| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 170
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Pričakovanja staršev kot vir stresa pri predšolskem otroku : diplomsko delo
Klara Krajnc, 2024, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Pričakovanja staršev kot vir stresa pri predšolskem otroku je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo s pomočjo strokovne literature opredelili temeljne značilnosti stresa in stresorjev, opisali, kako stres pri predšolskem otroku prepoznamo, s kakšnimi strategijami ga skušamo obvladovati, opredelili situacije, ki lahko predšolskim otrokom povzročajo stres in kakšno vlogo imajo pri tem odrasli, oziroma kako lahko predšolskemu otroku pomagajo pri soočanju s stresnimi situacijami. Po kratki opredelitvi stresa pa smo se posvetili enemu izmed faktorjev, ki lahko predšolskemu otroku povzroča stres. To so pričakovanja staršev. V tem delu smo s pomočjo strokovne literature opredelili, kaj sploh so pričakovanja. Nato pa smo povzeli, kako lahko odrasli otroku pomagamo pri doseganju pričakovanj, in opisali vpliv različnih dejavnikov vzgoje pri zastavljanju realnih in optimalnih pričakovanj. V empiričnem delu naloge smo raziskali, ali pričakovanja staršev vplivajo na predšolskega otroka in ali mu povzročajo stres. Zanimalo nas je, kakšna pričakovanja imajo starši, ali izhajajo iz otroka (njegovih sposobnosti, spretnosti in želja). Podatke smo zbrali s pomočjo spletnega anketnega vprašalnika, dobljene podatke pa nato obdelali s pomočjo programa SPSS in jih interpretirali. Ugotovili smo, da imajo starši predšolskih otrok najvišja pričakovanja na področju jezika, družbe in gibanja. Ta področja so v predšolskem obdobju najpomembnejša. Vendar visoka pričakovanja spremljajo tudi posledice. Veliko staršev od otrok pričakuje veliko, v uresničevanje pričakovanj pa ne bi vložila veliko truda. Obstaja tudi druga skrajnost, kjer so starši pri uresničevanju pričakovanj tako zagnani, da stresa pri otroku sploh ne zaznajo.
Keywords: predšolski otrok, pričakovanja staršev, stres pri predšolskem otroku
Published in DKUM: 23.04.2024; Views: 106; Downloads: 17
.pdf Full text (1,52 MB)

2.
Notranja motivacija pri rutinskih dejavnostih in nadarjenost : diplomsko delo
Rebeka Šumer, 2024, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga z naslovom Notranja motivacija pri rutinskih dejavnostih in nadarjenost nam bo predstavila, kako pomembno vlogo imajo vzgojitelji pri odkrivanju nadarjenosti v predšolskem obdobju ter predvsem opazovanje tega, kako so nadarjeni otroci motivirani za rutinske dejavnosti, ki so velik del ne samo vrtca, vendar na sploh pomembna v življenju. Prav o tem bomo govorili v diplomski nalogi, katera je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. Na začetku teoretičnega dela predstavljamo nadarjenost, kako jo prepoznamo, kdo so nadarjeni otroci, kakšne lastnosti imajo ter kakšne vrste motivacije pri njih zasledimo. V nadaljevanju je predstavljena motivacija, vrste motivacije ter različni deli dnevne rutine s katerimi se otroci srečujejo vsakodnevno v vrtcu. Opredeljena je vloga vzgojitelja, kaj je njegova naloga in kaj predstavlja delo z nadarjenimi otroci. V empiričnem delu bomo izvajali dejavnosti v vrtcu pri OŠ Lovrenc na Pohorju, s katerimi bomo v petih dneh poskušali ugotoviti kaj pri rutinskih dejavnostih otroke najbolj pritegne ter predvsem katere otroke. Ugotavljamo tudi, kako krepimo medvrstniško pomoč ter spodbujanje vsakega otroka.
Keywords: nadarjenost, motivacija, rutinske dejavnosti, otrok, vloga vzgojitelja
Published in DKUM: 23.04.2024; Views: 94; Downloads: 9
.pdf Full text (1,94 MB)

3.
4.
Reševanje konfliktov v vrtcu s pomočjo igre : diplomsko delo
Patricija Rožej, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga z naslovom Reševanje konfliktov v vrtcu s pomočjo igre je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo s pomočjo strokovne literature najprej opredelili, kaj konflikti sploh so, zakaj nastanejo in kako jih lahko najučinkoviteje razrešimo. V nadaljevanju smo nekaj pozornosti namenili igri, torej temu, kaj je igra, katere vrste iger poznamo, kako igre vplivajo na sam razvoj otroka in kakšno vlogo imajo pri igri vzgojitelji. Ker pa smo si za diplomsko nalogo izbrali praktično delo, smo na kratko opredelili še projektno delo, ki smo ga v vrtcu tudi izvedli. V empiričnem delu diplomske naloge smo zapisali svoja opažanja pri izvedbi projektnega dela v vrtcu. V okviru tega projektnega dela smo v vrtcu z otroki izdelali igro, s pomočjo katere so otroci samostojno poskušali reševati nastale medsebojne konflikte. Izdelavi te igre in njenemu preizkusu smo namenili pet dni. Najprej smo spoznali različna čustva, nato smo se pogovorili o aktivnostih, ki pomagajo pri reševanju konfliktov, ter jih narisali, tretji dan smo igro preizkusili s pomočjo konfliktnih situacij, naslednji dan so otroci ves dan sami uporabljali igro in zadnji, peti dan, smo skupaj izvedli še evalvacijo nastale igre.
Keywords: čustva, igra, konflikti, predšolski otrok, projektno delo
Published in DKUM: 13.02.2024; Views: 288; Downloads: 62
.pdf Full text (852,87 KB)

5.
Vpliv strokovnih hospitacij na profesionalni razvoj vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja : diplomsko delo
Larisa Mlakar, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga z naslovom Vpliv strokovnih hospitacij na profesionalni razvoj vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo opredelili pojem profesionalni razvoj vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja, njuno pedagoško delo in strokovne hospitacije. Podrobneje smo opredelili, kaj sploh so strokovne hospitacije, kdo jih lahko izvaja in kdaj se opazovalec po navadi odloči za izvajanje teh. Pomemben je tudi pogovor po izvedbi hospitacije, zato smo podrobneje pisali tudi o tem. Ob vsem tem pa smo raziskali tudi vpliv strokovnih hospitacij na profesionalni razvoj vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja predšolskih otrok. V empiričnem delu diplomske naloge smo izvedli anketiranje. S pomočjo anketnega vprašalnika smo ugotavljali, kako pogosto se izvajajo strokovne hospitacije, katere strokovne hospitacije po mnenju anketirancev bolje prispevajo k profesionalnemu razvoju ter kako strokovni delavci doživljajo strokovne hospitacije in pogovor, ki sledi po njih. Pridobljene podatke smo obdelali s pomočjo programa SPSS in pridobljene rezultate interpretirali. Ugotovili smo, da velik delež anketirancev meni, da kolegialne strokovne hospitacije precej prispevajo k ustreznejšemu profesionalnemu razvoju, a so poudarili, da tako ravnateljeve kakor kolegialne strokovne hospitacije v vrtcih potekajo redko.
Keywords: profesionalni razvoj, ravnateljeve strokovne hospitacije, kolegialne strokovne hospitacije, vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev predšolskih otrok.
Published in DKUM: 19.12.2023; Views: 335; Downloads: 84
.pdf Full text (2,08 MB)

6.
Vključenost elementov alternativnih pedagoških konceptov v javni vrtec : diplomsko delo
Nina Iršič, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega dela, v katerem smo opredelili koncept javnega vrtca, kurikuluma in šolske zakonodaje. Prav tako smo na kratko predstavili Mario Montessori, njen življenjepis in podrobneje predstavili alternativni pedagoški koncept Montessori pedagogike. Predstavili smo tudi Lorisa Malaguzzija, kot začetnika Reggio Pedagogike in Rudolfa Steinerja, utemeljitelja Waldorfske pedagogike, prav tako smo podrobneje opredelili oba alternativna pedagoška koncepta. V vseh štirih konceptih smo se osredotočili na položaj otroka, položaj vzgojitelja, urejenost prostora in opredelili glavne značilnosti konceptov. Posvetili pa smo se tudi osnovni otrokovi dejavnosti, to je igra in z njo povezana sredstva oziroma igrače. Drugi del diplomskega dela je empiričen, izvedli smo raziskavo. S pomočjo anketnega vprašalnika, ki smo ga posredovali vzgojiteljicam, ki so zaposlene v javnih vrtcih, smo želeli ugotoviti, ali kljub delu v javnem vrtcu, poznajo alternativne pedagoške koncepte, ali vključujejo njihove elemente v javni vrtec, kako to počnejo in zakaj.
Keywords: javni vrtec, alternativni pedagoški koncepti, Montessori pedagogika, pedagogika Reggio Emilia, Waldorfska pedagogika
Published in DKUM: 14.11.2023; Views: 463; Downloads: 140
.pdf Full text (1,02 MB)

7.
Motivacija vzgojitelja za lasten profesionalni razvoj : diplomsko delo
Iva Kurelac, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga z naslovom Motivacija vzgojitelja za lasten profesionalni razvoj je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo iz ustrezne strokovne literature, po različnih avtorjih povzeli, kaj je motivacija, kako se deli, teorije motivacije, kaj je vseživljenjsko učenje ter kaj je profesionalni razvoj, njegova načela, faze in vidike. Poglobili smo se tudi v povezavo motivacije in profesionalnega razvoja pri vzgojiteljih ter kako pomembno je vključevati profesionalni razvoj in nova znanja v prakso in delo z otroki. V empiričnem delu smo raziskali, kaj vzgojitelje v slovenskih vrtcih najbolj motivira pri njihovem delu, kako se profesionalno razvijajo, kolikokrat se udeležujejo različnih izobraževanj in drugih strokovnih izpopolnjevanj ter kako je motivacija povezana s samim profesionalnim razvojem vzgojiteljev. Podatke smo pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika ter jih nato obdelali s pomočjo programa SPSS. Rezultate smo prikazali s pomočjo tabel, iz katerih smo ugotovili, da se vzgojitelji profesionalno razvijajo in da novo znanje tudi vpeljujejo v svoje delo. Najbolj je bilo to vidno pri vzgojiteljih, ki so notranje motivirani za delo, ki ga opravljajo.
Keywords: motivacija, napredovanje, profesionalni razvoj, vseživljenjsko učenje, vzgojitelji
Published in DKUM: 10.11.2023; Views: 569; Downloads: 120
.pdf Full text (2,40 MB)

8.
Izdelava igrač v vrtcu z otroki, starimi od 4 do 6 let : diplomsko delo
Tjaša Ravnikar, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Izdelava igrač v vrtcu z otroki starimi od 4 do 6 let je sestavljeno iz teoretičnega, empiričnega in praktičnega dela. V teoretičnem delu najprej predstavljamo splošne razvojne značilnosti predšolski otrok, nato pa opredelimo še pojem igrače in samo klasifikacijo igrač. Poseben poudarek je na igračah, ki pri otrocih spodbujajo ustvarjalnost. Sledi pa še opredelitev projektnega dela in vloga otroka ter vzgojitelja pri projektnem delu v vrtcu. V empiričnem delu smo opredelili namen diplomske naloge oz. projekta, ki smo ga v okviru naloge tudi izvedli, pri tem smo si postavili nekaj raziskovalnih vprašanj in hipotez. V praktičnem delu smo predstavili izvedbo projekta »Naredimo svojo igračo«, ki je trajal pet dni, in sicer od ponedeljka do petka. Namen projektnega dela je bil, da otroci čim bolj samostojno izdelajo igračo. Glede na predhodno opazovanje otrok pri igri, smo se odločili za izdelavo konstrukcijskih kock, saj se otroci z njimi najraje igrajo. V praktičnem delu smo opisali celoten projekt in njegovo evalvacijo. Skozi diplomsko delo smo ugotovili, da so otroci, stari od 4 do 6 let, zmožni v veliki meri sami izdelati zastavljeno igračo oz. konstrukcijske kocke. Ugotovljeno je bilo, da po izdelani igrači sežejo tudi med prosto igro, pri kateri pa v veliki meri prevladuje individualna igra z omenjeno igračo. Zastavljeni projekt je bil uspešen, saj so bili zastavljeni cilji doseženi, prav tako pa je imel na otroke pozitiven učinek, saj so v zastavljenih dejavnostih otroci neizmerno uživali, kar je bilo mogoče razbrati iz končne evalvacije zastavljenega projekta.
Keywords: predšolski otrok, razvoj otroka, igrača, izdelava igrač, projektno delo
Published in DKUM: 10.11.2023; Views: 207; Downloads: 42
.pdf Full text (1,12 MB)

9.
Spremembe v partnerskem odnosu ob rojstvu otroka
Nina Zaner, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Kot vzgojitelji predšolskih otrok smo pri svojem delu v neposrednem stiku z otroki kot tudi z njihovimi starši. Vsaka vzgoja otroka se najprej začne v družinskem okolju in ima na otrokov razvoj pomemben vpliv. Pri tem je zelo pomemben tudi partnerski odnos in njegova spreminjajoča se dinamika. V diplomskem delu, ki je razdeljeno na dva dela, teoretičnega in empiričnega, smo raziskovali, kako se partnerski odnos spreminja skozi posamezna obdobja, v času pričakovanja in po rojstvu prvega otroka. Osredinili smo se predvsem na dinamiko partnerskega odnosa, vloge, ki jih partnerja v teh obdobjih sprejemata, na njun odnos, družinsko življenje ter ovire in strahove, s katerimi se soočata. Predstavljamo ugotovitve, do katerih smo prišli s kvalitativnim raziskovanjem s pomočjo polstrukturiranih intervjujev.
Keywords: partnerski odnos, nosečnost, rojstvo otroka, starševstvo, družina, komunikacija, vloge, skupaj preživet čas.
Published in DKUM: 25.10.2023; Views: 335; Downloads: 34
.pdf Full text (560,59 KB)

10.
Osveščenost staršev glede stresa in stisk njihovih otrok v 1. razredu osnovne šole : diplomsko delo
Daša Ličina, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Osveščenost staršev glede stresa in stisk njihovih otrok v 1. razredu osnovne šole sestavljata teoretični in empirični del. V teoretičnem delu smo se osredotočili na stres in stiske otrok, nato smo se poglobili v vzroke za nastanek, načine spoprijemanja in vlogo odraslih. V empiričnem delu smo predstavili rezultate raziskave, ki smo jo opravili s starši prvošolcev javnih in zasebnih osnovnih šol. Zanimalo nas je, koliko znanja imajo starši na področju stresa in stisk otrok, kako se s tem spoprijemajo in ali znajo ustrezno prepoznati simptome stresa in stisk pri lastnem otroku. Spletni anketni vprašalnik je bil aktiven od meseca maja 2022 do avgusta 2022, v tem času nam je uspelo zbrati 86 ustrezno izpolnjenih anketnih vprašalnikov. Podatki so bili zbrani s pomočjo anketnega vprašalnika, pridobljene odgovore pa smo obdelali s programom SPSS. Pridobljeni rezultati in ugotovitve nakazujejo na dobro seznanjenost staršev na področju stisk in stresa otrok ter spremljanje le-tega, hkrati pa nakazujejo, da starši na podlagi opazovanja telesnega in čustvenega počutja lastnega otroka ne opazijo ali ne znajo ustrezno oceniti, ali je njihov otrok v stiski ali pod stresom.
Keywords: Otroci, starši, osveščenost, stres, stiske
Published in DKUM: 03.10.2023; Views: 385; Downloads: 52
.pdf Full text (2,13 MB)

Search done in 0.35 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica