijski sistem in nove procese v podjetju bomo opazovali. Natančneje si bomo ogledali ključni proces podjetja, prodaja, pred in po prenovi procesov. Predstavili ga bomo v obliki diagrama in tako lažje prepoznali prednosti, ki jih je prinesla prenova poslovnih procesov. Spoznali bomo pomanjkljivosti prenove, ter možnosti za izboljšanje.
Keywords: poslovni proces, prenova poslovnih procesov, informatizacija, implementacija informacijskega sistema, podjetje Sensor.
Published: 17.10.2013; Views: 1217; Downloads: 194
.pdf Full text (1,05 MB)

10.
VLOGA VODENJA V MANAGEMENTU
Peter Semenič, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Vodenje v ožjem pomenu besede pričnem obravnavati z teorijami vodenja na temelju osebnostnih lastnosti vodij. Slednja teorija je doživela svoje vrhunce na začetku obravnave področja vodenja. Pri tej teoriji o vodenju je osrednji element obravnave osebnost človeka. Poznejše obravnave, ki spadajo v to skupino teorij o vodenj pa se osredotočajo predvsem na relacijo med čustveno inteligenco in uspešnim vodenjem. Čustvena inteligenca pomeni, do katere mere vodja obvladuje svoja čustva, slednje pa vpliva na obvladovanja stresa pri posameznikih. Preučevalci vodenja so dognali, da ni enotnih osebnostnih značilnosti, ki bi vodile k uspešnemu vodenju na vseh področjih. Zato so svoje napore usmerili v preučevanje vedenja vodij. Iz preučevanja vedenja vodij izvira druga vrsta teorij o vodenju, to so vedenjske teorije vodenja. Prednost vedenjskih teorij vodenja je, da se zbrano znanje da posredovati ter na ta način izobraževati vodje za bolj uspešno vodenje. V prvem koraku opazovalci preučujejo vedenje vodij, v drugem koraku dognanja strnejo in jih posredujejo drugim vodjem, kot dobro prasko. Bistvo vedenjskih teorij vodenja je preučevanje relacije vodja sledilci. Pri vedenjskih teorijah vodenja je osrednje vprašanje, na kakšen način potegniti iz sledilcev največ za dosego ciljev organizacije. Vedenje, ki je vodilo k uspešnemu vodenju se preoblikuje v stil vodenja. Stil vodenja si lahko predstavljamo kot standardizirano vedenja vodij do svojih sledilcev, katero bi naj vodilo do maksimalnega učinka skupine za dosego ciljev organizacije. Za situacijske teorije je značilno, da že v prej omenjeni teoriji o vodenju, vključuje še situacijo. Torej situacijske teorije o vodenju preučujejo relacijo med situacijo, vodjo ter njegovimi sledilci. Vodja si izbere stil vodenja, izbor stila vodenja pa je odvisen od situacije ter od sledilcev, ki jih vodja vodi. Vodja mora dobro poznati situacijo, v katero se skupina podaja, dobro mora poznati sledilce ter na podlagi teh dveh elementov izbrati najprimernejši stil vodenja za uspešno dosego ciljev organizacije po učinkoviti poti. Kot most med teorijami o vodenju in prasko o vodenju v nalogi predstavljam dva izbrana modela vodenja. Prvi model vodenja je predstavnik vedenjskih teorij vodenja, drugi model vodenja je predstavnik situacijskih teorij vodenja.
Keywords: vodenje, teorije o vodenju, praksa o vodenju, vedenjske teorije vodenja, situacijske teorije, model vodenja
Published: 24.10.2013; Views: 1239; Downloads: 218
.pdf Full text (808,85 KB)

Search done in 0.23 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica