| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 14
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Občinski program varnosti občine Idrija : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa Varstvoslovje
Mateja Novak, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Vse občine morajo imeti ustanovljeno občinsko redarstvo, temelj za delovanje redarstva pa je občinski program varnosti, v katerem je zapisana strategija zagotavljanja boljše varnosti v cestnem prometu, na področju javnega reda in miru ter varnosti v občini na splošno. Namen tega zaključnega dela je napisati osnutek programa varnosti za občini Idrija in Cerkno, ki sta leta 2021 ustanovile Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Idrija in Cerkno, ki bo podlaga za dokument, ki ga na občinski seji potrdi občinski svet. V uvodnem delu smo pregledali občinske programe varnosti nekaterih drugih občin: Mestne občine Ljubljana kot najobširnejšega in najbolj dodelanega ter treh, ki so po regiji, velikosti in terenu podobne občinama Idrija in Cerkno: Ajdovščine, Bovca in Žiri. V zaključnem delu so zajeti in analizirani podatki, ki neposredno vplivajo na oceno varnosti v obeh občinah, obravnavane so tudi vse posamične postavke v skladu s Smernicami za izdelavo občinskega programa varnosti, izdanimi s strani Ministrstva za notranje zadeve. Smernicam smo dodali tudi posebnosti v obeh obravnavanih občinah, saj sta obe precej turistično izpostavljeni in prometno obremenjeni, kar tudi vpliva na zahteve pri zagotavljanju varnosti v družbi. Prav tako smo poudarili preventivni namen delovanja občinskega redarstva pri vsakodnevnem obravnavanju prekrškov in omenili sodelovanje redarstva z ostalimi varnostnimi inštitucijami v občini ter z redarstvi v sosednjih občinah. Osnutek napisanega programa varnosti, z nadaljnjimi dopolnitvami in oceno pristojnih odgovornih oseb, bo služil kot podlaga za uradni dokument, sprejet na seji občinskega sveta in bo predstavljal temelj za delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Idrija in Cerkno.
Keywords: medobčinsko redarstvo, program varnsoti, policija, Mestna občina Idrija, diplomske naloge
Published in DKUM: 27.10.2023; Views: 234; Downloads: 26
.pdf Full text (1011,96 KB)

2.
PRIMER DOBRE PRAKSE UVAJANJA ELEMENTOV REGGIO EMILIA KONCEPTA V VRTCU RADEČE
Mateja Novak, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Koncept Reggio Emilia je sodoben koncept s četrt stoletja izkušenj, izpopolnjevanja, dograjevanja zasnov, iskanja boljših idej na osnovi odraza v praksi. Sam koncept sledi toku časa, se temu prilagaja in ves čas izpopolnjuje. Ima kar nekaj elementov, ki so jih strokovnjaki v vseh teh letih prepoznali kot dobre in primerne za uvedbo v javne vrtce kot nadgradnja in dopolnitev že obstoječega Kurikuluma za vrtce. Diplomsko delo sestavljata teoretični in empirični del. V teoretičnem delu bodo predstavljeni prepoznani kakovostni elementi, kot so: vpetost vrtca v kulturno okolje, participacija otrok ter vzgojiteljevo poslušanje otrok, uporaba in razvoj čutov v spoznavnem procesu, možnost različnih oblik izražanja, prednost učenja pred poučevanjem, interakcija in komunikacija vseh udeležencev v vzgojnem procesu, projektno delo, dokumentiranje vzgojnega procesa, vloga prostora. Predstavljena bo tudi vloga in pomen vzgojitelja v takšnem vrtcu, timsko delo, sodelovanje s starši, položaj otroka. Poiskane bodo povezave z obstoječim Kurikulumom za vrtce ter Belo knjigo o vzgoji in izobraževanju. Predstavili bomo tudi vrtec Radeče, ki že uvaja predstavljene elemente koncepta Reggio Emilia. V empiričnem delu pa bodo predstavljeni rezultati raziskave v omenjenem vrtcu, kjer smo strokovne delavce povprašali o pomembnosti uvedbe posameznih elementov in želji po dodatnih izobraževanjih.
Keywords: elementi, koncept, Reggio Emilia
Published in DKUM: 06.02.2017; Views: 3280; Downloads: 623
.pdf Full text (1,29 MB)

3.
Osveščenost žensk o samopregledovanju dojk v Pomurski regiji
Mateja Novak, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Teoretična izhodišča: Rak dojk je po svetu najpogostejši rak pri ženskah. S starostjo se ta bolezen veča. Z rednim samopregledovanjem dojk, hitrim prepoznavanjem sprememb na dojkah ter poznavanjem dejavnikov tveganja lahko ženske hitro prepoznajo bolezen. Namen: Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, kolikšna je osveščenost žensk o samopregledovanju dojk v Pomurski regiji. Metodologija raziskovanja: Raziskava je temeljila na kvantitativni metodologiji. Podatke smo pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika, ki je vseboval 15 vprašanj zaprtega tipa. Raziskovalni vzorec je zajemal 100 naključno izbranih žensk. Rezultati: Rezultati raziskave so pokazali, da so anketirane ženske seznanjene s pravilno tehniko samopregledovanja dojk, saj si 86 % žensk dojke samopregleduje stoje pred ogledalom, vendar pa samo 22 % žensk samopregledovanje izvaja redno, enkrat na mesec. Znanje tehnike za samopregledovanje dojk je 34 % žensk pridobilo od svojega ginekologa in prav tako 34 % žensk iz strokovnih člankov, samo 6 % pa od medicinske sestre. Anketiranke tudi premalo poznajo dejavnike tveganja, ki povzročajo raka dojke. Sklep: Ženske se morajo zavedati, da je rak dojk ozdravljiva bolezen, če je le odkrita pravočasno. Največ lahko storijo same, s samopregledovanjem dojk ter poznavanjem dejavnikov tveganja. V Sloveniji uspešno deluje tudi državni program presejanja za raka dojk DORA, ki vabi vse ženske med 50. in 69. letom na mamografski pregled vsaki dve leti.
Keywords: samopregledovanje dojk, rak dojk, medicinska sestra, DORA
Published in DKUM: 27.09.2016; Views: 1336; Downloads: 135
.pdf Full text (1,64 MB)

4.
Seznanjenost ljudi o paliativni oskrbi
Mateja Novak, 2015, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu so predstavljeni paliativna oskrba, njen razvoj, seznanjenost ljudi o paliativni oskrbi, hospic in umiranje. V empiričnem delu smo želeli ugotoviti, ali so ljudje seznanjeni s paliativno oskrbo in ali so mnenja, da se premalo govori o smrti. Prav tako je bil namen ugotoviti, ali paliativna oskrba poveča kakovost življenja. Metodologija raziskovanja. Uporabljena je bila kvantitativna raziskovalna metodologija, natančneje anketni vprašalnik z 12 vprašanji zaprtega tipa. V raziskavi je sodelovalo 50 naključnih oseb. Rezultate raziskave smo analizirali in predstavili s pomočjo računalniških programov Microsoft Office Word 2013, Microsoft Office Excel 2013 in IBM SPSS Statistics 20.0. Rezultati raziskave. Anketni vprašalnik so večinoma izpolnjevali starejši ljudje, ki so v večini (42%) mnenja, da kot skupnost o smrti in umiranju ne govorimo dovolj. Večina anketiranih (40%) ni še nikoli slišala za paliativno oskrbo, 30% anketirancev navaja, da približno vedo, kaj je paliativna oskrba, 20% anketiranih meni, da imajodovolj natančno znanje o paliativni oskrbi, 10% pa jih je slišalo samo za to ime. Kar 53% anketiranih je mnenja, da paliativna oskrba dovoljuje pacientom z neozdravljivo boleznijo živeti aktivno življenje, medtem ko jih 29% meni, da paliativna oskrba izboljšuje kakovost življenja bolne osebe. Sklep. O paliativni oskrbi bi se morali začeti več pogovarjati in o njej ljudi ozaveščati že v zdravstvenih ustanovah, saj je za umirajoče in njihove svojce znanje o paliativni oskrbi zelo pomembno. Če bi s tovrstnim ozaveščanjem začeli v zdravstvenih ustanovah, bi bili ljudje bolje informirani, hkrati pa bi informacijam bolj zaupali.
Keywords: paliativna oskrba, paliativni zdravstveni tim, paliativna zdravstvena nega, hospic, umiranje.
Published in DKUM: 22.03.2016; Views: 2903; Downloads: 634
.pdf Full text (1,37 MB)

5.
SISTEM VREDNOTENJA DELA PEDAGOŠKO-RAZISKOVALNIH DELAVCEV NA JAVNI UNIVERZI
Mateja Novak, 2013, master's thesis

Abstract: Izboljšanje organizacijske učinkovitosti ter doseganje standardov kakovosti in uspešnosti je danes osrednja aktivnost vodstev univerz. Tudi Univerza v Mariboru, v kateri smo obravnavali problem vrednotenja dela in ocenjevanja uspešnosti, je zastavila razvojno strategijo kakovosti, uspešnosti in odličnosti. Brez pedagoško-raziskovalnih delavcev, ki so ustrezno motivirani za doseganje rezultatov odličnosti, takšne strategije ni mogoče udejanjiti. Stopnja motiviranosti pedagoško-raziskovalnih delavcev je odvisna tudi od tega, ali visokošolska inštitucija prepozna uspešne posameznike in prispevek slehernega ter ga skozi sistem vrednotenja dela ter ocenjevanja uspešnosti objektivno in pravično ovrednoti. Na Univerzi v Mariboru se delo pedagoško-raziskovalnih delavcev vrednoti na podlagi normativov področne zakonodaje ter iz nje izhajajočih notranjih predpisov; plačilo za delo je določeno s plačnim sistemom javnih uslužbencev. Na podlagi teh predpisov se ovrednoti le del vseh aktivnosti, ki jih pedagoško-raziskovalni delavci opravljajo. Tudi obstoječi informacijski sistem podpira predvsem pedagoško dejavnost, ostale aktivnosti se sistematično ne spremljajo. Vodstva tako nimajo orodja za spremljanje ter objektivno ocenjevanje uspešnosti. Na podlagi analize obstoječega procesa vrednotenja dela, razgovorov z izbranimi pedagoško-raziskovalnimi delavci ter neposrednega opazovanja ugotavljamo vzroke in posledice trenutne situacije. Rešitev vidimo v sistematičnem spremljanju vseh aktivnosti pedagoško-raziskovalnih delavcev. Razvijemo model spremljanja in vrednotenja dela, v katerem identificiramo merljive kriterije uspešnosti in učinkovitosti. V model, poleg že poznanih kriterijev, vključimo tudi »mehke« kriterije, ki jih brez razvoja celovite informacijske rešitve za podporo procesu vrednotenja dela ni mogoče spremljati. Z vidika zagotavljanja celovitih informacij o delu pedagoško-raziskovalnega delavca proučimo dosegljivost podatkov o vrednostih identificiranih kriterijev. Poleg novega pristopa k vrednotenju dela vpeljemo nov poslovni proces, ki prinaša nove naloge za vse zaposlene.
Keywords: vrednotenje dela, merjenje uspešnosti, informacijski sistem, pedagoško-raziskovalni delavci, univerza
Published in DKUM: 20.01.2014; Views: 1263; Downloads: 207
.pdf Full text (4,71 MB)

6.
OSVEŠČENOST LJUDI O CEPLJENJU PROTI KLOPNEMU MENINGITISU
Mateja Novak, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Teoretično izhodišče: Klopni meningoencefalitis je virusna bolezen osrednjega živčevja, ki jo prenašajo klopi. Največ obolenj je v mesecu juliju. Klopni meningoencefalitis napada živčevje in lahko povzroči blago ali hudo bolezen s trajnimi posledicami, kot so težave s koncentracijo, ohromitev in depresija. Umre približno vsak stoti bolnik. Klopni meningoencefalitis lahko preprečimo s cepljenjem. Namen cepljenja je zaščita sprejemljivih oseb, lahko tudi populacije proti specifičnim boleznim. Metodologija raziskovanja: Za izdelavo diplomskega dela smo uporabili deskriptivno metodo dela pri kateri nam je bila v pomoč domača in tuja literatura. Za zbiranje podatkov in ugotavljanje obstoječega stanja smo uporabili anketni vprašalnik z štirinajstimi vprašanji zaprtega tipa. Pridobljene podatke smo računalniško obdelali in grafično prikazali s pomočjo računalniških programov Microsoft Exel in Microsoft Word. Rezultati: Z raziskavo smo dobili podatke, da je kar 92 % ljudi že slišalo za cepljenje proti klopnemu meningitisu od katerih je kar 42 % to izvedelo od zdravstvenih delavcev. Kljub seznanjenosti s cepljenjem proti klopninemu meningoencefalitisu vedno kar 54 % ljudi trdi, da je premalo osveščenih o tej temi in se jih posledično cepi le 40 %. Sklep: Na podlagi pridobljenih rezultatov je bilo ugotovljeno, da so anketirani premalo osveščeni o cepljenju proti klopnemu meningitisu in da se le slaba polovica ljudi odloči za cepljenje proti klopnemu meningitisu. Ljudi bi bilo potrebno seznaniti s posledicami različnih bolezni, za tiste, ki niso dovolj seznanjeni s cepljenjem, bi izdali dodatne zloženke, razne plakate in ozaveščali ljudi preko medijev, tiste, ki se ne cepijo, pa bi poučili o cepljenju in o posledicah določene bolezni.
Keywords: Cepljenje, klopni meningitis, medicinska sestra, bolnik
Published in DKUM: 10.10.2012; Views: 3299; Downloads: 326
.pdf Full text (452,24 KB)

7.
8.
VREDNOTENJE ZADOVOLJSTVA DIPLOMANTOV NA FAKULTETI
Mateja Novak, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru se v zadnjih letih srečuje z upadanjem števila študentov in tudi diplomantov, kar je deloma tudi posledica naraščajočega števila sorodnih visokošolskih zavodov. Tako postaja vedno pomembneje, da se s svojo storitvijo skuša čim bolj približati pričakovanjem uporabnikov s čim bolj kakovostno storitvijo. Na tem mestu pa se tudi javna visokošolska organizacija neizogibno sreča z marketinškim pristopom, ki zajema tudi ugotavljanje zadovoljstva uporabnikov storitev. Z izbrano metodo anketnega vprašalnika identificiramo tista področja, kjer proučevano fakulteto njeni diplomanti ocenijo v splošnem dobro ali zelo dobro in tudi tista področja, kjer jo ocenjujejo slabše. Na podlagi teh ocen sklepamo na zadovoljstvo diplomantov s študijem na proučevani organizaciji tudi po posameznih študijskih programih. Ugotavljamo, da diplomanti izražajo zadostno stopnjo zadovoljstva, ko ocenjujejo zaposlene, ustreznost in dostopnost študijske literature, pridobljena strokovna in informacijska znanja ter usposobljenost za razvijanje lastne kreativnosti in inovativnosti; izražajo pa določeno stopnjo nezadovoljstva na področjih, ki se nanašajo na opremljenost predavalnic in laboratorijev ter pridobljena praktična znanja. Preverjamo, ali ima vrsta študijskega programa statistično pomemben vpliv na vrednotenje posameznih elementov storitve ter stopnjo zaposljivosti in usposobljenosti diplomantov za samostojno delo v skladu z doseženo izobrazbo. Če sklepamo na mnenja diplomantov, lahko rečemo, da področje poglobljenega sodelovanja na pedagoškem področju z gospodarstvom, vključevanje študentov v raziskovalne projekte ter obravnavanje in reševanje realnih problemov gospodarstva, predstavljajo nove priložnosti proučevane fakultete.
Keywords: kakovost izobraževalnih storitev, zadovoljstvo porabnikov, trženjski management, trženje v izobraževanju
Published in DKUM: 09.11.2011; Views: 1861; Downloads: 126
.pdf Full text (911,68 KB)

9.
PRIPRAVA BIOLOŠKO AKTIVNEGA KONJUGATA DEJAVNIKA TUMORSKE NEKROZE ALFA
Marjeta Simončič, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Dejavnik tumorske nekroze alfa (TNF-α) je proinflamatorni citokin, saj vzpodbuja sistemsko vnetje, z izrazitim pleiotropnim delovanjem. Opravlja torej več različnih vlog v človeškem telesu, lahko tudi hkrati. Osnovna vloga TNF-α je sodelovanje in uravnavanje imunskega odziva. Prva opisana funkcija TNF-α je bila razgradnja določenih vrst celic, predvsem tumorskih celic. Danes je znano, da TNF-α povzroča nekrozo ali apoptozo celic, povzroča tudi vnetje in zavira tumorogenezo ter razmnoževanje virusov. Prav zaradi delovanja proti malignim celicam in večjim tvorbam ter močno izraženi afiniteti do folne kisline le teh, je bil namen naloge pripraviti biološko aktiven analog dejavnika tumorske nekroze alfa (LK-801) in njegov konjugat s folno kislino ter nadalje smo želeli analog in konjugat delno okarakterizirati z analitskimi metodami in določiti njegovo biološko aktivnost. V prvi fazi smo izvedli izolacijo biološko aktivnega proteina dejavnika tumorske nekroze α iz bakterije Escherichia coli. Gojenje biomase je potekalo v bioreaktorju za razmnoževanje kultur, čiščenje izbranega proteinskega analoga LK-801 smo opravili v kromatografskih kolonah. Izolirani analog smo v nadaljevanju pretvorili v pripadajoč ester s pomočjo estrifikacije z aktivirano folno kislino. Reakcije smo izvajali z različnimi prebitki aktivirane folne kisline, s kontrolnim eksperimentom neaktivirane folne kisline ter s starim (že predhodno pripravljenim) in sveže izoliranim - novim analogom LK-801. Večji izkoristek reakcije konjugacije smo dosegli z novim analogom LK-801, ki je v nižjih prebitkih folne kisline imel tudi zelo dobro bološko aktivnost. Konjugacija s starim analogom je bila precej slabša, kar nas je presenetilo, saj sta imela tako predhodno pripravljeni kot sveže izolirani analog TNF-α zadovoljivo biološko aktivnost. Vsekakor smo uspeli pokazati pot sinteze proteina na folno kislino. Sintezna pot na folno kislino se lahko uporabi za različne proteine, ki so morda boljša alternativa analogu TNF-α.
Keywords: dejavnik tumorske nekroze α, folna kislina, konjugacija, biološka aktivnost.
Published in DKUM: 16.09.2011; Views: 3346; Downloads: 226
.pdf Full text (2,73 MB)

10.
VARSTVO DELAVK MATER V LUČI NOVEJŠE SODNE PRAKSE EU
Mateja Novak, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Uskladiti poklicno in družinsko življenje je velik izziv za delavke matere, sploh v današnjem času, ko sta v večini primerov zaposlena tako oče kot mati. Cilj na področju delovnega prava je zato zagotavljati delavkam materam posebno varstvo. S tem je mišljeno predvsem varstvo pred prekinitvijo poklicne poti zaradi materinstva. Veliko žensk se zanj namreč ne odloča ravno z razlogom bojazni pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca ter kolebanjem med materinstvom in kariero. Diplomsko delo obravnava pravne vire, ki varujejo to kategorijo zaposlenih. Predstavljeni so tako nacionalni pravni viri z delovno in socialno-pravnega vidika, kot tudi mednarodni pravni viri pomembni za oblikovanje slovenske zakonodaje. Za zaposlovanje žensk v Sloveniji je velikega pomena zakonodaja, ki je bila sprejeta v zadnjih letih. Z njo se približujemo enakopravnosti udeležbe žensk na trgu delovne sile. Diplomsko delo daje poudarek varstvu delavk mater v luči novejše sodne prakse Sodišča EU, zato so v tem smislu analizirane sodbe Sodišča EU, ki obravnavajo aktualna vprašanja z omenjenega področja.
Keywords: delavka mati, noseča ženska, delovno pravo, nosečnost, delavka ki doji
Published in DKUM: 14.07.2011; Views: 2867; Downloads: 198
.pdf Full text (1,70 MB)

Search done in 0.23 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica