| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 32
First pagePrevious page1234Next pageLast page
1.
Numerična analiza toka izpušnih plinov in termične obremenitve izpušnega kolektorja
Rok Peklar, 2020, master's thesis

Abstract: Z rastočo tematiko okoljevarstvenih težav je avtomobilska industrija primorana implementirati številne ukrepe, kot so znižati potrošnjo goriva, zmanjšati neželene izpuste in celo hrup vozila. Računska dinamika tekočin je nedvomno velika gonilna sila pri razvoju tehnoloških inovacij, saj nam da vpogled v fenomene, katerih obravnava z eksperimentalnimi metodami ni mogoča, ali pa je preprosto predraga. V primerjavi z drugimi vejami industrije, je avtomobilska industrija ena izmed prvih, ki so računsko dinamiko tekočin pričele vključevati pri razvoju komponent. Magistrska naloga prestavlja numerično analizo termične obremenitve izpušnega sistema. Proces je deljen na dva dela: analizo toka izpušnih plinov in termično analizo strukture izpušnega sistema. Za vse simulacije uporabimo programski paket za računsko dinamiko tekočin z metodo končnih volumnov AVL FIRE™. Rezultati simulacij so bili primerjani z meritvami obstoječega izpušnega sistema.
Keywords: Računska dinamika tekočin, metoda končnih volumnov, izpušni sistem, katalizator, prenos toplote, termična analiza, AVL FIRE
Published: 16.12.2020; Views: 176; Downloads: 29
.pdf Full text (5,03 MB)

2.
Optimizacija proizvodnje v podjetju reseda d.o.o.
Gašper Peklar, 2020, undergraduate thesis

Abstract: Dandanes je vse bolj pomembno, da podjetja neprestano posodabljajo in optimizirajo svoje proizvodne procese, da čim bolj zmanjšajo čas izdelave izdelka ter stroške izdelave. Vse to je pomembno za ohranjanje konkurenčnosti na trgu. V diplomski nalogi sem optimiziral postavitev proizvodnje v novi hali podjetja Reseda d.o.o. Analiziral sem dobljene podatke s strani podjetja ter preračunal izkoriščenost delovnih mest. Določil sem teoretično najboljšo optimalno postavitev delovnega mesta in proizvodnje, ki bi predstavljala najboljše rezultate za podjetje. S tem bi podjetje potrebovalo manj delavcev za opravljanje istega dela, izboljšalo pa bi se tudi zadovoljstvo delavcev.
Keywords: Optimizacija proizvodnje, oblikovanje proizvodnega sistema, delovno mesto, postavitev proizvodnje
Published: 01.10.2020; Views: 123; Downloads: 37
.pdf Full text (1,21 MB)

3.
Antimikrobna učinkovitost Punica granatum L. na Escherichia coli
Anže Peklar, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomske naloge je pridobiti učinkovine iz različnih delov Punica granatum L. in proučiti njihov inhibitorni učinek na rast mikrobnih celic Escherichia coli ter določiti vsebnost totalnih fenolov in vitamina C v vzorcih. S klasično vodno ekstrakcijo in Soxhletovo ekstrakcijo z etanolom smo pridobili učinkovine iz svežih in liofiliziranih semen, membrane in eksokarpa Punica granatum L. Proučili smo inhibitorni učinek ekstraktov na rast mikrobne kulture E. coli z disk difuzijsko metodo ter določili vsebnost totalnih fenolov in vitamina C v vzorcih. Ugotovili smo, da se v celotnem sadežu Punica granatum L. nahajajo totalni fenoli, vitamin C in antimkrobne spojine, ki zavirajo rast bakterijske kulture E. coli. Koncentracije naštetih spojin so najvišje v membrani in eksokarpu Punica granatum L., saj smo v njihovih ekstraktih določili najvišjo vsebnost totalnih fenolov in vitamina C in omenjena dela Punica granatum L. izkazujeta tudi največji inhibitorni učinek na rast E. coli. Najmanj totalnih fenolov in vitamina C se nahaja v ekstraktih semen.
Keywords: Punica granatum L., antimikrobne lastnosti, totalni fenoli, vitamin C, inhibicija, bakterije, sekundarni metaboliti
Published: 10.10.2019; Views: 501; Downloads: 57
.pdf Full text (1,93 MB)

4.
Naravnogeografske značilnosti in okoljska problematika v Južni Ameriki
Sandra Peklar, 2018, master's thesis

Abstract: Magistrska naloga z naslovom Naravnogeografske značilnosti in okoljska problematika v Južni Ameriki prikazuje naravnogeografsko raznolikost Južne Amerike in aktualne okoljske probleme. V prvem delu naloge so predstavljene geomorfološke značilnosti in geološki razvoj, podnebne, hidrogeografske, biogeografske in pedogeografske značilnosti. Predstavljena je tipizacija in značilnosti posameznih naravnogeografskih regij. V drugem delu so z vzročno-posledično analizo prikazani in predstavljeni okoljski problemi Južne Amerike, in sicer: deforestacija in uničevanje življenjskega prostora, erozija in degradacija prsti, izkoriščanje naravnih virov ter onesnaževanje zraka in voda. V zadnjem raziskovalnem poglavju smo na podlagi prejšnjih ugotovitev in izdelanega gradiva pripravili predloga za vinjeto v srednješolskem učbeniku ter predlog za izvedbo učne ure obravnavane tematike kot dodatno vsebino v gimnazijskem izobraževalnem programu.
Keywords: naravnogeografske značilnosti, Južna Amerika, okoljski problemi, deforestacija, erozija in degradacija prsti, izkoriščanje naravnih virov, onesnaževanje zraka in voda
Published: 10.05.2019; Views: 397; Downloads: 47
.pdf Full text (3,16 MB)

5.
Sodobna kratkoprozna dela Slovencev v Avstriji
Sandra Peklar, 2019, master's thesis

Abstract: Magistrska naloga z naslovom Sodobna kratkoprozna dela Slovencev v Avstriji prikazuje sodobna kratkoprozna dela slovenskih avtorjev in avtoric v Avstriji. V uvodnem delu naloge sta predstavljeni tipologija sodobne kratke proze in oblike literarne avtobiografskosti kratkoproznih del. V nadaljevanju je predstavljen kulturnozgodovinski oris Slovencev v Avstriji in kratek pregled razvoja ter značilnosti sodobne književnosti slovenskih avtorjev v Avstriji. Osrednji del naloge predstavlja motivno-tematska in jezikovno-slogovna analiza kratkoproznih del slovenskih avtorjev in avtoric v Avstriji. Analizirali smo kratkoprozna dela, ki so izšla po letu 1960, naslednjih avtorjev: Janko Messner, Florjan Lipuš, Lev Detela, Anita Hudl, Vinko Ošlak, Kristijan Močilnik in Sabina Buchwald. V kratkoprozni analizi smo glede na pogostost avtobiografskih elementov določili obliko literarne avtobiografskosti ter glede na značilnosti posamezne zbirke določili kratkoprozni tip po klasifikaciji Blanke Bošnjak. Ugotovili smo, da se kažejo razlike med starejšimi in mlajšimi avtorji in avtoricami tako v motivno-tematskih kot v jezikovno-slogovnih značilnostih.
Keywords: Slovenci v Avstriji, slovenska književnost v Avstriji, sodobna kratka proza, kratkoprozni tipi, avtobiografskosti elementi
Published: 08.05.2019; Views: 421; Downloads: 68
.pdf Full text (991,69 KB)

6.
Primerjava in ekonomska upravičenost ogrevanja večstanovanjskega bloka na daljinsko ogrevanje, plinski kotel, električne panele in toplotno črpalko s preračunom letnega učinka
Matija Meden, 2017, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi je predstavljena primerjava med različnimi možnimi tipi ogrevanja izbranega večstanovanjskega bloka v Mariboru. Predstavljeni so posamezni načini ogrevanja, ki jih je dejansko moč izvesti, možnosti priklopa energenta, stroški le-tega in okvirni stroški investicije v ogrevalno napravo, ter cene energentov in letni stroški ogrevanja. Po standardu SIST EN 14825:2016 je izračunan letni učinek ogrevanja s toplotno črpalko in primerjan z ostalimi tipi ogrevanja. Na koncu smo rezultate primerjali in predstavili skupno najugodnejšo možnost za ogrevanje stavbe na daljši rok (20 let). Energetska poraba stavbe temelji na podatkih energetske izkaznice in dosedanje porabe energenta za ogrevanje bloka, ter na podlagi meritev oziroma dosedanjih podatkov.
Keywords: Daljinsko ogrevanje, večstanovanjski blok, letni učinek ogrevanja, ekonomika različnih sistemov ogrevanja
Published: 22.09.2017; Views: 598; Downloads: 94
.pdf Full text (4,83 MB)

7.
VZPODBUJANJE MOTIVIRANOSTI V ORGANIZACIJI X
Barbara Peklar, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V moji diplomski nalogi sem želela raziskati motivacijo v podjetju X. Predvsem sem želela raziskati razlike v motiviranosti med različnimi generacijami in med spoloma. V teoretičnem delu diplomske naloge sem pisala o motivacijskih teorijah, o različnih generacijah in njihovih vrednotah, o demotivatorjih ter o motivaciji na splošno. V raziskovalnem delu sem si pomagala s statističnimi metodami. Raziskovalno orodje je bila anketa, ki so jo izpolnili zaposleni v organizaciji X. Anketirala sem 50 respondentov. Pri praktičnem delu moje diplomske naloge sem s pomočjo anketnega vprašalnika prišla do marsikaterega zanimivega spoznanja. Za vzpodbujanje motiviranja bi si zaposleni najbolj želeli finančnega nagrajevanja in dodatnih prostih dnevov. Če bi takšno nagrajevanje obstajalo, bi bili produktivnejši na svojem delovnem mestu. Poleg tega velik odstotek delavcev smatra, da njihovi zaposleni niso maksimalno motivirani. Tu se je potrdila moja hipoteza 1, ki je predpostavila da motivaciji v podjetju ni posvečeno dovolj pozornosti. Potrdila se je tudi hipoteza 2. V njej sem predpostavila, da so ocene glede dejavnikov motivacije, med različno starimi zaposlenimi različne. Rezultati anketnega vprašalnika so pokazali predvsem to, da moramo k motiviranju starejše generacije pristopiti drugače, kot k motiviranju mlajše in srednje generacije. Rezultate anketnega vprašalnika sem podrobno predstavila v zadnjem poglavju.
Keywords: motivacija, demotivatorji, generacijske razlike, motivacijske teorije, samomotivacija
Published: 02.11.2016; Views: 439; Downloads: 76
.pdf Full text (697,87 KB)

8.
PRIPRAVLJENOST EES NA ELEKTROMOBILNOST V SLOVENIJI
Jožef Peklar, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Naloga predstavlja trenutno stanje razvitosti elektromobilnosti v Sloveniji, njeno ekonomsko upravičenost ter elektroenergetske zmožnosti sistema za popolno elektrifikacijo osebnega prometa. Namen naloge je opozoriti na energijsko odvisnost Slovenije in na področja v energetiki, v katerih se bo pojavilo največ problemov zaradi uvedbe elektromobilnosti. Podan je tudi finančni izračun uvedbe elektromobilnosti osebnega prometa Slovenije ter dejanske elektroenergetske zmogljivosti mesta Maribor za elektromobilnost.
Keywords: elektromobilnost, električni avto, polnilna postaja, električno omrežje, elektroenergetski sistem
Published: 19.08.2016; Views: 1642; Downloads: 177
.pdf Full text (1,36 MB)

9.
Analiza zmogljivosti podatkovne baze MongoDB
Tom Peklar, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Živimo v času, ko je porast števila spletnih aplikacij in njihovih uporabnikov povzročila pravo podatkovno eksplozijo. Nastali situaciji relacijske podatkovne baze niso več kos, kar je povzročilo razvoj podatkovnih baz nove generacije, t.i. NoSQL podatkovnih baz. V diplomskem delu smo tako želeli ugotoviti, ali v primeru moderne spletne aplikacije z uporabo NoSQL podatkovne baze dosežemo boljše rezultate pri obdelavi podatkov. Najprej smo predstavili podatkovni model in njegovo preslikavo v podatkovne sheme posamičnih podatkovnih baz. Nato smo podatkovne baze napolnili s testnimi podatki in nad njimi izvedli teste, s katerimi smo poskušali simulirati delovanje moderne spletne aplikacije. V zaključnem delu smo opravili analizo in povzetek dobljenih rezultatov.
Keywords: SQL, NoSQL, MySQL, MongoDB, zmogljivost
Published: 04.12.2015; Views: 915; Downloads: 129
.pdf Full text (5,41 MB)

10.
PROGRAMSKI MODUL ZA MERJENJE ZVOČNE INTENZIVNOSTI V PROGRAMSKEM PAKETU DEWESOFT
Jernej Peklar, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Ovrednotenje lastnosti zvočnih virov, kot so zvočna moč in frekvenčni spekter, je zelo pomemben del postopka za identificiranje virov in uspešno odpravljanje hrupa. V sklopu diplomskega dela smo razvili programski modul, ki omogoča akustikom in ostali strokovni javnosti ovrednotenje teh lastnosti po metodi meritve zvočne intenzivnosti. V diplomskem delu smo podali definicijo zvoka in osnov tehnične akustike, ki so ključne za razvoj metode meritve zvočne intenzivnosti, predstavili priporočila standardov ISO 9614-1 in ISO 9614-2 za izvedbo meritve ter opisali postopek razvoja in implementacije metode za meritev zvočne intenzivnosti v programski modul, ki bo nadgradil obstoječi programski paket Dewesoft.
Keywords: zvok, zvočni tlak, zvočna intenzivnosti, zvočna moč, ISO 9614
Published: 28.10.2015; Views: 877; Downloads: 111
.pdf Full text (21,47 MB)

Search done in 0.31 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica