| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 169
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Zaposlovanje tujih državljanov v Jugovzhodni Sloveniji
Nina Poglajen, 2024, undergraduate thesis

Abstract: V zadnjem času smo v Sloveniji priča izjemnemu pomanjkanju predvsem ustrezne delovne sile. Podjetja se vse bolj usmerjajo v iskanje kadra v tujini, kar prinaša izzive na številnih področjih, predvsem v zaposlovanju. V diplomskem delu smo obravnavali problematiko pomanjkanja delovne sile in zaposlovanja tujih delavcev. S pomočjo ankete med podjetji iz predelovalnih dejavnosti smo v raziskovalnem delu naloge skušali raziskati regijo Jugovzhodna Slovenija, podati uvid v poklice, ki jih delodajalci te regije najbolj potrebujejo, preveriti, ali delodajalci zaposlujejo tudi tuje državljane, katere zaposlujejo v največji meri ter s kakšnimi težavami se soočajo pri iskanju delovne sile ter vodenju postopkov izdaje enotnih dovoljenj za prebivanje in delo. V teoretičnem delu naloge smo poskušali podati celosten vpogled v zaposlovanje tujih državljanov v Sloveniji. Ugotovili smo, da bodo demografski trendi in gospodarska rast v prihodnje vedno izraziteje vplivali na trg dela ter s tem na pomanjkanje predvsem delovne sile, ki ima ustrezna znanja in kompetence in po katerih delodajalci največ povprašujejo. Podjetja tuje delavce v veliki meri zaposlujejo zaradi zapolnitve potreb po deficitarnih poklicih. Pomemben vir ponudbe delovne sile bo v prihodnosti pozitiven neto selitveni prirast, iz katerega bo Slovenija črpala potrebne kadre. Obenem smo ugotovili, da se v procesu iskanja kadra in vodenja postopkov izdaje enotnih dovoljenj za prebivanje in delo pojavlja vrsto težav. Velik potencial na domačem trgu dela v prihodnje vidimo v privabljanju mladih slovenskih kadrov, ki jih je treba z različnimi ukrepi spodbuditi k izobraževanju za najbolj deficitarne poklice. Na strani omilitev težav v postopkih izdaje enotnih dovoljenj za prebivanje in delo pa je potreben proaktivnejši pristop vseh, ki sodelujejo v postopku.
Keywords: zaposlovanje tujcev, zakonodaja, migracije, predelovalne dejavnosti, izzivi
Published in DKUM: 08.04.2024; Views: 65; Downloads: 2
.pdf Full text (1,73 MB)

2.
Redni letni razgovori v podjetju ghp group d.o.o.
Nastia Arambašić, 2024, master's thesis

Abstract: Podjetje GHP Group, d. o. o., je mlado in redne letne razgovore izvajajo zadnjih nekaj let. Ravno to nas je spodbudilo k raziskavi, kako zadovoljni so zaposleni v podjetju z njihovim izvajanjem, ali jih smatrajo kot koristne, kakšen je njihov odnos do vodje in kaj sledi po izvedenem rednem letnem razgovoru. Cilj magistrskega dela je raziskati odnos zaposlenih v podjetju GHP Group, d. o. o., do rednih letnih razgovorov. Magistrsko delo sestavljata teoretični in empirični del. V prvem, teoretičnem delu smo predstavili pojem redni letni razgovor, namen in cilj rednih letnih razgovorov, postopek uvedbe rednih letnih razgovorov v podjetje, prednosti, vsebino, pripravo in izvedbo rednih letnih razgovorov. Nato smo opisali aktivnosti po opravljenem rednem letnem razgovoru in kaj se dogaja v obdobju do naslednjega rednega letnega razgovora. V drugem, empiričnem delu smo predstavili raziskavo, ki je temeljila na mnenju zaposlenih o rednih letnih razgovorih v podjetju GHP Group, d. o. o. Za raziskavo smo uporabili metodo anketiranja. Kot inštrument smo uporabili anketni vprašalnik (Priloga 1), ki je vseboval 11 vprašanj. Anketo smo izdelali s pomočjo spletnega orodja 1ka, anketirali pa smo zaposlene v različnih oddelkih podjetja GHP Group, d. o. o. Ugotovili smo, da so zaposleni v posameznem oddelku zadovoljni z izvajanjem rednih letnih razgovorov, prav tako so zadovoljni s svojimi vodji in menijo, da izvajanje rednih letnih razgovorov podjetju prinaša koristi. Kljub temu pa vedno obstaja prostor za izboljšave.
Keywords: redni letni razgovor, vodja, zaposleni, podjetje
Published in DKUM: 05.04.2024; Views: 42; Downloads: 3
.pdf Full text (1,44 MB)

3.
43rd International Conference on Organizational Science Development: Green and Digital Transition – Challenge or Opportunity : Conference Proceedings
2024, proceedings of peer-reviewed scientific conference contributions (international and foreign conferences)

Abstract: The 43rd International Scientific Conference on the Development of Organisational Science was held in Portorož from the 20th to the 22nd of March 2024. The main aim of the conference was to promote the importance of knowledge in the context of green and digital transtition of organizations, through academic and scientific debates and professional developments from the economic and non-economic worlds. The conference, which was held under the umbrella title " Green and Digital Transition - Challenge or Opportunity", aimed to highlight the importance of the green and digital transition for the successful achievement of organisational objectives and the appropriate overcoming of societal challenges. The objectives pursued in this context are related to the natural dimensions on the one hand, and to stimulating the economy through green technology, sustainable development and pollution reduction on the other. The green and digital transition is also an opportunity for organisations to make changes towards overarching environmental challenges. It is undoubtedly more important than ever to take decisions that generate synergies between innovation, different sciences, and applied approaches, and to promote changes in business models that will lead to a sustainable and socially responsible development environment. In Portorož, we have reconnected opinions, views, and scientific and professional debates that will stimulate all of us to act in the future, both in organizations and in society at large.
Keywords: organization, knowledge, interdisciplinarity, science, economy
Published in DKUM: 22.03.2024; Views: 162; Downloads: 19
.pdf Full text (21,17 MB)
This document has many files! More...

4.
Analiza mnenja mladih o vplivu izobrazbe na zaposlenost
Sara Kragulj, 2024, master's thesis

Abstract: Mladi se danes soočajo s številnimi izzivi v zvezi z izobraževanjem in zaposlovanjem. Srečujejo se s prekarizacijo dela in z negotovimi zaposlitvami, kar vpliva na njihovo ekonomsko varnost in dolgoročno načrtovanje. Prav tako se pojavlja problem neujemanja med ponudbo izobraževalnih programov in potrebami na trgu dela, kar privede do presežka visoko izobraženih posameznikov v nekaterih panogah in pomanjkanja kvalificiranih delavcev v drugih. Mladi se pogosto sprašujejo, ali je njihova izobrazba resnično ključ do zaposlitve in ali bodo lahko uresničili svoje poklicne ambicije. V teoretičnem delu naloge smo definirali pojme mladih, izobrazbe in zaposlenosti ter jih med seboj povezali. Prek spletne ankete smo opravili empirični del, poleg ankete pa smo si pomagali tudi s podatki podatkovne baze Statističnega urada Republike Slovenije in Eurostata. Na podlagi zastavljenih raziskovalnih vprašanj smo ugotovili, da stopnja izobrazbe vpliva na delovno aktivnost mladih. Naši anketiranci so mnenja, da je izobrazba pomemben dejavnik pri iskanju primerne zaposlitve za njih, hkrati pa jim pomaga pri razvoju kritičnega mišljenja in jih, v prihodnosti, usmerja. Za izboljšanje njihovega položaja priporočamo prilagoditev izobraževalnih programov potrebam trga dela, spodbujanje pridobivanja praktičnih izkušenj med študijem, omogočanje lažjega dostopa do podpore za samozaposlitev, nudenje aktivne podpore pri iskanju zaposlitve, spodbujanje vseživljenjskega učenja ter prilagoditev socialnih varnostnih sistemov. S temi ukrepi bi lahko izboljšali zaposljivost in ekonomsko stabilnost mlade generacije ter pomagali mladim pri prehodu iz izobraževanja v zaposlitev.
Keywords: izobrazba, mladi, trg dela, zaposlenost, povezava med izobrazbo in zaposlenostjo
Published in DKUM: 20.03.2024; Views: 104; Downloads: 19
.pdf Full text (1,25 MB)

5.
Vpliv novih tehnologij na starejše zaposlene
Nataša Šušteršič, 2023, master's thesis

Abstract: Živimo v času skokovitega razvoja novih tehnologij. Starost prebivalstva se povečuje, povečuje se tudi delež starejših delovno aktivnih. Razvoj novih tehnologij lahko predstavlja starejšim zaposlenim izziv ali pa nove možnosti. Magistrsko delo obravnava vpliv novih tehnologij na starejše zaposlene. V teoretičnem delu smo razložili pojem starejši zaposleni in predstavili pomen novih tehnologij in njihov vpliv na delovna mesta. Opisali smo tudi interakcijo med ljudmi in novimi tehnologijami. Glavna cilja raziskave sta bila ugotoviti, kako nova tehnologija na delovnem mestu vpliva na starejše zaposlene, in kako starejši zaposleni dojemajo usposabljanje ter izobraževanje s področja uporabe novih tehnologij. V magistrskem delu smo uporabili različne metode raziskovanja, s pomočjo katerih smo ugotavljali, v kolikšni meri se starejši zaposleni soočajo z uporabo novih tehnologij, v kolikšni meri se starejši zaposleni udeležujejo izobraževanj glede na izobrazbo, ali se v večji meri usposabljanj in izobraževanj s področja uporabe novih tehnologij udeležujejo moški ali ženske ter ali starejši zaposleni menijo, da bi se lažje in bolje prilagodili vplivu novih tehnologij, če bi delodajalec prilagodil delovne procese. Ugotovili smo, da imajo nove tehnologije pozitiven vpliv na starejše zaposlene ter da imajo starejši zaposleni dovolj spretnosti in znanj za njihovo uporabo. Nove tehnologije starejšim zaposlenim ne predstavljajo težav niti stresa. Z vidika udeležbe usposabljanj in izobraževanj s področja novih tehnologij glede na spol ugotavljamo, da razlik ni. Starejši zaposleni občutijo vrzel na področju prilagajanja delovnih procesov s strani delodajalcev.
Keywords: nove tehnologije, starejši zaposleni
Published in DKUM: 18.03.2024; Views: 122; Downloads: 17
.pdf Full text (1,39 MB)

6.
Ukrepi za izboljšanje zaposljivosti diplomantov s kadrovskega področja
Adrijana Andonov, 2023, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu, ki je nadaljevanje našega diplomskega dela »Pričakovanja delodajalcev glede kompetenc diplomantov s kadrovskega področja«, smo raziskovali možnosti za izboljševanje zaposljivosti diplomantov s kadrovskega področja. Na podlagi znanstvene in strokovne literature ter javno dostopnih statističnih podatkov smo najprej opredelili vrste izobraževanj, nato pa navedli razlike med njimi. V nadaljevanju smo definirali razliko med kompetencami in veščinami ter nadaljevali z opisom mehkih in trdih veščin. Sledila je navedba definicije, vrst in oblik zaposlitve ter opis problematike zaposlovanja mladih v Sloveniji in tujini. Teoretični del smo zaključili s predstavitvijo trendov v HRM. V empiričnem delu smo preko zaposlitvenega portala pridobili informacije o zahtevah delodajalcev na področju kadrovskega managementa. Sestavljeni seznam iskanih kompetenc smo dali v samooceno študentov zaključnih letnikov kadrovske smeri na FOV UM. Rezultati raziskave so nam pokazali, da so samoocene iskanih kompetenc študentov dokaj nižje od pričakovanja delodajalcev. Poleg tega smo študente povpraševali o predlogih za izboljšanje njihove zaposljivosti. Ugotovili smo, da je lahko priročnik za študente prvi korak v smeri vplivanja za lažji prehod s študija v zaposlitev. Podali smo predloge za izboljšanje zaposljivosti diplomantov s kadrovskega področja, ki so namenjeni posameznikom, fakultetam in državi. Menimo, da smo z magistrskim delom prispevali k širši razpravi o krepitvi zaposljivosti diplomantov, potrebi po stalnem prilagajanju študijskih programov in učnih načrtov ter k razvoju večje samoiniciativnosti študentov, ki jim bo koristila tako na področju študija kot tudi na drugih področjih življenja. Prav tako smo na podlagi ugotovitev oblikovali priročnik, ki bo študente kadrovske smeri usmerjal k razvijanju kompetenc za vključitev na trg dela.
Keywords: diplomanti, ukrepi, zaposljivost, kadrovski management, neformalno izobraževanje
Published in DKUM: 10.11.2023; Views: 320; Downloads: 48
.pdf Full text (2,65 MB)

7.
Analiza vloge spola v nogometu
Julijana Andonov, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Nogomet je od nekdaj veljal za izključno moško domeno, dandanes pa ženski nogomet predstavlja hitro razvijajočo se športno panogo, kjer gre za veliko več kot zgolj za brcanje žoge. V zadnjem desetletju je namreč opazen prodor ženskega spola na področja, ki so bila namenjena moškim. V diplomskem delu smo analizirali vlogo spola v nogometu. Primerjali smo moški in ženski nogomet z več vidikov, kot so na primer finančni vidik, socialni vidik ter medijski vidik. Želeli smo ugotoviti, ali so ženske res v tako slabšem položaju, ko govorimo o nogometu, ter kaj bi lahko storili, da bi potencialne razlike zmanjšali. V ta namen smo izvedli anketo med profesionalnimi in neprofesionalnimi igralci nogometa. Ugotovili smo, da so ženske nogometašice v slabšem položaju od moških na več področjih. Navedli smo predloge, kako bi te razlike zmanjšali. Menimo, da so vlaganja v ženski nogomet pomembna, saj prispevajo k boljšemu razvoju same igre ter igralk. Nadalje omenimo pomembnost boljše medijske pozornosti za ženski nogomet, večje število ženskih nogometnih klubov, strokovnejše delo trenerjev in funkcionarjev ipd.
Keywords: nogomet, spol, finančni vidik, razlike, socialni vidik, medijski vidik.
Published in DKUM: 17.10.2023; Views: 279; Downloads: 39
.pdf Full text (1,29 MB)

8.
Problematika pomanjkanja kadra v podjetjih
Andraž Logar, 2023, master's thesis

Abstract: Obdobje nenehnih sprememb, razvoj na področju tehnologije, inflacija, pandemija covida-19 in politične napetosti v svetu so le nekateri dejavniki, ki povzročajo nestabilen in nepredvidljiv trg dela. Ti za organizacije in podjetja predstavljajo kopico izzivov, ki se kažejo v dragih materialih, dolgih dobavnih rokih ipd. Enega od izzivov, če ne celo največjega, pa predstavljajo kadri oz. njihovo pomanjkanje, s čimer se srečuje večina podjetij. Stopnja brezposelnosti je izjemno nizka, povpraševanje po kadrih pa je znatno večje kot ponudba na trgu dela. Za organizacije je ključno, da se na pravilen in sistematičen način lotijo zadrževanja lastnega in pridobivanja zunanjega kadra. Namen zaključnega dela je bil predstaviti problematiko pomanjkanja kadra in vzroke za njen nastanek, prikazati možne posledice te problematike in oblikovati potencialne rešitve za izboljšanje obstoječega stanja. Proučili smo znanstveno ter strokovno literaturo s področja trga dela in upravljanja s človeškimi viri. Uporabili smo metodi deskripcije in kompilacije ter analitično, induktivno-deduktivno, sintetično in komparativno metodo. V empiričnem delu magistrskega dela pa smo uporabili kvantitativne metode raziskovanja. S pomočjo anketnega vprašalnika smo v raziskavo poskusili zajeti čim večje število slovenskih podjetjih, ki se med seboj razlikujejo po velikosti, panogi in regiji, ter pridobljene podatke statistično analizirali. Ugotovili smo, da se velika večina podjetij sooča s problematiko pomanjkanja kadra, še posebej velika in srednja ter proizvodna podjetja. Največje pomanjkanje lahko zaznamo pri nizko kvalificiranem in srednje kvalificiranem kadru, saj sta ta profila največkrat zastopana v velikih ali srednjih ter proizvodnih podjetjih. Podjetja vzroke za pomanjkanje najpogosteje vidijo v deficitarnosti določenih poklicev in nezainteresiranosti kandidatov, ki imajo hkrati previsoka pričakovanja. Organizacije nove zaposlene najpogosteje iščejo prek agencij za zaposlovanje in na neformalen način, že zaposlene pa želijo zadržati s poštenim plačilom, zdravim delovnim okoljem in skrbjo za razvoj vseh sodelavcev. Povzamemo lahko, da problematika pomanjkanja kadra igra pomembno vlogo na trenutnem trgu dela, na vseh deležnikih pa je, da se z nastalo situacijo soočijo in iščejo morebitne rešitve. Predlagamo, da podjetja med seboj sodelujejo in si izmenjujejo primere dobrih praks, saj je to edini način, da ohranimo zdravo delovno okolje. Iskati je treba rešitve, ne izgovorov.
Keywords: Pomanjkanje kadra, trg dela, upravljanje s človeškimi viri, podjetje.
Published in DKUM: 16.10.2023; Views: 399; Downloads: 95
.pdf Full text (2,29 MB)

9.
Vpliv tutorstva na študijsko uspešnost študentov
Julijana Božnar, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Tutorstvo lahko opredelimo kot učinkovito učno strategijo, ki vključuje učenje s pomočjo interakcije med tutorji in študenti. Glavni poudarek je predvsem na sodelovalnem, sproščujočem in prijaznem okolju, kar pa posledično vpliva na večjo povezanost med študenti, na boljše medosebne odnose in na večji občutek pripadnosti. Posledično so študentje veliko bolj zadovoljni in motivirani, kar ne nazadnje vpliva tudi na študijsko uspešnost. Tutorsko delo tako prinaša številne koristi, vendar pa le v primeru, ko je tutorski sistem dobro sprejet med študenti, hkrati pa študenti nimajo previsokih pričakovanj od tutorjev. Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, kakšen vpliv ima tutorstvo na študijsko uspešnost študentov. V teoretičnem delu smo obravnavali tutorstvo na splošno, podrobneje pa smo se osredotočili na pozitivne vidike tutorstva ter na probleme in izzive, ki se lahko pojavijo pri tutorskem delu. V empiričnem delu smo s pomočjo anketnega vprašalnika raziskovali razlike v uspešnosti pri študiju med študenti, ki tutorsko pomoč koristijo, in med tistimi, ki je ne. Ugotavljali smo tudi razloge za koriščenje oziroma ne koriščenje tutorske pomoči ter mnenja študentov o tutorstvu na splošno. S pomočjo raziskave smo ugotovili, da obstaja določena povezava med tutorstvom in študijsko uspešnostjo študentov. Povprečna ocena študentov, ki so tutorsko pomoč koristili, je bila povprečno za eno oceno višja, v primerjavi s študenti, ki tutorske pomoči niso koristili. Prav tako smo ugotovili, da ima večina študentov o tutorstvu pozitivno mnenje.
Keywords: tutor, študijska uspešnost, vpliv tutorstva, solidarnost
Published in DKUM: 26.09.2023; Views: 185; Downloads: 25
.pdf Full text (800,95 KB)

10.
Vpliv digitalizacije na oblike dela mladih
Zala Bergoč, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Digitalizacija je spremenila način življenja ter način in organizacijo dela. Namen diplomskega dela je bilo raziskati, kako je digitalizacija vplivala na študente Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru na področju dela. Namen je tudi izvedeti, ali si študenti želijo kadrovskih štipendij ali ne in zakaj. Raziskavo smo opravljali med študenti prve in druge stopnje Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru. Podatke smo zbirali s pomočjo anketnega vprašalnika. Prvi cilj diplomskega dela je bil raziskati, kako študenti občutijo digitalizacijo pri svojem delu. Odgovori anketiranih študentov se razlikujejo predvsem glede na smer študija, ki so jo obiskovali v času ankete. To se navezuje tudi na drugi cilj, kjer smo želeli ugotoviti, kakšne so razlike med mnenji študentov glede na smer študija. Anketirani študenti na kadrovski smeri so digitalizacijo videli nekoliko v bolj negativni luči, študenti na inženiringu in informatiki pa so bili glede tega bolj optimistični, hkrati pa so se vsi anketiranci zavedali, da tehnološki napredek vpliva na prihodnost dela. Zadnji cilj je bil izvedeti, kaj si študenti mislijo o kadrovskih štipendijah. Anketirani študenti so bili s konceptom večinoma v celoti ali pa vsaj delno seznanjeni, kljub temu pa večina anketirancev kadrovskih štipendij tekom študija ne prejema. Najpogostejši razlogi za to ležijo v manjši svobodi štipendijsta pri izbiri zaposlitve, v želji študentov po delu v tujini ali pa v nepoznavanju tovrstne štipendije. Za izboljšanje stanja na trgu dela za mlade je pomembno, da se teh sprememb mladi zavedajo. Pomembno je tudi, da te spremembe sprejmejo kot pozitivno stanje in se nanje pripravijo že pred vstopom na trg dela. V času študija je pomembno, da si mladi pridobijo čim več tehnološkega znanja, ki bo v prihodnosti potreben in s pomočjo katerega bodo na trgu delovne sile izstopali od drugih iskalcev zaposlitve. Bistveno je, da so mladi v koraku s spremembami in inovacijami, da se jih ne bojijo, pač pa jih sprejmejo in se z njimi soočijo.
Keywords: oblike dela, mladi, digitalizacija, delo
Published in DKUM: 26.09.2023; Views: 218; Downloads: 67
.pdf Full text (2,24 MB)

Search done in 10.64 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica