| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 43
First pagePrevious page12345Next pageLast page
1.
ZNAČILNOSTI OTROK Z MOTNJO AVTISTIČNEGA SPEKTRA V RAZLIČNIH PROGRAMIH IZOBRAŽEVANJA
Mateja Gabrovec, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Motnja avtističnega spektra je kompleksna razvojna motnja, pri kateri imajo otroci s to motnjo nekatere skupne značilnosti, kot so: slabše socialne zmožnosti, slabše govorne in komunikacijske zmožnosti ter omejeni interesi in ponavljajoče aktivnosti. Kljub temu da obstajajo številne raziskave, vzroki za nastanek motenj avtističnega spektra še vedno predstavljajo neznanko. Namen diplomske naloge je bil osvetliti problematiko otrok z motnjami avtističnega spektra (MAS) in ugotoviti na kakšne načine delajo učitelji in drugi strokovni delavci z otroki z MAS v različnih vzgojno-izobraževalnih programih pri nas in v Angliji ter kakšne so značilnosti in vedenja teh otrok med samim procesom vzgoje in izobraževanja. Raziskava je bila izvedena z opazovanjem primerov na vzorcu treh otrok z MAS ter z intervjujem na vzorcu štirih učiteljev in treh strokovnih delavcev, ki se z otroki z MAS ukvarjajo. Rezultati so pokazali, da glede na splošno mnenje in glede značilnosti otrok z MAS večini učiteljev in drugim strokovnim delavcem ti otroci predstavljajo nek izziv pa tudi nekaj pozitivnega. Večina jih meni, da se ti otroci lahko izobražujejo v rednih šolah le, če je stopnja motnje nižja in če so zagotovljeni vsi primerni pogoji za izobraževanje. Raziskava je pokazala, da v posameznih programih izobraževanja učitelji in drugi strokovni delavci uporabljajo takšne metode dela, ki ustrezajo individualnim otrokom z MAS, poznavanje in uporaba specifičnih metod dela pri učiteljih in drugih strokovnih delavcih je različna pri vsakem posamezniku in ni odvisna od izobraževalnega programa, iz katerega prihajajo. Sklenemo lahko torej, da ima večina učiteljev in drugih strokovnih delavcev tako pri nas kot v angleški šoli podobno predstavo in znanje o otrocih z MAS in tudi načini dela se v večji meri ne razlikujejo.
Keywords: Motnja avtističnega spektra, značilnosti otrok z avtizmom, osnovnošolsko izobraževanje otrok z avtizmom, avtizem v Sloveniji in Angliji.
Published: 06.09.2011; Views: 6774; Downloads: 1084
.pdf Full text (1,16 MB)

2.
OTROCI Z DOWNOVIM SINDROMOM NA POTI DO INKLUZIJE
Kaja Bernard, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomske naloge je bil ugotoviti odnos otrok brez posebnih potreb do otrok z Downovim sindromom, ugotoviti kakšno je mnenje učiteljev in specialnih pedagogov osnovnih šol o inkluziji oziroma integraciji otrok z Downovim sindromom, kakšne dileme in skrbi, povezane z vključevanjem otrok z Downovim sindromom, se pojavijo oziroma jih predvidevajo učitelji in specialni pedagogi ter kako učitelji in specialni pedagogi ocenjujejo nekatere pogoje za inkluzijo otrok z Downovim sindromom v redno osnovno šolo. V prvem delu so navedena teoretična izhodišča, v drugem delu pa so na podlagi anketnega vprašalnika za učence, učitelje in specialne pedagoge predstavljene ovire in težave, s katerimi se otrok z Downovim sindromom lahko sreča v redni osnovni šoli. Rezultati empirične raziskave so pridobljeni z anketnima vprašalnikoma – za otroke brez posebnih potreb ter za učitelje in specialne pedagoge rednih osnovnih šol, ki je bil prilagojen na vzorcu 100 otrok brez posebnih potreb ter 50 učiteljev in 30 specialnih pedagogov rednih osnovnih šol. Rezultati omenjene raziskave so pokazali, da bi večina otrok brez posebnih potreb brez težav v razred sprejela otroka z Downovim sindromom, se z njim spoprijateljila in mu nudila pomoč. Veliko otrok je še neopredeljenih, nekaj otrok pa bi se sošolcu z Downovim sindromom kljub vsemu izognilo in ga ne bi sprejelo med svoje prijatelje. Drugačna slika pa se je pokazala pri učiteljih in specialnih pedagogih rednih osnovnih šol; veliko večino namreč skrbi neposredno delo s takšnim otrokom – menijo, da bi delo z otrokom z Downovim sindromom zanje predstavljajo veliko psihofizično obremenitev, skrbi jih sama priprava na pouk in tudi realizacija le-tega.
Keywords: Downov sindrom, otroci s posebnimi potrebami, integracija, inkluzija. 
Published: 18.11.2011; Views: 4433; Downloads: 979
.pdf Full text (1,18 MB)

3.
USPEŠNOST PROJEKTA VKLJUČEVANJE ROMOV V VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE
Anita Majcen, 2014, undergraduate thesis

Abstract: POVZETEK V diplomski nalogi smo osvetlili romsko problematiko na področju vzgoje in izobraževanja. Namen naloge je preučiti dejavnike, ki vplivajo na učno vzgojne procese romskih otrok, ter ugotoviti kakšni so rezultati projekta »Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje«. Romi so v svoji zgodovini doživljali socialno izključenost, diskriminacijo in mnogi od teh negativnih dejavnikov so ostali še danes. Temelj za njihov boljši razvoj in boljši družbeni položaj zagotovo predstavlja izobraževanje. Na področju Slovenije se je velik premik pri izobraževanju Romov začel s sprejetjem projekta »Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje«. V diplomski nalogi smo s pomočjo anket in intervjujev pridobili pomembne podatke o uspešnosti projekta. Anketirali smo tri romske pomočnike in sedem učiteljev razrednega pouka ter intervjuvali 29 staršev romskih otrok, ter 9 romskih otrok. Eden od ciljev naloge je predstaviti področja uspešnosti dela romskih pomočnikov. Rezultati kažejo, da se je z vključitvijo romskih pomočnikov izboljšal obisk pouka, motiviranost za izobraževanje je narasla in tudi učni uspeh romskih otrok je boljši. Romski pomočniki predstavljajo most med šolo in romsko skupnostjo. Z njihovo pomočjo se je komunikacija med izobraževalnimi institucijami in romsko skupnostjo vidno izboljšala. To se kaže predvsem pri večjem sodelovanju staršev romskih otrok z šolo, prav tako pa so bolj motivirani za izobraževanje svojih otrok. Na osnovi dobljenih rezultatov menimo, da bi morali še naprej graditi na integraciji, medkulturnosti in izobraževanju romskih otrok, saj to predstavlja velik kapital za njihovo prihodnost. Ključne besede: Romi, izobraževanje, romski pomočniki, integracija, uspešnost, medkulturnost
Keywords: Romi, izobraževanje, romski pomočniki, integracija, uspešnost, medkulturnost
Published: 16.05.2014; Views: 1050; Downloads: 192
.pdf Full text (1,43 MB)

4.
Strukturalna analiza samoodločanja pri dijakih s posebnimi potrebami in dijakih brez posebnih potreb v srednjih poklicnih in strokovnih šolah
Marta Licardo, 2015, doctoral dissertation

Abstract: V doktorski nalogi se ukvarjamo s samoodločanjem, zlasti pri dijakih z učnimi težavami. Skozi raziskovalno delo iščemo sinergijo med problemi, s katerimi se soočamo v procesih inkluzije za to populacijo dijakov, in možnostmi, ki jih ponuja samoodločanje za bolj uspešno spoprijemanje s problemi, ki se porajajo. V teoretičnem delu predstavljamo kratek zgodovinski pregled nastanka teorij ter različne teoretične pristope in avtorje. Raziskovanje samoodločanja na teoretični in empirični ravni ponuja široke možnosti uporabe v praksi, in kot kažejo raziskave, lahko bistveno pripomore k bolj uspešnemu doseganju ciljev, višjemu šolskemu uspehu, uspešnejšemu prehodu na trg dela. Samoodločanje je po funkcionalnem modelu veščina, ki se je lahko naučimo z učenjem veščin izbiranja, odločanja, reševanja problemov, zastavljanja in doseganja ciljev ter drugih veščin, kot so samoopazovanje, samovrednotenje, spodbujanje sebe, samozavedanje, opolnomočenje in samozagovorništvo. Za spodbujanje samoodločanja pri dijakih s posebnimi potrebami potrebujemo tudi ustrezno šolsko okolje, ki s svojimi vrednotami in odprtostjo to omogoča in podpira. V empiričnem delu primerjamo stopnjo samoodločanja med dijaki s posebnimi potrebami in dijaki brez posebnih potreb (N=122), ugotavljamo razlike med spoloma, povezanost med samoodločanjem in učnim uspehom, zaznavanje samoodločanja dijaka s strani učiteljev ter samoodločanje v individualiziranih programih. Ugotovili smo, da dijaki s posebnimi potrebami izkazujejo nižjo stopnjo samoodločanja kot vrstniki (zlasti v izvršilnih funkcijah), da je samoodločanje pomembno povezano s šolskim uspehom, da se zaznave dijakov o njihovem samoodločanju razlikujejo od zaznav učiteljev ter da je treba dijake s posebnimi potrebami spodbujati v proaktivni komunikaciji, samostojnem učenju, izvršilnih funkcijah in večji stopnji vključenosti v proces individualiziranega programa.
Keywords: samoodločanje, dijaki s posebnimi potrebami, učne težave, inkluzija
Published: 30.03.2015; Views: 1569; Downloads: 294
.pdf Full text (3,54 MB)

5.
Specialna pedagogika
Marta Licardo, 2012, other educational material

Keywords: specialna pedagogika, učna gradiva, e-gradiva, vaje
Published: 10.07.2015; Views: 669; Downloads: 39
URL Link to full text

6.
Specialna pedagogika za RP
Marta Licardo, 2013, other educational material

Keywords: specialna pedagogika, razredni pouk, osnovna šola, učna gradiva, e-gradiva
Published: 10.07.2015; Views: 701; Downloads: 43
URL Link to full text

7.
Specialna pedagogika za PV
Marta Licardo, 2013, other educational material

Keywords: specialna pedagogika, predšolska vzgoja, otroci s posebnimi potrebami, učna gradiva, e-gradiva
Published: 10.07.2015; Views: 840; Downloads: 50
URL Link to full text

8.
Samoodločanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v izobraževanju
Marta Licardo, Majda Schmidt, 2014, review article

Abstract: V prispevku strnjeno predstavljamo razvoj samoodločanja z različnih perspektiv. Pozornost namenjamo funkcionalnemu modelu samoodločanja, ki se uveljavlja pri delu z osebami s posebnimi potrebami. Raziskovanje samoodločanja prispeva k razumevanju razsežnosti tematike in ponuja možnosti razvoja v praksi. Rezultati tujih raziskav namreč poudarjajo mnoge prednosti funkcionalnega modela samoodločanja, po katerem je samoodločanje veščina, ki se jo lahko naučimo z učenjem veščin izbiranja, odločanja, reševanja problemov, zastavljanja in doseganja ciljev ter drugih veščin, kot so samoopazovanje, samovrednotenje, spodbujanje sebe, samozavedanje in poznavanje sebe (Wehmeyer 1999, 54-57). Samoodločanje je v slovenskem prostoru morda manj poznano, še največkrat se pojavlja pri delu z osebami s posebnimi potrebami, ki imajo motnje v duševnem razvoju, v okviru učenja samozagovorništva, razvoja avtonomnosti, opolnomočenja ipd. V prispevku poudarjamo, da bi lahko sistematičen razvoj in poučevanje teh veščin pripomogla k boljšim rezultatom na različnih področjih dela z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami, npr. v nižjem poklicnem izobraževanju in programih srednješolskega izobraževanja, kjer je velik delež dijakov s posebnimi potrebami, ki so lahko hitro izpostavljeni socialni izključenosti, šolskemu neuspehu in nezaposljivosti. Model je uporaben tudi pri delu s starši otrok s posebnimi potrebami na vseh stopnjah izobraževanja in pri izobraževanju učiteljev.
Keywords: otroci s posebnimi potrebami, samoodločanje, avtonomnost, samorealizacija
Published: 21.12.2015; Views: 579; Downloads: 85
.pdf Full text (150,86 KB)
This document has many files! More...

9.
Doživljanje stresa in izgorelosti, povezanih z delom z učenci s posebnimi potrebami pri učiteljih v osnovni šoli
Katja Košir, Marta Licardo, Sara Tement, Katarina Habe, 2014, original scientific article

Abstract: Namen raziskave je bil preveriti napovedno vrednost nekaterih značilnosti delovnega mesta osnovnošolskih učiteljev za doživljanje poklicnega stresa in izgorelosti. Značilnosti delovnega mesta so bile v raziskavi opredeljene kot zahteve in viri, ki smo jih nadalje delile na splošne in na specifične, vezane na delo z učenci s posebnimi potrebami. Preverjale smo, ali spremenljivke, povezane z delom z učenci s posebnimi potrebami, pojasnijo dodaten delež variance v doživljanju stresa in izgorelosti, ki ga ni mogoče pojasniti s splošnimi značilnostmi delovnega mesta. V raziskavi so sodelovali osnovnošolski učitelji iz vseh dvanajstih regij v Sloveniji; število sodelujočih variira od 439 do 886. Rezultati kažejo, da specifične značilnosti delovnega mesta samostojno napovedujejo pomemben del variance stresa, emocionalne izčrpanosti in depersonalizacije. Splošne delovne obremenitve in specifična delovna obremenjenost z učenci s posebnimi potrebami predstavljata najbolj stabilna napovednika vseh treh proučevanih kriterijev. Na osnovi ugotovitev predlagamo tudi nekatere ukrepe za zmanjšanje stopnje doživljanja stresa ter za učinkovitejše spoprijemanje z njim.
Keywords: učitelji, osnovne šole, stres, spoprijemanje, izgorelost, učenci s posebnimi potrebami
Published: 30.12.2015; Views: 1041; Downloads: 322
.pdf Full text (353,86 KB)
This document has many files! More...

10.
Priložnosti za uspeh
2017, other monographs and other completed works

Abstract: Priročnik je namenjen vzgojiteljem in učiteljem pri delu z otroki in mladostniki, ki prihajajo iz drugih kulturnih okolij. V uvodnem delu priročnika so predstavljene najpogostejše težave in izzivi, skupaj z varovalnimi dejavniki, ki prispevajo k uspešnemu delu z otroki priseljenci in predstavljajo temelj inkluzivnega medkulturnega učnega okolja. V osrednjem delu priročnika je pregled smernic za delo strokovnih delavcev z otroki priseljenci v predšolskem, osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju. Za vsako raven izobraževanja so predstavljena zakonska izhodišča, aktualni izzivi in rešitve ter različne metode in smernice, kako uspešno vključevati otroke in starše priseljence v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem. Posebno poglavje predstavljajo IKT didaktična gradiva za strokovne delavce (večinoma iz področja naravoslovja in kemije), ki poučujejo otroke, učence in dijake priseljence, ki so nastala v projektu in predstavljajo testiranje učnega sistema iTMS. Priročnik vsebuje tudi poglavji z uporabnimi povezavami do različnih drugih didaktičnih gradiv ter osnovnimi značilnostmi držav, iz katerih najpogosteje prihajajo otroci priseljenci.
Keywords: priseljenci, izobraževanje, didaktika, vrtec, šola, učitelji
Published: 28.09.2017; Views: 641; Downloads: 104
.pdf Full text (3,03 MB)
This document has many files! More...

Search done in 0.22 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica