| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 249
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Analiza zadovoljstva zaposlenih v Domu starejših občanov Kamnik
Manca Jagodic, 2023, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo se osredotočili na zadovoljstvo zaposlenih v Domu za starejše občane Kamnik. Na začetku smo opisali pojem zadovoljstva, sledil pa je opis vsakega dejavnika zadovoljstva posebej – plača, nagrajevanje, napredovanje, medsebojni odnosi, samostojnost pri delu, delovni čas, delovne razmere in izobraževanje. Prav tako smo v nadaljevanju opisali vzroke za nezadovoljstvo zaposlenih in kako lahko zadovoljstvo merimo. Opisali smo tudi pojma absentizem in fluktuacija, saj se nanašata na našo temo diplomskega dela. Sledila je raziskava, ki smo jo izvedli s pomočjo spletne strani 1ka. Zaposlenim smo posredovali v reševanje anketni vprašalnik, ki je bil sestavljen iz 41 vprašanj in trditev. Navezovale so se na prej omenjene dejavnike zadovoljstva. Anketni vprašalnik je rešilo 63 zaposlenih, kar predstavlja 53 % vseh zaposlenih. Rezultati raziskave so pokazali, da so anketiranci najbolj nezadovoljni z medsebojnimi odnosi, najbolj zadovoljni pa so z možnostjo samostojnega opravljanja dela. Na podlagi rezultatov smo v zaključku predlagali možnosti izboljšav zadovoljstva zaposlenih v Domu za starejše občane Kamnik.
Keywords: zadovoljstvo, nezadovoljstvo, zaposleni, dejavniki zadovoljstva, Dom za starejše občane, javni sektor
Published in DKUM: 24.10.2023; Views: 106; Downloads: 9
.pdf Full text (1,29 MB)

2.
Sistemizacija delovnih mest v javnem zavodu
Tadeja Vodnik, 2023, master's thesis

Abstract: Javni zavod zaradi stalnih sprememb na trgu dela na področju energetike in s prevzemanjem novih poslov potrebuje dodatni kader. Skladno s tem je potrebno urediti obstoječo sistemizacijo delovnih mest. Obstoječa sistemizacija delovnih mest v javnem zavodu ni ustrezna, saj ne odraža dejanskega stanja. Nekatera delovna mesta v sistemizaciji dejansko niso obstajala, saj se niso realizirala. Sistemizacija ostalih delovnih mest ni bila v celoti identična realnim opisom delovnih mest, zato je bilo potrebno prevetriti in zamenjati obstoječo sistemizacijo delovnih mest v javnem zavodu. V magistrskem delu smo v teoretičnem delu opredelili in pojasnili teoretične osnove sistemizacije delovnih mest, uvajanje kompetenc v opise delovnih mest in opredelili izdelavo sistemizacije delovnih mest. V raziskovalnem delu smo predstavili javni zavod, oblikovali sistemizacijo delovnih mest s kompetencami in pravilnik, ki zagotavlja izvajanje delovnih nalog na področju dejavnosti javnega zavoda. Potrebno je bilo pripraviti in oblikovati katalog delovnih mest, ki bo služil javnemu zavodu kot osnova za nove zaposlitve glede na potrebne kompetence in zahteve za posamezna delovna mesta. Nova sistemizacija delovnih mest s kompetencami po novem vsebuje vse potrebne elemente za bolj učinkovito organizacijo in umeščanje delovnih mest v javnem zavodu. Rezultati nove sistemizacije delovnih mest bodo pokazali bolj jasno definirana dela in naloge ter za to potrebna znanja in veščine, strokovne in osebne lastnosti sodelavcev, in sicer v skladu s skupnimi vrednotami in cilji javnega zavoda in zaposlenih. Javni zavod bo tako lahko dodatno zaposloval strokovni kader, ki bo ustrezal dejanskim zahtevam posameznega delovnega mesta.
Keywords: sistemizacija, organizacija, kompetence, javni zavod
Published in DKUM: 17.05.2023; Views: 281; Downloads: 55
.pdf Full text (1,52 MB)

3.
Zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu v podjetju Legartis d.o.o.
Ksenija Jan, 2023, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi je obravnavano zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu v podjetju Legartis d.o.o.. Za ugotavljanje stopnje zadovoljstva zaposlenih na delovnem mestu je bila izvedena raziskava. Rezultati analiz raziskave so pokazali možnosti za izboljšanje zadovoljstva na delovnem mestu.
Keywords: Zadovoljstvo zaposlenih, dejavniki zadovoljstva na delovnem mestu, fluktuacija, absentizem.
Published in DKUM: 09.05.2023; Views: 350; Downloads: 85
.pdf Full text (6,22 MB)

4.
Planiranje nasledstva v družinskem podjetju Biro svet, d. o. o.
Sara Kocjančič, 2023, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu smo s pomočjo raziskave tuje in domače literature natančneje predstavili pojem družinskega podjetja. Definirali smo tipične značilnosti in lastnosti družinskega podjetja, prednosti in slabosti le-tega ter vpliv družinskih podjetij na družbo in gospodarstvo v Sloveniji. Glavna značilnost družinskega podjetja je, da je v ospredju družina, zato smo prikazali vlogo družine, kako ta vpliva na poslovanje in delovanje družinskega podjetja, predstavili smo družinske odnose in navsezadnje tudi proces prenosa nasledstva družinskega podjetja. S pomočjo predelane literature smo prepoznali največja problema, s katerim se soočajo družinska podjetja, in to sta nasledstvo in planiranje le-tega. V magistrski nalogi smo podrobno predstavili potek procesa prenosa nasledstva. V praktičnem delu magistrske naloge smo predstavljena teoretična izhodišča povezali z izbranim raziskovanim družinskim podjetjem Biro svet, d. o. o. Predstavili smo razvoj podjetja vse od same ustanovitve pa do danes. Na podlagi poglobljenega intervjuja z lastnikom in zaposlenimi smo lahko spoznali in prikazali glavne prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti za podjetje Biro svet, d. o. o. Podrobno smo predstavili tudi člane družine, njihove vloge in družinske odnose. Naredili smo pregled, ali imajo v podjetju planirano nasledstvo in kakšne možnosti izbire naslednika ima trenutni lastnik podjetja. Za zaključek smo podali še predloge in časovnico za lažje in bolj pregledno planiranje prenosa nasledstva.
Keywords: Družinsko podjetje, družinski odnosi, nasledstvo, nasledstveni proces.
Published in DKUM: 05.05.2023; Views: 326; Downloads: 23
.pdf Full text (1,23 MB)

5.
Vpliv čustvene inteligentnosti pri vodenju v zasebni in javni organizaciji
Vesna Stojanović, 2023, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu smo raziskovali vpliv čustvene inteligentnosti pri vodenju v javni in zasebni organizaciji. Namen magistrskega dela je bil raziskati značilnosti vodenja v javni organizaciji in značilnosti vodenja v zasebni organizaciji s poudarkom na čustveni inteligentnosti. V ospredje raziskovanja smo želeli postaviti doživljanje čustvene inteligentnosti s perspektive vodstvenih delavcev. V magistrskem delu smo uporabili več različnih metod: deskriptivno metodo, komparativno metodo ter metodo kompilacije. V empiričnem delu smo uporabili kvalitativno raziskovalni pristop. S kvalitativnim raziskovalnim pristopom smo se želeli približati konkretnim izkušnjam vodstvenega kadra v zasebni in javni organizaciji, raziskati njihova občutja ter jih lažje spodbuditi izogibanju površinskim odgovorom in raziskati to, kar zaznavajo in doživljajo vsak dan na delovnem mestu. V okviru kvalitativne raziskave smo podatke zbirali z metodo polstrukturiranega intervjuja. V raziskavo smo vključili dve organizaciji – javno in zasebno. Kriterij za udeležbo v raziskavi so izpolnjevale organizacije, ki imajo minimalno pet vodstvenih delavcev. V vsaki organizaciji smo izvedli pet intervjujev. Ugotavljamo, da raziskava pomembnih razlik med organizacijama ni pokazala, kar je v skladu z nekaterimi strokovnimi ugotovitvami, da vodenje kot tako ni pomembno pogojeno le z virom financiranja organizacije, temveč s kulturnimi in socialnimi dejavniki okolja, v katerem organizacija deluje. Ugotavljamo, da je vodenje v osnovi predvsem bolj produkt osebnostnih lastnosti, osebne naravnanosti vodje ter njegovih veščin, posledično tudi njegove stopnje čustvene inteligentnosti kot pa produkt organizacije in virov financiranja. Naša raziskava temelji na sposobnosti vodje za samooceno vodenja in refleksijo lastnega doživljanja sodelavcev in socialnega okolja svojega delovnega mesta. Predpostavlja, da so udeleženci pri samooceni iskreni. Kot razširitev raziskave predlagamo, da se v raziskavo vključijo tudi zaposleni v posamezni organizaciji.
Keywords: čustvena inteligentnost, vodenje, javni sektor, zasebni sektor
Published in DKUM: 11.04.2023; Views: 278; Downloads: 43
.pdf Full text (1,84 MB)

6.
Vodenje družinskega podjetja mlakolor d.o.o.
Maruša Novak, 2023, undergraduate thesis

Abstract: V današnji družbi se v podjetništvu pripisuje velik pomen vodenju, ki ga povezujemo z uspešnostjo in učinkovitostjo podjetja. V nalogi smo se osredotočili na preučevanje družinskih podjetij in njihovih specifik. V teoretičnem delu smo na splošno opisali pojem vodenje, stile in načine vodenja, naloge vodij, značilnosti vodij in vodenje s strani žensk. V raziskovalnem delu smo analizirali družinsko podjetje Mlakolor, d. o. o. Zanimale so nas značilnosti vodenja družinskega podjetja Mlakolor, d. o. o. V ta namen smo izvedli raziskavo med zaposlenimi in intervju z direktorico podjetja Mlakolor, d. o. o., ter tehničnim direktorjem predhodnega podjetja X. Podjetje Mlakolor, d. o. o., je namreč nasledilo podjetje X, ki je prodalo svojo proizvodnjo dejavnost. Rezultati raziskave so pokazali, da imajo zaposleni v podjetju Mlakolor, d. o. o., pozitivno mnenje o sedanji vodji in da so zadovoljni z njenim načinom vodenja. Direktorica podjetja Mlakolor, d. o. o., stremi k spoštljivemu odnosu in nehierarhičnemu vodenju, saj se zaveda, da sta to močna faktorja, ki vplivata na počutje zaposlenih. Deluje povezovalno in s tem zaspolene spodbujak medsebojnemu sodelovanju in pomoči. Cilji, ki jih zastavi, so jasno opredeljeni, nazorno predstavljeni zaposlenim in realizirani. V podjetju Mlakolor, d. o. o., se čuti dobro počutje, enakopravnost, zaupanje in povezanost zaposlenih tako med sabo kot tudi do direktorice. Pri analizi vodenja, ki je bila opravljena med zaposlenimi, se je izkazalo, da direktorica izkazuje spoštovanje do zaposlenih, skrbi za njihovo osebno rast in strokovnost, vendar ji pri vodenju primankuje odločnosti in samozavesti.
Keywords: vodenje, družinsko podjetje, organizacija podjetja
Published in DKUM: 11.04.2023; Views: 291; Downloads: 36
.pdf Full text (887,63 KB)

7.
Transformacija kadrovskega managementa
2023, proceedings

Abstract: Znanstvena monografija Transformacija kadrovskega managementa razčlenjuje področja delovanja kadrovskega managementa, ki so bila izpostavljana zadnja leta spremembam v okolju. V sklopu kadrovskega managementa se uporabljajo novi pristopi in načini delovanja, ki izhajajo iz možnosti uporabe informacijske tehnologije in sprememb na globalnem tegu dela. Vsebina znanstvene monografije Transformacija kadrovskega managementa razčlenjuje problematiko izzivov dolgožive družbe, ki na področju kadrovskega managementa zahteva vpeljavo sprememb načinov dela starejših zaposlenih. To zahteva prilagoditev ključnih delovnih ciljev delovnih mest, kar poseže v definiranje in preoblikovanje opisov delovnih mest. Pričajoča znanstvena monografija obravnava tudi spremembe v delovanju zaposlenega zaradi razvoja informacijske tehnologije. Le ta je povzročila spremembe v delovanju zaposlenega, ki ga zaradi različnih načinov dela imenujemo hibridni zaposleni in ga lahko primerjamo z hibridnim potrošnikom. Uporaba sodobnih tehnologij je uvedla spremembe tudi na področju izobraževanja, ki omogočajo kadrovskemu managementu razvoj pametnih učnih okolij in s tem individualen način učenja.
Keywords: kadrovski management, hibridni zaposleni, dolgoživa družba, ravnanje s starejšimi zaposlenimi, delovno mesto, ključni cilji, pametno izobraževanje, pametna pedagogika
Published in DKUM: 15.03.2023; Views: 342; Downloads: 62
.pdf Full text (3,95 MB)
This document has many files! More...

8.
Upravljanje prostovoljcev v igralski skupini viteza gašperja lambergarja
Amon Lavtar, 2022, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo obravnava upravljanje s človeškimi viri igralske skupine Gašperja Lambergarja, katere člani so prostovoljci. Na kratko je povzeta zgodovina prostovoljnega dela in načinov upravljanja z ljudmi znotraj prostovoljnih društev. Analiziran je pregled delovanja prostovoljnih društev skozi zakonodajni vidik na območju Republike Slovenije.. Upravljanje prostovoljcev danes predstavlja izziv, saj delo bazira na neplačanem delu in zavzetosti posameznikov, kar velikokrat otežuje koordinacijo vseh članov prostovoljnega društva. S tem problemom se srečuje tudi vodstvo igralske skupine Gašperja Lambergarja, ki skuša na različne načine pridobiti nove člane, jih obdržati in čim bolj zmanjšati njihovo fluktuacijo. V ta namen je bila znotraj magistrskega dela opravljena raziskava, kjer so bili izvedeni intervjuji z vodstvom igralske skupine Gašperja Lambergarja in intervjuji z vodji drugih prostovoljnih društev, ki se ukvarjajo s sorodnimi aktivnostmi. Rezultati analize intervjujev so pokazali, da rešujejo prostovoljska igralska društva svoje probleme na podoben način. Na podlagi tega so v sklopu ugotovitev podani predlogi za izboljšanje managementa društva.
Keywords: društva, prostovoljstvo, teater, organizacija, management
Published in DKUM: 01.03.2023; Views: 288; Downloads: 21
.pdf Full text (933,12 KB)

9.
Skrb za zdravje zaposlenih v Psihiatrični bolnišnici Begunje v času pandemije Covid-19
Denis Džamastagić, 2022, master's thesis

Abstract: Cilj magistrskega dela je raziskati dejavnike, ki bodo v času mogočih ponovnih epidemij prepoznale dejavnike tveganja, ki vplivajo na izgorelost in dojemanje varnosti zdravstvene obravnave zdravstvenih delavcev. Uporabljena je bila kvantitativna neeksperimentalna metoda raziskovanja. V raziskavi sta bila kot instrument uporabljena dva vprašalnika. Statistično populacijo so predstavljali vsi zaposleni v eni izmed slovenskih bolnišnic. Ustrezna organizacija bolnišnice v času epidemije je pozitivno povezana z občutkom varnosti pacientov med zaposlenimi v času epidemije. V raziskavi ugotavljamo pomembnost komunikacije vodstva zdravstvenih organizacij v času epidemije. Višja samoocena komunikacije anketirancev, vodstva z zaposlenimi v času epidemije je pozitivno povezana z občutkom varnosti pacientov med zaposlenimi v času epidemije in negativno z občutkom izgorelosti med zaposlenimi v času epidemije na področju depersonalizacije. Ustrezno sodelovanje med poklicnimi skupinami v času epidemije je negativno povezano z občutkom izgorelosti med zaposlenimi v času epidemije na področju depersonalizacije. V času epidemije je odgovornost vodstev bolnišnic, da z ustreznim vodenjem, organizacijo in s komunikacijo omogoča kakovostno sodelovanje med različnimi poklicnimi skupinami.
Keywords: epidemija, Covid-19, izgorelost, varnost
Published in DKUM: 23.02.2023; Views: 218; Downloads: 39
.pdf Full text (1,06 MB)

10.
Zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu v podjetju za predelavo lesa
Marko Pogačnik, 2022, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo želeli ugotoviti, kateri dejavniki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu v podjetju za predelavo lesa. Da bi to ugotovili, smo najprej v teoretičnem delu skrbno preučili in analizirali literaturo. Osredotočili smo se na sedem dejavnikov zadovoljstva in sicer na izobraževanje in usposabljanje, delovni čas, plačo, medsebojne odnose, delovne razmere, nagrajevanje ter napredovanje zaposlenih. Opisali smo tudi absentizem in fluktuacijo, ki sta posledici nezadovoljstva zaposlenih. V empiričnem delu smo s pomočjo raziskave ugotovili, da so zaposleni v podjetju za predelavo lesa najbolj zadovoljni z medsebojnimi odnosi ter s komunikacijo v podjetju, ki sta bila najbolje ocenjena dejavnika. Nekateri anketiranci so izrazili delno nezadovoljstvo na področju kariernega razvoja, saj gre za manjše podjetje in nimajo vsi enakih možnosti za napredek. Zato smo podjetju predlagali, naj zaposlene nagrajujejo na drugačne načine, kot so razne ugodnosti pri delu, ter dodatne možnosti izobraževanj za njihov osebni razvoj.
Keywords: zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu, dejavniki zadovoljstva, absentizem in fluktuacija
Published in DKUM: 18.01.2023; Views: 312; Downloads: 37
.pdf Full text (857,70 KB)

Search done in 0.23 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica