| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


31 - 40 / 141
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
31.
Organizacijski model ravnanja z bolnišničnimi odpadki v Splošni bolnišnici Jesenice
Polonca Noč, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V poslovnem in vsakdanjem življenju sodobne družbe so vedno večja težava velike količine raznovrstnih odpadkov. Predvsem zaradi varstva okolja se moramo vse bolj zavedati pomena ločevanja odpadkov. Že ob ogledu ekoloških otokov na ulicah si lahko ustvarimo sliko ozaveščenosti prebivalstva o ločevanju odpadkov. To je še toliko pomembneje v ustanovah, kjer se izvaja zdravstvena dejavnost in poleg nenevarnih odpadkov nastajajo tudi nevarni odpadki. Ločevanje odpadkov iz zdravstva torej zahteva dosledno izvajanje postopkov evidentiranja, embaliranja in pravilnega začasnega skladiščenja za nadaljnje procesiranje odpadkov. To je urejeno z zakonodajo, njihovo kršenje pa zahteva plačilo globe za ustanovo oziroma odgovorno osebo, ki opravlja zdravstveno dejavnost. V diplomskem delu smo obravnavali ločevanje odpadkov iz zdravstva v Splošni bolnišnici Jesenice. Z anketo smo poskušali najti vzroke nepravilnega ločevanja odpadkov iz zdravstva na mestu nastanka in podati rešitev težave.
Keywords: ločevanje odpadkov, vrste odpadkov, zakonodaja, odpadki iz zdravstva, nevarni odpadki
Published: 12.10.2016; Views: 1542; Downloads: 120
.pdf Full text (1,21 MB)

32.
Ecological footprint as indicator of students environmental awareness level at Faculties of Organizational Sciences, University of Belgrade and University of Maribor
Nataša Petrović, Sonja Išljamović, Veljko Jeremić, Drago Vuk, Marjan Senegačnik, 2011, original scientific article

Abstract: The Ecological Footprint is a complex sustainability indicator that answers a simple question: How much of the Earth’s resources is demanded to support humankind lifestyle and activities? Ecological Footprint translates consumption and waste flow data into a measurement of the biologically productive area required to sustain that flow. We used Ecological Footprint as input feature that provides an effective heuristic and pedagogic tool for capturing current human resource use. The key aspect of this paper will be focused on the measuring of environmental awareness level among the students of the Faculty of Organizational Science, University of Belgrade and University of Maribor. For the determining student’s environmental awareness level and their Ecological Footprint, we used a closed form questionnaire with 15 questions. Statistical analysis has been performed in SPSS software package.
Keywords: ecological footprint, environmental education, sustainability indicator, natural resources
Published: 03.11.2017; Views: 343; Downloads: 48
.pdf Full text (184,14 KB)
This document has many files! More...

33.
UPORABA LESNIH SEKANCEV ZA PROIZVODNJO ELEKTRIČNE IN TOPLOTNE ENERGIJE V TERMOELEKTRARNI TOPLARNI LJUBLJANA, D. O. O.
Luka Debeljak, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana d. o. o., (v nadaljevanju TE-TOL, d. o. o., Ljubljana), že vrsto let proizvaja električno energijo in ogreva prebivalce mestne občine Ljubljana. Od začetka delovanja, leta 1967, do danes se je marsikaj spremenilo. TE-TOL, d. o. o., Ljubljana že ves čas svojega delovanja kot primarni energent za pridobivanje električne in toplotne energije uporablja premog. Najprej je uporabljal slovenski premog iz rudnikov Trbovlje in Velenje, nato je leta 2001 začel uporabljati samo indonezijski premog z višjo kurilno vrednostjo in boljšimi okoljskimi karakteristikami, manj žvepla in pepela. Od leta 2008 v kombinaciji s premogom uporablja tudi lesne sekance. Danes je problematika obremenjevanja okolja in ozračja vedno bolj v ospredju, kar dokazuje tudi nova zakonodaja na tem področju. Tudi v TE-TOL, d. o. o., Ljubljana se tega dobro zavedajo, zato so začeli uporabljati tudi lesne sekance. Lesna biomasa (lesni sekanci) so eden izmed čistejših virov energije. Njihova kurilna vrednost je visoka, trdni ostanek pa precej manjši, saj v primerjavi s premogom bolj dogorijo. TE-TOL, d. o. o., Ljubljana že tretje leto uporablja tudi lesne sekance in proizvaja čistejšo električno in toplotno energijo. Električno energijo prek stikališča oddaja v električno omrežje Slovenije, toplotno energijo pa prek Energetike Ljubljana, d. o. o. v ljubljanski sistem daljinskega ogrevanja. Poleg daljinskega ogrevanja je zadnje čase veliko govora tudi o daljinskem hlajenju, ki bi lahko v poletnem času nadomestilo klimatske naprave, ki so zelo velik porabnik električne energije in posredno tudi velik obremenjevalec okolja.
Keywords: Obnovljivi viri energije, lesna biomasa, lesni sekanci, sosežig, daljinsko ogrevanje, daljinsko hlajenje, soproizvodnja (kogeneracija) toplotne in električne energije.
Published: 16.02.2012; Views: 2648; Downloads: 323
.pdf Full text (2,87 MB)

34.
UPORABA TOPLOTE IZ SISTEMA DALJINSKEGA OGREVANJA ZA HLAJENJE TRGOVSKEGA CENTRA V VELENJU
Boštjan Višner, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava načrtovanje daljinskega hlajenja trgovskega centra v Velenju. Predstavili bomo daljinsko ogrevanje šaleške doline in daljinsko hlajenje, ki za svoje delovanje kot osnovni vir uporablja toploto iz velenjskega vročevodnega omrežja. V nalogi bomo prikazali absorpcijske hladilne sisteme in predstavili njihovo uporabo v svetu. V nadaljevanju bomo primerjali dve možnosti hlajenja objekta trgovskega centra v Velenju in sicer: - absorpcijski hladilni sistem in - kompresorski hladilni sistem. Obe napravi bomo stroškovno ovrednotili, prikazali načrtovanje povezovalnega hladilnega cevovoda, ki je pri daljinskem hlajenju pomemben segment realizacije oskrbe potrošnika s hladilno energijo. Rezultat naloge prikazuje, da je načrtovanje daljinskega hlajenja trgovskega centra v Velenju ob danih infrastrukturnih pogojih ekonomsko upravičeno in, da ga je potrebno obravnavati kot najboljšo izbrano možnost hlajenja.
Keywords: daljinsko ogrevanje in hlajenje, absorpcijska hladilna naprava, kompresorska hladilna naprava, ekologija
Published: 01.06.2012; Views: 1971; Downloads: 238
.pdf Full text (1,90 MB)

35.
VPLIV OKOLJEVARSTVENE OSVEŠČENOSTI PREBIVALCEV OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI NA UČINKOVITOST LOČENEGA ZBIRANJA ODPADKOV
Suzana Malec, 2015, bachelor thesis/paper

Abstract: Količina komunalnih odpadkov v Sloveniji se še vedno povečujejo. Zaradi premajhne ozaveščenosti ljudi največ komunalnih odpadkov pristane med mešanimi komunalnimi odpadki in s tem na odlagališčih. Z namenom, da bi izboljšali način ravnanja z odpadki, so uvedli ločeno zbiranje posameznih frakcij komunalnih odpadkov. Komunala Litija skrbi za celoten sistem ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Litiji in Šmartno pri Litiji. Z anketiranjem smo želeli ugotoviti, kakšen je vpliv okoljske osveščenosti prebivalcev občine Šmartno pri Litiji na ločeno zbiranje odpadkov.
Keywords: ravnanje z odpadki, frakcije komunalnih odpadkov, okoljska osveščenost
Published: 21.09.2015; Views: 446; Downloads: 73
.pdf Full text (1,13 MB)

36.
ISO 14001 KOT ORODJE ZA DOSEGANJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA ORGANIZACIJE
Maša Bonča, 2015, bachelor thesis/paper

Abstract: Namen diplomskega dela je proučiti dosedanja spoznanja na področju proučevanja vpeljave standarda ISO 14001 ter analizirati prednosti, ki jih standard lahko prinese organizaciji. Del diplomskega dela temelji na kritični analizi dosedanjih spoznanj iz literature. V aplikativnem delu diplome predvidevamo izvedbo konceptualne zasnove modela nadgradnje obstoječe verzije standarda ISO 14001. Priložnost obravnavane teme se izkazuje v tem, da nam poda bolj specifičen vpogled v mehanizme vpeljave standarda ISO 14001. Ravno tako diplomsko delo obravnava standard ISO 14001 v luči trajnostnega razvoja organizacije. Rezultati v diplomskem delu so podani v obliki pregleda literature s področja sistemov ravnanja z okoljem. Identificirali smo ključne korake vpeljave standarda ISO 14001, izvedli smo primerjalno analizo aktualne in prihajajoče verzije standarda. Diplomsko delo ravno tako predlaga okvir za izvedbo analize razkoraka, ki je organizacijam lahko v pomoč pri nadgradnji obstoječe verzije standarda ISO 14001:2004 v novo verzijo ISO 14001:2015. Organizacija naj bi z vpeljavo nove verzije standarda izboljšala komunikacijo na vseh ravneh v podjetju, sistematično identificirala in obvladovala tveganja ter izboljšala sistem merjenja učinkovitosti in uspešnosti na področju varstva okolja. Od nove verzije standarda lahko predvidevamo večji prispevek/učinek na doseganje ciljev trajnostnega razvoja. V tem kontekstu predvidevamo, da bo prihajajoča verzija standarda zmanjšala nekatere pomanjkljivosti obstoječe verzije, še zlasti tiste, povezane z družbenimi vidiki trajnostnega razvoja organizacije, kot tudi tiste, povezane s strateško vključitvijo okoljskih in širših s trajnostnim razvojem povezanih vprašanj.
Keywords: ISO 14001, nadgradnja standarda ISO 14001, trajnostni razvoj, okoljska učinkovitost, prednosti, standard.
Published: 16.09.2015; Views: 733; Downloads: 226
.pdf Full text (1,14 MB)

37.
VKLJUČEVANJE VZGOJNO IZOBRAŽEVALNIH USTANOV V PROGRAM TRAJNOSTNEGA RAZVOJA
Eva Šturm, 2015, bachelor thesis/paper

Abstract: Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci, dijaki in študenti z njihovim vzgojno izobraževalnim programom ter z udejstvovanjem v lokalni skupnosti in širše. Cilj diplomskega dela je dokazati, da program Ekošola pomaga spodbujati zdravo življenje in večjo skrb za okolje, v katerem živimo, ter da obstoječe članice programa pogosteje izvajajo aktivnosti kot nečlanice. Zato smo opravili raziskavo, ki smo jo ločili v dve skupini, in sicer na članice in nečlanice programa Ekošola. Pripravili smo dva vprašalnika, ki smo ju razposlali na izobraževalne ustanove po vseh regijah Slovenije. Z raziskavo smo ugotovili, da so pri večini aktivnosti bolj dejavne članice programa Ekošola, ki jim skrb za varovanje okolja tudi več pomeni. Na podlagi rezultatov raziskave predlagamo, da se v izobraževalnih ustanovah izvaja več aktivnosti, ki učijo o pomembnosti varovanja okolja in s tem pripomorejo k skrbi za kakovost življenja nas in naših naslednikov.
Keywords: program Ekošola, trajnostni razvoj, varovanje okolja, izobraževanje
Published: 09.09.2015; Views: 584; Downloads: 75
.pdf Full text (2,03 MB)

38.
VPLIV KONCENTRACIJE ŠKODLJIVIH SNOVI NA DELOVNO OKOLJE NA CESTNINSKI POSTAJI
Aljaž Vrbnjak, 2015, bachelor thesis/paper

Abstract: Cestni promet je eden od najpomembnejših virov onesnaževanja zraka. V diplomski nalogi smo poskušali ugotoviti ali je možno težave, ki se pojavljajo na cestninskih postajah (zaradi emisij cestnih vozil), zmanjšati s pomočjo vinjetnega sistema. V teoretičnem delu, smo s pomočjo strokovne literature opisali pojme, kot so emisije - ogljikov dioksid, ogljikovodiki, ogljikov monoksid, trdni delci in dušikovi oksidi. Teoretično in grafično smo predstavili EURO standarde, ki opredeljujejo maksimalno dovoljeno količino emisij. Prav tako, pa smo predstavili podjetje DARS d.d. in raziskali avtocestni vinjetni sistem v Republiki Sloveniji. V empiričnem delu, smo raziskali kako velik je vpliv izpušnih plinov in onesnaževal na okolje, ter delavce podjetja DARS d.d.. Predstavljeni so rezultati meritev kemijskih škodljivosti, ki jih je izvedlo podjetje DARS d.d. v letu 2004 in letu 2014. Za primerjavo smo uporabili tri cestninske postaje, in sicer CP Nanos, CP Dane in CP Videž. Na podlagi rezultatov meritev smo zaključili, da je vpeljava vinjetnega cestninskega sistema pozitivno vplivala na zmanjšanje koncentracije kemičnih škodljivosti.
Keywords: škodljivost emisij, onesnaževanje, emisije, promet
Published: 21.09.2015; Views: 481; Downloads: 32
.pdf Full text (1,26 MB)

39.
Ravnanje z odpadnimi zdravili v Mestni občini Kranj
David Grubor, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Napačno shranjevanje zdravil in umeščanje odpadnih zdravil med navadne odpadke je lahko za človekovo zdravje in okolje precej nevarno. V diplomskem delu smo opravili raziskavo o problematiki odpadnih zdravil med prebivalci Mestne občine Kranj. Z raziskavo smo želeli ugotoviti, v kolikšni meri anketirane osebe poznajo problematiko odpadnih zdravil, ali se zavedajo nevarnosti, ki jih povzroča neustrezno ravnanje z odpadnimi zdravili, ter kako v praksi ravnajo z odpadnimi zdravili.
Keywords: - odpadna zdravila - ravnanje z odpadnimi zdravili - Mestna občina Kranj
Published: 22.10.2019; Views: 259; Downloads: 13
.pdf Full text (1,36 MB)

40.
MODEL POENOSTAVITVE POSTOPKA PRIKLJUČEVANJA BODOČIH UPORABNIKOV NA ELEKTROENERGETSKO OMREŽJE S KATERIM UPRAVLJA ELEKTRO LJUBLJANA D.D.
Mojca Janušić, 2015, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomski nalogi bomo predstavili postopek priključitve uporabnika na elektroenergetsko omrežje podjetja Elektro Ljubljana, d.d. Predstavili bomo celoten postopek, vse od prve vloge za izdajo projektnih pogojev pa do zaključka procesa - priključitve objekta na omrežje. Obenem bomo predstavili tudi model poenostavitve postopka izvedbe priključitve bodočega uporabnika na elektroenergetsko omrežje. Dolgotrajni in zapleteni postopki vsekakor bremenijo poslovanje podjetja, zato bi bilo na tem področju potrebno narediti spremembe. Predstaviti želimo smisel poenostavitve postopka in prikazati, da poenostavitve povečujejo hitrost pridobitve potrebne dokumentacije in znižujejo stroške njenega pridobivanja.
Keywords: distribucijsko podjetje, poenostavitev, postopek, proces, elektroenergetsko omrežje
Published: 07.07.2015; Views: 443; Downloads: 21
.pdf Full text (1,55 MB)

Search done in 0.28 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica