| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


91 - 100 / 130
First pagePrevious page45678910111213Next pageLast page
91.
ANALIZA ORGANIZACIJSKE KULTURE V JAVNEM ZAVODU CENE ŠTUPAR
Helena Nevistić, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Spraševali smo se, kakšen pomen ima organizacijska kultura na organizacijo, ter ali je res pomembno, da se vrednote zaposlenih in organizacije med seboj ujemajo. S pomočjo vprašalnikov smo izmerili organizacijsko kulturo v Javnem zavodu Cene Štupar – CILJ in dobili rezultate, da je prevladujoča organizacijska kultura tipa klan. Ena od ugotovitev je bila tudi, da se je želeno stanje zelo ujemalo s trenutnim, kar ni zelo pogost pojav. Iz tega smo tudi izhajali, da se vrednote zaposlenih ujemajo z vrednotami podjetja. Ugotovili smo, da je v Javnem zavodu Cene Štupar – CILJ organizacijska kultura tako notranje kot tudi zunanje usmerjena ter da je organizacija zelo fleksibilna in diskretna.
Keywords: Organizacijska kultura, javni zavod Cene Štupar – CILJ, merjenje organizacijske kulture, OCAI, vrednote.
Published: 07.10.2016; Views: 1063; Downloads: 80
.pdf Full text (837,99 KB)

92.
MOTIVACIJA IN MEDKULTURNE RAZLIKE VODIJ V ESTIEM-U
Nina Jug, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Pri vodenju znotraj mednarodnih nevladnih organizacij naletimo na ponavljajoče se težave vodij, kot so kulturne razlike, motivacija vodij, dejstvo, da vodja vodi projekte, ki se izvajajo v drugi državi, kot se nahaja, ter druge. Kako se našteti in še mnogi drugi problemi, rešujejo, je največkrat odvisno od motivacije in kulturnega ter osebnega ozadja vodij ESTIEM-a, kar smo preučevali v raziskovalnem delu diplomskega dela. ESTIEM (European students of industrial Engineering and Management) je ne-profitna študentska organizacije, ki združuje študente tehničnega znanja in managementa celotne Evrope. Njegov namen je ustvariti in negovati stike med študenti, profesorji in strokovnjaki v svojem področju ter jih pri tem podpirati pri njihovem osebnostnem in profesionalnem razvoju. Dandanes je ESTIEM stabilna organizacije, ki združuje 77 lokalnih skupin v 31 državah, kar pomeni direkten dostop do več kot 60.000 študentov. Poleg aktivnega dela v komitejih, projektih in iniciativah, lokalne skupine organizirajo več kot 80 dogodkov letno, ki jih vodijo centralne vodje, po celotni Evropi (ESTIEM, 2016). Projektne vodje so ključnega pomena, saj ne oblikujejo samo ESTIEM-ov projektov, ampak narekujejo tudi prihodnost same organizacije. Poleg predstavitve vseh segmentov in nivojev organizacije smo predstavili tudi motivacijo in medkulturne razlike med vodji in njihovo dojemanje le-teh. Izvedi smo raziskavo o pomembnosti vseh omenjenih faktorjev (s poudarkom na motivaciji in kulturi) med vodji ESTIEM-a. Raziskava je pokazala, da so člani ESTIEM-a, ki se odločajo za vodstvene položaje, že pred kandidaturo zelo motivirani, v večini primerih se motivacija čez čas mandata le stopnuje in zelo reko preneha. Ugotovili smo tudi, da je ESTIEM odlično okolje za spoznavanje in sprejemanje kulturnih razlik med mladimi.
Keywords: ESTIEM, Motivacija, Medkulturne razlike, Vodenje
Published: 07.10.2016; Views: 932; Downloads: 53
.pdf Full text (1,42 MB)

93.
TRPINČENJE NA DELOVNEM MESTU
Maruša Props, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Naš namen je bilo predstaviti problem trpinčenja na delovnem mestu na način, ki bo razumljiv tako za posameznika, ki tega področja še na pozna, kot tudi za tiste druge, ki so ta pojem spoznali že v preteklosti. Trpinčenje na delovnem mestu predstavlja problem tako za zaposlene kot vodilne v organizaciji. Prvi del je teoretičen in v njem smo spoznali pojem trpinčenja na delovnem mestu, njegove oblike, vrste in dejanja. Spoznali smo razvojne faze, ki vodijo v trpinčenje na delovnem mestu. Opredelili smo vzroke in posledice trpinčenja na delovnem mestu za posameznika, sodelavce, organizacijo in družbo ter predstavili načine in ukrepe za preprečevanje tega pojava. Predstavili smo nekaj osnovnih preventivnih ukrepov, ki nas lahko zavarujejo pred pojavom trpinčenja. Spoznali smo tudi pravne predpise in člene, ki urejajo področje tega problema v slovenski zakonodaji. V drugem delu smo se posvetili raziskovanju pojava trpinčenja na delovnem mestu v javnem sektorju. Raziskali smo, ali delavci sploh poznajo pojav trpinčenja in če po njihovem mnenju vodilni za preprečitev tega pojava storijo dovolj. Z raziskavo smo želeli doprinesti k višji ozaveščenosti ljudi o pojavu trpinčenja na delovnem mestu. Problem smo želeli predstaviti na preprost način, vse od njegovih začetkov do kasnejših faz. Opozorili smo na to, kako pomembno je, da ljudje težave in konflikte v svojem delovnem okolju rešujejo že v začetkih fazah, saj lahko kasnejše soočanje s posledicami predstavlja prevelik problem za psihično in fizično zdravje vseh vpletenih. Ob tem pa smo želeli v raziskovalnem delu odkriti, kako razširjen je pojav trpinčenja na delovnem mestu v javni upravi, kako dobro zaposleni poznajo trpinčenje, če poznajo vzroke in ukrepe proti trpinčenju, ter delovno-pravno ureditev tega pojava. Ob tem smo raziskali tudi koliko sodelujočih se je že soočilo s trpinčenjem kot priča oz. žrtev, kako so reagirali in katere posledice trpinčenja so opazili ali se z njimi kot žrtve soočili.
Keywords: trpinčenje, delovno mesto, javna uprava
Published: 07.10.2016; Views: 1157; Downloads: 115
.pdf Full text (810,28 KB)

94.
IZOBRAŽEVANJE PRODAJALCEV OSEBNIH VOZIL V PODJETJU X
Nina Minov, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V sodobnih tehnoloških časih se povečuje zavedanje relevantnosti nenehnega usposabljanja in izobraževanja kadrov, saj le tako ostanemo v prednosti pred konkurenco ter posledično pridobimo več potencialnih strank. Zavedamo se, da so naši zaposleni že pridobili neko formalno izobrazbo, ki pa je le osnova za delovanje na določenem področju. Pomembno je, da znanje svojih zaposlenih stalno nadgrajujemo, razvijamo in osvežujemo, saj se okolje spreminja zelo hitro in naše znanje hitro zastara. Potreba po izobraževanju pa se izraziteje pokaže na delovnih mestih, ki so povezana s tehnologijo ter prodajo le-te, saj morajo imeti najnovejše znanje, da se proces prodaje lahko izvede. V prvem, teoretičnem delu, bomo predstavili pojem izobraževanje, saj je to konstanten in planiran proces, ki posamezniku pomaga, da pridobiva nova znanja, veščine in navade, zaradi katerih se lažje vklopi v svoje okolje. Posamezniku pomaga odkrivati nova razumevanja ter pridobivati informacije, ki pripomorejo k boljšemu razumevanju sveta oziroma družbenega okolja, ki ga obdaja. Dotaknili se bomo tudi vseživljenjskega izobraževanja ter andragogike, ki sta pomembna iz vidika razumevanja izobraževanja starejšega posameznika, saj so starejši posamezniki tisti, ki se vključujejo v delovne procese. V praktičnem delu bomo postavili štiri hipoteze, ki jih bomo potrdili ali ovrgli glede na rezultate, pridobljene preko anketnih vprašalnikov. Ugotavljali bomo razlike med želenim in dejanskim znanjem, povezave med dobo zaposlitve in številom izobraževanj, postavili modele, ki bi lahko pripomogli k boljšemu sistemu izobraževanja ter se dotaknili pomoči 'coachinga' v tem primeru. Raziskava je bila izvedena v manjšem podjetju, ki se uspešno ukvarja s prodajo osebnih vozil. V podjetju X se zavedajo pomembnosti nenehnega procesa izobraževanja, s čimer svojim zaposlenim omogočajo pridobivanje novih znanj, skladno z novostmi v prodajnem programu ter se s tem, ko vlagajo v zaposlene, trudijo biti dober delodajalec. Zavedajo se, da je prodajno osebje ključnega pomena, saj so potrošnje zelo pomemben stik s svetom, v katerem se je potrebno boriti za svoj obstoj. Rezultati bodo pokazali, ali je stopnja pripravljenosti za izobraževanje v obratnem sorazmerju s številom let zaposlitve, kot trdimo v hipotezi. Prav tako pa bomo raziskali, ali so v prvih letih svoje zaposlitve deležni več izobraževanj kot v kasnejših. Dotaknili pa smo se tudi razlik v prodaji, ki se porajajo med ženskimi in moškimi prodajalci.
Keywords: izobraževanje, prodaja, vseživljenjsko izobraževanje, izobraževanje odraslih, zaposleni
Published: 06.10.2016; Views: 634; Downloads: 105
.pdf Full text (598,14 KB)

95.
VLOGA IZOBRAŽEVANJA PRI IZPOSTAVLJENOSTI ŠKODLJIVIM VIROM SEVANJA NA DELOVNEM MESTU
Jasmina Zabukovec, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Kakovost in varnost predstavljata sestavni in pomemben del našega vsakdanjega dela. Zaradi razvoja medicinske tehnologije in s tem tudi novih postopkov dela se moramo vseživljenjsko izobraževati. Poraja pa se vprašanje, kako smo usposobljeni na področju lastne varnosti in izpostavljenosti škodljivim vplivom na delovnem mestu. V teoretičnem delu diplomske naloge so opisani škodljivi vplivi na delovnem mestu: ionizirajoče sevanje, sevanje na brahiradioterapiji, anestezijski plini, elektrokirurški dim, posegi s kemoterapijo, kemikalije, mikrobiološke nevarnosti ter stres. Pridobivanje znanja oz. učenje o škodljivih vplivih na delovnem mestu poteka predvsem na ravni zaposleniorganizacija, zato v teoretičnem delu predstavimo učenje iz delovnih izkušenj, učenje na ravni organizacije, učečo se organizacijo in organizacijsko učenje. Poudarek je na raziskovalnem delu. Raziskavo smo izvedli s pomočjo anketnega vprašalnika, potekala pa je na Onkološkem inštitutu med zaposlenimi v operacijskem bloku. Predstavljenih je šest hipotez, ki smo jih nato s pomočjo statističnega programa sprejeli ali ovrgli. Pri tem smo ugotovili, da so zaposleni pomanjkljivo poučeni o škodljivih vplivih na delovnem mestu, obenem pa se zelo želijo dodatno izobraževati na tem področju. Kot rešitev za izboljšanje počutja na delovnem mestu zaposleni vidijo predvsem izboljšanje komunikacije z vodstvom pri uvajanju novih postopkov ter dodatna izobraževanja o škodljivih vplivih, ki so jim zaposleni izpostavljeni na delovnem mestu.
Keywords: izobraževanje, znanje, škodljivi vplivi, operacijski blok
Published: 06.10.2016; Views: 440; Downloads: 44
.pdf Full text (636,74 KB)

96.
OBLIKOVANJE PRISTOPA ZA SAMOOCENO STILA VODENJA
Andraž Šušteršič, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Delo vodje je na eni strani opredeljeno s sposobnostmi, veščinami in osebnimi lastnostmi, ki jih mora vodja obvladovati, ter na drugi strani s stilom vodenja, ki ga vodja uporablja pri izvajanju delovnih nalog in pri delu z ljudmi. Vse to opravlja v najrazličnejših situacijah, ko mora poskrbeti za učinkovit delovni proces, saj nosi odgovornost za doseganje ciljev, ki so postavljeni pred organizacijo. V diplomskem delu predstavljamo nekaj izbranih stilov vodenja, na osnovi katerih smo oblikovali vprašalnike (z uporabo Microsoft Excel programa), s katerimi je bila posameznemu vodji omogočena samoocenitev njegovega načina vodenja. V empiričnem delu naloge smo anketirali dve vodji; enega vodjo z veliko delovnimi izkušnjami in enega vodjo, ki je z vodenjem komaj začel. Z obdelavo dobljenih rezultatov smo nato primerjali njuna načina vodenja. Rezultate, pridobljene na podlagi teoretično zastavljenih vprašalnikov, smo v nadaljevanju primerjali tudi s tistimi, ki so rezultat njunega intuitivnega zaznavanja stila vodenja. Pridobili smo jih iz za ta namen posebej oblikovanega vprašalnika. Na podlagi pridobljenih rezultatov ugotavljamo, da oblikovano orodje omogoča posameznemu vodji samoocenitev njegovega stila vodenja in okvirno nakaže slabosti, pomanjkljivosti ter dobre strani njegovega vodstvenega delovanja. Pomembno vlogo pri tem odigrajo tudi delovne izkušnje.
Keywords: vodenje, vodja, menedžer, stil vodenja
Published: 06.10.2016; Views: 908; Downloads: 81
.pdf Full text (1,89 MB)

97.
NAKUPNE ODLOČITVE SLOVENSKEGA POTROŠNIKA PRI NAKUPU V TRGOVSKI VERIGI SPAR
Tina Gosar, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Obravnavamo področje nakupnih odločitev potrošnikov, ki nakupujejo v trgovski verigi Spar Slovenija d.o.o.. Predstavljamo potrošnika v njegovi vlogi in dejavnikih, ki vplivajo nanj. Opredeljujemo potrošnika, dejavnike, procese in odločitve, ki vplivajo na nakup, ter jih podrobneje razdelamo. Opredeljujemo tudi trenutne trende in trende v prihodnosti. Zanima nas potrošnik in njegova izhodišča za nakup. V ospredju se nam vedno pojavlja kupec, ki bodisi deluje kot potrošnik, porabnik, bodisi kot kupec in ne porabnik.
Keywords: Nakupne odločitve, nakupni proces, dejavniki vplivanja na nakup, cena, država porekla, promocije, izkušnje z izdelkom, zdravstvena varnost izdelka, priporočila prijateljev in znancev, kvaliteta, embalaža, storitve prodajnega osebja, blagovna znamka, oglaševanje, okus, označevanje izdelkov, izgled prodajnega mesta, kupec, potrošnik, Spar Slovenija d.o.o., spletna trgovina, trendi nakupovanja, marketing, prodaja, segmentacija
Published: 06.10.2016; Views: 970; Downloads: 91
.pdf Full text (1,95 MB)

98.
Coaching za promotorje v podjetju Podravka d.o.o.
Mateja Orehar, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Namen diplomskega dela je preučiti uspešnost vodenja in izvajanja promocij v podjetju Podravka d.o.o. Z diplomskim delom želimo podjetje opozoriti na pomembnost zadovoljnih zaposlenih. Proučili smo možnosti za povečanje zadovoljstva zaposlenih, možnosti za izboljšanje izobraževanja in vodenja promocij. V prvem delu smo proučili teoretična izhodišča coachinga, vodenje, izobraževanje, usposabljanje in uvajanje zaposlenih. V drugem delu smo opravili analizo rezultatov anketnega vprašalnika in ugotovili, da so anketirani promotorji v večinskem deležu zadovoljni z vodenjem promocij s strani vodij in koordinatorjev promocij. Ugotovili smo tudi, da so promotorji zainteresirani na spremenjen način izobraževanja in za to tudi pripravljeni nameniti dodaten čas. V ta namen smo podjetju predstavili možno novo obliko izobraževanja z uporabo metod coachinga.
Keywords: coaching, izobraževanje, vodenje, uvajanje, usposabljanje
Published: 06.10.2016; Views: 811; Downloads: 133
.pdf Full text (850,67 KB)

99.
OGLAŠEVANJE ZASEBNE FAKULTETE X
Katja Podlogar Kos, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Zaostrena konkurenca na področju visokošolskega izobraževanja, predvsem v družboslovnih vedah, sili visokošolske organizacije, da nenehno proučujejo svoje okolje in iščejo najučinkovitejše načine oglaševanja. V posebnem položaju so zasebne visokošolske organizacije, ki imajo podeljene koncesije za izvajanje izobraževalnega in raziskovalnega dela. V diplomskem delu smo v prvem delu proučili teorijo na področju marketinga in oglaševanja, v nadaljevanju pa raziskali obstoječe oglaševalske aktivnosti zasebne fakultete X. Z anketnim vprašalnikom, danim v izpolnjevanje študentom, smo ugotavljali primernost oglaševalskih medijev za oglaševanje študijskih programov zasebne fakultete X. S pomočjo analize smo potrdili oziroma ovrgli zastavljena raziskovalna vprašanja in hipoteze. Pomembni odgovori na vprašanje, ali se zasebna fakulteta X zadosti oglašuje, so pokazali, da le nekaj več kot polovica vprašanih meni, da je oglaševanje zasebne fakultete X zadostno, malo manj kot polovica pa, da se zasebna fakulteta X premalo oglašuje. Rezultat je ključnega pomena, saj je kazalnik, da moramo vse napore usmeriti v temeljito proučitev oglaševalskih medijev, ki jih je smotrno uporabljati za večjo prepoznavnost in povečan vpis študentov. Nadaljnja raziskava je pokazala, da so nekateri tradicionalni oglaševalski mediji še vedno pomembni, med njimi so tiskani mediji in radio, vse večji pomen pa imajo novejši oglaševalski mediji, vezani na sodobno tehnologijo in internet. Trenutno zelo aktualna in vidna medija sta oglaševanje na družabnih omrežjih kot tudi oglaševanje na različnih, bolj obiskanih spletnih straneh. Pri tem pa ne gre pozabiti na spletno stran organizacije. Namreč naša raziskava je pokazala, da so si kandidati pred odločitvijo za vpis ogledali spletno stran zasebne fakultete X in si s tem ustvarili prvo mnenje. Po predstavitvi rezultatov smo podali predloge za bolj učinkovito oglaševanje zasebne fakultete X. Vsekakor predlagamo, da več napora vložijo v novodobne oglaševalske medije, kot je oglaševanje na družabnih omrežjih in svetovnem spletu. Velik pomen pri samem izvajanju oglaševalskih aktivnosti pa imajo ljudje, ki to delo opravljajo. Pri izvajanju teh aktivnostih so zelo pomembni znanje in strokovnost ter čas oziroma hitra odzivnost. Zato mora zasebna fakulteta X dobro razmisliti, ali bo omenjene aktivnosti sposobna opravljati sama, ali ima znotraj organizacije ustrezen kader ali pa naj delo preda zunanjim izvajalcem, ki so za področje oglaševanja podjetij oziroma organizacij posebej usposobljeni.
Keywords: marketing v izobraževanju, marketinški splet, promocija oziroma marketinško komuniciranje, oglaševanje
Published: 06.10.2016; Views: 648; Downloads: 55
.pdf Full text (8,61 MB)

100.
ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V PORODNIŠNICI LJUBLJANA
Janja Prijatelj, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Na poslovanje vsake organizacije med drugimi dejavniki pomembno vplivata organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih. V prvem delu diplomskega dela smo s pregledom obstoječe literature teoretično preučili vplive omenjenih dejavnikov na poslovanje organizacije. Poleg tega smo v tem sklopu predstavili tudi kadrovsko in organizacijsko strukturo Porodnišnice Ljubljana, v kateri smo izvedli empirično raziskavo. Raziskava je bila izvedena v obliki anketnega vprašalnika na vzorcu zaposlenih v zdravstveni in babiški negi v Porodnišnici Ljubljana. Tematika vprašalnika se je nanašala na vpliv različnih dejavnikov na zadovoljstvo zaposlenih. Analiza rezultatov ankete je pokazala relativno nezadovoljstvo zaposlenih s plačilom za opravljeno delo ter nezadovoljstvo z možnostmi napredovanja, po drugi strani pa se je pokazalo veliko zadovoljstvo zaposlenih z medsebojnimi odnosi ter dojemanjem svojega poklica. Za zaključek so podani predlogi možnih rešitev za odpravo ugotovljenih dejavnikov nezadovoljstva zaposlenih.
Keywords: organizacijska klima, zadovoljstvo zaposlenih, dejavniki zadovoljstva
Published: 06.10.2016; Views: 773; Downloads: 76
.pdf Full text (1,28 MB)

Search done in 0.28 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica