| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 398
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Prilagoditve šolskih knjižnic za učence s težavami pri branju : magistrsko delo
Sebastjan Bračič, 2024, master's thesis

Abstract: Šolska knjižnica predstavlja pomemben del šolskega okolja. Z razumevanjem delovanja šolske knjižnice in težav, ki jih imajo šolski knjižničarji, bolje razumemo tudi potrebe učencev, ki jo obiskujejo. V magistrski nalogi smo se osredotočili na prilagoditve šolskih knjižnic za učence s težavami pri branju. Zanimala nas je predvsem perspektiva šolskih knjižničarjev glede prilagoditev šolskih knjižnic za učence, ki imajo težave pri branju. V teoretičnem delu naloge smo opredelili motnje branja in pisanja, skupine učencev s težavami pri branju, šolsko knjižnico, zakonodajno podlago in gradivo, ki je lahko v pomoč učencem s težavami pri branju. Za potrebe empiričnega dela naloge smo v mesecu oktobru in novembru 2023 izvedli raziskavo med 92 šolskimi knjižničarji slovenskih osnovnih šol. Izsledki raziskave kažejo na to, da šolske knjižnice izvajajo prilagoditve za učence s težavami pri branju, da je prilagojenega gradiva v knjižnicah anketiranih premalo, da se anketirani ne čutijo dovolj kompetentne za delo z učenci s težavami in da sodelovanje med učitelji in šolskimi knjižničarji poteka učinkovito.
Keywords: šolska knjižnica, motnje branja, prilagoditve, šolski knjižničarji
Published in DKUM: 20.02.2024; Views: 78; Downloads: 11
.pdf Full text (2,20 MB)

2.
Sustainability orientation and focus in logistics and supply chains
Sebastjan Lazar, Dorota Klimecka-Tatar, Matevž Obrecht, 2021, original scientific article

Abstract: Sustainable development, logistics, and supply chain are being combined into three increasingly connected and topical global research areas. Therefore, this paper's novelty identifies and defines the priorities of the UN Sustainable Development Goals and sustainable development dimensions in supply-chain- and logistics-management-related studies in the last decade. Knowing logistics and supply chain sustainability focus and orientation is valuable information for researchers and managers to adapt and mitigate their business logistics according to the forecasted trends. The paper provides a systematic and comprehensive review of the literature and is based on 116 scientific papers published between 2010 and 2020 in 73 international journals in the Scopus and Web of Science databases. The study defines focus with integrating environmental, social, and economic sustainability for logistics- and supply-chain-related studies. It emphasizes primary and secondary links of investigated studies with 17 United Nations sustainable development goals. The bibliometric analysis also examined keyword relations. One of the main contributions is that economic sustainability was identified as the most represented one-dimensional sustainability focus. It was revealed that supply chain studies integrated all three sustainability dimensions more frequently (50.60%) than logistics studies, which were equally related to studying two- or three-dimensions of sustainability (39.39%). The most significant findings are also that studies were identified to be oriented primarily towards "responsible consumption and production", "industry, innovation, and infrastructure" and "affordable and clean energy" and secondary especially on "sustainable cities and communities".
Keywords: sustainable development goals, sustainable development, supply chain management, logistics
Published in DKUM: 19.02.2024; Views: 46; Downloads: 3
.pdf Full text (6,76 MB)
This document has many files! More...

3.
Safety and feasibility of vulvar cancer treatment with electrochemotherapy
Gregor Vivod, Maša Omerzel, Nina Kovačević, Gregor Serša, Sebastjan Merlo, Maja Čemažar, 2023, original scientific article

Abstract: A prospective institutional study was conducted at the Institute of Oncology in Ljubljana. The main objective of the study is to determine the safety and feasibility of electrochemotherapy in the treatment of vulvar cancer recurrence. From July 2020 to January 2023, 10 patients with vulvar cancer recurrence were enrolled in our study. Patients were treated with an intravenous application of bleomycin, and 8 min later, electric pulses were applied locally to the tumor to increase the cytotoxicity of bleomycin. The treatment could be performed in all patients, demonstrating its feasibility, and no adverse effects were documented, proving that the treatment is safe. In conclusion, this is the first prospective study of electrochemotherapy in the treatment of local vulvar cancer recurrence conducted for nonpalliative purposes, demonstrating its safety and feasibility.
Keywords: electroporation, vulvar cancer, electrochemotherapy
Published in DKUM: 12.02.2024; Views: 61; Downloads: 6
.pdf Full text (9,41 MB)
This document has many files! More...

4.
5.
Design of Tetra-Peptide Ligands of Antibody Fc Regions Using In Silico Combinatorial Library Screening
Marko Jukič, Sebastjan Kralj, Anja Kolarič, Urban Bren, 2023, original scientific article

Abstract: Abstract Peptides, or short chains of amino-acid residues, are becoming increasingly important as active ingredients of drugs and as crucial probes and/or tools in medical, biotechnological, and pharmaceutical research. Situated at the interface between small molecules and larger macromolecular systems, they pose a difficult challenge for computational methods. We report an in silico peptide library generation and prioritization workflow using CmDock for identifying tetrapeptide ligands that bind to Fc regions of antibodies that is analogous to known in vitro recombinant peptide libraries’ display and expression systems. The results of our in silico study are in accordance with existing scientific literature on in vitro peptides that bind to antibody Fc regions. In addition, we postulate an evolving in silico library design workflow that will help circumvent the combinatorial problem of in vitro comprehensive peptide libraries by focusing on peptide subunits that exhibit favorable interaction profiles in initial in silico peptide generation and testing.
Keywords: peptide design, in silico combinatorial library, peptide combinatorial library, peptide library design, high-throughput virtual screening, peptide molecular docking, antibody purification, peptide drug design, recombinant peptide libraries
Published in DKUM: 01.12.2023; Views: 159; Downloads: 11
.pdf Full text (8,11 MB)
This document has many files! More...

6.
Odpravnina po pravilih agencijske pogodbe v primerjalnem pravu : doktorska disertacija
Sebastjan Kerčmar, 2023, doctoral dissertation

Abstract: Odpravnina trgovskega zastopnika se v slovenski zakonodaji razlikuje od njene ureditve v Agentski direktivi in primerjalnopravnih ureditvah, poleg tega pa ne v teoriji ne v sodni praksi ni najti zadovoljivih odgovorov in usmeritev, kako jo pravilno razumeti in uveljaviti v praksi. Disertacija najprej obravnava zgodovino in cilje slovenske ureditve ter Agentske direktive, na kateri naj bi slovenska ureditev temeljila, nato pa tudi pravne ureditve, ki so bile izhodišče za ureditev odpravnine v Agentski direktivi. Leta 1986 je Agentska direktiva ponudila državam članicam t. i. nemško ureditev nadomestila kot eno od dveh možnosti implementacije, pri čemer se je večina držav članic odločila prav za omenjeni t. i. nemški model, Komisija pa je članicam v pomoč predlagala zgledovanje po bogati nemški teoriji in sodni praksi. Disertacija s pomočjo razumevanja Agentske direktive in zlasti primerjalnopravnih ureditev Nemčije, Avstrije, Italije in Belgije postavlja in obravnava temelje za pravilno razumevanje instituta odpravnine v slovenskem pravnem redu z osredotočanjem zlasti na njene posebnosti in razlike v primerjavi z Agentsko direktivo. Obravnava slovenske ureditve in s tem povezane problematike se začne že pri zakonski definiciji trgovskega zastopnika, za katerega zakon zahteva opravljanje zastopanja kot registrirane dejavnosti. Nadalje je pomembno načelo pravičnosti, ki v slovenskem zakonskem določilu, ki ureja pravico do odpravnine, ni izrecno zapisano, kar pa ne pomeni, da se to načelo v zvezi z odpravnino ne uporablja. Do odstopanj od Agentske direktive prihaja tudi pri določilu, ki v izračunu najvišjega zneska odpravnine vključuje samo provizije, in ne vseh plačil, kot na primer to določajo Agentska direktiva ter primerljivi nemška in avstrijska ureditev, ter tudi pri nekaterih drugih zakonskih določilih, ki jih disertacija podrobneje obravnava. Vsekakor pa je najpomembnejša razlika med slovensko ureditvijo in Agentsko direktivo, da poleg pravice do odpravnine, ki naj bi jo trgovskemu zastopniku OZ nudil skladno z določili Agentske direktive, OZ trgovskemu zastopniku omogoča še dve dodatni pravici do odpravnine. Prva dodatna pravica do odpravnine izhaja iz drugega dela prvega odstavka 833. člena OZ, ki temelji na posebnih okoliščinah, ki naj bi terjale plačilo odpravnine, druga pa iz njegovega četrtega odstavka, ki naj bi trgovskemu zastopniku omogočil povrnitev stroškov, ki jih je imel v zvezi z uvajanjem proizvoda na tržišče, in vseh drugih stroškov, ki jih je imel zastopnik v zvezi z izvajanjem pogodbe, v primeru prenehanja pogodbe za določen čas pred potekom tega časa ali v primeru prenehanja pogodbe za nedoločen čas pred potekom petih let od sklenitve. Pri nobeni od dodatnih pravic do odpravnine pa ni treba, da bi naročitelj po prenehanju pogodbenega razmerja imel znatne koristi – še več, ne zahteva se niti, da bi trgovski zastopnik naročitelju pridobil nove stranke ali mu občutno povečal posle z dotedanjimi strankami. Gre torej za dodatni pravici trgovskega zastopnika, ki presegata minimalne zahteve iz Agentske direktive in do katerih naj bi bil trgovski zastopnik upravičen ob izpolnjevanju zakonskih pogojev, ki odstopajo od pogojev iz Agentske direktive. Na podlagi tako zastavljenih temeljev se v nadaljevanju disertacija osredotoča na odpravnine, ki se po pravilih pogodbe o trgovskem zastopanju obravnavajo v primerjalnem pravu pri nekaterih drugih, inominatnih pogodbenih tipih, nadalje pa tudi na razmerja do odškodnine, ki jo v zvezi s pogodbo o trgovskem zastopanju opredeljujeta tako Agentska direktiva kakor tudi naše zakonsko določilo. Nič od predstavljenega v disertaciji pa ne bi imelo pravega pomena v praksi, če zaradi pogostih mednarodnih elementov v tovrstnih razmerjih ne bi bilo jasno, pred katerim organom in v kateri državi lahko trgovski zastopnik uveljavlja pravice in katero pravo se pri tem uporabi, zato predmetna naloga obravnava tudi to problematiko.
Keywords: samozaposleni, trgovski zastopnik, pogodba o trgovskem zastopanju, naročitelj, plačilo, provizija, nadomestilo, odpravnina, višina odpravnine, izključitev odpravnine, odškodnina, dobra vera, pravičnost, 833. člen Obligacijskega zakonika, Direktiva 86/653/EGS, distribucijska pogodba, franšizna pogodba, komisijska pogodba
Published in DKUM: 12.10.2023; Views: 254; Downloads: 0
.pdf Full text (3,28 MB)

7.
Samosprožilno mrežno vodenje z nelinearnim modelom na osnovi globokega učenja : magistrsko delo
Sebastjan Vogrinčič, 2023, master's thesis

Abstract: Magistrska naloga opisuje modeliranje nelinearnih dinamičnih sistemov in implementacijo samosprožilnega dogodkovnega vodenja na sistemu zračne levitacije z namenom reševanja sodobnih problemov vodenja, kot je preobremenjenost omrežja. Najprej smo vzpostavili komunikacijo med sistemom in računalnikom z namenom priprave podatkov. Sledila je faza globokega učenja in validacija modela. Na koncu smo načrtali ustrezen algoritem, ki posodablja izhod regulatorja glede na predikcijo modela. Z magistrskim delom smo predvsem dokazali delovanje obravnavanega vodenja na hitrem nelinearnem in nestabilnem sistemu. Ugotovili smo, da je zanesljivost takega vodenja predvsem odvisna od natančnosti modela. Samosprožilno vodenje je lahko riskantno, zato je za industrijsko aplikacijo potrebno vpeljati dodatne varnostne mehanizme.
Keywords: samosprožilno vodenje, dogodkovno proženje, nelinearni model, globoko učenje, NARX.
Published in DKUM: 05.10.2023; Views: 175; Downloads: 33
.pdf Full text (4,37 MB)

8.
Diskurz varnosti v turizmu : svet in Slovenija
Janez Mekinc, Boris Prevolšek, Sebastjan Repnik, Anita Trnavčevič, Bojan Kurež, 2023, independent scientific component part or a chapter in a monograph

Abstract: Namen prispevka je odpreti diskurz o vplivu in pomenu varnosti na turizem v svetu in Sloveniji, kajti varnost je osnovni in temeljni pogoj za razvoj in delovanje turizma, kar še zlasti občutimo v času krize zaradi pandemije COVIDA-19. V prispevku bomo proučili, analizirali, primerjali, pregledali ter kritično ovrednotili sodobno domačo in tujo literaturo in vire s področja varnosti v turizmu. V obliki diskurza bomo predstavili ugotovitve in rezultate raziskav in znanstvenih objav, ki postavljajo koncept varnosti v kontekst turizma. Uporabili smo deduktivni znanstveni pristop in upoštevali načelo od splošnega do specifičnega. Diskurz na začetku obravnava splošno varnost v svetu, se nato osredotoči na varnost v turizmu in na koncu na varnost v turizmu v Sloveniji (Repnik, 2022).
Keywords: varnost, turizem, COVID-19, koncepti varnosti, izzivi varnosti v turizmu
Published in DKUM: 04.10.2023; Views: 262; Downloads: 18
.pdf Full text (29,07 MB)
This document has many files! More...

9.
Vožnja desno ob rdeči luči na semaforju : diplomsko delo
Urša Beranič, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Pešci veljajo za najbolj ogrožene udeležence v prometu. Z raznimi spremembami in dopolnitvami zakonov lahko pride do zmede ter nerazumevanja določenih novih dopolnitev oziroma sprememb. Ena izmed sprememb je bila v zadnjih letih vključitev zelene puščice na nekatera ustrezna semaforizirana križišča. Zelena puščica v prometu dovoljuje vožnjo v desno tudi, kadar na semaforju sveti rdeča luč. Diplomsko delo opisuje začetne administrativne postopke in realizacije namestitve zelene puščice na semaforje v nekdanji Vzhodni Nemčiji ter Sloveniji, kjer se je posledično spremenil tudi Zakon o pravilih cestnega prometa. V diplomskem delu smo raziskali slovensko zakonodajo, ki se dotika zelene puščice in na podoben način poskusili predstaviti tudi nemško. Analizirali smo prometno varnost v območju opazovanih križišč in poiskali prednosti ter slabosti zelene puščice. Praktičen del diplomskega dela je v prvi fazi zajemal štetje prometa na terenu in izvedbo anketiranja naključnih oseb, v drugi fazi pa analizo pridobljenih podatkov.
Keywords: spremembe v prometu, varnost v prometu, zelena puščica
Published in DKUM: 08.09.2023; Views: 247; Downloads: 67
.pdf Full text (2,43 MB)

10.
Long-term creep compliance of wood polymer composites: using untreated wood fibers as a filler in recycled and neat polypropylene matrix
Marko Bek, Alexandra Aulova, Klementina Pušnik Črešnar, Sebastjan Matkovič, Mitjan Kalin, Lidija Slemenik Perše, 2022, original scientific article

Abstract: Neat (NPP) and recycled (RPP) polypropylene matrix materials were used to prepare wood–polymer composites with untreated wood fibers up to 40 wt.%. Long-term creep properties obtained through the time-temperature superposition showed superior creep resistance of composites with NPP matrix. In part, this is attributed to their higher crystallinity and better interfacial adhesion caused by the formation of a transcrystalline layer. This difference resulted in up to 25% creep compliance reduction of composites with NPP matrix compared to composites with recycled (RPP) polypropylene matrix, which does not form a transcrystalline layer between the fibers and polymer matrix. Despite the overall inferior creep performance of composites with RPP matrix, from the 20 wt.% on, the creep compliance is comparable and even surpasses the creep performance of unfilled NPP matrix and can be a promising way to promote sustainability.
Keywords: lesno-polimerni kompoziti, lezenje, vzdržljivost, les, recikliranje, wood–polymer composites, creep, durability, wood, recycling
Published in DKUM: 16.08.2023; Views: 193; Downloads: 16
URL Link to full text
This document has many files! More...

Search done in 0.25 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica