| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


91 - 100 / 592
First pagePrevious page6789101112131415Next pageLast page
91.
KOMUNICIRANJE V PROCESU PRODAJE IZDELKOV V PODJETJU SWISSLION TAKOVO NA PRIMERU NJIHOVIH SPECIALIZIRANIH TRGOVIN »SLATKA KUĆA« V BEOGRADU
Amra Arslanović, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomskem delu je predstavljeno poslovno področje multinacionalnega podjetja Swisslion Takovo: organizacija poslovanja, management in prodaja. Področje dela, ki je bilo raziskano, je prodaja izdelkov po poti poslovne komunikacije. Za nas je bil poseben izziv pisati diplomsko nalogo ravno za to podjetje, saj se Swisslion Takovo nahaja v drugi državi, kar daje celotni izkušnji poseben pridih. Najprej smo razdelili diplomsko delo na teoretični in raziskovalni del. V prvem, teoretičnem delu smo si pomagali z literaturo, in tako opredelili temeljne pojme, kot so komunikacija, poslovna komunikacija ter prodaja. Tako je bila narejena teoretična analiza procesa komunikacije in problemi, ki nastajajo v komunikaciji pri samem poslovanju. Detaljno so obdelani kanali komunikacije, tako zunanji, s kupci, kot tudi notranji kanali, med zaposlenimi. Potem smo nadaljevali pisanje drugega, raziskovalnega dela, kjer smo najprej navedli namen in cilj raziskave. Predstavili smo podjetje Swisslion Takovo ter opisali njihovo poslovanje. Bili smo tako uspešni, da smo se dogovorili za sestanek za poslovni intervju z direktorjem prodaje g. Dostanićem, ki nam je dal veliko koristnih informacij ter boljši vpogled v samo delovanje podjetja. Raziskovalni del smo opravili tudi s pomočjo anketnega vprašalnika za kupce, ki je vseboval 12 vprašanj. Ker smo hoteli imeti čim bolj točen vzorec, smo anketirali kar 120 kupcev, ki so prišli kupovat tista dva dni. Postavljene hipoteze so bile testirane s statistično analizo, zatem pa potrjene ali ovržene. Od vseh 12 postavljenih hipotez, smo potrdili samo štiri hipoteze. Ugotovili smo, da med povprečno porabljenim zneskom in starostjo kupcev obstaja povezanost. Obenem smo potrdili dejstvo, da ima povprečno porabljen znesek povezavo tudi z izobrazbo kupcev. In ne samo to. Za potrdilno se je izkazalo tudi to, da tako starost kot izobrazba imata povezavo s številom kupljenih artiklov. Skozi celoten raziskovalni del diplomske naloge, s koriščenjem neposrednih spoznaj iz dolgoletne prakse v prodaji oblačil, smo analizirali razne dejavnike ter njihov medsebojni vpliv. Detaljno so obdelani vsi postavljeni cilji dela, ob tem pa podani zaključki. Na osnovi vseh raziskovanj in analiz so podani predlogi za izboljšanje, obenem pa tudi zaključne misli.
Keywords: komunikacija, prodaja, izdelek, podjetje
Published in DKUM: 01.04.2016; Views: 1869; Downloads: 122
.pdf Full text (1,60 MB)

92.
USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE ZAPOSLENIH V OBČINSKI UPRAVI
Janez Kraner, 2015, bachelor thesis/paper

Abstract: Povzetek Današnje poslovno okolje kot tudi okolje, v katerem deluje javna uprava, se nenehno spreminjata. Tako se javni uslužbenci na vseh hierarhičnih ravneh srečujejo s spremembami zakonodaje in čedalje večjo zahtevnostjo strank po kvalitetnem in učinkovitem delovanju javne uprave. Na takšne spremembe se lahko profesionalno odzovejo samo strokovno usposobljeni javni uslužbenci, ki so pripravljeni in sposobni svoje znanje nenehno posodabljati in nadgrajevati. Vsled tega je nujno potrebna preobrazba javne uprave, v smislu, da tudi organizacije v sestavi javne uprave postanejo “učeče se organizacije”. V diplomskem delu smo se osredotočili na področje usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev v občinski upravi Občine Hrastnik. Ugotovili smo, da Občina Hrastnik trenutno nima izdelanega letnega načrta izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja zaposlenih v smislu dokumenta, kot ga predvideva zakon. Kljub temu pa vsako leto v proračunu planira sredstva za strokovno izobraževanje zaposlenih, v višini 3.000 €. Ugotovili smo tudi, da management in zaposleni zelo dobro poznajo zakonsko podlago za izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje javnih uslužbencev in se zavedajo pomembnosti pridobivanja in prenosa novega znanja za profesionalno delovanje občinske uprave. Podatke smo pridobili iz primarnih in sekundarnih virov. Podatke iz primarnih virov smo obdelali z Excel programom.
Keywords: - učeča se organizacija, - usposabljanje, - izpopolnjevanje, - management znanja, - načrt izobraževanja, - usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev
Published in DKUM: 29.02.2016; Views: 1109; Downloads: 196
.pdf Full text (1,41 MB)

93.
Seznanjenost staršev in bolnišničnega osebja s pravicami otrok v bolnišnici
Sonja Kovač, 2015, master's thesis/paper

Abstract: Človekove pravice pripadajo vsakomur, ne glede no to, koliko je star, kakšnega spola je in kateri verski skupini pripada. Pravice so univerzalne, saj pripadajo vsem, brez izjeme. Otroci spadajo med ranljive družbene skupine. V življenju človeka je otroško obdobje zelo pomembno. To je čas, ko človek potrebuje varnost, zaščito in toplino. Varnost in toplino potrebujejo še posebno takrat, ko morajo zaradi zdravstvenega stanja v bolnišnico. Otrokom v bolnišnici pripadajo temeljne človekove pravice in svoboščine v skladu z njihovo starostjo in zrelostjo. Temelj otrokovih pravic v bolnišnici predstavlja Listina European Association for Children in Hospital (Listina EACH), ki je bila sprejeta 1988 v Leidnu in vsebuje seznam desetih pravic za vse otroke pred, med in po sprejetju v bolnišnico. V času turbolentnega okolja, ki ves čas spreminja in preoblikuje pravice in dolžnosti, bi morali pravice otrok v bolnišnici poznati vsi: starši, otroci, zaposleni v bolnišnici in seveda tudi tisti, ki odločajo o obsegu pravic. Medicinska sestra je nosilka zdravstvene nege in oskrbe v Republiki Sloveniji. Je strokovnjakinja na področju zdravstvene nege in oskrbe za celostno zdravstveno obravnavo posameznikov in skupin. Poudarek njenega delovanja je predvsem osredotočenje na pacienta, na spoštovanje njegove osebnosti, delovanje v njegovo korist ter poznavanje in upoštevanje pravic pacienta. V prvem delu magistrske naloge so predstavljeni temeljni predpisi, ki urejajo področje pravic bolnega otroka, in organizacije, ki skrbijo za varstvo otrokovih pravic. V nadaljevanju je podrobno predstavljena EACH listina z desetimi členi. Temeljni del naloge predstavlja raziskava na področju pravic otrok v bolnišnici. Raziskovali smo dve skupini in sicer zaposlene v zdravstveni negi (medicinske sestre), ki delajo neposredno ob bolnem otroku, in starše bolnih otrok. Zanimala nas je seznanjenost obeh raziskovalnih skupin s pravicami otrok v bolnišnici. Raziskali smo, katera izmed obeh preučevanih skupin bolje pozna pravice otrok in/ ali zdravstveni delavci seznanjajo starše s pravicami, ki jih ima njihov otrok v bolnišnici. Posebno pozornost smo namenili poznavanju pravic otrok in vpliv le- tega na kvaliteto dela zdravstvenih delavcev in zadovoljstva z delom zdravstvenih delavcev s strani staršev.
Keywords: otrok, bolnišnica, pravice, zdravstveni delavci
Published in DKUM: 23.12.2015; Views: 1151; Downloads: 190
.pdf Full text (1,15 MB)

94.
ANALIZA TRANSFERJEV PROFESIONALNIH IGRALCEV HOKEJA
Ana Svete, 2015, master's thesis/paper

Abstract: V magistrski nalogi smo pisali o mednarodnem transferju profesionalnih hokejskih igralcev. Uvodni del predstavlja predstavitev problema, opredelitev ciljev, predpostavk in omejitev ter uporabljene metode dela. V teoretičnem delu smo predstavili zgodovino slovenskega hokeja, prav tako pa smo opisali zgodovino svetovnega hokeja. Po pravilniku IIHF-a smo si pogledali pravila hokejske igre. Tudi pri hokeju obstaja trg s ponudbo in povpraševanjem. Na strani ponudbe smo omenili spletno stran Eliteprospect, na kateri najdemo predstavljene in opisane karakteristike profesionalnih hokejskih igralcev iz celega sveta. Na strani povpraševanja pa smo si pogledali katere lige obstajajo ter nekaj najmočnejših v svetu tudi podrobneje opisali. Ker pri mednarodnem transferju igra pomembno vlogo tudi komunikacija, smo v nadaljevanju namenili nekaj besed tudi temu. V naslednjem poglavju smo opisali mednarodni transfer igralca pri hokeju. Pogledali smo si direktive IIHF-a pri prestopu hokejskega igralca v tuji klub. V raziskovalnem delu smo predstavili intervjuje, ki smo jih opravili z desetimi naključno izbranimi slovenskimi hokejisti, ki igrajo za tuji klub. Iz vsake močnejše lige na svetu smo si izbrali enega slovenskega hokejista in z njim opravili intervju. Zanimalo nas je, kdo je navezal prvi kontakt s klubom, kdo je najbolj zaslužen, da je prišlo do sklenitve pogodbe ter kdo jim je urejal celotno pogodbo. Prav tako smo igralce povprašali, kako imajo v klubu urejeno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje, kdo krije stroške zdravstvenih storitev in kako je za njih poskrbljeno v primeru poškodbe. Zanimalo nas je tudi, kaj vse klub nudi igralcu in igralčevi družini. Dotaknili pa smo se tudi prekinitve pogodbe. Vprašali smo jih v katerem primeru lahko pride do prekinitve pogodbe in kaj v tem primeru igralec dobi. Za konec pa smo jim zastavili še vprašanje, zakaj so se pravzaprav odločili za igranje hokeja v tujini. Dobljene rezultate intervjujev smo analizirali in rezultate tudi grafično prikazali. Zaključek smo opremili z našimi sklepi ter predlogi izboljšav na področju hokeja v Sloveniji.
Keywords: hokej na ledu, igralec, mednarodni transfer
Published in DKUM: 21.12.2015; Views: 1227; Downloads: 129
.pdf Full text (1,04 MB)

95.
VPELJAVA INFORMACIJSKO SVETOVALNEGA SREDIŠČA V ŠC PET
Ljilja Bogunović, 2015, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomskem delu bo prikazana vpeljava informacijsko-svetovalnega središča v Šolskem centru za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana (v nadaljevanju ŠC PET). ŠC PET ima trenutno več služb, ki nudijo informacije v zvezi z izobraževanjem različnim skupinam udeležencev. Cilj naloge je odgovoriti na vprašanje, ali je potrebno vpeljevati enotno informacijsko-svetovalno središče za vse udeležence izobraževanja. V teoretičnem delu naloge sem opisala, kaj je informacijsko-svetovalno središče, kakšne aktivnosti izvaja in katere kompetence potrebujejo svetovalci za delo v središču. V empiričnem delu naloge sem izvedla raziskavo s pomočjo ankete med vsemi skupinami udeležencev izobraževanja. Z njo sem skušala odgovoriti na vprašanja, katere informacije udeleženci potrebujejo, katere pogrešajo, ali potrebujejo dodatno učno pomoč in kako so zadovoljni z obstoječimi svetovalnimi službami. Obstoječe svetovalne službe dajejo udeležencem informacije predvsem o samem izobraževanju, ne nudijo pa informacij o nadaljevanju študija in morebitni zaposlitvi. Prav tako ne nudijo organizirane učne pomoči. Rezultati raziskave so pokazali, da udeleženci iz vseh skupin pogrešajo informacije in svetovanje glede nadaljevanja študija in zaposlitve, kar govori v prid vpeljave informacijsko-svetovalnega središča. Z njim bi udeleženci dobili boljšo podporo pri svojem izobraževanju. V diplomskem delu sem se dotaknila tudi potencialnih dodatnih stroškov, ki bi nastali zaradi dodatnega izobraževanja svetovalcev in dodatne opreme. Po drugi strani pa bi vpeljava središča z združitvijo vseh svetovalnih služb prinesla tudi znižanje stroškov in odpravo podvajanja dela. Orodja in pripomočki bi bili prav tako združeni. S tem bi bila lažja organizacija dela, saj v svetovalnih službah za izobraževanje odraslih in dijakov svetuje le po en svetovalec, na referatu višje šole pa delata dva svetovalca. Z večjim številom svetovalcev v združenem središču bi bil delovni čas središča bolj prilagojen potrebam udeležencev. V združenem središču bi na začetku delali štirje svetovalci. Končna odločitev o vpeljavi informacijsko-svetovalnega središča je v rokah vodstva centra.
Keywords: svetovanje, informiranje, izobraževanje, izobraževanje odraslih, informacijsko svetovalno središče
Published in DKUM: 18.12.2015; Views: 1080; Downloads: 97
.pdf Full text (1,15 MB)

96.
KATALOG ZNANJA ZA IZVAJALCE OGLAŠEVALSKIH AKCIJ
Uroš Batistič, 2015, bachelor thesis/paper

Abstract: Diplomsko delo razumem kot zaključno nalogo za zaključek visokošolskega študija Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih procesov. Tema diplome je Katalog znanja za izvajalce oglaševalskih akcij. Naloga je sestavljena iz štirih vsebinskih sklopov. Uvod opredeljuje nujno potrebna znanja, ki naj bi jih osvojil vsak izvajalec oglaševalskih akcij. Znal bo načrtovati, voditi in meriti učinke oglaševalskih akcij. Po potrebi bo izbral “pravo” reklamno agencijo ali strokovnjaka za posamezno področje v oglaševanju za podjetje v katerem dela. Pomagal bo in prispeval pri doseganju skupnega cilja – povečati tržni delež. Teoretični del ima namen predstavitve teoretičnih osnov izobraževanja odraslih, ter cilje, ki jih z izobraževanjem želimo doseči. Obravnaval bom organizacijske oblike in metode izobraževanja, uvajanje, kurikulum. Definiral bom tudi marketinško komuniciranje, znotraj tega še posebej marketinški splet (7p: produkt, prodajni kanal, promocijo, ceno, procesiranje, fizične dokaze, ljudi). Podrobneje bom označil promocijski splet in se širše posvetil sestavnemu delu le tega – oglaševanju. Raziskovalni del je namenjen obravnavi tipičnih del oziroma poklicev v oglaševanju. Še posebej bom raziskal nekatere vsebine , ki so nepogrešljiv del paketa potrebnih znanj oglaševalcev. Podrobno bom predelal naslednje teme:  Izdelava kataloga znanj za tipične poklice v oglaševalski agenciji,  pregled medijev,  pravni vidiki oglaševanja,  oglaševanje v slovenskih malih podjetjih. V zaključku bomo gotovili, na kaki ravni je znanje iz oglaševanja v slovenskih malih podjetjih in izdelali katalog znanj za oglaševanje v teh podjetjih. Na koncu bomo proučili razmerje med znanjem in talentom v oglaševanju in navedli šole, ki podajajo potrebna znanja oglaševacem.
Keywords: Izobraževanje, Kurikulum, Marketing, Oglaševanje, Katalog znanj
Published in DKUM: 01.10.2015; Views: 1122; Downloads: 116
.pdf Full text (1,55 MB)

97.
MODEL REORGANIZACIJE POSLOVANJA TERMALNE RIVIERE ILIDŽA IN KRIZNI MANAGEMENT
Rok Capl, 2015, master's thesis/paper

Abstract: V magistrski nalogi smo se lotili analize reorganizacije poslovnih funkcij v podjetju Termalna riviera Ilidža, d. o. o., v Sarajevu. Glede na stanje v podjetju smo morali najprej narediti posnetek obstoječega stanja, pregledati aktualna dogajanja ter se neposredno vključiti v proces poslovanja podjetja. Raziskali in analizirali smo vse štiri poslovne funkcije, ki so zaradi velikosti podjetja povezane in se prepletajo. Vse podatke, ki smo jih analizirali, smo tudi pregledali, raziskali ter jih na koncu uporabili pri reorganizaciji. Pri analizi poslovnih funkcij smo ugotovili številne pomanjkljivosti, predvsem z vidika njihove operativne izvedbe pri poslovanju. Termalna riviera Ilidža ima v lokalnem okolju sloves družinske turistične destinacije. Zaradi svoje dejavnosti in storitev je odprta 365 dni v letu. Prav zaradi tega je izredno pomembno, da ima podjetje konstanten razvoj, stik z lokalnim okoljem, da obnavlja svoje prodajne in marketinške kanale in je nenehno v koraku s časom. Največji poudarek v procesu reorganizacije smo namenili prodajni in finančni funkciji, saj smo na eni strani ugotovili premalo ciljno naravnih prodajnih in marketinških aktivnosti, po drugi strani pa je bilo treba zaradi slabe finančne situacije uvesti radikalne finančne ukrepe, da bi se izognili nelikvidnosti podjetja in stabilizirali denarne tokove. Na začetku naloge smo v teoretičnem delu prikazali opredelitve ter osnove glavnih tematik naloge, ki bodo služile kot razumevanje celote pri raziskovalnem delu. Predstavili smo vse štiri glavne poslovne funkcije ter se dotaknili osnov kriznega vodenja, managiranja ter pravilnega komuniciranja z zunanjo in notranjo javnostjo. V podjetju Termalna riviera Ilidža, d. o. o., delujem kot prokurist matične firme odgovoren za delovanje in poslovanje podjetja. Z začetkom leta 2014 smo začeli reorganizacijo poslovnih funkcij, kar je tudi temelj raziskovalnega dela naloge. Po zaključku analize poslovnih funkcij smo izdelali model C-A-P-L, ki bo podjetjem lahko služil kot vodilo pri reorganizacijah vseh ali posameznih poslovnih funkcij.
Keywords: poslovne funkcije, krizni management, krizno komuniciranje, vodenje
Published in DKUM: 01.10.2015; Views: 1556; Downloads: 183
.pdf Full text (1,82 MB)

98.
INFORMIRANJE ZAPOSLENIH V BIOTEHNIŠKEM CENTRU NAKLO
Tjaša Pavec, 2015, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomski nalogi smo raziskovali informiranje zaposlenih v Biotehniškem centru Naklo. V teoretičnem delu naloge smo spoznali osnovne pojme, kot so informacija, komunikacija ter interna komunikacija. Ugotovili smo, kako poteka informiranje znotraj podjetja, torej proces komunikacije, in osnovne kanale, po katerih ta poteka. Seznanili smo se tudi z orodji internega komuniciranja. Pri teoretičnem delu diplomske naloge smo ugotovili, da vsako podjetje, organizacija oziroma center za svoje uspešno ter dobro delovanje potrebuje zadovoljne ter motivirane zaposlene. To pa dosežemo le z zadostno informiranostjo ter odlično komunikacijo v podjetju. Zavedati se moramo tudi, da se je komunikacije v poslovnem okolju treba priučiti in vložiti veliko časa ter truda v izgradnjo uspešnega in učinkovitega komunikacijskega sistema znotraj podjetja. V praktičnem delu diplomske naloge smo spoznali Biotehniški center Naklo. S pomočjo ankete smo ugotavljali, kolikšna je informiranost zaposlenih v Centru. Osredotočeni smo bili na orodja internega komuniciranja in ugotavljali, ali so zaposleni z njimi dobro seznanjeni. Ugotovili smo, da so zaposleni v Biotehniškem centru dobro informirani, kar pozitivno vpliva tudi na ugodno notranjo klimo. Odnosi med zaposlenimi so strokovni ter prijazni, odnosi med nadrejenimi in podrejenimi ter obratno pa strokovni in učinkoviti. Rezultati ankete so pokazali, da odnose in informiranje v Biotehniškem centru Naklo opredelimo lahko kot učinkovite.
Keywords: komunikacija, prenos informacij, interna komunikacija, zadovoljstvo zaposlenih, motivacija
Published in DKUM: 01.10.2015; Views: 1582; Downloads: 116
.pdf Full text (910,52 KB)

99.
IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH V VRTCU VRHNIKA
Jadranka Ribić, 2015, bachelor thesis/paper

Abstract: Z diplomskim delom sem želela ugotoviti in prikazati kakšno je zanimanje in potreba po izobraževanju zaposlenih v Vrtcu Vrhnika. Cilj raziskave je analizirati zanimanje in željo zaposlenih po pridobivanju novih znanjih, hkrati pa dobiti vpogled v zadovoljstvo glede dosedanjega načina izobraževanja v Vrtcu Vrhnika. Predmet raziskovanja je bilo izobraževanje zaposlenih v Vrtcu Vrhnika. Raziskovala sem: ali je v vrtcu organiziranih zadostno število izobraževanj, ali je dosedanji način izbire vsebin izobraževanj dober, ali vsebine izobraževanj ustrezajo zaposlenim v vrtcu, zakaj se zaposleni določenega izobraževanja udeležijo, zakaj se zaposleni določenega izobraževanja ne udeležijo, zakaj se zaposleni izobražujejo in ali zaposleni uporabljajo novo prodobljena znanja pri svojem delu. Pri izdelavi diplomskega dela sem uporabila anketno metodo; raziskavo sem izvedla s pomočjo anketnega vprašalnika. Anketo sem izvedla junija 2014. Anketni vprašalnik sem razdelila le zaposlenim, ki izvajajo vzgojnoizobraževalno in svetovalno delo. Na podlagi odgvorov anketirancev je razvidno, da so zaposleni Vrtca Vrhnika zadovoljni glede števila organiziranih izobraževanj in vsebini le-teh. Dosedanji način izbire vsebine izobraževanja ni všeč vsem anketirancem, všeč pa je večini. Izobraževanja se določijo z letnim delovnim načrtom, ki ga potrdi zbor delavecv in svet zavoda. Izobraževanja pa se določijo v skladu z dokumentom Politika izobraževanja v Vrtcu Vrhnika. Zelo pozitivna pa je ugotovitev, da je razlog izobraževanja anketirancev, izboljšanje kakovosti dela na delovnem mestu ter, da pridobljena znanja uporabljajo na delovnme mestu.
Keywords: Izobraževanje, zaposleni, vzgojno izobraževalno delo, osebnostna rast.
Published in DKUM: 01.10.2015; Views: 1350; Downloads: 193
.pdf Full text (815,52 KB)

100.
IZOBRAŽEVANJE O ZAKONU O TUJCIH V POLICIJI
Sandra Skubic, 2015, bachelor thesis/paper

Abstract: Namen diplomske naloge je predstaviti izobraževanje zaposlenih in organizacijske oblike izobraževanj v organizaciji Policiji. V diplomski nalogi bo nekaj besed namenjenih sami organizaciji, schengenski evalvaciji, Zakonu o tujcih R Slovenije in R Avstrije. V raziskavi bom predstavila primerjavo Zakona o tujcih RS in RA, največji poudarek pa bom namenila izobraževanju v policiji. Cilj raziskave je celovito proučiti organizacijsko obliko izobraževanja in izobraževanje v organizaciji o Zakonu o tujcih. Za metodo raziskave bom uporabila raziskovalna vprašanja. Odgovorila bom na vprašanja o urejenosti izobraževanja v Policiji, organizacijskih oblikah, o vodjih izobraževanj, ciljnih skupinah, trajanju izobraževanja in o Zakonu o tujcih ter kaj mora policist o tem zakonu vedeti. Pri zbiranju informacij si bom pomagala z zbiranjem podatkov iz dokumentacije in interneta. V raziskavi sem ugotovila, da je v organizaciji Policiji izobraževanje zaposlenih zaradi varčevanja in krize slabše organizirano. Izobraževanja potekajo v Policijski akademiji v Tacnu kadar stopi v veljavo nov zakon ali so k zakonu dodane spremembe in dopolnitve. Izobraževanja so organizirana s strani inšpektorjev Sektorja za mejo in tujce, udeleženci teh izobraževanj pa so vabljeni pisno. Povabljeni udeleženci izobraževanj so vodje enot, pomočniki vodje enote in policisti multiplikatorji. Za literaturo, katero bi naj uredili organizatorji izobraževanja, morajo udeleženci poskrbeti sami, zato da so stroški same izvedbe izobraževanja nižji. V Policijskih enotah oziroma Policijskih postajah so nato organizirana izobraževanja za policiste, katere vodijo tisti, ki so bili prisotni na izobraževanju v Policijski akademiji v Tacnu. Na teh izobraževanjih policisti pridobijo dodatna znanja o zakonu, o katerem teče izobraževanje, kar potrebujejo pri vsakodnevnem delu. Žal smo policisti večinoma prepuščeni sami sebi in smo se primorani samoizobraževati, saj so stroški izobraževanj za vse zelo visoki. Izobraževanje na policijski postaji je odvisno predvsem od komandirja in od potreb po izobraževanju.
Keywords: zakon, policija, izobraževanje, scheval, tujec
Published in DKUM: 01.10.2015; Views: 1630; Downloads: 115
.pdf Full text (3,50 MB)

Search done in 0.29 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica