| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


31 - 40 / 162
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
31.
Vzpostavitev programa naravoslovnega izobraževanja v Vili Mayer, Šoštanj
Špela Sovič, 2015, master's thesis

Abstract: V učnih načrtih za osnovne šole je predpisano število ur/dni dejavnosti. Te dneve delimo v 4 skupine: naravoslovni dnevi, športni dnevi, tehniški dnevi in kulturni dnevi. V Šoštanju v Vili Mayer smo želeli vzpostaviti naravoslovno pedagoški program za osnovno šolo. S tem smo poleg že ponujenih kulturnih in družboslovnih dni povečali ponudbo ter pripravili nekaj zanimivega, poučnega in koristnega za učence. Pripravili smo več delavnic zasnovanih na z učnimi načrti predpisanih ciljih predmetov - Spoznavanje okolja, Naravoslovje 6 in 7, Kemija in Biologija. Raziskavo smo izvedli tako, da smo pripravili en naravoslovni dan in dve delavnici. Učencem smo pripravili delovne liste, ki smo jih analizirali s stališča kakovosti pridobljenega znanja. Ugotovili smo, da so učenci bolje reševali delovni list v tisti delavnici, ki so jo obiskali najprej. Kasneje pa sklepamo, da je najbrž padala koncentracija in so delovni list reševali manj zbrano. Kljub temu pa so bili listi v večini rešeni pravilno in dosledno. Z evalvacijskimi listi, ki so jih učenci rešili ob koncu izpeljanega naravoslovnega dne, smo pridobili podatke, kakšen je njihov odnos do učenja zunaj šolskega razreda. Ugotovili smo, da učenje zunaj šolskega razreda učence zanima, jih veseli, jim je zanimivo, ga ne prezirajo in jih ne žalosti. Prav tako smo za mnenje povprašali še učitelje spremljevalce. Z izvedenim naravoslovnim dnem so bili zadovoljni, delavnice so bile razumljive za učence, zanimive in imele so ustrezno didaktično izvedbo. Delavnice bomo tržili v prihodnje še naprej. Z novim šolskim letom bomo povečali ponudbo in pripravili še nekaj vsebin, ki so atraktivne za šole ter hkrati promovirajo Vilo Mayer in jo predstavljajo širši okolici.
Keywords: Dan dejavnosti, naravoslovni dan, naravoslovne delavnice, učenje zunaj razreda, Vila Mayer
Published: 06.10.2015; Views: 934; Downloads: 102
.pdf Full text (3,78 MB)

32.
Argumenti za in proti dosmrtni kazni : diplomsko delo
Nika Pfeifer, 2009, undergraduate thesis

Keywords: kaznovanje, dosmrtna kazen, stališča, diplomske naloge
Published: 04.09.2009; Views: 2398; Downloads: 306
.pdf Full text (556,27 KB)

33.
SVETOVNA KRIZA, SLOVENCI IN REŠEVANJE KRIZ V PODJETJIH
Nika Juhart, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je bil predstaviti pojem krize v podjetju, kako nastane in kako jo najučinkoviteje preprečiti, ter kateri so vzroki, simptomi in povodi krize. Poleg tega je namen podati tudi zgled ostalim podjetjem, kako je potrebno pristopiti k situaciji ko je podjetje v krizi. Beseda kriza je danes veliki pojem ki pomeni kratkotrajno, nezaželeno in kritično stanje v podjetju, nastalo tako zaradi zunanjih kakor tudi notranjih vzrokov in neposredno ogroža nadaljnji obstoj in razvoj podjetja. S takšnim stanjem se trenutno seznanjajo tudi velika slovenska in svetovna podjetja. Razlog za neuspešno reševanje kriz pa je velikokrat pozno zaznavanje krize ali pa pomanjkanje znanja na tem področju. Zelo pomembno vlogo v času krize pa imajo tudi njeni udeleženci kateri se na krizo različno odzovejo. Kot smo ugotovili se bo kriza še nekaj časa kazala, vendar se bo prej kot slej spet obrnilo na bolje. Prišlo naj bi do večjih sprememb tako na gospodarskem kot tudi finančnem področju. S strani slovenske vlade pa pričakujemo, da bodo najbolj učinkovito pomagala podjetjem, da bodo to krizo prebrodila in spet zmanjšala število brezposelnih.
Keywords: Kriza, svetovna kriza, vedenje udeležencev, vzroki kriz, simptomi krize, krizna situacija, tveganje.
Published: 10.02.2010; Views: 2517; Downloads: 404
.pdf Full text (955,09 KB)

34.
UPRAVLJANJE ČLOVEŠKEGA KAPITALA V PODJETJU HOTEL SAVA ROGAŠKA D.O.O.
Nika Juhart, 2012, master's thesis

Abstract: Magistrska naloga se nanaša na upravljanje človeškega kapitala v podjetju Hotel Sava Rogaška d.o.o. Razdeljena je na teoretični in praktični del. V prvem delu teoretičnega dela smo se osredotočili predvsem na razlago pojmov kot sta človeški kapital in intelektualni kapital. V drugem delu teoretičnega dela pa smo se lotili zaposlenih kot vir človeškega kapitala, kamor štejemo pridobivanje, zaposlovanje, uvajanje, izobraževanje in usposabljanje le-teh. Zadnje poglavje teoretičnega dela pa nam predstavlja, kako lahko pri zaposlenih vzpodbudimo njihovo inovativnost, ter kako jih lahko za uspešno opravljeno delo primerno nagradimo. Pomembno je, da če so zaposleni zadovoljni in radi prihajajo na delo, bo zadovoljno tudi podjetje, saj bo delo kvalitetnejše opravljeno in bo podjetje tako na trgu konkurenčnejše in uspešnejše. V praktičnem delu magistrske naloge smo najprej na kratko predstavili izbrano podjetje, nato pa smo predstavili analizo raziskave, katero smo izvedli med zaposlenimi v podjetju Hotel Sava Rogaška d.o.o. Z raziskavo smo ugotavljali, ali so zaposleni dejansko zadovoljni s sistemom nagrajevanja in kakšni so njihovi predlogi za izboljšanje le tega. Pri samem pisanju magistrske naloge smo si na začetku postavili tri hipoteze, katere smo obravnavali skozi nalogo. Na podlagi rezultatov raziskave lahko ugotovimo, da so bile hipoteze: • H1:Več kot polovica zaposlenih je zadovoljnih s sistemom nagrajevanja v izbranem podjetju, (OVRŽENA) • H2:Več kot polovica zaposlenih meni, da jih nagrade spodbudijo k večji uspešnosti pri delu, (POTRJENA) • H3:Več kot polovica zaposlenih meni, da je sistem finančnega nagrajevanja ustreznejši od nefinančnega, (POTRJENA)
Keywords: Človeški kapital, intelektualni kapital, inovativnost, nagrajevanje, motiviranje, izobraževanje, uvajanje, usposabljanje, načrtovanje, zadovoljstvo.
Published: 23.08.2012; Views: 1462; Downloads: 304
.pdf Full text (2,71 MB)

35.
VPLIV ZDRUŽENIH SETEV NA POJAV NEKATERIH ŠKODLJIVCEV V EKOLOŠKI PRIDELAVI ZELJA
Nika Weber, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Cilj preučevanja je primerjava naleta škodljivcev glede na različne združene posevke z belim zeljem (Brassica oleracea L. var. capitata f. alba DC). Posajena je vsaka vrsta kot samostojni posevek in v združeni setvi, zelje v kombinaciji s fižolom (Phaseolus vulgaris L.), rdečo peso (Beta vulgaris L. ssp. Rubra L.), paradižnikom (Lycopersicum esculentum Mill.), porom (Allium porrum L.), zeleno (Apium graveolens L.) in solato (Lactuca sativa L. var. capitata DC). Velikost populacij škodljivcev smo ugotavljali s pomočjo ulova na rumene in modre lepljive plošče. Po raziskavi se je pokazal značilen vpliv na zmanjšan nalet škodljivcev v združeni setvi zelja in zelene ter zelja in fižola, na sam nalet škodljivcev pa je vplival tudi termin opazovanja velikosti populacij. Na zmanjšan nalet tobakovega resarja (Thrips tabaci Lindeman) sta ugodno vplivala zelena in fižol (p < 0,01), vendar ne v vseh obravnavanih terminih enako. Na nalet hržice (Contarinia nasturtii L.) se je pokazal značilen vpliv v četrtem terminu (20. 08. 2008), na nalet kapusovega molja (Plutella xylostella L.) pa v prvem terminu (18. 06. 2008). Na nalet kapusove muhe (Delia radicum L.) in kapusovega bolhača (Phyllotreta undulata L.) združena setev ni značilno vplivala (p > 0,05). Splošen nalet škodljivcev ulovljenih na modre in rumene lepljive plošče je bil statistično značilno (p < 0,05) manjši pri združenih posevkih (4,4 škodljivcev na parcelo) kot pri samostojnem posevku zelja (8,5 škodljivcev na parcelo).
Keywords: Ključne besede: združena setev, ekološka pridelava, zelje, nalet škodljivcev
Published: 21.10.2009; Views: 2866; Downloads: 357
.pdf Full text (2,17 MB)

36.
Določanje genetske sorodnosti med divjimi malinami (Rubus idaeus L.) in nekaterimi znanimi sortami malin z uporabo mikrosatelitskih markerjev
Nika Weber, 2011, master's thesis

Abstract: Divje maline so zelo pogosto prisotne trajnice slovenske pokrajine, ki tvorijo naravno populacijo. Zmožnost razlikovanja med posameznimi kultivarji malin, tako gojenimi kot divjimi, je pomembna tako iz znanstvenih kot ekonomskih razlogov. V genetsko analizo smo vključili 6 znanih sort in 19 divjih, ki smo jih nabrali v genski banki, na več območjih Pohorja in v Zasavju. Namen naloge je bil ugotoviti, kakšna je genetska sorodnost znotraj populacij malin, genetska čistost populacije in število močno odstopajočih genotipov znotraj populacije, ki so bili prenešeni iz neke druge populacije. Na dvanajstih mikrosatelitskih lokusih RhM001, RhM003, Rhm011, Rim015, RiM017, RiM019, RhM021, RhM023, RhM043, Rub228, Rub262 in Rub277 smo pri 25-ih preučevanih genotipih divjih in znanih sort malin skupaj namnožili 103 polimorfne alele, v povprečju 8,583 na lokus. Genetske razdalje med proučevanimi genotipi smo izračunali z Diceovim koeficientom in izdelali dendrogram.
Keywords: Ključne besede: divje maline, Rubus idaeus L., populacija, molekulski markerji, mikrosateliti, genetska sorodnost
Published: 19.09.2011; Views: 2482; Downloads: 185
.pdf Full text (20,12 MB)

37.
VARSTVENA BIOLOGIJA GALAPAŠKE ŽELVE GEOCHELONE ELEPHANTOPUS
Nika Hauptman, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Osamljeni oceanski otoki so geološko mlajšega nastanka in nikoli niso bili povezani s celino, zato imajo svojevrstno živalstvo in tudi rastlinstvo. Ena izmed najbolj zanimivih in pomembnih živali tega otočja so orjaške galapaške želve (Geochelone spp). Populacija orjaških galapaških želv je bila zaradi prvih pomorščakov, neavtohtonih živali in različnih bolezni močno zmanjšana. Nekatere podvrste so bile celo iztrebljene. Leta 1959 so v Ekvadorju ustanovili dve organizaciji, ki sta začeli aktivno prizadevanje za ohranitev biološke raznolikosti na otočju, in sicer Charles Darwin Fundation (CDF) in Galapaški nacionalni park (GNP). Že v 60. letih je CDF ustanovila Raziskovalno postajo Charlesa Darwina (CHRS), katere glavna naloga je ohranjanje samoniklega rastlinstva in živalstva na otočju. Znanstveniki in prostovoljci največ pozornosti namenijo vzreji želv v ujetništvu. Skozi leta izvajanja programa vzreje želv v ujetništvu so prišli do spoznanja, da obstaja temperaturna spolna determinacija tudi pri galapaških orjakinjah. Znanstveniki na raziskovalni postaji so to odkritje sprejeli kot prednost za prihodnost in na ta način umetno usmerjali razvoj v več samic kot samcev, kar je povečalo produkcijo jajc in skrajšalo čas za ustvarjanje večje populacije želv. Danes je populacija želv stabilna. Njihovo število je na posameznih otokih nehalo upadati, ponekod se je celo povečalo.
Keywords: Galapagos, orjaška galapaška želva (Geochelone elephantopus) (Ernst, 1989), fundacija Charlesa Darwina, raziskovalna postaja Charlesa Darwina, vzreja želv v ujetništvu.
Published: 25.11.2009; Views: 3392; Downloads: 145
.pdf Full text (16,32 MB)

38.
Depresivna motnja ob smrti otroka med nosečnostjo ali kmalu po rojstvu
Nika Bajc, 2009, undergraduate thesis

Abstract: O smrti ne govorimo radi, ob njej nam je neprijetno. Ob smrti otroka med nosečnostjo ali kmalu po rojstvu pa ostanemo brez besed. V slovenskem prostoru ni veliko literature, ki bi lahko bila v oporo tako žalujočim staršem kot zdravstvenim delavcem in to predstavlja velik problem. Neustrezno izražena žalost, zapiranje vase, umik, nezainteresiranost in neustrezen odziv zdravstvenih delavcev, vse to lahko povzroči razvoj depresivne motnje pri materi, ki je doživela smrt svojega težko pričakovanega otroka. Diplomsko delo predstavlja rezultate raziskave, ki temelji na kvantitativni metodologiji z uporabo strukturiranega anketnega vprašalnika. Z njim opredeljujemo vlogo zdravstvenega tima v Psihiatrični kliniki Ljubljana in na Oddelku za psihiatrijo v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor. Rezultati raziskave so pokazali, da se zdravstveni delavci v obeh ustanovah srečujejo s pacientkami z depresivno motnjo ob smrti otroka med nosečnostjo ali kmalu po rojstvu. Anketiranci so v veliki meri mnenja, da si v času šolanja niso pridobili dovolj znanja, kako pristopiti in delovati v takšnih situacijah. Po večletnih delovnih izkušnjah ter z dobro organizacijo dela na oddelku medicinskim sestram delo s pacientkami z depresivno motnjo ob smrti otroka med nosečnostjo ali kmalu po rojstvu ne predstavlja večjih obremenitev in ne vzbuja večjih negativnih osebnih doživetij.
Keywords: splav, mrtvorojenost, zgodnja smrt novorojenčka, smrt otroka, žalovanje, depresivna motnja, medicinska sestra.
Published: 15.02.2010; Views: 2905; Downloads: 547
.pdf Full text (685,63 KB)

39.
40.
Logistika in zagotavljanje konkurenčnosti v podjetju Farmadent d.o.o.
Nika Gergič, 2013, master's thesis

Abstract: Vsako podjetje poskuša doseči konkurenčno prednost pred ostalimi podjetji. Za doseganje želene konkurenčne prednosti podjetja potrebujejo različne vrste znanj in veščin, s tem pa si zagotavljajo tudi dolgoročni obstoj in razvoj. Da bi podjetje lahko opravljalo pravilne aktivnosti, je treba poznati intenzivnost konkurence znotraj panoge, v kateri posluje. Podjetje Farmadent d.o.o., je po tržnem deležu tretja največja veledrogerija v državi in edina na vzhodnem delu države. Z optimizacijo nabavne, notranje in distribucijske logistike bi se izboljšal pretočni čas zdravil, prehranskih dopolnil in medicinsko-tehničnih pripomočkov, čas odzivnosti in povečala bi se izraba strojev ter delovne sile, kar bi zmanjšalo stroške. Z optimizacijo logistike bi podjetje lahko pridobilo nove stranke in povečalo dobiček, nove stranke pa bi pomenile večji tržni delež in večjo konkurenčnost pred tekmeci.
Keywords: konkurenčnost, logistika, nabava, skladiščenje, transport
Published: 16.02.2013; Views: 1459; Downloads: 207
.pdf Full text (823,90 KB)

Search done in 0.19 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica