| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


61 - 70 / 141
First pagePrevious page3456789101112Next pageLast page
61.
ORGANIZACIJSKI MODEL IZGRADNJE IN OBRATOVANJA ZBIRNEGA CENTRA ŽIROVNICA
Nejc Justin, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Cilj diplomskega dela je bil napisati anketni vprašalnik, s pomočjo katerega smo dobili odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja. Na podlagi analize rezultatov smo lahko ugotovili, v kolikšni meri anketiranci poznajo pravilno ravnanje z odpadki in kako ocenjujejo obratovanje Zbirnega centra Žirovnica. V pomoč so nam bili tudi pri oblikovanju mnenja za izboljšave obratovanja Zbirnega centra. Anketo smo opravili na območju Občine Žirovnica. Naključno smo izbrali vzorec petdesetih anketirancev obeh spolov, polovica je bila žensk in polovica moških, starejših od 18 let. V diplomskem delu se najprej seznanimo s teoretičnimi osnovami, v nekaj besedah predstavimo zakonske določbe, ki veljajo v Republiki Sloveniji, na kratko prikažemo slovensko in evropsko statistiko ter predstavimo podjetje, ki upravlja z Zbirnim centrom Žirovnica, in samo delovanje centra. V raziskovalnem delu smo predstavili dobljene podatke v obliki tabel in grafov s kratkimi pripombami. V raziskovalnih vprašanjih smo se spraševali o osveščenosti in zadovoljstvu občanov z obratovalnim časom ter pomočjo osebja, preverili primernost postavitve zabojnikov in na ta način dobili odgovore o znanju občanov o razvrščanju odpadkov.
Keywords: - odpadek, - zbirni center, - ločevanje, - obratovalni čas, - razvrščanje odpadkov
Published: 03.06.2016; Views: 353; Downloads: 43
.pdf Full text (932,23 KB)

62.
Razvoj dejavnosti ponovne rabe predmetov na Gorenjskem
Maruša Götz, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomski nalogi bomo predstavili Centre ponovne uporabe na Gorenjskem in Fundacijo Vincenca Drakslerja za odvisnike, so. p., ki se ukvarja z dejavnostjo ponovne uporabe predmetov. Predstavili bomo razvoj ponovne rabe predmetov na Gorenjskem; opisali njene začetke ter razvoj vse do danes. Zanima nas, v kolikšni meri so občani seznanjeni z dejavnostjo centrov ponovne uporabe. Raziskali bomo, v kolikšni meri so občani pripravljeni kupiti rabljene ali obnovljene izdelke ter po katerih predmetih bi največ posegali. Zanima nas tudi, ali so občani centru za ponovno uporabo pripravljeni podariti predmete, ki jih ne uporabljajo več. Diplomska naloga je sestavljena iz sedmih poglavij. V prvem teoretičnem delu bomo predstavili teorijo komunalnih odpadkov, ravnanje z njimi ter kako jih pravilno ločujemo in zbiramo. Ugotovili bomo, kakšna je smer razvoja ponovne rabe, naredili primerjavo odloženih izdelkov po kategorijah za leto 2014 in 2015 ter opisali pot predmeta od prejema do oddaje. Predstavili bomo tudi možnosti za širitev mreže po Gorenjski. Diplomsko nalogo smo zaključili z ugotovitvami, pridobljenimi s pomočjo ankete. Anketirali smo naključne prebivalce gorenjske regije. Z raziskavo smo ugotovili, da so občani dobro seznanjeni s centri ponovne uporabe, prav tako so pripravljeni kupiti rabljene in obnovljene izdelke, velika večina vprašanih pa centru z veseljem podari izdelke, ki jih več ne potrebujejo.
Keywords: ponovna uporaba, center ponovne uporabe, odpadki, socialno podjetništvo, Fundacija Vincenca Drakslerja
Published: 16.05.2016; Views: 588; Downloads: 49
.pdf Full text (2,80 MB)

63.
Razlogi za nakup bio certificirane in naravne kozmetike
Aleksandar Angelov, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomski nalogi so tako predstavljeni ključni pojmi, ki se navezujejo na razumevanje naravne in bio certificirane kozmetike. Pri nakupu tovrstne kozmetike je namreč pomembno vedeti, kakšne so zahteve za tovrstno kozmetiko in kakšne so ključne razlike med naravno, bio, eko in organsko kozmetiko. Tovrstna kozmetika se od tradicionalne razlikuje predvsem po uporabljenih sestavinah in postopku izdelave. Zato so prikazane tudi zahteve posameznih certifikatov in zakonska regulativa na področju kozmetičnih izdelkov. V skladu s tem je prikazan tudi vpliv kozmetičnih izdelkov na okolje in človeka.
Keywords: - naravna in bio kozmetika, - tradicionalna kozmetika, - certifikat, - vpliv na okolje, - vpliv na človeka.
Published: 27.05.2016; Views: 432; Downloads: 189
.pdf Full text (801,18 KB)

64.
LOČEVANJE ODPADKOV V VZGOJNOVARSTVENIH ZAVODIH
Špela Bizjak, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Ekologija in skrb za naravo je tematika, ki sega na skoraj vsa področja posameznikovega življenja. Pomembno je, da otroke že v zgodnjih letih začnemo ozaveščati o skrbi za okolje in o tem, kako pomembno je to za ohranitev našega planeta. Bodoče generacije je potrebno ozavestiti o pomembnosti ločevanja odpadkov za ohranjanje čiste narave, saj je problematika okolja iz leta v leto večja. Glede na trende vzgoje v zadnjem desetletju se naša družba aktivno ukvarja s tem, da so starši veliko bolj prisotni pri izobraževanju in ozaveščanju otrok pri določenih tematikah, o katerih se še pred 15 leti ni tako aktivno razpravljalo. Današnje stanje družbe pa nas je pripeljalo do tega, da so etika, morala, skrb za drug drugega in ostale vrednote nekako potisnjene na stranski tir, saj je primanjkljaj časa, angažiranosti in konec koncev tudi zanimanja za določene vidike življenja otrok nekako prikrilo osnovne karakteristike otroka, kot je nesebična pomoč drugemu, neizmerna raven energije in zanimanje za vse, kar je novo. In prav zaradi tega bi morali tako starši kot vzgojitelji aktivneje spodbujati, razvijati in podajati otrokom dejanske priložnosti, da tudi sami z določeno aktivnostjo pripomorejo in prispevajo k čistejšemu okolju, zabavnemu recikliranju, spoznavanju vseh možnosti, ki so nam in njim na voljo za ohranjanje okolice in planeta. Starši in vzgojitelji so po našem mnenju moralno zavezani, da predajajo svoje znanje o okoljski vzgoji na svoje potomce oziroma varovance v vrtcih. Pri tem imajo na voljo kar nekaj izjemnih programov, ki so predstavljeni v diplomskem delu, in skladno s tem jim je olajšano delo pri ozaveščanju glede ločevanja odpadkov (npr. pri prikazu recikliranja, ki je za otroke izjemno zabavna veščina), pri ozaveščanju o pomembnosti ohranjanja gozdov in voda ipd. Namen diplomskega dela je bila analiza trenutnega stanja, kar smo izvedli z anketo med slovenskimi družinami s predšolskimi otroki, ki obiskujejo vrtce, vključene v projekt Ekošola/Ekovrtec, čigar namen je izobraževanje in ozaveščanje najmlajših članov družbe o ločevanju odpadkov in o varovanju okolja nasploh. Zanima nas, kako oz. v kolikšni meri otroci v vrtcu pridobljeno znanje dejansko uporabljajo tudi v domačem okolju.
Keywords: Ločevanje odpadkov, Vzgojno-varstveni zavod, Otroci, Okoljsko izobraževanje
Published: 12.10.2016; Views: 519; Downloads: 47
.pdf Full text (1,25 MB)

65.
IMPLEMENTACIJA ARA-SISTEMA ZA EVIDENTIRANJE NASTANKA ODPADNE EMBALAŽE V TRGOVSKI VERIGI
Andrej Ropret, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Trgovska podjetja v Sloveniji, ki dajo s prodajo artiklov posredno na trg za več kot 15 ton odpadne embalaže, so dolžna količino odpadne embalaže, nastale s prodajo izdelkov in nato potrošnjo, poročati Finančni upravi Republike Slovenije in seveda tudi podjetjem, ki se ukvarjajo s predelavo odpadne embalaže. Proces zajemanja podatkov in poročanje v podjetju, obravnavanem v diplomskem delu, nista sistemsko urejena, zato smo se odločili to korenito spremeniti. Kot prvi na področju držav nekdanje Jugoslavije smo se odločili po vzoru zahodnih držav vpeljati zajem in poročanje podatkov o nastanku odpadne embalaže po sistemu ARA. S sistemom smo omogočili enostaven in natančen zajem podatkov, ki je zaradi nizkih stroškov in porabe resursov zelo učinkovit. Diplomsko delo opisuje potek te implementacije in končni rezultat, ki pomeni celovito in natančno poročanje zajetih podatkov.
Keywords: ‒ Optimizacija ‒ Odpadna embalaža ‒ ARA ‒ Kvartalno poročanje ‒ Analiza ‒ RS ‒ FURS
Published: 22.06.2016; Views: 313; Downloads: 27
.pdf Full text (2,25 MB)

66.
EKOLOŠKA OZAVEŠČENOST MLADIH V OBČINI KOČEVJE
Petra Zalar, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Podnebje, ki kroji življenjske razmere na površju Zemlje, kot je navedeno v (Walker 2005), se močno spreminja, predvsem v škodo človeštva. S svojimi dejavnostmi in posegi v naravo človek razmere celo poslabšuje. Znanost ugotavlja, da živi sedanje človeštvo v dobi, ko v naravi poteka proces izumiranja naravnih vrst, na ljudi pa pritiskajo bolezni in posledice onesnaževanja okolja. Sedaj človeštvo išče pot iz te okoljske in družbene krize, ker gre za njegov obstoj. Izhod je: treba je spremeniti odnos do narave, način gospodarjenja in družbeno ureditev, da bi nastale primerne razmere, v katerih bi se lahko obnavljala tako narava kot človeštvo. Že pri najmlajših je pomembno razvijati pozitiven odnos do okolja in poudariti potrebo sprejemanja navad v soglasju z okoljem. Ozaveščanje ima tako pomembno vlogo v skrbi za okolje. Pomembno je, da mladi že dovolj zgodaj začnejo prispevati k varčevanju in gospodarnemu ravnanju z naravnimi viri, skrbijo za ohranjanje okolja in zdravja in so usmerjeni k spremembam življenjskega sloga in prijaznim načinom zadovoljevanja potreb. V diplomski nalogi so podana teoretična spoznanja globalnega stanja okolja, predstavljene so raziskave in ugotovitve ekološke ozaveščenosti, glede ločevanja in recikliranja odpadkov, varčevanja z energijo in pitno vodo mladih v občini Kočevje.
Keywords: ekološka ozaveščenost, odpadki, mladi, občina Kočevje
Published: 13.10.2016; Views: 717; Downloads: 46
.pdf Full text (1,20 MB)

67.
PRENOVA SISTEMA NAROČANJA PREVOZOV V ETI D.D.
Danilo Bantan, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V prvem delu diplomske naloge je opisan koncern ETI, d. d., trenutno stanje v logistični službi in teoretične osnove dobre prakse logistične službe ter povezanost vseh služb v organizaciji. V drugem delu diplomske naloge je prikazana rešitev problema naročanja transporta. V zaključnem delu je opisan rezultat projekta prenove sistema naročanja transporta v ETI, d. d., ki je pripeljal do končne, predlagane reorganizacije.
Keywords: potrjen dobavni rok, transportni oddelek, informacijski sistem, logistika podatki o težah in pakiranju
Published: 05.07.2016; Views: 321; Downloads: 19
.pdf Full text (1,62 MB)

68.
Povezanost procesov razvoja orodja in procesa proizvodnje v malih in srednjih podjetjih
Mateja Karničar Šenk, 2016, master's thesis/paper

Abstract: V magistrskem delu smo se osredotočali na potrjevanje domneve o povezanosti procesa razvoja in orodja ter procesa proizvodnje v MSP (malih in srednje velikih podjetjih). Povezanost obeh procesov smo ugotavljali s pomočjo izbranih kazalnikov. V delu je predstavljena tudi analiza obeh procesov in predlogi za izboljšanje stanja. Na področju zagotavljanja kakovosti glede na izkušnje pri delu opažamo, da izhodi iz procesa razvoja in orodja v veliko primerih ne generirajo zadovoljivih rezultatov v procesu proizvodnje. Ta pojav se najprej opazi v procesu proizvodnje in kasnje pri kupcu. Posledice nedoseganja zadovoljivih rezultatov pa podjetje lahko nenazadnje stanejo izgubo kupca oz. dohodka. Tekom raziskave smo ugotovili tudi, da se vlaganje naporov in znanja v proces razvoja in orodja pomembno povrne. Povezanost obeh procesov smo ugotavljali s pomočjo statističnih metod. Rezultat magistrskega dela je podana potrditev domneve o močni povezanosti obeh procesov. Podan je tudi seznam predlogov izboljšav, ki posredno ali neposredno vplivajo na izbrane kazalnike.
Keywords: proces proces proizvodnje proces razvoja in orodja povezanost (soodvisnost) procesov mala in srednje velika podjetja (MSP)
Published: 05.07.2016; Views: 487; Downloads: 58
.pdf Full text (1,13 MB)

69.
Vozila na električni in plinski pogon v podjetju Geosfera d.o.o.
Luka Vindišar, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomskem delu smo obravnavali različne pogone motornih vozil ter njihovo medsebojno primerjavo, na primeru podjetja Geosfera d.o.o.. Teoretični del vsebuje opis goriv fosilnega izvora, električnega pogona in plinskega pogona. Opisani so postopki pridobivanja različnih goriv, njihov vpliv na okolje in ekonomski vidik. Ker se zaloge fosilnih goriv manjšajo, njihova poraba pa postaja vse dražja, se odpira možnost novemu, ekološko čistejšemu viru energije. Praktični del vsebuje primerjavo sedanjih službenih vozil v podjetju Geosfera d.o.o. z vozili na električni in plinski pogon. Primerjava prikazuje možnost prihranka podjetja pri prevozu in možnost manjšega obremenjevanja okolja .
Keywords: Fosilna goriva, pogon na plin, električni pogon
Published: 05.07.2016; Views: 382; Downloads: 55
.pdf Full text (1,47 MB)

70.
RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI V GOSPODINJSTVIH V OBČINI LOG - DRAGOMER
Marjeta Hiti, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V občini Log-Dragomer ločujemo odpadke že 20 let. V vseh teh letih smo dosegli odlične rezultate. Zato smo se v diplomski nalogi odločili, da raziščemo, če prebivalci občine Log-Dragomer res tako dobro ločujejo gospodinjske odpadke in jih nosijo na ekološke otoke. Do željnih rezultatov smo prišli s pomočjo anketnega vprašalnika. Anketa je vsebovala 17 vprašanj. V anketi smo uporabili tudi 5 stopenjsko lestvico odgovorov. Analiza anketnega vprašalnika je potrdila, da večina prebivalcev občine Log -Dragomer vestno ločuje odpadke in da so zelo dobro ozaveščeni.
Keywords: Gospodinjski odpadki, ekološki otok, ozaveščanje, občina Log-Dragomer.
Published: 05.10.2016; Views: 472; Downloads: 53
.pdf Full text (2,29 MB)

Search done in 0.2 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica