| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


91 - 100 / 162
First pagePrevious page6789101112131415Next pageLast page
91.
UPORABA RECIKLIRANIH MATERIALOV V GRADBENIŠTVU
Nika Rozina, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo obravnavali možnost uporabe recikliranih materialov v gradbeništvu. Preverili smo, kateri reciklirani materiali so že v uporabi, kako njihova uporaba vpliva na tehnične lastnosti materiala, katere so trenutne zakonske omejitve glede uporabe takih materialov in kakšen je okoljski vidik uporabe. Analizirali smo trenutno stanje glede uporabe recikliranih materialov v tujini in kaj lahko pričakujemo v prihodnosti. Oblikovali smo predloge, ki bi spodbudili uporabo recikliranih materialov v Sloveniji.
Keywords: gradbeništvo, reciklirani materiali, uporaba recikliranih materialov, trajnostna raba materialov
Published: 01.03.2016; Views: 711; Downloads: 90
.pdf Full text (1,96 MB)

92.
Mamikonov izrek za ravninska območja
Nika Gril, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu se ukvarjamo z računanjem ploščin ravninskih območij, ki jih določa Jordanov lok in popišejo tangentni odseki enake ali spremenljive dolžine. Najpreprostejši in motivacijski primer je prevedba kolobarja na ploščinsko enak krog. Posplošitev te ideje je Mamikonov izrek, ki ga formuliramo in dokažemo. Nato izrek uporabimo za ploščine likov, ki jih določajo graf potenčne oziroma eksponentne funkcije. Za konec določimo še ploščino pod enim lokom cikloide.
Keywords: Mamikonov izrek, tangentni šop, tangentni trak, ploščina, tangenta, podtangenta
Published: 12.05.2016; Views: 444; Downloads: 72
.pdf Full text (882,40 KB)

93.
IZBOLJŠANJE PROJEKTNEGA MENEDŽMENTA V SLOVENSKIH UPRAVNIH ENOTAH
Nika Hebar, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Upravne enote v Sloveniji ne uživajo zavidljivo visokega ugleda. Zahteve po izboljšanju uspešnosti, učinkovitosti in kakovosti storitev javne uprave v Sloveniji so sčasoma privedle do uvajanja in uveljavljanja menedžerskih znanj in načel v javno sfero. Tudi upravne enote se zaradi težnje po dvigu učinkovitosti, transparentnosti in uspešnosti ne morejo izogniti vpeljevanju različnih vej menedžmenta, prav tako projektnega menedžmenta. Diplomska naloga se osredotoča na raziskovanje izvajanja in vodenja projektov v slovenskih upravnih enotah in na možnosti za izboljšanje projektnega menedžmenta v njih. Rezultati, ki kažejo na to, da projekti v teh organizacijah obstajajo, projektna kultura pa je še precej nerazvita, ponujajo priložnosti za izboljšanje na številnih področjih, in sicer na informacijskih orodjih za podporo projektnemu menedžmentu, odnosih in prepričanjih, integraciji projektov s strategijo organizacije, usposabljanjih in razvoju baze znanj, portfelju strateških projektov, organizaciji odgovornosti, formalizaciji projektno-funkcijske matrične organizacije, sodelovanju s partnerji.
Keywords: javna uprava, upravne enote, projekti, projektni menedžment
Published: 05.07.2016; Views: 443; Downloads: 46
.pdf Full text (1,18 MB)

94.
VPLIV VELIKOSTI ZRNATOSTI PŠENIČNIH OTROBOV NA RAST GLIVE PLEUROTUS OSTREATUS
Nika Kodba, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo je sestavljeno iz treh delov. Prvi del zajema pripravo trdnega gojišča za rast glive Pleurotus ostreatus. Kot trdnen substrat smo uporabili pšenične otrobe treh velikosti, katere smo dobili s pomočjo sejalne analize. Prav tako, smo izvedli test za določitev vlažnosti substrata in mu določili optimalno 80 % vlažnost. V drugem delu gojili glivo na trdnem substratu in spremljanje prirasti glive P. ostreatus v odvisnosti od velikosti delcev pšeničnih otrobov in časa inkubacije. V zadnjem delu pa smo določali encimske aktivnosti iz ekstraktov micelija glive P. ostreatus. Zanimal nas je vpliv velikosti pšeničnih otrobov in čas inkubacije na aktivnost encima celulaza in lakaza. Aktivnosti za oba encima smo določali po 8., 11. in 14. dnevu inkubacije. Rezultati kažejo, da so aktivnosti za encim celulaza najvišje po 8. dneh inkubacije, za encim lakaza pa po 14. dneh. Vpliv velikosti zrnatosti pšeničnih otrobov na aktivnost encima lakaza predpisujemo gojišču iz srednje velikih otrobov in gojiščema iz velikih in srednje velikih otrobov za encim celulaza.
Keywords: Pleurotus ostreatus, pšenični otrobi, celulaza, lakaza, sejalna analiza
Published: 08.07.2016; Views: 514; Downloads: 116
.pdf Full text (2,45 MB)

95.
Osebni stečaj - pravna ureditev v Sloveniji, ZDA in Veliki Britaniji
Nika Brumen, 2016, master's thesis

Abstract: Postopek osebnega stečaja ima dva namena. Prvi je sorazmerno poplačilo upnikov iz dolžnikovega premoženja in drugi odpust obveznosti, ki dolžniku zagotovi možnost novega začetka. Glede na namen osebnega stečaja, si znotraj postopka stojijo nasproti interesi upnikov in interesi dolžnikov. Namen magistrske naloge je prikazati in analizirati, kako so urejena temeljna vprašanja postopka osebnega stečaja v Sloveniji, ZDA in Veliki Britaniji ter na tej podlagi opraviti primerjalnopravno analizo navedenih pravnih ureditev. Obravnavana so vprašanja glede začetka postopka, stečajne mase, poplačila upnikov, odpusta obveznosti in alternativnih načinov razbremenitve prezadolženosti potrošnikov.
Keywords: osebni stečaj, dolžnik, upnik, stečajna masa, odpust obveznosti, alternativni postopki
Published: 21.10.2016; Views: 831; Downloads: 147
.pdf Full text (1,07 MB)

96.
Priredbe leposlovja za otroke z motnjami sluha in govorno-jezikovnimi motnjami
Nika Vizjak, 2016, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu z naslovom Priredbe leposlovja za otroke z motnjami sluha in govorno-jezikovnimi motnjami so obravnavane priredbe proznih literarnih besedil v laže berljive oblike, namenjene skupini oseb s posebnimi potrebami na področju sluha, govora in jezika. V prvem delu so opisane motnje in težave, ki se osebam s temi motnjami pojavljajo pri branju literarnih besedil, ter zakonske podlage za njihovo izobraževanje. Sledi pregled v Sloveniji izdanih besedil, ki so prirejena oziroma primerna za obravnavano populacijo otrok. V sklopu študije primera so predstavljeni rezultati ankete, izvedene med učitelji, ki poučujejo slovenščino v ustanovah, ki se ukvarjajo s to populacijo. Predstavljeno je tudi nekaj internega gradiva, ki nastaja v teh ustanovah. Prav tako so opisani rezultati opazovanja učencev z motnjami sluha in z govorno-jezikovnimi motnjami pri urah književnosti, ki se je izvajalo na Centru za sluh in govor Maribor. Rezultati raziskave so pokazali, da so obstoječe priredbe dobre, vendar jih je premalo, da je v zadnjih letih izšlo veliko avtorskih besedil, namenjenih otrokom z disleksijo, da so učitelji primorani sami prirejati besedila, da se učenci na prirejena besedila bolje odzivajo ter da priredbe pozitivno vplivajo na motivacijo učencev za branje. Zato bi bilo smiselno, da se v prihodnje priredi še več besedil, ki bi ustrezala specialnodidaktičnim in literarnoestetskim kriterijem.
Keywords: priredbe, mladinska književnost, gluhi, govorno-jezikovne motnje, disleksija
Published: 26.08.2016; Views: 836; Downloads: 173
.pdf Full text (3,53 MB)

97.
Kompozicija, likovna artikulacija in formalna likovna analiza
Nika Vižintin, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Kompozicija, likovna artikulacija in likovna formalna analiza je obravnavana tema kompozicije v likovni umetnosti, preučitev uporabe kompozicijskih načel v likovnih delih, osnovno razumevanje likovnega jezika ter metodologija oblikovne analize likovnih del. Namen je bil tudi raziskati in dopolniti strategije doseganja kompozicije v lastnem praktičnem delu ter oblikovati iztočnice za nadaljnjo ustvarjanje. Poskušala sem odkriti specifično pravilo za vsebinsko ustrezno kompozicijo ter ugotoviti potek kodiranja likovnega dela. V praktičnem delu predstavim avtorska dela, ki se nanašajo na temo komponiranja – pospremljena so z opisom miselnega procesa in formalne likovne analize lastnih likovnih del. Analiza lastnih del pokaže zanimive rezultate, ki so opisani v sklepnem delu. Raziskovalna hipoteza je bila v teku raziskave potrjena, vendar razširjena.
Keywords: Kompozicija, likovna artikulacija, likovne prvine, likovne spremenljivke, format, kompozicijski principi, formalna likovna analiza.
Published: 24.08.2016; Views: 2323; Downloads: 424
.pdf Full text (4,57 MB)

98.
Kiparska instalacija v prostoru
Nika Arnuš, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo 'Kiparska instalacija v prostoru' odkriva situacije umetniške instalacije in izhodiščne motive pojava žanra, pri čemer izpostavlja sestavne komponente instalacije in razmerja med njimi, ki ustvarjajo nove kontekste prostorov. Na pojavnost oblik instalacije so vplivali mnogi dejavniki, ki so pripeljali do večjega poudarka na participatornosti gledalca, kar je sčasoma postal ključni element vsebine instalacijskih umetniških del. V prvem delu diplomske naloge je opredeljeno področje umetniške instalacije in pojavnost razporejanja 'tridimenzionalnih' sestavnih delov po prostoru, kar gledalec – prav tako kot sestavni del instalacije – neposredno izkuša z vsemi svojimi čuti. Umetnostna teoretičarka Claire Bishop zgodovinski razvoj instalacije razlaga glede na tip izkušnje, ki ga umetniško delo ustvari za gledalca. Predstavitev njene analize je v tej diplomski nalogi prikazana tudi s konkretnimi primeri instalacijskih umetniških del. Poglavje 'site-specific' art govori o različnih interpretacijah prostora, kar predstavlja enega od ključnih konceptov v umetniški instalaciji. Lokacijsko vezana umetnost obravnava prizorišče kot element platforme umetniške instalacije, torej kot realen prostor. Lokacijsko specifična umetnost, ki se je pojavila kot odziv na kapitalizem in institucionalno umetnost, ima pri razvoju instalacije pomembno vlogo zaradi spremembe kontekstov prostora, zato so v tem poglavju obravnavani tudi umetniški pristopi do urbanih in javnih prostorov. V slovenskem kontekstu se instalacija pojavlja v manjšem obsegu tako na notranjih kot zunanjih prizoriščih. Strategije slovenskih umetnikov v žanru instalacije so predvsem dekonstrukcija objekta, razširitev umetniškega dela na prostor in nato na situacijo. Na koncu diplomske naloge je raziskana narava izkušanja situacij, ki jih instalacija strukturira za gledalca. Situacije čutne potopitve, razsrediščenje gledalca in socialne komponente instalacije, igre umetnikov in metode interakcij so pristopi, ki zasedajo ključne aspekte pri postavljanju estetske sodbe instalacijskih del.
Keywords: instalacija, lokacijsko specifična umetnost, kritika institucije, konteksti prostora, participatorne prakse, neposredna izkušnja gledalca, aktivirano gledanje, razsrediščenje subjekta, interakcija.
Published: 16.09.2016; Views: 1007; Downloads: 248
.pdf Full text (3,43 MB)

99.
SOCIALNODINAMSKE ZNAČILNOSTI RAZREDA KOT DEJAVNIKI MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA
Nika Lah, 2016, master's thesis

Abstract: Medvrstniško nasilje je star pojav, ki je pogost svetovni problem šol in v glavnem poteka znotraj razreda. Prav zato je osnovni namen tega magistrskega dela raziskati medvrstniško nasilje v kontekstu razreda. Podatki so bili pridobljeni v okviru širše raziskave o medvrstniškem nasilju, v kateri je, pod mentorstvom izr. prof. dr. Katje Košir in v sodelovanju z asist. Marino Horvat, sodelovalo sedem študentk podiplomskega študija psihologije na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Raziskavo smo izvajale na dvaindvajsetih osnovnih šolah od šestega do devetega razreda v Sloveniji in vključenih je bilo 2007 učencev iz 135 razredov. Izmed vprašalnikov, ki so bili vključeni v raziskavo, sem v svoji magistrski nalogi uporabila Vprašalnik medvrstniških odnosov – Lestvica medvrstniškega nasilja in Stališča do medvrstniškega nasilja, Samoučinkovitost za posredovanje v primeru medvrstniškega nasilja, Razredne deskriptivne norme, s strani vrstnikov zaznano priljubljenost (vrstniške nominacije) in demografsko spremenljivko, razred. Raziskovalne hipoteze sem preverjala z multiplo regresijsko analizo in korelacijskimi analizami. Rezultati kažejo, da injunktivna norma, operacionalizirana kot stališča učencev do medvrstniškega nasilja, pomembno napoveduje izvajanje medvrstniškega nasilja, medtem ko deskriptivna razredna norma odobravanja nasilja in samoučinkovitost za posredovanje v primeru medvrstniškega nasilja nista pomembna napovednika tega. Izkazalo se je tudi, da v razredih z višjo deskriptivno razredno normo odobravanja nasilja učenci, s strani vrstnikov zaznani kot priljubljeni, v večji meri izvajajo medvrstniško nasilje, kot v razredih z nižjo deskriptivno normo. Prav tako sem ugotovila, da na našem vzorcu učenci, ki so s strani vrstnikov zaznani kot priljubljeni, v povprečju poročajo o visoki stopnji samoučinkovitosti za posredovanje v primeru medvrstniškega nasilja v razredu.
Keywords: medvrstniško nasilje, razred, razredne norme, s strani vrstnikov zaznana priljubljenost, samoučinkovitost za posredovanje v primeru medvrstniškega nasilja
Published: 24.08.2016; Views: 694; Downloads: 94
.pdf Full text (837,64 KB)

100.
DIGITALNI MARKETING NA PRIMERU POLLEO SPORTA
Nika Štebih, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga sestoji iz strnjenega opisa in razlage digitalnega marketinga ter njegovih aktivnosti. Podrobneje so definirane digitalne marketinške aktivnosti, ki jih podjetja najpogosteje izvajajo. V diplomski nalogi je, na enem mestu zbranih, kar se da veliko koristnih informacij o digitalnem marketingu. Pod to je vključena definicija samega digitalnega marketinga, s primerjavo digitalnega in tradicionalnega marketinga. Podrobneje so opisane tudi spremembe, ki jih je s seboj prinesel digitalni marketing. Do sedaj so se v digitalnem marketingu razvile številne marketinške aktivnosti, ki se na tem področju izvajajo. V nadaljevanju diplomske naloge so podrobneje definirane in opisane marketinške aktivnosti, ki spadajo pod digitalni marketing. Pod to je štejemo opis in razlago vsebinskega marketinga, marketing družbenih omrežij, SEO marketing, e-mail marketing, nativni marketing, partnerski marketing in spletno oglaševanje. V diplomski nalogi je podrobneje predstavljen digitalni marketing na primeru podjetja Polleo Sport. Vključen je natančen opis izvajanja določene marketinške aktivnosti podjetja, ter ocena iz vidika prednosti in slabosti, prav tako pa so ponujeni predlogi za izboljšave.
Keywords: Digitalni marketing, vsebinski marketing, marketing družbenih omrežij, SEO marketing, e-mail marketing, nativni marketing, partnerski marketing, spletno oglaševanje.
Published: 24.11.2016; Views: 1945; Downloads: 98
.pdf Full text (970,12 KB)

Search done in 0.16 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica