| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


31 - 40 / 65
First pagePrevious page1234567Next pageLast page
31.
SPREMLJANJE GIBANJA HEPATITISA B V SLOVENIJI V DESETLETNEM OBDOBJU
Ana Stanković, 2014, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu smo predstavili virus hepatitisa B, opisali njegove poti prenosa, simptome, diagnostiko ter zdravljenje. Opisali smo cepljenje proti hepatitisu B ter vlogo medicinske sestre pri preprečevanju okužbe. Namen magistrskega dela je bil analizirati novejše statistične podatke o spremljanju gibanja hepatitisa B v Sloveniji in po svetu. S pomočjo podatkov Nacionalnega inštituta za javno zdravje Republike Slovenije smo dobljene podatke analizirali in jih primerjali z državami Evropske unije. Raziskovalna metodologija. Magistrsko delo temelji na deskriptivni epidemiološki metodi. Statistično je bila izvedena demografska (prijava bolezni po starostnih skupinah), kronološka (skupen prikaz incidence in mortalitete po letih) in topografska analiza (prijava bolezni po zdravstvenih regijah) primerov hepatitisa B v Sloveniji. Rezultati. V Sloveniji je pogostost hepatitisa B v primerjavi z Evropo nizka, pri čemer je incidenca kroničnega hepatitisa B na 100.000 prebivalcev višja od akutnega hepatitisa B. V Sloveniji bistveno bolj obolevajo moški kot ženske. Akutni hepatitis B se najpogosteje pojavlja v starosti od 25 do 44 let, kronični hepatitis B pa od rojstva do starosti 24 let. Za akutnim hepatitisom B jih je v obdobju desetih let največ zbolelo v mariborski regiji, za kroničnim pa v ljubljanski regiji. Sklep. V Sloveniji je v skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih prijava hepatitisa B obvezna, na ta način se tudi ocenjuje razširjenost bolezni. Prav gotovo je število okužb višje, saj nekateri ljudje ne iščejo zdravstvene pomoči ali prijava ni popolna, okužba pa lahko poteka brez zunanjih znakov.
Keywords: hepatitis B, akutni hepatitis B, kronični hepatitis B, nalezljiva bolezen, cepljenje.
Published: 06.01.2015; Views: 1326; Downloads: 343
.pdf Full text (1,43 MB)

32.
SEZNANJENOST STARŠEV S POVZROČITELJI BOLEZNI, KI JIH USPEŠNO OBVLADUJEMO Z CEPLJENJEM OTROKA
Marija Horvat, 2014, master's thesis

Abstract: Cepljenje je medicinski postopek s katerim aktiviramo imunski odgovor osebe z vnosom oslabljenih mikroorganizmov ali posameznih mikrobnih molekul z namenom ustvarjanja odpornosti. Je najuspešnejši ukrep za obvladovanje nekaterih nalezljivih bolezni. Po cepljenju se vzpostavi individualna zaščita pred boleznijo, proti kateri smo cepili otroka. Zaradi nepravočasnega cepljenja obstaja nevarnost za ponoven pojav in širjenja nalezljivih bolezni. Nekateri starši odklanjajo cepitev svojega otroka zaradi slabe informiranosti o cepljenju in cepivu, življenjskega sloga ter prehranjevanja. Starše je treba informirati, seznaniti o potrebnosti cepljenja zaradi možne nevarnosti razširitve nalezljivih bolezni. Metodologija raziskovanja: Pri magistrskem delu smo uporabili deskriptivno metodo in analitičen pristop. Pri teoretičnem delu smo uporabili kvalitativno metodo dela in s pomočjo tuje in domače literature opisali dejstva in ugotovitve o cepljenju in seznanjenosti staršev o povzročiteljih bolezni. V raziskovalnem delu smo podatke zbrali s pomočjo anonimnega anketnega vprašalnika. Ugotovitve na podlagi teoretičnega in empiričnega spoznanja smo predstavili v programu Microsoft Word 2013 in Microsoft Excel 2013. Rezultate smo prikazali v grafični in opisni obliki. Rezultati: Večina staršev se strinja z obveznim cepljenjem otroka in tudi večina staršev bi vseeno cepila svojega otroka četudi cepljenje ne bi bilo obvezno. Največ informacij so starši pridobili s strani zdravnikov in preko interneta. Ugotovili smo, da so, starši z visoko izobrazbo bolj poznali povzročitelje nalezljivih bolezni proti katerim cepimo otroka, kot starši, ki nimajo končane visoke izobrazbe. Sklep: Za otroka je cepljenje varen in učinkovit način preprečevanja nalezljivih bolezni, ki bi lahko imele negativne posledice za otroka. Zaupanje staršev v varnost in učinkovitost cepiv, je eden ključnih dejavnikov imunizacije. Zdravniki in zdravstveni delavci, moramo skrbeti za informiranje staršev o cepljenju in zavedanju o možni nevarnosti ponovne razširitve nalezljivih bolezni, če bi ukinili cepljenje.
Keywords: otrok, starši, cepivo, cepljenje, nalezljive bolezni.
Published: 02.02.2015; Views: 1290; Downloads: 186
.pdf Full text (1,49 MB)

33.
DOKAZOVANJE HOLESTEROLA V ŽIVILIH IN VPLIV NA ZDRAVJE
Mateja Kolar, 2015, undergraduate thesis

Abstract: POVZETEK Izhodišča: Diplomsko delo zajema opis holesterola. Povišan holesterol v krvi je vse večji problem zaradi nepravilne oziroma neprimerne prehrane in dednih dejavnikov. Metode: Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov – teoretičnega in raziskovalnega. V teoretičnem delu smo predstavili, kako sploh holesterol nastane, katere oblike holesterola poznamo, normalne vrednosti holesterola in posledice, kadar pride do odstopanja v vrednosti holesterola. Zajeli smo načine, kako zmanjšati povišane vrednosti holesterola v krvi. V raziskovalnem delu smo s pomočjo Lieberman-Buchardove reakcije ugotovili, katera živila iz običajne prehrane vsebujejo največ holesterola in primerjali vrednosti z rezultati iz literature. V raziskavi smo uporabili različne vrste sira, mleka, maslo, domač kefir, domača jajca in sirne namaze. Rezultati: Prišli smo do spoznanja, da ima od testiranih vrst mleka največ holesterola kozje mleko, najmanj pa mleko s 3,5 % mlečne maščobe. Od testiranih sirnih namazov ima največ holesterola sirni namaz A s 55 % m.m., najmanj pa lahki namaz E s 40 % m.m. Od testiranih sirov ima največ holesterola sir A (Feta sir) z 48 % m.m., najmanj pa sir E (Mozzarella sir). Nazadnje smo testirali, koliko holesterola je v maslu, domačih kokošjih jajcih in domačem kefirju. Raziskava je pokazala, da je največ holesterola v domačih jajcih, najmanj pa v domačem kefirju. Diskusija in zaključki: Za naše prehranjevanje si vzamemo premalo časa, zato se prehranjujemo nezdravo in to se čez čas kaže na našem počutju in nato pri zdravju. V telo vnašamo prevelike količine neustrezne prehrane, ki vsebuje tudi holesterol, kar lahko privede do povišane vsebnosti holesterola v krvi.
Keywords: holesterol, maščoba, srčno-žilne bolezni, zdrava prehrana.
Published: 15.04.2015; Views: 2137; Downloads: 273
.pdf Full text (711,55 KB)

34.
POMEN SPREMLJANJA PREPREČEVANJA PRENOSA MRSA V SLOVENSKIH BOLNIŠNICAH KOT KAZALNIK KAKOVOSTI V ZDRAVSTVU
Elvira Šišić, 2015, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu smo predstavili pojem bolnišničnih okužb z MRSA in vse kar je z njim povezano, od njihovega ugotavljanja do preprečevanja in obvladovanja okužb v bolnišnicah ter sistem nadzora. Opredelili smo kakovost v zdravstveni negi povezano z bolnišničnimi okužbami in zakonodajo obvladovanja bolnišničnih okužb. Z raziskavo smo želeli ugotoviti koliko so zaposleni v eni izmed slovenskih bolnišnic seznanjeni z načini in protokoli za preprečevanje bolnišničnih okužb ter, ali jim preprečevanje bolnišničnih okužb predstavlja dodatno obremenitev tako psihično kot fizično. Metodologija raziskovanja. Uporabljena je bila kvantitativna metodologija raziskovanja. Kot instrument smo uporabili anketni vprašalnik. Raziskovalni vzorec je zajemal 60 zaposlenih (zdravstveni delavci) v eni izmed Splošnih bolnišnic v Sloveniji. Rezultate raziskave smo obdelali s pomočjo programov Microsoft Office Word 2010 in Microsoft Excel 2007 ter IBM SPSS Statistics 19. S pomočjo orodja programa SPSS smo uporabili metodo opisne statistike in sicer metodo analize frekvenc. Rezultati raziskave. Ugotovili smo, da bolnišnične okužbe z MRSA kot kazalnik kakovosti v bolnišnicah od leta 2010 do leta 2014 upadajo. Anketiranci so seznanjeni s protokoli za preprečevanje bolnišničnih okužb z MRSA kar je razvidno iz tega, da je 22% pritrdilo, da se izvajajo strokovni nadzori preprečevanja bolnišničnih okužb. 22,3% pozna navodila za preprečevanje prenosa MRSA. Pri negovanju pacientov okuženih z MRSA se 22,3% pravilno zaščiti. Za 9,1 % medicinskih sester, preprečevanje bolnišničnih okužb predstavlja dodatno delo oz. obremenitev. V vsakdanji praksi je 12,5% medicinskih sester, ki spremljajo merjenje in vrednotenje kakovosti v zdravstveni negi. Sklep. Bolnišnične okužbe so najpogostejše okužbe, ki se jih ni moč izogniti. Učinkovito preprečevanje okužb mora ostati del vsakdanjega dela vsakega zdravstvenega delavca. V okviru varnosti pacientov je higiena rok temeljni postopek preprečevanja prenosov bolnišničnih okužb z MRSA. Okužbe je možno zmanjšati in sicer z rednim nadzorom dela, z izobraževanjem zdravstvenega osebja in doslednim izvajanjem ukrepov za preprečevanje širjenja okužb. Uspešno obvladovanje bolnišničnih okužb je pomemben kazalec kakovosti dela v bolnišnicah in prispeva k zmanjšanju posledic.
Keywords: bolnišnične okužbe, MRSA, kakovost zdravstvene nege, kazalniki kakovosti, medicinska sestra
Published: 26.10.2015; Views: 1183; Downloads: 252
.pdf Full text (652,64 KB)

35.
DOLOČEVANJE MEJE DETEKCIJE IZBRANIH MIKROORGANIZMOV NA RAZLIČNIH POVRŠINAH V BOLNIŠNIČNEM OKOLJU Z METODO PCR
Patricija Murko, 2015, master's thesis

Abstract: Izhodišča: V magistrski nalogi smo določevali mejo detekcije izbranim mikroorganizmom na različnih površinah v bolnišničnem okolju. Prenos s človeka na človeka je najbolj pogost, saj je v bolnišničnem okolju veliko pacientov, prav tako pa tudi zdravstvenega osebja. Različne površine v bolnišničnem okolju lahko tudi pripomorejo k razširitvi mikroorganizmov. Dokazano je, da so mikroorganizmi sposobni preživeti na površinah tudi do nekaj tednov. Metodologija: V raziskavi smo vzorčili predhodno kontaminirane kovinske, steklene in plastične površine in jemali brise le-teh po 24-urnem sušenju. Izbrani mikroorganizmi so bili: E. faecium, S. aureus, B. subtilis, E. coli, K. pneumoniae, P. aeruginosa in C. albicans. Iz brisov smo eluirali mikroorganizme s fiziološko raztopino. Iz eluata smo najprej določili koncentracijo mikroorganizmov s klasično mikrobiološko metodo z nanosom na selektivne medije. Z metodo PCR smo nato določili še prisotnost DNK izbranih mikroorganizmov. Za statistično analizo smo uporabili programsko orodje IBM SPSS 20. Z neparametričnima testoma smo ugotavljali statistično pomembne razlike. Rezultati: Z molekularno metodo smo rezultat dobili v nekaj urah, s klasično inkubacijsko metodo je trajalo 2–3 dni. Ko smo primerjali preživetje izbranih mikroorganizmov pri različnih koncentracijah na kovinski in stekleni površini, nismo opazili statistično značilnih razlik, saj je bil p ≥ 0,05. Ko pa smo zajeli še plastično površino, so se razlike pokazale pri po Gramu pozitivnima bakterijama E. faecium in S. aureus ter po Gramu negativnima bakterijama E. coli in P. aeruginosa, saj je bil p ≤ 0,05. Sklep: Klasična gojitvena metoda je dolgotrajna, medtem ko se metoda PCR lahko uporablja za hitro oceno čistoče površin, saj smo v nekaj urah prišli do rezultatov.
Keywords: bolnišnične okužbe, detekcija, površine, PCR, Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans.
Published: 15.06.2015; Views: 1169; Downloads: 114
.pdf Full text (2,41 MB)

36.
PRIMERJAVA KLASIČNE GOJITVENE METODE NA SELEKTIVNIH AGARNIH GOJIŠČIH IN MOLEKULARNE METODE VERIŽNE REAKCIJE S POLIMERAZO ZA ANALIZO UMETNO KONTAMINIRANIH TEKSTILIJ
Dunja Pahor, 2015, master's thesis

Abstract: Izhodišča: Kljub napredku na področju javnega zdravja in bolnišnične oskrbe, so bolnišnične okužbe pri hospitaliziranih bolnikih zelo pogost pojav. Izvor bolnišničnih okužb so lahko obiskovalci, zdravstveno osebje, bolniki, bolnikova okolica s kontaminiranimi predmeti in površinami. Eden izmed vektorjev prenosa mikroorganizmov in s tem bolnišničnih okužb so lahko tudi kontaminirane tekstilije, ki jih uporabljajo hospitalizirani bolniki (brisače, odeje, rjuhe, osebna oblačila). S postopki detekcije in identifikacije mikroorganizmov na tekstilijah lahko ocenimo stopnjo kakovosti higiene bolnišničnih tekstilij. To je zadosten razlog za iskanje optimalnih rešitev detekcije in identifikacije mikroorganizmov, ki morajo biti hitre, dostopne in cenovno ugodne. Metodologija: V raziskavi smo tekstilne krpice iz 100 % bombaža umetno kontaminirali z Gram-pozitivnima bakterijama E. faecium in S. aureus ter Gram-negativno bakterijo E. coli. Tekstilne krpice, kontaminirane z mikroorganizmi smo hranili 21 dni pri 5 ˚C, 25 ˚C in 50 ˚C. Vzorčili smo z aparatom Morapex A z nedestruktivno metodo eluiranja. V raziskavi smo ugotavljali, kako izpostavljenost bakterij daljšemu sušenju vpliva na preživetje le-teh in kako začetna koncentracija izbranih bakterij vpliva na delež preživelih bakterij glede na čas. Primerjali smo učinkovitost klasičnih gojitvenih metod na selektivnih agarnih gojiščih in učinkovitost molekularnih metod verižne reakcije s polimerazo pri identifikaciji izbranih vzorcev. Rezultati: Raziskava je pokazala, da je molekularna metoda na osnovi verižne reakcije s polimerazo občutljivejša metoda identifikacije DNA. Ugotovili smo, da izpostavljenost bakterij na umetno kontaminiranih tekstilijah daljšemu sušenju vpliva na preživetje bakterij ter da se število preživelih bakterij s časom zmanjšuje. Različne koncentracije izbranih bakterij na umetno kontaminiranih tekstilijah vplivajo na delež preživelih bakterij v času. Sklep: V raziskavi smo pokazali preživetje mikroorganizmov na tekstilijah pri različnih pogojih (čas, temperatura in koncentracija) pri čemer se je PCR metoda pokazala kot bolj občutljiva metoda identifikacije.
Keywords: Bolnišnične okužbe, detekcija, tekstilije, PCR, Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Escherichia coli.
Published: 12.06.2015; Views: 950; Downloads: 90
.pdf Full text (1,21 MB)

37.
VPLIV IZBRANIH DEJAVNIKOV TVEGANJA IN DELOVNEGA OKOLJA NA ZDRAVJE DELAVCEV V DESETLETNEM OBDOBJU
Jelka Tarkuš, 2015, master's thesis

Abstract: Izhodišča: Preventivni zdravstveni pregledi delavcev se opravljajo skladno z zdravstveno oceno tveganja in pripomorejo k doseganju zdravja delavcev. Delavci pri obdobnem zdravniškem pregledu opravijo zdravniški pregled, ki vključuje laboratorijski pregled krvi, pregled vida na aparatu, EKG, spirometrijo, vestibulogram, preiskavo sluha in izračun izgube sluha po Fowler lestvici, antopometrijo in anamezo ter pregled pri zdravniku specialistu medicine dela, prometa in športa. Namen raziskave je bil ugotoviti pojavnost dejavnikov tveganja za zdravje delavcev. Metodologija: Uporabili smo retrospektivno raziskavo na podlagi podatkov iz zdravstvene dokumentacije. Pridobljene podatke smo obdelali z računalniškim programom SPSS 21.0 Uporabili smo Wilcoxonov test odvisnih vzorcev, s katerim smo primerjali rezultate med letoma 2003 in 2013 na vzorcu podatkov iz preventivnih zdravstvenih kartonov delavcev. V raziskavo je bilo zajetih 100 delavcev. Rezultati: V raziskavi je sodelovalo 82 % delavcev moškega spola v starosti od 35 do 54 let in kar 49 % zaposlenih v raziskanem podjetju več kot 20 let. Ugotovljeno je bilo, da so delavci izpostavljeni dejavnikov tveganja. Vodilni dejavnik tveganja je večanje indeksa telesne mase, ki se je v desetletnem obdobju povečal pri 26 % delavcev in prešel v območje debelosti. Povečanje telesne teže poleg drugih negativnih dejavnikov za zdravje, kot sta kajenje, uživanje alkoholnih pijač ter telesna nedejavnost, predstavljajo nevarnost za pojavnost kroničnih nenalezljivih bolezni. Poglavitni dejavnik tveganja iz delovnega okolja raziskovanega podjetja je hrup, vendar se delavcem ob uporabi zaščitnih sredstev za sluh izguba sluha statistično pomembno ne povečuje. Zdravniški pregledi se opravljajo skladno z zdravstveno oceno, tako da so delavci ozaveščeni o svojem zdravstvenem stanju, prav tako je s strani delodajalca poskrbljeno, da zaposlene motivira in usmerja programe promocije zdravja pri delu. Sklep: Zdravstveni pregledi delavcev se opravljajo z namenom, da delavci sami spoznajo pomen zdravega načina življenja in so ozaveščeni, kako zmanjšati negativne dejavnike in prevzamejo odgovornost za svoje zdravje.
Keywords: Ključne besede: delavci, delovno okolje, dejavniki tveganja za zdravje, kronične nenalezljive bolezni.
Published: 13.07.2015; Views: 1127; Downloads: 197
.pdf Full text (1,29 MB)

38.
OSVEŠČENOST DIJAKOV O GENITALNEM HERPESU
Martina Grebenc, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Teoretična izhodišča: Nekateri povzročitelji spolno prenosljivih bolezni ostanejo v našem telesu za vedno, zato je pomembno, da se znamo pravilno pred njimi zaščititi ter, da se izogibamo tveganim spolnim odnosom, pri katerih se lahko okužimo. Z raziskavo smo želeli ugotoviti ali so dijaki dovolj osveščeni o spolno prenosljivi bolezni genitalni herpes, ali poznajo možnosti za prenos okužbe ter, če poznajo zaščito pred njo. Raziskovalna metodologija: Raziskava je temeljila na kvantitativni metodologiji. Podatke smo pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika, ki je vseboval 20 vprašanj. V raziskavi je sodelovalo 80 dijakov. Rezultati: Ugotovili smo, da dijaki nekaj znanja zagotovo imajo. Poznajo, da je genitalni herpes spolno prenosljiva bolezen in, da se lahko okužijo z nezaščitenim spolnim odnosom. Večina pozna kako se pravilno zaščititi pred okužbo, vendar sami kot zaščitno sredstvo pri spolnih odnosih ne uporabljajo samo kondoma, ampak še druge oblike, ki okužbe z genitalnim herpesom ne preprečujejo. Sklep: Pomembno je osveščati dijake še preden začnejo s spolnimi odnosi, da pridobijo znanje, kako pravilno zaščititi sebe in svoje partnerje. Zdravimo lahko samo znake genitalnega herpesa, zato je boljše okužbo preprečevati. Če pa pride do okužbe, je pomembno skrbeti za imunski sistem, saj je le ta tisti, ki okužbo omeji.
Keywords: virus herpesa simpleksa, genitalni herpes, spolno prenosljiva bolezen, okužba, imunski sistem
Published: 07.12.2015; Views: 727; Downloads: 97
.pdf Full text (944,80 KB)

39.
UGOTAVLJANJE VPLIVA PROBIOTIČNIH MIKROORGANIZMOV V KEFIRJU, NA POTENCIALNO PATOGENO BAKTERIJO KLEBSIELLA PNEUMONIAE
Sabina Novak, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Kefir je z encimi bogato živilo polno telesu koristnih mikroorganizmov, ki ob rednem uživanju obnavljajo našo črevesno floro in povečujejo odpornost. V diplomskem delu smo preučevali probiotike ter kefir, in njegov zaviralni učinek na rast in razmnoževanje bakterije Klebsiella pneumoniae. Opisali smo tudi bakterijo Klebsiella pneumoniae in bakterijsko pljučnico. Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov; teoretičnega in raziskovalnega. V teoretičnem delu smo opisali probiotike, kefir in njegovo sestavo, kamor sodijo kefirna zrna in kefiran. Predstavljena je bakterija Klebsiella pneumoniae in bolezni ki jih povzroča. V raziskovalnem delu smo preučevali, kako se potencialno patogena bakterija Klebsiella pneumoniae razmnožuje in raste v svežem mleku in ob dodani kulturi kefirnih zrn. Različne koncentracije bakterije Klebsiella pneumoniae smo dodali v sveže mleko ali sveže mleko s kefirnimi zrni in opazovali vpliv probiotičnih mikroorganizmov v kefirju. Na podlagi raziskovalnega dela smo potrdili hipotezo, da prisotnost kefirnih zrn v mleku vpliva na zmanjšanje preživetja bakterije K. pneumoniae. Iz tega lahko sklepamo, da ima kefir antibakterijski učinek.
Keywords: probiotiki, kefir, kefirna zrna, mikrobiota kefirnih zrn, bakterija, Klebsiella pneumoniae
Published: 16.02.2016; Views: 893; Downloads: 114
.pdf Full text (1,35 MB)

40.
OZAVEŠČENOST MEDICINSKIH SESTER O PRAVILNEM ROKOVANJU Z MEDICINSKIMI TEKSTILIJAMI
Katja Podojsteršek, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V sklopu diplomskega dela smo opisali nego medicinskih tekstilij vse od zbiranja na oddelkih, odvoza, pranja v pralnici ter do ponovnega odvoza na oddelke in ponovne uporabe. Prav tako smo opisali rokovanje z medicinskimi tekstilijami, saj je pravilno rokovanje ključnega pomena pri preprečevanju bolnišničnih okužb. V empiričnem delu smo izvedli raziskavo glede rokovanja z medicinskimi tekstilijami med delavci v zdravstveni negi s pomočjo anketnega vprašalnika. Anketo je izpolnilo 50 zaposlenih v zdravstveni negi. Anketa se je izvajala v mesecu novembru 2014. Anketni vprašalnik je imel 35 vprašanj. Ugotovili smo, da se zdravstveni delavci zavedajo pomembnosti pravilnega rokovanja z medicinskimi tekstilijami, saj je 92 % anketirancev mnenja, da je ustrezna uporaba medicinskih tekstilij ključnega pomena pri preprečevanju bolnišničnih okužb. Vendar nekateri pravila, ki se nanašajo na preprečevanje bolnišničnih okužb preko ustreznega rokovanja z medicinskimi tekstilijami ne upoštevajo dosledno. Rezultati raziskave so pokazali, da si pred ponovnim stikom s čistimi medicinskimi tekstilijami vedno razkuži roke le 74% anketiranih in tudi samo 58 % anketiranih si pred ponovnim stikom z medicinskimi tekstilijami menja rokavice. Medicinske tekstilije predstavljajo eno izmed najpogosteje uporabljenih stvari pri obravnavi bolnikov, zato je pomembno pravilno rokovanje z medicinskimi tekstilijami pri preprečevanju bolnišničnih okužb. Metode: V empiričnem delu smo izvedli raziskavo glede rokovanja z bolnišničnimi tekstilijami med delavci v zdravstveni negi s pomočjo anketnega vprašalnika. Anketo je izpolnilo 50 zaposlenih v zdravstveni negi. Anketa se je izvajala v mesecu novembru 2014. Anketni vprašalnik je imel 35 vprašanj. Rezultati: Ugotovili smo, da se zdravstveni delavci zavedajo pomembnosti pravilnega rokovanja z bolnišničnimi tekstilijami, saj je 92 % anketirancev mnenja, da je ustrezna uporaba bolnišničnih tekstilij ključnega pomena pri preprečevanju bolnišničnih okužb. Vendar nekateri pravila, ki se nanašajo na preprečevanje bolnišničnih okužb preko ustreznega rokovanja z bolnišničnimi tekstilijami ne upoštevajo dosledno. Rezultati raziskave so pokazali, da si pred ponovnim stikom s čistimi bolnišničnimi tekstilijami vedno razkuži roke le 74% anketiranih in tudi samo 58 % anketiranih si pred ponovnim stikom z bolnišničnimi tekstilijami menja rokavice.
Keywords: medicinske tekstilije, bolnišnična higiena, bolnišnične okužbe, osebna varovalna oprema, nega rok.
Published: 23.05.2016; Views: 566; Downloads: 101
.pdf Full text (1,62 MB)

Search done in 0.14 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica