| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 202
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
SISTEMSKI PRISTOP K OBLIKOVANJU E-DOKUMENTACIJE ZDRAVSTVENE NEGE
Uroš Rajkovič, 2010, dissertation

Abstract: Učinkovito dokumentiranje procesov zdravstvene nege je eden ključnih problemov zdravstvene nege kot temeljne sestavine celovitega sistema zdravstvenega varstva. Ustreznost dokumentiranja se nanaša na obvladovanje velikega števila zahtevnih informacij, ki jih medicinska sestra srečuje pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju zdravstvene nege. Gre za pripomoček pri ocenjevanju zdravstvenega stanja pacienta, pri odločanju o negovalnih diagnozah in intervencijah ter pri ocenjevanju rezultatov zdravstvene nege. Pri tem je smiselno izrabiti možnosti, ki jih ponuja sodobna informacijska in komunikacijska tehnologija ne le v administrativnem, ampak tudi v kognitivnem smislu. Osrednji prispevek doktorske disertacije predstavlja model e-dokumentacije zdravstvene nege, ki na osnovi sistemskega pristopa informatizira proces le-te, tako s stališča celovite obravnave pacienta, kot tudi spremljanja procesa samega v smislu zagotavljanja njegove kakovosti. Model zajema interaktivno uporabo ocene zdravstvenega stanja pacienta, ki je medicinski sestri v pomoč pri odločitvah, ki jih mora sprejeti pri svojem delu, obenem pa zmanjšuje možnost napak. Model je prototipno implementiran, preizkušen v praksi in kritično ovrednoten. V disertaciji je najprej predstavljen sistem zagotavljanja zdravstvene nege s posebnim poudarkom na procesni metodi dela in njenih fazah. Temu sledi poglavje o sodobnih načinih dokumentiranja. Predstavljen je razvoj dokumentiranja, zapis o pacientu in klasifikacije v zdravstveni negi. Poglavje se zaključi s pregledom nekaterih rešitev po svetu. Analiza obstoječe negovalne dokumentacije v Sloveniji je izvedena na osnovi anketne analize na vseh treh ravneh zdravstvene dejavnosti, kar je podrobno opisano v naslednjem poglavju. Sledi predlagani model e-dokumentacije, ki je najprej predstavljen s strani podatkovnega modela, za tem pa še s strani programske rešitve. Poseben poudarek je na funkcionalnostih, in sicer od zajemanja podatkov, njihove celovite obdelave, uporabe modelov, do predstavitve rezultatov v pogledu dodane vrednosti, ki jo rešitev prinaša v dokumentiranje in izvajanje zdravstvene nege. Posebno poglavje je posvečeno testiranju rešitve v praksi. Rezultati testiranja so povzeti v obliki analize SWOT. Pričujoče raziskovalno delo odpira številne možnosti za nadaljnje raziskave, kot je npr. uporaba ekspertnega znanja za pomoč pri odločanju, ocenjevanje tveganj, zmanjšanje števila neželenih dogodkov in aktivnejše vključevanje pacienta v procese zdravljenja.
Keywords: organiziranje, zdravstvena nega, e-dokumentacija, sistemski pristop, proces zdravstvene nege
Published: 13.09.2010; Views: 8990; Downloads: 1966
.pdf Full text (1,45 MB)

2.
ODLOČITVENI MODEL ZA POMOČ PRI IZBIRI PASME OVC
Marko Žagar, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Večina kmetij, ki leži v območjih z omejenimi dejavniki za kmetijstvo se ukvarja z ovčerejo, saj zahteva relativno malo pašnih površin. Bodoči rejci ovc morajo izbrati primerno pasmo ovc glede rejskega cilja ter okolja, kjer bodo redili omenjeno pasmo ovc. Diplomsko delo zajema odločitveni model, ki bo bodočim rejcem ovc na enostaven način pomagal pri izbiri pasme ovc. V njem so predstavljene različne pasme ovc, ki so za Slovenijo značilne ter opisane njihove lastnosti in značilnosti. Odločitveni model je narejen s programom DEXi. Model je bil testiran na praktičnem primeru, za pomoč pri analizi je bil uporabljen tudi program Vredana.
Keywords: pasma ovc, odločitveni model, DEXi, Vredana
Published: 24.02.2011; Views: 2086; Downloads: 249
.pdf Full text (1,05 MB)

3.
ODLOČITVENI MODEL OCENJEVANJA USPEŠNOSTI PRODAJALNE
Dejan Gajanović, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Z diplomsko nalogo sem želel predstaviti ocenjevanje uspešnosti posamezne prodajalne v Poslovnem sistemu Mercator, d. d. Ocena uspešnosti je določena na podlagi več dejavnikov. Največjo težo oceni seveda daje mnenje kupcev, saj je njihovo zadovoljstvo, iz katerega sledi tudi zvestoba, za nas najbolj pomembno. Prav tako pa ne smemo zanemariti tudi ocene strokovne komisije, ki poleg ostalih dejavnikov ocenjuje še pomembne dejavnike, povezane z varnostjo potrošnikov, in upoštevanje različnih zakonodajnih predpisov. Ocena je sestavljena še iz finančnih podatkov ter nekaterih drugih podatkov, pridobljenih iz podatkovnega skladišča, ki nam kažejo uspešnost poslovanja. S pomočjo računalniškega programa Dexi je ob upoštevanju kriterijev predstavljen večparametrski model. Končni rezultat ocenjevanja je skupna ocena uspešnosti posamezne prodajalne.
Keywords: - Večparametrski odločitveni model - Dexi - Ocenjevanje uspešnosti prodajalne
Published: 14.07.2011; Views: 1328; Downloads: 112
.pdf Full text (900,79 KB)

4.
PRIMERJALNA ANALIZA VEČPARAMETRSKIH HIRARHIČNIH MODELOV SORODNIH ODLOČITEV
Andrej Žagar, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V življenju se mnogokrat soočamo z odločitvami. Zaradi velikega števila podatkov moramo k odločanju pristopiti sistematično. V diplomskem delu obravnavamo postopek najboljše izbire, po uporabi podobnih koles. Za cilj diplomskega dela smo zgradili odločitveni model. Nato pa na osnovi tega prilagodili trem odločitvenim modelom, za tri po namenu uporabe podobnih vrst koles. Pri reševanju problema smo uporabljali večparametrske odločitvene modele, ki smo jih podprli z računalniškimi programi. V programu DEXI smo predstavili odločitvene modele z izborom kriterijev, ki vplivajo na končno odločitev. Poleg vrednotenja variant v programu DEXI smo variante še dodatno analizirali s pomočjo programa Vredana.
Keywords: večparametrsko odločanje, odločitveni model, DEXI, Vredana.
Published: 04.07.2011; Views: 1185; Downloads: 76
.pdf Full text (2,71 MB)

5.
PRIHODNOST SPLETNEGA NAKUPOVANJA
Lenka Rjavec, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava spletne trgovine, ki so se skozi čas vedno bolj izpopolnjevale. Le-te sluţijo kot orodje za trţenje storitev in izdelkov. Hiter razvoj internetnih tehnologij povzroča tudi hitro rast uporabe spletnih trgovin, spletnih portalov in socialnih omreţij. Od tradicionalnih se spletne trgovine ločijo po tem, da uporabnik celoten nakup opravi s pomočjo računalnika. V začetnem delu naloge predstavimo spletne trgovine, njihove prednosti in slabosti, varnost nakupovanja preko spleta, ter plačevanje storitev in izdelkov. Med drugim izpostavimo tudi razvoj in metode spletnega nakupovanja, povezavo spletne trgovine s socialnimi omreţji ter razloţimo, kako poteka oglaševanje oziroma optimizacija na svetovnem spletu. V nadaljevanju naloge se opredelimo na nove smernice spletnega nakupovanja - skupinsko nakupovanje. S pomočjo raziskave in na podlagi pridobivanja informacij smo ugotovili, katera bi bila optimalna rešitev in za katero vrsto spletnega nakupovanja se odločiti.
Keywords: - spletna trgovina - socialna omreţja - spletno oglaševanje - skupinsko nakupovanje - varno spletno nakupovanje
Published: 06.09.2011; Views: 2634; Downloads: 519
.pdf Full text (581,51 KB)

6.
ODLOČITVENI MODEL ZA POMOČ PRI IZBIRI DOBAVITELJA
Anja Podjavoršek, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V okviru diplomske naloge smo glede na želene kriterije, strukturirali odločitveni model, ki nam je pomagal izbrati najprimernejšega dobavitelja pijač in ostale ponudbe za izbran gostinski lokal. Za pomoč pri odločanju smo se poslužili dveh večparametrskih programov, katera sta nam omogočila izdelavo odločitvenega drevesa in ovrednotenje želenih postavk kriterijev, ki so nam služili kot osnova za natančnejšo izbiro. Uporabili smo programa Dexi in Expert Choice. Na podlagi analize in rezultatov, dobljenih s pomočjo odločitvenih modelov, smo izbrali najprimernejšega dobavitelja pijač in ostale gostinske ponudbe, ki nam bi zagotavljal optimalne in najkvalitetnejše storitve.
Keywords: Odločitveni model, večparametrsko odločanje, Dexi, Expert Choice
Published: 19.08.2011; Views: 2263; Downloads: 261
.pdf Full text (1,99 MB)

7.
SPLETNA INFORMACIJSKA REŠITEV ZA KLUB
Davor Dragić, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava prenovo spletne strani v podjetju Klub Top iz Ljubljane in izdelavo aplikacije za vodenje evidence rezervacije miz v prostoru. Programske rešitve temeljijo na internetnih tehnologijah, kot so PHP in jQuery. Podatki pa se shranjujejo v MySql podatkovno bazo. Spletne rešitev vsebuje tudi preprost, uporabniku prijazen vmesnik za ažuriranje podatkov na spletni strani in aplikacijo za vodenje evidence rezervacij miz. S tehnologijo RSS pa se bodo podatki, o prihajajočih dogodkih, vnešeni na spletni strani, avtomatično prenašali na druge spletne portale, ki objavljajo datume dogodkov po vsej Sloveniji. Celotna spletna rešitev bo zaposlenim prinesla večjo ažurnost podatkov, manj porabljenega časa za urejanje spletne strani in ostalih vnosov prihajajočih dogodkov v podjetju.
Keywords: PHP, MySql, spletna stran, internet, RSS
Published: 10.08.2011; Views: 1452; Downloads: 139
.pdf Full text (2,25 MB)

8.
PRENOVA APLIKACIJE ZA OBRAČUN DAVKA NA DODANO VREDNOST
Anže Roblek, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi je predstavljena prenova aplikacije za obračun davka na dodano vrednost. Prenova aplikacije je bila narejena za knjigovodsko podjetje Arcom d.o.o., v katerem so prej uporabljali zastarelo rešitev, katere glavni problem je bil, da ni omogočala hkratnega dela več uporabnikov. Za izdelavo aplikacije smo uporabili programski jezik Visual Basic, baza podatkov pa je Oracle Database 10g Express Edition. Rešitev je bila testirana v praksi in je primerna za uporabo.
Keywords: Davek na dodano vrednost, Knjigovodstvo, Baza podatkov
Published: 29.11.2011; Views: 1080; Downloads: 87
.pdf Full text (1,35 MB)

9.
FUNKCIONALNE SPECIFIKACIJE SPLETNEGA ZAVAROVALNEGA POSREDNIKA
Emil Kos, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Hitro, natančno in učinkovito delo zavarovalnih posrednikov je eden ključnih dejavnikov za uspeh v zavarovalnem posredništvu. V želji po optimizaciji svojega poslovanja zavarovalni posredniki iščejo rešitve, ki bi zagotovile učinkovito podporo procesom zavarovanja. Z njimi bi lažje sledili željam svojih strank, obenem pa zmanjšali količino napak, storjenih v procesih. Ustrezna elektronska rešitev bi omogočila tudi preprost in hiter pregled trenutnih stanj. Razpoložljive rešitve so okorne za uporabo, saj jih je težko povsem prilagoditi potrebam njihovega uporabnika, pogosto pa so tudi stroškovno zahtevne tako v procesu vpeljave kot vzdrževanja. Kadar vpeljujemo rešitev, je ključno, da z njo izpolnimo vsa svoja pričakovanja ter v največji meri izkoristimo njen potencial. Pričujoče diplomsko delo na primeru procesa zavarovanja kopenskih vozil nazorno prikaže, kako naj bo izdelana funkcionalna specifikacija, potrebna za razvoj samostojne informacijske rešitve, s poudarkom na funkcionalnostih in primerih uporabe. Ob spoznavanju postopka zavarovanja vozil smo definirali ključne zahteve naročnika, ki bo rešitev uporabljal. Omenjene procese smo popisali s tehniko IDEF0. Ključne zahteve smo opisali, nato pa postopke izvedbe posamezne zahteve razčlenili v obliki primerov uporabe, opisanih z metodologijo FURPS+. V sklepnem poglavju delo nakaže mogoče nadaljnje korake, ki jih je priporočljivo opraviti, da bi dobili celovito zasnovo rešitve. Diplomsko delo obsega popis primerov uporabe modula za nadzor uporabnikov in modula zavarovanja kopenskih vozil ter njuno umestitev v celovito informacijsko rešitev. Zbrani primeri uporabe so opis le dveh modulov sistema, kot smo si ga zamislili. S popisom preostalih modulov in nadaljnjo raziskavo bi dobili popoln načrt elektronske aplikacije, ti koraki pa ostajajo odprti za prihodnje raziskave.
Keywords: zavarovanje kopenskih vozil, primer uporabe, pozitivni scenarij, spletna rešitev, zavarovalni posrednik
Published: 17.08.2011; Views: 2009; Downloads: 211
.pdf Full text (420,35 KB)

10.
PROGRAMSKA REŠITEV ZA EVIDENTIRANJE RAČUNOV NA TERENU
Borut Slabe, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Problem, ki ga raziskujemo v diplomski nalogi, je nedostopnost orodja za vpis želenih podatkov v bazo podatkov. Omenjeno orodje se v večini primerov nahaja na osebnem računalniku, ki je fizično povezan z bazo podatkov. Uporabniki so tako primorani beležiti delo na terenu ter naknadno vnesti želene podatke. Cilj diplomske naloge je razvoj programske rešitve, ki uporabnikom omogoča hiter, enostaven ter povsod dostop način vpisa podatkov preko spletne aplikacije v bazo podatkov. Uporabnik bo lahko preko pametnega telefona praktično kjerkoli in kadarkoli dostopal do programske rešitve, ki mu bo omogočala evidentiranje računov na terenu. Osrednji del diplomske naloge zajema predstavitev obstoječega stanja ter predlog prenove, prikaz strukture pripadajoče baze podatkov ter predstavitev delovanja posameznih funkcij programske rešitve. Rezultat diplomske naloge je funkcionalna, uporabniku prijazna programska rešitev, do katere lahko dostopamo preko svetovnega spleta. V zaključku sledi tudi kritična ocena ter možnosti za nadaljnji razvoj programske rešitve.
Keywords: PHP, MySQL, programska rešitev, evidentiranje računov, delo na terenu
Published: 15.12.2011; Views: 1235; Downloads: 100
.pdf Full text (1,65 MB)

Search done in 0.18 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica