| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


11 - 20 / 23
First pagePrevious page123Next pageLast page
11.
ŠTUDIJA URBANEGA RAZVOJA NASELJA RAZVANJE
Eva Prelog, 2010, bachelor thesis/paper

Abstract: Trasa nove južne obvoznice v Mariboru vpliva na urbane in naravne danosti prostora. Locirana je na območju med naravnim robom Pohorja ter južnim robom mesta. Prostor ob obvoznici je zato potrebno skrbno ter premišljeno načrtovati. Del tega območja je tudi naselja Razvanje. Diplomsko delo zato analizira in sintetizira urbano sliko naselja Razvanje ter uvaja smernice, ki bi doprinesle h kvalitetnejšemu urbanemu razvoju. Za ugodno bivanje pa ni pomemben le prostor, v katerem se gibljemo, temveč tudi sama bivalna celica, v kateri domujemo. V sklopu tega obravnavamo tudi možnosti tipologij vrstnih hiš na robu naselja.
Keywords: arhitektura, urbani razvoj, Razvanje, grajeni rob, strnjeno naselje, vrstne hiše
Published: 08.10.2010; Views: 2392; Downloads: 341
.pdf Full text (7,01 MB)

12.
GRAFIČNI VMESNIK ZA KONFIGURACIJO KRAJEVNIH OMREŽIJ NA USMERJEVALNIKIH
Tomaž Prelog, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga obravnava grafično podporo za konfiguracijo krajevnih omrežij na usmerjevalnikih. Osredotočili smo se na grafični vmesnik podjetja Cisco — Security Device Manager (SDM) ter preučili njegove lastnosti in prednosti ter slabosti. Postavili smo manjše omrežje, kjer smo s pomočjo SDM-ja konfigurirali vmesnike, povezave, usmerjanje, sezname za nadzor dostopa, požarni zid ter prevajanje omrežnih naslovov.
Keywords: krajevna omrežja, usmerjevalnik, konfiguracija, grafični uporabniški vmesnik
Published: 01.03.2011; Views: 1514; Downloads: 134
.pdf Full text (5,91 MB)

13.
VPLIV OSEBNOSTNIH LASTNOSTI NA VODENJE MALEGA IN SREDNJE VELIKEGA PODJETJA
Tomaž Prelog, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Vsi ljudje smo produkt prirojenih lastnosti in lastnosti, ki jih pridobivamo iz okolja. Te nas oblikujejo in izoblikujejo v osebnosti, kakršne smo. V enakih okoliščinah lahko reagiramo podobno ali povsem različno. To je pravzaprav tisto, kar nas dela prepoznavne in raznolike. V diplomskem seminarju smo proučevali osebnostne lastnosti in njihov vpliv na (uspešno) vodenje malega in srednje velikega podjetja. Glede na osebnostne lastnosti smo poskušali opredeliti tip osebnosti in poiskati povezavo s stili vodenja. Teoretična spoznanja s področja osebnosti in osebnostnih lastnosti smo nato preverjali na proučevanem podjetju in njegovem vodji ter ugotavljali, kolikšen vpliv imajo le-te na izbiro stila vodenja in uspešnost proučevanega podjetja
Keywords: osebnost, osebnostne lastnosti, tip osebnosti, vodja, vodenje, stili vodenja.
Published: 19.11.2012; Views: 1462; Downloads: 183
.pdf Full text (678,12 KB)

14.
GRŠKA FINANČNA KRIZA
Rok Prelog, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Izraz finančna kriza zajema več vrst kriz, in sicer: valutno, bančno, dolžniško, okužbeno in krizo dvojčkov. Skozi zgodovino lahko vidimo, da gospodarstvo ne raste po gladkih oziroma enakomernih vzorcih, temveč niha po določenih vzorcih. Tako poznamo fazo konjunkture, krize in recesije. Kriza, ki se je začela v Združenih državah Amerike, velja za najhujšo krizo po 2. svetovni vojni. Povod za nastanek krize je bilo prekomerno financiranje nepremičninskih naložb, kar je sprožilo prekomerne investicije v nepremičnine in posledično preveliko ponudbo na trgu. Sledil je padec cen nepremičnin in nezmožnost odplačevanja kreditov. Nepremičninski balon je počil in začela se je finančna kriza, ki se je razširila po vsem svetu. MDS je leta 2008 grško gospodarstvo uvrstil na 27. mesto glede na nominalni BDP, po kupni moči pa se uvršča na 30. mesto. Gledano po BDP-ju na prebivalca se Grčija uvršča na 24. mesto. Levji delež grškega BDP-ja predstavlja terciarni sektor in sicer slabih 76 %. Večino grškega izvoza predstavljajo predelovalna industrija, hrana in kemikalije, največji grški uvoznici pa sta Nemčija in Italija. Med evropskimi državami je finančna kriza najbolj prizadela Grčijo. V desetletjih pred finančno krizo, se je grška vlada močno zadolževala v tujini za financiranje proračunskega primanjkljaja. Proračunski primanjkljaj in zunanji dolg Grčije sta precej nad predpisanimi stopnjami evropske Ekonomske in monetarne unije. Oboje presega tudi predpise Evropskega pakta za stabilnost in rast, ki dovoljuje zunanji dolg v višini največ 60 % BDP-ja, proračunski primanjkljaj pa ne sme presegati 3 odstotkov BDP-ja. Proti koncu leta 2009 se je nezaupanje investitorjev v grško vlado povečalo. Po revidiranih podatkih se je pokazalo, da je grški proračunski primanjkljaj višji od izkazanega, kar je še dodatno poslabšalo stanje, saj so se znižale bonitetne ocene grških obveznic. Dodaten padec zaupanja vlagateljev sta povzročila še ponarejanje statistike in prikrivanje zunanjega dolga skozi zapletene finančne inštrumente. Grčija je bila primorana zaprositi za pomoč za refinanciranje njenih obveznosti. Paket pomoči s strani članic Evropske unije in Mednarodnega denarnega sklada znaša 110 milijard evrov. Pomoč bo Grčija dobila v naslednjih treh letih v zameno za izvedbo obsežnih reform, s katerimi bo oživela gospodarstvo, zvišala konkurenčnost in zmanjšala proračunski primanjkljaj in zunanji dolg. Reforme posegajo predvsem na področje fiskalne politike, vladne porabe, državnih prihodkov, nadzora nad porabo, finančne stabilnosti, socialnih transferjev, pokojninske reforme in strukturnih sprememb. Poleg Grčije so pravila evro območja kršile tudi druge članice monetarne unije. Med največjimi kršiteljicami so še Portugalska, Irska, Italija in Španija. Težava z odplačevanjem obveznosti so vplivale tudi na stabilnost evra, ki se je močno zamajal. Da bi Evropska unija umirila finančne trge in stabilizirala evro je sprejela mehanizem za reševanje evra, ki zajema 750 milijard evrov pomoči. Za stabilen in močan evro bo morala Evropska unija reformirati institucionalen okvir monetarne unije.
Keywords: finančna kriza, evro, evro območje, stabilnost evra, varčevalni ukrepi, reforme, protikrizni ukrepi, recesija, proračunski primanjkljaj, zunanji dolg, paket pomoči, Grčija
Published: 12.07.2011; Views: 5707; Downloads: 749
.pdf Full text (786,07 KB)

15.
DEJAVNOSTI OKOLJSKE VZGOJE V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE - ESTETSKO DOŽIVLJANJE NARAVE IN DELOVNE OBVEZE V NJEJ
Ariana Prelog, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Dejavnosti okoljske vzgoje v prvem triletju osnovne šole – estetsko doživljanje narave in delovne obveze v njej je razdeljeno na dva dela: teoretični in empirični del. V prvem delu smo obširno predstavili globalno stanje okolja in okoljsko vzgojo. Pregledali smo vseh šest nacionalnih učnih načrtov za pouk v prvem triletju osnovne šole in izpisali cilje, ki so v povezavi z okoljsko vzgojo. Podrobneje smo raziskali dve področji, in sicer estetsko doživljanje narave in delovne obveze v njej. V drugem delu diplomskega dela predstavljamo rezultate in ugotovitve empirične raziskave (vanjo je bilo vključenih 823 učencev in 56 učiteljic mariborskih osnovnih šol), s katero smo želeli ugotoviti delež okoljskih aktivnosti v procesu načrtovanja in izvajanja rednega vzgojno-izobraževalnega dela v prvem triletju ter vplivu le-teh na popoldanske okoljske aktivnosti učencev. Ugotovili smo, da učiteljice pogosto načrtujejo in izvajajo dejavnosti estetskega doživljanja narave, učenci pa najraje (93,8 %) v prostem času posežejo po izdelovanju izdelkov iz naravnih materialov. Pri dejavnostih delovnih obvez učiteljice v procesu načrtovanja in izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela niso naklonjene obiranju sadja in zelenjave ter čiščenju snega; več kot tri četrtine učencev (76,4 %), tako deklic kot dečkov, pa v prostem času rado poseže po teh dejavnostih.
Keywords: ekologija, okolje, okoljska vzgoja, nacionalni učni načrt, projekt Ekošola kot način življenja, delovne obveze v naravi, estetske dejavnosti v naravi
Published: 17.06.2011; Views: 2559; Downloads: 176
.pdf Full text (2,69 MB)

16.
SODOBNI SISTEMI CESTNINJENJA TER NJIHOVE PREDNOSTI IN POMANJKLJIVOSTI
Dejan Prelog, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Tako hitro, kot se razvija svetovna tehnologija, je izjemno pomembno, da smo v koraku s časom tudi na področju sistemov cestninjenja. Prihodnost nas vedno znova sili, da posegamo po vedno sodobnejših tehnologijah. Ker se naš življenjski slog nenehno spreminja, tempo življenja pa stopnjuje, je uporaba sodobnih prometnih povezav praktično nuja. Tako jih dnevno uporabljamo z namenom, da bi čim hitreje in seveda pravočasno prispeli do svojega, zaradi aktualnih razmer, mnogokrat zelo oddaljenega cilja oziroma delovnega mesta, ter da bi na svojih poteh imeli čim manj zastojev in nevarnosti, ki bi lahko povzročali slabo voljo pri nas. Vse to vsekakor vpliva na posameznikovo zbranost in voljo do dela skozi celoten delovni proces. Po končanem napornem delavniku pa si tako vsak posameznik želim čimprejšnjega povratka nazaj, med svoje najdražje, da bi v njihovi družbi čim bolje izkoristili ves preostali dragoceni prosti čas. Vse se na prvi pogled zdi lepo in prav, saj smo seveda zadovoljni, da so imamo zgrajeno sodobno cestno infrastrukturo, ki jo lahko uporabljamo za premagovanje večjih razdalj v krajšem času. Večkrat pa se pri nas uporabnikih pojavlja slaba volja, ko se znajdemo v gneči, bodisi zaradi nekaterih manjših vzdrževalnih del ali tudi večjih sanacijsko-gradbenih posegov v te večpasovne sodobne žile prometnice. Takrat smo mnogokrat nejevoljni in svojo jezo stresamo na nesposobnost cestnih družb, ki so kot koncesionarji v posameznih državah odgovorne, da na cestah, ki jih upravljajo, zagotavljajo nemoteno pretočnost prometa. Zavedati se namreč moramo, da kot uporabniki, obremenjujemo in obrabljamo vse te prometnice in na drugi strani tudi okolje, zraven tega pa narava na koncu pristavi še svoj delež, saj z vsemi svojimi spremembami v klimatskih razmerah in letnih časih, še dodatno vpliva, da je zob časa teh cest še toliko hitreje opažen. Vzdrževanja, sanacije in obnove avtocest so torej nujne in ni se jim mogoče izogniti. Da pa bi lahko vse potrebne sanacije in vzdrževanja zagotovili, so potrebna tudi izdatna finančna sredstva, ki jih družbe s koncesijo za upravljanje teh prometnic, najlažje pridobijo s pobiranjem cestnine za njihovo uporabo. Za procese cestninjenja poznamo več različnih sistemov, na področju katerih se je skozi zgodovino uporabljene tehnologije zgodil velik napredek. Tako lahko omenimo, da smo kmalu po začetnem fizičnem pobiranju cestnine na cestninskih postajah, prešli na nove sodobnejše modele elektronskih cestninskih sistemov, ki jih uporabljamo še danes in se od države do države razlikujejo. Poznamo tudi, vinjetni sistem plačevanja pavšalne cestnine, ki ga trenutno uporablja tudi Slovenija. Gre za enega enostavnejših sistemov, ki terja bistveno manj finančnih vložkov, povezanih z nakupom posebne informacijske tehnologije. Naša prihodnost pa temelji na vzpostavitvi pravičnejšega sistema, ki bo temeljil na uporabi satelitsko-navigacijske tehnologije. Tako bomo v prihodnosti morali vse svoje obstoječe elektronske sisteme cestninjenja prilagoditi Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta (Direktiva 2004/52/ES), da bomo kasneje lahko čim lažje in brez večjih težav, vpeljali novi satelitski sistem cestninjenja. V tem času pa je potrebno podrobno preučiti in analizirati vse pomembne pomanjkljivosti tega sistema ter pravočasno zagotoviti ustrezne rešitve s katerimi bi bilo možno te pomanjkljivosti odpraviti. Na podlagi teh rešitev pa bo potrebno oblikovati ustrezne odgovore na vprašanja, glede skeptičnih pogledov na uporabo, njihovih bodočih uporabnikov.
Keywords: cestninjenje, sodobni sistemi cestninjenja, elektronsko cestninjenje, satelitsko cestninjenje, primeri cestninskih sistemov, analiza prednosti in pomanjkljivosti.
Published: 13.11.2013; Views: 816; Downloads: 82
.pdf Full text (1,09 MB)

17.
18.
Higiena predšolskega otroka
Stanka Prelog, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Higiena predšolskega otroka je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu je predstavljena higiena predšolskega otroka, ki je podrobno razčlenjena glede na njeno delitev. Zaradi lažjega razumevanja je osebna higiena podrobneje opisana, saj je cenjena vrednota, ki nas uči o higienskih navadah in o ohranitvi zdravja. Veliko pozornost smo namenili tudi higieni v vrtcu, ki je razčlenjena na osebno higieno otrok in vzgojiteljev, kakšni so zdravstveno higienski ukrepi vzgojiteljev, zajeta je zdrava prehrana v vrtcu ter kakšna je higiena igralnice in sanitarij. Na koncu teoretičnega dela smo se poglobili tudi v to, kako z ustrezno higieno preprečujemo bolezni v vrtcu in doma. Empirični del diplomskega dela zajema podatke, pridobljene na podlagi raziskave s pomočjo anketnega vprašalnika, ki je bil namenjen vzgojiteljem in pomočnikom vzgojiteljev v vrtcu Ljutomer. Z raziskavo smo ugotavljali, kakšne so higienske navade otrok in vzgojiteljev v vrtcu ter ali otroci in vzgojitelji posvečajo dovolj pozornosti higieni v vrtcu ter kako. Spraševali smo se tudi, kako vzgojitelji poskrbijo za higieno v vrtcu, ali vzgojitelji pripomorejo, da otroci osvojijo osnovne higienske navade, kakšna je samostojnost otrok pri opravljanju določenih opravil ter kakšen pomen ima higiena v vrtcu. Pri obdelavi podatkov smo prišli do potrjenih hipotez, da ima osebna higiena v vrtcu velik pomen in da vzgojitelji v vrtcu pripomorejo, da otroci osvojijo osnovne higienske navade. Prav tako smo ugotovili, da je večina otrok samostojnih pri opravljanju določenih opravil in da si otroci in vzgojitelji vedno umivajo roke. Vzgojitelji so mnenja, da osebni higieni ni potrebno posvečati še več pozornosti.
Keywords: predšolski otrok, vrtec, higiena, vzgojitelj
Published: 23.05.2016; Views: 1582; Downloads: 349
.pdf Full text (401,73 KB)

19.
PROCES IZBIRE AGENCIJ ZA TRŽNO KOMUNICIRANJE
Uroš Prelog, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Tržno komuniciranje je ključno za organizacije, da lahko vzpostavijo interaktivni odnos s potencialnimi oziroma obstoječimi porabniki. Agencije za tržno komuniciranje se s tem profesionalno ukvarjajo, zato v ta proces vlagajo največjo mero strokovnosti, kreativnosti in učinkovitosti. Zaradi tega organizacije oziroma naročniki sodelujejo z njimi in plačujejo za njihove kreativne rešitve. Izbira agencije za tržno komuniciranje je za organizacije strateškega pomena. Prikazali smo proces izbire agencij za tržno komuniciranje in elemente, ki so pomembni pri sami izbiri. V teoretičnem delu smo predstavili tržno komuniciranje v različnih oblikah, organiziranost agencij za tržno komuniciranje in okolje, v katerem agencije za tržno komuniciranje opravljajo storitve. V raziskovalnem delu diplomskega dela smo dobili odgovore, na kakšen način agencije za tržno komuniciranje delujejo na trgu ponudbe storitev tržnega komuniciranja.
Keywords: tržno komuniciranje, agencije za tržno komuniciranje, oglaševalske agencije, oglaševanje, odnosi z javnostmi, naročniki
Published: 17.06.2016; Views: 351; Downloads: 44
.pdf Full text (2,13 MB)

20.
PROJEKT ORGANIZACIJE POROK
Daniel Prelog, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Z izdelavo projekta ORGANIZACIJA POROK v programu MS Project in mrežnim planiranjem aktivnosti smo organiziranje dogodkov poenostavili in naredili veliko bolj pregledno, kot je bilo to do sedaj. Program nam omogoča vse ključne informacije na enem mestu in ob vsakem trenutku. Zraven preglednosti pa nam ta izboljšava ponuja tudi rešitev glede analiz, sprotno spremljanje stroškov in odpravo papirne dokumentacije.
Keywords: projektno delo, organizacija porok, Microsoft Project
Published: 04.10.2016; Views: 414; Downloads: 129
.pdf Full text (1,48 MB)

Search done in 0.22 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica