| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 148
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Problem organizacije transportnega procesa pri podjetju Numeno d.o.o. : diplomsko delo
Staša Turk, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V podjetju Numeno d. o. o. smo se odločili za distribucijo sušilcev in razkuževalcev za čevlje. Menimo, da so tržno zanimivi proizvodi. Izdelek je proizveden v Honkongu, zato je bilo potrebno organizirati transport od Honkonga do našega skladišča v Šentjurju, kar lahko predstavlja velike stroške, če je transport slabo organiziran, če so aktivnosti pri načrtovanju transportnega procesa slabo načrtovane in zaradi tega tudi slabo izvedene. Zaradi kompleksnosti teh aktivnosti pri organizaciji transportnega procesa smo se odločili za sodelovanje s špedicijsko službo. Izbira špediterja je potekala s primerjavo nastalih stroškov za storitve, ki bi jih posamezni špediter opravil za podjetje Numeno d. o. o. v zvezi s transportom sušilcev za čevlje. Primerjali smo stroške špedicijskih storitev naslednjih podjetij: Intereuropa d. d. in Fersped d. d., ki bi organizirala celoten transportni proces od pristanišča Guangzou do našega podjetja v Šentjurju ter Shenzen Lucky Logistic, ki bi organizirali samo ladijski prevoz, v Luki Koper pa bi ga prevzelo špedicijsko podjetje Kuehne & Nagel.
Keywords: transport, organizacija, logistika, špedicija, uvoz
Published: 03.09.2010; Views: 2069; Downloads: 188
.pdf Full text (1,51 MB)

2.
Razvoj železniškega prometa v Sloveniji : diplomsko delo
Sabina Zarabec, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Železniški promet v Sloveniji je pomemben dejavnik v tranzitnem prometu po ozemlju Republike Slovenije. Z njim se državno ozemlje povezuje in omogoča pretočnost. Ob tem se koristi gospodarstvo, njegov razvoj in uspešnost poslovanja. Je ključnega pomena za organiziranost in opravljanje logističnih, ekonomskih in trgovskih storitev. Zgodovina železniškega prometa preko slovenskega ozemlja je zelo razgibana. Na razvoj prog skozi ozemlje je predvsem vplivala vloga držav, katerim je to ozemlje pripadalo pred osamosvojitvijo Republike Slovenije. Težnje po povezovanju prog z dostopom do morja so bile vzrok, kajti slovensko ozemlje je zaradi svoje geografske lege ključnega pomena v povezovanju evropskih držav s Sredozemljem. Razvoj slovenskega omrežja danes lahko ocenimo kot zelo kritično v primerjavi z razvojem železniškega prometa v evropskih državah. Glede na perspektive, ki bi jih lahko bolje razvito omrežje nudilo, nam manjka še dosti rešitev in vlaganj v boljši razvoj.
Keywords: transport, železnice, logistika, razvoj, gospodarstvo
Published: 03.09.2010; Views: 4523; Downloads: 751
.pdf Full text (1,28 MB)

3.
Fotovoltaika kot pomemben vir pridobivanja električne energije : diplomsko delo
Mia Dobovičnik, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V današnji družbi se vedno bolj uveljavlja sodobni način življenja: vse večja industrializacija, vedno večji pretok blaga, informacij in ljudi, vse večje koncentracije prebivalcev v mestnih središčih ter hitrejši tempo življenja. Takšen način življenja je vzrok za vedno večjo porabo električne energije, kar vodi do neugodnih podnebnih sprememb ter izčrpavanje zemeljskega plina in nafte. Narava nas dejansko sili k pridobivanju električne energije iz virov, ki ne morejo poiti, hkrati pa ne onesnažujejo okolja. Takšni viri so alternativni viri energije. Poznamo več alternativnih virov energije, mi pa se bomo osredotočili na izkoriščanje sončne energije za proizvodnjo električne energije s fotovoltaiko. V diplomski nalogi bomo predstavili njene splošne lastnosti, njeno vlogo v prihodnosti in položaj glede na primarne vire pridobivanja električne energije. Predstavili bomo tudi njen veliki in hitri razvoj na trgu v zadnjih letih. Pojasnili bomo vlogo logistike pri izgradnji sončnih elektrarn, optimizirali logistične procese in procese, ki nastopajo neposredno pri izgradnji sončne elektrarne ter poskušali ugotoviti, kdaj bo električna energija, pridobljena s fotovoltaiko, konkurenčna pridobivanju električne energije iz primarnih virov.
Keywords: fotovoltaika, sončna elektrarna, sončni moduli, logistični procesi, optimizacija procesov
Published: 04.11.2010; Views: 3139; Downloads: 454
.pdf Full text (1,72 MB)

4.
Eksterni stroški cestnega prometa in njihovo zmanjševanje s pomočjo inteligentnih transportnih sistemov : diplomsko delo
Tadej Zupan, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo se osredotočili na problem eksternih stroškov cestnega prometa. Eksterni stroški so vsi negativni vplivi prometa na družbo, ki jih uporabnik, ki jih je povzročil, ne poravna. Med te stroške sodijo stroški prometnih nesreč, zvočne emisije, emisije škodljivih plinov, zastoji, klimatske spremembe ... V interesu vseh nas je, da so ti stroški čim manjši. Obstaja več načinov, kako jih lahko zmanjšamo. V tej diplomski nalogi je opisano, kako jih lahko zmanjšamo s pomočjo inteligentnih transportnih sistemov (ITS). V tretjem poglavju so podani konkretni predlogi za zmanjšanje eksternih stroškov cestnega prometa v Sloveniji. Predlaganih je več ukrepov, med drugim vpeljava novih ITS sistemov v cestni promet in oblikovanje urada za ITS na Ministrstvu za promet. Predlagana je tudi drugačna obdavčitev motornih vozil, in sicer da bi bila vozila obdavčena na podlagi izpustov CO2 in varnosti, ne pa samo na podlagi izpustov.
Keywords: cestni promet, eksterni stroški, inteligentni transportni sistemi
Published: 04.11.2010; Views: 4011; Downloads: 565
.pdf Full text (1016,81 KB)

5.
Notranji transport v skladiščno-distribucijskih centrih: primer trgovskega podjetja : diplomsko delo
Davor Zaveršnik, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Razvit in napreden transport je v sodobnem gospodarstvu ključnega pomena za uspešna trgovska podjetja. Da stranka pravočasno prejme blago, je potreben učinkovit transportni sistem. Vendar se takšen sistem v trenutku zruši, če v distribucijskem centru blago še ni pripravljeno na odpremo. Za doseganje točnosti pri izvajanju naročil imata ureditev in kakovost notranjega transporta ključno vlogo. V diplomskem delu se bomo osredotočili na notranji transport v skladiščno-distribucijskih centrih, pregledali tipe transportnih sredstev za izvajanje transporta in varnost v notranjem transportu. Pregledali bomo tudi tipe komisioniranja, saj njihova učinkovitost vpliva na hitrost odvijanja notranjega transporta. Na danem primeru trgovskega podjetja "np" bomo analizirali stanje učinkovitosti in kakovosti izvajanja notranjega transporta ter poskušali predstaviti rešitve za časovno optimizacijo izvajanja naročil. Z anketo bomo pridobili informacije o vpeljevanju sodobnih transportnih sredstev v primeru trgovskega podjetja.
Keywords: logistika, notranji transport, optimizacija, sredstva, varnost
Published: 04.11.2010; Views: 4078; Downloads: 549
.pdf Full text (1,40 MB)

6.
Organizacija transporta in distribucije pijač v podjetju Fructal : diplomsko delo
Andreja Pečnik, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega dela in praktičnega dela. V uvodu je opredeljeno področje, ki je predmet raziskave, namen in cilji ter osnovne trditve in predpostavke ter omejitve, ki jih lahko pričakujemo. V teoretičnem delu diplomske naloge smo se osredotočili predvsem na organizacijo transporta, organizacijo distribucije ter na skladiščno dejavnost, ki je poleg transporta in distribucije pomemben del logističnega dela, hkrati pa smo se opredelili tudi na logistični sistem in njegove podsisteme. Predstavljeno je tudi podjetje Fructal, organiziranost logistike v podjetju, poslovanje na distribucijskih centrih in delovanje v skladiščih tega podjetja. Razjasnili smo pojme in pomen določenih besed, predstavili rezultate obstoječega stanja nakladanja vozil in organizacijo transporta na distribucijskih centrih. V zadnjem delu pa smo opredelili možnosti reševanja nastalega problema in pripravili predlog izboljšav na dveh področjih, in sicer pri nakladanju vozil in pri organizaciji transporta in distribucije pijač v podjetju Fructal.
Keywords: organizacija transporta, logistični problemi, skladišče
Published: 04.11.2010; Views: 3902; Downloads: 720
.pdf Full text (966,97 KB)

7.
Zagotavljanje trajnostnega razvoja s pomočjo sodobnih transportnih sredstev: primer hibridnih vozil : diplomsko delo
Mojca Pisnik, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Globalno segrevanje je teorija o povišanju povprečnih temperatur v Zemljinem ozračju in oceanih. Posledice globalnega segrevanja so vidne predvsem v spreminjanju podnebja in njegovih lastnosti. Talijo se ledeniki, gladina morja se dviguje, izumirajo določeni rastlinski in živalski ekosistemi. Deležni smo tudi vse pogostejših vremenskih ekstremov, kot so zelo visoke in zelo nizke temperature, ekstremno nihanje temperatur, posledično pa te s seboj prinesejo velika neurja, požare in v najhujših primerih tudi smrt. Te posledice globalnega segrevanja pa močno vplivajo tudi na gospodarstvo in finančno stanje držav. Da bi zmanjšali posledice globalnega segrevanja, so se mednarodne organizacije odločile ukrepati z uvedbo raznih konvencij in sporazumov. Kljub podpisom raznih sporazumov o varovanju okolja pa se raven toplogrednih plinov do sedaj še ni bistveno spremenila. Zato je nastopil čas za nova, ekološko sprejemljivejša motorna vozila. S skupno besedo ta motorna vozila imenujemo vozila na alternativni pogon oziroma vozila, ki uporabljajo za pogon obnovljive vire energije. Največ razvoja so v tem trenutku deležna tako imenovana hibridna vozila, katere bom podrobneje tudi predstavila v tem diplomskem delu.
Keywords: trajnostni razvoj, globalno segrevanje, podnebne spremembe, varstvo okolja, alternativna vozila, hibridna vozila
Published: 04.11.2010; Views: 1958; Downloads: 227
.pdf Full text (1,01 MB)

8.
Konkurenčnost prometnih sistemov : diplomsko delo
Sergeja Zimšek, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Konkurenčnost med ponudniki prevoznih storitev ima danes velik pomen. Uporabniki so vedno bolj zahtevni, zato jim ponudniki poskušajo ponuditi čim hitrejši prevoz ob najnižjih možnih stroških. V diplomski nalogi smo se odločili predstaviti konkurenčnost med cestnim in železniškim prometnim sistemom. Pod drobnogled smo vzeli potniški in tovorni promet, ki se odvija v okviru obeh sistemov. Predstavili smo slovensko prometno politiko, ki sicer izhaja iz Evropske prometne politike, in njene usklajene ukrepe, ki morajo strmeti k uporabnem, smotrnem, kakovostnem in učinkovitem prometnem sistemu. Osredotočili smo se na statistične podatke, s katerimi smo ugotovili, v katerem prometnem sistemu se opravi največ prevoza, nato pa s kritično analizo podali vse prednosti in slabosti obravnavanih prometnih sistemov. Predstavili smo še eksterne učinke in nato razmišljali o rešitvi problema. Splošno je znano, da največji problem povzročajo prav ceste, zato smo kot rešitev predlagali preusmeritev v železniški promet ali kombiniranje obeh prometnih sistemov. Z rešitvijo bi se povečala tudi konkurenčnost med prometnimi sistemi, Sloveniji pa bi prinesla nove priložnosti za razvoj.
Keywords: konkurenčnost, prometni sistemi, potniški prevoz, tovorni prevoz
Published: 04.11.2010; Views: 1853; Downloads: 214
.pdf Full text (1,51 MB)

9.
Park&Ride sistemi in študija primerov v okviru Evrope : diplomsko delo univerzitetnega študija
Tina Cvahte, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo se posveca opisu sheme Park&Ride, ki je oblika vecslojnega nacrtovanja javnega potniškega transporta ter parkiranja v mestu. Gre za sistem, kjer se uporabnik do obrobja mesta pripelje z lastnim osebnim avtomobilom, nato pa zamenja modaliteto ter pot do centra mesta nadaljuje z javnim potniškim prevozom. Za implementacijo tega sistema je potrebno skrbno nacrtovanje vseh vidikov sheme, od cene parkiranja na parkirišcih, ugodnosti javnega potniškega prevoza, pa vse do omejevanja prometa in parkiranja v centru mesta. Ta shema je v Evropi precej razvita, najdemo jo skoraj v vseh vecjih mestih. V nekaterih je razvita do te mere, da je njena uporaba zelo smiselna in razširjena, ponekod pa uporabo sheme Park&Ride ne spodbujajo z dodatnimi iniciativami, je predraga in podobno, zato shema uporabnikom ni privlacna in ni zaživela.
Keywords: javni potniški prevoz, omejevanje prometa, Park&Ride
Published: 30.11.2010; Views: 2428; Downloads: 242
.pdf Full text (2,82 MB)

10.
IZREDNI PREVOZI V CESTNEM PROMETU
Renata Tisnikar, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V cestnem prometu se opravlja veliko prevozov za tovor, ki z dimenzijami ali masami skupaj z vozilom presegajo zakonsko dovoljene omejitve običajnih prevozov. V tem primeru govorimo o izrednih prevozih. Pri izrednih prevozih v cestnem prometu se pojavljajo problemi, ki otežijo samo izvedbo izrednega prevoza in ogrožajo cestno varnost. Problemi so neupoštevanje izrednih prevozov iz strani udeleženih v prometu, prometna infrastruktura ter vremenski vplivi, ki negativno vplivajo na razmere na cestah. Raziskava se bo osredotočila na izredne prevoze v cestnem prometu, in sicer na organizacijo in tehnično pripravo izrednih prevozov, na predpise, ki urejajo izvajanje cestnih prevozov, na prometno varnost izrednih prevozov, na dovoljenja za izredne prevoze, ter na sam potek in izvedbo izrednega prevoza v cestnem prometu. Osredotočili se bomo na problem neupoštevanja izrednih prevozov udeležencev v prometu, prikazali potek izrednega prevoza, ter poskusili predstaviti esenco problematike, ter nakazati možnost rešitve. Predpostavljamo, da so udeleženci v cestnem prometu premalo seznanjeni z izrednimi prevozi in njihovim potekom.
Keywords: cestni promet, izredni prevozi, prometna infrastruktura, organizacija izrednih prevozov, prometna varnost
Published: 16.10.2011; Views: 3421; Downloads: 448
.pdf Full text (1,86 MB)

Search done in 0.27 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica