| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


81 - 90 / 141
First pagePrevious page567891011121314Next pageLast page
81.
VISOKO UČINKOVITA KOMBINIRANA ČISTILNA NAPRAVA
Tomislav Zore, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Tema diplomske naloge je izgradnja in testiranje visoko učinkovite kombinirane male čistilne naprave, umeščene v občutljivo okolje. S kombinacijo in povezavo različnih načinov čiščenja želimo doseči visoko učinkovito čiščenje z malo porabljene energije. Problem je doseči takšne minimalne koncentracije škodljivih snovi v izpustu, da ne bo nikakršnih posledic za živelj na vplivnem območju male čistilne naprave. Rešitev smo videli v sinergiji različnih metod in tehnik čiščenja, kot so fizikalno, kemijsko in biološko čiščenje v sekvenčnih bioloških reaktorjih, ter s pomočjo biološko-kemijskih procesov, ki potekajo v rastlinski čistilni napravi. Za opredeljeni problem smo skušali najti optimalno rešitev. Rezultat naloge je projektirana, izgrajena in testirana kombinirana mala čistilna naprava na področju razpršene poselitve, kjer ni mogoč priklop na javno kanalizacijsko omrežje. Prenovili smo obstoječo greznico, dodali rastlinski del in dobili spodbudne rezultate. Ti lahko pomembno vplivajo na nadaljnji razvoj malih čistilnih naprav in ponovno uporabo prečiščene vode.
Keywords: Mala čistilna naprava, Sekvenčni biološki reaktor, Rastlinska čistilna naprava, Razpršena poselitev
Published: 12.10.2016; Views: 702; Downloads: 84
.pdf Full text (2,37 MB)

82.
Aplikacija modela za izračun ogljičnega odtisa pekarskega izdelka v trgovskem podjetju
Lucija Kavkler, 2016, master's thesis/paper

Abstract: Na vseh področjih delovanja se vse bolj izraža potreba po zmanjšanju negativnih vplivov na okolje. Emisije toplogrednih plinov kot posledica netrajnostne rabe virov naj bi bile tesno povezane s podnebnimi spremembami, ki so eden od ključnih izzivov 21. stoletja. V zadnjem času številne raziskave navajajo pomembne povezave med poslovanjem podjetij, emisijami toplogrednih plinov v celotnem življenjskem ciklu izdelka in podnebnimi spremembami. Eno izmed orodij za merjenje okoljskega vpliva izdelka v njegovem celotnem življenjskem ciklu je izračun ogljičnega odtisa izdelka. Ta ovrednoti emisije toplogrednih plinov v celotnem življenjskem ciklu izdelka ter nam pomaga razumeti, v kolikšni meri posamezne dejavnosti v življenjskem ciklu izdelka prispevajo k ogljičnemu odtisu, in poiskati možnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Teoretični del magistrskega dela vsebuje predstavitev podnebnih sprememb, trajnostne rabe virov, družbene odgovornosti podjetij, ogljičnega odtisa in trajnostnih oskrbnih verig. Predstavljene so novejše ugotovitve iz znanstvenih in strokovnih virov, ki poleg teoretičnega razumevanja ogljičnega odtisa izdelka zagotavljajo smernice in izhodišča za zmanjšanje negativnih vplivov na okolje, znižanje stroškov poslovanja in izboljšanje konkurenčnosti podjetij. V magistrskem delu je predstavljen izračun ogljičnega odtisa pekarskega izdelka trgovske znamke Mercator v skladu z zahtevami modela Publicly Available Specification PAS 2050:2011. Izračun zajema celoten življenjski cikel izdelka od zajema surovin do njegove predelave ter vključuje procese, pri katerih prihaja do emisij toplogrednih plinov, ki so razdeljeni v pet faz. Na podlagi pridobljenih rezultatov so bile v celotni oskrbni verigi in pri deležniku v oskrbni verigi, trgovskem podjetju Mercator, d.d., opredeljene dejavnosti, pri katerih nastaja največ emisij toplogrednih plinov ter obstaja največ možnosti za izboljšave in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Ugotovitve, ki izhajajo iz rezultatov izračuna ogljičnega odtisa pekarskega izdelka trgovske znamke Mercator, so bile osnova za predloge tehnoloških, organizacijskih in kadrovskih sprememb, s katerimi se lahko zmanjša obremenjevanje okolja, znižajo stroški poslovanja in poveča konkurenčnost trgovskega podjetja Mercator, d.d. Z upoštevanjem ugotovitev, ki izhajajo iz rezultatov izračuna ogljičnega odtisa pekarskega izdelka trgovske znamke Mercator, se lahko zagotovi tudi preprostejša in učinkovitejša uporaba tega orodja za izračun ogljičnega odtisa izdelka v trgovskih podjetjih.
Keywords: ogljični odtis izdelka, emisije toplogrednih plinov, trajnostna raba virov, konkurenčnost trgovskega podjetja, kruh
Published: 05.10.2016; Views: 460; Downloads: 48
.pdf Full text (2,10 MB)

83.
EKOLOŠKA PROBLEMATIKA V TISKARSTVU
Maja Mamut, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomskem delu smo se osredotočili na spoznavanje dveh različnih tiskarskih tehnik v povezavi z okoljem. Primerjali smo digitalno in ofset tiskarsko tehniko ter razliko med solventnimi in latex digitalnimi tiskalniki. V teoretičnem delu smo povzeli delovanje obeh tiskarskih tehnik in se osredotočili na uporabo materialov in barv v tiskarstvu. V nadaljevanju smo predstavili podjetji Abo grafika d. o. o. in Tisk24 d. o. o. Prvo uporablja za izdelavo tiskovin ofset tiskarske stroje, drugo pa je osredotočeno na izdelavo tiskovin z digitalnimi stroji. Vse potrebne informacije o tiskarskih strojih, barvah, materialih, odpadkih in reciklaži smo pridobili s pomočjo sodelovanja s tiskarnama. V nadaljnjem raziskovanju smo primerjali obe tiskarski tehniki na podlagi izdelave različnih tiskovin in jih primerjali v različnih okoliščinah. Na podlagi analize rezultatov in na osnovi teoretičnih osnov smo prišli do določenih ugotovitev, ki smo jih tudi obrazložili v diplomski nalogi. Poleg primerjave obeh tehnik pa smo se osredotočili tudi na raziskavo solventne in eco latex tehnologije ter ugotovili, katera je bolj prijazna človeku in okolju.
Keywords: Tiskarski stroji, ofset in digitalna tehnologija, poraba papirja in energije, odpadni material in reciklaža, ekologija
Published: 05.10.2016; Views: 432; Downloads: 52
.pdf Full text (1,96 MB)

84.
ČIŠČENJE ODPADNIH VODA V TINSKEM
Andreja Pevec, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomskem delu bomo predstavili možnosti čiščenja odpadnih voda v Krajevni skupnosti Tinsko. K rešitvi tega problema nas obvezuje in časovno omejuje zakonodaja. Glede na gostoto poselitve in konfiguracije terena je čiščenje odpadnih voda možno reševati samo z izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav. Individualna izgradnja predstavlja precejšen strošek za uporabnike. Zato bomo predstavili možnosti izbire ustrezne vrste čistilnih naprav ter naredili primerjalno oceno stroškov izgradnje. Predvsem pa bi z ustreznim čiščenjem odpadnih voda prispevali k boljši ekološki sliki Tinskega potoka, kamor se odpadne vode stekajo.
Keywords: čiščenje odpadnih voda, rastlinska čistilna naprava, biološka čistilna naprava, investicijski stroški
Published: 12.10.2016; Views: 527; Downloads: 56
.pdf Full text (2,70 MB)

85.
SMISELNOST UPORABE PAPIRJA V PODJETJU S PISARNIŠKO DEJAVNOSTJO
Polona Kosec, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Uporaba papirja kot medija za prenos informacij ima dolgo zgodovino in je močno zakoreninjena tudi v sodobni, tehnološko napredni družbi. V mnogih podjetjih ta medij ohranja pomembno vlogo, poraba pa je velika zlasti v podjetjih s pisarniško dejavnostjo. Negativni vidiki uporabe papirja so poleg obremenilnega vpliva na okolje tudi odsotnost prednosti, ki jih omogočajo tehnološko naprednejši načini prenosa informacij. Spoznali bomo, zakaj in kako proizvodnja papirja negativno vpliva na okolje. V diplomskem delu bomo preučili postopke s porabo papirja v avtomobilskem oddelku zavarovalniškega podjetja. Na podlagi poznavanja procesa dela bomo predlagali spremembe, ki bodo porabo papirja zmanjšale. Spremembe za optimalen učinek zahtevajo prenovo celostnih programskih rešitev in posledično prenovo poslovnih procesov. Predlagane spremembe zato prispevajo k boljši organiziranosti, preglednejšim postopkom, krajšim časom obdelave in večji učinkovitosti. V zaključku bomo ugotovili, da zaradi narave dela uporabe papirja ni smiselno ukiniti, temveč le skrajno zmanjšati. Na podlagi internih podatkov smo z manjšo zanesljivostjo kvantitativno ocenili učinke predlaganih sprememb.
Keywords: uporaba papirja, vpliv na okolje, zmanjšanje porabe papirja, pisarniška dejavnost
Published: 05.10.2016; Views: 475; Downloads: 38
.pdf Full text (791,84 KB)

86.
Ocena učinkovitosti sistema ravnanja z okoljem ISO 14001 v delu družb skupine Slovenskih železnic in ali so koristi vpeljanega sistema večje od stroškov implementacije in vzdrževanja
Gregor Sikošek, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Slovenske železnice s pomočjo ISO 14001 uspešno in učinkovito obvladujejo vplive na okolje, ki jih povzročajo s svojimi dejavnostmi in storitvami, pri čemer upoštevajo lastno okoljsko politiko in zastavljene okoljske cilje. Namen diplomskega dela je prikazati obstoječe delovanje sistema ravnanja z okoljem po ISO 14001 in doseganje zastavljenih okoljskih ciljev, s tem povezanimi stroški in posledično oceniti učinkovitost vpeljanega sistema ravnanja z okoljem. V okviru diplomskega dela smo ugotovili, da so stroški, ki jih ima organizacija z vpeljavo ISO 14001, glede na koristi, ki jih organizacija s tem pridobi, zanemarljivi. Vložena finančna sredstva se povrnejo v obliki prihrankov, ki se kažejo v nižjih stroških poslovanja, večjemu izkoristku sredstev in tudi v tem, da organizacija z vpeljavo ISO 14001 pridobi dodatni ugled v javnosti in kredibilnost glede pripravljenosti za reševanje težav, povezanih z negativnimi vplivi na okolje.
Keywords: Slovenske železnice, ISO 14001, sistem ravnanja z okoljem
Published: 05.10.2016; Views: 602; Downloads: 62
.pdf Full text (1,37 MB)

87.
ALTERNATIVNI VIRI SPLAKOVANJA SANITARIJ
Ana Bojnec, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomskem delu smo predstavili teoretične osnove dovajanja, odvajanja in čiščenja vode ter vode kot take. Predstavili smo tudi obstoječe alternativne načine splakovanja sanitarij, ki bi jih lahko uporabili namesto klasičnega splakovanja s pitno vodo. Sočasno smo opravili raziskavo z anketnim vprašalnikom, s katerim smo ugotavljali navade anketirancev glede splakovanja sanitarij, njihovo poznavanje alternativnih načinov splakovanja, njihove trenutne sisteme splakovanja in osnovne demografske podatke. S povezavami med posameznimi vprašanji in medsebojno primerjavo alternativnih rešitev smo odgovarjali na zastavljena raziskovalna vprašanja. Diplomsko delo tako sestavljajo štirje deli. V prvem delu smo opisali teoretične osnove vode, lastnosti in nečistoče v njej, vrste voda, vodovodne sisteme in njihove elemente, kanalizacijske sisteme in njihove elemente, vire kanalizacijskih voda in čiščenje odpadnih voda. V drugem delu smo predstavili obstoječe alternativne rešitve, kot so sistemi splakovanja z deževnico, sivo vodo, dodatnim pritiskom, kroženjem mineralnih olj in sistem splakovanja oziroma odstranjevanja s sežiganjem. V tretjem delu smo prikazali rezultate ankete, s katerimi smo v nadaljevanju odgovarjali na zastavljena raziskovalna vprašanja. Tu smo ugotavljali, kako dobro so poznane določene alternativne rešitve, koliko anketirancev ima uvedeno alternativno rešitev, kateri so razlogi, ki so jih pritegnili ali odvrnili od uvedbe alternativne rešitve, kako si dejavniki za izbiro sledijo po pomembnosti, ali je mogoče zmanjšati porabo pitne vode za splakovanje sanitarij, ali sta poznavanje alternativnih rešitev in razmišljanje o njihovi uvedbi odvisna od različnih demografskih lastnosti anketirancev. Četrti del smo izkoristili za primerjalno analizo v diplomskem delu opisanih alternativnih rešitev in s pomočjo rezultatov ankete izbrali najprimernejše. V zaključku diplomskega dela smo na podlagi pridobljenih informacij podali ključne ugotovitve in možne rešitve, s katerimi bi lahko pripomogli k zmanjšanju porabe pitne vode za splakovanje sanitarij.
Keywords: pitna voda, alternativni načini splakovanja sanitarij, deževnica, siva voda, dodatni pritisk
Published: 05.10.2016; Views: 432; Downloads: 61
.pdf Full text (2,36 MB)

88.
MODEL RAVNANJA Z ODPADKI V AVTOSERVISNIH DELAVNICAH V CELJSKI REGIJI
Gregor Koštomaj, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomski nalogi smo predstavili trenuten model ravnanja z odpadki v avtoservisnih delavnicah v celjski regiji. Osredotočili smo se predvsem na nevarne odpadke, ki nastajajo pri različnih dejavnostih, kako jih servisi začasno skladiščijo do nadaljnega prevzema in preverili usposobljenost zaposlenih pri rokovanju z njimi. V teoretičnem delu smo predstavili različne avtoservisne delavnice, kje nastajajo odpadki, spoznali vrste nevarnih odpadkov, klasifikacijo odpadkov in posamezna podjetja, ki skrbijo za odvoz in dokončno reciklažo. V raziskovalnem delu smo s pomočjo uvedene ankete pridobili podatke o tekočem stanju oddane količine nevarnih odpadkov in gibanju v zadnjih letih. Z raziskovalnimi vprašanji smo ugotovili kakšen je trend nastajanja odpadkov v avtoservisnih delavnicah in podali oceno, koliko so zaposleni okoljsko ozaveščeni in koliko so pravilno informirani kako ravnati z nevarnimi odpadki. Ugotovili smo, da se je pri določenih podjetij letna količina oddanih nevarnih odpadkov v zadnjih petih letih povečala, vendar na povprečni ravni v regiji količina ostaja stabilna.
Keywords: nevarni odpadki, klasifikacija, avtoservisna delavnica, proces
Published: 12.10.2016; Views: 405; Downloads: 43
.pdf Full text (1,64 MB)

89.
LESENA GRADNJA JE ENERGETSKO VARČNA IN OKOLJU PRIJAZNA
Uroš Šparemblek, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Predmet obravnave diplomskega dela je opisati glavne značilnosti lesene gradnje. Navedli smo njihove pozitivne in negativne učinke na okolje in človeka. Obravnavali smo razlike med leseno in klasično gradnjo. Opisali smo načine lesene gradnje v preteklosti in odnos Slovencev do uporabe lesa v gradbeništvu. Podrobneje smo si ogledali vrste lesnih konstrukcij. Opisali smo, kakšna je moderna gradnja in kakšni so obeti za prihodnost v gradbeništvu. Raziskali smo, kateri način gradnje je okolju prijaznejši in energetsko varčnejši. Pokazalo se je, da je lesena gradnja energetsko bolj varčna in okolju bolj prijazna od klasične. Les je obnovljivi gradbeni material, gozdovi iz ozračja odvzemajo CO2, ki je varno skladiščen v lesu. Les nam daje tudi občutek domačnosti in topline.
Keywords: les, lesni izdelki, lesena gradnja, klasična gradnja, lesne konstrukcije
Published: 05.10.2016; Views: 397; Downloads: 33
.pdf Full text (1,27 MB)

90.
UPORABA KARBONSKE TKANINE V DEKORATIVNE NAMENE V AVTOMOBILSKI INDUSTRIJI
Bojan Mestek, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomskem delu bo predstavljena uporaba ogljikove tkanine v dekorativne namene v avtomobilski industriji. Osredotočili se bomo na izdelavo notranjega interjerja v vozilih, od ogljikove tkanine, navite v bali, do gotovega izdelka, ki ima v vozilu tako dekorativno kot zaščitno vlogo. Razčlenili bomo prednosti in slabosti izsekovanja oziroma rezanja ogljikove tkanine, način priprave ogljikove tkanine pred začetkom obdelave, stiskanje oblike izdelka in tehnološke probleme oziroma rešitve v teh procesih. Prav tako bomo opisali dokončanje izdelka skozi procese brizganje plastike, brizganje poliuretana, brušenje, poliranje in montaža. Vsi ti procesi so potrebni za dokončanje izdelka.
Keywords: • dekorativne letvice • notranji interjerji • ogljikova tkanina • priprava ogljikove tkanine • brizganje plastike in poliuretana
Published: 05.10.2016; Views: 365; Downloads: 25
.pdf Full text (2,30 MB)

Search done in 0.18 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica