| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 16
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Design and development of a mobile application for configuring and using wildlife trackers : master's thesis
Vid Rajtmajer, 2021, master's thesis

Abstract: The number of Internet of Things devices has been increasing rapidly in the recent few years, which opens possibilities for many new use cases. One of those is tracking assets, specifically for the conservation of endangered animals. This is the main goal of the OpenCollar tracking device. Its features and communication technologies are described in this master’s thesis. The device supports a variety of configuration options enabling users to tweak it for their specific usage. The main focus of the thesis was to design, implement, and test a cross-platform mobile application that would simplify the configuration process of such a device. All aspects of the application are described with a focus on the communication protocol. In the end, we present the results and conclude that the implemented application greatly simplifies the management of OpenCollar devices.
Keywords: Internet of Things, mobile application, Bluetooth low energy, Long Range
Published in DKUM: 28.01.2022; Views: 486; Downloads: 40
.pdf Full text (3,08 MB)

2.
Pretakanje videoiger s pomočjo računalnika Raspberry Pi
Vid Rajtmajer, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je bil raziskati možnosti pretakanja videoiger s pomočjo računalnika Raspberry Pi na naprave, na katerih le-te niso nameščene in s tem preučiti del področja interneta stvari. Narejen je bil kratek pregled zgodovine videoiger in omrežij ter opravljena študija pretakanja vsebin s poudarkom na pretakanju videoiger. Predstavljena je implementacija lastne programske rešitve, implementirana v .NET okolju, ki s pomočjo tehnologije GameStream uporabniku omogoča enostavno igranje videoiger na Pi-ju. Rešitev je odprtokodna, zanesljiva in cenovno ugodna ter ponuja ob dobri omrežni opremi odlično uporabniško izkušnjo, kar je bilo potrjeno s testiranjem.
Keywords: Raspberry Pi, pretakanje, videoigre, internet stvari
Published in DKUM: 19.10.2018; Views: 837; Downloads: 71
.pdf Full text (2,83 MB)

3.
SISTEMI ZA ORGANIZACIJO IN SHRANJEVANJE DIGITALNIH PODATKOV
Iztok Rajtmajer, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo predstavili rešitve za arhiviranje podatkov v domačem okolju in malem podjetju. Osredotočili smo se na iskanje rešitev, ki so enostavne in ekonomsko sprejemljive za večino domačih uporabnikov. Preizkusili in opisali smo nekaj programskih orodij za arhiviranje, sinhronizacijo in zaščito podatkov. Opisali smo stanje na področju arhiviranja in varnosti podatkov v manjšem podjetju. Na koncu smo izmerili hitrost prenosa podatkov na arhivskih medijih, ki se trenutno uporabljajo za arhiviranje podatkov.
Keywords: arhiviranj, sinhronizacija, varnost, arhivski medij
Published in DKUM: 25.03.2016; Views: 1016; Downloads: 115
.pdf Full text (2,76 MB)

4.
Merjenje zaznane kakovosti storitev ISS Servisystem iz Maribora
Boris Snoj, Vesna Savić, Bojan Rajtmajer, 1999, review article

Abstract: V teoretičnem delu prispevka prikazujemo nekatere pomembne vidike koncepta zaznane (marketinške) kakovosti storitev. Ta del je izhodišče za empirični del, v katerem obravnavamo enoto mednarodne storitvene družbe ISS, s sedežem v Mariboru. ISS Servisystem in Traffic ponuja storitve, s katerimi zadovoljuje potrebe ljudi po čistem, zdravem, varnem in produktivnem okolju na delu in v prostem času. V osmih letih od svojega nastanka je postal glede na splošni tržni delež vodilna družba v svoji panogi v Sloveniji. V zadnjem času je v tej družbi skrb za kakovost ključna dimenzija poslovanja. Njena uprava se je odločila, da bo poskusila pridobiti priznanje R Slovenije za poslovno odličnost. Za ta namen je naročila empiričo raziskavo, ki je opredelila in razčlenila kakovost storitev z vidika odjemalcev družbe ISS, podrobno raziskala njihova pričakovanja in dejansko zaznavanje kakovosti storitev. V prispevku prikazujemo nekatere rezultate te raziskave in izhodišča za nadaljnje raziskovanje kakovosti storitev družbe ISS z marketinškega vidika.
Keywords: storitve, kakovost, merjenje, Slovenija, metodologija, trženje
Published in DKUM: 10.07.2015; Views: 1144; Downloads: 29
URL Link to full text

5.
6.
TEKALNE SPOSOBNOSTI PET IN POL LET STARIH OTROK
Jolanda Dvoršak, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Tekalne sposobnosti pet in pol let starih otrok sem v teoretičnem delu predstavila model motorike in senzomotoričnih sposobnosti otrok ter pomen splošne telesne vzdržljivosti. Slednja je pomembna človekova funkcionalna sposobnost in hkrati tudi osnova za zdrav razvoj otroka. V delu so povzeta dognanja o hoji in teku, ki vplivata na razvijanje vzdržljivosti, ter o samem vzdržljivostnem teku. Predstavljena je tudi problematika v zvezi s testira-njem vzdržljivosti otrok. V empiričnem delu raziskave sem preverjala tekalne sposobnosti pet in pol let starih otrok obeh spolov, tako da sem merila pretečeni čas in frekvenco srca pred, med in po 1000-metrskem vzdržljivostnem teku ter jih primerjala z referenčnimi rezultati raziskave dr. Rajtmajerja. Zbrane podatke sem podala v tabelah in jih grafično prikazala. Izračunala sem tudi deskriptivne statistične para-metre za oba spola in opravila analizo dobljenih podatkov ter slednje med seboj primerjala. Na podlagi rezultatov raziskave sem zaključila, da otroci obeh spolov zmorejo v tem starostnem obdobju preteči 1000 m v dokaj kratkem času med 6 in 10 minutami s povprečnim pulzom 199 pri dečkih in 201 pri deklicah ob koncu teka. To pomeni, da so sposobni večminutnih aerobnih obremenitev v obliki vzdržljivostnega teka in hitre vrnitve pulza na raven pred obremenitvijo.
Keywords: Ključne besede: model motorike, senzomotorične sposobnosti, vzdržljivost, hoja in tek
Published in DKUM: 08.04.2011; Views: 2867; Downloads: 563
.pdf Full text (404,65 KB)

7.
UČENJE SESTAVLJENIH OBLIK GIBANJA V PREDŠOLSKEM OBDOBJU
Zlatica Kološa, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V uvodu diplomskega dela so opisane psihomotorične sposobnosti, njihove posebnosti ter psihomotorično učenje, torej elementi, ki jih moramo upoštevati pri zgodnjem vključevanju otrok v športne dejavnosti. Predstavljena je tudi gibalna igra in doživljajska pedagogika. Otrok se najlažje uči preko igre in doživetij, zato jih vključujemo v organizacijo in izvajanje pouka športa. Glavni predmet diplomske naloge je proučevanje organiziranega psihomotoričnega učenja sestavljenih oblik gibanja v obliki pedagoškega eksperimenta kot raziskovalne metode. V eksperiment psihomotoričnega učenja kompleksne motorične naloge (vodenje žoge) sem zajela dve skupini po 12 otrok, starih od 5,2 do 5,8 let. Vzorec merjencev predstavljajo otroci iz vrtcev v Mariboru in v Murski Soboti. S statistično obdelavo podatkov sem izračunala prirastek znanja oziroma napredek pri otrocih eksperimentalnih skupin, ki je statistično značilen.
Keywords: Ključne besede: psihomotorično učenje, igra, pedagoški eksperiment, vodenje žoge, doživljajska vzgoja
Published in DKUM: 11.10.2010; Views: 3606; Downloads: 615
.pdf Full text (28,71 MB)

8.
OBREMENITEV SRCA MED PLANINSKIM POHODOM
Tjaša Čoh, 2010, undergraduate thesis

Abstract: POVZETEK Namen diplomske naloge je proučevanje obremenitve srca otrok med planinskimi pohodi. Naloga temelji na teoretičnem raziskovanju in predstavitvi eksperimenta. Gibalna aktivnost in krepitev vzdržljivosti sta v predšolskem obdobju zelo pomembni za otrokov razvoj. Vzdržljivost razumemo kot dalj časa trajajočo aktivnost v zmerni intenzivnosti. Obremenitev in ugotavljanje obremenitve skozi frekvenco srca predšolskega otroka zahteva obravnavanje srca ter frekvence srca pri različnih obremenitvah. V nalogi so povzeta dognanja o hoji in njenih vplivih na motorične in funkcionalne sposobnosti otroka, še posebej pri planinskem pohodu. Povzeti so tudi osnovni pojmi doživljajske pedagogike, kjer je še posebej izpostavljeno doživljanje narave. Uspešno izveden pohod predvideva upoštevanje znanj o samem pohodu, pripravi, opremi, prehrani, tempu, možnih nevarnostih in prvi pomoči. Vse to pa je osnova za pisno in slikovno predstavitev analize in ugotovitev eksperimenta.
Keywords: Ključne besede: motorični razvoj, vzdržljivost, frekvenca srca, hoja, pohod, doživljajska pedagogika, doživljanje narave.
Published in DKUM: 13.07.2010; Views: 2560; Downloads: 525
.pdf Full text (701,15 KB)

9.
DOŽIVLJAJSKA VZGOJA S SREDSTVI ŠPORTA
Gorazd Fras, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Namen mojega raziskovanja je bil ugotoviti, katera učna tehnika bo otrokom omogočila bolj pozitivna doživetja (čustveni izraz) glede na pristop učenja (holistična ali parcialna učna tehnika). Zanimalo me je tudi, v kolikšnem času bodo otroci izvedli zastavljene specifične smučarske naloge (glede na spol in starost). Raziskovanje je potekalo na 4-dnevnem smučarskem tečaju, kjer so bili otroci razdeljeni v holistično in analitično-sintetično skupino. V vzorcu je bilo zajetih 20 otrok starosti 7, 8 in 9 let. Uporabil sem deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja. Osnovna metoda raziskovanja je delni — nepopolni pedagoški eksperiment. Iz rezultatov raziskave ugotavljam, da med pristopoma poučevanja ni bilo velikih razlik v čustvenem doživljanju. Otroci so v obeh pristopih poučevanja smučanja veselo in zadovoljno smučali. Pri rezultatih specifičnih vaj je mogoče zaslediti napredek otrok glede na začetno in končno merjenje časa, kar je vzpodbudna ugotovitev. To pomeni, da so otroci skozi proces poučevanja smučanja napredovali, pridobili nova znanja in na njihovi podlagi izboljšali začetne rezultate.
Keywords: KLJUČNE BESEDE: alpsko smučanje, smučarski tečaj, doživetje, pristop poučevanja.
Published in DKUM: 19.10.2009; Views: 2088; Downloads: 256
.pdf Full text (566,23 KB)

10.
PEDAGOŠKI EKSPERIMENT V ŠPORTNI VZGOJI - PRIMERJAVA REZULTATOV DVEH SKUPIN
Ivona Kovačič, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Povzetek V teoretičnem delu diplomskega dela je opisan pedagoški eksperiment kot raziskovalna metoda pri športni vzgoji, podrobneje je predstavljeno psihomotorično učenje z vidika emocionalnega, socialnega in spoznavnega razvoja. Opisana je doživljajska vzgoja in njena načela ter cilji na področju športne vzgoje. V diplomskem delu je poudarjena pomembnost čustev pri učenju. Opisane so tudi elementarne igre, ki so uporabljene pri pedagoškem eksperimentu, ter tehnika podajanja in lovljenja žoge. Natančneje so opisane metode učenja in poučevanja, ki so uporabljene pri izvajanju vadbenih ur. Pedagoški eksperiment psihomotoričnega učenja kompleksne gibalne naloge podajanja in lovljenja žoge, je zajemal dvanajst otrok, starosti od pet let in štiri mesece do šest let. Glavni cilj diplomskega dela je bil otroke naučiti osnove tehnike podajanja in lovljenja žoge v obdobju desetih tednov. Raziskovalni problem je usmerjen v ugotavljanje in proučevanje razlik med inicialnim in finalnim stanjem znanja otrok ter razlike rezultatov med eksperimentalno in kontrolno skupino. Eksperiment sem primerjala z eksperimentom študentke Mateje Maguša ter ugotavljala in analizirala razlike. Naredila sem primerjavo rezultatov dveh eksperimentalnih skupin. Podatke, ki so zbrani, so obdelani z osnovnimi statističnimi metodami. Ugotovila sem, da je prirastek znanja pri otrocih eksperimentalne skupine pozitiven in sklepam, da se z organizirano vadbo določene gibalne naloge lahko zelo vpliva na razvoj le-te.
Keywords: Ključne besede: mlajši otroci, pedagoški eksperiment, psihomotorično učenje, podajanje in lovljenje žoge.
Published in DKUM: 09.07.2009; Views: 3903; Downloads: 890
.pdf Full text (363,92 KB)

Search done in 0.17 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica