| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


51 - 60 / 141
First pagePrevious page234567891011Next pageLast page
51.
VPLIV ODPADKOV MALIH ŽIVALI NA OBREMENJEVANJE OKOLJA
Mojca Hudovernik, 2016, master's thesis/paper

Abstract: V okviru magistrske naloge smo želeli prikazati problematiko odpadkov malih domačih živali in predvsem njihove morebitne škodljive vplive na zdravje in okolje. Med lastniki malih živali smo želeli raziskati prevladujoče načine ravnanja ter osveščenost in informiranost lastnikov malih živali glede problematike odpadkov, ki jih te živali povzročajo. V teoretičnem delu naloge smo podali pregled literature s tega področja. Pri tem smo se osredotočili predvsem na zdravju nevarne posledice, ki jih povzročajo iztrebki malih, mesojedih domačih živali, zanimali pa so nas tudi škodljivi vplivi iztrebkov na rast rastlin. Podali smo tudi kratek pregled zakonodaje, ki ureja to področje. V empiričnem delu pa smo opravili anketo med lastniki domačih živali. V anketi smo želeli predvsem pridobiti informacije o tem, v kolikšni meri so lastniki ozaveščeni glede škodljivih vplivov živalskih iztrebkov na okolje ter njihovih obveznosti, kako so zadovoljni z obveščanjem in ureditvijo ravnanja s tovrstnimi odpadki in kako ravnajo v praksi. V zadnjih letih se je stanje na področju ravnanja z iztrebki domačih živali – predvsem psov – v precejšnji meri uredilo. Po naseljih so postavljeni zabojniki, v katere lahko skrbniki živali odložijo iztrebke. Ugotavljamo pa, da je predvsem s strani lastnikov oziroma skrbnikov še vedno mogoče večkrat zaznati nepravilno ravnanje. S pričujočim magistrskim delom želimo raziskati stanje na tem področju in podati predloge, s katerimi bi dosegli še nadaljnje izboljšave.
Keywords: Iztrebki mesojedih domačih živali, lastniki psov, obveznosti lastnikov, obremenjevanje okolja.
Published: 26.02.2016; Views: 476; Downloads: 55
.pdf Full text (1,91 MB)

52.
UČINKOVITA RABA ENERGIJE IN OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE V TERMAH SNOVIK
Uroš Tomec, 2015, bachelor thesis/paper

Abstract: V prvem delu so predstavljeni obnovljivi viri energije in njihova uporaba v Sloveniji. Država in občine s pomočjo evropskih sredstev spodbujajo prebivalce k uporabi obnovljivih virov energije. Ob vgraditvi naprav, ki izkoriščajo obnovljive vire energije dodelijo nepovratna sredstva, zaradi česar se vse več prebivalcev odloči za vgradnjo. V drugem delu jepredstavljena učinkovita rabo energije in obnovljivih virov energije v podjetju Terme Snovik iz Tuhinjske doline. Terme Snovik že od svojega nastanka stremijo k čim večji energetski učinkovitosti, uporabi okolju prijaznih tehnologij in lokalno obnovljivih virov energije. Največ energije za nemoteno delovanje pridobijo s pomočjo kotlovnice na biomaso (sekanci), s toplotnima črpalkama zrak-voda ter voda-voda in sončnimi kolektorji. V podjetju so večino razsvetljave nadgradili z energetsko učinkovitimi varčnimi žarnicami, prav tako pa je apartmajski kompleks dober primer varčne ter učinkovite rabe energije, saj s pomočjo inteligentnih sob prihranijo do 30% energije. V zadnjem delu je predstavljena poraba različnih energentov v Termah Snovik med leti 2008 in 2013. Najbolj, za skoraj 6% se je od leta 2008 do leta 2013 zvišala uporaba kotlovnice na biomaso, za okrog 4% pa se je z leti znižala uporaba toplptne črpalke voda-voda. Kljub temu, da v Termah Snovik veliko vlagajo v uporabo obnovljivih virov energije in učinkovite izrabe je podanih nekaj predlogov za še večjo izrabo obnovljivih virov ter zmanjšanje stroškov obratovanja.
Keywords: energija, obnovljivi viri, Terme Snovik
Published: 03.11.2015; Views: 585; Downloads: 65
.pdf Full text (1,69 MB)

53.
NAČRT UPRAVLJANJA ZA ZAVAROVANA OBMOČJA PRIMER TRIGLAVSKI NARODNI PARK
Rok Hrovat, 2015, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomskem delu so uvodoma predstavljena metodološka izhodišča, ki izhajajo iz izbranih teorij avtorjev T. Lee, J. Middleton in strokovnih sodelavcev Javnega zavoda Triglavski narodni park, in se ukvarjajo z različnimi pogledi, kako pripraviti kakovosten načrt upravljanja za zavarovana območja. V prvem delu je predstavljen Triglavski narodni park ter njegovi cilji in nameni. V nadaljevanju so opisane zakonske obveznosti za pripravo in vsebinski obseg načrta upravljanja. Cilji diplomskega dela so opisati postopek priprave, predstaviti in analizirati vse faze pri pripravi načrta upravljanja, ter opozoriti na različne probleme in razvojne trende, ki jih je treba z upravljavskimi nalogami in aktivnostmi vsebinsko rešiti, ter doseči zastavljeno varstvo narave in trajnostni razvoj. Naloge morajo biti oblikovane tako, da bodo z opredeljenimi nosilci in časovnimi roki tudi izvedljive. Za izvajanje načrta upravljanja je zadolžen tako upravljalec narodnega parka kakor tudi drugi deležniki v prostoru, njegovo ustreznost pa je treba spremljati z objektivno merljivimi kazalniki. Ključno je, da je načrt upravljanja pripravljen tako, da je usklajen z veljavnimi predpisi, da obsega varstvene in razvojne vsebine v skladu s cilji in nameni narodnega parka ter da se v njem prepoznajo tudi lokalne skupnosti, saj je narodni park prostor, v katerem je treba domačemu prebivalstvu zagotoviti ustrezne bivalne, socialne in gospodarske razmere.
Keywords: • načrt upravljanja, • zavarovano območje, • prostorski načrt, • Triglavski narodni park, • Zakon o Triglavskem narodnem parku
Published: 23.12.2015; Views: 586; Downloads: 77
.pdf Full text (600,79 KB)

54.
ENERGETSKA SAMOOSKRBA STANOVANJSKE HIŠE
Harisa Čehić, 2015, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomskem delu se bomo ukvarjali z energetsko samooskrbo stanovanjske hiše. To temo si želimo raziskati zaradi gospodarske krize in večanja stroškov, pa tudi zaradi onesnaževanja okolja. S samooskrbnimi (varčnimi) hišami bi zmanjšali stroške in škodljive izpuste v okolje. Najprej bomo opisali problem, nato bomo postavili cilje in določili raziskovalna vprašanja, predpostavke in omejitve raziskave ter predvidene metode dela. V teoretičnem delu bomo pisali o obnovljivih virih energije, ogrevanju s toplotno črpalko, naredili bomo tabelarično primerjavo, našteli in opisali vrste hiš z nizko porabo energije, pisali bomo tudi o načelih pri načrtovanju nizkoenergijskih in pasivnih hiš in nazadnje predstavili postopek predpisov in dovoljenj za gradnjo samooskrbnih hiš. Pri raziskavi bomo z anonimno anketo anketirali podjetja, ki se ukvarjajo z gradnjo samooskrbnih hiš, in občane, ki so potencialni investitorji. V diskusiji bomo pridobljene odgovore na raziskovalna vprašanja analizirali in podali rešitve.
Keywords: nizkoenergijske hiše, pasivne hiše, samooskrba nepremičnine, narava in energija, obnovljivi viri energije
Published: 02.02.2016; Views: 769; Downloads: 108
.pdf Full text (3,06 MB)

55.
Green Business - A Business of Sustainability
Žan Kokalj, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Sustainability practices and sustainable development have been in close relation with human beings for a long time. This thesis aims to present historical aspects of sustainable development throughout the time, along with numerous green business ideas and green organizations presentations. From hunter-gatherers to ancient civilizations to fossil fuel era, historical review consists of connections between people from different times and places. Whilst moving from history to the present, the thesis offers insight in terms of green and sustainability-related definitions that help in understanding the idea behind terms such as green businesses, sustainable development, eco-innovations, green products, green consumer, green marketing, greenwashing, green certification, and carbon offsets and carbon credits. For better understanding of the related theoretical approaches, the thesis also offers a wide range of green business ideas such as green building and urban planning, sustainable agriculture, renewable energy sourcing, sustainable forestry, green transportation, green hair salon, green gym, green wedding planning, green cleaning services, recycling and waste management, and sustainable brewing. The benefits, issues and risks that green businesses are dealing with are also described. Green practices nowadays are represented by many individuals and organizations, of which some are also included in the research part of this thesis. 32 organizations have been interviewed and provided valuable data that was used in creating a brand new sustainability model, called ‘Path to sustainability’, which aims to connect vital sustainability fragments together in a wholesome system, along with connections between related fragments. Besides the model, the thesis also provides an overview of issues and restrictions that oppose sustainable development.
Keywords: sustainability, sustainable development, green business, green building, renewable energy
Published: 02.02.2016; Views: 778; Downloads: 99
.pdf Full text (29,62 MB)

56.
UVEDBA EKOLOŠKO ČISTEJŠIH POGONSKIH GORIV V VOZILA ZA HITRO DOSTAVO MEDNARODNIH POŠILJK
Boris Filipič, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomski nalogi z naslovom UVEDBA EKOLOŠKO ČISTEJŠIH POGONSKIH GORIV V VOZILA ZA HITRO DOSTAVO MEDNARODNIH POŠILJK so predstavljena vozila na dizelski pogon, ki jih uporablja podjetje za hitro dostavo mednarodnih pošiljk v Sloveniji. Opisana je analiza obstoječega voznega parka hitre pošte v Sloveniji. Zaradi globalnega segrevanja, ki ga povzročajo emisije CO2, bi bilo tudi v Sloveniji smiselno spremeniti vozni park z uvedbo ekološko čistejših pogonskih goriv. S tem bomo prispevali k večji ekološki osveščenosti. Tako so v nadaljevanju diplomskega dela opisana vozila na alternativni pogon, kot so rastlinska goriva, plinasta goriva, električni in hibridni pogon. Prav tako je predstavljena poraba goriva in emisij CO2 pri trenutnih vozilih hitre pošte v enem dnevu. V nadaljevanju diplomske naloge so opisani načrti sprememb in primerjava različnih vozil na alternativni pogon ter njihov vpliv na okolje. Opisana je tudi ustrezna infrastruktura za vozila na alternativni pogon, kot je na primer električna polnilna postaja.
Keywords: alternativni pogon dostavna vozila na električni pogon dostavna vozila na stisnjen zemeljski plin dostavna vozila na avtoplin emisije CO2
Published: 25.03.2016; Views: 604; Downloads: 53
.pdf Full text (1,62 MB)

57.
SOBIVANJE PREBIVALSTVA S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI GORENJA VAS - POLJANE
Andrej Dolenc, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Živimo v sodobni družbi velike potrošnje in posledično globalnega onesnaževanja našega planeta s prekomernim odlaganjem odpadkov. Proizvedemo velike količine odpadkov in čedalje težje se jih je znebiti, ne da bi pri tem kakor koli vplivali na okolje, v katerem živimo. Zavedati se moramo, da je prvi korak k preprečitvi teh vplivov načrtno ločeno zbiranje in gospodarno ravnanje z odpadki, ki so primerni za ponovno predelavo. Tega se dobro zavedajo v občini Gorenja vas – Poljane, ki je manjša podeželska občina s približno 7.500 prebivalci. Obdaja jo predvsem gričevnato in hribovito območje, ki obsega šest krajevnih skupnosti in 73 naselji z razprostrtostjo 153 km2. Kljub slabim naravnim danostim, ki jih predstavljata redka poselitev in hribovito podeželsko območje, ima občina urejen sistem ravnanja in ločenega zbiranja komunalnih odpadkov na izvoru, za katerega skrbi gospodarska javna služba v okviru režijskega obrata. Vendar nobena stvar ni tako dobra, da ne bi mogla biti še boljša. Ker se odpadki v občini Gorenja vas - Poljane kljub ozaveščanju iz leta v leto povečujejo, smo želeli z diplomskim delom dobiti povratne informacije o tem, kaj o ločevanju komunalnih odpadkov razmišljajo prebivalci tega območja. Do sedaj večjih raziskav na to temo še ni bilo, zato se je rodila ideja, da izvedemo spletno anketo, ki smo jo naredili na vzorcu 200 naključno izbranih gospodinjstev. S tem smo dobili pomembne podatke in obe predvidevanji tudi potrdili. Predvidevali smo, da so občani v občini Gorenja vas - Poljane s sistemom ločenega zbiranja komunalnih odpadkov, z uvedbo metode zbiranja »od vrat do vrat«, z ločenim zbiranjem na ekoloških otokih in v Zbirnem centru komunalnih odpadkov v Todražu dobro seznanjeni in imajo dovolj informacij o pravilnem ločevanju odpadkov. Predvidevali smo tudi, da je treba v prihodnosti nadaljevati z aktivnostmi na področju ozaveščanja javnosti v občini Gorenja vas - Poljane. Raziskava je pokazala, da je okoljska ozaveščenost na visoki ravni, saj odpadke ločuje skoraj 95 % gospodinjstev, slabih 5 % je takih, ki odpadke občasno ločuje. Kot najpomembnejši vir osveščanja o ločenem zbiranju odpadkov nastopa občina Gorenja vas – Poljane – tako je obveščenih 56,5 %. Zelo pozitivni rezultat je, da 86 % vprašanih biološke odpadke odlaga v domači kompostnik, preostalih 12 % pa v za to namenjene zabojnike. Skoraj dve tretjini vprašanih, 62,5 %, je mnenja, da bi morali k izboljšanju odnosa do okolja in zmanjšanju količin odpadkov ter ločevanju odpadkov spodbujati že najmlajše v vrtcih in mladino v šolah. Potrebo po bolj intenzivnem ekološkem ozaveščanju v občini je izrazilo 13 % vprašanih, vsi ostali so mnenja, da je ozaveščanja dovolj. Vse to govori v prid temu, da je treba aktivnosti na področju osveščanja javnosti le še nadgrajevati. Iz tega lahko sklepamo, da je občina Gorenja vas – Poljane s svojimi prebivalci ena izmed naprednejših občin v Sloveniji na področju odpadkovne problematike in varovanja okolja.
Keywords: komunalni odpadki, ekološki otoki, zbirni center, sistem ravnanje in ločevanje odpadkov.
Published: 25.03.2016; Views: 1245; Downloads: 207
.pdf Full text (1,63 MB)

58.
LOČENO ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV V KRAJEVNI SKUPNOSTI PREDOSLJE
Jaka Jovanović, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Odpadki so stvari, s katerimi se dnevno srečujemo. Ljudje se vedno bolj zavedajo, kako pomembno je pravilno ločevanje posameznih odpadkov. Sistem ločenega zbiranja komunalnih odpadkov obstaja že nekaj let. Namen te diplomske naloge je bil preveriti, v kolikšni meri so krajani Predoselj sprejeli ločeno zbiranje komunalnih odpadkov.
Keywords: komunalni odpadek, zbiranje komunalnih odpadkov, krajevna skupnost Predoslje
Published: 25.03.2016; Views: 599; Downloads: 52
.pdf Full text (911,91 KB)

59.
Pomen okoljskih vidikov v dimnikarski dejavnosti
Renata Drvarič, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V zadnjih 20 letih je onesnaženost zraka vplivala na kvaliteto okolja, v katerem živimo. V 60. in 70. letih 20. stoletja je bila onesnaženost zraka predvsem posledica emisij iz kurilnih naprav in industrije. Pomembnejša onesnažila(polutanti) so dušikov dioksid (NO2), trdni delci, ozon in benzen.Močan pomen pri zagotavljanju kakovosti zraka, varnosti okolja in zdravja ima dimnikarska služba.
Keywords: zrak, dimnikarstvo, letni pregled, kurilna naprava, emisije
Published: 16.05.2016; Views: 298; Downloads: 59
.pdf Full text (808,58 KB)

60.
PREDŠOLSKI IN OSNOVNOŠOLSKI OTROCI TER EKOLOGIJA
Albert Lavtar, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Potrošniška družba v današnjem, sodobnem času troši proizvedene dobrine, s čimer posledično proizvaja različne vrste odpadkov. Vseh odpadkov ne smemo metati v isti koš, ampak jih je potrebno ločevati. Z osnovnim ločevanjem nastalih odpadkov je potrebno začeti že pri predšolskih otrocih, ko otrok usvoji gibanje. Ta proces se mora nadgrajevati v osnovni šoli, srednji šoli, na fakulteti in nadaljevati skozi celo življenjsko obdobje. Poleg domačega okolja morajo v vrtcu in osnovni šoli za učenje pravilnega ločevanja odpadkov skrbeti vzgojitelji in učitelji. Nastali odpadek je potrebno ustrezno pripraviti in mu določiti pravilno odlagalno mesto. Kot pomoč pri tem procesu nudijo okoljevarstvene organizacije različne programe, s katerimi pomagajo izobraževalnemu kadru in otrokom pri doseganju zastavljenih ciljev. V diplomskem delu smo želeli ugotoviti na osnovi primerjave dveh vzgojno-izobraževalnih zavodov uspešnost otrok in učencev, ki so vključeni v voden ekološki program, in na drugi strani otrok in učencev, ki niso vključeni v tak program. Poudarek je bil predvsem na področju ločevanja odpadkov ter varčevanja z energijo in vodo. Rezultati raziskave so pokazali, da so postopki, dejanja in vedenje otrok in učencev v vseh treh starostnih skupinah, ki niso vključeni v program Ekošola, popolnoma primerljivi s pridobljenimi podatki otrok in učencev iz vzgojno-izobraževalnega zavoda, ki so vključeni v okoljevarstveni program. Menimo, da ozaveščanje in uspešnost predšolske in šolske mladine po vprašanju ekoloških vsebin temelji v domačem družbenem okolju v povezavi z vzgojno-izobraževalnim zavodom. Vzgojitelji in učitelji morajo pridobivati nova znanja in jih na primeren način prenašati na vsakodnevne obiskovalce vrtca in osnovne šole.
Keywords: otroci, učenci, odpadki, ločevanje
Published: 16.05.2016; Views: 619; Downloads: 109
.pdf Full text (2,71 MB)

Search done in 0.21 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica