| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 72
First pagePrevious page12345678Next pageLast page
1.
UVAJANJE TEMELJNIH KONCEPTOV O ENERGIJI NA RAZREDNI STOPNJI
Mateja Rubin, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Za potek procesov v naravi je potrebna energijo, ki se pretvarja iz ene oblike v drugo. Če sledimo pretvarjanju energije, ugotovimo, da je Sonce osnovni energijski vir. V diplomski nalogi so predstavljeni posamezni energijski viri, v okviru katerih so izdelani shematski diagrami, ki ponazarjajo pretvarjanje sončne energije v druge oblike energij. Namen diagramov je predstaviti Sonce kot osnovni vir energije. Narejena je tudi količinska primerjava nakopičenosti energije v različnih energijskih virih, kjer so v obliki grafov in preglednic prikazane medsebojne primerjave izkoriščanja energijskih virov. Empirični del naloge zajema raziskavo med šestošolci in študenti razrednega pouka ter tehniške smeri. Ta temelji na posameznih poudarkih, ki zajemajo razumevanje pretvarjanja sončne energije v druge oblike ter količinske predstave o pridobljeni energiji iz posameznih virov. Na konkretnem primeru kroženja vode v naravi se je izkazalo, da se večina anketiranih, predvsem šestošolcev, ne zaveda, da energija vode, ki jo izkoriščamo v hidroelektrarnah, prihaja od Sonca. Rezultati kažejo tudi slabo poznavanje tehnoloških in naravnih načinov pretvarjanja sončne energije v druge oblike. Kar polovica šestošolcev namreč ne pozna naravnega pretvarjanja sončne energije v druge oblike, pri študentih tehnične smeri pa se je izkazalo sicer nekoliko boljše poznavanje tehnoloških načinov pretvarjanja sončne energije v druge oblike. Tako študentje kot učenci šestega razreda se tudi premalo zavedajo, da večino energijskih virov ne bi mogli izkoriščati, če bi Sonce prenehalo svetiti. Prav tako tudi nekoliko podcenjujejo količino električne energije, ki jo lahko pridobimo iz različnih energijskih virov. Še posebej se odražajo slabe količinske predstave o sončni energiji, ki jo prestreže Zemlja.
Keywords: Sonce, energija, energijski viri, osnovna šola
Published: 29.05.2009; Views: 2427; Downloads: 133
.pdf Full text (12,93 MB)

2.
PROJEKTNI TEDEN NA TEMO ŽELEZARSTVO
Nevenka Črnko, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava projektni teden, ki je sestavljen iz štirih učnih ur pri naravoslovju in na koncu iz naravoslovnega dne. Delo je izdelano za kraj oziroma regijo, kjer ima železarstvo velik pomen in je zato toliko bolj pomembno, da se o tem seznani vse učence, ki s tem živijo, rastejo in se razvijajo. To je le primer dobre prakse – dobrega primera, saj ima takšen projektni teden svoj pomen in z njim dosežemo velik učinek. Vsebinsko diplomsko delo sestavljajo razvoj železarstva in s tem povezane obrti, rudarsko dejavnost ter možnosti tedensko usmerjenega pouka pri naravoslovnih predemetih na to temo. Pri dveh učnih urah naravoslovje in tehnika je poudarek na zgodovinskem razvoju železarstva ter predelavi kovin v domačem kraju. Učenci pri naslednjih dveh urah preko poskusov ugotavljajo tališča, temperature, ki pri tem nastajajo ter energijske vire, raztezanje in krčenje. Otroci izkustveno preko eksperimentov, interakcije učnih tem in na koncu z naravoslovnim dnevom celovito spoznajo pomen industrije oz. železarstva ter gospodarskih dejavnosti, ki so s tem povezane.
Keywords: Ključne besede: projektni teden, zgodovina, železarstvo, kovine, učne ure, eksperimenti, naravoslovni dan
Published: 04.06.2009; Views: 2730; Downloads: 185
.pdf Full text (9,96 MB)

3.
UVAJANJE MOLEKULARNE SLIKE SNOVI V OSNOVNI ŠOLI
Maja Štuhec, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu so predstavljene možnosti začetnega uvajanja molekularne slike snovi v osnovni šoli. Diplomska naloga je razdeljena na teoretični in praktični del. V teoretičnem delu so najprej predstavljene teoretične osnove molekularne slike snovi. Na podlagi molekularne slike snovi so predstavljene lastnosti snovi in posamezni naravni procesi, pri katerih nam ravno prikaz molekularne slike snovi omogoča njihovo razumevanje. V nadaljevanju teoretičnega dela so predstavljeni podatki, ki kažejo primerjavo v uvajanju molekularne slike snovi na nižji stopnji izobraževanja med Slovenijo in tujino. Ugotovitve kažejo, da se v tujini uvaja vpeljava molekularne slike snovi v nižjih razredih kot v Sloveniji. Glavni namen diplomskega dela je najti način, kako učencem na nižji stopnji izobraževanja razložiti naravne procese, za razumevanje katerih je potrebna razlaga z molekularno sliko snovi. Narejeni so praktični predlogi vsebin zgodnejšega uvajanja molekularne slike snovi v osnovni šoli. Pomagali smo si s pregledom vsebin po učnem načrtu za spoznavanje okolja in naravoslovje in tehniko. Na osnovi vsebin in učnih ciljev smo s pomočjo molekularne slike snovi razložili posamezne naravne pojave za vpeljavo molekularne slike snovi na nižjo stopnjo izobraževanja. V nalogi so izdelani konkretni primeri, kjer so vsebine, kot so agregatna stanja, raztezanje snovi, vreme… Z vnosom teh primerov in metod poučevanja molekularne slike snovi v kurikulum, omogoča lažje razumevanje učne snovi, hkrati pa učencem pouk popestri in naredi bolj zanimivega.
Keywords: molekularna slika snovi, agregatna stanja, raztezanje snovi, vreme
Published: 04.06.2009; Views: 2707; Downloads: 267
.pdf Full text (2,62 MB)

4.
5.
POZNAVANJE PLANETOV PRI UČENCIH NA RAZREDNI STOPNJI IZOBRAŽEVANJA
Julijana Makovec, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Namen raziskave je ugotoviti poznavanje planetov med učenci nižjih razredov osnovne šole. Zanimalo nas je, koliko učenci poznajo planete po imenu in kako jih prepoznajo na podlagi slikovnega gradiva. V nadaljevanju smo želeli raziskati predstave učencev o planetih in njihovih lastnostih. Pri tem nas je zanimalo, ali učenci poznajo velikosti planetov in razmere na njih in ali ločijo planete od zvezd in naravnih satelitov. Na koncu pa smo preverili še, kaj učenci vedo o opazovanju planetov. Ugotovili smo, da učenci v glavnem prepoznajo planete po imenu, ne vedo pa, kaj je planet, kaj naravni satelit in kaj zvezda. Ugotovili smo tudi, da ne vedo, kako je sestavljen naš planetni sistem. Ne znajo si predstavljati razdalj med planeti, čeprav vedo, da so planeti od Zemlje zelo oddaljeni. Velikosti in razmere na planetih so jim v glavnem poznane, ne vedo pa si jih predstavljati. Znanje s področja opazovanja planetov je pri učencih precej pomanjkljivo. Planetov na nebu ne znajo ločiti od zvezd. Ne vedo, da lahko planete opazujejo kar s prostim očesom ali z daljnogledom in da nekateri planeti svetijo svetleje od zvezd.
Keywords: Astronomija, planeti, značilnosti planetov, opazovanje planetov.
Published: 11.09.2009; Views: 2449; Downloads: 308
.pdf Full text (1,89 MB)

6.
GLOBALNO SEGREVANJE OZRAČJA IN VLOGA EKOŠOL
Andrejka Klajžar, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V teoretičnem delu diplomske naloge je predstavljen problem globalnega segrevanja ozračja, njegove posledice ter ukrepi, ki ga blažijo. Podrobno je prikazan tudi projekt Ekošola kot način življenja, v katerega se vključuje vedno več slovenskih osnovnih šol. V empiričnem delu je narejena raziskava med učenci petega razreda osnovnih šol, ki so vključene v projekt Ekošola kot način življenja, ter učenci šol, ki niso vključene v ta projekt. Namen raziskave je ugotoviti, ali so učenci ekošol bolj ozaveščeni o problemu globalnega segrevanja kot učenci neekošol ter kako se razlikujejo njihove aktivnosti v smislu blaženja podnebnih sprememb. Predvsem pa smo želeli raziskati, ali šole skupaj z učenci, ki so vključeni v ta projekt, izvajajo razne dejavnosti vezane na problem globalnega segrevanja in s tem pripomorejo k blaženju podnebnih sprememb. Pri raziskovalnem delu smo uporabili deskriptivno metodo empiričnega pedagoškega raziskovanja. Rezultate smo razdelili v tri sklope. V prvem sklopu smo želeli proučiti ozaveščenost učencev o globalnem segrevanju. V drugem sklopu, aktivnosti učencev, smo želeli ugotoviti v kolikšni meri učenci uporabljajo to znanje in ga vključujejo v aktivnosti. V tretjem sklopu, ukrepi šole, pa smo želeli proučiti, v kolikšni meri se ekošole vključujejo v dejavnosti, vezane na globalno segrevanje. V okviru prvega sklopa smo ugotovili, da so učenci ekošol bolj ozaveščeni o problemu globalnega segrevanja ozračja, saj so v večini prepoznali njegove vzroke in potrebne ukrepe za njegovo blaženje. V okviru drugega sklopa so nam rezultati raziskave pokazali, da učenci ekošol malo bolj skrbijo za čisto okolje v okolici šole. Ugotovili smo tudi, da učenci mestnih šol bolje skrbijo za ločevanje odpadkov doma kot učenci podeželskih šol. V tretjem sklopu pa smo ugotovili, da ekošole ponujajo svojim učencem več dejavnosti, ki so vezane na ekološke vsebine, kot so npr. predavanja, ogledi dokumentarnih filmov, ekodnevi in ekotedni, ter razni drugi projekti vezani na globalno segrevanje.
Keywords: globalno segrevanje ozračja, onesnaževanje okolja, odpadki, ekošola
Published: 23.12.2009; Views: 3560; Downloads: 371
.pdf Full text (5,11 MB)

7.
8.
RAZUMEVANJE FIZIKALNIH KOLIČIN NA RAZLIČNIH STOPNJAH IZOBRAŽEVANJA
Tanja Gojčič, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Za opis naravnih pojavov so ključnega pomena dobre predstave fizikalnih količin. Namen diplomske naloge je raziskati predstave različnih fizikalnih količin med učenci v osnovni šoli. V teoretičnem delu diplomske naloge so podrobneje opisane nekatere osnovne in izpeljane fizikalne količine ter njihove osnovne enote, s katerimi se srečujemo v vsakdanjem življenju. V praktičnem delu diplomske naloge pa je proučeno, v kolikšni meri pripomorejo izkušnje iz vsakdanjega življenja na razumevanje količine, kakor tudi vpliv večdimenzionalnosti količine. V okviru izkušenj iz vsakdanjega življenja se osredotočimo na izkušnje z merjenjem fizikalnih količin, kjer še posebej poudarjamo območje merjenja. Ugotovili smo, da učenci bolje razumejo fizikalno količino, s katero imajo vsakdanje izkušnje, kakor tudi njihovo naraščanje razumevanja iz razreda v razred. Tako npr. dobro razumejo dolžino, maso, čas in temperaturo v stopinjah Celzija, slabo pa električni tok in temperaturo v kelvinih. Rezultati tudi kažejo, da imajo učenci dobre predstave fizikalnih količin, kadar se njihove vrednosti gibljejo v območju vsakdanjega merjenja in slabe, kadar so vrednosti izven tega obsega. K predstavam količin veliko pripomorejo različne dimenzije le-teh. Izkazalo se je, da učenci bolje razumejo osnovne fizikalne količine kot izpeljane, saj je pri slednjih potrebno upoštevati več fizikalnih količin hkrati. Večja kot je dimenzija fizikalne količine, večje so težave pri razumevanju.
Keywords: Fizika, fizikalne količine, osnovne enote, merjenje, večdimenzionalnost.
Published: 17.06.2010; Views: 2699; Downloads: 273
.pdf Full text (988,18 KB)

9.
ASTRONOMSKE VSEBINE PRI INTERESNI DEJAVNOSTI V DRUGEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE
Marina Ropoša, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Interesne dejavnosti so oblike vzgojno-izobraževalnega dela, ki odkrivajo, oblikujejo in razvijajo interese učencev. Osnovne šole z letnim delovnim načrtom določijo več različnih interesnih dejavnosti z različnih področij in zagotavljajo vsakemu učencu, da se vključi v najmanj eno interesno dejavnost. Nekatere šole učencem ponujajo možnost obiskovanja interesne dejavnosti astronomija. Raziskovali smo, koliko osnovnih šol v Pomurski in Savinjski regiji izvaja interesno dejavnost astronomija v drugem triletju in na kakšen način mentorji le-to izvajajo, katere metode in oblike dela izbirajo, kakšne so materialne zmožnosti in predvsem, katere vsebine učencem predstavijo. Ugotovili smo, da zelo malo šol izvaja interesno dejavnost astronomija. Učitelji, ki to interesno dejavnost že izvajajo, si želijo več seminarjev in zaokrožen didaktični načrt ter predloge vsebin in aktivnosti za izvajanje interesne dejavnosti, ki bi po njihovem mnenju poskrbel, da bi se tudi druge šole v večji meri odločale za izvajanje te interesne dejavnosti. Na osnovi teh ugotovitev smo v diplomski nalogi urejeno in pregledno zbrali za izvajanje interesne dejavnosti astronomija relevantno literaturo ter na podlagi izkušenj učiteljev in lastnih idej izdelali didaktični načrt za izvajanje te interesne dejavnosti.
Keywords: interesna dejavnost, astronomija, vsebine iz astronomije, drugo triletje, didaktični načrt
Published: 13.07.2010; Views: 3032; Downloads: 242
.pdf Full text (607,28 KB)

10.
RELATIVNA PRIMERJAVA ŽIVALSKIH SPOSOBNOSTI S ČLOVEŠKIMI ŠPORTNIMI REKORDI
Vesna Zelenko, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Z absolutnimi in relativnimi primerjavami se srečajo učenci že na razredni stopnji izobraževanja. V diplomski nalogi navajamo primer absolutnih in relativnih primerjav živalskih sposobnosti. Učenci se z živalmi srečujejo že v rani mladosti, saj jih imajo doma, v vrtcu, šoli, vidijo jih na dvorišču, v cirkusu, na televiziji. S tem ko jih opazujejo, spoznavajo sposobnosti posameznih živali pri teku, skakanju, letenju, plavanju, hkrati pa se z njimi tudi primerjajo. Ker so otrokom blizu različne športne discipline, v katerih se preskušajo v šoli ali v domačem okolju, omogoča primerjava športnih dosežkov z živalskimi sposobnostmi, da se lažje vživijo v svet živali in razumejo njihov način življenja in možnosti preživetja. Temeljni namen diplomske naloge je poiskati živali iz različnih živalskih vrst, ki v absolutnem smislu dosegajo odlične rezultate na določenih področjih, in jih med sabo primerjati. Ker absolutne primerjave ne podajo objektivnih predstav živalskih sposobnosti, posamezne živali ustrezno skaliramo, s tem naredimo primerjavo njihovih sposobnosti v relativnem smislu. Na takšen način lahko otrokom predstavimo razliko med relativno in absolutno primerjavo, hkrati pa jih seznanimo s sposobnostmi posameznih živalskih vrst, ki so pomembne za preživetje v njihovem okolju. Živali in človeka absolutno in relativno primerjamo pri teku, skoku v daljino in višino, dvigovanju uteži in plavanju. Vse te discipline predstavimo s fizikalnega vidika in navedemo človeške svetovne rekorde. Ugotovili smo, da so v absolutnem smislu velike živali pri vseh disciplinah zmagovalke. Vendar v relativnem smislu žuželke premagajo vse ostale. Ker človek v relativnem pogledu nikjer ni najboljši, smo dodali še rezultate, ki jih dosegamo s pomočjo tehnologije, s katero nam je omogočeno premagovanje izredno velikih hitrosti in dolgih razdalj po kopnem, morju in zraku; to nas v primerjavi z živalskimi sposobnostmi postavlja na sam vrh.
Keywords: absolutno, relativno, fizika, živali, človek, šport, primerjava
Published: 06.09.2010; Views: 2413; Downloads: 285
.pdf Full text (1,76 MB)

Search done in 0.16 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica