| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


51 - 60 / 85
First pagePrevious page123456789Next pageLast page
51.
OCENA FOTO-REALISTIČNEGA OSVETLJEVANJA V GAFIČNIH POGONIH MENTAL RAY IN V-RAY
Pal Kosi, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je razčlenitev in analiza osvetlitve dveh vodilnih grafičnih pogonov na področju računalniške grafike, to sta V-Ray in Mental Ray. Primarni cilj je ugotoviti, kateri grafični pogon je primernejši za upodabljanje specifičnih 3D scen. Na podlagi primerjalne analize praktičnih primerov smo ugotovili, da oba grafična pogona učinkovito izvedeta direktno osvetlitev. Nadaljnji testi so pokazali, da je pri izvedbi natančne osvetlitve na podlagi slike in visoko kakovostne indirektne osvetlitve primernejši grafični pogon V-Ray. Opozarjamo pa na dejstvo, da naše ugotovitve niso aplikativne na vse primere, temveč veljajo za primere, podobne tem, ki so opisani v diplomskem delu.
Keywords: fotorealizem, osvetlitev, grafični pogon, Mental Ray, V-Ray
Published: 06.11.2015; Views: 540; Downloads: 25
.pdf Full text (3,72 MB)

52.
CENTER KREATIVNIH UMETNOSTI Z BIVALNIMI ATELJEJI
Tea Kosi, 2015, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo obravnava problematiko zapuščenosti posameznih objektov znotraj starega mestnega jedra Maribor ter išče spodbude in ideje v okviru novega programa: Centra kreativnih umetnosti z bivalnimi ateljeji, kako tovrstnim objektom vrniti življenje, jim dati nov program in vsebino. Skozi magistrsko delo je predstavljena idejna zasnova Centra kreativnih umetnosti z bivalnimi ateljeji, ki povezuje različne kreativne stroke, jim daje prostor za delo in ustvarjanje, prav tako pa tudi prostor za predstavitev, razstavo. Nadgradnja le - tega je dopolnitev z ateljeji, katerih del je tudi bivalni oz. stanovanjski del. Gostujoči kreativci bivalne ateljeje lahko koristijo sicer omejeno obdobje in nato, ob koncu gostovanja, svoje delo predstavijo javnosti. Gre za medkulturno povezovanje ter širjenje že obstoječega kulturnega programa znotraj starega mestnega jedra Maribor. Tovrstni dogodki, organizirani s strani gostujočih umetnikov, lahko pomenijo tudi nov pristop kulturne revitalizacije starega mestnega jedra Maribor.
Keywords: Maribor, center kreativnih umetnosti, bivalni ateljeji, Orožnova ulica, Gospejna ulica
Published: 24.04.2015; Views: 781; Downloads: 153
.pdf Full text (14,87 MB)

53.
VPLIV UPORABE BAKROVIH PRIPRAVKOV NA VSEBNOST VITAMINA C V PLODOVIH PARADIŽNIKA
Sabina Kosi, 2015, master's thesis/paper

Abstract: Namen magistrskega dela je bil primerjati vplive sorte in uporabe bakrovih pripravkov na vsebnost vitamina C in suhe snovi v paradižniku. Plodovi sort 'Optima', 'Monro' in 'Paki' so se obirali v času polne zrelosti v letih 2011 in 2012. Celokupno koncentracijo vitamina C smo določili s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti (HPLC). Intenziteto absorpcije vitamina C smo merili s PDA detektorjem pri valovni dolžini 245 nm. Sorta, ki je vsebovala največ suhe snovi, je vsebovala tudi največ vitamina C. V letu 2011 je bila najvišja vsebnost suhe snovi in vitamina C v sorti ‘Monro’ (9,1 ± 0,5 % in 545 ± 32 mg/100g SS), sledili sta sorti 'Paki' (5,6 ± 0,4 % in 415 ± 59 mg/100g SS) in ‘Optima’ (5,0 ± 0,5 % in 372 ± 56 mg/100g SS). V letu 2012 smo največ suhe snovi in vitamina C določili v sorti 'Paki' in najmanj v sorti 'Optima'. Sorta je imela značilen vpliv na vsebnost vitamina C in suhe snovi, medtem ko bakrovi pripravki na vsebnost suhe snovi niso vplivali. Njihov vpliv na vsebnost vitamina C je bil zelo majhen in nekonsistenten.
Keywords: paradižnik (Lycopersicon esculentum Mill.) / vitamin C / suha snov / bakrovi pripravki
Published: 03.07.2015; Views: 692; Downloads: 125
.pdf Full text (326,43 KB)

54.
POSTOPEK ODPOVEDI POGODBE O ZAPOSLITVI ZARADI NEZMOŽNOSTI OPRAVLJANJA DELA ZARADI INVALIDNOSTI
Matjaž Kosi, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Delovno razmerje lahko preneha iz različnih razlogov. Eden izmed njih je tudi redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razlogov na strani delavca. V tej diplomski nalogi se osredotočam na prenehanje delovnega razmerja zaradi nezmožnosti delavca, da izpolnjuje delovne naloge, ki spadajo v opis njegovega delovnega mesta zaradi nastanka invalidnosti ali poslabšanja že obstoječega stanja invalidnosti do te mere, da delavec ne more oz. ne sme več izpolnjevati delovnih nalog, ki izhajajo iz njegove pogodbe o zaposlitvi. Gre za primere, ko delodajalec znotraj svoje organizacije ne more prilagoditi delovnega mesta delavca invalida niti mu znotraj svoje organizacije ne more ponuditi drugega ustreznega delovnega mesta, primernega njegovi izobrazbi in invalidskim omejitvam. V tem primeru lahko delodajalec prične s postopkom redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi nezmožnosti za opravljanje dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi zaradi invalidnosti. V postopku odpovedi mora delodajalec med drugim preveriti ali je za delavca na voljo prosto ustrezno delovno mesto pri drugih delodajalcih, ter zbrati zahtevano dokumentacijo, ki jo priloži vlogi na Komisijo za ugotavljanje razlogov za odpoved pogodbe o zaposlitvi, ki deluje v okviru pristojnega Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ta Komisija, katere namen ustanovitve naj bi bil večji nadzor nad odpuščanjem delavcev invalidov, deluje od začetka leta 2006. Komisija predstavlja nekakšen slovenski sui generis, saj je njena mnenja nimajo vsebinskega pomena za nadaljnji postopek, ampak predstavljajo le procesno predpostavko, brez izpolnitve katere delodajalec ne more zakonito odpovedati pogodbe o zaposlitvi iz razloga nezmožnosti delavcu invalidu, brez ponudbe nove pogodbe o zaposlitvi. Zato se utemeljeno postavlja vprašanje smiselnosti obstoja te Komisije oz. načina njenega delovanja in njeni vlogi pri zaščiti ustavno določene prepovedi diskriminacije invalidov. Namen te diplomske naloge je podrobneje opisati postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nezmožnosti, delo in vlogo Komisije, poiskati pravne podlage, opisati primere iz poslovne in sodne prakse ter poskušati poiskati vzporednice z ureditvijo v sočlanici Evropske unije, Poljski.
Keywords: odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcu invalidu – razlog nezmožnosti - Komisija za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi.
Published: 14.07.2015; Views: 957; Downloads: 249
.pdf Full text (1,82 MB)

55.
HRVAŠKA POLITIČNA EMIGRACIJA PO DRUGI SVETOVNI VOJNI
Luka Kosi, 2015, master's thesis

Abstract: Med letoma 1946 in 1991 je okoli 350.000 Hrvatov emigriralo v zahodne in čezoceanske države, bodisi iz ekonomskih ali političnih razlogov. Organizacije hrvaške politične emigracije na zahodu po drugi svetovni vojni bi lahko razdelili na legalne, pollegalne in nelegalne. Tiste, ki so se pri svojem delovanju posluževale teroristično-diverzantskih akcij, so načeloma bile nelegalne, vendar včasih le pogojno, saj je ta nelegalnost služila zgolj kot obramba pred morebitno jugoslovansko intervencijo pri tamkajšnjih oblasteh. Osnovna značilnost vseh emigrantskih organizacij je bil nacionalizem in šovinizem. Ker pa so bili emigranti različnih miselnosti in političnih prepričanj, je za hrvaško politično emigracijo bila značilna razdvojenost. Ta nasprotja so emigraciji preprečila vse napore, da bi se uspešno povezala pod eno zastavo oz. organizacijo. Emigrantske organizacije so se razlikovale po načinu delovanja, številčnosti in organiziranosti. Nekatere organizacije so se za dosego svojih ciljev posluževale predvsem propagande, druge so edino sredstvo za dosego ciljev videle v terorističnih in diverzantskih akcijah. Glavni cilj hrvaške politične emigracije je bila samostojna hrvaška država, pri čemer se je velik del opiral na ustaštvo. Jugoslovanske varnostnoobveščevalne službe so hrvaško politično emigracijo bolj ali manj uspešno nadzirale. Pri tem so se posluževale različnih prijemov. Najpogostejše je bilo delo s t.i. sodelavci ali agenti pod krinko, ki so se uspešno prikradli med predstavnike emigracije. Tako je varnostnoobveščevalna služba vnašala nemir in razdor znotraj emigrantskih vrst. Ko pa so bili izčrpani vsi koraki, je preostala le še ena možnost: ugrabitev ali atentat.
Keywords: hrvaška politična emigracija, ustaštvo, UDBA, terorizem, diverzije, propaganda, atentati.
Published: 12.11.2015; Views: 746; Downloads: 78
.pdf Full text (4,09 MB)

56.
Prometna geografija pri pouku geografije v splošnih gimnazijah
Luka Kosi, 2015, master's thesis

Abstract: Osnovna vloga prometa je, da omogoča dostopnost prebivalstvu in zagotavlja razvoj gospodarstva na ustreznih lokacijah, pomembnih za zadovoljevanje potreb, tako materialnih kot nematerialnih. Pri tem je ključno vprašanje zagotavljanje enakih možnosti vsem udeležencem v prometu. Geografski vidik razumevanja prometa je ključen za razumevanje posledic prometnega delovanja v prostoru ter njegov vpliv na regionalni razvoj. Danes v svetu narašča uporaba osebnega prevoza, zato je ena od nalog trajnostnega razvoja prometa tudi večja uporaba javnega potniškega prometa. Promet pa nima vpliva le na prostor, ampak ima pomembne socialne in kulturne učinke na življenje človeka in s tem v bistvu oblikuje človekov način življenja. Ker je promet vpet v vsakodnevno dogajanje posameznika, je potrebno, da ima prometna geografija ustrezen položaj v šolskem sistemu. Definicij prometne geografije je ogromno, skupno pa jim je to, da prometna geografija obravnava promet kot sestavino zemeljske površinske sfere in kot dejavnik njenega spreminjanja. Za razumevanje sodobnega prometa je potrebno izpostaviti naslednje vsebine: prometna dostopnost (dostopnost je ključen element prometne geografije, saj predstavlja neposreden izraz mobilnosti, bodisi ljudi, blaga ali informacij) in s tem povezana mobilnost ljudi, vpliv prometa na gospodarstvo in okolje, problem prometa v urbanih okoljih in s tem povezano načrtovanje prometa. V slovenskih učnih načrtih in učbenikih je prometna geografija obravnavana najprej ločeno, kasneje pa še v okviru regionalnogeografskih vsebin. Pri tem so vsebine preveč teoretične in premalo problemske, čeprav dajejo učni načrti profesorjem določeno avtonomijo, učni cilji pa omogočajo širše interpretacije. V učbenikih je prometni geografiji namenjeno premalo pozornosti, vendar so učni cilji dobro usklajeni z vsebino v učbenikih. Avstrijski šolski sistem se do določene mere razlikuje od slovenskega, kljub temu pa primerjava vsebin iz prometne geografije kaže, da se v avstrijskih splošnih gimnazijah prometna geografija obravnava bolj problemsko, učni cilji, ki se neposredno nanašajo na prometno geografijo, pa so manj obsežni in manj strukturirani od slovenskih. Študij geografije bodočim profesorjem pri nas namenja dobro podlago iz vsebin prometne geografije, tako da so profesorji geografije ob začetku svoje poklicne poti dobro izobraženi. Nadaljnjo usposabljanje pa je pomanjkljivo, saj je profesorjem namenjeno premalo strokovnih seminarjev iz prometne geografije, tako da je dodatno usposabljanje odvisno od samoiniciative profesorjev, bodisi v obliki podiplomskega študija, prebiranja strokovne literature, študijskih skupin in drugo. S pomočjo anketnega vprašalnika smo pridobili mnenje profesorjev geografije o položaju prometne geografije pri pouku geografije v splošnih gimnazijah. Z analizo strokovne literature, učnega načrta za geografijo, učbenikov za geografijo in z analizo anketnega vprašalnika smo prišli do zaključnih ugotovitev, opredelili smo prednosti in pomanjkljivosti obravnave prometne geografije v splošnih gimnazijah, na koncu pa smo predlagali še spremembe oziroma dopolnitve.
Keywords: Prometna geografija, prometna lega in dostopnost, mobilnost, javni potniški promet, učni načrt, učni cilji, učbenik, splošna gimnazija, kurikulum.
Published: 23.11.2015; Views: 1401; Downloads: 78
.pdf Full text (1,73 MB)

57.
58.
VPLIV UPORABNIŠKIH OCEN V SPLETNIH RECENZIJAH NA NAKUPNO ODLOČANJE
David Kosi, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Tema te naloge so uporabniške ocene v spletnem mediju in kako te vplivajo na odločanje. Dotikamo se procesa odločanja v katerega v sklopu uporabniških recenzij umeščamo tudi numerične ocene, kot zunanji vir informacij. Delo se spopada s problemom kako, če pogledamo celoten proces odločanja, lahko ena uporabniška ocene nanj vpliva. Cilj naloge je ugotoviti dejavnike pomembne v uporabniških ocenah in med njim vzpostaviti s pomočjo strokovne literature utemeljene logične povezave. Osredotočamo se predvsem na lastnosti ocen in njihove zakonitosti – obravnavamo povprečne ocene, števila oddanih recenzij in frekvenčne razporeditve ocen, ter ugotavljamo kako vse to vpliva na stopnjo gotovosti, s katero se posamezni odjemalec odloča.
Keywords: uporabniške ocene, spletne recenzije, proces odločanja, informacijska zasičenost
Published: 03.12.2015; Views: 387; Downloads: 41
.pdf Full text (1,45 MB)

59.
Zlate jagode
1894

Published: 30.12.2015; Views: 258; Downloads: 8
URL Link to full text

60.
Zabavna knjižnica za slovensko mladino
1894

Abstract: Zv. 3. - 1894. - 43 str.
Published: 30.12.2015; Views: 175; Downloads: 14
URL Link to full text

Search done in 0.16 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica