| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


81 - 90 / 130
First pagePrevious page45678910111213Next pageLast page
81.
ŽENSKE MED DRUŽINO IN KARIERO
Neža Plestenjak, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Sodobni čas nenehnih in velikih sprememb prinaša tudi spremembe tradicionalne vloge, ki je v družbi pripadala ženski. Pomen žensk se sicer povečuje, zdi pa se, da se povečujejo tudi bremena, ki jim jih prinaša potreba po uskladitvi dela doma in v službi. Pričujoča diplomska naloga se ukvarja s problematiko zaposlovanja žensk in z usklajevanjem družinskih in službenih obveznosti. V teoretičnem delu smo predstavili zgodovino zaposlovanja žensk in kdaj se je začela njihova dvojna obremenjenost, kakšen vpliv ima materinstvo na kariero in na položaj žensk na trgu dela. V nadaljevanju smo se osredotočili še na različne oblike pomoči države in delodajalcev in predstavili, kako zaznavamo dvojno obremenjenost žensk v Sloveniji. Namen diplomskega dela je bil predstaviti dejavnike, ki vplivajo na odločitev za materinstvo in na kasnejše usklajevanje kariere in družine, in jih preveriti tudi v empiričnem delu naloge. V izhodišču smo postavili več raziskovalnih vprašanj, ki smo jih z analizo podatkov, zbranih z anketnim vprašalnikom, poskusili potrditi oziroma ovreči. Tako smo poskušali poiskati mogoče rešitve, ki bi prispevale k razbremenitvi žensk.
Keywords: Materinstvo, družinsko življenje, zaposlitev, usklajevanje, certifikat »družini prijazno podjetje«.
Published: 10.11.2016; Views: 654; Downloads: 104
.pdf Full text (1,33 MB)

82.
Uspešnost obrtno-zborničnega sistema v Sloveniji
Andreja Štrekelj, 2016, master's thesis/paper

Abstract: Organizacije morajo zaradi vse večje konkurence in prostega nastopa na trgu stremeti k čim večji tržni prednosti oziroma prepoznavnosti in uspešnosti, ne glede na področje poslovanja. To velja tudi za neprofitne organizacije, ki svojemu neprofitnemu poslanstvu profitno sledijo in ga neprofitno uresničujejo. Med neprofitne organizacije spada tudi Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, ki v slovenskem prostoru deluje že 47 let in je nastala na podlagi skupnih interesov takratnih obrtnikov zaradi omejevanja države pri razvoju obrti in dandanes predstavlja obrtno-zbornični sistem. V teoretičnem delu smo na kratko predstavili neprofitne organizacije, management neprofitnih organizacij in njegove temeljne funkcije. V nadaljevanju smo obravnavali in opredelili strategijo, vizijo in poslanstvo, ki je vodilo delovanja vseh organizacij, še posebej pa neprofitnih, ki ne obstajajo zaradi ustvarjanja dobička, ampak zaradi uresničevanja skupnih interesov določenih skupin. Pravilno postavljeni cilji so vodilo za uresničevanje strategije, izvrševanja poslanstva in sledenje viziji neprofitne organizacije. Ker neprofitne organizacije večinoma delujejo na storitvenem področju, smo opredelili storitve, zagotavljanje njihove kakovosti in merjenje. V nadaljevanju smo na kratko opredelili človeške vire, saj so zaposleni najpomembnejši kapital v vseh storitvenih organizacijah, v neprofitnih organizacijah pa predstavljajo edini kapital, s katerim razpolagajo takšne organizacije. V tretjem poglavju smo predstavili delovanje zborničnega sistema v Evropski uniji in njegovega evropskega združenja ter primerjali podobne zbornične sisteme v državah EU s slovenskim obrtno-zborničnim modelom ter ugotovili podobnosti in razlikovanja v njih. Opisali smo tudi podporno podjetniško okolje v Sloveniji, katerega del je tudi Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in njene območne zbornice in smo ga v magistrski nalogi podrobno obravnavali. V raziskovalnem delu magistrske naloge smo poleg nekaterih socio-demografskih podatkov in vprašanj o delovanju obrtno-zborničnega sistema preverjali raziskovalne hipoteze, ki se nanašajo predvsem na ugotavljanje zadovoljstva zaposlenih in uspešnost delovanja obrtno-zborničnega sistema. Naredili smo tudi SWOT analizo obrtno-zborničnega sistema. Rezultati raziskave kažejo, da zaposleni v obrtno-zborničnem sistemu ne kažejo izrazitega zadovoljstva oziroma nezadovoljstva glede delovanja le-tega. A večina zaposlenih se strinja, da bi ta lahko deloval bolje, saj ima ustrezno usposobljen strokovni kader v območnih zbornicah in dobro svetovalno službo v krovni organizaciji. Primeri dobre prakse v drugih državah EU so pokazali, da ni popolnoma primerljivega modela, ki bi bil enak slovenskemu obrtno-zborničnemu sistemu, še najbližja in najbolj podobna sta javnopravna sistema zbornic v Nemčiji in na Hrvaškem. V zaključku naloge smo na podlagi izhodišč raziskave, primerjave nekaterih zborničnih sistemov in SWOT analize podali predloge za izboljšanje delovanja obrtno-zborničnega sistema, ki so smernice za zaposlene in vodstvo obrtno-zborničnega sistema.
Keywords: neprofitna organizacija, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, management v neprofitni organizaciji, človeški viri, strategija, poslanstvo in vizija
Published: 08.11.2016; Views: 1097; Downloads: 40
.pdf Full text (1,44 MB)

83.
UMEŠČANJE IZDELKOV V SLOVENSKIH TELEVIZIJSKIH PROGRAMIH
Alja Primec, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Obravnavali smo promocijsko umeščanje izdelkov v programe slovenske televizije. Promocijsko umeščanje izdelkov je oblika oglaševanja, kjer proizvajalec plača, da se njegov produkt pojavi v oddaji, filmu ali drugi predvajani vsebini. V Sloveniji je oglaševanje s promocijskim umeščanjem izdelkov dovoljeno pod določenimi omejitvami in pogoji, ki jih ureja zakon o AVMS. Z raziskavo, ki je potekala na naključnem vzorcu, smo ugotavljali, kako gledalci slovenskih resničnostnih oddaj poznajo pojem promocijsko umeščanje izdelkov, kako pogosto zaznajo promocijsko umeščene izdelke, v katerih slovenskih resničnostnih oddajah izdelke zasledijo in kakšno je njihovo mnenje o oglaševanju s promocijskim umeščanjem izdelkov. Prvi del diplomske naloge je teoretičen. Predstavili smo teorijo o oglaševanju, promocijskem umeščanju in promocijskem umeščanju v Sloveniji, ki spada že pod poglavje Opis okolja. Drugi del je sestavljen iz praktičnega dela. Podali in analizirali smo rezultate naše raziskave, ki smo jo izvedli preko spletne ankete. V zadnjem, tj. tretjem, delu smo podali naše ugotovitve in zaključke in odgovorili na zastavljena raziskovalna vprašanja. Ugotovili smo, da so gledalci slovenskih resničnostnih oddaj slabo seznanjeni s promocijskim umeščanjem izdelkov, prav tako so slabo seznanjeni z označevanjem s simbolom »P« tistih programov, ki vsebujejo promocijsko umešečne izdelke. Simbola »P« več kot polovica našega anketnega vzorca še nikoli ni opazila med spremljanjem slovenske televizije. Ugotovili smo tudi, da so anketiranci mnenja, da je promocijsko umeščanje izdelkov učinkovita vrsta oglaševanja.
Keywords: Promocijsko umeščanje izdelkov, promocijsko umeščanje izdelkov v Sloveniji, oglaševanje, slovenske resničnostne oddaje.
Published: 08.11.2016; Views: 1066; Downloads: 171
.pdf Full text (874,19 KB)

84.
MOBING NA DELOVNEM MESTU
Darja Muršec, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomskem delu je bil obravnavan mobing na delovnem mestu. Zaradi pretekle gospodarske krize, je mobing postal pereč problem sodobne družbe, saj je v podjetjih vse bolj prisoten. Diplomsko delo je razdeljeno na teoretični in praktičnem del. V teoretičnem delu so bila opisana tri poglavja. Prvo poglavje se je nanašalo na predstavitev mobinga, v drugem je bila opisana motivacija, tretje pa je zadevalo pravno ureditev mobinga. V praktičnem delu naloge, pa je bila izvedena anonimna anketna raziskava, v kateri so sodelovali naključni anketirani (zaposleni iz različnih podjetij).
Keywords: Mobing, stres na delovnem mestu, trpinčenje, žrtve nasilja, povzročitelji nasilja.
Published: 25.10.2016; Views: 2100; Downloads: 370
.pdf Full text (966,22 KB)

85.
VPLIV ANTISTRESNIH TEHNIK NA MOTIVACIJO ZAPOSLENIH V TELEKOM SLOVENIJA, D.D.
Tina Ukić, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Pomen in obvladovanje stresa postajata vse pomembnejša tako na individualni ravni kot tudi na ravni organizacije. Stres na delovnem mestu povzroča izgorelost zaposlenih, kar posledično lahko vpliva na uspeh celotne organizacije. Stres in motivacija zaposlenih sta obsežno raziskovani področji, zato je v okviru tega v diplomski nalogi prikazan morebiten vpliv antistresnih tehnik na motivacijo zaposlenih. Poleg dejavnikov stresa in motivacije na delovnem mestu so v diplomski nalogi poudarjeni vplivi in posledice stresa ter tudi različne tehnike njegovega obvladovanja in premagovanja na delovnem mestu, tako na ravni posameznika kot tudi na ravni organizacije. Vpliv antistresnih tehnik na motivacijo zaposlenih je prikazan na primeru zaposlenih v podjetju Telekom Slovenije, d. d. Rezultati ankete med zaposlenimi v podjetju kažejo, da so zaposleni dovolj motivirani in niso izpostavljeni veliki meri stresa. Zaposleni so poudarili, da je izobraževanje na področju antistresnih tehnik dobrodošlo, vendar imajo tovrstna izobraževanja le kratkotrajni učinek. Največja težava je v tem, da se tovrstna izobraževanja izvajajo le enkrat na leto. Za boljši učinek teh bi bilo potrebno pogostejše izobraževanje ali izvajanje tovrstnih tehnik na samem delovnem mestu.
Keywords: stres na delovnem mestu, dejavniki stresa, dejavniki motivacije, izgorelost, antistresne tehnike
Published: 25.10.2016; Views: 916; Downloads: 79
.pdf Full text (1,06 MB)

86.
STRES NA DELOVNEM MESTU UČITELJA
Petra Šesek, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Osrednji namen diplomskega dela je bil ugotoviti, kako učitelji na Osnovni šoli doživljajo stres ter kako se z njim spopadajo. Preučili smo, kateri dejavniki so ključni za nastanek stresa na delovnem mestu učitelja; poseben poudarek smo namenili spopadanju učiteljev s stresom na delovnem mestu ter kako stres omiliti. Spoznali smo dejavnike za nastanek stresa na delovnem mestu učitelja ter opredelili nekatere vzroke in posledice stresa na delovnem mestu za učitelje, sodelavce ali organizacijo. Ob koncu pa smo predstavili še načine in ukrepe za omilitev oziroma preprečevanje stresa, s katerimi se učitelji srečujejo. Glede na to, da smo v prvem delu diplomskega dela največji poudarek namenili spoprijemanju učiteljev s stresom ter temu, kako namesto stresa vzpostavimo dobro počutje, smo predstavili tudi nekaj preventivnih ukrepov, ki nas morda obvarujejo pred vsakodnevnim pojavom stresa. V drugem delu pa smo v ospredje postavili raziskovanje pojava stresa na delovnem mestu učiteljev v Osnovni šoli Žiri. Raziskava je temeljila na stopnji stresa, ki ga učitelji doživljajo, in če vodilni storijo dovolj, da bi stres poskušali omiliti. Z raziskavo smo poskušali učiteljem bolj približati posledice stresa in jih posvariti, da naj bomo ob pojavu stresa bolj pozorni na svoje obnašanje, naj se ne zapirajo vase ter naj se ob prevelikem stresu pogovorijo s svojimi bližnjimi ali z zdravstvenim osebjem. Problem stresa in posledice, ki jih lahko prinese stres, smo predstavili na preprost način, vse od njegovega začetka pa do kasnejših faz. Raziskava je bila tudi neke vrste namen, da učitelje opozorimo, naj svoje stresne situacije poskušajo reševati v začetnih fazah, saj je lahko spoprijemanje z vsakodnevnim stresom velik problem tako za psihično kot tudi fizično zdravje. Hkrati pa smo v raziskovalnem delu odkrili, v kolikšni meri je bil stres prisoten med učitelji na Osnovni šoli v Žireh, kako dobro se učitelji spoprijemajo z njim ter kakšne vrste tehnik za sproščanje oziroma omilitev stresa uporabljajo. Z nami je v intervjuju o najbolj stresni situaciji spregovorila tudi ena izmed osnovnošolskih učiteljic.
Keywords: stres, učitelj, stres na delovnem mestu učitelja, dejavniki stresa, spoprijemanje s stresom.
Published: 25.10.2016; Views: 1632; Downloads: 192
.pdf Full text (1,01 MB)

87.
VPLIV PSIHOLOŠKEGA OPOLNOMOČENJA IN ZADOVOLJSTVA Z DELOM NA ORGANIZACIJSKO PRIPADNOST VISOKOŠOLSKIH PEDAGOŠKIH DELAVCEV: RAZLIKE MED SLOVENIJO IN IZBRANIMI DRŽAVAMI
Gašper Jordan, 2016, master's thesis/paper

Abstract: Pomembnost znanja na področju upravljanja s človeškimi viri se povečuje, zato se organizacije vedno bolj zanimajo za nova spoznanja s tega področja, saj se zavedajo, da so zaposleni gonilo vsake organizacije. Omenjena spoznanja so pomembna tudi za akademsko sfero. Če želimo imeti uspešnega in učinkovitega zaposlenega, mora biti ta zadovoljen z vsem vidiki dela, hkrati pa si organizacije želijo, da bi čutili čim večjo pripadnost ter zato ne bi povzročali skrbi o njihovem odhodu drugam. Da pa imamo celoten vpogled v počutje posameznika, moramo gledati nanj tudi s psihološkega vidika, kjer ima pomembno vlogo psihološko opolnomočenje. Psihološka ocena posameznika vpliva tako na zadovoljstvo kot na pripadnost, zato smo v magistrskem delu preverili predpostavljeni konceptualni model vpliva psihološkega opolnomočenja in zadovoljstva z delom na organizacijsko pripadnost. Raziskavo smo izvedli med 408 visokošolskimi pedagogi v Sloveniji, Srbiji, Avstriji, Nemčiji, na Češkem in Hrvaškem. Med seboj smo primerjali preiskovane konstrukte psihološkega opolnomočenja, zadovoljstva z delom in organizacijske pripadnosti. Za ugotavljanje psihološkega opolnomočenja smo uporabili Spreitzerin PEQ, Spectorjev JSS za zadovoljstvo z delom in OCQ za merjenje organizacijske pripadnosti avtorjev Allenove in Meyerja. Rezultati so pokazali, da so najbolj psihološko opolnomočeni visokošolski pedagogi v Srbiji, najmanj pa v Nemčiji. Z delom so najbolj zadovoljni v Avstriji, najmanj v Sloveniji. Najvišjo čustveno pripadnost zaznavajo v Sloveniji, medtem ko najnižjo v Nemčiji. Kalkulativna organizacijska pripadnost je najvišji rezultat dosegla na Hrvaškem, najnižjega na Češkem. Najvišjo vrednost normativne organizacijske pripadnosti zaznavajo na Češkem, najnižjo pa v Avstriji. Do statistično pomembnih razlik ni prišlo le na področju kalkulativne organizacijske pripadnosti. Nadaljnje smo preverili ustreznost predpostavljenega konceptualnega modela vpliva psihološkega opolnomočenja in zadovoljstva z delom na organizacijsko pripadnost, ki smo ga osnovali kot prvi na svetu ter omenjene tri konstrukte povezali med seboj. Rezultati so pokazali mejno ujemanje raziskovalnega modela. Raziskava je prispevala nova spoznanja na področjih organizacijske psihologije in upravljanja s človeškimi viri. Za nadaljnje raziskave priporočamo preverbo konceptualnega modela v različnih okoljih ter v povezavi z organizacijsko kulturo, strukturo organizacij in osebnostmi lastnosti posameznikov.
Keywords: psihološko opolnomočenje, zadovoljstvo z delom, organizacijska pripadnost, model strukturnih enačb
Published: 10.10.2016; Views: 1058; Downloads: 238
.pdf Full text (1,53 MB)

88.
KOMUNIKACIJA MED SOŠOLCI Z RAZLIČNIMI TIPI ZNAČAJEV
Maja Narandža, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Osredotočili smo se na komunikacijo med različnimi tipi temperamentov študentov Univerze v Mariboru, Fakultete za organizacijske vede, tretjih letnikov univerzitetnega študija, na študijskih smereh Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov, Organizacija in management informacijskih sistemov ter Organizacija in management kadrovskih sistemov. Najprej smo v teoretičnem delu opredelili pojem komunikacija ter vrste in načine sporazumevanja in se spoznali s pojmom temperament ter vsakega od njih razložili. Za raziskavo smo uporabili način anketnega vprašalnika. Z anketnim vprašalnikom smo poskušali ugotoviti kateri tipi osebnosti se med seboj razumejo in kateri ne. To smo ugotavljali skozi test osebnosti, kjer so študentje izbrali lastnost, ki za njih najbolj velja, da smo ugotovili, kateri temperament pri njih prevladuje. Možni temperamenti so bili sangvinik, kolerik, melanholik ter flegmatik. Nato so v nadaljevanju ocenili razumevanje s preostalimi študenti. Pri analizi anket smo naredili tabele z odgovori na podlagi vseh treh smeri študija ter vsake posamezne smeri in povprečne vrednosti ocen. Ugotovili smo, da se med seboj najbolje razumejo sangviniki, najslabši odnos pa imajo med seboj flegmatiki. Rezultati vseh treh smeri ter vsake posamezne smeri so bili malce drugačni, a ne zanikajo prejšnje trditve, o najboljšem medsebojnem razumevanju sangvinikov ter najslabšem odnosu flegmatikov s flegmatiki.
Keywords: Komunikacija, Osebnost, Temperament
Published: 10.10.2016; Views: 1103; Downloads: 126
.pdf Full text (1,40 MB)

89.
VPLIV TEAM BUILDINGA NA MOTIVACIJO ZAPOSLENIH
Nina Zečević, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Večkrat je slišati, da so zaposleni največje premoženje podjetja, vendar to velja le, če so zadovoljni in motivirani. S takimi je podjetje lahko vedno konkurenčno. Ena izmed aktivnosti, ki vpliva na izboljšanje odnosov med zaposlenimi, je timbilding (angl. team building), katerega ponudba je tudi v Sloveniji vedno večja in podjetja se zanj pogosteje odločajo. Namen naloge je bil z raziskavo ugotoviti, v kolikšni meri timbilding vpliva na motivacijo med zaposlenimi. Ugotoviti smo želeli tudi, v kolikšni meri se podjetja odločajo za tovrstne programe, in v kakem številu se jih zaposleni udeležujejo. Cilj je bil tudi ugotoviti, ali so sedaj zaposleni v podjetju bolj zadovoljni in motivirani na delovnem mestu, kot so bili pred udeležbo programa, ter ali so mnenja, da so programi uspešni. Diplomska naloga je sestavljena iz teoretičnega in raziskovalnega dela. V raziskovalnem delu smo s pomočjo ankete ugotavljali motiviranost zaposlenih po opravljenem timbilding programu. Raziskava je pokazala, da so zaposleni po obisku timbilding programa bolj motivirani na delovnem mestu in da timbilding program smatrajo kot uspešen, pri vplivu na njihovo motivacijo. Raziskava je pokazala tudi, da se veliko podjetij odloča za tovrstne programe, in da se jih tudi njihovi zaposleni radi udeležujejo, saj je njihov odnos do timbilding programa v večini pozitiven. Opomba: V besedilu uporabljamo poslovenjen izraz za team building. Gre za gradnjo timskega dela.
Keywords: Motivacija, timsko delo, timbilding
Published: 07.10.2016; Views: 1484; Downloads: 231
.pdf Full text (873,85 KB)

90.
MOTIVACIJA ŠTUDENTOV ZA OPRAVLJANJE ŠTUDENTSKEGA DELA
Lea Piškur, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomski nalogi smo preučevali motivacijo študentov za opravljanje študentskega dela. Namen je bil raziskati in ugotoviti motivacijo študentov za opravljanje študentskega dela pred in po sprejetju novega Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-C) (Uradni list RS, št. 95/2014), cilj pa je bil prikazati, da se je motivacija študentov po sprejetju tega zakona povečala. Teoretični del diplomske naloge obsega predstavitev motivacije, motivacijskih dejavnikov in procesa motivacije. V prvem delu so predstavljene različne motivacijske teorije in študentsko delo. Praktični del naloge obsega raziskavo o motivaciji študentov za opravljanje študentskega dela, ki smo jo s pomočjo spletne ankete izvedli na študentih. Ugotovili smo, da se motivacija pri študentih, ki opravljajo študentsko delo, glede na spremembe, ki jih je prinesel zakon ZUJF-C, ni veliko spremenila. Glavni motiv za opravljanje študentskega dela je še vedno zaslužek.
Keywords: motivacija, motivi, motivacijski dejavniki, motivacijske teorije, študentsko delo
Published: 07.10.2016; Views: 930; Downloads: 131
.pdf Full text (1016,20 KB)

Search done in 0.3 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica