| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


101 - 110 / 131
First pagePrevious page567891011121314Next pageLast page
101.
ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V PORODNIŠNICI LJUBLJANA
Janja Prijatelj, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Na poslovanje vsake organizacije med drugimi dejavniki pomembno vplivata organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih. V prvem delu diplomskega dela smo s pregledom obstoječe literature teoretično preučili vplive omenjenih dejavnikov na poslovanje organizacije. Poleg tega smo v tem sklopu predstavili tudi kadrovsko in organizacijsko strukturo Porodnišnice Ljubljana, v kateri smo izvedli empirično raziskavo. Raziskava je bila izvedena v obliki anketnega vprašalnika na vzorcu zaposlenih v zdravstveni in babiški negi v Porodnišnici Ljubljana. Tematika vprašalnika se je nanašala na vpliv različnih dejavnikov na zadovoljstvo zaposlenih. Analiza rezultatov ankete je pokazala relativno nezadovoljstvo zaposlenih s plačilom za opravljeno delo ter nezadovoljstvo z možnostmi napredovanja, po drugi strani pa se je pokazalo veliko zadovoljstvo zaposlenih z medsebojnimi odnosi ter dojemanjem svojega poklica. Za zaključek so podani predlogi možnih rešitev za odpravo ugotovljenih dejavnikov nezadovoljstva zaposlenih.
Keywords: organizacijska klima, zadovoljstvo zaposlenih, dejavniki zadovoljstva
Published: 06.10.2016; Views: 788; Downloads: 76
.pdf Full text (1,28 MB)

102.
VLOGA MESTNEGA PLAKATA V LJUBLJANI
Matjaž Oprešnik, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Vloga mestnega plakata ni posredovanje tržnih sporočil, temveč komunikacija s sprejemnikom na kompleksnejši in ozaveščajoč način preko kulturnih in družbeno - odgovornih vsebin. Delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem smo preučili osnove marketinga in plakata, osnove segmentiranja in pozicioniranja na trgu in predstavili teorijo marketinškega obveščanja. V Empiričnem delu naloge smo definirali vsebine projekta Plaktivat in preučili nadgradnjo plakatnega mesta in možnosti učinkovitejšega sodelovanja z lokalno oblastjo. Na podlagi opravljene ankete, dal odgovore na vprašanja, kakšne so povezave med prebivalci mesta Ljubljane in med plakatom, na kakšne načine mestni plakat pridobiva na prepoznavnosti in katere so glavne vrednote, ki mestni plakat ločijo od komercialnega plakata. Končna ugotovitev diplomske naloge je, da mestni plakat ima svojo vlogo v mestu in da jo s svojo pripadnostjo kulturnemu in družbeno – odgovornemu informiranju javnosti, še krepi.
Keywords: Mestni plakat, zunanje oglaševanje, City plakatni pano, komercialni plakat, kulturni in družbeno-odgovorni plakat.
Published: 06.10.2016; Views: 534; Downloads: 67
.pdf Full text (2,64 MB)

103.
POSPEŠEVANJE PRODAJE V PODJETJU MAVI D.O.O.
Ana Dravinec, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomski nalogi smo obdelali temo o pospeševanju prodaje v podjetju MAVI Maribor d.o.o. Za uvod v raziskavo o različnih vidikih položaja podjetja na trgu in glede različnih vidikov prodajnega poslovanja podjetja, ki smo jo izvedli med zaposlenimi in zunanjimi poslovnimi partnerji podjetja, smo se v teoretičnem delu seznanili s temeljnimi pojmi s področja prodaje. Tako smo podrobneje obdelali teme kot so funkcija marketinga in prodaje v procesu poslovanja, marketinški splet, SWOT analiza poslovnega okolja in pristopi ter metode pospeševanja prodaje. Naredili smo tudi pregled tržnega položaja in prodajnega poslovanja obravnavanega podjetja. Med ključnimi deležniki podjetja - zaposlenimi in zunanjimi partnerji - kupci podjetja MAVI Maribor d.o.o., ki ob svoji 20-letnici delovanja vstopa v obdobje novih poslovnih priložnosti, smo naredili anketo. Z zastavljenimi vprašanji smo ugotavljali, kako ti deležniki dojemajo in vrednotijo prodajno poslovanje podjetja in kje so ključne priložnosti za njegov nadaljnji razvoj na prodajnem področju. Kot rezultat raziskovalne naloge predlagamo rešitve novega trženjskega in komunikacijskega pristopa, s poudarkom na pospeševanju prodaje, ki bo prispeval k utrditvi tržnega položaja, večji prepoznavnosti, bolj dodelanemu ugledu na trgu in s tem povečanih finančnih učinkih podjetja. Iz rezultatov izvedene raziskave izhaja naš predlog, da naj podjetje nadaljnje aktivnosti na področju pospeševanja prodaje opre na kombinirano strategijo dejavnikov: prednosti - slabosti - priložnosti - nevarnosti (ang. SWOT: strenghts - weaknesses - opportunities - threats), ki bo zagotavljala uspešnost delovanja podjetja. To pomeni, da gradi na prednostih, odpravlja pomanjkljivosti, izkorišča priložnosti in se izogiba nevarnostim. Pri tem pa smiselno vključi izsledke naše raziskave, ki so pokazale na prednosti, na katerih naj podjetje gradi svojo nadaljnjo prodajno strategijo, in tudi določene pomanjkljivosti, ki naj jih podjetje z ustreznimi ukrepi in usmeritvami odpravi.
Keywords: - tržno komuniciranje - trženjska strategija - marketing - nastop na trgu - pospeševanje prodaje
Published: 06.10.2016; Views: 841; Downloads: 98
.pdf Full text (1,32 MB)

104.
Učinkovita prodajna besedila v oglaševanju na socialnih omrežjih v podjetju Bastet d.o.o
Peter Premužić, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Predstavili smo marketing, oglaševanje in prodajo ter kakšno vlogo ima pri temu tekstopisje, umetnost in znanost pisanja prepričljivih prodajnih besedil. Bolj podrobno smo predstavili elemente, ki naredijo prodajno besedilo učinkovito. To je bil temelj za raziskavo, kjer nas je zanimalo katera prodajna besedila so najbolj učinkovita pri oglaševanju na socialnem omrežju Facebook. Z oglaševanjem na socialnem omrežju Facebook smo dobili rezultate, ki so nam povedali katera prodajna besedila v oglasih so najbolj učinkovita glede na to kateri oglas je dosegel največ ljudi, prejel največje število všečkov, delitev, komentarjev, klikov, najmanjšo ceno na dejanje, največje število nakupov in najmanjšo ceno na nakup. Ugotovili smo kateri elementi najbolj prispevajo k učinkovitemu prodajnem besedilu v oglasih na socialnem omrežju . Pri pisanju besedil je bolj učinkovito daljše besedilo od krajšega. Namesto čustvenega besedila je boljše prodajno oziroma racionalno besedilo. In uporaba kode za popust in elementa urgentnosti v besedilu ima slabši vpliv na učinkovitost oglasa kot brez uporabe kode.
Keywords: spletni marketing, oglaševanje, tekstopisje, družbena omrežja
Published: 06.10.2016; Views: 622; Downloads: 115
.pdf Full text (1,44 MB)

105.
TRŽENJE STORITEV V DELAVSKI HRANILNICI D.D.
Matej Pernarčič, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Zaradi hitrega spreminjanja okolja v bančnem sektorju je prehod komitentov z ene banke na drugo postal vsakdanji pojav. V preteklosti je bila zvestoba komitentov eni bančni instituciji pravilo in ne izjema. S strmenjem k popolnemu marketinškemu modelu, smo v teoretičnem delu diplomskega dela preučili notranje ter zunanje okolje bančne inštitucije, prepoznali prednosti ter slabosti obstoječega poslovnega modela in preučili marketing storitev bančnega sektorja. V empiričnem delu smo s pomočjo ankete, ki smo jo izvedli po celotni Sloveniji v poslovnih enotah Delavske hranilnice d.d. Ljubljana,raziskali potrebe, zadovoljstvo in tržno vedenje uporabnikov storitev Delavske hranilnice d. d. Ljubljana.
Keywords: bančništvo, komitent, marketing, tržni delež
Published: 05.07.2016; Views: 1104; Downloads: 28
.pdf Full text (753,60 KB)

106.
POSLOVNI BONTON IN ZAZNAVE KUPCEV V PODJETJU KOMPAS SHOP D.O.O.
Bojana Strnad, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomski nalogi smo želeli predstaviti in seznaniti bralca s pomenom poslovnega bontona v prodajnem procesu. Najpomembnejši dejavnik vsakega podjetja so zaposleni in njegove zmožnosti, sposobnosti, znanje, veščine, izobrazba itd. Podjetja, ki želijo ostati konkurenčna na trgu in uspešna, morajo slediti razvoju ter novostim. Podjetje Kompas shop d.o.o. skrbi za razvoj usposobljenosti kadrov ter strmi k temu, da svoje zaposlene dodatno usposablja in izobražuje. V prvem delu diplomske naloge smo podrobneje predstavili poslovni bonton v prodajnem procesu in prodajno vedenje. Vsebino smo razdelili na teoretični del, kjer smo opisali poslovno komuniciranje, odnose s strankami, urejenost delovnega okolja, poslovna oblačila, programe usposabljanja in usposabljanje zaposlenih. Drugi del diplomske naloge je sestavljen iz opisa okolja obravnavanega podjetja Kompas shop d.o.o. Opisali smo organizacijo družbe, zaposlene ter usposabljanje zaposlenih v podjetju Kompas shop d.o.o. Predstavili smo model, ki prikazuje stanje obstoječega modela usposabljanja v podjetju Kompas shop d.o.o. Na podlagi anketnega vprašalnika smo opravili raziskovalni del diplomske naloge, s katerim smo želeli ugotoviti, kako zadovoljstvo in zvestoba odjemalcev vplivata na prodajni proces. Na osnovi ugotovitev smo pripravili model usposabljanja prodajnega osebja v podjetju Kompas shop d.o.o. Model temelji na zdravem sistemu tekmovalnosti, ki bo imel učinek na zvišanje prodaje, kar posledično pomeni boljši poslovni rezultat podjetja in boljše prihodke prodajnega osebja.
Keywords: poslovni bonton, usposabljanje, model usposabljanja, kupec, prodajno osebje, prodaja
Published: 05.07.2016; Views: 1277; Downloads: 103
.pdf Full text (1,17 MB)

107.
MOTIVACIJA IN ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V ZDRAVSTVENI NEGI V UNIVERZITETNEM KLINIČNEM CENTRU LJUBLJANA
Brina Mihelič, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Diplomsko delo temelji na motivaciji in zadovoljstvu zaposlenih na Interni kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (UKCL). V teoretičnem delu so opisani pojmi motivacije in motivacijskih dejavnikov, predstavljene so najpomembnejše motivacijske teorije ter kako različni motivacijski dejavniki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih. Empirični del zajema raziskavo, ki je bila opravljena s pomočjo pisnega anketnega vprašalnika. Namen diplomske naloge je bil torej ugotoviti trenutno stopnjo motiviranosti in zadovoljstva zaposlenih v zdravstveni negi na Interni kliniki. Narejena je bila primerjava, kateri motivacijski dejavniki najbolj vplivajo na zaposlene in koliko so ti dejansko zadovoljni z njihovo izvedbo. Raziskava je pokazala tudi, kako so zaposleni motivirani na delovnem mestu, kakšen vpliv imajo pri tem vodje ter kateri so največji problemi, s katerimi se srečujejo pri delu. Ugotovljeno je bilo, da so zaposleni motivirani pri svojem delu, da jih najbolj motivirajo dobri medsebojni odnosi, s katerimi so v večini zadovoljni, ter samostojnost in odgovornost pri delu. Pomemben motivacijski dejavnik je tudi odnos z nadrejenim, s katerim so zadovoljni, vendar jih ta ne motivira v zadostni meri. Visok pomen pripisujejo nematerialnim dejavnikom, kot so spodbude in pohvale, ki jih tudi pogrešajo od svojih vodij. Nezadovoljstvo pa se kaže pri možnosti napredovanja, izobraževanja, slabih delovnih razmerah ter velikih preobremenitvah na delovnem mestu. Čeprav plače ne ocenjujejo kot najvišji motivator in je pri dnu lestvice, je vidna precejšnja želja po višji plači. Zaposleni so ponosni, da so zaposleni v UKCL in čutijo varnost, a so jim cilji in politika v UKCL zelo slabo razumljivi. Na podlagi raziskave so tudi podani nekateri predlogi za izboljšanje trenutnega stanja.
Keywords: motivacija, motivacijske teorije, zadovoljstvo zaposlenih, nematerialne nagrade, Univerzitetni klinični center Ljubljana
Published: 05.07.2016; Views: 1680; Downloads: 357
.pdf Full text (1,20 MB)

108.
ZAPOSLOVANJE KADROV V PRODAJI V MAJHNEM PODJETJU Z RABLJENIMI VOZILI – AVTO MIKI S.P.
Amela Harambašić, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Podjetje AVTO MIKI S.P. je majhno podjetje, ki se ukvarja s prodajo, odkupom in prepisom rabljenih osebnih, dostavnih ter tovornih vozil. Vsako podjetje si želi imeti najboljše zaposlene, ki bodo s svojim delom doprinesli k rasti podjetja. Ključ za dobro poslovanje so zadovoljni zaposleni. Proces zaposlovanja kadrov v majhnih podjetjih je težka naloga. Najtežja je ravno prava izbira kadra. Vsi delodajalci si želijo le najboljši kader in sicer tak, ki bo izpolnjevali zastavljene poslovne cilje. V podjetju je potrebno skrbeti, da imamo v vsakem času zadostno število sposobnega kadra. V kolikor bomo v podjetju našli primernega kandidata za določeno delovno mesto, je zagotovljeno, da bo delo na tem delovnem mestu potekalo brez večjih težav. Nepravilna izbira kandidata je lahko problematična, pravi kandidat pa bo dragocena pridobitev in ravno zato mora biti postopek izbire novih sodelavcev izpeljan kakovostno in uspešno. Vsi delodajalci se zavedajo, da je uspeh podjetja odvisen od kakovosti zaposlenih. Vse novo zaposlene je potrebno primerno izobraziti in usposobiti ter jih uvesti v delovni proces določenega podjetja. V prvem delu diplomskega dela smo opredelili pojem kadrovanja v manjšem podjetju. Poudarek je na pridobivanju in izbiri kadrov. Izpostavili smo nekaj metod pridobivanja in izbiranja kadrov. V nadaljevanju sledi predstavitev opazovanega podjetja Avto Miki s.p. ter posnetek stanja procesa kadrovanja, pridobljenega z intervjujem direktorja ter intervjujem obeh prodajalcev v podjetju. Predstavili smo raziskavo, s katero smo skušali odgovoriti na zastavljena raziskovalna vprašanja v zvezi s kadrovanjem v podjetju Avto Miki s.p. Ugotovili smo, da je proces zaposlovanja kadrov v podjetju dober. Podali smo predloge za morebitne izboljšave, za katere menimo, da bi jih bilo v podjetju smiselno upoštevati.
Keywords: proces zaposlovanja kadrov, prodaja, izbiranje kadrov
Published: 05.07.2016; Views: 726; Downloads: 59
.pdf Full text (921,14 KB)

109.
Motivacija in motivacijski dejavniki v podjetju X
Ines Jug, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Diplomska naloga je sestavljena iz dveh delov. V prvem, teoretičnem delu, smo opredelili pojem motivacije, definirali motive in spoznali motivacijske dejavnike. Opisali smo številne motivacijske teorije, ki so managerjem danes osnova pri motiviranju zaposlenih. V drugem, raziskovalnem delu, smo predstavili podjetje, ki želi ostati neimenovano. Poimenovali smo ga podjetje X. V podjetju je bila s pomočjo ankete izvedena raziskava, ki je pokazala, da so zaposleni v podjetju X motivirani za delo, da je splošno vzdušje v podjetju dobro in da so zaposleni zadovoljni z medsebojnimi odnosi. Raziskava je pokazala tudi, da se večina zaposlenih motivira sama, da zaposlene moti slaba organizacija in napačne odločitve vodstva ter da želijo biti obveščeni o aktualnih zadevah v podjetju. Zaključili smo, da pri zaposlenih v podjetju X denar ni glavni motivacijski dejavnik. Zaposleni so kot pomembnejše motivacijske dejavnike izpostavili dobro opravljeno delo, varnost zaposlitve, medsebojne odnose, zanimivost dela, pohvalo s strani nadrejenih in sodelavcev ter delovne pogoje.
Keywords: motivacija, motivacijski dejavniki, motivi, odnosi, vzdušje
Published: 05.07.2016; Views: 1764; Downloads: 594
.pdf Full text (1,11 MB)

110.
MOTIVACIJA IN ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V JAVNEM ZAVODU LEKARNA SLOVENSKA BISTRICA
Doris Gregorinčić, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Dandanes svetovni in slovenski trg zahtevata neprestano prilagajanje in inovativnost s tempom, kot ga človeška zgodovina še ne pozna. Sama politika zmanjševanja stroškov na dolgi rok ne more zagotavljati dolgoročnega uspeha oz. konkurenčne prednosti poslovanja podjetij ali javnih zavodov. Brez motiviranih in zadovoljnih delavcev to tako rekoč ni mogoče. Če želimo zaposlovati motivirane in hkrati zadovoljne delavce, moramo ponovno razmisliti o sistemu finančnih in nefinančnih spodbud, hkrati pa tudi spremljati in meriti njihovo motiviranost oz. zadovoljstvo na delovnem mestu. Pričujoča diplomska naloga v teoretičnem delu analizira osnovne pojme motivacije in zadovoljstva pri delu, torej, kako vplivajo motivacijski oz. demotivacijski dejavniki na motiviranost oz. zadovoljstvo zaposlenih. Naloga je nadgrajena še z empiričnim delom oz. analizo in rezultati raziskave stanja motiviranosti in zadovoljstva zaposlenih v javnem zavodu Lekarna Slovenska Bistrica. Rezultati so pokazali, da so zaposleni v obravnavanem zavodu relativno motivirani in zadovoljni na delovnem mestu. Raziskava je zaokrožena še s predlogi za izboljšavo.
Keywords: motivacija, motivacijske teorije, zadovoljstvo zaposlenih, motivacija v delovnem okolju
Published: 05.07.2016; Views: 891; Downloads: 82
.pdf Full text (1,35 MB)

Search done in 0.35 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica