| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 10
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Odnos slovenske družbe do nasilja v družini
Mia Slapšak, 2021, master's thesis

Abstract: Nasilje v družini pomeni uporabo tako psihičnega, fizičnega, spolnega in ekonomskega nasilja, kot tudi zanemarjanje drugega družinskega člana. Družinske člane med seboj povezujejo sorodstvene ali čustvene vezi, ali pa so te med njimi nekoč obstajale. V magistrskem delu smo se osredotočili na toleranco do nasilja v družini. V prvem delu je bil podrobneje predstavljen pojem nasilja v družini, njegove vrste, žrtve in posledice, ki jih za seboj pusti. Predstavljene so bile naloge in delovanje institucij, ki so pomembne z vidika odkrivanja, preprečevanja in obravnavanja nasilja v družini. Tako je lažje razumeti predstavljen pojem tolerance in cilj, h kateremu stremimo - ničelna toleranca do nasilja v družini. Na tem nivoju se poleg dela institucij zahteva tudi delovanje širše družbe, predvsem z vidika odzivanja na zaznano nasilje, kar pa je močno povezano s stopnjo tolerance, ki velja znotraj določene družbe. V drugem, raziskovalnem delu, nas je zanimalo, kaj družba sploh dojema kot nasilno in nesprejemljivo. Raziskava je pokazala, da že skoraj vsak pozna pojav nasilja v družini, največkrat iz medijev. Drugi se s tovrstnim nasiljem srečujejo pri opravljanju svojega poklica ali pa pojav poznajo od sorodnikov, znancev in prijateljev. Nekaj pa jih je navedlo, da so bili sami žrtve nasilja v lastni družini, tako kot otroci ali pozneje v odraslem življenju (n = 17). Najpogosteje doživeta vrsta nasilja je bilo psihično nasilje (83,3 %) , prisotno v več primerih pa je bilo tudi fizično (61,1 %) in spolno nasilje (38,9 %). Take lastne izkušnje z nasiljem niso bile pomembno povezane s toleranco do nasilja v družini. Ta prav tako ni povezana s spolom, saj raziskava ni pokazala statistično značilnih razlik med moškimi in ženskami v njihovem odnosu do nasilja v družini. Stopnja tolerance ali sprejemljivost nasilja pa je povezana s tem, kdo je žrtev nasilja v družini, pri čemer se kaže večja občutljivost in pripravljenost prijavljanja nasilnih ravnanj, ko so žrtve otroci, ki spadajo med najranljivejše skupine žrtev. Pomembno vlogo pri ozaveščanju družbe o pojavu in vrstah nasilja v družini in glede na mnenje tudi pomembno vlogo pri preprečevanju in spodbujanju prijav nasilja imajo mediji, kjer pa raziskava ni pokazala bistvenih razlik med tistimi, ki so ozaveščeni o problematiki in neozaveščenimi.
Keywords: magistrska dela, nasilje, družina, nasilje v družini, toleranca, odzivanje, ozaveščanje
Published: 07.04.2021; Views: 120; Downloads: 52
.pdf Full text (1,60 MB)

2.
Umori v družini na Hrvaškem
Mia Slapšak, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je predstavljeno eno izmed najhujših kaznivih dejanj, in sicer umori v družini na Hrvaškem. Umor je tako po slovenski kot hrvaški zakonodaji kategoriziran med najhujša kazniva dejanja. Ko do tovrstnega dejanja pride v družini, v kateri bi morala veljati brezpogojna ljubezen, zaupanje in občutek varnosti, dejanje postane še okrutnejše. Glede na posamezne faktorje obstaja več vrst umorov. Same umore v družini bi lahko razvrstili glede na spol in starost storilca ter odnos med žrtvijo in storilcem. Najpogosteje pride do umora med partnerjema v partnerski zvezi, na drugem mestu pa so umori med krvnimi sorodniki. V takšnih odnosih so žrtve po navadi ženske, storilci pa moški srednjih let, ki z različnimi oblikami nasilja skušajo vzpostaviti nadzor nad žrtvijo. Za ženske storilke umorov večinoma umor predstavlja enega izmed varnih izhodov iz nasilnega razmerja ali primer samoobrambe. Umor je dejanje, ki je lahko spodbujeno z določenimi motivi ali le kot dejanje v korelaciji z nasiljem. Vsekakor pa obstajajo določeni kazalniki, ki kažejo določeno stopnjo tveganja, da lahko do umora pride. Na prvem mestu je to nasilje, ki je v večini primerov psihično, sledi fizično, ekonomsko ter spolno nasilje. V družinskih odnosih večkrat pride do kombinacij med različnimi vrstami nasilja. Faktorji tveganja pa so lahko tudi same grožnje s smrtjo, prisotnost orožja in duševne bolezni. Čeprav so ta kazniva dejanja redkejša v primerjavi z drugimi vrstami kaznivih dejanj, se jim posveča veliko pozornosti pri iskanju vzrokov, ukrepanju v primeru nasilja in preiskovanju kaznivega dejanja.
Keywords: uboji, umori, družine, žrtve, storilci, nasilje v družini, Hrvaška, diplomske naloge
Published: 16.11.2016; Views: 834; Downloads: 125
.pdf Full text (830,22 KB)

3.
Les kot likovno izrazno sredstvo
Simona Slapšak, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Les kot likovno izrazno sredstvo smo se osredotočili na raziskovanje problematike oblikovanja in izdelovanja nakitnega okrasja iz lesa. K izboru raziskovalnega problema diplomskega dela je vplivalo predvsem naše dosedanje poznavanje materiala in naklonjenost unikatno oblikovanemu nakitu. Izbrana tematika je obravnavana s strokovno-teoretičnega in likovno-praktičnega vidika. Uporabljene so deskriptivna, komparativna, zgodovinska ter eksperimentalna raziskovalna metoda. Teoretični del je usmerjen k predstavitvi lesa kot materiala; tehnologije lesa – postopki obdelave in preoblikovanja lesa, simbolni pomen lesa in dreves, raziskovanje zgodovine krašenja človeškega telesa, funkcije in simbolnega pomena nakita. Raziskani so tudi likovni vidiki in odnosi likovnih spremenljivk do nakitnega okrasja. Teoretični del zaključujemo s predstavitvijo sodobnih oblikovalcev in ustvarjalcev nakita. Teoretičnemu delu sledi likovno-praktični del, v katerem smo se osredotočili na avtorsko oblikovan lesen nakit. V skladu z zastavljenimi hipotezami je ugotovljena likovna zanimivost samega materiala kot izhodišče za oblikovanje nakita, ki ga lahko z različnimi tehnološkimi postopki preoblikujemo in tako vplivamo na njegovo kvaliteto in izraznost. Les lahko v odnosu in kombinaciji z ostalimi materiali izgubi svojo prvotno izrazno moč in pomen.
Keywords: Les, lesen nakit, energija lesa, amulet, likovne spremenljivke, prostorski križ, tehnologija lesa.
Published: 20.09.2016; Views: 818; Downloads: 106
.pdf Full text (4,49 MB)

4.
Analiza zadovoljstva bralcev z izbranimi edicijami Media24, Salomon d.o.o.
Helena Slapšak, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Revijalno založništvo je zadnja leta v krizi, nas pa so zanimali razlogi in predlogi rešitev. V anketi, ki je predstavljala osnovo analize odnosa bralcev do izbranih izdaj podjetja Media24, smo sodelujočim zastavili vprašanja o revijalnem tisku v Sloveniji na splošno in o zadovoljstvu z izbranimi izdajami. Med pisanjem diplomske naloge se je nepričakovano spremenilo najemništvo oziroma lastništvo proučevanih blagovnih znamk, in tako je bil anketni vprašalnik eden od temeljev za pripravo marketinške strategije pri vpeljavi novih blagovnih znamk. V teoretičnem delu smo s primeri iz revijalnega založništva predstavili vseh sedem elementov marketinškega spleta in se osredotočili na marketinško strategijo. Praktični del je sestavljala analiza zadovoljstva bralcev izbranih izdaj; podatke smo pridobili iz anketnih vprašalnikov. Na osnovi rezultatov analize smo pripravili predloge za izboljšanje oziroma osnovo marketinške strategije pri vpeljavi novih blagovnih znamk. Ugotovili smo, da je razlogov za splošen upad prodanih naklad kot tudi nihanje branosti več, da imajo revije dokaj specifično občinstvo in da bi z marketinškimi prijemi lahko stanje izboljšali, čeprav je obenem jasno, da bodo morali vsi slovenski revijalni in časopisni založniki začeti razmišljati o sodobnih tehnologijah.
Keywords: marketinški splet, analiza trga, revijalno založništvo
Published: 21.06.2016; Views: 636; Downloads: 23
.pdf Full text (2,68 MB)

5.
Umestitev otroškega plesnega gradiva v integrirano prakso študentov predšolske vzgoje
Neva Slapšak, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Umestitev otroškega plesnega gradiva v integrirano prakso študentov predšolske vzgoje obravnava vsebine plesnih dejavnosti na področju plesne vzgoje, ki smo jih pridobili iz poročil integrirane prakse študentov predšolske vzgoje. V predšolski vzgoji je umetnost ena izmed šestih področji dejavnosti, ki jih upoštevamo pri vsakodnevnem načrtovanju. Pod omenjeno področje spada tudi ples, plesna vzgoja. Namen diplomskega dela je, da opravimo analizo poročil z vidika opazovanja ali izvajanja dejavnosti v vrtcih, ki je bila podana v navodilih integrirane prakse za študente drugega letnika predšolske vzgoje pri predmetu didaktika plesne vzgoje. Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo opredelili igro kot osnovno potrebo otroka in posamezne vidike igre. Opredeljene so tudi plesna vzgoja in vrste iger. Podrobneje so opisane posamezne vsebine plesnih dejavnosti, kot so bibarije, bansi, didaktične ali ritmično-gibalne igre, rajalne igre, ples in plesna dramatizacija. Predstavljen je tudi študij predšolske vzgoje, ki zajema integrirano prakso in didaktiko plesne vzgoje. Obravnavana je tudi tema o navodilih za pisanje priprav pri omenjenem predmetu. Empirični del obravnava kvalitativno in kvantitativno analizo poročil, ki so jih študentje drugega letnika oddali pri predmetu didaktika plesne vzgoje. Na koncu smo izbrali osem priprav iz poročil, s tem pa želimo prispevati k uporabnosti v praksi študentov in pri delu vzgojiteljev.
Keywords: igra, plesna vzgoja, vsebine plesnih dejavnosti, študij predšolske vzgoje, integrirana praksa
Published: 08.12.2015; Views: 559; Downloads: 141
.pdf Full text (1,22 MB)

6.
VZGOJITELJI IN PROJEKTNO DELO V VRTCU
Maja Slapšak, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Projektno delo v vrtcu je način vzgojnega dela, pri katerem otrok aktivno sodeluje. Omogoča mu celosten razvoj. Proces doživljajo otroci, vzgojitelji in ostali, ki se v projekt vključujejo. Za projektno delo je značilno, da presega okvire dejavnosti v vrtcu, saj se vsebinsko, organizacijsko, časovno in prostorsko ne omejuje na pogoje, ki so v vrtcu. Kot primer dobre prakse je predstavljen projekt »Po vzoru tete Pehte«. Projekt se osredotoča na spoznavanje hmelja, njegove zdravilne učinke in možnosti uporabe. Tema se znotraj projekta širi še na nekatera druga, za naše okolje pomembna in znana zdravilna zelišča in njihovo uporabo. V empiričnem delu naloge smo preko anketiranja raziskovali, ali vzgojitelji poznajo projektno delo, ali ga znajo sami načrtovati in koliko ga pravzaprav vključujejo v svoje delo. Zanimalo nas je tudi, kaj menijo o projektnem delu in koliko pri načrtovanju le-tega sodelujejo z zunanjimi sodelavci oziroma institucijami. Naša raziskava je pokazala, da vzgojitelji poznajo projektno delo in da se največkrat odločajo za projekte daljšega časovnega obdobja. Za projekte se večinoma odločajo sami, v samo načrtovanje pa vključujejo otroke in upoštevajo njihove interese.
Keywords: vzgojitelj, predšolski otrok, naravoslovje v vrtcu, projektno delo
Published: 07.11.2013; Views: 3974; Downloads: 771
.pdf Full text (1,40 MB)

7.
8.
PRENOVA PROIZVODNEGA PROCESA V OBRATU VALJARNA V PODJETJU ŠTORE STEEL D.O.O.
Klemen Slapšak, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava problematiko obrata valjarne v podjetju Štore Steel d.o.o.. Osredotočili smo se na sledenje blaga, skladiščenje, prenovo infrastrukture in povezavo obrata valjarna z obratom hladne predelave. Vsi zaznani problemi so sestavni deli kompleksnega problema, v našem primeru slabe izrabe časa. Pri iskanju rešitev nismo iskali najnovejših tehnologij in postopkov, ampak smo podali praktične rešitve, ki bi podjetju povečale uspešnost. Uvedba RFID tehnologije omogoča nadzor in sledenje polizdelov in izdelkov, ki so skladiščeni po urejenem skladiščnem sistemu. S prenovo infrastrukture je pridobljen prostor, ki je potreben za skladiščenje polizdelkov in izdelkov več različnih dimenzij. Povezava med obratoma prinaša hitrejše oskrbovanje med njima in ureditev materialni tokov v obratu hladne predelave. Realizacija predlaganih rešitev podjetju prinaša dodano vrednost na področju konkurence in notranje organizacije.
Keywords: RFID tehnologija, skladiščenje, Štore Steel
Published: 27.10.2011; Views: 2214; Downloads: 254
.pdf Full text (1,37 MB)

9.
POROČANJE UČITELJEV O DELU Z NADARJENIMI UČENCI V OSNOVNI ŠOLI
Andreja Slapšak, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Namen raziskave je bil ugotoviti in zbrati mnenja ter stališča učiteljic razrednega pouka o nadarjenosti in delu z nadarjenimi učenci. V diplomskem delu z naslovom Poročanje učiteljev o delu z nadarjenimi učenci v osnovni šoli so v teoretičnemu delu predstavljena poglavja, ki prikazujejo vrste nadarjenosti, različna področja talenta in lastnosti nadarjenih učencev ter problemi, s katerimi se srečujejo. Predstavljeni so odnosi med nadarjenimi otroki in starši ter delo učiteljev z nadarjenimi učenci. Predstavljen je tudi model odkrivanja učencev in delo svetovalne službe z njimi. Rezultati empirične raziskave, ki smo jih pridobili s standardiziranim intervjujem, kažejo, da učiteljice poznajo postopek odkrivanja in prepoznajo nadarjene učence največkrat po učnih in socialnih lastnostih. Najprej jih opazijo pri matematiki, slovenščini in likovni vzgoji, jim po prepoznavi pomagajo in razvijajo njihove sposobnosti in talente, največkrat s težjimi in drugačnimi nalogami, šola pa poskrbi za organizacijo različnih interesnih dejavnosti, kamor se lahko vključijo. Prvi dejavnik neprepoznavanja je največkrat to, da so zadržani in tihi, kot drugi dejavnik pa učiteljice navajajo preveliko število učencev v razredu. Pri prepoznavi je po mnenju učiteljic najbolj pomemben sam učitelj, na vseh šolah pa se tudi vključuje svetovalna služba. Učiteljice na vseh šolah poročajo, da dobro sodelujejo s starši, ravnateljem in drugimi sodelavci. Učiteljice niso dovolj prepričane v svojo strokovno znanje pri delu z nadarjenimi učenci, saj poročajo, da tudi v času študija niso dobile dovolj informacij. So mnenja, da bi morali imeti nadarjeni učenci posebno vodenje v razredu, vendar so proti razredom s samimi nadarjenimi.
Keywords: nadarjenost, učitelji, problemi nadarjenih, model odkrivanja, faze pri postopku odkrivanja, funkcija svetovalne službe
Published: 11.10.2010; Views: 2799; Downloads: 266
.pdf Full text (798,74 KB)

10.
Search done in 0.31 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica