| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


51 - 60 / 592
First pagePrevious page234567891011Next pageLast page
51.
Pregled postopkov za pridobitev strojevodskega spričevala
Damir Frank, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Namen diplomske naloge je bil predvsem v tem, da se bodočim kandidatom za strojevodjo v Republiki Sloveniji, kot polnopravni članici Evropske unije na enem mestu predstavi: • pogoje, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za strojevodjo, • proces izobraževanja in usposabljanja za strojevodjo, • pogoje za pridobitev dovoljenja za strojevodjo in dopolnilnega spričevala za strojevodjo, • izpopolnjevanje za strojevodjo. Sama diplomska naloga vsebinsko sestoji iz dveh delov to je teoretičnega in raziskovalnega, pri čemer so v prvem-teoretičnem delu naloge predstavljeni pojmi izobraževanje, kot osrednji pojem, usposabljanje in izpopolnjevanje. V teoretičnem delu naloge je predstavljena tudi zgodovina in pomen izobraževanja v organizaciji v Sloveniji po drugi svetovni vojni, pri čemer je eno podpoglavje namenjeno izobraževanju na železnicah. Predstavitev podjetja SŽ-Vleka in tehnika, d.o.o. smo umestili na začetek raziskovalnega dela. V raziskovalnem delu naloge pa smo predstavili proces strokovnega usposabljanja za strojevodjo v Republiki Sloveniji po implementaciji Direktive 2007/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta v slovenski pravni red.
Keywords: Strojevodja, izobraževanje, strokovno usposabljanje, izpopolnjevanje, dovoljenje za strojevodjo, dopolnilno spričevalo za strojevodjo.
Published in DKUM: 14.11.2016; Views: 1506; Downloads: 196
.pdf Full text (5,78 MB)

52.
Protokol uvajanja novo zaposlenih v podjetju Studio Moderna d.o.o.
Mateja Krajnc, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomskem delu smo predstavili protokol uvajanja novo zaposlenih v podjetju Studio Moderna; ker gre za veliko mednarodno podjetje, smo se osredotočili na sedež podjetja v Sloveniji. Glavna usmeritev podjetja je prodaja, zato smo se usmerili na dva oddelka, in sicer na maloprodajo (trgovine) in klicni center, ki smo ju proučevali, primerjali protokol izobraževanja novo zaposlenih med področji, proučevali podobnosti in prednosti oziroma iskali razlike. Prvi del diplomskega dela je predvsem opisna tehnika, v katerem smo na podlagi domače in tuje literature predstavili teoretična izhodišča – kaj je kadrovanje, kako poteka izbira novo zaposlenega, predstavili smo teorijo uvajanja novo zaposlenih, pomen uvajanja novih kadrov in na kratko povzeli modele uvajanja novo zaposlenih v povezavi s socializacijo. Pojavljajo se tudi vprašanja, kdo so izvajalci uvajanja novo zaposlenih, kdo je mentor in kakšen je pomen mentorstva. Drugi del diplomskega dela je raziskovalne narave in temelji na zastavljenih vprašanjih, na katere smo poskušali odgovoriti v raziskavi. Na prvi del zastavljenih vprašanj smo odgovorili na podlagi proučene dokumentacije in podatkov, posredovanih iz podjetja, s temi podatki smo tudi predstavili in proučili trenutno stanje protokola uvajanja novo zaposlenih. Na drugi del vprašanj pa smo odgovorili na podlagi anonimne ankete, ki so jo izpolnili zaposleni na obeh proučevanih področjih. V raziskavi smo ugotovili, da ima podjetje Studio Moderna dobro organizirano uvajanje za svoje zaposlene na proučevanih dveh oddelkih. Primerjava obeh oddelkov je pokazala, da poteka uvajanje na podoben način, pripravljeno imajo tudi dokumentacijo, kako naj bi uvajanje novo zaposlenih potekalo, vendar je zapisana dovolj splošno, da omogoča prilagajanje posamezniku in njegovim potrebam, kar je ključnega pomena.
Keywords: Protokol uvajanja kadrov, izobraževanje, mentor, mentorstvo, cilji uvajanja kadrov, socializacija
Published in DKUM: 09.11.2016; Views: 2748; Downloads: 463
.pdf Full text (1,10 MB)

53.
Pogostost zahtev strežbe po posameznih tipih storitve
Aljana Kralj, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Javna uprava in njene storitve predstavljajo nepogrešljiv del našega vsakdana. Pomemben del javne uprave so upravne enote, ki so z delovanjem začele s 1.1.1995. Z razdružitvijo nekdanjih občin so prevzele izvajanje nalog, ki so v pristojnosti države. Kljub temu ljudi še vedno pogosto slišimo reči, da grejo na občino, čeprav grejo dejansko na upravno enoto. Upravne enote nam nudijo raznovrstne storitve.Zadolžene so npr. za izdajo osebnih izkaznic, potnih listov, gradbenih dovoljenj. Za zadovoljstvo uporabnika s storitvijo in delom upravnega organa naj bi bila upravna storitev čim bolj enostavna, hitro in kakovostno opravljena ter dostopna, uradnik, ki jo izvaja, pa strokoven in prijazen. Namen raziskave diplomskega dela je bil ugotoviti, koliko od obravnavanih desetih različnih tipov storitev so državljani opravili na Upravni enoti Tržič in koliko na Upravni enoti Ruše, ki spadata med majhni, med seboj primerljivi upravni enoti. V okviru raziskave sem s pomočjo statističnih podatkov, ki sem jih pridobila iz vsebinskih poročil o delu obeh upravnih enot, odgovorila na zastavljena vprašanja. Zanimalo me je, ali posamezni dejavniki, kot so število prebivalcev, razvitost območja in demografska struktura, vplivajo na pogostost vloženih zahtevkov strank in koliko upravnih zadev ter drugih upravnih nalog na zaposlenega je bilo rešenih na posameznih upravnih enotah. Ugotovila sem, da so ob podobnem številu prebivalcev zahteve za istovrstne storitve pri proučevanih upravnih organih različne in da razvitost območja ter demografska struktura neposredno ne vplivata na pogostost istovrstnih zahtev strank. V raziskavi je bilo ugotovljeno tudi, da je število rešenih upravnih zadev in drugih upravnih nalog na zaposlenega višje na Upravni enoti Ruše, kar še posebej izstopa pri drugih upravnih nalogah.
Keywords: upravna storitev, kakovost storitve, javna uprava, Upravna enota Tržič, Upravna enota Ruše
Published in DKUM: 28.10.2016; Views: 1157; Downloads: 75
.pdf Full text (992,20 KB)

54.
USPEŠNOST TRENERJA V POVEZAVI Z AVTORITETO IN SLOGOM VODENJA V RAZLIČNIH NOGOMETNIH OKOLJIH
Dejan Nišandžić, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Delo trenerja zahteva različna znanja, ki so vezana tako na proces treninga kot tudi na področje vodenja. Slednje je izjemnega pomena in poleg osebnostnih lastnosti vodje zahteva sposobnost prilagoditve spremembam v okolju, kjer trenerji delujejo. Uspešnost samega vodenja je v večji meri odvisna tudi od strukture skupine in situacije, v kateri se skupina nahaja. Za uspešno delo mora vsak trener razviti lasten način vodenja, ki bo učinkovit glede na skupino in okolje, v katerem deluje. Poklic športnega trenerja nalaga trenerju veliko odgovornost, saj je kot vodja neposredno odgovoren za uspeh in doseganje postavljenih ciljev ekipe. Ob upoštevanju ambicij posameznikov in okolja mora vsak trener izbrati pravi stil vodenja in vzpostaviti avtoriteto na način, da ga bo sprejemala tako ekipa kot tudi posamezni člani ekipe. V diplomskem delu smo s pomočjo anketnega vprašalnika, ki smo ga razdelili med igralce različnih starostnih kategorij in tekmovalnih stopenj, raziskovali, kako različni načini vodenja vplivajo na igralce in kako slednji sprejemajo avtoriteto trenerjev, ki delujejo v posameznih klubih. Ugotavljali smo povezanost med naslednjimi spremenljivkami: starost igralca, veselje ob uspehu, potrtost ob neuspehu, sprejemanje avtoritete trenerja, spodbuda staršev, ambicioznost okolja in osebna ambicija igralca. Delo je sestavljeno iz dveh sklopov. V teoretičnem delu razlagamo osnove vodenja in avtoritete ter odnose, ki se pojavljajo v trenažnem procesu med trenerjem, nogometašem in starši nogometaša. Predstavili smo delovanje nogometnega kluba in organiziranost nogometnih tekmovanj v Sloveniji. Ta del naloge smo zaključili s predstavitvijo dveh gorenjskih klubov, ki tekmujeta na različnih stopnjah tekmovanja. S pomočjo raziskovalnega dela smo analizirali rezultate anketnih vprašalnikov ter potrdili oziroma zavrnili hipoteze, ki smo jih pred tem postavili. Diplomsko nalogo smo zaključili s kritično analizo in na podlagi rezultatov ankete podali predloge za izboljšave. Ugotavljamo, da razlike med igralci pri sprejemanju avtoritete trenerja in njihovem odzivu na različne načine vodenja na različnih stopnjah tekmovanj le niso tako velike, kot smo pričakovali pred raziskavo. Obravnavani vzorec na obeh stopnjah tekmovanj jasno izraža osebne ambicije igralcev, pozitiven odnos do avtoritete trenerja in ambicioznosti okolja, ki so predpogoj za uspešno nogometno pot in hkrati izziv za nogometne klube, ki bodo za kakovostno delovanje primorani slediti ambicijam otrok in staršev ter sodobnim trendom, ki jih nogometna igra narekuje.
Keywords: - vodenje - avtoriteta trenerja - ambicioznost okolja - vloga staršev - nogometna šola
Published in DKUM: 28.10.2016; Views: 1093; Downloads: 206
.pdf Full text (2,58 MB)

55.
IZOBRAŽEVANJE V GASILSKI ZVEZI MESTNE OBČINE KRANJ
Petra Koren, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Nenehen tehnološki in gospodarski razvoj prinašata različne oblike naravnih in drugih nesreč, s katerimi se spopadajo prostovoljni gasilci, zato je njihovo delo nevarno in težko. Da gasilci svoje delo opravijo strokovno in profesionalno, potrebujejo pogum, predanost in znanje. Prostovoljni gasilci morajo izpolnjevati določene pogoje, kot sta psihofizična in zdravstvena sposobnost, hkrati pa morajo biti pripravljeni na stalno strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje znanja, ki si ga pridobijo na tečajih in drugih oblikah usposabljanja. Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu je predstavljena organizacija in pravne osnove gasilstva ter Gasilska zveza Mestne občine Kranj. Osrednja tema teoretičnega dela sloni na predstavitvi organizacije izobraževanja odraslih v izobraževalnem procesu, v katerega so vpeti tudi gasilci ter povezavi z organizacijo izobraževanja, ki jo izvaja Gasilska zveza Mestne občine Kranj. Empirični del diplomske naloge je namenjen predstavitvi rezultatov ankete, ki je bila izvedena po končanem nadaljevalnem tečaju za gasilca na Gasilski zvezi Mestne občine Kranj. Rezultati raziskave kažejo, da so tečajniki zadovoljni z izvedbo tečaja, kot tudi z izbranimi predavatelji, z vsebino učnih snovi, s pripravljenim gradivom, praktičnim delom … Tako lahko sklepamo, da se bodo tečajniki, ki so uspešno zaključili tečaj, tudi v bodoče pripravljeni vključevati v izobraževalni proces. S tem bodo svoje znanje še dodatno nadgrajevali in izpopolnjevali. Na koncu diplomskega dela pa želim na podlagi analize, pridobljene s pomočjo izvedene ankete, predlagati Gasilski zvezi Mestne občine Kranj morebitne rešitve pri nadaljnjem organiziranju in izvajanju izobraževanj.
Keywords: gasilec, prostovoljno gasilsko društvo, gasilska zveza, izobraževanje, motivacija
Published in DKUM: 28.10.2016; Views: 1854; Downloads: 82
.pdf Full text (1,57 MB)

56.
IZOBRAŽEVANJE OTROK Z AVTISTIČNO MOTNJO
Mateja Bertoncelj, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Avtistična motnja je kompleksna razvojna motnja, pri kateri imajo otroci slabše socialne zmožnosti, slabše govorne in komunikacijske sposobnosti, omejene interese in ponavljajoče se aktivnosti. Diplomsko delo temelji na izobraževanju šoloobveznih otrok z avtistično motnjo, ki obiskujejo različne izobraževalne ustanove v Sloveniji. Preučili smo, katere izobraževalne ustanove ponujajo ustrezne programe za osnovnošolske otroke z avtistično motnjo. Predstavili smo izobraževalne programe, ki so pogojeni s stopnjo avtistične motnje in morebitnimi pridruženimi motnjami, ki jih ima otrok. Osredotočili smo se na izvajanje primernih metod, tehnik in pristopov, ki so namenjeni otrokom z avtistično motnjo. Cilj empiričnega dela je bil ugotoviti, katere metode in tehnike izobraževanja so za otroke z avtistično motnjo najbolj primerne. Zanimalo nas je, katere izobraževalne ustanove jih izvajajo, kaj vpliva na izbor ustrezne metode in pripomočkov za izobraževanje ter kako dostopna in kakovostna so izobraževanja. Z anonimno spletno anketo smo anketirali starše otrok z avtistično motnjo, starih od 6 do 18 let. Na podlagi rezultatov smo ugotovili, da se otroci z avtistično motnjo izobražujejo v različnih izobraževalnih ustanovah, lahko tudi v redni osnovni šoli, če je stopnja motnje nižja in če so zagotovljeni vsi primerni pogoji za izobraževanje. V posameznih programih izobraževanja strokovni kader uporablja različne metode in tehnike izobraževanja, ki ustrezajo posameznemu otroku glede na stopnjo avtistične motnje in morebitnih pridruženih motenj. Zelo pomembna faktorja sta znanje in motiviranost strokovnega kadra, ki dela z otrokom.
Keywords: avtistična motnja, osnovnošolsko izobraževanje otrok z avtistično motnjo, metode in tehnike izobraževanja, materiali in pripomočki za izobraževanje
Published in DKUM: 28.10.2016; Views: 1789; Downloads: 184
.pdf Full text (1,93 MB)

57.
IZOBRAŽEVANJE KUPCEV ZA PRODAJNI USPEH PRI PRODAJI PROGRAMA ŠIROKE POTROŠNJE PODJETJA WEISHAUPT, D.O.O.
Sandra Kiker, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomski nalogi predstavljam izobraževanja inštalaterjev za podporo kupcem za program široke potrošnje v podjetju Weishaupt, d. o. o., Celje. V podjetju Weishaupt, d. o. o., imajo v svojem prodajnem programu poleg gorilnikov tudi izdelke za široko potrošnjo. Le-ti so namenjeni individualnim porabnikom oz. za ogrevanje individualnih hiš. Stik s končnimi kupci imajo predvsem inštalaterji in serviserji ogrevalnih naprav. Preko njih je organizirana prodaja. Zaradi njihove funkcije v prodajnem procesu podjetja le-to skrbi za njihovo usposobljenost za prodajo in montažo teh naprav. Inštalaterji so samostojna podjetja z enim ali več zaposlenimi. Zaradi tržne situacije in obsežnosti dejavnosti ni obveznega dodatnega izobraževanja. Za prodajo in montažo ogrevalnih naprav podjetja Weishaupt, d. o. o., so potrebna tehnična in prodajna znanja. Za tehnično znanje skrbijo inštalaterji, ki so motivirani, ker jih izpopolnjuje za njihovo prvotno dejavnost – montažo in servis ogrevalnih naprav. Usposobljenost za prodajo ogrevalnih naprav pa je predvsem cilj podjetja Weishaupt, d. o. o. Zaradi tega podjetje Weishaupt, d. o. o., izvaja izobraževanja inštalaterjev za prodajne tehnike, da bi si zagotovilo prodajni uspeh v programu široke potrošnje. V nalogi s pomočjo ankete ugotavljam, da je izobraževanje o prodajnih tehnikah za inštalaterje zelo pomembno. Na osnovi ugotovitev se je izdelal letni načrt izobraževanja, ki je vključeval po določenih kriterijih izbrane inštalaterje in se je izvajal v prvi četrtini leta. Evalvacija izobraževanja se je izvedla na osnovi anket, pridobljenih od inštalaterjev, in prodajnih trendov. Podjetje je ugotovilo, da je bil ukrep uspešen. Inštalaterji so bili zadovoljni z osvojenim znanjem, prodajne analize pa kažejo, da so prodajni trendi pozitivni. S tem je bil cilj izobraževanja izpolnjen.
Keywords: Izobraževanje, motivacija, prodaja, pospeševanje prodaje, načrtovanje izobraževanja, evalvacija.
Published in DKUM: 28.10.2016; Views: 1065; Downloads: 69
.pdf Full text (923,33 KB)

58.
Vpliv podobe na nakup turistične storitve
Urška Binter, 2016, master's thesis/paper

Abstract: V magistrskem smo raziskovali vpliv imidža in marketinškega spleta na obseg prodaje turističnega produkta Bleda. Bled je ena izmed najbolj prepoznavnih turističnih znamenitosti Slovenije, zato je smiselno preveriti, kako uspešno je trženje unikatne destinacije. Zasnova magistrskega dela temelji na teoretičnem in raziskovalnem delu. Prvi del povezuje teorijo turizma, prakso razvoja turistične destinacije, predstavi trženjske pristope za vzpostavite imidža destinacije in nakupno pot potrošnika. Nato je predstavljena turistična destinacija Bled, posebnosti njegovega blejskega imidža in trženja te destinacije. Namen naše raziskave je bil ugotoviti, kako partnerji Bleda ocenjujejo dimenzije imidža in marketinškega spleta. Zanimalo nas je tudi, kako velik je vpliv imidža in marketinga na obseg prodaje nočitev. Raziskovali smo štiri dimenzije imidža ter njihovo odvisnost od obsega prodaje: zaznano unikatnost celotne podobe, zaznano unikatnost znamenitosti, kakovost okolja, percepcijo varnosti. Nadalje smo iskali povezavo med obsegom prodaje in petimi dimenzijami marketinškega spleta, ki so: zaznana kakovost produkta, percepcija cene storitev, percepcija načina prodaje Bleda, percepcija uporabljenih kanalov promocije Bleda, percepcija domačinov. Zanimala nas je še korelacija med obstoječo pozitivno izkušnjo o Sloveniji in obsegom prodaje. Anketirali smo 400 sprejemnih agencij, tuje večje organizatorje potovanj, združenja ali potovalne agencije, ki prodajajo produkt Bleda. Vrnjenih smo dobili 235 enot, od tega jih je 164 dokončalo anketo. Anketiranci prihajajo iz 30 držav vsega sveta. Kolikor nam je poznano, je to prva tovrstna raziskava za turistično destinacijo Bled. Anketiranci izmed vseh postavk najvišje rangirajo varnost Bleda. Ta postavka ima najvišjo aritmetično sredino in najnižjo standardno deviacijo. Najnižjo oceno so anketiranci namenili prometu. Zelo nizko je ocenjena tolerantnost do drugih religij, zelo zaskrbljujoča pa je slaba ocena kakovosti storitev, saj je ta ključen element turistične ponudbe. Statistične ugotovitve ne nakazujejo povezanosti med neodvisnimi spremenljivkami (“imidž,” “marketinški splet”) in odvisno spremenljivko (obseg prodaje), kar pa še ne pomeni, da je temu res tako.
Keywords: imidž destinacije, unikatnost znamenitosti, tržni pristopi, menedžment destinacije
Published in DKUM: 18.10.2016; Views: 1723; Downloads: 383
.pdf Full text (1,79 MB)

59.
Pomen nebesedne komunikacije pri iskanju zaposlitve
Sabina Trampuš, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomskem delu sem se lotila preučevanja, kako lahko neverbalna komunikacija iskalca zaposlitve vpliva na odločitev delodajalca, da ga zaposli. Zanimalo me je tudi, koliko razgovorov je bilo potrebnih, da je iskalec zaposlitve dobil zaposlitev in če je na to odločitev delodajalca o zaposlitvi vplivala tudi neverbalna komunikacija s strani iskalca zaposlitve. Predvidevala sem, da je neverbalna komunikacija zelo pomembna za iskalce zaposlitve pri razgovorih za službo, saj menim, da je ta za delodajalce zelo pomembna in vpliva tudi na njihovo odločitev, katerega kandidata bodo zaposlili. Na podlagi teh predvidevanj sem postavila nekaj hipotez o tem, če naključni anketiranci menijo, da neverbalna komunikacija resnično vpliva na odločitev delodajalca o izbiri kandidata za določeno delovno mesto in koliko razgovorov je potrebnih, da prideš do željene službe. Zanimalo me je tudi, če potencialni delodajalci menijo, da je neverbalna komunikacija ključna pri izbiri kandidata na določeno delovno mesto. V sklopu raziskave sem izpostavila tudi nekaj elementov neverbalne komunikacije, z namenom, da ugotovim ali se pogled s strani delodajalcev na njihov pomen na razgovoru za zaposlitev kaj razlikuje od vidika kandidatov za zaposlitev. Pojasnila sem tudi nekaj teoretičnih interpretacij, ki se nanašajo na komunikacijo, medsebojne odnose in pripravo na zaposlitvene razgovore. Vse to namreč vpliva na možnost zaposlitve kandidata na željeno delovno mesto. Končne ugotovitve raziskave so potrdile domneve, da neverbalna komunikacija močno vpliva na odločitev delodajalca o izbiri kandidata, vendar je težko opredeliti ali je vsakokrat ključnega pomena pri odločitvi. Delodajalci in kandidati za zaposlitev se, sodeč po rezultatih, v veliki meri strinjajo glede pomena posameznih elementov neverbalne komunikacije, a nekaj razlik se je vseeno pokazalo.
Keywords: komunikacija, neverbalna komunikacija, kandidat, kadrovik, zaposlitveni razgovor
Published in DKUM: 06.10.2016; Views: 1368; Downloads: 187
.pdf Full text (586,85 KB)

60.
UČEČA SE ORGANIZACIJA, PRIMER ŠTUDIJE, FLANE
Urška Ferbežar, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Vsakodnevni boj za obstanek na trgu je razlog za razmislek o implementaciji elementov učeče se organizacije v podjetja. Spremembe, ki so v današnjem tempu stalnica, nas silijo k stalnemu prilagajanju, čemur lahko sproti sledijo le najbolj vzdržljive in najbolj odzivne organizacije. V diplomskem delu sem opredelila pojem učeče se organizacije, njene značilnosti, primerjavo s tradicionalno organizacijsko strukturo ter bolj podrobno opisala Sengejev model organizacijskega učenja. Empirični del diplomske naloge zajema anketni vprašalnik, ki je bil sestavljen iz 30 trditev, s pomočjo katerih sem lahko odgovorila na 5 vprašanj, ki sem jih postavila v raziskavi. Namen raziskave je bil ugotoviti, ali je v podjetju, ki je pri izdelavi diplomske naloge sodelovalo, prisoten koncept učeče se organizacije in kateri elementi so prisotni. Cilj raziskave je bil pridobiti odgovore na anketni vprašalnik in jih analizirati ter na podlagi analize podjetju svetovati, kako v dnevno delovanje še bolj vključiti elemente učeče se organizacije. Iz rezultatov raziskave, ki je bila narejena v podjetju Fast Lane GmbH (sodelovalo je 106 zaposlenih v Sloveniji in Nemčiji), je razvidno, da je koncept učeče se organizacije prisoten. Raziskava je pokazala, da so izrazito prisotni elementi sistemskega mišljenja, osebnega mojstrstva in timskega učenja. Vsi zaposleni so mnenja, da je v podjetju vzpodbujano kreativno razmišljanje. Kar 69 % zaposlenih se zaveda, da se v podjetju išče napredek, in ne popolnost in 92 % sodelujočih se sprememb ne boji, ampak jih le-te vzpodbudijo, da iščejo nove rešitve. Zaposleni stremijo k rednemu učenju in delitev znanja med sodelavci jim ne predstavlja težav. Vse to so pokazatelji prisotnosti koncepta učeče se organizacije v podjetju. Vendar pa na področju skupne vizije in mentalnega modela koncept učeče se organizacije ni dovolj prisoten. Zaposleni se namreč ne čutijo dovolj povezane s podjetjem, saj jih kar 55 % odgovarja, da niso seznanjeni s skupno vizijo podjetja. Prav tako je prisotna tudi premajhna samoiniciativna želja po odkrivanju, preučevanju in izboljševanju notranje predstave o določenem problemu, kar je razvidno iz odgovorov pri več kot dveh tretjinah zaposlenih.
Keywords: učeča se organizacija značilnosti učeče se organizacije Sengejev model učenje intelektualni kapital
Published in DKUM: 06.10.2016; Views: 2331; Downloads: 407
.pdf Full text (957,72 KB)

Search done in 0.36 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica