| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


61 - 70 / 592
First pagePrevious page3456789101112Next pageLast page
61.
ORGANIZIRANOST SLUŽBE ZA IZOBRAŽEVANJE NA REŠEVALNI POSTAJI UNIVERZITETNEGA KLINIČNEGA CENTRA LJUBLJANA
Srečko Kosec, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Organiziranost službe za izobraževanje na Reševalni postaji Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana je sestavljeno iz dveh delov, teoretičnega in raziskovalnega. Namen raziskave diplomskega dela je bil na podlagi domače in tuje literature s teoretičnega vidika opredeliti pojme o izobraževanju, na praktičnem primeru Reševalne postaje Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana pa predstaviti, kako je organizirana služba za izobraževanje, potek izobraževanja in usposabljanje zaposlenih. Predstavili smo rezultate, pridobljene na podlagi pregleda internih aktov in predpisov ter intervjuja z vodjo izobraževalnega centra na Reševalni postaji (RP) in g. Janezom Kramarjem, ki skrbi za interno usposabljanje zaposlenih. Predstavili smo Univerzitetni klinični center Ljubljana (UKCL) in Reševalno postajo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (RP UKCL), kjer je bila raziskava tudi narejena. Ugotavljam, da je izobraževanje nenehen proces, ki se tudi v trenutku same zaposlitve ne konča. RP UKCL glede na svojo velikost relativno dobro skrbi za izobraževanje svojih zaposlenih, tako v smislu pridobitve formalne izobrazbe kot tudi v okviru usposabljanj, ki jih zahtevajo posamezna delovna mesta. Izobraževanje in usposabljanje ureja Pravilnik o izobraževanju delavcev Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, zakonska in podzakonska določila. Podane so ključne ugotovitve in predlogi za nadaljnje izobraževanje. Ugotovil sem, da je izobraževanje na RP UKCL organizirano v skladu z zakonskimi predpisi in Kolektivno pogodbo za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije.
Keywords: izobraževanje, organizacija, Univerzitetni klinični center Ljubljana (UKCL), Reševalna postaja (RP)
Published in DKUM: 06.10.2016; Views: 1563; Downloads: 154
.pdf Full text (2,17 MB)

62.
OPOMNIK ZA UVAJANJE V DELO: PODJETJE PRO PLUS D.O.O.
Uroš Lakić, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Sistematično uvajanje novozaposlenega v delo je pomemben del ravnanja podjetja kot organizacije in njegovega vodstva kot vrhovnega dela organizacije. Zelo pomembno je, kako je novozaposleni sprejet, na kakšen način je seznanjen s poslovanjem ter politiko podjetja in seveda s svojimi delovnimi nalogami, saj vse to neposredno vpliva na opravljanje njegovega dela. Prav zato mora imeti podjetje strukturiran načrt uvajanja v delo. V sklopu diplomske naloge smo se zato osredotočili na izdelavo opomnika za fazo splošnega uvajanja v delo v izbranem podjetju, to je od vstopa v organizacijo do nastopa dela oz. do strokovnega dela uvajanja v delo. Naša naloga je bila ugotoviti, katere so skupne učne vsebine in materiali za uvajanje, preveriti, katere so organizacijske oblike in metode uvajanja, kdo so izvajalci in kakšen je izvedbeni vidik za delo novozaposlenih. Izbrali smo podjetje Pro Plus, d. o. o., osredotočili pa smo se na splošni del uvajanja novozaposlenih v njegovo organizacijsko enoto Tehnika. Podjetje Pro Plus ima sicer osem delovnih področij oz. organizacijskih enot, med katerimi organizacijska enota Tehnika predstavlja enega izmed ključnih podpornih stebrov podjetja, saj nudi tehnično podporo za ustvarjanje medijskih vsebin, te pa so, kot bo razvidno iz naloge, ključna dejavnost obravnavanega podjetja. Priprava opomnika ne temelji na izkustvenem primeru, temveč na podlagi analize del in dosedanjih postopkov, vezanih na proces uvajanja novozaposlenih delavcev v izbrano organizacijsko enoto in podjetje. Njegov poglavitni namen oz. vloga je zato zagotavljanje dodatne in hkrati praktične pomoči za sistematično uvajanje. Verjamemo, da bo z uporabo pripravljenega opomnika omogočeno bolj sistematično vodenje in izvajanje procesa uvajanja novozaposlenih v to organizacijsko enoto, hkrati pa bo lahko v svojem osnovnem delu v pomoč kadrovski službi v procesu uvajanja vseh novozaposlenih. V sklopu naloge predstavljamo tudi nekaj dodatnih priložnosti za izboljšave procesa uvajanja novozaposlenih v podjetje Pro Plus.
Keywords: novozaposleni, uvajanje, učne vsebine, metode, opomnik
Published in DKUM: 06.10.2016; Views: 1108; Downloads: 122
.pdf Full text (643,62 KB)

63.
DELOVNE MIGRACIJE OD RIBNICE DO LJUBLJANE
Senta Malnar, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Vsebina diplomskega dela z naslovom Delovne migracije od Ribnice do Ljubljane je raziskava o tem, zakaj se občani Občine Ribnica dnevno vozijo na delo v drugo občino, v našem primeru v Ljubljano. Zanimalo nas je, ali je vzrok boljša socialna varnost ali dejansko ni delovnih mest, kjer imajo prijavljeno stalno ali začasno prebivališče. Morda gre za pomanjkanje delovnih mest, kjer je potrebna višja izobrazba, ali pa samo nižji osebni dohodek, ki bi ga imeli sicer. Raziskujemo tudi, kako mladi starši gledajo na problematiko varstva otrok, in prometno povezanost. Diplomsko delo je razdeljeno na dva dela, in sicer na teoretični in empirični del, kjer je uporabljen anketni vprašalnik, ki je odprtega in zaprtega tipa. V diplomskem delu smo prišli do ugotovitev, da se največji delež delavcev migrantov vozi v drugo občino, ker je delovnih mest z višjo izobrazbo v Občini Ribnica enostavno premalo. Ljudje stremimo k boljšemu zaslužku in posledično k boljšemu življenju, a kljub temu si anketiranci želijo zaposlitve v domačem kraju, saj jim družinsko življenje pomeni veliko. K izboljšanju oz. olajšavi bi pripomogle boljša prometna povezanost z gradnjo hitre ceste ali železniškega potniškega prometa in več zaposlitvenih možnosti v občini, kjer živijo.
Keywords: delovna migracija, Občina Ribnica, delovni migranti, dnevna vožnja
Published in DKUM: 06.10.2016; Views: 981; Downloads: 70
.pdf Full text (937,74 KB)

64.
Proces priprave letnega delovnega načrta Vrtca Ptuj
Marija Forštnarič, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Diplomsko delo zajema proces priprave letnega delovnega načrta. Izbrali smo deskriptivno metodo raziskovanja, saj smo želeli opisati opazovano stanje, takšno kakršno je. Opazovali, ugotavljali in preučili smo proces priprave letnega delovnega načrta za Vrtec Ptuj, za šolsko leto 2016/2017. Raziskava je potekala čez celo šolsko leto 2015/2016. Opazovali smo celoten potek zbiranja podatkov za pripravo letnega delovnega načrta za naslednje šolsko leto. Preučili smo vse zakonske podlage, pregledali letne delovne načrte preteklih let, ter zapisnike sej sveta zavoda. Pri procesu priprave letnega delovnega načrta smo upoštevali vse predloge in pripombe, ki so bile predlagane na sejah sveta zavoda Vrtca Ptuj. Vzgojno-izobraževalno delo planiramo z letnim delovnim načrtom za tekoče šolsko leto, in sicer v skladu s Kurikulumom za vrtce. Osnova letnega delovnega načrta so letni delovni načrti enot Vrtca Ptuj, sklepi kolegija ter vzgojiteljskega zbora in druge pravne podlage. Vrtec Ptuj deluje na desetih lokacijah v Mestni občini Ptuj. Proces priprave letnega delovnega načrta je zelo obsežna naloga, združiti moramo delo desetih enot, ki se nahajajo na različnih lokacijah. Pri strokovnem načrtovanju letnega delovnega načrta poleg zastavljenih vsebin, sledimo ciljem in viziji vrtca, seveda ob upoštevanju vseh zakonskih predpisov. Poleg upoštevanja v naprej znanih dejavnikov, moramo nenehno spremljati dejavnike, ki se spreminjajo. Pri izdelavi letnega delovnega načrta bomo vzgojiteljicam v vseh desetih enotah Vrtca Ptuj razdelili obrazce za vpis vseh aktivnosti, ki se v posamezni enoti dogajajo med šolskim letom. Vzgojiteljice bodo skupaj s pomočnicami vzgojiteljic obrazce izpolnile. Izpolnjene obrazce bomo obdelali in te podatke vnesi v letni delovni načrt. Vsebina letnega delovnega načrta je sinteza vsebin iz letnih delovnih načrtov enot, ti pa iz letnih delovnih načrtov strokovnih delavk v posameznih oddelkih. Po tem, ko so vsi podatki zbrani, se sestane skupina zaposlenih, ki le te podatke vnese v letni delovni načrt. Pri tem je potrebno upoštevati vse pravne podlage za izdelavo letnega delovnega načrta. Ugotovili smo, da je planiranje procesa priprave letnega delovnega načrta ključnega pomena za Vrtec Ptuj. Letni delovni načrt je živ dokument, saj je dejansko uporaben dokument in služi pri izvajanju vzgojno-varstvene dejavnosti v Vrtcu Ptuj. Letni delovni načrt sprejme Svet zavoda vrtca, ki ima na vsebino letnega delovnega načrta pozitivne ali negativne pripombe.
Keywords: Letni delovni načrt, vzgojiteljica, pomočnica vzgojiteljice, Vrtec Ptuj
Published in DKUM: 06.10.2016; Views: 1379; Downloads: 306
.pdf Full text (771,36 KB)

65.
UČEČA SE ORGANIZACIJA V NOGOMETU
Saša Abrić, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Koncept učeče se organizacije vodi dejansko k uspešnosti poslovanja podjetij, raznih skupin in organizacij. Pravtako v športu, ki je danes glavna postranska stvar, je nenehno prilagajanje spremembam še kako pomembno. Če želimo biti uspešni in učinkoviti, je skoraj nujno, da sledimo vsemu temu razvoju in se prilagajamo zahtevanim spremembam v okolju. Vse te spremembe pa terjajo od vsakega posameznika, da se prilagaja in uči. Cilj učeče se organizacije je hitrejše in učinkovitejše učenje. Učeča se organizacija nastaja v večih fazah: izgradnja temeljev (zavedanje, učenje, spodbujanje, okolje, vodstvo), določanje strategije implementacije (mogoči pristopi so naključni pristop ali deklarirana strategija), spremembe v obnašanju (5 osnovnih disciplin učeče se organizacije: sistemsko mišljenje, osebnostno mojstrstvo, mentalni model, skupna vizija in skupinsko učenje). Vse skupaj pripomore k učinkovitejši in uspešnejši ekipi. Učeča se organizacija ima na koncu za rezultat ohranjanje visokega nivoja inovativnosti in konkurenčnosti, boljši položaj in pripravljenost za reagiranje na zunanje dejavnike ter boljše povezovanje resursov organizacije s potrebami klijentov. To pa so vse lastnosti, katere ločijo uspešne ekipe od povprečnih. Z raziskavo med nogometaši, smo želeli ugotoviti, v kakšni meri so že slišali za pojem učeča se organizacija, ali je koncept učeče se organizacije že vpeljan tudi v športne klube. Rezultati so vzpodbudni, saj se nogometaši zavedajo pomena ekipnega dela, ki se na koncu pokaže v učinkovitejših in boljših rezultatih. Rezultati ankete kažejo, da kljub nepoznavanju koncepta učeče se organizacije med nogometaši, le ti zagovarjajo njene elemente. Zavedajo se, da učeča se organizacija lahko prinese le pozitivne učinke in da koncept učeče se organizacije vpliva na najboljše rezultate. Statistično najbolj značilni elementi učeče se organizacije so: mentalni modeli, skupna vizija in timsko učenje. Sklopi vprašanj oz. trditve, ki so dobile najvišje strinjanje nogometašev z elementi ušeče organizacije pa so bili: potrditev različnih timskih vlog (4,35), pomembnost ekipnega uspeha (4,42), želja po skupnem treniranju (4,23) in jasno določeni tekmovalni cilji (4,53).
Keywords: učeča se organizacija, učenje, uspešno vodenje, športna ekipa, nogomet
Published in DKUM: 06.10.2016; Views: 1560; Downloads: 81
.pdf Full text (1,37 MB)

66.
MOTIVACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE V PODJETJU DISS. D.O.O.
Anže Šenk, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Motivirani in usposobljeni zaposleni so največji kapital podjetij. Torej je smiselno v ta kapital tudi vlagati. Tako kot se vlaga v razvoj delovne opreme, strojev in naprav, razvoj novih produktov itd. Konkurenčnost na trgu je danes povezana z usposobljenostjo zaposlenih v podjetju. Najsi gre za izobraževanja, ki potekajo interno, znotraj podjetja ali za zunanje izvajalce, pomembno je, da se jasno opredelijo vizija, poslanstvo ter cilji podjetja. S tem, ko se opredelijo te točke, se lahko izdela načrt izobraževanj. Svet dela in izobraževanja sta močno povezana. Motiviranje zaposlenih je vzajemnost interesov poslovne sredine in posameznika in kot v številnih življenjskih situacijah daje ravno sinergija interesov in aktivnosti tudi v tem primeru najboljše rezultate. Stopnja in učinkovitost motivacije se močno razlikujeta od človeka do človeka, kot tudi od trenutka do trenutka. V vsakem odločilno vplivata na intenzivnost in trajanje učenja in s tem na dosežke in uspehe posameznika. Po eni plati je torej uspešnost procesov izobraževanja v podjetju odvisna od vodstva podjetja in sodelovanja s kadrovsko službo. Druga plat pa so osveščeni delavci, ki se z jasnim ciljem osebnostnega razvoja in karierne rasti udeležujejo izobraževalnih programov. V sklopu diplomske naloge smo raziskovali pomen motivacije za izobraževanje. Zanimalo nas je, zakaj je nekdo za nekaj motiviran, drugi pa ne, oziroma bolj natančno, kje leži razlog, da le peščica ljudi stopi iz cone udobja. Torej skrivnost naj bi bila v motivaciji, ključno vprašanje pa je, od česa je ta motivacija odvisna. Danes ni več največji izziv razviti vizijo razvoja organizacije in postaviti strategijo za njeno uresničitev, temveč vzpostaviti sistem, ki vzpodbuja zaposlene, da ji sledijo. Cilje organizacije in posameznika je potrebno bolj povezati. Zgolj motivirani in zadovoljni delavci tudi dobro delajo in so pripadni organizacijski strukturi.
Keywords: motivacija, izobraževanje, zaposleni
Published in DKUM: 06.10.2016; Views: 954; Downloads: 53
.pdf Full text (790,03 KB)

67.
Pomen komunikacije v organizaciji
Mojca Simčič, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Diplomska naloga, v kateri predstavljamo komunikacijske kanale znotraj izbranega podjetja in zadovoljstvo zaposlenih v dotičnem podjetju, je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. Prvi, teoretični del, je razdeljen na 4 poglavja. V prvem delu teoretičnega dela najprej opredelimo komunikacijo, v drugem predstavimo komunikacijske kanale, tretji del pa je posvečen internemu komuniciranju. Zadnji del teoretičnega dela je predstavitev izbrane organizacije – Mercator d.d. Hipermarket Nova Gorica mesto (v nadaljevanju Mercator PE Nova Gorica). Drugi del diplomske naloge, empirični del, predstavlja 6. poglavje te naloge, v katerem analiziramo podatke, pridobljene z anketnim vprašalnikom, ki smo ga razdelili med zaposlene v izbranem podjetju. V analizi odgovorov predstavljamo tudi morebitne predloge za izboljšavo in spremembe, ki bi v podjetju pripomogle k boljšemu vzdušju in počutju zaposlenih, posledično pa bi seveda vplivale na boljše in kvalitetnejše opravljeno delo. Glavne naloge diplomskega dela so: ugotoviti, kateri so dejavniki uspešnega komuniciranja v preučevani organizaciji; ugotoviti, kaj zaposlene te organizacije motivira; ugotoviti, kako odnos v timu vpliva na zaposlene, kako se rešujejo nastali konflikti. Ko smo preučevali anketne vprašalnike, smo ugotovili, da največ informacij zaposleni v Mercator PE Nova Gorica dobijo na sestankih, od vodji in sodelavcev, še pomembnejši pa je podatek, da so anketiranci v veliki večini pritrdili, da so sestanki uspešni, torej je interna komunikacija v PE zelo pomemben in uspešen dejavnik, ki pripomore k uspešnemu poslovanju enote. Naslednja točka, ki smo jo vzeli pod drobnogled, so konflikti in reševanje le-teh. Zaposleni, ki so sodelovali v anketi, pravijo, da do konfliktov pride, bodisi zaradi nejasnih navodil in informacij bodisi zaradi preobremenjenosti z delom in utrujenosti. Dejavniki so različni, vendar je spodbudno, da velika večina sodelujočih v anketi meni, da so občasni konflikti lahko konstruktivni in stimulativni.
Keywords: komunikacija, enosmerna komunikacija, dvosmerna komunikacija, konflikt, motivacija
Published in DKUM: 06.10.2016; Views: 3667; Downloads: 1042
.pdf Full text (1,18 MB)

68.
Licence v strelstvu
Marijan Petek, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomski nalogi smo si kot cilj zadali raziskati področje licenciranja v športnem strelstvu. V uvodu smo predstavili problem, omejitve in metode dela. Po pregledu zgodovine športnega strelstva na Slovenskem smo opisali namen in vprašanja raziskave. Tukaj smo se osredotočili predvsem na tekmovalne strelske licence, in sicer v različnih zvrsteh streljanja – tako v natančnem kot tudi v dinamičnem strelstvu. Pogledali smo tudi, kdo strelske tekmovalne licence podeljuje ter pogoje za pridobitev teh. Kot metodo raziskave smo programe za pridobitev takšne licence med seboj primerjali, tudi glede na predvidene pozitivne in negativne posledice izvajanja tega programa. Opisali smo tudi pogoje za pridobitev strelskih tekmovalnih licenc. Na kratko opišemo tudi vse štiri organizacije, ki smo jih vključili v našo raziskavo. Hkrati smo poskušali tudi ugotoviti oz. najti korelacije med tekmovalnimi strelskimi licencami. Podali smo predloge oziroma smiselne spremembe v organizaciji izobraževanja kandidatov ter preizkus znanja za pridobitev teh, že omenjenih strelskih tekmovalnih licenc. Na koncu poskušamo odgovoriti na zastavljena vprašanja, pri čemer rezultate raziskave tudi kritično analiziramo. Predlagali smo tudi izboljšave in možnost nadaljnjega razvoja v obliki sestavitve ustreznega programa izobraževanja kandidatov z ustrezno vsebino za pridobitev strelske tekmovalne licence.
Keywords: strelstvo, licenca, šport, orožje, strelec
Published in DKUM: 06.10.2016; Views: 852; Downloads: 74
.pdf Full text (1,32 MB)

69.
KULTURA POSLOVNEGA VIDEZA KOT POMEMBEN NAČIN NEVERBALNEGA KOMUNICIRANJA
Sabina Remar, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Že prvih nekaj sekund srečanja med dvema poslovnima subjektoma ali med delodajalcem in kandidatom za službo je lahko usodnih. Kljub lahko dostopnim informacijam poslovni subjekti nemalokrat pozabljajo, kako pomemben je ustrezen poslovni videz in da le-ta bistveno vpliva na prepričljivost posameznika. Položaju primeren zunanji videz je dobra naložba, saj z njim vplivamo na vtis, ki si ga drugi ustvarijo o nas. Primeren zunanji videz in urejenost pa seveda ne moreta nadomestiti primanjkljaja sposobnosti in znanj, vsekakor pa poudarita videz profesionalnosti. Namen diplomske naloge je raziskati področje kulture poslovnega videza in pomembnost le-te po mnenju zaposlenih v točno določenem podjetju. v teoretičnem delu smo se osredotočili predvsem na štiri pomembne sloge poslovnega oblačenja in na podlagi tega izvedli raziskavo ter priporočila za obravnavano podjetje. Odločili smo se za podjetje T-2, d.o.o., to je družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme. V diplomski nalogi smo za pridobitev podatkov o trenutnem stanju kulture poslovnega videza v obravnavanem podjetju in odnosu njihovih zaposlenih do neverbalnega komuniciranja uporabili metodo anketiranja in sicer s pomočjo anketnega vprašalnika. Vprašalnik obsega splošni del, kjer smo anketirance vprašali o splošnih podatkih: spolu, starosti in doseženi izobrazbi. V drugem delu vprašalnika pa smo anketirancem postavili konkretna vprašanja o neverbalni komunikaciji, predvsem v zvezi s poslovnim zunanjim videzom in njegovem pomenu v poslovnem svetu. Prejete odgovore smo grafično prikazali. Upoštevajoč rezultate smo prišli do ugotovitve, da ima neverbalna komunikacija zelo pomembno vlogo v poslovnem svetu. V obravnavanem podjetju se zaposleni v veliki večini zavedajo te pomembnosti in se želijo še bolj izobraziti na tem področju, saj so v večini mnenja, da je v njihovem podjetju prisotno osnovno do srednje poznavanje pravil poslovnega videza. Zato smo na podlagi že obstoječe strokovne literature in dobljenih rezultatov ankete oblikovali priporočila v obliki kodeksa poslovnega videza za obravnavano podjetje. Na ta način bomo pripomogli k izboljšanju kulture poslovnega videza v samem podjetju.
Keywords: neverbalna komunikacija, poslovni videz, slogi poslovnega oblačenja, kodeks poslovnega videza
Published in DKUM: 06.10.2016; Views: 1508; Downloads: 185
.pdf Full text (908,05 KB)

70.
VPLIV KRIZE NA SPREMEMBE V PODJETJU
Mateja Bergant, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomski nalogi želimo na podlagi sodelovanja s podjetjem P.O.S. Studio d.o.o. ugotoviti, kako je sedem let kriznega obdobja na slovenskem gospodarskem trgu vplivalo na spremembe in obstoj podjetja na trgu. Podjetje je vodilni razvojni studio izdelkov iz kartona za pospeševanje prodaje in promocijo v Sloveniji. Ustanovljeno je bilo leta 2005 z namenom servisiranja slovenskih in tujih podjetij, ki potrebujejo kvalitetno in hitro storitev pri razvoju novih in inovativnih rešitev za izdelke za pospeševanje prodaje. Cilj naloge je opozoriti na težave gospodarske krize, s katerimi se soočajo podjetja. Predstavili bomo težave, s katerimi se je moralo soočiti in njihove rešitve. Kljub gospodarski krizi, ki je posledica finančne krize, podjetje uspešno deluje. V letih delovanja je tudi v P.O.S. Studiu d.o.o. prihajalo do različnih sprememb, ki so bile ključne za ohranitev podjetja na trgu. Spoznali bomo prednosti podjetja, ki zagotavljajo uspešno prihodnost. Poiskali bomo tudi morebitne šibke točke, na katere mora biti podjetje pozorno. Poleg teoretičnih osnov bomo v diplomski nalogi uporabili podatke, dobljene iz razpoložljivih dokumentov podjetja. S pomočjo intervjuja bomo pridobili tudi mnenje vodilnega v podjetju.
Keywords: gospodarska kriza, spremembe, podjetje P.O.S. Studio d.o.o., uspešnost
Published in DKUM: 03.10.2016; Views: 887; Downloads: 56
.pdf Full text (1,07 MB)

Search done in 0.79 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica