SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 34
First pagePrevious page1234Next pageLast page
1.
MERJENJE ENERGIJSKEGA SPEKTRA PRI β- RAZPADU - IZDELAVA EKSPERIMENTALNE VAJE
Ljiljana Mihajlović, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Radioaktivnost je ena izmed večno aktualnih tematik, tako z znanstvenega, kot tudi polito-sociološkega ter naravovarstvenega vidika. Ob teoretičnem znanju, ki ga študentje pridobijo tekom študija, pa jim eksperimentalno delo omogoča boljši vpogled v to tematiko. Namen pričujoče diplomske naloge je izdelava nove eksperimentalne vaje, pri kateri študentje merijo emisijski spekter sevanih elektronov pri β- razpadu. Vaja temelji na gibanju nabitega delca v magnetnem polju, saj se meritve energij sevanih elektronov izvajajo s pomočjo magnetnega spektrometra. Ob danem konstantnem polmeru gibanja, se s spreminjanjem vrednosti gostote magnetnega polja, spreminjajo tudi energije elektronov, ki prispejo do detektorja. Iz zveze med energijo elektrona in gostote magnetnega polja, ki smo jo izpeljali na podlagi gibanja relativističnih elektronov v magnetnem polju, lahko iz meritev sklepamo na obliko energijskega spektra. Na osnovi dobljenih rezultatov se študentje prepričajo o zvezni naravi β razpada ter se poglobijo v fizikalne zakonitosti opaženega pojava.
Keywords: Radioaktivnost, β- razpad, energijski spekter, merjenje, postavitev
Published: 10.02.2011; Views: 1484; Downloads: 167
.pdf Full text (585,36 KB)

2.
Vpliv fluktuacij, variabilnosti in topološke organiziranosti fizikalnih in bioloških sistemov na optimizacijo njihovega delovanja
MARKO GOSAK, 2011, dissertation

Abstract: V doktorski disertaciji je preučevano in analizirano obnašanje različnih nelinearnih dinamičnih sistemov, na podlagi katerih je možno opisati delovanje številnih bioloških in fizikalnih sistemov. Ker sta za vse realne sisteme značilna prisotnost fluktuacij in heterogenost gradnikov, je tema dejavnikoma posvečena posebna pozornost. V prvem delu je dokazano, da lahko tako pravšnja intenziteta intrinzičnega šuma, ki je posledica naključnih procesov na molekularni ravni, kot pravšnja mera variabilnosti, konstruktivno vplivata na prostorsko dinamiko sklopljenih bioloških oscilatorjev. V okviru tega so izpeljani in raziskani tudi pogoji, pod katerimi je mogoče koherentno dinamiko v prostor vsiljevati z lokalnim vzpodbujevalnikom. Šum in heterogenost gradnikov lahko ključno krojita tudi obnašanje sistemov mehke snovi. V disertaciji je pokazano, da se lahko v polimersko-stabilizirani feroelektrični celici tekočega kristala manifestira pojav stohastične resonance. Ob tem je sistematično analiziran sovisen vpliv dinamičnega šuma in različnih izvorov statičnega nereda, ki so značilni za sisteme mehke snovi. Napredek pri raziskavah kompleksnih mrež, ki smo mu priča v zadnjem desetletju, je vzpodbudil raziskave različnih dinamičnih fenomenov tudi z vidika načina povezav, ki posamezne elemente povezujejo v celoto. V luči teh trendov je v drugem delu disertacije analiziran doseg šibkega vzpodbujevalnika v sistemu stohastično motenih oscilatorjev, za katerega se izkaže, da je znatno večji v primeru kompleksne topološke organiziranosti. V nadaljevanju je naslovljeno vprašanje optimalne strukture mreže, ki vodi do največje regularnosti stohastično induciranih oscilacij. V nasprotju s pričakovanji do optimalnega odziva ne vodi najučinkovitejša skalno neodvisna mreža, pač pa manj heterogena mreža, v kateri so prisotne interakcije dolgega in kratkega dosega, kar je povezano s kritičnim vedenjem v sestavi mreže. V zadnjem delu doktorske disertacije je izdelan mrežni model tkiva, sestavljenega iz gladkih mišičnih celic pljučne arterije, na podlagi katerega so razložene eksperimentalne meritve kontrakcije gladkih mišičnih celic iz zdravih in kronično obolelih podgan. Pri tem je posebna pozornost namenjena celični variabilnosti in patofiziološki vlogi topološke organiziranosti medceličnih povezav.
Keywords: nelinearna dinamika, stohastični procesi, biološki oscilator, ekscitabilna dinamika, kalcijeva signalizacija, stohastična resonanca, koherenčna resonanca, kompleksne mreže, prostorsko vpete mreže
Published: 10.02.2011; Views: 3641; Downloads: 252
.pdf Full text (18,01 MB)

3.
UPORABA FIZIKALNIH IGRAČ PRI POUČEVANJU NARAVOSLOVNIH VSEBIN V VRTCU
Katja Serec, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je prikazanih in analiziranih nekaj primerov vpeljave fizikalnih vsebin skozi igro v vrtcu. Poudarek je predvsem na razvijanju sposobnosti dobrega opazovanja, problemskega razmišljanja in zmoţnosti interpretacije, kar se doseţe s spodbujanjem samostojne interpretacije poskusov in njihovih izidov. Diplomska naloga je sestavljena iz teoretičnega in praktičnega dela. V teoretičnem delu so predstavljeni pedagoški vidiki in fizikalne osnove obravnavanih vsebin in poskusov. Opisan je pomen naravoslovja pri spoznavanju naravoslovnih vsebin v zgodnjem otroštvu ter teoretično ozadje dveh fizikalnih pojmov, magnetizma in svetlobe. V praktičnem delu je opisana izvedba dvanajstih poskusov, ki sem jih izvajala v vrtcu. Pri vsakem od njih je zajet opis delovanja – fizikalna razlaga, sredstva, postopek, opis izvedbe poskusa ter ugotovitve in interpretacija. Za vsak poskus sem izdelala vprašalnik, na katerem so zapisana vprašanja, ki sem jih zastavila otrokom. Za vsako vprašanje so navedeni moţni odgovori, dodala pa sem tudi v praksi pridobljene odgovore otrok. Dodane so tudi fotografije otrok med izvajanjem poskusov. Analizirana je primernost posamezne igrače in poskusa z vidika varnosti, primernosti starostni stopnji, interesa glede na spol, uporabnosti. Poskuse sem izvajala v oddelku 5–6 let. V zaključku so opisana lastna opaţanja in spoznanja, izpolnjeni cilji po Kurikulumu za vrtce, materialna priprava na poskuse in prisotnost fizike v vrtcu.
Keywords: igra, naravoslovje, fizikalne igrače, poskusi, magnetizem, svetloba.
Published: 17.04.2013; Views: 1637; Downloads: 388
.pdf Full text (2,12 MB)

4.
Vpliv endotelija na tonus arterij - teorija in modeli
Nina Opaka, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu so podrobneje opisani procesi, ki vodijo do relaksacije gladke mišične celice in izvirajo iz endotelija. Osrednja tema naloge je opis in študij ključnega vazorelaksanta, ki se proizvaja v endoteliju, to je dušikov oksid (NO). V delu je opisan proces njegove sinteze in njegov vpliv na od kalcija odvisno relaksacijo gladke mišične celice. Najprej je opisan proces krčenja/relaksacije gladke mišične celice in celična signalizacijo ter pomen kalcija v celici. Podrobneje so opisane različne funkcije, na katere vpliva NO. Z matematičnim modelom je opisana sinteza NO iz L-arginina, ki ga katalizira encim endotelijska NO sintaza (eNOS). Pri tem je predstavljeno spreminjanje hitrosti nastajanja NO, nitrita in L-citrulina ter porabe kisika in nikotinamid adenin dinukleotid fosfat-oksidaze (NADPH). Prikazana je tudi odvisnost koncentracije NO od koncentracije O2 v celici. Teoretično je opisano delovanje encima endotelijske NO sintaze in različni vplivi na aktivacijo le-tega. Opisane so različne molekule, ki predstavljajo tarče za NO. Mehanizem aktivacije gvanilat ciklaze je opisan z matematičnim modelom. Predstavljeni so še drugi mehanizmi signalizacije v gladki mišični celici. Z matematično-fizikalnim modelom je opisana dinamika kalcija v gladki mišični in endotelijski celici, pri čemer se osredotočimo na znotrajcelično dinamiko koncentracije kalcija v citosolu tako izolirane gladke mišične celice kakor tudi sklopljenega para gladke mišične celice in endotelijske celice.
Keywords: dušikov oksid, gladka mišična celica, endotelijska celica, endotelijska NO sintaza, gvanilat ciklaza
Published: 28.05.2013; Views: 1153; Downloads: 239
.pdf Full text (1,98 MB)

5.
EKSPERIMENTIRANJE S KUHINJSKIMI PRIPOMOČKI V VRTCU
Viktorija Hribernik, 2014, undergraduate thesis

Abstract: POVZETEK Diplomsko delo z naslovom Eksperimentiranje s kuhinjskimi pripomočki v vrtcu je praktično diplomsko delo. Njegov poglavitni namen je predstavitev enostavnih eksperimentov s kuhinjskimi pripomočki s področja fizike, ki so primerni za izvajanje v vrtcu, ter pri tem navdušiti otroke za eksperimentalno delo in jim ob zanimivih eksperimentih približati fizikalne vsebine. Poudarek predstavljenih eksperimentov je na otrokovem samostojnem izvajanju, ob čemer otroci razvijajo sposobnosti opazovanja, problemskega razmišljanja in interpretacije rezultatov. Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. V teoretičnem delu smo podrobneje opredelili zgodnje naravoslovje in naravoslovne vsebine v vrtcu, predvsem vsebine s področja fizike. Podrobneje smo opisali tudi eksperimentalno delo in uporabo te metode v vrtcu. Praktični del vsebuje tri sklope eksperimentov, razdeljenih glede na fizikalno področje – statična elektrika, površinska napetost in zvok. V vsakem sklopu je opis fizikalne vsebine ter pet eksperimentov. Pri vsakem eksperimentu so navedene potrebščine, navodila za izvedbo, fizikalno ozadje ter evalvacija izvedbe v praksi. V drugem delu praktičnega dela so predstavljeni rezultati anketiranja otrok ter lastna opažanja ob izvajanju dejavnosti na oddelku otrok, starih od 3 do 6 let. Rezultati anket so pokazali, da je otrokom takšen način dela izredno zanimiv, in da si želijo v vrtcu še več eksperimentiranja. V zaključku smo ovrednotili zastavljene hipoteze ter opisali nadaljnje možnosti glede vpeljave eksperimentiranja in fizikalnih vsebin v dejavnosti v vrtcu.
Keywords: zgodnje naravoslovje, eksperimenti, fizika, statična elektrika, površinska napetost, zvok.
Published: 10.12.2014; Views: 1220; Downloads: 435
.pdf Full text (1,35 MB)

6.
Optični pojavi v atmosferi
Marko Gosak, Jerneja Pavlin, 2011, independent professional component part or a chapter in a monograph

Abstract: Pri pouku fizike se dijaki seznanjajo z glavnimi fizikalnimi pojmi in teorijami, ki se nanašajo na pojave iz vsakdanjega življenja in povzemajo naše vedenje o naravi. Optični pojavi v atmosferi so ljudem od nekdaj zelo zanimivi, a njihove razlage med srednješolskim izobraževanjem pogosto niso deležni. Zato je bil vsebinski cilj gradiva seznaniti dijake z najzanimivejšimi pojavi, kot so: barve neba, mavrica, zračno zrcaljenje, halo, venci itd. Poleg seznanjanja z omenjenimi optičnimi pojavi v atmosferi in poglabljanja znanja s področja optike predvidene metode dela pri dijakih razvijajo kompetence digitalne pismenosti, dela po navodilih, organizacije dela članov skupine in same selekcije informacij, kot tudi organizacijo informacij v smiselno celoto. Razvijanje omenjenih kompetenc je ključno za uspešno delovanje človeka v sodobni družbi.
Keywords: vzgoja in izobraževanje, fizika, pouk, metode poučevanja, srednje šole
Published: 07.06.2012; Views: 927; Downloads: 35
URL Full text (0,00 KB)

7.
Topologically determined optimal stochastic resonance responses of spatially embedded networks
Marko Gosak, Dean Korošak, Marko Marhl, 2011, original scientific article

Abstract: We have analyzed the stochastic resonance phenomenon on spatial networks of bistable and excitable oscillators, which are connected according to their location and the amplitude of external forcing. By smoothly altering the network topology from a scale-free (SF) network with dominating long-range connections to a network where principally only adjacent oscillators are connected, we reveal that besides an optimal noise intensity, there is also a most favorable interaction topology at which the best correlation between the response of the network and the imposed weak external forcing is achieved. For various distributions of the amplitudes of external forcing, the optimal topology is always found in the intermediate regime between the highly heterogeneous SF network and the strong geometric regime. Our findings thus indicate that a suitable number of hubs and with that an optimal ratio between short- and long-range connections is necessary in order to obtain the best global response of a spatial network. Furthermore, we link the existence of the optimal interaction topology to a critical point indicating the transition from a long-range interactions-dominated network to a more lattice-like network structure.
Keywords: physics, stochastic resonance, complex networks
Published: 07.06.2012; Views: 936; Downloads: 64
.pdf Full text (2,08 MB)

8.
Cellular diversity promotes intercellular Ca[sup]2+ wave propagation
Marko Gosak, 2009, original scientific article

Abstract: Calcium ions are an important second messenger in living cells. Calcium signals in form of waves serve as a means of intercellular communication and thus represent a vibrant subject for experimental and theoretical investigations. Here we study the role of cellular variability on the occurrence of ▫$Ca^{2+}$▫ wave propagation in a net of diffusively coupled cells. Dynamics of individual cells is simulated by a mathematical model for ▫$Ca^{2+}$▫ oscillations. Structural diversity of cells is introduced via variations of the bifurcation parameters, which signify cell sensitivity for external stimulation. Remarkably, for sufficient values of variability ▫$Ca^{2+}$▫ waves emerge, which are mostly ordered for intermediate variability strength. We analyze the spatial profile via the autocorrelation function, which confirms aresonance-like response due to the cellular variability. Thus, the reported phenomenon is a novel observation of diversity-induced spatial coherence resonance in a tissue-like media.
Keywords: dynamic systems, waves, calcium oscillations, resonance, diversity-induced resonance, cellular variability, coupled cells, intracellular processes
Published: 07.06.2012; Views: 829; Downloads: 8
URL Full text (0,00 KB)

9.
Spatio-temporal modelling explains the effect of reduced plasma membrane Ca[sup]2+[/sup] efflux on intracellular Ca[sup]2+[/sup] oscillations in hepatocytes
Marko Marhl, Marko Gosak, Matjaž Perc, C. Jane Dixon, Anne K. Green, 2008, original scientific article

Abstract: In many non-excitable eukaryotic cells, including hepatocytes, ▫$Ca^{2+}$▫ oscillations play a key role in intra- and intercellular signalling, thus regulating many cellular processes from fertilisation to death. Therefore, understanding the mechanisms underlying these oscillations, and consequently understanding how they may be regulated, is of great interest. In this paper, we study the influence of reduced ▫$Ca^{2+}$▫ plasma membrane efflux on ▫$Ca^{2+}$▫ oscillations in hepatocytes. Our previous experiments with carboxyeosin show that a reduced plasma membrane ▫$Ca^{2+}$▫ efflux increases the frequency of ▫$Ca^{2+}$▫ oscillations, but does not affect the duration of individual transients. This phenomenon can be best explained by taking into account not only the temporal,but also the spatial dynamics underlying the generation of ▫$Ca^{2+}$▫ oscillations in the cell. Here we divide the cell into a grid of elements and treat the ▫$Ca^{2+}$▫ dynamics as a spatio-temporal phenomenon. By converting an existing temporal model into a spatio-temporal one, we obtain theoretical predictions that are in much better agreement with the experimental observations.
Keywords: cellular signalling, calcium oscillations, intracellular oscilations, spatio-temporal dynamics, hepatocytes, stochastic simulations
Published: 07.06.2012; Views: 746; Downloads: 12
URL Full text (0,00 KB)

10.
Stochastic resonance in soft matter systems : combined effects of static and dynamic disorder
Matjaž Perc, Marko Gosak, Samo Kralj, 2008, original scientific article

Abstract: We study the impact of static and dynamic disorder on the phenomenon of stochastic resonance (SR) in a representative soft matter system. Due to their extreme susceptibility to weak perturbations, soft matter systems appear to be excellent candidates for the observation of SR. Indeed, we derive generic SR equations from a polymer-stabilized ferroelectric liquid crystal (LC) cell, which is a typical soft matter representative constituting one of the basic components in several electro-optic applications. We generalize these equations further in order to study an even broader class of qualitatively different systems, especially disclosing the influence of different types of static disorder and interaction ranges amongst LC molecules on the SR response. We determine the required conditions for the observation of SR in the examined system, and moreover, reveal that a random field type static disorder yields qualitatively different responses with respect to random dilution, random bond and spin glass universality classes. In particular, while the latter three decrease the level of dynamic disorder (Gaussian noise) warranting the optimal response, the former evokes exactly the opposite effect, hence increasing the optimal noise level that is needed to resonantly fine-tune the system's response in accordance with the weak deterministic electric field. These observations are shown to be independent of the system size and range of interactions, thus implying their general validity and potentially wide applicability also within other similar settings. We argue that soft matter systems might be particularly adequate as a base for different SR-based sensitive detectors and thus potent candidates for additional theoretical as well as experimental research in the presently outlined direction.
Keywords: dynamic systems, stochastic processes, stochastic resonance, nonlinear dynamical systems, soft-matter systems, static disorder, dynamic disorder
Published: 07.06.2012; Views: 948; Downloads: 19
URL Full text (0,00 KB)

Search done in 0.09 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica