| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


21 - 30 / 85
First pagePrevious page123456789Next pageLast page
21.
Racionalizacija oskrbovalne verige prehrambenih proizvodov v Kolinski : magistrsko delo
Barbara Milač, 2002, master's thesis

Abstract: Racionalizacija oskrbovalne verige prehrambenih proizvodov v Kolinski
Keywords: Slovenija, živilska industrija, industrijsko podjetje, Kolinska, preskrbovalne verige, logistika, case study, racionalizacija, modeli
Published in DKUM: 10.07.2015; Views: 1496; Downloads: 126
URL Link to full text
This document has many files! More...

22.
MODEL OPTIMALNEGA TRANSPORTA KONTEJNERJEV (TEU) MED VZHODNIMI DRŽAVAMI ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE IN DRŽAVAMI ZAHODNE EVROPE
Hugo Maučec, 2014, doctoral dissertation

Abstract: Kontejnerji omogočajo unitizacijo tovora, kar pomeni hitrejše natovarjanje in raztovarjanje vozil, možnost izgube tovora je manjša, zmanjšuje se možnost za krajo pošiljk, olajšuje se skladiščenje pošiljk ter zmanjšujejo se stroški embaliranja. Transport kontejnerjev je najhitreje rastoči sektor v pomorski industriji zadnji dve desetletji. Rast transporta kontejnerjev spodbujajo gospodarska rast, proces globalizacije, liberalizacija transporta in outsourcing. Rast transporta kontejnerjev so vzpodbudile tudi spremembe v načrtovanju strategij prevoznikov in razvoj pomorskih luk. Takšen razvoj sproža regionalne razlike v aktivnostih, povezanih z uvozom in izvozom ter povzroča neuravnovešenost v usmerjanju kontejnerskih tokov. Pomorske kontejnerske linije so tako izpostavljene številnim izzivom v visoko tekmovalnem okolju, čigar posledica je povečanje povpraševanja uporabnikov po visoki kakovosti transportnih storitev ob najnižjih skupnih stroških. Glavni cilj te doktorske disertacije je optimirati prekomorske transportne poti in tako skrajšati čas ter ceno transporta kontejnerjev med vzhodnimi državami ZDA in državami zahodne Evrope kot del logističnega sistema v transnacionalnem kontekstu ter definirati in izračunati stopnjo razvoja pomorskih kontejnerskih terminalov v vzhodnih državah ZDA in v državah zahodne Evrope. V raziskavi smo modelirali šest optimizacijskih modelov transporta. Prvi optimizacijski model (Z1) transporta kontejnerjev po morju iz pomorskih kontejnerskih terminalov vzhodnih držav ZDA (PKT/A) v države zahodne Evrope (PKT/E) je bil modeliran za optimiranje z metodo celoštevilčnega linearnega programiranja v programskem orodju Lingo 14, pri kateri je bil kriterij optimiranja cena transporta kontejnerjev. Drugi optimizacijski model (Z2) je bil modeliran za optimiranje z metodo celoštevilčnega linearnega programiranja v programskem orodju Lingo 14 in z upoštevano stopnjo razvoja pomorskih kontejnerskih terminalov v državah zahodne Evrope Sr, kjer je bil tudi kriterij optimiranja cena transporta kontejnerjev. Ker se v kontejnerjih pogosto transportira tudi hitro pokvarljivo blago, se prioriteta daje kriteriju optimiranja časa transporta pred kriterijem cene transporta. V teh primerih namenska funkcija ostaja linearna. Tretji optimizacijski model (Z3T) je bil modeliran za celoštevilsko linearno programiranje časa transporta. Četrti optimizacijski model (Z3C) je bil za tem modeliran za optimizacijo cene transporta, pri čemer se upoštevajo rezultati predhodne optimizacije po času (Z3T). Peti optimizacijski model (Z4T) je bil modeliran za celoštevilsko linearno programiranje časa transporta. Šesti optimizacijski model (Z4C) je bil za tem modeliran za optimizacijo cene transporta z upoštevano stopnjo razvoja pomorskih kontejnerskih terminalov v državah zahodne Evrope Sr, pri čemer se upoštevajo rezultati predhodne optimizacije po času transporta kontejnerjev (Z4T). Z razvojem in uporabo optimizacijskih modelov celoštevilčnega linearnega programiranja je možno znatno zmanajšati ceno in čas transporta kontejnerjev med pomorskimi kontejnerskimi terminali v vzhodnih državah ZDA in v državah zahodne Evrope, pri čemer smo pri snovanju modela upoštevali naslednje elemente: 1) prometna infrastruktura in prometna suprastruktura, 2) vpliv inteligentnega informacijskega sistema, 3) bruto domači proizvod, 4) prometna ekologija, 5) prometni tokovi, 6) inovacije, 7) varnost in varovanje ter 8) prometna energija, katerih uvedba v praktičnem smislu predstavlja zmanjšanje cene in časa transporta kontejnerjev med kontejnerskimi terminali vzhodnih držav ZDA in držav zahodne Evrope. Iz raziskave se dajo razbrati različne smeri. Prvič, s konkretnimi ocenitvami in kalkulacijami je dokazana hipoteza 1, da se z optimizacijo blagovnih kontejnerskih tokov med pomorskimi kontejnerskimi terminali v vzhodnih državah ZDA in v državah zahodne Evrope celotna cena transporta kontejnerjev zmanjša in sicer za 3 %. Pri optimalni rešitvi, kjer je vključena stopnja r
Keywords: Kontejnerski transport, pomorski kontejnerski terminali, optimiranje transporta kontejnerjev, celoštevilsko linearno programiranje.
Published in DKUM: 03.11.2014; Views: 2610; Downloads: 228
.pdf Full text (6,33 MB)

23.
Poslovna politika v funkciji uspešnosti poslovanja Luke Koper
Tomaž Lotrič, Ratko Zelenika, Tina Velenšek, 2010, review article

Abstract: S procesom globalizacije in mednarodnega povezovanja je prepletena tudi Slovenija, oziroma Luka Koper. Obstoječe in načrtovane povezave s srednjo in vzhodnoevropskimi državami preko pristanišča v Kopru predstavljajo pomembno priložnost za celotno slovensko gospodarstvo. Tako ima Luka Koper, kot največje vozlišče pomorskega, železniškega in cestnega prevoza v Sloveniji, pomembno vlogo v prevozni verigi blaga. Leži na najkrajši prevozni poti, ki povezuje srednjo in vzhodno Evropo z državami Sredozemlja in državami Bližnjega, Srednjega in Daljnega vzhoda. Pri tem pa članek podaja možnosti razvoja Luke Koper iz predpostavk poslovne politike. Na težnji nadaljnjega trajnostnega razvoja ob učinkoviti normativni ureditvi dejavnikov uspešnosti proizvodne politike, kadrovske politike in viziji tržne politike, kot sodobne luke za srednjo in vzhodno Evropo. Pri tem pa ob zavisti ekološke politike podjetja in regije ter ob profitabilni finančni politiki vzpostaviti razvojno politiko Luke Koper v celostni logistično distribucijski center širše regije.
Keywords: poslovna politika, proizvodna politika, kadrovska politika, tržna politika, ekološka politika, finančna politika, razvojan politika, Luka Koper
Published in DKUM: 31.05.2012; Views: 2278; Downloads: 82
URL Link to full text

24.
Tarife u funkciji uspješnosti poslovanja pomorskih brodara
Ratko Zelenika, Marina Zanne, Elen Twrdy, 2008, original scientific article

Abstract: Pomorsko brodarstvo je djelatnost koja posluje na turbulentnome, redovito, međunarodnom pomorskom tržištu, koje je dinamično i brzo promjenljivo jer je pod utjecajem brojnih ekonomskih, političkih, socijalnih, ekoloških i drugih čimbenika. Djelatnost koja postoji već stoljećima danas je sve strože regulirana i kontrolirana, i dostizanje uspješnoga ili čak optimalnog poslovanja zahtjevna je zadaća, koja iziskuje brojna znanja, spretnosti i iskustva. U doba kad postoje brojni brodari kojih je poslovanje dijelom, ali zasigurno ne u cijelosti, okarakterizirano stanjem na tržištu, pa iskaču oni uspješniji, oni koji znaju i u stanju su aplicirati različite tarife: proporcionalne, degresivne, progresivne ili preferencijalne, a da istodobno negube komitente, već da ih u jakoj konkurenciji dobivaju sve više i pri tome postižu sve veći profit. To, zapravo, znači da im utvrđene tarife istodobno pokrivaju sve interne i eksterne troškove poslovanja, a u njima postavljeni uvjeti štite brodara, i tako mu omogućavaju uspješno i profitabilno poslovanje. Brodar mora redovito komparirati planirano i ostvareno poslovanje kako bi pravodobno mogao reagirati na odstupanja. To čini na osnovi brojnih pokazatelja koje većinom izvlači iz osnovnih financijskih izvještaja, koji se dijele u tri glavne skupine. To su: pokazatelji uspješnosti, pokazatelji stabilnosti i pokazatelji aktivnosti. Za svaku djelatnost, pa tako i pomorsko brodarstvo, znaju se intervali prosječnih vrijednosti tih pokazatelja, pa oni brodarima mogu služiti kao orijentir s pomoću kojih analiziraju učinkovitost i uspješnost svojega poslovanja.
Published in DKUM: 31.05.2012; Views: 1189; Downloads: 34
URL Link to full text

25.
VLOGA SLOVENSKIH IN MEDNARODNIH PRAVNIH VIROV V ŽELEZNIŠKEM PROMETU
Peter Bukovec, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Železniški transport je voden način kopenskega transporta, namenjenega za vlake, ki prevažajo tako potnike kot tovor. Je ena izmed mlajših prometnih panog, ki se je začela razvijati po iznajdbi parnega stroja v 19. stoletju. Za uradni začetek železnice v Sloveniji pa velja 2. junij 1846, ko je bila odprta železniška proga Gradec-Celje in je takrat prvič zapeljal vlak po slovenskih tleh. Čeprav je železniški prevoz mlajša prometna panoga je bistvenega pomena prometnega sistema vsake posamezne države, ter je z vidika kakovosti in učinkovitosti transporta dokaj dobro organizirana. Ima pa železniški promet dovolj pomembno prednost, če ekologije niti ne omenjamo na področju varnosti. Med pozitivne dejavnike železniškega prometa uvrščamo prav tako veliko zanesljivost, ki zagotavlja dobro poslovanje podjetja in razmeroma gosto omrežje Slovenskih železnic. Železniški promet je voden in poteka na osnovi postavljenih pravnih virov, na podlagi katerih poteka proces dela pri prevoz tovora kakor tudi potnikov. V domačem prometu se praviloma uporabljajo domači slovenski pravni viri in v mednarodnem prometu mednarodni pravni viri. V prometu je najvažnejše upoštevanje domačih norm in prometnih predpisov ter pravilnikov, ki so temeljnega pomena za dobro in racionalno delovanje Slovenskih železnic, na mednarodni ravni pa upoštevanje mednarodnih predpisov, ter pravilnikov.
Keywords: transport, železniški promet, tovorni promet, železniško pravo, pravni viri, pravni odnosi, zakon
Published in DKUM: 24.02.2012; Views: 1808; Downloads: 167
.pdf Full text (471,74 KB)

26.
SLOVENSKI IN MEDNARODNI PRAVNI VIRI V FUNKCIJI UREJANJA KVALITETNIH ODNOSOV MED PRAVNIMI SUBJEKTI V ŽELEZNIŠKEM PROMETU
Boštjan Glodež, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Železniški promet predstavlja enega najpomembnejših dejavnikov prevoza v notranjem in mednarodnem prometu, tako z vidika varnosti, kot tudi z vidika ekonomičnosti, hitrosti in zanesljivosti. Zato so še toliko bolj potrebni ustrezni slovenski in mednarodni pravni viri, ki urejajo pogodbene odnose med strankami, ki sodelujejo v železniškem prevozu. V diplomskem delu so predstavljeni slovenski in mednarodni pravni viri v železniškem prometu, opredeljene so temeljne značilnosti pogodbe o prevozu tovora po železnici, iz katere izhajajo obveznosti, pravice in odgovornosti, s katerimi urejamo odnose med pravnimi subjekti v železniškem prometu. Na osnovi pridobljenih spoznaj je na koncu podan predlog ukrepov za afirmacijo železniškega prava v Sloveniji.
Keywords: transport, železniški promet, železniško pravo, pravni viri, pravni odnosi
Published in DKUM: 17.10.2011; Views: 2209; Downloads: 142
.pdf Full text (964,85 KB)

27.
VLOGA ŠPEDITERJA PRI UPORABI IN AFIRMACIJI KONTEJNERIZACIJE
Jure Grušovnik, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava špediterja in njegovo vlogo pri uporabi in afirmaciji kontejnerizacije. Na začetku so predstavljene teoretične značilnosti o špediciji in špediterjih, podane so pomembnejše karakteristike kontejnerizacije, predstavljen je špediter kot operator multimodalnega transporta. Prav tako so podani statusi, obveznosti in pravice špediterja v sistemu kontejnerizacije. V zadnjem delu so podani ukrepi za afirmacijo špediterja kot operatorja globalnega sistema kontejnerizacije.
Keywords: Špediter, špedicija, kontejnerizacija, uporaba in afirmacija kontejnerizacije, operator multimodalnega transporta,
Published in DKUM: 06.12.2010; Views: 2345; Downloads: 270
.pdf Full text (912,75 KB)

28.
PRAVNI VIRI V FUNKCIJI PRIMERNEGA IZOBRAŽEVANJA POKLICNIH VOZNIKOV V CESTNEM PROMETU
Miran Pušnik, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Voznik je najpomembnejši dejavnik v transportnem sektorju. Spreten in strokovno dobro usposobljen voznik ima mnogo več možnosti, da prepreči nesrečo in s tem reši življenje sočloveku, istočasno pa zmanjša tudi porabo goriva in zniža stroške vzdrževanja. Dober način vožnje vpliva na enakomernejši potek prometa, s tem pa tudi na manjšo porabo goriva globalno in na manjše onesnaževanje okolja. Diplomsko delo podaja osnovne značilnosti izobraževanja poklicnih voznikov v cestnem prometu. V njem je opisan celotni postopek izobraževanja poklicnih voznikov v cestnem prometu. Predstavljeni so pomembnejši pravni viri iz področja izobraževanje poklicnih voznikov v cestnem prometu, tako slovenskih, kot tudi mednarodnih. Razčlenjene so teoretične značilnosti izobraževanja poklicnih voznikov, specifičnosti izobraževanja poklicnih voznikov na podlagi pridobitve temeljnih poklicnih kvalifikacij. Na koncu pa je podan predlog ukrepa za primerno izobraževanje poklicnih voznikov na osnovi temeljnih poklicnih kvalifikacij za poklicne voznike v cestnem prometu.
Keywords: voznik, izobraževanje poklicnih voznikov, cestni promet, prevozi, kvalifikacije
Published in DKUM: 19.01.2010; Views: 3450; Downloads: 290
.pdf Full text (978,16 KB)

29.
VLOGA PRAVNIH VIROV V CESTNEM PROMETU
Andrijana Mančić, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Cestni promet poteka po cestni infrastrukturi, le-ta pa je v okolici, ki ima svoje zakonitosti. Cestno prometno varnost definiramo z znanimi faktorji varnosti. To so: človek, vozilo, cesta in okolica. Iz navedenega lahko sklepamo, da je potrebno zagotoviti sinergijo med posameznimi faktorji in širše, med vsemi elementi, ki kakor koli vplivajo na odvijanje cestnega prometa. Cestni promet je voden na osnovi pravnih virov. Ne smemo zanemariti tudi miselnosti oziroma psihološke komponente udeležencev v cestnem prometu. Prevoz blaga in potnikov v cestnem prometu poteka na osnovi postavljenih pravnih virov. Praviloma se v domačem prometu uporabljajo domači pravni viri in v mednarodnem prometu mednarodni pravni viri. Za nemoten potek prometa doma in v tujini je značilno, da so pravni viri med seboj primerljivi, saj so na primer prometni znaki povsod enaki in imajo isti pomen. Mednarodni pravni viri so: konvencija o pogodbi za mednarodni prevoz blaga po cesti CMR, konvencija za mednarodni cestni prevoz potnikov in prtljage CVR, konvencija za mednarodni cestni transport TIR, evropski sporazum o cestnem prevozu nevarnih stvari v mednarodnem transportu ADR in bilateralni sporazumi med državami. V domačem prometu se uporabljajo pravni viri.
Keywords: transport, pravni viri, cestno pravo, prometno pravo ...
Published in DKUM: 23.12.2009; Views: 4826; Downloads: 526
.pdf Full text (518,46 KB)

30.
TARIFE V CESTNEM TOVORNEM TRANSPORTU
Nataša Rataj, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V transportu imamo različno oblikovane sisteme za oblikovanje cen oziroma tarif transportnih storitev. Pod tarifo razumemo določila, s pomočjo katerih se določi celotna prevoznina. Načela tarifne politike se ne nanašajo samo na načela teorije tarifne politike, ampak tudi na način izdelave tarif. Od tega, kako je postavljena tarifna shema, ki vpliva na višino tarifnih postavk, je odvisno ali bo neka tarifa ustrezala ciljem tarifne politike.
Keywords: promet, transport, cene, tarife …
Published in DKUM: 21.12.2009; Views: 3263; Downloads: 336
.pdf Full text (1,59 MB)

Search done in 0.26 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica