| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 7 / 7
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Trajnostno poročanje v farmacevtski industriji
Tea Rezec, 2021, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu smo predstavili trajnostno poročanje podjetij iz farmacevtske industrije, ki prihajajo iz Evrope in Amerike. Podjetja trajnostno oz. nefinančno poročajo o okoljskih, socialnih in ekonomskih vidikih. S poročili dajejo informacije deležnikom o trajnostnem delovanju podjetja. Zelo pomembno je, da se podjetja lotevajo okoljskih in družbenih izzivov, saj le tako lahko prispevajo svoj delež. Podjetja morajo prepoznati pozitivne in negativne vplive na okolje, družbo in gospodarstvo. Na podlagi pregleda literature smo v teoretičnem delu predstavili osnove trajnostnega poročanja. V tem pregledu so bile vsebinsko pojasnjene definicije trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti. Predstavljeni so bili dokumenti in zakoni na podlagi katerih podjetja poročajo o trajnostnem razvoju. Podrobneje so bili predstavljeni standardi GRI in cilji trajnostnega razvoja, saj jih podjetja pri poročanju o trajnostni uporabljajo najpogosteje. V drugem delu naloge smo podrobneje analizirali vsebine trajnostni poročil izbranih podjetij. V analizo je bilo zajetih osem multinacionalnih podjetij, ki spadajo med najuspešnejša farmacevtska podjetja na svetu. Zanimalo nas je po katerih standardih podjetja poročajo, katera podjetja poročajo obsežneje in na katere vidike dajejo poudarke. Ugotovljeno je bilo, da podjetja poročajo po različni zakonih in predpisih. Razlikuje se vsebinski obseg poročil in poudarek dajejo predvsem okoljskim in socialnim vidikom. S socialnega vidika se podjetja trudijo izboljšati razmer v družbi, pri tem pa se vsako podjetje loteva na svoj način. Nekatera podjetja vlagajo v razvoj mladega kadra, druga dajejo najrazličnejše donacije. Vse več podjetji se zaveda kako pomembno je biti okolju prijazen in upoštevati zakonske predpise. Podjetja zmanjšujejo odpadke, emisije, plastiko in vodo. Zavedajo se pomena izkoriščanja obnovljivih virov v čim večjem obsegu.
Keywords: trajnostno poročanje, trajnosti razvoj, družbena odgovornost, okoljski vidik, socialni vidik
Published: 13.07.2021; Views: 194; Downloads: 45
.pdf Full text (1,61 MB)

2.
Vpliv motoričnih sposobnosti na uspešnost pri učenju alpskega smučanja
Metka Rezec, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Vpliv motoričnih sposobnosti na uspešnost pri učenju alpskega smučanja je razdeljeno na teoretični in empirični del. Cilj diplomskega dela je ugotoviti, kako učenci 5. razreda v okviru šole v naravi napredujejo pri učenju alpskega smučanja na smučarskem tečaju glede na motorične sposobnosti. V teoretičnem delu smo predstavili in podrobneje opisali motorične sposobnosti in njihove splošne delitve, izpostavili smo temo o motoričnih sposobnostih, ki so potrebne za usvajanja znanja alpskega smučanja. Dotaknili smo se dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost usvajanja znanja smučanja, zlasti v času zimovanja oz. šole v naravi. Na koncu teoretičnega dela smo opisali razvoj in tehnike alpskega smučanja ter predstavili shemo storitev slovenske nacionalne šole alpskega smučanja 2017–2018. V empiričnem delu smo predstavili in analizirali dobljene rezultate in podatke, za pridobitev katerih smo uporabili kavzalno-neeksperimentalno metodo. Raziskovalni vzorec je neslučajnostni iz konkretne populacije, ki ga je sestavljalo 42 učencev 5. razreda Osnovne šole Primoža Trubarja Laško ter njenih dveh podružničnih šol Debro in Šentrupert. Ti otroci so bili stari 10 in 11 let. Za zbiranje podatkov smo uporabili kvantitativno tehniko, in sicer motorične teste ter teste znanja smučanja. Rezultati obdelave so potrdili našo predpostavljeno hipotezo, da so učenci, ki so motorično sposobnejši, uspešnejši pri usvajanju znanja alpskega smučanja kot učenci, ki so motorično manj sposobni. Na podlagi tega smo ugotovili, da motorične sposobnosti vplivajo na uspešnost usvajanja znanja alpskega smučanja.
Keywords: motorične sposobnosti, alpsko smučanje, uspešnost usvajanja znanja alpskega smučanja, smučarski tečaj v okviru šole v naravi, motorični testi, testi znanja smučanja
Published: 20.11.2018; Views: 634; Downloads: 86
.pdf Full text (773,69 KB)

3.
Izbira in zaposlitev delavca
Tea Rezec, 2018, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu so opisani koraki delodajalca pri iskanju novih sodelavcev. Podrobneje so predstavljeni koraki od objave prostega delovnega mesta do izbire primernega kandidata. Delodajalec mora biti pri svoji izbiri pozoren na več različnih kompetenc kandidatov. V delu so tudi navedene obveznosti in pravice delodajalca ter na drugi strani delavca. Pomembna je pravilna sklenitev pogodbe o zaposlitvi, zato so podrobneje predstavljene različne oblike pogodb. Z davčnega vidika bomo predstavili primerjavo med podjemno in avtorsko pogodbo. Z računovodskega vidika pa bomo naredili izračun plače za podjenmo in avtorsko pogodbo.
Keywords: delodajalec, delavec, pogodba o zaposlitvi, postopek izbire
Published: 13.11.2018; Views: 408; Downloads: 52
.pdf Full text (845,53 KB)

4.
Organizacijske vrednote v Termah Olimia
Eva Rezec, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Pravilno izpostavljene vrednote podjetja povezujejo zaposlene in imajo velik pomen pri pridobivanju novih zaposlenih, ki bodo imeli visoke standarde in pozitivne učinke pri nadaljnjem razvoju podjetja. Vsak zaposleni mora najprej dodobra spoznati vrednote organizacije, jih sprejeti in nenehno obnavljati ter nadgrajevati. Če zaposleni ne sprejme vrednote organizacije, to kmalu privede do nezadovoljstva na delovnem mestu, posledično pa delo zaradi tega ni opravljeno dovolj učinkovito. V teoretičnem delu predstavimo vpliv vrednot na delo v organizaciji, v empiričnem delu pa ugotavljamo, kako pomembne so posamezne vrednote za zaposlene v Termah Olimia in kako močno se čutijo povezani z njimi. Ugotovili smo, da je zaposlenim najpomembnejša vrednota zanesljivost, najmanj pomembna pa vrednota ustvarjalnost. Spoznali smo tudi, da se zaposleni z vrednotami čutijo precej povezani.
Keywords: Vrednote, organizacijske vrednote, vpliv, zaposleni, organizacija.
Published: 20.10.2016; Views: 1182; Downloads: 142
.pdf Full text (564,35 KB)

5.
ZAZNAVANJE NENAVADNIH DOGODKOV S POMOČJO KAMERE PRIKLJUČENE NA USMERJEVALNIK
Jernej Rezec, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo se ukvarjali z razvojem preprostega programskega sistema za zaznavo gibanja na osnovi računalniškega vida, ki se izvaja na usmerjevalniku. Sistem sestoji iz usmerjevalnika, na katerem je naložen operacijski sistem OpenWrt, spletne kamere in treh različnih računalniških algoritmov. Za zaznavanje gibanja smo implementirali naslednje tri algoritme, in sicer algoritem slika razlik, algoritem modeliranje ozadja in algoritem akumulirana slika razlik. Razvite algoritme smo pod istimi pogoji (tj. ob istem številu zajetih slik in isti sceni) preizkusili tako na osebnem računalniku, kakor tudi na usmerjevalniku. Rezultati so pokazali, da se zaradi svoje preprostosti najhitreje izvede algoritem slika razlik. Ugotovili pa smo tudi, da zaznavanje gibanja s tem algoritmom ni tako zanesljivo kot pri ostalih dveh algoritmih, ki sicer obdelata manjše število slik na sekundo. S pomočjo algoritma slika razlik lahko v povprečju obdelamo 34 slik na sekundo, z najpočasnejšim algoritmom, tj. algoritem modeliranje ozadja, pa obdelamo 9 slik na sekundo, pri čemer smo uporabili usmerjevalnik ASUS WL-500G V1.
Keywords: usmerjevalnik, kamera, OpenWrt, programski jezik C, računalniki vid, zaznavanje gibanja, obdelava digitalnih slik
Published: 22.05.2013; Views: 1370; Downloads: 119
.pdf Full text (2,17 MB)

6.
Delovne nesreče-preprečevanje in raziskovanje
Matic Rezec, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Na delovnem mestu je vsak delavec izpostavljen nezgodam. Čeprav so nekatera delovna mesta manj rizična, se lahko nezgoda pripeti. Lahko se spotaknemo ob predpražnik, pademo po stopnicah, urežemo s papirjem ipd. Zakon o delovnih razmerjih daje pravico delavcu, da uveljavlja odškodnino. Delodajalec je dolžan prijaviti vsako nezgodo Inšpektoratu RS za delo, s posebnim obrazcem ER-8 (prijava nezgode pri delu). Nezgodam se žal ne moremo izogniti, lahko pa jim posvetimo več pozornosti in jih vsaj nekaj odpravimo ali omilimo. Po predstavitvi uvodnega dela diplomske naloge se v drugem poglavju najprej seznanimo, kaj pomeni nezgoda pri delu, opredelimo poškodbe pri delu, kakšna je težavnost poškodb, kateri so faktorji za nastanek poškodb, varnost in zdravje pri delu in kakšne so obveznosti delodajalca in delavca. V tretjem poglavju je opisano zavarovanje zaposlenih pri poškodbah na delu, kakšne pogoje nudijo zavarovalnice in statistika nezgod pri delu. V četrtem poglavju se posvetimo raziskovanju poškodb pri delu, kako potekajo prijave in obravnave, kateri organi preiskujejo nezgode pri delu in kako analiziramo nezgode. Vzroki delovnih nezgod so zelo pomembni, zato v petem poglavju predstavimo človeške vzročne faktorje in materialne vzročne faktorje. Največji poudarek pa posvetimo raziskavi nezgod pri delu, ki se nahaja v šestem poglavju, in analizi podatkov, ki se nahaja v sedmem poglavju, v katerem je razprava o ugotovitvah, po katerih smo lahko podali predloge za preprečevanje nezgod pri delu. V osmem poglavju pa smo v zaključku strnili vse misli, ki so se skozi diplomsko porajale.
Keywords: nezgoda, delo, poškodba, delodajalec, delavec, delovno mesto
Published: 01.11.2012; Views: 2101; Downloads: 253
.pdf Full text (1,09 MB)

7.
VLOGA IZKUSTVENEGA UČENJA PRI PREMAGOVANJU PREDSODKOV DO ŽIVALI IN STRAHOV PRED NJIMI
Petra Rezec, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Izkustveno učenje razvija drugačen pogled na odnose med učiteljem, delom in življenjem ter na odnose med osebnim in družbenim znanjem. Zagovorniki izkustvenega učenja verjamejo, da se vsako spoznanje (ideja, pojem, teorija ...) preoblikuje ob stiku z osebno izkušnjo. Znanje je potemtakem rezultat te rekonstrukcije. Izkustveno učenje pomaga razvijati lastnosti, ki jih bodo učenci potrebovali v prihodnosti, in sicer: sposobnost prilagajanja novim okoliščinam, osebnostna avtonomija, občutljivost in senzibilnost do samega sebe in drugih, sposobnost komunikacije in sodelovanja, zmožnost celovitega dojemanja, sinteze, sposobnost iznajdljivosti v nepredvidljivih, kompleksih socialnih situacijah. Pri izkustvenem učenju človek ne usvaja ponovno le znanih stvari iz preteklosti, ampak se uči tudi predvidevanja prihodnosti. Namen diplomskega dela je ugotoviti, koliko lahko »resnični« primeri pripomorejo k boljšemu razumevanju in boljšemu odnosu do živali, pojmov, predmetov … Raziskava je pokazala, da učitelj, ki izkustveno učenje prakticira z učenci, lahko pripomore k boljšemu razumevanju in odnosu učencev do žive in nežive okolice. Če se učencem ponudi možnost, da se neposredno seznanijo z neznanim, bodo to v večini primerov tudi storili in s tem naredili korak naprej. Žive živali v razredu, v našem primeru navadna krastača in navadni močerad, lahko izboljšajo odnos otrok do živali, z neposrednim stikom pa se odpravljajo predsodki in tudi strah pred njimi.
Keywords: učenci, razredna stopnja, izkustveno učenje, predsodki do živali, strah pred živalmi
Published: 18.11.2011; Views: 1974; Downloads: 306
.pdf Full text (4,32 MB)

Search done in 0.14 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica