| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


61 - 70 / 162
First pagePrevious page3456789101112Next pageLast page
61.
PREDLOG UREDITVE TURISTIČNO REKREACIJSKE TOČKE V LIBOJAH - PLEZALIŠČE KOTEČNIK
Nika Veljanovski, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem seminarju smo se osredotočili na potencialne možnosti razvoja turizma, povezanega s plezališčem Kotečnik. V prvem poglavju smo opredelili področje raziskave in problem, ki je pritegnil našo pozornost, namen, cilje ter osnovno trditev, ki smo jo preverjali v diplomskem delu. Drugo poglavje je predstavljal teoretični del, v katerem smo se seznanili z elementi turistične ponudbe, ki so potencialno relevantni za razvoj turizma v plezališču Kotečnik. Najprej smo predstavili, kako pomemben je šport v turizmu, saj se vse več ljudi odloča svoj prosti čas preživeti aktivno. V nadaljevanju smo predstavili še destinacijski menedžment kot pomemben element kompleksnega upravljanja turizma v nekem kraju. Tretje poglavje je bilo namenjeno predstavitvi kraja ter plezališča. Na začetku poglavja smo predstavili Krajevno skupnost Liboje, ponudbo športa in rekreacije v njej, zgodovinsko dediščino ter nastanitvene kapacitete. Nadaljevali smo z opisom plezališča Kotečnik, njegovih sektorjev in njegovega razvoja. V četrtem poglavju smo izdelali SWOT analizo in analizirali rezultate anketiranja, ki smo jih ustrezno komentirali in jih prikazali s pomočjo grafov in tabel. Peto poglavje je bilo v celoti namenjeno predstavitvi predlogov, ki bi po našem mnenju izboljšali turistično organiziranost ter promocijo ponudbe plezališča Kotečnik.
Keywords: turizem, turistična ponudba, turistična destinacija, potencialni razvoj, Krajevna skupnost Liboje, plezališče Kotečnik, šport, šport v turizmu, predlogi za izboljšanje.
Published: 27.11.2012; Views: 1384; Downloads: 115
.pdf Full text (2,35 MB)

62.
Mladostniki in tveganja v spletnih socialnih omrežjih - študija primera : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
Nika Punčoh, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Spletna socialna omrežja so postala ena najbolj uporabljanih in tudi nevarnih omrežij za mladostnike, kjer jim je omogočeno tudi ohranjanje stikov. Pri slednjem pa je treba poudariti, da se poleg ugodnosti in prednosti, ki jih nudijo spletna socialna omrežja, pojavljajo tudi nevarnosti ter tveganja. Diplomska naloga predstavlja mladostnike in tveganja na spletnih socialnih omrežjih. Namen naloge je to področje podrobneje razčleniti in predstaviti ključne točke tveganja, ki na mladostnike prežijo prek spletnih socialnih omrežij. Predstavljena je splošna uporaba Facebooka in Myspacea med mladostniki ter število uporabnikov med spoloma. Z namenom predstavitve varnega načina uporabe spletnih socialnih omrežij so obravnavane zlorabe mladostnikov in njihovih podatkov ter trajnih posledic zaradi napačnih objav posameznika v kasnejšem življenjskem obdobju. Opisana in predstavljena so tveganja v omenjenih spletnih socialnih omrežjih. S pomočjo analize so predstavljene nezakonite in škodljive vsebine za mladostnike, kot so nasilje, pornografija, nadlegovanje, sovražni govor … S pomočjo anketnega vprašalnika, izvedenega na Osnovni šoli Braslovče in v Šolskem centru - Celje, je preverjeno stanje med našimi mladostniki. Vsekakor je treba poudariti in nakazati, kako morajo starši postopoma poučevati, pa tudi nadzirati mladostnikovo početje na spletnih socialnih omrežjih, da ne pride do zlorab, in kakšna je poučenost med starši ter sodelovanje z mladostniki. Predstavljeno je tudi, na kakšen način poučujejo mladostnike na šolah in kakšne pogoje imajo ti glede dostopa do spletnih socialnih omrežij. Predstavljena je tudi zaščita šolskih računalnikov, ki preprečuje dostop do neprimernih vsebin.
Keywords: svetovni splet, socialna omrežja, tveganja, nevarnosti, mladostniki, diplomske naloge
Published: 05.10.2012; Views: 1968; Downloads: 324
.pdf Full text (1,84 MB)

63.
PREVERJANJE UČINKOVITOSTI DELOVANJA MALE RASTLINSKE ČISTILNE NAPRAVE
Nika Zrilič, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava problematiko s področja onesnaženja voda. Obravnava opis male rastlinske čistilne naprave, vire in lastnosti odpadnih voda, opis delovanja rastlinske čistilne naprave, njene lastnosti ter aktualno zakonodajo s področja malih komunalnih čistilnih naprav. V diplomskem delu so prikazane analize za eksperimentalni del študije, na osnovi katerih smo kasneje lahko ocenjevali učinkovitost delovanja. Diplomsko delo prikazuje študijo delovanja rastlinske čistilne naprave, za katero smo se odločili, da jo bomo spremljali v časovnem intervalu enega leta, kar pomeni od leta zasaditve pa vse do poletja 2012. Na čistilno napravo je priključeno 25 stanovanjskih hiš in ima kapaciteto 49 PE. Rezultati meritev, ki smo jih opravili v sklopu preverjanja učinkovitosti delovanja, kažejo, da je mala rastlinska čistilna naprava učinkovita in ni preobremenjena pri svojem delovanju. Ugotovili smo, da je mala rastlinska čistilna naprava dosegla najboljše rezultate po enoletnem prirastku rastlin, ki so se dovolj razrasle in prevzele svojo polno funkcijo delovanja. S takšnimi rezultati pa smo prav tako ugodili zahtevam slovenske zakonodaje.
Keywords: rastlinska čistilna naprava, odpadne vode, čiščenje odpadnih voda
Published: 16.10.2012; Views: 2658; Downloads: 394
.pdf Full text (2,70 MB)

64.
Razdaljno magično označevanje grafov
Nika Švaljek, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Razdaljno magično označevanje grafa je bijekcija f : V -> {1, 2,...,n}, z lastnostjo, da obstaja taka konstanta k, da za vsako vozlišče x grafa velja, f(x_1)+f(x_2)+...+f(x_j)= k, kjer je y_i (i = 1,...,j) iz odprte okolice vozlišča x. Diplomsko delo obravnava razdaljno magično označevanje polnih dvodelnih in polnih tridelnih grafov. V prvem poglavju so predstavljeni osnovni pojmi teorije grafov s poudarkom na polnih večdelnih grafifih in barvanjih grafa. V drugem delu najprej predstavimo potreben pogoj za obstoj razdaljno magičnega označevanja. Glavni rezultat tega poglavja je karakterizacija polnih dvodelnih in polnih tridelnih grafov, za katere obstaja razdaljno magično označevanje. Delo zaključimo s seznamom različnih družin grafov, za katere razdaljno magično označevanje ne obstaja.
Keywords: teorija grafov, razdaljno magično označevanje, k - regularni graf, večdelni graf, polni dvodelni graf, polni tridelni graf
Published: 27.03.2013; Views: 1549; Downloads: 141
.pdf Full text (1,86 MB)

65.
Agresivno in reproduktivno vedenje hišnega murna (Acheta domesticus)
Nika Švaljek, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Tema diplomske naloge je bila preučiti reproduktivno in agresivno vedenje hišnega murna (Acheta domesticus). Preučevali smo odrasle murne gojene v terariju, ki smo jih pred opazovanjem vedenja izolirali in namestili v manjše terarije. Opazovali smo reproduktivno vedenje samca in samice ter agresivno vedenje dveh samcev. Izdelali smo kataloga vedenjskih vzorcev za vsako vedenje posebej in izdelali etograme. Izkazalo se je, da je reproduktivno vedenje zelo stereotipno in da si vedenjski vzorci sledijo v določenem zaporedju. Začne se s samčevim pozivnim napevom, sledi srečanje samca in samice z dotikom anten. Nato se pozivni napev spremeni v napev dvorjenja, ki vodi v parjenje. Po parjenju samec varuje samico, ko le–ta leže jajčeca. Tudi agresivno vedenje je stereotipno in se začne s klicanjem enega izmed samcev. Samca se prepoznata z dotikom anten, sledi pretep, ki traja, dokler se eden izmed samcev ne umakne. Pri agresivnem vedenju so tekom borbe prisotni različni vedenjski vzorci, njihova prisotnost in intenziteta pa je odvisna od agresivnosti oziroma dominantnosti osebkov. Opazili smo mečevanje z antenami, razpiranje mandibul, grizenje, dvigovanje telesa v grozilno pozo, brcanje, zaletavanje z glavama. Po končani borbi je vedno sledil še pregon poraženega in agresivni napev dominantnega.
Keywords: hišni muren, Acheta domesticus, reproduktivno vedenje, agresivno vedenje, etogram
Published: 25.10.2013; Views: 1325; Downloads: 90
.pdf Full text (1,91 MB)

66.
RAZLIKA MED GLASSERJEVO KVALITETNO ŠOLO IN TRADICIONALNO ŠOLO
Nika Kogovšek, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga z naslovom Razlike med tradicionalno šolo in Glasserjevo kakovostno šolo je sestavljena iz dveh delov. V prvem, teoretičnem delu, je opisana tradicionalna šola, njen razvoj, splošna načela vzgoje in izobraževanja v njej. Na drugi strani pa Glasserjeva šola, teorija iz katere izhaja, celostno vedenje, Glasserjeve potrebe in svet kakovosti. Pri obeh šolah sem se predvsem osredotočila na ocenjevanje, motivacijo in odnose, ki se pojavljajo pri učnem procesu. V drugem, empiričnem delu, so predstavljeni rezultati ankete, ki sem jo izvedla na eni izmed tradicionalnih šol in na osnovni šoli Preserje pri Radomljah, ki deluje kot Glasserjeva kakovostna šola. Interpretacija rezultatov temelji na počutju v šoli in razredu, odnosu med sošolci ter učenci in učitelji ter na motivaciji za učenje in opravljanje nalog. V prvem sklopu, ki se navezuje na počutje učencev v šoli in razredu, je opazna tendenca razlike pri tem, kako se učenci posamezne šole počutijo v njej. V drugem sklopu, ki se navezuje na odnose, je prišlo do statistično pomembne razlike pri tem, da so se učenci Glasserjeve šole v večjem številu (79,7 %) odločili, da rešujejo konflikte s sošolci, kot pa učenci tradicionalne šole (64,9 %). Prav tako pa je prišlo do statistično značilne razlike med posameznima šolama pri tem, ali učitelji spodbujajo učence k šolskemu delu, saj jih učitelji na Glasserjevi šoli bolj spodbujajo (58,1 %) kot pa učitelji na tradicionalni šoli (37,8 %). Učitelji tradicionalne šole pa v večji meri (16,2 %) tudi grajajo učence za napako, kot pa učitelji na Glasserjevi šoli (6,8 %).
Keywords: tradicionalna šola, kvalitetna šola, teorija izbire, osnovne potrebe, celostno vedenje, svet kakovosti.
Published: 14.05.2013; Views: 2202; Downloads: 316
.pdf Full text (452,09 KB)

67.
DRUŽBENO ODZIVNO KOMUNICIRANJE V PRAKSI
Nika Ferš, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo raziskovali razvoj potrošniške kulture in vpliv tržnega diskurza na javni prostor. Pod tržnim diskurzom pojmujemo komunikacijo, katere končni cilj je prodaja izdelka. Ker se ta diskurz zdi nasičen, smo obravnavali komuniciranje, katerega posledica je skupno dobro in ne zgolj prodaja izdelkov. S tem mislimo na komunikacijo, ki spaja komunikacijsko učinkovitost in družbeno odgovornost – dve ravni komuniciranja, ki v praksi redko najdeta skupni jezik. Kot odgovor na to je v diplomskem delu obravnavan pomen nekomercialnega angažiranja kulturnih posrednikov, kot so oblikovalci, ki so sicer eni izmed ključnih akterjev komercializacije javnega prostora. Socialni marketing in družbeno odzivno komuniciranje obravnavamo na teoretičnem in praktičnem nivoju – prikazani so primeri teh oblik komuniciranja v slovenskem prostoru. V drugem, praktičnem delu predstavimo in grafično oblikujemo lastno blagovno znamko Quotelife, ki odgovarja kriterijem družbeno odzivnega komuniciranja.
Keywords: oblikovanje, socialni marketing, družbeno odzivno komuniciranje, Memefest, Loesje, Quotelife.
Published: 15.05.2013; Views: 4326; Downloads: 114
.pdf Full text (2,19 MB)

68.
KIPARSKA DELA NA HISTORISTIČNIH ZGRADBAH V MARIBORU
Nika Vaupotič, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava arhitekturno plastiko na historističnih zgradbah v Mariboru, pri tem se osredotoča na figuralno arhitekturno plastiko, tj. kipe in reliefe, omenjena pa je tudi dekorativna arhitekturna plastika. Zaradi boljšega razumevanja teme je na začetku predstavljeno obdobje historizma in pojasnitev pojma arhitekturna plastika. Sledi predstavitev desetih izbranih historističnih zgradb in opis kiparskih del, ki se pojavljajo na fasadah teh zgradb: Slovensko narodno gledališče Maribor (1864), Pošta Maribor (1894), Prva gimnazija Maribor (1871─1873), Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor (1913/14─1916), OŠ bratov Polančičev Maribor (1895), OŠ Prežihovega Voranca Maribor (1905), gospodarsko stanovanjsko poslopje (1896) na Partizanski c. 77, večstanovanjska hiša (1899) na vogalu Aškerčeve ul. 2 in Ul. Heroja Staneta 18, Friedrigerjeva vila oz. vila Transilvanija (1910) na Mladinski ul. 45 (1927) ter stanovanjska vila na Kosarjevi ul. 41. Diplomsko delo se osredotoča na prepoznavanje in interpretacijo kipov in motivov, upodobljenih na reliefih, ter na povezovanje teh kiparskih del z vlogo oz. funkcijo posamezne stavbe ali njenim naročnikom. Nadalje ugotavlja stanje raziskav in primerja mariborsko historistično arhitekturno plastiko z ostalimi po Sloveniji. Dotika se tudi vprašanja avtorjev in izvajalcev kiparskih del ter morebitnih vzorov.
Keywords: arhitekturna plastika, historizem, Prva gimnazija Maribor, Pošta Maribor, Slovensko narodno gledališče Maribor, vila Transilvanija, Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor, OŠ Prežihovega Voranca Maribor, OŠ bratov Polančičev Maribor, večstanovanjska hiša, gospodarsko stanovanjsko poslopje, stanovanjska vila
Published: 11.09.2013; Views: 1399; Downloads: 255
.pdf Full text (4,81 MB)

69.
PRIMERJAVA VZDRŽLJIVOSTI IN AGILNOSTI MED SLOVENSKIMI IN ŠPANSKIMI OTROKI
Nika Žgank, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V teoretičnem delu diplomske naloge so natančneje predstavljene naslednje motorične sposobnosti: vzdržljivost, hitrost in v okviru koordinacije hitrost. Vključene so tudi predhodne raziskave s področja gibanja, ki so bile narejene v Sloveniji in po svetu, ter obogatitvene in dodatne dejavnosti, ki so jih izvajali različni vrtci po Sloveniji. V empiričnem delu so predstavljena naša raziskovalna vprašanja ter hipoteze, kjer smo predvidevali, da ni statistično pomembnih razlik med španskimi in slovenskimi otroki v vzdržljivosti ter prav tako v hitrosti in agilnosti. S pomočjo t-testa, ki smo ga v samo raziskavo vključili, smo naša predvidevanja lahko potrdili. Sklep naše diplomske naloge je, da je gibanje v predšolskem obdobju zelo pomembno, zato mu je potrebno nameniti veliko časa. Naše primerjave pa so samo še potrdile, da lahko kljub nekaterim pozitivnim in negativnim pogojem, s katerimi se v posameznih državah srečujemo, otroke pripeljemo do podobnih rezultatov, le pravilno je k stvari potrebno pristopiti.
Keywords: motorične sposobnosti, otrokov gibalni razvoj, podnebje, okolica, Stopnjevalni test, Večfazni test
Published: 11.09.2013; Views: 1005; Downloads: 109
.pdf Full text (722,28 KB)

70.
POTENCIOMETRIČNO DOLOČANJE Cu 2+ Z UPORABO IONOSELEKTIVNIH ELEKTROD
Nika Verdelj, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je predstavljena uporaba elektrode pripravljene iz ogljikove paste z dodatki bakrovih soli. Elektrode smo uporabili za potenciometrično določanje koncentracije bakra z direktno potenciometrijo in s potenciometričnimi titracijami. Pri direktni potenciometriji smo meritve izvajali v koncentracijskem območju od 10-5 do 10-1 mol/L. Preverili smo tudi odzivne čase elektrod in ugotavljali v katerem mediju je najbolje hraniti elektrodo pred uporabo in po uporabi. Izmed vseh elektrod se je najbolje odzvala elektroda, ki smo jo pripravili iz 200 mg ogljikove paste in 120 mg Cu2S. Cu2S je bil pripravljen s sonokemijsko metodo. Ta elektroda je bila selektivna, izmerjen potencial pa je premosorazmerno naraščal s koncentracijo bakrovih raztopin. Naklon pri tej elektrodi je znaša -22 ± 0,16 in je bil nekoliko nižji od teoretičnega.
Keywords: potenciometrija, ISE, Cu, CPE
Published: 07.10.2013; Views: 979; Downloads: 168
.pdf Full text (1,70 MB)

Search done in 0.2 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica