| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 353
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Diskriminacija oseb z invalidnostjo pri iskanju zaposlitve
Darja Dovečar, 2024, master's thesis

Abstract: Uvod: Diskriminacija oseb z invalidnostjo se pojavlja na številnih področjih, tudi na področju zaposlitve. Pojavlja se lahko v različnih procesih zaposlitve in vseh drugih dejavnostih, povezanih z zaposlitvijo. Metode: Za doseganje namena raziskave smo uporabili metode kvantitativne raziskovalne paradigme, in sicer sekundarno statistično analizo podatkov. Podatke za analizo spremenljivk smo prevzeli iz mednarodne baze Eurostat. Rezultati: Rezultati raziskave so med državami Evropske unije odkrili velike razlike v zaposlitveni vrzeli med osebami z invalidnostjo in osebami brez invalidnosti ter velike razlike v distribucijskih strategijah, ne pa tudi linearne povezave med zaposlitveno vrzeljo ter deleži izdatkov socialnih transferjev v primerjavi z deleži izdatkov za upravne stroške sistema, deleži izdatkov za socialno varstvo v primerjavi z deleži izdatkov za izobraževanje, zdravstvo, obrambo, zaščito, javni red in splošno varnost; deleži izdatkov za preprečevanje socialne izključenosti in brezposelnosti v primerjavi z deleži izdatkov za druga področja socialnega varstva ali deleži izdatkov za pomoč in podporo invalidnosti, brezposelnosti in socialni izključenosti v primerjavi z izdatki za druge skupine socialno izključenih. Diskusija in zaključek: Evropska unija temelji na boju proti vsem oblikam diskriminacije in si prizadeva za posebno varstvo ogroženih skupin. Med temi skupinami so osebe z invalidnostjo, saj invalidnost pogosto povzroča kritične težave pri iskanju zaposlitve.
Keywords: diskriminacija, osebe z invalidnostjo, zaposlovanje, iskanje zaposlitve, preprečevanje socialne izključenosti
Published in DKUM: 22.04.2024; Views: 104; Downloads: 13
.pdf Full text (1,75 MB)

2.
Pravni in etični izzivi medicinskih sester pri obravnavi pacienta na enoti za forenzično psihiatrijo
Iris Srebot, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Uvod: Forenzična psihiatrija je smer klinične psihiatrije, ki obravnava paciente z duševno boleznijo, ki so v obdobju neprištevnosti storili kaznivo dejanje. Medicinska sestra na tem področju se kljub zavedanju načel profesionalne etike nemalokrat znajde v situacijah, ki ji predstavljajo etični izziv. Pomembno je, da vedno ravna v dobro pacienta in si prizadeva za čim boljši terapevtski odnos. Namen zaključnega dela je ugotoviti, s katerimi pravnimi in etičnimi izzivi se najpogosteje srečujejo medicinske sestre na tem področju. Metode: Pri izdelavi zaključnega dela smo opravili pregled literature. Članke smo iskali s pomočjo podatkovnih baz: PubMed, SAGE, ScienceDirect in Web of Science, z upoštevanjem iskalnega niza ter vključitvenih in izključitvenih kriterijev. Celoten potek iskanja literature smo prikazali z diagramom PRISMA. Za prikaz sinteze raziskav smo uporabili narativni opis. Rezultati: Glede na primernost identificiranih raziskav smo v končno analizo vključili 13 člankov. Raziskave so pokazale, da so najpogostejši pravni in etični izzivi medicinskih sester na enoti za forenzično psihiatrijo spoštovanje avtonomije in dostojanstva, informirana privolitev, spoštovanje pravic pacienta, zdravljenje proti volji, uporaba prisilnih varovalnih ukrepov, zagotavljanje enakopravnosti in nudenje kakovostne oskrbe ob stalno prisotnem strahu. Razprava in zaključek: Zaradi naraščanja števila forenzičnih pacientov je pomembno, da se medicinske sestre zavedajo pomena etičnega ravnanja in poznavanja pravne podlage tega področja. Ob pojavu etično sporne situacije je vedno treba delati v dobro pacienta v skladu s svojimi poklicnimi obveznostmi.
Keywords: etičnost, forenzična psihiatrija, pacient, izziv, medicinska sestra
Published in DKUM: 18.01.2024; Views: 223; Downloads: 81
.pdf Full text (772,84 KB)

3.
Odnos do evtanazije kot pomoč in pravica do dostojanstvene smrti – stanje v Republiki Sloveniji
Sara Završnik, 2023, master's thesis

Abstract: Izraz evtanazija se je uporabljal že v antiki, sama definicija pojma pa se je skozi stoletja spreminjala in razvijala. Danes si pod pojmom evtanazija predstavljamo lahko oziroma dobro smrt. Evtanazija je v današnjem času vse bolj aktualna tema, ljudje pa so, ko tema nanese nanjo oziroma na njeno legalizacijo, razdeljeni. Svoja stališča tako zagovorniki kot njeni nasprotniki utemeljujejo s številnimi argumenti. Najpogostejši argumenti, ki jih izpostavljajo zagovorniki, so: preprečevanje bolečine in trpljenja, avtonomija in dostojanstvo. Nasprotniki evtanazije pa v povezavi z njo največkrat izpostavljajo veliko možnost zlorab in nedotakljivost človeškega življenja. V prvem delu smo opisali pojem evtanazije, sprehodili smo se skozi njeno zgodovino, raziskali smo, katere vrste evtanazije poznamo, pogledali smo argumente za in proti, dotaknili pa smo se tudi pravne ureditve evtanazije. V drugem delu smo s pomočjo anonimne ankete raziskali, kakšno je stanje v Sloveniji oziroma kakšen odnos imamo do evtanazije. Na podlagi rezultatov raziskave lahko sklepamo, da je javnost v Sloveniji uzakonitvi evtanazije naklonjena. V anketi je namreč 61 % sodelujočih evtanazijo zagovarjalo, 66 % pa bi, če bi prišlo do njene legalizacije, zakon tudi podprli. Anketiranci so imeli večinoma pozitiven odnos do evtanazije.
Keywords: Evtanazija, trpljenje, dostojanstvena smrt, argumenti za legalizacijo, argumenti proti legalizaciji
Published in DKUM: 08.12.2023; Views: 409; Downloads: 79
.pdf Full text (2,90 MB)

4.
Zakonodajne zahteve in odgovornost medicinske sestre pri dokumentiranju - primerjava seznanjenosti medicinskih sester slovenija-avstrija
Maja Dugi, 2023, master's thesis

Abstract: Dokumentiranje v zdravstveni negi je izrednega pomena za varno, kontinuirano in kvalitetno zdravstveno nego, obenem pa je eden redkih instrumentov, s katerim se medicinska sestra lahko zaščiti in s pomočjo katerega lahko dokazuje opravljeno delo. Kljub njeni izjemni pomembnosti se ji zaradi številnih faktorjev namenja v vsakdanji praksi premalo pozornosti, vsaj dokler pomanjkanje le te, ne privede do zapletov. Raziskovalna metodologija v magistrskem delu temelji na kvantitativni metodologiji, ta pa na filozofiji pozitivizma. Za izvedbo raziskave smo uporabili strukturiran anketni vprašalnik, ki smo ga prevedli tudi v nemški jezik. Vseh izpolnjenih vprašalnikov je bilo 118, iz strani zaposlenih v Sloveniji 61, iz strani zaposlenih v Avstriji 57. Podatke smo analizirali in rezultate predstavili s pomočjo tabel in grafov, obdelali pa s pomočjo statističnega programa IBM SPSS 27.0. Zakonodajne zahteve in odgovornosti dokumentiranja medicinskih sester v Avstriji in Sloveniji so v pregledanih segmentih enake, kar smo potrdili z pregledom znanstvene in strokovne literaturo ter s tem ovrgli hipotezo 1. Hipotezo 2 smo potrdili, saj smo ugotovili, da so medicinske sestre v Avstriji statistično veliko bolje kot medicinske sestre v Sloveniji seznanjene z zakonskimi zahtevami na ravni matične države ter s pravno odgovornostjo medicinskih sester v zdravstveni negi (p < 0,05, p = 0), medtem ko se ne glede na državo obojne strinjajo, da negovalna dokumentacija predstavlja pomemben del zdravstvene nege (p > 0,05).Pomanjkljivost dokumentiranja v zdravstveni negi je globalen problem, na katerega bi bilo pomembno opozarjati s strani izobraževalnih ustanov in institucij v katerih smo zaposleni.
Keywords: zakonodajne zahteve dokumentiranja z zdravstveni negi, zdravstvena dokumentacija, medicinska sestra
Published in DKUM: 01.12.2023; Views: 271; Downloads: 34
.pdf Full text (1,26 MB)

5.
Primerjalnopravna analiza ureditev sorojenca rešitelja : magistrsko delo
Anja Škamlec, 2023, master's thesis

Abstract: Človeška življenja se s presaditvijo organov rešujejo že več kot pol stoletja, in sicer tako pri nesrečah kot tudi v primeru bolezni posledica katerih je odpoved organov. Najpogosteje so darovalci odrasli, vendar pa so to lahko tudi otroci. Za slednje se zahtevajo strožji pogoji darovanja, zaradi česar do te situacije pride predvsem v primerih dednih genetskih bolezni pri njihovih sorojencih, takšnega otroka pa terminologija imenuje »sorojenec rešitelj«. Skozi desetletja napredkov reproduktivne veje medicine je nastal še en specifičen tip sorojenca rešitelja- otrok, ki se rodi z namenom, da svojemu že obstoječemu bolnemu sorojencu reši življenje. Pri tem gre za obliko selektivne reprodukcije, saj je za dosego cilja, za katerega se takšen otrok rodi, potrebna genetska kompatibilnost, ker bolni sorojenec trpi za dedno genetsko boleznijo. Z razvojem postopka so se pričela pojavljati vprašanja o etičnosti takšnega načina reševanja življenj hudo bolnih otrok in vplivu na kloniranje na področju medicine. V ospredju pa se je znašla predvsem pravna regulacija varnosti sorojenca rešitelja in njegova nezmožnost privolitve v darovanje ter posledično rešitev življenja svojemu sorojencu, prav tako pa so se pričele diskusije o posegih v temeljne človekove pravice in svoboščine. V magistrski nalogi so predstavljeni pristopi držav do regulacije sorojencev rešiteljev, razvijajoča sodna praksa na tem področju ter primerjalno-pravna analiza različnih zakonodaj.
Keywords: sorojenec rešitelj, reproduktivna medicina, selektivna reprodukcija, predimplantacijska genetska diagnostika (PGD), HLA metoda, načelo največje koristi otroka
Published in DKUM: 17.10.2023; Views: 402; Downloads: 41
.pdf Full text (961,97 KB)

6.
Reproduktivna avtonomija : master's thesis
Marija Brajović, 2023, master's thesis

Abstract: Cilj študije je bil opredeliti in analizirati pojem prekinitve nosečnosti v različnih pravnih sistemih ter jih primerjati s posebnim poudarkom na Hrvaški, Poljski in Sloveniji. Pravna definicija splava se v teh državah v veliki meri ujema in ga opisuje kot medicinski postopek, pri katerem se prekine nosečnost ob izpolnjevanju določenih pogojev. Vendar pa se razlikujejo okoliščine, v katerih je ta postopek dovoljen. Vprašanje je, kaj je razlog, da je pravica do prekinitve nosečnosti zakonsko tako različno sprejeta in urejena? Menimo, da obstaja vrsta zunanjih dejavnikov, ki neposredno vplivajo na oblikovanje zakonov, ki urejajo prekinitev nosečnosti kot pravico ženske, med katerimi so tradicija in kultura določene države, položaj žensk v družbi, pa tudi vpliv verskih skupnosti.
Keywords: pravica do splava, avtonomija ženske, varna prekinitev nosečnosti, zunanji dejavniki, pravica do pritožbe zdravnikove vesti, kršitev človekovih pravic
Published in DKUM: 17.10.2023; Views: 375; Downloads: 71
.pdf Full text (1,58 MB)
This document has many files! More...

7.
Učinkovitost ukrepa prepovedi približevanja kot sredstvo za preprečevanje družinskega nasilja : magistrsko delo
Lena Senica, 2023, master's thesis

Abstract: Družinsko nasilje je ena izmed najstarejših pojavnih oblik nasilja in pomeni grobo kršitev človekovih pravic ter človekovega dostojanstva. Čeravno se o tej problematiki v zadnjih desetletjih intenzivno ozavešča družbo, je primerov družinskega nasilja na vsakodnevni bazi še vedno preveč. Pomemben premik v smeri preprečevanja nasilja v družini zagotovo pomeni sprejetje Zakona o preprečevanju nasilja v družini (ZPND) v letu 2008. Temeljni namen izvajanja določb tega zakona je predvsem v zagotavljanju učinkovitejše pomoči žrtvam v primerih nasilja, zaščiti žrtve nasilja, prizadevanju za spremembo vedenja povzročitelja nasilja in s preventivnimi ukrepi zmanjšati pojavnost družinskega nasilja. S sprejetjem ZPND sta se država kot tudi družba začeli zavedati resnosti obstoja ter množičnosti družinskega nasilja. Zavedati se je potrebno, da pri družinskem nasilju velja ničelna toleranca, zato se mora slednje preprečevati z različnimi mehanizmi, če pa že pride do nasilnega incidenta, mora država storiti vse, kar je v njeni moči, da čim bolj omili nastale posledice. Sredstvo, ki v trenutku zaustavi družinsko nasilje, je izrek ukrepa prepovedi približevanja, ki ga najpogosteje izreka policija, skladno z Zakonom o nalogah in policijskih pooblastilih (ZNPPol). Povzročitelj nasilja mora ob izreku prepovedi približevanja nemudoma prenehati s svojimi ravnanji, s tem pa ukrep izpolni svoj glavni cilj ‒ žrtvi zagotovi varnost. Z izrečenim ukrepom se žrtvi in povzročitelju nasilja sporoča, da je nasilje zavržno in nedopustno ravnanje, s tem pa se na družbo prenese daljnosežno sporočilo. V tem delu, torej takojšno nudenje zaščite žrtvi nasilja, je ukrep prepovedi približevanja učinkovit in zadosten, saj se s samim izrekom nasilna dejanja promptno prekinejo. Nekoliko več dvomov o sami učinkovitosti prepovedi približevanja v praksi pa se pojavi v zvezi s spoštovanjem izrečene prepovedi približevanja s strani povzročitelja nasilja. Obstajajo namreč številni vzroki, vsled katerih se prepoved približevanja s strani storilcev nasilja ne spoštuje v takšni meri, kot bi bilo zaželeno. Vendar v zvezi z zadevno problematiko neupoštevanja izrečene prepovedi približevanja obstajajo marsikateri predlogi, s katerimi je mogoče izboljšati efektivnost ukrepa prepovedi približevanja na način, da se bo ta spoštoval bolj, kot kažejo dosedanje prakse. Na tem mestu se izpostavlja predlog, ki je zares vreden omembe, in sicer bolj intenzivno ter obvezno vključevanje storilcev nasilja v programe dela, kjer imajo ključno vlogo nudenja pomoči storilcem nasilja, pristojne institucije na področju družinskega nasilja. Poleg pomembnosti slednjih pa je še vedno poglavitnega pomena, da se družbo čim bolj osvešča o družinskem nasilju, saj se moramo vsi ljudje zavedati, da družinsko nasilje ni tabu tema, marveč tema, o kateri se je treba pogovarjati in iskati ustrezne rešitve s katerimi se bo zmanjšala številčnost tega deviantnega pojava. Kot družba nosimo vsi odgovornost, da žrtvam nasilja ponudimo roko, jim prisluhnemo, verjamemo ter jim pomagamo.
Keywords: Družinsko nasilje, Zakon o preprečevanju družinskega nasilja (ZPND), ukrep prepovedi približevanja, Zakon o nalogah in pooblastilih policije, prekinitev družinskega nasilja, učinkovitost ukrepa prepovedi približevanja, program dela, ozaveščanje družbe.
Published in DKUM: 16.10.2023; Views: 266; Downloads: 65
.pdf Full text (1,77 MB)

8.
Problematika sodnega izvedeništva pri ugotavljanju medicinske napake : magistrsko delo
Eva Vogrinec, 2023, master's thesis

Abstract: Zdravje in življenje sta nenadomestljivi dobrini in sta visoko varovani tako na ustavni kot zakonski ravni. Zdravniki v ti naši dobrini vsakodnevno posegajo pri svojem delu, zato je še toliko pomembneje, da ravnajo v skladu s skrbnostjo, ki se od njih zahteva, to je s skrbnostjo dobrega strokovnjaka. Pravna teorija in sodna praksa sta enotni, da zdravnik ne ravna kot bi moral, kadar je poslabšanje zdravja pacienta posledica njegovega strokovno nepravilnega ravnanja ali kadar je ravnanje po strokovni plati sicer neoporečno, vendar pacient v poseg ni privolil. Medicinske napake se dogajajo pogosto in osebe, ki so žrtve le teh, želijo zadoščanje za posledice. Zadoščanje iščejo skozi zapletene sodne postopke, kjer pa je za ugotavljanje odgovora na vprašanje, ali je do medicinske napake res prišlo, potrebna vključitev sodnega izvedenca medicinske stroke. Izvedenci medicinske stroke imajo v sodnih postopkih velik pomen, saj s svojim mnenjem vplivajo na končno odločitev sodišča. Kot strokovnjaki nudijo strokovno pomoč sodišču pri zadevah, za katera sodnik nima zadostnega znanja. Zato je še toliko pomembneje, da je izvedensko mnenje napisano strokovno neoporečno in objektivno, saj bo sodišče večinoma na podlagi mnenja izdalo odločbo, ki pa lahko ima velik vpliv na tožnika kot oškodovanca.
Keywords: medicinska napaka, standard skrbnosti, pravdni postopek, izvedenec, izvedenec medicinske stroke, izvedeniško mnenje, odgovornost
Published in DKUM: 08.09.2023; Views: 533; Downloads: 100
.pdf Full text (999,92 KB)

9.
Otroške poroke kot oblika zlorabe pravic otrok : magistrsko delo
Ana Lešnik, 2023, master's thesis

Abstract: Otrokove pravice so dandanes na veliki preizkušnji. Kljub vedno večjemu številu ukrepov za varovanje otrok in njihovih pravic, se na eni strani vedno znova pojavijo ovire, katere uresničevanje otrokovih pravic postavijo na rob. Na drugi strani pa imamo ovire, katerih kljub naporom ne moremo izkoreniniti. Ena izmed takšnih ovir so otroške poroke. Ta škodljiva praksa se pojavlja po celem svetu, tako v razvitih kot manj razvitih okoljih, saj je globoko zakoreninjena v tradicionalni kulturi. Otroške poroke danes predstavljajo kršitev mnogih pravic, ki pripadajo otrokom na mednarodni in nacionalni ravni. Temeljna definicija otroka je vsebovana v Konvenciji o otrokovih pravicah in mnogih drugih mednarodnih aktih. Nenazadnje podaja definicijo otroka tudi domača zakonodaja. Otroku tako na večih podlagah pripadajo tako človekove in otrokove pravice hkrati in se te ne izključujejo. Ena izmed pravic, katera pripada človeku je tudi pravica do sklenitve zakonske zveze. Posledično to pomeni, da tudi otroku pripada pravica do sklenitve zakonske zveze, vendar tukaj naletimo na težavo. Zakonska zveza otroka oz. mladoletne osebe načeloma ni dovoljena, saj prinese več škode kot koristi. V takšnih primerih pride do uporabe načela otrokove največje koristi, katero poskrbi, da se otrokom kot ranljivejši skupini zagotavljajo pravice v največji meri. Otroške poroke kršijo v največji meri načelo otrokove največje koristi, nadalje pa tudi pravico do izobraževanja, do zdravja, življenja, preživetja, do izražanja mnenja, do zaščite pred nasiljem, tudi spolnim, izkoriščanjem, trgovino z ljudmmi in seznam kršitev bi se lahko nadaljeval. Obstaja vedno več aktov, organizacij, tako vladnih kot nevladnih, kateri skušajo v največji meri preprečiti to škodljivo prakso, vendar kljub temu še vedno pojav teh na svetovni ravni ne upada v takšnem številu, kot bi si želeli.
Keywords: Otrokove pravice, otroške poroke, zakonska zveza, otroci, mladoletniki, zloraba pravic, običaji, škodljive prakse
Published in DKUM: 08.09.2023; Views: 380; Downloads: 56
.pdf Full text (1,18 MB)

10.
Omejitev dedovanja premoženja osebe, ki je uživala pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu : magistrsko delo
Lucija Sovič, 2023, master's thesis

Abstract: Magistrska naloga predstavlja problematiko omejitve dedovanja premoženja osebe, ki je uživala pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu, v okviru katerega prihaja do trka dveh ustavnih pravic – pravice do dedovanja in pravice do socialne varnosti. Omejitev dedovanja po prejemniku socialne pomoči je urejena v Zakonu o dedovanju in dajalcu pomoči (Republiki Sloveniji ali občini), po smrti osebe, ki je prejemala pomoč, omogoča povrnitev izplačanih sredstev na način, da pridobi premoženje, ki obstaja zaradi izplačane pomoči. Omejitev dedovanja se nanaša na vsako pravico, ki sestavlja zapustnikovo premoženje, vendar pa ni ovir, da Republika Slovenija ali občina z dediči zapustnikovega premoženja ne bi mogli skleniti drugačnega dogovora. Dedovanje premoženja osebe, ki je prejemala pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu, se omeji na vrednost prejete pomoči, če v predpisih o socialnem varstvu ni določeno drugače. Tako je Zakon o socialno varstvenih prejemkih precej omilil obveznost dedičev glede vračanja socialne pomoči, saj dedičem ni več treba vrniti celotne pomoči, ki jo je prejel zapustnik, v nekaterih primerih pa so celo vračila oproščeni v celoti. Kljub mnogim spremembam in dopolnitvam 128. in 129. člena Zakona o dedovanju v praksi še vedno prihaja do nesoglasij in pomembnih pravnih dilem v zvezi z omejitvijo dedovanja po prejemniku socialne pomoči.
Keywords: pravica do dedovanja, pravica do socialnega varstva, socialna pomoč, omejitev dedovanja po prejemniku socialne pomoči, prostovoljna povrnitev socialne pomoči, odpoved pravici do omejitve dedovanja
Published in DKUM: 08.09.2023; Views: 647; Downloads: 106
.pdf Full text (687,16 KB)

Search done in 0.27 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica