| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


51 - 60 / 978
First pagePrevious page234567891011Next pageLast page
51.
POSTOPEK IN ORGANIZIRANOST PRIPRAVE PONUDBE ZA GRADNJO OBJEKTA NAROČNIKA KS LAPORJE
Martin Polajžer, 2013, diploma project paper

Abstract: Projektna naloga v prvem delu obravnava postopek priprave ponudbenega predračuna za gradbeni objekt. Predstavljeno je kako na podlagi popisa del in predizmer oblikujemo vrednosti predračunskih postavk. V nadalje je prikazana organiziranost gradbenega podjetja, in sicer podrobneje za oddlek v katerem se kalkulirajo ponudbene cene in v katerih oddelkih se pridobivajo dela. V drugem delu projektne naloge je prikazan računski postopek za določitev ponudbene cene za gradnjo mrliške vežice naročnika KS Laporje.
Keywords: gradbeništvo, gradbeni trg, podizvajalci, predanaliza stroškov, glavna analiza cen, organiziranost podjetja, komercialna služba
Published: 27.09.2013; Views: 1072; Downloads: 230
.pdf Full text (496,43 KB)

52.
INTERNI NADZOR IZVAJALCA NAD GRADNJO GRADBENIH OBJEKTOV
Jožica Kuzma, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo teoretično obravnava interni nadzor nad gradnjo objektov ter prikazuje način poslovanja pri gradnji objekta na praktičnem primeru. Interni nadzor predstavlja sprotno ugotavljanje finančne uspešnosti delovanja gradbišča t.i. razvid poslovanja gradbišča. Za prikaz izračuna normativne porabe delovnih ur in materiala ter njihovo primerjavo z dejansko porabo, smo uporabili računalniško aplikacijo Blist. Na podlagi medsebojne primerjave normativne in dejanske porabe lahko ugotovimo, ali gradbišče posluje uspešno. S sprotno primerjavo normativnih porab delovnih ur in materiala na podlagi priznanih količin iz knjige obračunskih izmer ter dejanskih porabljenih količin, se izognemo negativnim izidom poslovanja na gradbišču.
Keywords: gradbeništvo, nadzor nad gradnjo, zakonodaja, gradbeno poslovanje
Published: 28.11.2013; Views: 862; Downloads: 373
.pdf Full text (4,08 MB)

53.
OBLIKOVANJE STRATEGIJE UVEDBE GRADBENE DEJAVNOSTI ZNOTRAJ SKUPINE PREMOGOVNIK VELENJE
Srebrenko Grbić, 2014, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo prikazuje povzetek teoretičnih spoznanj za projekt, strateški management in projektno pisarno ter prikaz splošnih značilnosti Skupine Premogovnik Velenje in gradbeništva za uvedbo gradbene dejavnosti. V magistrskem dela so zbrani podatki: • uvodni del s teoretičnega vidika – kot povzetek analize teoretičnih spoznanj in rezultatov dosedanjih raziskav, ki so povezani in pomembni za razumevanje, so opredeljeni ključni pojmi na področjih projektov, strateškega managementa in projektne pisarne; • srednji del praktičnega vidika – s predstavitvijo Skupine Premogovnik Velenje in gradbeništva so ugotovljena spoznanja uporabljena za oblikovanje strategije in izdelave koncepta nove organizacijske enote za uvedbo gradbene dejavnosti znotraj Skupine Premogovnik Velenje; • sklepni del – v njem je prikazan program potencialnih prihodnjih projektov za zagotovitev uspešnega in učinkovitega uresničevanja strategije gradbene dejavnosti.
Keywords: Skupina Premogovnik Velenje, projekt, strategija, projektna pisarna, program projektov, gradbeni trg.
Published: 07.02.2014; Views: 958; Downloads: 38
URL Link to full text

54.
INVESTICIJSKA IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA PROJEKT ŠTUDENTSKEGA DOMA V LJUBLJANI
Tanja Gril Leskovšek, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je prikazati postopke in vsebino investicijske in projektne dokumentacije, ki spada v začetne faze procesa graditve objektov. Investicijska dokumentacija služi investitorju kot podlaga za sprejetje odločitve o nameravani investiciji. Namen projektne dokumentacije je zagotoviti zanesljivost in evidentiranost gradbenega objekta. Znotraj faze neposredne priprave na gradnjo se odvija tudi postopek priprava razpisne dokumentacije, ki je v diplomskem delu prikazan na primeru gradnje javnega objekta, kjer morajo biti postopki izvedeni na način, kot jih narekuje Zakon o javnem naročanju. V drugem delu diplomskega dela je na osnovi potreb po povečanju kapacitet študentskih domov, prikazan proces izdelave investicijske in razpisne dokumentacije za projekt gradnje študentskega doma v Ljubljani. V ta namen je predstavljen dokument investicijske dokumentacije to je Dokument identifikacije investicijskega projekta, kateri je bil pozitivno ocenjen in je bil osnova za nadaljevanje investicije ter razpisna dokumentacija za izbor najugodnejšega izvajalca za izvedbo razpisanih del po odprtem postopku. V poglavju o razpisni dokumentacije je prikazan postopek od objave javnega naročila do priprave sklepa o izbiri najugodnejšega izvajalca.
Keywords: zasnova graditve, investicijska dokumentacija, razpisna dokumentacija
Published: 08.05.2014; Views: 693; Downloads: 109
.pdf Full text (1,65 MB)

55.
EKONOMIČNOST IZBORA IZVAJALCA ZA GRADNJO POSLOVNO STANOVANJSKEGA OBJEKTA IN GRADBENA POGODBA
Simona Strašek, 2014, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu bomo zastopali vlogo investitorja, ki izpolnjuje pogoje za gradnjo poslovno stanovanjskih objektov. V tej vlogi se namreč vedno znova postavlja vprašanje ali je ekonomično graditi objekte za trg v vlogi glavnega izvajalca del ob angažiranju podizvajalcev, ali gradnjo prepustiti najugodnejšemu ponudniku. Za pridobitev ustreznega odgovora na to vprašanje, se morajo pripraviti aproksimativni izračuni skrčene lastne cene na podlagi popisov gradbeno-obrtniških del, oz. si pridobiti ponudbe na trgu. Ob sklenitvi gradbene pogodbe moramo preučiti pravne podlage, zakonodajne možnosti in najprimernejše oblike gradbenih pogodb. V prvem delu diplomskega dela bomo iz popisov del za poslovno stanovanjski objekt izbrali dvanajst postavk in za njih izračunali skrčeno lastno ceno s pomočjo gradbenih normativov Obrtne Zbornice Slovenije ter trenutnih tržnih cen. Oblikovano skrčeno lastno ceno bomo primerjali s ponudbenimi cenami zbranimi s ponudbami gradbenih podjetij. Z izvedeno analizo izbranih postavk bomo predstavili postopek in način izbora glavnega izvajalca za gradnjo obravnavanega gradbenega objekta. V drugem delu bomo predstavili gradbeno pogodbo s klavzulo »ključ v roke« za izbrani objekt in jo primerjali s Fidic pogodbo Srebrna knjiga. Podrobneje bomo pojasnili pojme insolventnosti, stečaja, prisilne poravnave, likvidacije ter odstop od gradbene pogodbe s strani naročnika in izvajalca.
Keywords: gradbeni normativi, lastna cena, ponudbena cena, gradbena pogodba določilo »ključ v roke«, Fidic določila, insolventnost, stečaj, prisilna poravnava, likvidacija, odstop od pogodbe
Published: 03.06.2014; Views: 1204; Downloads: 318
.pdf Full text (1,38 MB)

56.
ENERGETSKA IZKAZNICA IN UKREPI ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI OVOJA STAVBE TER INSTRUMENTI MARKETINŠKEGA KOMUNICIRANJA
Rok Močnik, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava opredelitev in zakonsko podlago energetske izkaznice, primer ukrepov za izboljšanje kakovosti ovoja stavbe ter predstavitev in uporaba instrumentov marketinškega komuniciranja. Glavni cilj diplomskega dela je predstavitev in analiza ukrepov za izboljšanje kakovosti ovoja stavbe Savski breg objekt C. Ukrepe smo simulirali s pomočjo programa URSA 4.0., osredotočili pa smo se na toplotne izgube ter potrebno energijo za ogrevanje stavbe. Izračunano potrebno energijo za ogrevanje smo nato primerjali z vrednostjo pridobljeno iz izdane energetske izkaznice za obravnavano stavbo.
Keywords: Energetska izkaznica stavbe, energetska učinkovitost, ukrepi za izboljšanje kakovosti ovoja stavbe, toplotna izolacija stavb, instrumenti marketinškega komuniciranja
Published: 11.07.2014; Views: 794; Downloads: 212
.pdf Full text (5,00 MB)

57.
Energetska sanacija enodružinske hiše - ekonomski vidik
Maša Rožej, 2014, diploma project paper

Abstract: V projektni nalogi je predstavljen predlog energetske sanacije enodružinske hiše. Starejše hiše ne zadoščajo današnjim standardom toplotne prehodnosti, zato jih je potrebno prenoviti, da v objektu znova dosežemo bivalno ugodje, hkrati pa znižamo stroške porabe energije. V skladu z aktualnim Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES 2010), so predlagani ukrepi obnovitve zunanjega ovoja stavbe in sanacije oken. S pomočjo programa za gradbeno fiziko je izračunano koliko energije se s temi ukrepi prihrani. V ekonomski analizi pa so prikazani letni koristi iz naslova prihranka energije za ogrevanje, vrednost celotne investicije energetske sanacije in s tem tudi izračun ekonomske upravičenosti investicije.
Keywords: energetska sanacija, ekonomski vidik, stroški investicije, toplotne izgube
Published: 08.09.2014; Views: 824; Downloads: 175
.pdf Full text (1,37 MB)

58.
Projekt ustanovitve lesnoobdelovalnega podjetja
Žiga Polanec, 2014, diploma project paper

Abstract: V projektnem delu smo predstavili možnost ustanovitve lesno-obdelovalnega podjetja v Sloveniji. Takšno podjetje bi lahko imelo za slovensko gospodarstvo velik pomen, zaradi velike gozdnatosti Slovenije. Izdelki takšnega podjetja, bi lahko postali eni od ključnih slovenskih izvoznih produktov. Raziskali smo kaj je potrebno zagotoviti za ustanovitev tovrstnega novega podjetja, pripravili zagonski elaborat, predhodne analize poslovnega okolja in trga lesa v Sloveniji.
Keywords: gradbeništvo, lepljen lameliran les, konstrukcije, podjetje
Published: 08.09.2014; Views: 720; Downloads: 161
.pdf Full text (807,79 KB)

59.
POPIS DEL, PREDIZMERE IN PONUDBENI PREDRAČUN ZA GRADBENA DELA STANOVANJSKE HIŠE
Gašper Lužnic, 2014, diploma project paper

Abstract: Projektna naloga podaja teoretična izhodišča za oblikovanje ponudbenih cen gradbenih storitev ter na primeru stanovanjske hiše prikazuje pripravo popisa gradbenih del, izračun količin in ponudbeni predračun za gradbene storitve v skladu z ustreznimi pravili. V sklopu priprave ponudbenega predračuna je podrobneje opisan in predstavljen izračun strukturnega faktorja v katerem so zajeti vsi posredni stroški, ki jih ima gradbeno podjetja pri gradnji objekta.
Keywords: popis, predizmere, kalkulacije, ponudbeni predračun, gradbena dela
Published: 08.09.2014; Views: 3187; Downloads: 1548
.pdf Full text (2,67 MB)

60.
Vrednostna analiza sanacijskih predlogov posedanja ceste
Tanja Uranjek, 2014, diploma project paper

Abstract: Pomen podpornih konstrukcij je v gradbeništvu nenadomestljiv. Uporaba podpornih konstrukcijskih sistemov je v praksi zelo razširjena. V projektni nalogi je predstavljen problem izbiranja najustreznejše variante podporne konstrukcije za konkreten primer. Za namen izbire med variantnimi predlogi je mogoče uporabiti metodo vrednostne analize. Vrednostna analiza je metodološko orodje za ocenjevanje ekonomičnosti gradbenih izdelkov in materialov. V nalogi je izdelana vrednostna analiza štirih predlogov podpornih konstrukcij, ki služijo istemu namenu – sanaciji plazu ceste in obstoječe AB podporne konstrukcije.
Keywords: vrednostna analiza, podporne konstrukcije
Published: 08.09.2014; Views: 564; Downloads: 105
.pdf Full text (3,36 MB)

Search done in 0.24 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica