| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


41 - 50 / 60
First pagePrevious page123456Next pageLast page
41.
Postopki urejanja spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča
Polonca Krautberger, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu so predstavljeni postopki urejanja spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja. V teoretičnem delu je predstavljeno zemljišče glede namenske rabe, z razdelitvijo in opisi vsake rabe posebej. V jedru naloge so predstavljeni primeri, kje pridobimo podatke o zemljiščih skupaj s predpisi, ki se navezujejo nanje. Izpostavljeno je kmetijsko zemljišče, saj je v zadnjem delu diplomskega dela predstavljen konkreten primer celotnega postopka spremembe namembnosti od pridobivanja podatkov o lokacijski informaciji do pridobitve gradbenega dovoljenja za gradnjo.
Keywords: sprememba namembnosti, kmetijsko zemljišče, lokacijska informacija, gradbeno dovoljenje
Published: 12.09.2016; Views: 1125; Downloads: 127
.pdf Full text (2,97 MB)

42.
KARTOGRAFSKE PODLAGE ZA IZVEDBO GRADNJE SEVERNE OBVOZNICE BLED
Rok Kalan, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V projektni nalogi predstavljamo severno obvoznico Bled. Najprej opišemo potek trase: kje bo potekala, kaj bo spremenjeno in kako bo sestavljena. V nadaljevanju predstavimo prednosti in slabosti izgradnje obvoznice in kakšen vpliv bo imela na mesto Bled. Predvsem nas zanima, kako bo obvoznica vplivala na turizem, gospodarstvo in dnevne migracije. Ker pa smo danes vse bolj naravovarstveno osveščeni, smo ugotavljali tudi, kakšen vpliv bo obvoznica imela na okolje. Hoteli smo ugotoviti, kakšno je mnenje javnosti o izgradnji obvoznice, ki smo ga ugotavljali s pomočjo ankete, in rezultate predstavili na koncu projektne naloge.
Keywords: severna obvoznica Bled, turizem, tranzit, varstvo okolja
Published: 14.09.2016; Views: 483; Downloads: 40
.pdf Full text (3,83 MB)

43.
VLOGA GEODEZIJE PRI UGOTAVLJANJU KAKOVOSTI OSONČENJA STAVB
Luka Vocovnik, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je obravnavana problematika zmanjšanja osončenja in s tem povezane slabše kvalitete bivanja v obstoječih stanovanjskih objektih, zaradi umestitve novogradnje bloka v njhovi neposredni okolici. V nalogi bomo predstavili značilnosti in pomen naravnega osončenja ter prikazali vpliv osončenja na realnem primeru. S pomočjo geodetskih meritev na terenu smo izdelali 3D-model osončenja obstoječega stanja in stanja pred izgradnjo bloka. Model osončenja smo izvedli s pomočjo programa Google SketchUp 2016.
Keywords: geodezija, gradbeništvo, študija osončenosti, bivalne razmere, senčenje, Maribor
Published: 06.09.2016; Views: 1576; Downloads: 78
.pdf Full text (2,25 MB)

44.
ANALIZA DOLOČITVE VIŠIN Z RAZLIČNIMI GEODETSKIMI METODAMI
Nataša Božić, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je bil primerjati opremo in metode izmere za GNSS-meritve in ugotoviti natančnost rezultatov. V prvem delu smo predstavili zgodovinski pregled tahimetrov in GNSS-metod. V drugem delu smo opisali uporabljeno opremo in metode izmere. Podrobneje smo opisali statično metodo GNSS-izmere, katera velja za najbolj natančno izmed vseh naštetih metod, saj pridobimo koordinate točk z nekaj milimetrsko natančnostjo. V tretjem delu je opisana obdelava GNSS meritev in rezultati z analizo meritev. Meritve smo izvajali s sprejemnikom Topcon Hiper V in elektronskim tahimetrom Leica TS50. Dobljene rezultate smo obdelali v programu Microsoft Office Excel, v katerem smo narisali grafe. Iz grafov smo dobili podatke, iz katerih smo izračunali povprečno višino in standardno deviacijo meritve. Pričakovali smo, da so meritve elektronskega tahimetra bistveno natančnejše od GNSS meritev, zato smo meritve tahimetra vzeli kot refenčne. Tako smo lahko še izračunali za koliko se z GNSS meritvijo približamo referenčnim meritvam. Analiza je pokazala, da povprečno odstopanje vseh GNSS meritev od referenčne vrednosti znaša 5,1 mm. Standardna deviacija meritev s tahimetrom znaša 0,0042 mm, s Topcon Hiper V pa 0,3570 mm. Tukaj govorimo o zelo visoki natančnosti, je pa potrebno prej preveriti za katere namene se bo ta določena višina uporabila in jo tudi temu primerno zaokrožiti. Ugotovili smo, da bi se praviloma natančnost GNSS-meritev s Topcon Hiper V instrumentom izboljšala z daljšim časom izmere.
Keywords: gradbeništvo, geodezija, GNSS, natančnost, tahimeter, višinomerstvo
Published: 15.09.2016; Views: 580; Downloads: 43
.pdf Full text (2,49 MB)

45.
VRSTE IN UPORABA GEODETSKIH PODLAG PRI IZGRADNJI PROMETNIC
Damjan Pungaršek, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Povzetek Diplomska naloga prikazuje geodetske podlage ki se uporabljajo pri izgradnji prometnic in kako pomembna je vloga geodeta od začetka do zaključka projekta. Prikazali smo kako pomembna je kvaliteta geodetskih podlag pri celotnem projektu izgradnje prometnic od idejne zasnove do zaključka projekta. Na začetku diplomske naloge smo opisali osnove kartografije z njenimi začetki in prikazali tematske karte s katerimi se srečujemo. Pri celotnem projektu izgradnje prometnic se more upoštevati Pravilnik o geodetskem načrtu, Pravilnik o projektiranju cest in Pravilnik o gozdnih prometnicah, če projektiramo gozdno pot. Prikazane so prav tako vrste geodetskih podlag katere služijo kot temelj pri vseh geodetskih fazah za projektiranje in izgradnjo prometnic. Opisali smo geodetske faze in vlogo geodeta pri projektiranju in izgradnji objekta. Sem spadajo geodetska dela pred izgradnjo, med izgradnjo in po izgradnji objekta. Pred posegom v prostor pridobimo v zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture podatke o infrastrukturi, ki se nahaja na določeni lokaciji, saj lahko le tako preprečimo morebitne poškodbe infrastrukture na terenu. Poleg podatkov zbranih v zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture so nam poleg terenskih meritev v pomoč tudi podatki v digitalni obliki, ki se nahajajo v geografskem informacijskem sistemu. V zadnjem delu smo predstavili geodetske podlage na praktičnem primeru krožišča med Streliško cesto in Ljubljansko ulico v Mariboru.
Keywords: geodetske podlage, izgradnja prometnic, geodetski načrt
Published: 15.09.2016; Views: 343; Downloads: 37
.pdf Full text (1,76 MB)

46.
POGREŠKI PRI NIVELIRANJU, NJIHOVA ANALIZA IN ODPRAVA
Ajdin Omeragić, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo najprej na splošno opisali višinomerstvo, nato pa smo predstavili različne tipe višinomerstva. Opisali smo niveliranje, inštrumente, različne metode niveliranja, pogreške pri niveliranju ter njihovih popravkih. Izbrali smo eno metodo, izmerili teren okoli FGPA in obdelali podatke v programu Columbus. Ugotovili smo, kako pride do pogreškov pri niveliranju.
Keywords: gradbeništvo, niveliranje, višinomerstvo, geodezija, analiza, pogreški
Published: 23.09.2016; Views: 443; Downloads: 68
.pdf Full text (3,35 MB)

47.
IZBOLJŠAVA SPLETNEGA GIS PREGLEDOVALNIKA OBČINE RAČE - FRAM
Gregor Ovnik, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V prvem delu diplomskega dela so v splošnem predstavljeni geografski informacijski sistemi, principi, po katerih delujejo, zgodovina sistemov in njihova uporaba. V nadaljevanju je izvedena primerjava med predhodnim in trenutnim GIS sistemom občine Rače - Fram. Jedro diplomskega dela se osredotoča na spletni GIS pregledovalnik podjetja Geofoto d.o.o., ki je posebej razvit za potrebe občine Rače - Fram. Predstavljeno je obstoječe stanje spletnega GIS pregledovalnika z možnostmi izboljšave podatkovnih slojev kanalizacija in vodovod za večjo avtomatizacijo procesov občinske uprave občine Rače - Fram.
Keywords: Geografski informacijski sistemi, spletni pregledovalnik, podatkovni sloji, strežnik.
Published: 05.10.2016; Views: 512; Downloads: 48
.pdf Full text (2,36 MB)

48.
VEČKRATNA IZMERA IN IZRAVNAVA NIVELMANSKE ZANKE MARIBOR SMETANOVA - JUG
Katja Vuk, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo v prvem delu opisali zgodovino geodezije in dveh uporabljenih geodetskih instrumentov. V drugem delu diplomskega dela smo izpostavili namen diplomskega dela, ki je primerjati pridobljene podatke s pomočjo uporabe geodetskih instrumentov. Uporabili smo dva instrumenta: optični (klasični) nivelir Nikon AE-7C in elektronski (digitalni) nivelirLeica Sprinter 100M, katera smo v nadaljevanju tudi opisali. Sledi opis večkratne izmere in izravnave nivelmanske zanke. Cilj naloge je primerjati natančnost rezultatov za oba nivelirja na podlagi analize meritev pridobljenih na terenu. V tretjem delu diplomskega dela smo namreč prikazali te rezultate in analizo meritev. Opisali sem napake in vrste pogreškov, ki so se pojavili zaradi nenatančnosti. Na podlagi določevanja višinskih razlik, smo na koncu izravnali višinsko izmero nivelmanske zanke s pomočjo računalniškega programa Columbus 3.8. Končne rezultate smo primerjali med seboj in jih analizirali. Diplomsko delo smo zaključili s sklepom in podanim predlogom izboljšave meritev.
Keywords: geodezija, geodetska oprema, primerjava pomika, niveliranje
Published: 26.09.2016; Views: 357; Downloads: 35
.pdf Full text (1,49 MB)

49.
Gis sistemi s podporo v odprtokodnih programih
Matjaž Buček, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov. V prvem delu so predstavljeni geografski informacijski sistemi ter njihovo delovanje in uporabnost. Na kratko je opisana zgodovina razvoja GIS sistemov. Drugi del diplomskega dela zajema analiziranje že znanih podatkov v novejših odprtokodnih programih, v tem primeru s programom Quantum Gis.
Keywords: geografski informacijski sistemi, odprtokodni programi, Quantum Gis
Published: 31.01.2017; Views: 1022; Downloads: 66
.pdf Full text (3,64 MB)

50.
Primerjava metod zakoličbe dolžinskih objektov in velikih površin
Gregor Leskovšek, 2017, master's thesis

Abstract: Namen magistrskega dela je bila primerjava metod zakoličbe dolžinskih objektov in velikih površin. Proces zakoličevanja se razlikuje od vrste objekta, ki ga zakoličujemo. Povzeli smo glavne značilnosti zakoličbe stanovanjskih, dolžinskih ter komunalnih objektov. Teoretično smo prikazali tudi izvedbo višinske zakoličbe s pomočjo nivelirja. Določeno pozornost smo namenili zahtevani merski natančnosti pri opravljanju geodetskih dejavnosti ter povezavi med gradbeno in mersko natančnostjo zakoličevanja. V magistrskem delu smo spoznali različne načine zajemanja podatkov za potrebe geodetske stroke. Posebno pozornost smo namenili metodi izmere GNSS ter metodi z elektronskim tahimetrom. Primerjali smo natančnost zakoličbe med obema načinoma zajemanja podatkov. Praktični primer smo izvedli s sistemom GNSS Topcon Hiper V in z elektronskim tahimetrom priznanega švicarskega proizvajalca Leica TS50. Analiza je pokazala, da je zakoličevanje natančnejše z uporabo elektronskega tahimetra, vendar tudi uporaba metode izmere GNSS omogoča dovolj natančno izvedbo zakoličbe dolžinskih kot tudi enostavnih stanovanjskih objektov.
Keywords: gradbeništvo, geodezija, zakoličbe, natančnost
Published: 04.04.2017; Views: 829; Downloads: 70
.pdf Full text (4,17 MB)

Search done in 0.36 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica