| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 347
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Etičnost uporabe umetne inteligence v poslovanju
Timy Pezdiček, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo temelji na raziskovanju etičnosti uporabe umetne inteligence v poslovnem okolju. V ospredju je problematika, ki izhaja iz potrebe po vzpostavitvi etičnih smernic za učinkovito uporabo te tehnologije. Raziskava proučuje različne vidike etičnosti, povezane z umetno inteligenco ter analizira ključne izzive in priložnosti, ki se pojavljajo v poslovnem svetu. Zastavljeni cilj je raziskati, kako etično ravnati v tem dinamičnem okolju, hkrati pa doseči konkurenčno prednost in trajnostni razvoj podjetij. Obravnava vključuje raziskavo naraščajočo se na vlogo umetne inteligence pri sprejemanju pomembnih poslovnih odločitev ter vplivu na odnose s strankami, zaposlenimi in širšo družbo. Rezultati raziskave kažejo na nujnost vključevanja etičnih načel že v fazi načrtovanja in razvoja umetno inteligentnih sistemov. Pomembno je, da podjetja prepoznajo vrednote, kot so pravičnost, preglednost in odgovornost, ter jih integrirajo v svoje poslovne prakse. Prav tako je ključno tesno sodelovanje med različnimi deležniki, vključno s tehnološkimi strokovnjaki, vladnimi agencijami in strokovnjaki za etiko, za oblikovanje smernic, ki bodo usmerjale etično uporabo umetne inteligence v poslovnem okolju.
Keywords: Etika, Umetna inteligenca, Poslovna odločanja, Transparentnost, Družbena odgovornost.
Published in DKUM: 09.11.2023; Views: 401; Downloads: 91
.pdf Full text (1,15 MB)

2.
Zagotavljanje enakopravnosti pri kariernem napredovanju v podjetju henkel d.o.o.
Anita Tomić, 2023, master's thesis

Abstract: Magistrska naloga predstavlja poglobljeno raziskavo o enakopravnem kariernem razvoju znotraj organizacije Henkel, d. o. o., pri čemer posebno pozornost posveča raznolikosti, inkluzivnosti ter ravnovesju med profesionalnim in zasebnim življenjem. Temelji na analizi kadrovskih podatkov in intervjujih z zaposlenimi v regijskem marketinškem timu, pri čemer so osrednja raziskovalna vprašanja usmerjena v trenutno stanje, dojemanje enakopravnosti ter analizo sistema napredovanja in njegovega vpliva na spodbujanje enakopravnosti. Zastavili smo si tri raziskovalna vprašanja in sicer: Kakšne so trenutne razlike v možnostih napredovanja v karieri med različnimi socialnimi skupinami v podjetju Henkel, d. o. o.? Kako zaposleni vrednotijo enakopravnost napredovanja v karieri v podjetju Henkel, d. o. o.? in pa kako sistem napredovanja v podjetju Henkel, d. o. o. podpira enakopravnost napredovanja različnih socialnih skupin? Analiza rezultatov podaja vpogled v aktualne prakse in odnos zaposlenih do teh vprašanj ter omogoča refleksijo obstoječih ukrepov ter predlaganje morebitnih izboljšav. Ugotovitve kažejo, da podjetje Henkel d.o.o. resnično stremi k enakopravnosti pri kariernem napredovanju ter ima ambicijo, da do leta 2025 še izboljša trenutno stanje. Kljub pozitivnim prizadevanjem pa je potrebno še delati na tem področju in zagotoviti, da noben zaposleni ne čuti diskriminacije. Hkrati je pomembno, da se načela enakopravnosti uveljavljajo globalno in ne le v določenih delih sveta. Magistrska naloga lahko prispeva k razpravi o enakopravnem napredovanju znotraj Henkla ter poudarja pomembnost raznolikosti in ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem.
Keywords: enakopravnost, karierni razvoj, raznolikost, ravnovesje med delom in zasebnim življenjem, Henkel d. o. o.
Published in DKUM: 26.10.2023; Views: 210; Downloads: 25
.pdf Full text (1,09 MB)

3.
Izboljšanje sistema preprečevanja dopinga v slovenskem športu
Matija Rizmal, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Predmet raziskovanja diplomskega dela je izboljšanje sistema preprečevanje dopinga v slovenskem športu. Z razvojem tekmovalnega športa se je povečala tudi uporaba dopinga, ki uničuje poštenost športa ter vedno bolj ogroža zdravje posameznikov. Posledica tega je razvoj številnih protidopinških organizacij, med katerimi ima osrednjo vlogo Svetovna protidopinška organizacija (WADA), katere glavna naloga je ozaveščanje in boj proti dopingu. V zadnjih desetletjih so bile razvite številne vrste dopinga, ki posamezniku pomagajo na različne načine izboljšati njegove zmogljivosti. Temu so sledila tudi prizadevanja za preprečevanje dopinga, predvsem razvoj in izboljšanje dopinških kontrol in testov. Žal se je doping razširil tudi v Sloveniji in mnogi slovenski športniki so že dokazano uživali doping. V Sloveniji med dopinškimi kršitelji najbolj prevladujejo kolesarji, atleti in nogometaši. Zato je bila leta 2003 v Sloveniji ustanovljena Slovenska protidopinška organizacija (SLOADO) kot krovna nacionalna agencija za odkrivanje in preprečevanje dopinga v športu. Kljub velikim prizadevanjem različnih organizacij za preprečevanje in kontrole te ne morejo odkriti in preprečiti uporab vseh možnih vrst dopinga v športu. V diplomskem delu bomo s pomočjo analize znanstvene literature in zastavljenih raziskovalnih vprašanj analizirali glavne probleme sistema preprečevanja dopinga v Sloveniji. Pri tem se bomo usmerili na obravnavo izvajanja naključnih in napovedanih doping testov, ki slovenskim športnikom in športnicam omogočajo ugotavljanje verjetnosti njihovega testiranja, izvajanje izobraževanja o dopingu ter izboljšanja izobraževanje o preprečevanju dopinga med športniki. Na koncu diplomskega dela bomo predstavili tudi možnosti izboljšanja sistema preprečevanja dopinga v slovenskem športu.
Keywords: Doping, doping kontrola, Slovenija, WADA, SLOADO, denar
Published in DKUM: 09.10.2023; Views: 272; Downloads: 19
.pdf Full text (707,73 KB)

4.
Digitalna preobrazba poslovanja podjetja
Nejc Slomšek, 2023, master's thesis

Abstract: Tehnološki razvoj je močno spremenil načine dela v podjetjih, sodobna informacijska tehnologija je prinesla številne novosti, izboljšanja in posodobitve. Trendu razvoja in potrebam se morajo prilagajati tudi podjetja, le to jim omogoča konkurenčni položaj na trgu in obstanek. Prenova poslovanja in digitalizacija je za podjetja, ki se soočajo s težavami, nujna, kar je bil tudi problem izbranega podjetja. V magistrskem delu je podrobno teoretično predstavljena prenova in digitalizacija podjetja. V nadaljevanju je predstavljeno izbrano podjetje, ki ima vrhunske izdelke in proizvodnjo, vendar se zaradi pomanjkanja ustrezne programske opreme in nepovezanosti sistemov sooča s težavami predvsem pri naročilih in prodaji. Zaradi nepovezljivosti sistemov zaposleni ročno prenašajo naročila v informacijski sistem. Za podjetje smo poiskali ustrezne rešitve za izboljšanje prodaje. Te zajemajo posodobitev obstoječe spletne strani v celoti, tj. softversko, promocijsko z razširitvijo na svetovni splet in socialna omrežja ter vizualno. Za izboljšanje smo za podjetje poiskali tudi programske rešitve, ki smo jih podrobno predstavili z vidika uporabnosti in cene. Z optimizacijo bo podjetje povečalo svoj tržni delež, se razširilo na tuje svetovne trge in predvsem s programskimi rešitvami razbremenilo delo zaposlenih.
Keywords: Digitalizacija, prenova poslovanja, prodaja, programske rešitve.
Published in DKUM: 18.08.2023; Views: 409; Downloads: 72
.pdf Full text (2,81 MB)

5.
Trajnostne oskrbovalne verige: vpliv organizacijske kulture in normativne zavezanosti na trajnostne oskrbovalne verige iz logističnega vidika : doktorska disertacija
Sebastjan Lazar, 2023, doctoral dissertation

Abstract: Področje trajnostnega razvoja je dandanes na globalnem nivoju postalo eno izmed najbolj aktualnih in pomembnih področij za trenutno in vse prihodnje generacije. To potrjujejo številke raziskave, velika zainteresiranost javnosti (tudi politične) in nenehna opozarjanja na pomen omenjenega področja iz strani številnih vplivnežev širom sveta. V doktorski disertaciji smo obravnavali trajnostne oskrbovalne verige v logističnih in nelogističnih mikro, malih, srednjih in velikih podjetjih (še posebej v povezavi z organizacijsko kulturo, normativno zavezanostjo in sedemnajstimi cilji trajnostnega razvoja po Združenih narodih). Hkrati smo raziskali tudi usmerjenost in osredotočenost študij s področja logistike in oskrbovalnih verig na prioritetna področja trajnostnega razvoja. Na podlagi teoretičnih spoznanj in obstoječih raziskav smo oblikovali štiri glavne hipoteze in deset podpornih hipotez. Trajnostno usmerjenost in osredotočanje v logistiki in oskrbovalnih verigah na prioritetna področja trajnostnega razvoja smo raziskali s pomočjo 116 študij, ki so bile objavljene v 73 mednarodnih revijah v obdobju med letoma 2010 in 2020 v znanstveni bazi Web of Science in/ali Scopus. Pri tem smo upoštevali tako vse tri dimenzije trajnostnega razvoja kot tudi vseh sedemnajst ciljev trajnostnega razvoja po Združenih narodih. Ob vsem naštetem smo uporabili tudi program VOSviewer za izdelavo različnih bibliometričih analiz. V doktorski disertaciji smo s pomočjo anketnega vprašalnika izvajali mednarodno raziskavo na več celinah. V raziskavo so bili večinoma vključeni zaposleni iz podjetij, ki so bila locirana v 34 različno razvitih državah. Anketni vprašalnik smo neposredno poslali v 528 podjetij in 1.576 zaposlenim. Na anketni vprašalnik se je odzvalo 516 zaposlenih. Na podlagi pridobljenih rezultatov in uporabljenih statističnih metod, npr. faktorska analiza, linearna regresijska analiza, Pearsonov korelacijski koeficient itn., smo ugotovili, da organizacijska kultura in normativna zavezanost statistično značilno vplivata na trajnostni razvoj v oskrbovalnih verigah. Ugotovili smo tudi, da organizacijska kultura statistično značilno vpliva na normativno zavezanost. Na podlagi rezultatov raziskave s poudarkom na statistično značilnih direktnih vplivih smo zasnovali model razvoja trajnostne oskrbovalne verige, ki upošteva vpliv organizacijske kulture in normativne zavezanosti na trajnostni razvoj v oskrbovalnih verigah. Pri tem smo upoštevali logistični vidik, kot je tudi posebej poudarjeno v sklopu predpostavk in omejitev doktorske disertacije. Razvit model podjetjem omogoča izboljšanje trajnostnega razvoja njihovih oskrbovalnih verig z upoštevanjem vpliva organizacijske kulture in normativne zavezanosti. V doktorski disertaciji smo predstavili tudi način uporabe razvitega modela v praksi/podjetjih. V doktorski disertaciji smo potrdili vse štiri glavne hipoteze ter tudi vseh deset podpornih hipotez ter tako dosegli prispevek k strokovni in znanstveni literaturi s področja predmeta raziskovanja. Zasnovali smo koncept (razvoj modela) za izboljšanje trajnostnih oskrbovalnih verig, ki omogoča tudi boljšo prihodnost za trenutno in vse nadaljnje generacije. Doktorska disertacija hkrati omogoča tudi odlična izhodišča za nadaljnje raziskave s področja logistike, oskrbovalnih verig, trajnostnega razvoja, organizacijske kulture in normativne zavezanosti.
Keywords: logistika, oskrbovalna veriga, trajnostni razvoj, organizacijska kultura, normativna zavezanost
Published in DKUM: 07.06.2023; Views: 3698; Downloads: 167
.pdf Full text (9,33 MB)

6.
Vpogled v trajnostno poslovanje podjetij hitre mode z analizo trajnostnih poročil
Urška Krajnc, 2022, master's thesis

Abstract: Skrb za prihodnost našega planeta je v zadnjih letih čedalje bolj aktualna tematika pogovorov tako v osebnih, kot tudi v gospodarskih in političnih krogih. Z ozaveščanjem o vplivih našega delovanja na okolje se veča prepoznavnost koncepta trajnostnega razvoja, ki pomeni ” okoljski, družbeni in gospodarski razvoj planeta, ki bo tudi našim zanamcem omogočal vsaj enako, če ne boljšo, kakovost življenja” (WCED 1987, povzeto po Rejc Buhovac et al., 2018, str. 10). Organizacije kot poslovni subjekti družbe imajo pri trajnostnem razvoju pomembno vlogo, saj s svojim delovanjem vplivajo tako na naravno kot tudi socialno okolje, v katerem delujejo. V kontekstu sodobnega poslovanja se tako odkrivajo vprašanja socialne (ne)pravičnosti ter onesneževanja okolja, kar med deležniki organizacij krepi zanimanje za trajnostno naravnanost njihovega delovanja. Organizacije informacije o svojih pobudah za trajnost in podatke o svojem trajnostnem delovanju predstavljajo v obliki javno dostopnih trajnostnih poročil. Organizacije najpogosteje poročajo o okoljskem, socialnem in finančnem poslovanju po načelih GRI (ang. Global Reporting Initiative). V magistrski nalogi smo se osredotočili na trajnostno poslovanje v modni industriji. Oblačilni in tekstilni sektor predstavlja pomemben del svetovnega gospodarstva, prav tako pa predstavlja tudi enega izmed največjih onesneževalcev. V zadnjih desetletjih se je modna industrija zaradi različnih sprememb v poslovnem okolju (predvsem globalizacije) bistveno spremenila in preoblikovala. Razvila se je t.i. hitra moda – gre za poslovni model oblačilne industrije, ki posnema najnovejše modne trende, jih masovno proizvaja po nizkih cenah ter jih hitro dostavi v maloprodajne trgovine (Sharama, 2020). V raziskovalnem delu magistrske naloge smo zato analizirali trajnostna poročila podjetij hitre mode. Zanimalo nas je o katerih trajnostnih tematikah izbrana podjetja poročajo ter kako trajnostno poslujejo na področju aktualnih problematik, s katerimi se sooča modna industrija. Za kriterij za analizo trajnostnih poročil smo izbrali GRI standarde (Globalna pobuda za poročanje o trajnosti), saj je to najpogostejši standard za poročanje o trajnosti. To nam je omogočilo tako primerjavo med leti kot tudi med izbranimi podjetji. Preučili smo trajnostna poročila za podjetji H&M in Indetex v letih 2017 in 2021. Na podlagi opravljene raziskave smo ugotovili, da izbrana podjetja bolj celostno poročajo o okoljskem vidiku trajnosti kot o socialnem vidiku trajnosti ter da podjetji leta 2021 razkrivata več informacij o svojem trajnostnem poslovanju kot leta 2017. Med izbranima podjetjema je zaznati razliko v poročanju – predvsem o količini in načinu deljenih informacij. Z analizo trajnostnih poročil smo ugotovili tudi, da je je merljive okoljske dejavnike lažje ocenjevati kot socialne dejavnike.
Keywords: trajnost, trajnostno poslovanje, hitra moda, trajnostna poročila
Published in DKUM: 22.02.2023; Views: 655; Downloads: 132
.pdf Full text (2,45 MB)

7.
Poslovna etika managementa: primerjava med slovenskimi in japonskimi podjetji
Sara Breznik, 2022, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo se posvetili primerjavi poslovne etičnosti managerjev v Sloveniji v primerjavi z managerji na Japonskem. Izbira držav za primerjavo sicer izpostavlja njune določene lastnosti na zelo kontrasten način, neizbežne pa so tudi podobnosti med njima. Spoznavanje razvoja etičnosti različnih gospodarstev in seznanjanje s tem je tematika, ki ima v sodobnem svetu vedno večji pomen, in je področje, kjer sta nadgrajevanje znanja in izkušenj ključnega pomena za dolgotrajen obstoj tako podjetij kot države. Uspeh gospo-darske rasti pri tem ne izhaja toliko iz posnemanja aktivnosti ter lastnosti uspešne konku-rence, temveč temelji na razumevanju njenega samega nastanka in razvoja. Iz tega razlo-ga smo v nalogi izpostavili zunanje ter notranje dejavnike, ki v veliki meri vplivajo na etično odločanje. Izhajamo iz dejstva, da se gospodarsko upravljanje od države do države razlikuje, kot se posledično razlikujejo tudi etične aktivnosti in razsojanje. Razlikujemo se namreč v naših dejanjih ter pridobljenih naukih, ki so posledica zgodovine, geografije in politike lastne države in sveta ter ki oblikujejo naše kulturno, filozofsko in psihološko sta-nje in vedenje. Prav tako pa nas lahko na podlagi razumevanja te razlike tudi združujejo. Za boljše razumevanje samega koncepta poslovne etike smo teoretizirali izhodišča, ki so opisana na začetku diplomske naloge. Nadaljnje zajema osrednji del naloge opis ter opre-delitev zunanjih ter notranjih dejavnikov, ki vplivajo na etično odločanje slovenskega in japonskega managementa. Pri tem izhajamo iz medsebojnega vpliva in povezave med zu-nanjimi in posledično notranjimi dejavniki obeh držav, kar nakazuje na nenehno spremi-njanje ter prilagajanje med njimi. V tretjem delu naloge obravnavamo na podlagi teore-tične raziskave pridobljene informacije ter znanje in jih vključimo v analizno primerjavo, katere cilj je ugotoviti, kakšna je razlika med dejavniki in na kakšen način ti vplivajo na etično odločanje pri slovenskih ter japonskih managerjih. Iz opažanj je razvidna povezava med močnejšimi vrednotami in tradicijo ter načinom etičnega odločanja. Obravnavo za-ključujemo s temeljnimi ugotovitvami in predlogi, ki bi po našem mnenju lahko izboljšali integriteto etične dovzetnosti s strani slovenskega managementa, ter odprtimi problemi, s katerimi smo se seznanili tekom ustvarjanja diplomske naloge.
Keywords: Slovenija, Japonska, poslovna etika, management
Published in DKUM: 05.01.2023; Views: 767; Downloads: 160
.pdf Full text (1,21 MB)

8.
Ekonomske posledice vojne v Ukrajini in etični vidik poslovanja z Rusijo
Lana Helena Grujič, 2022, undergraduate thesis

Abstract: V mesecu februarju se je začela vojna v Ukrajini, ki v času pisanja naloge še traja. Ta je prva vojna na tleh Evrope po drugi svetovni vojni. V odgovor so proti Rusiji kmalu po napadu države s celega sveta začele uvajati sankcije, da bi z njimi vojno končali v čim krajšem času. Zaradi različnih gospodarskih povezav med Rusijo in drugimi državami vsaka čuti drugačne posledice. Zaradi velike odvisnosti od ruske trgovine s plinom in drugimi dobrinami so države članice Evropske unije, poleg držav, ki sta med seboj v vojni, ene izmed tistih, ki najbolj čutijo gospodarske učinke vojne. Poleg držav pa so sankcije proti Rusiji uvedla tudi nekatera podjetja.
Keywords: vojna, poslovna etika, Ukrajina, Rusija, gospodarske posledice
Published in DKUM: 28.11.2022; Views: 915; Downloads: 194
.pdf Full text (640,07 KB)

9.
Management poslovnih ter privatnih dogodkov
Alin Klančnik, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Vsak od nas se je v svojem življenju že vsaj enkrat udeležil dogodka, ki nam bo za vedno ostal nekje v mislih in nas spominjal na lep dogodek. Pa naj bo to zaradi njegove lokacije, okrasitve, posebnih aktivnosti, pogostitve s hrano in pijačo, glasbe ali česa popolnoma drugega. Ne zavedamo pa se, da za vsako od teh lastnosti stoji velik sistem ljudi, nabavnih in distribucijskih kanalov, tehničnega, tržnega in kreativnega znanja, katerih delovanje literatura označuje s pojmom management dogodkov oziroma »Event management«. Človek že od nekdaj teži k temu, da poudari in na poseben način zaznamuje najpomembnejše dogodke svojega življenja, npr.: rojstvo, smrt, poroko, spremembo družbenega stanu, napredek, menjavo letnih časov in podobno. Svet prireditvenega turizma in managementa dogodkov pa danes zajema širok spekter načrtovanih poslovnih, političnih, komercialnih, športnih, kulturnih, dobrodelnih in privatnih dogodkov. Zraven toliko posebnih vrst dogodkov se zdi, da se vsak teden pojavljajo novi. Njihova posebna privlačnost pa delno izhaja iz omejenega trajanja in prirojene edinstvenosti vsakega dogodka. Sama se v diplomski nalogi zraven osnovne opredelitve dogodkov, njihovega opravljanja ter opisa dela in spretnosti managerja, podrobneje osredotočam na raziskavo področja in primerjavo poslovnih in privatnih dogodkov, s podrobnejšim vpogledom na primere konferenc in porok. Ob tem je skozi celotno delo možno zaslediti še obravnavanje vpliva vpeljave tehnologije v proces organizacije dogodkov kot podporne storitve, ki danes predstavlja vedno večji segment same dejavnosti. Analiza organizacije dogodkov temelji na intervjujih z dvema uspešnima slovenskima managerkama organizacije dogodkov, ki nudita vpogled v prakso poslovanja na tem področju. Na podlagi obravnavane teorije in opravljenih intervjujev lahko zato ugotovim, da je za uspeh dogodka potrebna dobra in podrobna organizacija, ki zajema časovne okvirje, finančno upravljanje in doseganje ciljev ter mnoge druge dejavnosti.
Keywords: management dogodkov, poslovni dogodek, privatni dogodek, organizacija porok, organizacija konferenc
Published in DKUM: 24.11.2022; Views: 598; Downloads: 79
.pdf Full text (1,43 MB)

10.
Management kakovosti v športu
Alen Vučina, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Z visoko kakovostjo storitve lahko organizacija doseže dobre rezultate in poveča svojo poslovno moč. Nič drugače ni v športnih organizacijah, kjer se kakovost storitev kaže v športnih dosežkih kot so število osvojenih medalj oziroma lovorik. Ravno zaradi tega, je management kakovosti potrebno obravnavati kot ključni del poslovnih strategij v športnih organizacijah. Šport ima v našem vsakdanjem življenju pomembno vlogo. Izboljšuje namreč naše zdravje, uči nas novih veščin, razvija našo samozavest ter izboljšujemo pripravljenost in usposobljen za delo v timu. Za kakovostno in uspešno delovanje športnega sistema, je pomembno, da je le-ta skrbno zasnovan in organiziran, tako na lokalni kot tudi nacionalni ravni. Namreč le nenehna in aktivna vlaganja v šport spodbujajo ukvarjanje ljudi s športom na rekreativni ali profesionalni ravni. V diplomski nalogi smo predstavili management kakovosti v športu ter podrobneje raziskali in analizirali kakovost priprav športnikov pod okriljem Judo zveze Slovenije na velika tekmovanja, kot so evropska, svetovna prvenstva in olimpijske igre. Področje kakovosti v športu je manj raziskano področje, ki pa lahko pomembno prispeva k razvoju slovenskih judoistov, ki pa še zdaj sodijo v sam svetovni vrh. Judo v Sloveniji predstavlja najbolj trofejen šport kadar je govora o medaljah iz poletnih Olimpijskih iger. Diplomsko nalogo smo razdelili na dva dela. V prvem smo predstavili teoretične osnove managementa kakovosti v športu. Opredelili smo management v športu, deležnike managementa v športu ter opisali delo športnega managerja. Opredelili smo tudi kaj kakovost sploh je, in kaj kakovost predstavlja v športnih organizacijah oziroma pri športnem treningu. V drugem delu pa smo teorijo, ki smo jo preučili v prvem delu, sistematično povezali z raziskovalnim delom. Raziskovalni del vsebuje podroben prikaz zaključnih priprav Judo zveze Slovenije ter analizo vprašanj iz anketnega vprašalnika o kakovosti priprav in predlogo za možno izboljšanje kakovosti priprav, ki je bil razdeljen predstavnikom slovenske judo reprezentance v sezoni 2022/23 v starostnih skupinah kadetov, mladincev ter članov.
Keywords: Management športa, kakovost v športu, judo, priprave na tekmovanja, Judo zveza Slovenije
Published in DKUM: 17.10.2022; Views: 520; Downloads: 56
.pdf Full text (1,93 MB)

Search done in 11.09 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica