| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 120
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
IZRABA GEOTERMALNE ENERGIJE V POSAVJU
Kristijan Češek, 2011, bachelor thesis/paper

Abstract: Diplomsko delo opisuje značilnosti in način rabe geotermalne energije na področju Posavja. Opisane so bile značilnosti uporabe geotermalne energije glede na temperaturno območje, nahajališče in namen uporabe. Opravljena je bila analiza dosedanjih raziskav in izdelan primer uporabe geotermalne energije v Posavju. Analiza je bila izdelana po zadnjih podatkih iz leta 1996. Kot primer izrabe je bila izdelana analiza možnosti izrabe opuščene vrtine na Mostecu. Glede na opravljene izračune je bilo ugotovljeno, da bi bilo daljinsko ogrevanje izvedljivo. Geotermalno energijo, posebej termalno vodo, bi bilo možno bolje izkoriščati. Za dejansko izrabo pa bi bilo potrebno izvesti nove raziskave.
Keywords: geotermalna energija, Krško-Brežiško geotermalno področje, alternativni viri
Published: 17.10.2011; Views: 2943; Downloads: 367 
(2 votes)
.pdf Full text (2,97 MB)

2.
DOLOČITEV RAZPOKLJIVOSTI V HLADNEM PRI SPAJANJU VISOKOTRDNOSTNIH JEKEL
Matevž Balon, 2011, bachelor thesis/paper

Abstract: Podana je problematika varivosti modernih konstrukcijskih jekel z ozirom na fenomene, ki pri varjenju nastopajo. Posebna pozornost je namenjena razpokljivosti v hladnem, vplivu vodika, vrsti varivostnih preizkusov na hladno razpokljivost ter njenem preprečevanju. Na osnovi praktične izvedbe Y–preizkusa je določena temperatura predgrevanja visokotrdnostnega jekla MICRAL 690 debeline 40 mm, pri kateri ne bo prišlo do pojava razpok v hladnem zvarnem spoju. Ugotovljeno je, da lahko z izračuni približno ocenimo temperaturo predgrevanja jekla. Zaradi navedenega je potrebno realno temperaturo predgrevanja jekla določiti z Y–preizkusom.
Keywords: Visokotrdnostno jeklo, varjenje, varivost, varilni preizkusi, razpokljivost v hladnem, Y-preizkus, temperatura predgrevanja
Published: 28.10.2011; Views: 2349; Downloads: 365 
(2 votes)
.pdf Full text (5,60 MB)

3.
IZGRADNJA ČRPALIŠČA K.-41,5 IN POVEZAVA S ČRPALIŠČEM K.-130
Peter Jelen, 2011, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomskem delu je opisana izgradnja glavnega črpališča jamske vode na k.-41,5 in povezava s črpališčem na k.-130 v jami Premogovnika Velenje. Namen naloge je izbrati ustrezne črpalke jih pravilno namestiti, da bodo črpale pod čim večjim izkoristkom in čim manjšo porabo električne energije. V zadnjih letih so se zaradi vplivov odkopavanja v strojnici glavnega jamskega črpališča na k.-130 pričele pojavljati deformacije na podgradnji strojnice in temeljih črpalk, zato so se na Premogovniku Velenje odločili za izgradnjo novega glavnega črpališča. Novo črpališče bo na lokaciji k.-41,5. Najprej sem na kratko opisal stanje črpališč v jami Premogovnika Velenje pred izgradnjo črpališča k.-41,5. V nadaljevanju je opisano črpališče na k.-130. Črpališče k.-130 je bilo glavno črpališče pred izgradnjo črpališča k.-41,5. Diplomska naloga je osredotočena na črpališče k.-41,5. V tem črpališču bodo vgrajeni trije črpalni agregati (črpalka in motor), ki bodo delovali v povezavi s črpališčem k.-130. Naprave v črpališču k.-130 se bodo posodobile in to črpališče k.-130 bo postalo pomožno črpališče. Črpalke v črpališču k.-41,5 bodo obratovale v dveh režimih, v avtomatskem in ročnem načinu obratovanja. Črpalke se bodo priključile na že obstoječ cevovod. V diplomski nalogi so na koncu prikazani izračuni lokalnih, linijskih in iztočnih izgub v cevovodih. Rezultati izračunanih izgub so potrebni za določitev obratovalne točke črpalk. Obratovalna točka črpalke je tista točka v kateri se sekata karakteristika cevovoda in karakteristika črpalke. Na koncu je izračunana poraba električne energije v odprtem in zaprtem sistemu delovanja črpalk med črpališčema k.-41,5 in k.-130.
Keywords: črpališče, črpalka, cevovod, obratovalna točka, poraba električne energije, izgube.
Published: 05.02.2012; Views: 2096; Downloads: 176
.pdf Full text (6,86 MB)

4.
ZALOGOVNIK TOPLOTE IN NJEGOVA UPORABA V OGREVALNI TEHNIKI
Klemen Perpar, 2011, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomskem delu smo si ogledali problem, kako ogrevati stanovanjski objekt na čim bolj ekonomičen način. Uporabili smo hranilnik toplote, v katerem shranjujemo energijo, pridobljeno iz sončnih kolektorjev, ko pa nam primanjkuje energije sonca, hranilnik energije polnimo s kotli na lesno biomaso. V diplomskem delu smo ugotovili, da z uporabo hranilnika toplote v postroju kotlovnice povečamo življenjsko dobo kotla, izkoristek kotla, zmanjšamo izpuste strupenih dimnih plinov, bolje izkoristimo lesno biomaso, zagotovimo bolj udobno in avtomatizirano ogrevanje objektov. V sončnih dneh nam hranilnik polnijo kolektorji, pri tem pa varčujemo z energijo.
Keywords: hranilnik toplote, kotlovska voda, sanitarna voda, kroženje grelnega medija, kolektor, kotel, temperatura medija, pridobljena energija.
Published: 05.02.2012; Views: 3098; Downloads: 1242
.pdf Full text (2,74 MB)

5.
PROBLEMATIKA VARIVOSTI JEKEL ZA HIDROOPREMO
Slavko Stritar, 2011, bachelor thesis/paper

Abstract: Diplomsko delo temelji na problematiki varivosti jekel za hidroopremo, možnosti izboljšav in rešitev. Prikazani so vsi možni škodljivi vplivi na gradnjo zvarnih spojev. Na osnovi eksperimentalnega dela je predpisana takšna tehnologija varjenja teh jekel, da ne pride do pojava škodljivih razpok in kolapsa zvarnega spoja oziroma celotne varjene konstrukcije. S pomočjo metalografske analize zvarnega spoja so odkrita kritična mesta toplotno vplivanega področja zvarnega spoja, kjer lahko nastanejo razpoke.
Keywords: visokotrdnostno jeklo, varjenje, varivost, varilni preizkusi, razpokljivost v hladnem, temperatura predgrevanja
Published: 13.04.2012; Views: 1961; Downloads: 278
.pdf Full text (5,93 MB)

6.
KLIMATIZACIJA V INDUSTRIJI
Dušan Žabkar, 2012, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomskem delu so opisani sestavni deli klimatskih sistemov in princip njihovega delovanja. Podani so osnovni parametri ugodja bivanja, ki jih moramo zagotoviti z prezračevanjem in klimatizacijo. Izvedeni je izračun grelne in hladilne obremenitve poslovnega prostor. Na osnovi izračunanih toplotnih dobitkov, grelnih obremenitev in predvidene učinkovitosti gretja ter hlajenja so izračunane moči za gretje in hlajenje. Na osnovi izračuna je mogoče določiti primer klimatski sistem za podan objekt.
Keywords: prezračevanje, klimatizacija, hladilna obremenitev, grela obremenitev
Published: 23.04.2012; Views: 2813; Downloads: 415
.pdf Full text (2,16 MB)

7.
CENTRALNO NADZORNI SISTEM NA HOTELSKEM OBJEKTU RIMSKE TERME
Robert Višček, 2012, master's thesis/paper

Abstract: Doseganje maksimalnih energetskih izkoristkov pri ogrevanju in hlajenju objekta zahteva, da se v novih stavbah že v fazi projektiranja uporabi primeren sistem, ki bo omogočal avtomatsko delovanje energetskih naprav. Potreben je optimalni nadzor za učinkovito upravljanje stavbe, kar zagotavlja ustrezno preventivno vzdrževanje ter hitrejši odziv v primeru okvare določenega elementa. Centralno nadzorni sistem ali vsaj delna avtomatizacija določenega sklopa je v gradnji sodobnih objektov zaradi navedenih razlogov bistvenega pomena. V magistrskem delu je predstavljeno projektiranje centralno nadzornega sistema ter izvedba električnih inštalacij, programiranje in avtomatizacija omenjenega sistema na hotelskem objektu na Rimskih termah. Podrobno je opisano delovanje centralno nadzornega sistema v hotelskih sobah, ki omogoča vpogled in upravljanje z bazo podatkov trenutnega stanja v posamezni sobi na enem mestu.
Keywords: centralno nadzorni sistem, energetski izkoristek, avtomatizacija sistema, nadzor in upravljanje stavbe
Published: 23.04.2012; Views: 2288; Downloads: 223
.pdf Full text (5,57 MB)

8.
DETEKCIJA KRITIČNIH NAPAK V ENERGETSKIH KOMPONENTAH Z ULTRAZVOKOM
Matej Britovšek, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je predstavljeno preiskovanje oziroma odkrivanje napak v materialih z neporušnimi metodami. Diplomsko delo ne zajema le ultrazvočne metode, ampak večino neporušnih metod, saj se med seboj dopolnjujejo. Za nemoteno obratovanje Termoelektrarne Šoštanj je vzdrževanje strojev ali drugih konstrukcijskih sklopov ključnega pomena. Vsi pomembnejši zunanji sklopi, se pregledujejo sproti in po predpisani periodiki pregledov, ko je blok v obratovanju. Vendar pa vseh delov med obratovanjem ni mogoče pregledati, zato se pregledujejo v remontu ali pa postroj izločijo iz obratovanja, da se opravijo potrebne preiskave. Osebje, ki izvaja neporušne preiskave, mora biti usposobljeno in ustrezno certificirano.
Keywords: Penetrantska metoda, vizualna metoda, magnetna metoda, ultrazvočna metoda, ultrazvok, rentgen, jeklo, material, preskušanec, napaka, indikacija, zvar, standard, certifikat, varjenje.
Published: 23.08.2012; Views: 1549; Downloads: 301
.pdf Full text (5,51 MB)

9.
OPTIMIZACIJA UPORABE OBNOVLJIVIH VIROV V STANOVANJSKI HIŠI
Primož Golob, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Obnovljivi viri predstavljajo danes pomemben vir energije, ki jo potrebuje človeštvo za preživetje. Izkoriščajo naravne procese in se pojavljajo v naravi nenehno ter v skoraj neomejenih količinah. Tako iz fizičnih kot ekonomskih razlogov se uporabljajo na mestih, kjer so na razpolago. Sonce predstavlja neusahljiv in ekološko neoporečen vir energije. Potencial sonca presega celotne energetske potrebe človeštva. Pretvarjanje sončne energije v električno s pomočjo celic pomeni enega izmed najčistejših virov električne energije in velja za najbolj perspektiven obnovljiv energetski vir. Veter je kot sekundarna oblika sončne energije, ki obseva Zemljo, znan kot obnovljiv vir energije že stoletja, enako tudi njegova uporaba. Ocenjujemo ga kot neomejen vir energije, ki je zastonj in vsem na razpolago. Ocena vetrne energije petnajstkrat presega sedanje energetske potrebe po svetu. To energijo moramo razumeti kot naravno energijo za sedanje in naslednje generacije. Namen diplomske naloge je predstaviti oziroma skozi analizo preveriti, v kolikšni meri bi lahko uporabili obnovljive vire energije na domači stanovanjski hiši. Predvsem smo se osredotočili na vetrno in sončno energijo, z realizacijo, s katerim izmed obnovljivih virov energije bi lahko deloma pokrili potrebo po njej v gospodinjstvu. Naloga temelji na konkretnem primeru in na konkretnem objektu.
Keywords: obnovljivi viri energije, vetrna elektrarna, sončna elektrarna, biomasa
Published: 29.10.2012; Views: 1447; Downloads: 121
.pdf Full text (3,49 MB)

10.
IZBOLJŠANJE FUNKCIJE STEPANJA APARATA MUM8 PO METODOLOGIJI 6SIGMA
Aleksander Strojanšek, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Razvoj malih gospodinjskih aparatov zahteva stalno izboljševanje njihovih funkcionalnih lastnosti, tako pri BOSCH-u kot tudi pri konkurenčnih blagovnih znamkah, saj so te ključnega pomena za uspeh na trgu. Zaradi primerjave s konkurenco in želja kupcev je bila s strani marketinga BSH dana zahteva, da je na aparatu MUM 8 potrebno izboljšati funkcijo stepanja. Ker vpliva na kvaliteto te funkcije izredno veliko faktorjev, smo se odločili, da v diplomskem delu prikažemo, kako v podjetju BSH Nazarje rešujemo zahtevnejše probleme po metodologiji 6Sigma. Za izboljšanje funkcije stepanja aparata MUM 8 smo s člani tima v začetnem delu najprej definirali problem in določili ciljno vrednost, katero želimo doseči. Nato smo definirali vse možne vzroke, ki vplivajo na funkcijo stepanja, in izmed njih izbrali glavne, ki imajo po našem mnenju največji vpliv. V osrednjem delu diplomske naloge so opisani zbiranje podatkov, izvedba meritev, rezultati meritev in analiza. Na podlagi vseh analiz sledi oblikovanje možnih rešitev. Da dosežemo zastavljeni cilj izboljšanja funkcije stepanja aparata MUM 8, je potrebno na stepalni metlici obdržati možnost nastavljanja dolžine. Ta nam omogoča optimalno nastavitev oddaljenosti metlice od posode, ki je eden glavnih pogojev dobrega stepanja. Drugi pogoj, ki doprinese levji delež k izboljšavi, je dvig vrtljajev stepalne metlice, ki skrajša potreben čas stepanja. Po uvedenih rešitvah je v zadnjem delu izveden nadzor procesa, kjer je ugotovljeno, da smo skrajšali čas stepanja in je stepena smetana zahtevane kvalitete.
Keywords: Aparat MUM 8, Metodologija 6Sigma, DMAIC, Stepanje, Optimiranje, Sladka smetana, Meritve, Izboljšave, Optimizacija
Published: 29.10.2012; Views: 1508; Downloads: 93
.pdf Full text (3,50 MB)

Search done in 0.15 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica