| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


61 - 70 / 106
First pagePrevious page234567891011Next pageLast page
61.
RAZŠIRJENOST EKO-PODJETNIŠTVA MED SLOVENSKIMI PODJETJI
Mateja Flak, 2014, master's thesis

Abstract: V magistrski nalogi je predstavljen eko-podjetnik, ki je poslovno aktiven z obzirom na okolje ter razvija okolju prijazne izdelke, storitve in procese. Opisujemo tudi eko-podjetništvo, ki temelji na trajnostnem razvoju, katerega cilj pa je spoštovanje ekonomskih, okoljskih in socialnih vplivov podjetja na okolje. Pomembno vlogo pri vpeljevanju takšnega podjetništva igrata Evropska unija in Slovenija. Tako lahko z zakonodajo, strategijami za prihodnost, finančnimi spodbudami in podpornim okoljem spodbujata podjetja k okolju prijaznem poslovanju. Cilj magistrskega dela je preučiti stanje eko-podjetništva med slovenskimi podjetji. Analiza vprašalnika, katerega smo dobili od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije (Direktorat za podjetništvo, konkurenčnost in tehnologijo, Sektor za inovativnost), je omogočila globlji vpogled v razširjenost eko-podjetništva v Sloveniji. Za opazovan vzorec smo ugotovili, da se višina eko-podjetniške aktivnosti v podjetju razlikuje glede na velikost podjetja, spodbujanje razvoja inovacij, višino vlaganj v razvoj inovacij in stopnjo izobrazbe odgovorne osebe za inoviranje.
Keywords: Eko-podjetništvo, eko-podjetnik, eko-podjetje, trajnostni razvoj, zeleni kupec, eko-inovacije, eko-dizajn
Published: 28.05.2014; Views: 1087; Downloads: 236
.pdf Full text (1,28 MB)

62.
ANALIZA IN PRIMERJAVA SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA IN NJEGOVEGA POSLOVNEGA OKOLJA V SLOVENIJI IN NA HRVAŠKEM
Suzana Cvetko, 2014, master's thesis

Abstract: Delovanje gospodarstva je podvrženo trenutnim gospodarskim trendom, ki narekujejo ekspanzivni razvoj socialnega podjetništva. Nepopolno delovanje trga ima med drugim za posledico tudi uveljavljanje netradiconalnih firm, med katere spada socialno podjetništvo, katerega uveljavitev in širjenje je mogoče opaziti predvsem v zadnjem času. Socialno podjetništvo, za razliko od tradicionalnega pojmovanja podjetništva, ki se ukvarja z ozko izpolnitvijo strogih finančnih ciljev, spodbuja logika solidarnosti, ki ustvarja socialno kohezijo in blaginjo. To pa kaže na pomembno vlogo in moč, ki jo ima podjetništvo v sedanji globalni gospodarski krizi. Da bi bolje razumeli pojav socialnih podjetij, je v okviru magistrske naloge opravljena analiza socialnega podjetništva v Sloveniji in na Hrvaškem ter PESTLE analiza teh dveh izbranih okolij. Na podlagi pridobljenih analiziranih podatkov je bila izvedena primerjava o vplivih okolja na pojav socialnega podjetništva v Sloveniji in na Hrvaškem. Z analizo smo ugotavljali razlikovanje socialnega podjetništva v omenjenih državah in njegovega vplivnega okolja. Okolje v Sloveniji ni bolj spodbudno za socialno podjetništvo, kot na Hrvaškem. Glede na analizo je socialno podjetništvo bolj prisotno na Hrvaškem kot v Sloveniji. Z raziskavo ugotavljamo, da je okolje pomemben dejavnik, ki vpliva na nastajanje socialnega podjetništva, vendar pa ni edini. V okolju imajo pomembno vlogo snovalci gospodarskih politik, kar je moč zaznati tudi pri spodbujanju socialnih podjetniških tveganj.
Keywords: netradiconalne firme, socialno podjetništvo, analiza socialnega podjetništva, PESTLE analiza okolja, Slovenija, Hrvaška
Published: 11.03.2014; Views: 1526; Downloads: 268
.pdf Full text (787,44 KB)

63.
TRAJNOSTNO PODJETNIŠTVO V SLOVENIJI IN NA DANSKEM
Doroteja Tanšek, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Diplomski seminar proučuje stanje trajnostnega razvoja (skupaj s kazalniki trajnostnega razvoja) v Sloveniji in na Danskem, ki je podlaga za vpeljavo oziroma usmeritev v trajnostno podjetništvo – dobičkonosno, vendar ljudem in okolju prijazno. V seminarju je tako najprej razčlenjen trajnostni razvoj s pripadajočimi kazalniki kot pogojem za trajnostno podjetništvo. Nadalje sem se lotila razčlenitve možnih sestavnih oblik trajnostnega podjetništva – okoljskega, socialnega ter ekonomskega podjetništva. S pomočjo Eurostatove raziskave je ugotovljena zastopanost kazalnikov trajnostnega razvoja v Sloveniji in na Danskem ter institucionalni okvir obeh držav – to so predpisi, znanja in sposobnosti posameznikov za trajnostno podjetništvo ter vrednote in vidiki glede trajnostnega podjetništva prebivalcev posamezne države. Splošna ugotovitev je, da je Danska začela s trajnostnim razvojem veliko prej kot Slovenija, zato kaže na številnih področjih boljše rezultate; zanimivo pa je, da kljub hitrejši vpeljavi trajnostnega razvoja in boljši ekonomski situaciji število malih in srednje velik podjetij, ki ponujajo zelene izdelke in storitve na Danskem, ni večje kot v Sloveniji. Ima pa Danska vsekakor boljše pogoje za razvoj trajnostnega podjetništva, saj država spodbuja nastanek tovrstnih podjetij, jim podeljuje subvencije, lažje pridobijo bančna posojila in imajo na voljo več informacij ter možnosti svetovanja glede vpeljave koncepta trajnostnega podjetništva, kot jih imajo na voljo podjetja v Sloveniji. Državi kažeta pozitivno sliko, kar se dotika vpeljave trajnostnega podjetništva, in visoko stopnjo ozaveščenosti glede okoljske problematike.
Keywords: Trajnostni razvoj, trajnostno podjetništvo, institucionalni okvir Danske, institucionalni okvir Slovenije, trajnostno podjetništvo v MSP v Sloveniji, trajnostno podjetništvo v MSP na Danskem.
Published: 25.10.2013; Views: 1862; Downloads: 262
.pdf Full text (1,27 MB)

64.
Upravičenost razvoja novega stikala za kuhinjski aparat v podjetju Eurel d.o.o.
Aleš Rorič, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko nalogo sem opravljal v sodelovanju z podjetjem Eurel d.o.o iz Poljčan, kjer so imeli problem, saj jim je zunanji naročnik ponudil v izdelavo stikalo za gospodinjske aparate, dobili pa so samo načrt glavnih dimenzij stikala in nedelujoč prototip. V svoji diplomski nalogi sem z pomočjo zaposlenih na Eurelu poiskal rešitve za nedelujoč prototip in izvedel stroškovno kalkulacijo stikala. Prišel sem do lastne in prodajne cene po kateri bi lahko podjetje Eurel d.o.o. prodalo ta stikala zunanjemu naročniku. Prikazal sem tudi ekonomsko oceno upravičenosti, kdaj bi se naj vložek v projekt povrnil.
Keywords: upravičenost razvoja, kuhinjski aparat, stikalo, Eurel d.o.o.
Published: 17.10.2013; Views: 962; Downloads: 97
.pdf Full text (5,77 MB)

65.
PROCES INTERNACIONALIZACIJE PODJETIJ V KOROŠKI REGIJI
Sara Tomaž, 2012, master's thesis

Abstract: Globalizacija poslovanja, »brisanje« meja med državami in vedno večja vloga interneta so pripeljali poslovanje podjetij sveta do točke, ko je svet postal en trg. Uspešna podjetja so se tega dejstva začela zavedati že dovolj zgodaj, zato so svoje poslovanje začela usmerjati v internacionalizirano poslovanje. Internacionalizacija pomeni, da podjetje posluje zunaj meja svoje države. Pri tem lahko izbira med različnimi oblikami vstopa na tuji trg (izvozne oblike, pogodbene oblike in hierarhične oblike vstopa). S širitvijo na tuje trge podjetja »osvajajo« globalni teritorij in tako večajo uspešnost podjetja. V magistrski nalogi smo proučevali proces internacionalizacije podjetij v Koroški regiji. Predmet proučevanja so bila mala in srednje velika podjetja z obliko d. o. o. in d. d. Cilj magistrske naloge je bil poiskati odgovor na raziskovalno vprašanje »Kako je potekal proces internacionalizacije MSP in kakšne so njegove značilnosti?«
Keywords: Internacionalizacija, proces internacionalizacije, oblike internacionalizacije, teorije internacionalizacije, podjetniški proces, mednarodno podjetništvo.
Published: 28.01.2013; Views: 1481; Downloads: 387
.pdf Full text (6,28 MB)

66.
VPLIV IZBRANIH INSTITUCIONALNIH IN INDIVIDUALNIH DEJAVNIKOV NA PODJETNIŠKO AKTIVNOST TER NJIHOVA POVEZAVA Z GOSPODARSKIM IN DRUŽBENIM NAPREDKOM
Katja Crnogaj, 2012, doctoral dissertation

Abstract: V doktorski disertaciji proučujemo vpliv institucionalnih in individualnih dejavnikov na podjetniško aktivnost ter njihovo povezavo z gospodarskim in širšim družbenim napredkom. Pri tem se srečujemo z različnimi perspektivami podjetništva in različnimi potrebami nacionalne politike, zato je pomembno, da najprej natančno razumemo podjetniške dejavnike in vzpostavimo celovitejši okvir, ki omogoča umestitev podjetništva v jedro konkurenčnosti nacionalne ekonomije. Največjo oviro tovrstnemu proučevanju predstavlja odsotnost splošno sprejete definicije podjetništva, kar predstavlja velik izziv za merjenje in primerjavo podjetništva v mednarodnem okolju in skozi čas. Tudi v primeru poenotenja glede primerne opredelitve podjetništva je težko najti merilno orodje, ki se ujema z izbrano terminologijo. Obstoječe podjetniške mere morajo biti skrbno izbrane in interpretirane, da lahko upoštevamo njihovo relevantnost za politične odločitve. Kompleksno je tudi ugotavljanje podjetniških učinkov, kjer smo v središče obravnave postavili vpliv podjetniške aktivnosti na gospodarsko rast, ki se preliva v stabilen in trajnostni gospodarski ter družbeni razvoj. Omejitve trdih pokazateljev gospodarske rasti, kot je BDP, so znane, zato smo okvir proučevanja razširili z upoštevanjem pokazateljev družbenega napredka, ki se odražajo v osebnem (človekovem) razvoju in trajnostnem razvoju družbe. Osrednji cilj doktorske disertacije je operacionalizacija široko zastavljenega modela proučevanja z namenom oblikovanja ustreznih izhodišč oblikovalcem podjetniške politike. Cilj raziskave je preveriti, ali in v kolikšni meri se povezava med podjetništvom in gospodarsko rastjo ter družbenim napredkom razlikuje med razvitimi in manj razvitimi državami, ter opredeliti v tem okviru pomembne vplivne dejavnike. Iz pregleda literature in različnih empiričnih študij je razvidno, da so raziskovalci doslej namenjali pozornost le posameznim dejavnikom podjetništva, ne pa tudi dovolj celovito – z upoštevanjem in operacionalizacijo individualne in makro ravni obenem. Pri operacionalizaciji raziskovalnega modela se osredotočamo na podatke, ki združujejo informacije o posameznikih, državah in času ter omogočajo raziskovanje vplivnih dejavnikov podjetniške aktivnosti glede na doseženo stopnjo gospodarske razvitosti države. Na tej osnovi smo si zastavili kompleksno raziskovalno vprašanje o tem, ali je mogoče vzroke za odkritje in ovrednotenje poslovne priložnosti ter pričetek podjetniške aktivnosti iskati v dejavnikih institucionalnega okolja, v katerih se priložnosti porajajo, in značilnostih posameznikov, ki jih izkoriščajo. Ugotavljali smo, ali je na ta način vzpostavljena povezava z gospodarskim in družbenim napredkom ter zagotovljena jasnejša slika oblikovalcem političnih ukrepov za pospeševanje podjetništva. Ker so v zadnjih letih različni viri podatkov privedli do protislovnih in nezadostnih empiričnih ugotovitev, smo v disertaciji na enem mestu sistematično prikazali, s katerimi pomembnejšimi mednarodno primerljivimi merami, ki so pomembne za sprejemanje in analizo političnih odločitev za povečevanje podjetniškega potenciala, se lahko merijo podjetniška aktivnost in opredeljeni vplivni dejavniki podjetništva. Na tej osnovi smo operacionalizirali zastavljeni model proučevanja podjetniškega procesa in njegove komponente v povezavi z gospodarsko rastjo in družbenim napredkom. Z upoštevanjem dveh različnih ravni obravnave smo potrdili pomen razlikovanja med posameznimi tipi podjetništva in njihovimi učinki v različnih gospodarskih okoljih.
Keywords: podjetništvo, individualne značilnosti podjetnika, dejavniki institucionalnega okolja, poslovne priložnosti, podjetniška aktivnost, merjenje podjetništva, gospodarska rast, gospodarski in družbeni napredek, podjetniška politika
Published: 21.09.2012; Views: 2316; Downloads: 570
.pdf Full text (5,12 MB)

67.
TEHNOLOŠKO PODJETNIŠTVO V SLOVENIJI IN NA FINSKEM
Alenka Rošer, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Razvoj tehnološkega podjetništva je odvisen od različnih dejavnikov, tako makroekonomskega okolja in podjetniške zakonodaje, kakor tudi povsem »mehkih dejavnikov«, kot so osebnostne značilnosti posameznikov. Finsko tehnološko podjetništvo je bolj razvito od slovenskega, saj namenja večjo podporo novo nastalim tehnološkim podjetjem z visokim potencialom rasti. V diplomski nalogi smo potrdili vse trditve, ki smo jih predpostavili, zato sklepamo, da je finsko okolje bolj spodbudno za tehnološko podjetništvo. V tehnološkem podjetništvu v Sloveniji je še veliko neizkoriščenih potencialov, ki jih morajo podjetniki znati v prihodnosti bolje izkoristiti. Tehnično znanje slovenskih študentov je primerljivo z znanjem študentov evropskih tehničnih univerz, so inovativni in iznajdljivi, znanje študentov naravoslovnih ved je na visokem nivoju in posamezniki dosegajo visoke rezultate na svojih področjih, vendar se redki odločajo za ustanovitev svojega podjetja in tako visoki potenciali ostanejo neizkoriščeni. Pomembno je, da svoje znanje predstavimo ustreznemu občinstvu, pripravljenemu vlagati v poslovne ideje, ki nas lahko izstrelijo med zvezde.
Keywords: tehnološko podjetništvo, tehnologija, tvegani kapital, podjetniško okolje
Published: 21.06.2012; Views: 1607; Downloads: 166
.pdf Full text (2,23 MB)

68.
69.
70.
Search done in 0.33 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica