| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 7 / 7
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Učenje in poučevanje v visokem šolstvu : spoznanja in izzivi
2021

Abstract: Na ravni visokošolskega izobraževanja se raziskovalci in razvijalci sodobnih praks vse bolj osredotočajo na učenje in poučevanje, ki je osredinjeno na študente. Študente se tako postavlja v vlogo aktivnih udeležencev izobraževalnega procesa, udeležencev, ki lahko sooblikujejo ta izobraževalni proces in prevzemajo polno odgovornost za svoje lastne dosežke in poti, ki jih izbirajo. Pri tem so ključni dejavnik visokošolski učitelji in njihove kompetence, saj morajo oblikovati inovativna učna okolja na način, ki spodbuja in omogoča študentom sprejemati odgovorne odločitve v zvezi z lastnim izobraževalnim procesom. Znanstvena monografija Učenje in poučevanje v visokem šolstvu: spoznanja in izzivi vključuje različne sodobne poglede na to tematiko, tako iz pedagoškega in didaktičnega kakor tudi iz psihološkega zornega kota. Monografija je sestavljena iz uvodnika, ki predstavi vsebino le-te in prispevke medsebojno poveže, ter osmih poglavij z raznoliko, a med seboj pomembno povezano vsebino, ki se smiselno dopolnjuje in nadgrajuje.
Keywords: učenje, poučevanje, visokošolsko izobraževanje, učitelj, študent
Published in DKUM: 25.05.2021; Views: 413; Downloads: 43
URL Link to file

2.
Vpliv podnebnih sprememb na smučarski turizem v Alpah
Rok Valenčič, 2019, master's thesis

Abstract: Globalno segrevanje povzroča toplejše zime, pospešuje taljenje ledenikov in vpliva na smučarski turizem, ki je v Alpah še vedno najpomembnejša gospodarska dejavnost. Smučanje je že dolgo predvsem velik posel, saj je globalna smučarska industrija ocenjena na od 60 do 70 milijard ameriških dolarjev (Vanat, 2014). Smučišča v Sloveniji in v tujini se lahko proti zelenim zimam, ki so posledica podnebnih sprememb, borijo le z umetnim zasneževanjem. Tega pa si številna smučišča ne morejo privoščiti zaradi visokih stroškov zasneževalne opreme ali pa zaradi pomanjkanja vodnih virov. Segrevanje ozračja celo največja alpska smučišča sili v resen razmislek, kako privabiti in zadržati smučarje. Odgovore na vprašanje, kako podnebne spremembe v resnici vplivajo na smučarski turizem oziroma če sploh, smo iskali v raziskovalnem delu. V njem smo s statistično obdelavo ključnih podatkov, potrebnih za merjenje smučarskega turizma, dobili presenetljive rezultate o temperaturnih trendih v preteklih nekaj desetletjih in številu obratovalnih dni na smučiščih Vogel, Lech in Kronplatz. V nalogi smo se dotaknili tudi umetnega zasneževanja, trajnostnih ukrepov in usmeritev, na katerih bi morali graditi alpski centri.
Keywords: podnebne spremembe, smučarski turizem, Alpe, umetno zasneževanje, trajnostni turizem, Vogel, Lech, Kronplatz
Published in DKUM: 06.06.2019; Views: 1228; Downloads: 167
.pdf Full text (3,81 MB)

3.
Tehnološka pismenost študentov, bodočih učiteljev, z vidika znanja, izkušenj ter ocene pomembnosti tehnologije v življenju in v procesu šolanja
Darjo Zuljan, Milena Valenčič Zuljan, 2015, original scientific article

Abstract: Participacija posameznika v hitro razvijajoči se družbi znanja zahteva poglobljeno in kritično razumevanje tehnologije in njenega vpliva na posameznika, okolje in družbo. Doseganje tehnološke pismenosti tako postaja pomemben imperativ nacionalnih politik, pri njegovem uresničevanju pa imata ključno vlogo izobraževanje in ustrezna usposobljenost učiteljev. V raziskavi nas je zanimalo, kakšna je tehnološka pismenost študentov, bodočih učiteljev, kakšne so njihove izkušnje s tehnološkim izobraževanjem v osnovni šoli, kako študenti, bodoči učitelji, ocenjujejo pomembnost tehnološkega izobraževanja v osnovni šoli in v procesu študija na fakulteti ter kako ocenjujejo vlogo in pomen tehnologije v življenju posameznika in družbe.
Keywords: tehnika in tehnologija, tehnološka pismenost, učitelji, strokovna usposobljenost, osnovne šole
Published in DKUM: 10.10.2017; Views: 1035; Downloads: 87
.pdf Full text (227,26 KB)
This document has many files! More...

4.
PRIMER NABAVE V GENERIČNEM FARMACEVTSKEM PODJETJU
Rok Valenčič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Farmacevtska industrija se v današnjem svetu hitrih sprememb ne sooča le s hudo konkurenco, ampak tudi z omejitvami državnih regulatorjev pri prodaji zdravil. Načelo »cenejše zdravilo je lahko enako dobro« je takorekoč zakoreninjeno že v vseh zdravstvenih sistemih po svetu. Razlog za to je v klestenju stroškov zdravstvenih storitev. Preživetje podjetja danes ni odvisno le od vse tesnejšega sodelovanja ter zadostnih vlaganj v znanost in razvoj, ampak tudi od učinkovitosti proizvodnih procesov. Eden od teh je nabavni, ki je v generičnem farmacevtskem podjetju ključni za nakup kakovostnih surovin za izdelavo bioekvivalentnih zdravil. Za razumevanje vseh teh področij sem opisal tudi razmere na farmacevtskem trgu in politiko določanja cen originalnim (referenčnim) in generičnim zdravilom.
Keywords: svetovni farmacevtski trg, originatorji, generiki, patent, nabava
Published in DKUM: 01.08.2016; Views: 1074; Downloads: 136
.pdf Full text (1,29 MB)

5.
Nasilje nad učitelji v osnovni šoli : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
Judita Valenčič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Glavna tema diplomske naloge je nasilje nad učitelji v osnovni šoli. Diplomska naloga je sestavljena iz dveh delov, in sicer iz teoretičnega in empiričnega. V teoretičnem delu smo najprej predstavili pojem nasilje, nato pa smo se opredelili na nasilje v šoli in s tem tudi na nasilje nad učitelji. Ker se nad učitelji dogajajo različne vrste in oblike nasilja, smo navedli, katere vrste in oblike nasilja se lahko dogajajo nad njimi. Skušali smo opredeliti vzroke, zakaj prihaja do nasilnih dejanj nad učitelji in zakaj učitelji o tem molčijo. Ob koncu teoretičnega dela smo navedli še načine, ki bi lahko zmanjšali nasilje na šolah in s tem posledično nad učitelji. V drugem, empiričnem delu diplomske naloge smo predstavili dve raziskovalni metodi, in sicer anketo ter intervju. Najprej smo predstavili anketo, ki smo jo izvedli med učitelji treh osnovnih šol. Zanimalo nas je predvsem to, kako učitelji ocenjujejo razširjenost nasilja na njihovih šolah, s katere strani doživljajo največ nasilja, ali o nasilju, ki se dogaja nad njimi, molčijo. Rezultate ankete smo za lažje razumevanje predstavili z grafi ter na koncu še z analizo anketnega vprašalnika. Kot drugo metodo pa smo izvedli še intervju z dvema ravnateljicama posameznih šol. Zanimalo nas je, koliko učitelji dejansko povedo oziroma zaupajo ravnatelju o nasilju učencev, ki se dogaja nad njimi. Povprašali smo jih za mnenje, kaj si mislijo o tem, zakaj učitelji molčijo o nasilju, ki se dogaja nad njimi, ter o tem, kako bi preprečili nasilje učencev, ki ga izvajajo nad učitelji. Ker je bil cilj diplomske naloge potrditi ali ovreči zadane hipoteze, smo v zaključni razpravi navedli ugotovitve, ki smo jih pridobili skozi celotno diplomsko nalogo. Na podlagi teh ugotovitev smo zadane hipoteze potrdili oziroma ovrgli.
Keywords: nasilje, fizično nasilje, psihično nasilje, učenci, učitelji, osnovne šole, preprečevanje, vzroki, vprašalniki, diplomske naloge
Published in DKUM: 02.03.2016; Views: 3027; Downloads: 381
.pdf Full text (411,75 KB)

6.
Aplikacija simulacije za senzibilizacijo izvajalcev zdravstvene nege bolnikov z demenco
Gabrijela Valenčič, 2011, master's thesis/paper

Abstract: Zaposleni v gerontološki zdravstveni negi se pri svojem delu srečujejo z vedno večjim številom starostnikov z demenco. Poleg strokovnega znanja pa za kakovostno načrtovanje in izvajanje zdravstvene nege potrebujejo veliko mero empatije in občutka za njihove potrebe. Za občutke, ki jih prinaša starost in demenca lahko postanemo občutljivi (senzibilizirani) s pomočjo izkustvenega učenja simulacij. Simulacija Virtual Dementia Tour (VDT) ali Navidezna demenca se uporablja kot učni pripomoček z namenom senzibilizacije laične in strokovne javnosti za delo z osebami z demenco. Z raziskavo v magistrski nalogi smo želeli ugotoviti vpliv izkustvenega učenja z uporabo virtualne izkušnje navidezne demence na senzibilizacijo udeležencev. Raziskovalna metodologija. Raziskava je temeljila na kvantitativni metodologiji, vključenih je bilo petdeset zaposlenih v gerontološki zdravstveni negi v dveh socialnovarstvenih zavodih in petdeset študentov Visoke zdravstvene šole. Tehnika zbiranja podatkov sta bila strukturirana vprašalnika z vprašanji zaprtega tipa. Pred izvedbo simulacije smo z vsakim udeležencem izpolnili vprašalnik kot pred-test. Sledila je delavnica, kjer smo skušali dvigniti nivo senzibilizacije s pomočjo simulacije demence. Med samim potekom delavnice, smo beležili tudi obnašanje in uspešnost sodelujočih. Po izvedeni simulaciji smo z udeležencem izpolnili drugi vprašalnik v obliki post-testa. Dve vprašanji smo v post-testu pustili odprti in tako kvalitativno ocenili vpliv simulacije na udeležence. Rezultate smo interpretirali in prikazali s statističnim paketom IBM SPSS Statistics version 19 in Excelom 2007. Rezultati. Analiza rezultatov nam je pokazala, da udeleženci po izkušnji na VDT občutijo, da starostniki z demenco potrebujejo več časa, potrpežljivosti ter empatičen odnos zdravstveno negovalnega osebja. Ugotovili smo statistično značilno razliko med zaposlenimi in študenti v ocenjevanju obravnave bolnikov v skladu z njihovimi potrebami (p<0,001). Rezultati so nam pokazali, da smo od sedmih primerjalnih vprašanj v šestih potrdili signifikantno statistično značilnost v skupini študentov (p<0,05), v skupini zaposlenih pa smo jo potrdili pri štirih vprašanjih v primerjavi ocen udeležencev iz pred- in post-testa (p<0,05). Udeleženci so mnenja, da bi tovrstna izobraževanja morali opraviti vsi, ki se pri svojem delu srečujejo z osebami z demenco. Sklep. Izobraževanja z VDT bi v naš prostor lahko vpeljali kot instrument za senzibilizacijo tako zaposlenih v zdravstveni negi kot laične javnosti za delo z dementnimi osebami ter tako vplivali na kakovost življenja oseb z demenco.
Keywords: demenca, senzibilizacija, simulacija
Published in DKUM: 22.04.2011; Views: 2671; Downloads: 437
.pdf Full text (1,26 MB)

7.
RAZVOJ SPLETNE APLIKACIJE ZA PLESNO ŠOLO
Miha Valenčič, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V tem diplomskem delu je predstavljena analiza potreb plesne sÌŒole ter posledicÌŒna implementacija sistema ERP za vodenje plesne sÌŒole. Plesne sÌŒole potrebujejo dober nadzor nad svojim poslovanjem ter informacijsko podporo pri izvedbi tecÌŒajev, kar jim omogocÌŒajo razlicÌŒni informacijski sistemi. Sistemi ERP nudijo celovit vpogled v delovanje podjetja, zaposlenim olajsÌŒajo administrativne naloge in vodstvu nudijo potrebno podporo za izvedbo korektivnih akcij. Predstavljena resÌŒitev temelji na modernih tehnologijah ki omogocÌŒajo uporabo sistema ERP kadarkoli in kjerkoli, s tem pa je omogocÌŒen vpogled v dejansko stanje v realnem cÌŒasu.
Keywords: Svetovni splet, Spletni sistemi, Programska rešitev, Plesna šola
Published in DKUM: 14.04.2011; Views: 1388; Downloads: 107
.pdf Full text (1,43 MB)

Search done in 0.1 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica