| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 77
First pagePrevious page12345678Next pageLast page
1.
Karakterizacija aktivnih betalainov v ekstraktih rdeče pese
David Hvalec, 2022, master's thesis

Abstract: V zadnjih letih je rdeča pesa deležna vse večjega zanimanja kot bogat vir bioaktivnih spojin, zlasti barvil, med katerimi prevladujejo betalaini. Betalaini imajo velik potencial kot funkcionalna živilska sestavina in se uporablja v prehrambeni in farmacevtski industriji zaradi svojih raznolikih učinkov na krepitev zdravja. Betalaini so naravni pigmenti, ki vključujejo predvsem rumeno-oranžne betaksantine ali rdeče-vijolične betacianine. Ekstrakte smo pridobili z uporabo klasičnih konvencionalnih ekstrakcij in ultrazvočne ekstrakcije. Pri tem pa uporabljali različna organska topila: metanol, etanol in vodo. Izvedli smo tudi superkritično ekstrakcijo. Sledile so kemijske analize s pomočjo spektrofotometričnih metod. Ekstraktom smo določali vsebnosti totalnih fenolov in betalainov. Antioksidativno aktivnost pa smo določali s spektrofotometrično metodo z 1,1-difenil-2-pikrilhidrazinom (DPPH). Izvedli pa smo tudi kvalitativno določanje betacianinov z uporabo HCl in NaOH. V zadnjem delu smo izvedli mikronizacijo polikaprolaktona z procesom PGSS™. Za formulacijo ekstrakta v praškasti obliki smo uporabili visokotlačno tehniko z uporabo superkritičnega CO2. Najvišji izkoristek ekstrakcije smo dobili pri hladni maceraciji in mešanico metanol-voda (8:2). Najvišjo antioksidativno aktivnost sta pokazala ekstrakta, pridobljena s toplo maceracijo in vodo (55,26 %) ter ultrazvočno ekstrakcijo in 50 % etanolom (53,9 %). Najvišjo vsebnost totalnih fenolov je pokazal ekstrakt, pridobljen s toplo maceracijo in mešanico topil metanol-voda (3:7) (19,98 mg/g). Najvišjo vsebnost skupnih betalainov pa je pokazal ekstrakt, pridobljen s hladno maceracijo in mešanico topil metanol-voda (5:5) (288,41 mg/100 g). Izvedli smo mikronizacijo polikaprolaktona pri 180 bar in 80 °C. Pri formulaciji ekstrakta s supekritično mikronizacijo pa nam je uspelo dobiti fin rdeč prah.
Keywords: ekstrakcija, izolacija, pigmenti, antioksidanti, fenolne spojine
Published in DKUM: 30.09.2022; Views: 19; Downloads: 0
.pdf Full text (6,94 MB)

2.
Določanje komponent v bučnem olju s pomočjo kromatografskih tehnik
Melissa Sterniša, 2022, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo predstavili vpliv postopkov izolacije na kakovost bučnega olja, pri čemer smo se osredotočili na vsebnost maščobnih kislin. Olje smo pridobili iz mletih bučnih semen sorte buče Cucurbita pepo s petimi različnimi ekstrakcijskimi tehnikami (hladna in vroča ekstrakcija, ekstrakcija po Soxhletu, ultrazvočna ekstrakcija), z dvema organskima topiloma, in sicer heksanom in petroletrom ter superkritično ekstrakcijo s CO2 pri različnih temperaturah in tlakih. Ekstrahirali smo pri 40 °C ter 200 in 300 barih ter pri 60 °C pri 200 in 300 barih. S plinsko kromatografijo z masno spektrofotometrijo smo maščobne kisline v olju identificirali in izmerili njihovo vsebnost. Med temi maščobnimi kislinami so palmitinska, oleinska, stearinska, linolna in linolenska maščobna kislina. Ne glede na vrsto ekstrakcije je olje vsebovalo največ oleinske in linolne kisline. Največ maščobnih kislin smo zasledili v ekstraktu pridobljenim z ekstrakcijo po Soxhletu s topilom heksan (vzorec 2) ter v ekstraktu ultrazvočne ekstrakcije, kjer smo kot topilo uporabili petroleter (vzorec 6). V vzorcu pridobljenem po Soxhletu s heksanom je bilo 174 μg/mg oleinske kisline in 167 μg/mg linolne kisline. V vzorcu ultrazvočne ekstrakcije s petroletrom pa je bilo 182 μg/mg oleinske kisline in 165 μg/mg linolne kisline.
Keywords: Bučno olje, ekstrakcija, maščobne kisline, plinska kromatografija
Published in DKUM: 27.09.2022; Views: 51; Downloads: 5
.pdf Full text (4,09 MB)

3.
Določanje polifenolnih komponent in njihovih antioksidativnih lastnosti v različnih vrstah medu
Miša Žnidarič, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Med je naravno živilo, ki se že stoletja uporablja v prehrani, danes pa postaja vedno bolj priljubljeno zaradi svojih zdravilnih lastnosti, ki jih ima na telo. Razlog za povečano povpraševanje po medu je visoka vsebnost fenolnih spojin in njihovih antioksidativnih lastnosti. V diplomski nalogi smo preverili, kakšna je vsebnost bioaktivnih komponent v različnih vrstah medu. Z uporabo maceracije, ultrazvočne ekstrakcije in ekstrakcije na trdni fazi smo izolirali fenolne spojine. Zanje velja, da v telesu v kombinaciji z drugimi biološko aktivnimi spojinami delujejo antioksidativno, antidiabetično, protimikrobno, protivnetno ter preprečujejo nastanek in razvoj rakavih celic. Pripravljenim vzorcem medu smo spektrofotometrično določili vsebnost celokupnih fenolov, flavonoidov in ogljikovih hidratov ter preverili antioksidativno aktivnost z DPPH, FRAP in CUPRAC metodo. S pomočjo tekočinske kromatografije z masno spektrometrijo (LC-MS/MS) smo kvantitativno in kvalitativno določili vsebnost osmih fenolnih spojin v vzorcih medu. V diplomski nalogi smo iz medu uspešno izolirali fenolne spojine in potrdili hipotezo, da se vsebnosti fenolnih spojin razlikujejo glede na vrsto medu. Ugotovili smo, da število skupnih fenolnih spojin vpliva na antioksidativno učinkovitost, saj so vzorci z višjo vsebnostjo celokupnih fenolov izkazovali boljše antioksidativne lastnosti. Uporabili smo več testov antioksidativnosti, s katerimi smo dobili slabo primerljive rezultate, saj se metode razlikujejo po mehanizmih delovanja. V metanolnih vzorcih medu smo določili najvišji delež kavne kisline in katehina, v nakisanih vzorcih pa je prevladovala tudi galna kislina. V vzorcih za čiščenje fenolnih spojin smo zaznali le elagno kislino, v očiščenih vzorcih pa največ elagne kisline in katehina. Potrdimo lahko hipotezo, da je med zaradi svoje sestave zelo kompleksen medij za izolacijo fenolnih komponent, saj sladkorji in druge komponente v medu motijo določitev fenolnih spojin.
Keywords: med, fenolne spojine, antioksidativna aktivnost, LC-MS/MS, testi antioksidativnosti
Published in DKUM: 19.09.2022; Views: 32; Downloads: 11
.pdf Full text (6,92 MB)

4.
Uporaba različnih izolacijskih postopkov in antioksidativna učinkovitost timijana (thymus vulgaris l.)
Amalija Ozmec, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava različne izolacijske postopke aktivnih komponent iz timijana. Izpeljali smo pet različnih izolacijskih postopkov, ob uporabi različnih topil in pri različnih obratovalnih pogojih (tlakih in temperaturah). Izvedli smo konvencionalne ekstrakcije; ekstrakcijo po Soxhletu, vročo in hladno maceracijo ter ultrazvočno ekstrakcijo ter superkritično ekstrakcijo s CO2 in sotopilom kot naprednejši ekstrakcijski metodi. Uporabili smo dve nepolarni topili, heksan in petrol eter, ter dve polarni topili, etanol in mešanico etanola in vode. Izkoristki ekstrakcij so bili največji pri uporabi polarnih topil etanola in mešanice etanola in vode. Iz tega smo ugotovili, da se v timijanu nahaja več polarnih komponent, kot nepolarnih. Timijan tako vsebuje veliko karvakrola in timola, ki sta nekoliko bolj polarni komponenti, topni predvsem v etanolu. Med nepolarne komponente uvrščamo y-terpinen, p-cimen, a-terpenin, 1,8-cineol. Dobljene ekstrakte smo nato uporabili za nadaljnjo analizo antioksidativne aktivnosti s pomočjo radikalske metode z DPPH. S tem smo ugotovili, da smo največ fenolnih spojin, ki so odgovrne za antioksidativno delovanje izolirali z mešanico topil etanola in vode. Absorbanco referenčne raztopine smo izmerili 0,6348. Vrednosti rezultatov, % inhibicije, pa so bile v območju med 8,02 % in 89,00 %. Prav tako smo skušali določiti vsebnost komponent v eteričnih oljih z plinsko kromatografijo masno spektrometrijo GC/MS. Določili smo vsebnost karvakrola in timola. Vsebnost timola je bila znatno višja od karvakrola. Vsebnost smo podali v µg/g materiala. Vsebnosti timola so bile med 0,534 µg/g materiala in 2,370 µg/g materiala. Vsebnost karvakrola pa med 0,058 µg/g materiala in 0,440 µg/g materiala. Torej naš glavni namen diplomske naloge je bil, da iz timijana izoliramo čim več aktivnih komponent, s pomočjo različnih topil in določimo njihovo antioksidativno aktivnost.
Keywords: timijan, karvakrol, timol, antioksidanti, ekstrakcija, GC/
Published in DKUM: 16.09.2022; Views: 38; Downloads: 6
.pdf Full text (3,25 MB)

5.
Optimizacija ekstrakcije bioaktivnih komponent kurkume in formulacija v organogele : magistrsko delo
Gal Slaček, 2022, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo prikazuje študijo optimizacij ekstrakcij bioaktivnih komponent iz kurkume in formuliranje ekstrakta v organogele. V laboratoriju smo izvajali ekstrakcijo po Soxhletu, hladno maceracijo, ultrazvočno ekstrakcijo in ekstarkcijo s superkritičnimi fluidi. Za pridobivanje ekstraktov sta bila uporabljena topila etanol in CO2, katera smo kasneje z rotacijskim uparjalnikom odparili. Ko smo pridobili vse željene ekstrakte je sledila analiza. Določili smo vsebnosti antioksidantov, totalnih fenolov in proantocianidinov z različnimi metodami pri različnih valovnih dolžinah. Izvedena je bila tudi tekočinska kromatografija z masno spekrometrijo LC-MS/MS. Iz dobljenih rezultatov smo ugotovili da imajo največjo vsebnost antioksidantov ekstrakti ultrazvočne ekstrakcije (64 % inhibicije) in ekstrakti pridobljeni s superkritičnimi fluidi (približno 1700 mg Trolox na g suhe mase). Ekstrakti superkritične ekstrakcije imajo prav tako največjo vsebnost totalnih fenolov (545 mg GA/100 g materiala), medtem ko imajo ekstrakti metode Soxhlet največjo vsebnost proantocianidinov (4,91 mg PAC/100 g materiala). Analiza LC-MS/MS je pokazala, da največ kurkumina vsebujejo ekstrakti, pridobljeni s postopkom ultrazvočne ekstrakcije (190,8 mg/g materiala), omenjen ekstrakt smo formulirali v organogele. Izdelana sta bila dva organogela; in sicer vodni ter brezvodni, nato je bila izvedena študija sproščanja kurkumina iz formulacij v simuliranem želodčnem soku. Ugotovljeno je bilo, da se pri nevodnem organogelu po času 240 min sprosti in raztopi večina kurkumina, medtem ko je delež sproščenega in raztopljenega kurkumina iz vodnega organogela v tem času veliko manjši in znaša zgolj okrog desetine (16 %).
Keywords: kurkuma, totalni fenoli, proantocianidini, antioksidanti, organogeli
Published in DKUM: 12.09.2022; Views: 55; Downloads: 24
.pdf Full text (2,14 MB)

6.
Vpliv ekstrakcijskih metod na biolško aktivnost ekstraktov baldrijana (valeriana officinalis) : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa I. stopnje
Jernej Jurko, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomske naloge je z različnimi izolacijskimi metodami izolirati biološko aktivne komponente iz baldrijanove korenine. Baldrijan se veliko uporablja za pridobivanje ekstraktov, ki delujejo pomirjevalno in uspavalno. V diplomski nalogi smo se osredotočili ekstrahirati nekatere biološko aktivne komponente, ki jih vsebuje baldrijanova korenina. To so totalni fenoli, flavonoidi in druge spojine z antioksidativno aktivnostjo. Za izolacijo teh spojin smo izbrali hladno maceracijo, ultrazvočno ekstrakcijo, superkritično ekstrakcijo z ogljikovim dioksidom in destilacijo po Clevengerju. Izbrali smo tri topila, in sicer destilirano vodo, absolutni etanol in mešanico vode in etanola v razmerju 1:1. Najvišji izkoristek smo določili s hladno maceracijo z vodo, in sicer 22,3 %. Etanolni in superkritični ekstrakti imajo nižji izkoristek. Najnižji izkoristek pa ima 10 ur trajajoča destilacija po Clevengerju, in sicer 0,3 %. Vsem pripravljenim ekstraktom smo nato določili antioksidativno aktivnost, vsebnost totalnih fenolov in vsebnost flavonoidov. Dvema vzorcema z najvišjo vrednostjo antioksidativne inhibicije (etanolna ekstrakta s superkritično in ultrazvočno ekstrakcijo) smo določili tudi vrednost EC50. Etanolni ekstrakti imajo v povprečju najvišje vrednosti določanih spojin, vodni ekstrakti pa najnižje. Najvišjo vsebnost vseh treh merjenih komponent je imel vzorec superkritične ekstrakcije s CO2, kjer je bilo sotopilo etanol, in sicer antioksidativno inhibicijo 23,8 %, vrednost EC50 4,15 mg/ml, vsebnost totalnih fenolov 69,9 mg GA na g ekstrakta in vsebnost flavonoidov 114,3 mg kvercetina na g ekstrakta. Izjema je le dejstvo, da smo, zaradi najvišjega izkoristka ekstrakcije, iz baldrijana ekstrahirali največ totalnih fenolov s hladno maceracijo z vodo, in sicer 9,8 mg GA na g baldrijanove korenine. Izvedli smo tudi formulacijo ekstrakta v končni izdelek. Pripravili smo milo z etanolnim ekstraktom baldrijanove korenine. Milo smo naredili s kokosovim in olivnim oljem, da ima optimalne lastnosti za nego in čiščenje kože.
Keywords: baldrijan, superkritična ekstrakcija, ultrazvočna ekstrakcija, antioksidativna aktivnost, totalni fenoli in flavonoidi
Published in DKUM: 08.09.2022; Views: 54; Downloads: 6
.pdf Full text (3,83 MB)

7.
Izolacija antioksidantov iz jagod črnega bezga (Sambucus nigra) : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa I. stopnje
Nastja Šiler, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je raziskati antioksidativne lastnosti ekstraktov jagod črnega bezga (Sambucus nigra) s ciljem ovrednotenja izbranega naravnega materiala kot alternative sintetičnim zdravilnim učinkovinam. Uporabili smo tri različne konvencionalne ekstrakcijske metode in dve različni topili, da smo pridobili šest različnih ekstraktov jagod črnega bezga. Po računanju izkoristka ekstrakcij so sledile spektrofotometrične analize. Določali smo vsebnosti totalnih fenolov, proantocianidinov in karotenodiov, ki so znani po antioksidativnih lastnostih. To lastnost ima tudi vitamin C, katerega maso smo določali s titracijo. Na koncu je sledila analiza ekstraktov s tekočinsko kromatografijo z masno spektrometrijo (LC-MS), s katero smo določevali prisotnost osmih fenolnih spojin. Rezultate smo torej dobili s kvantitativno in kvalitativno analizo ekstraktov. Rezultati kažejo, da so koncentracije vseh osmih fenolnih spojin najvišje pri ekstrakciji po Soxhletu, kjer smo za topilo uporabili mešanico etanola in vode (etanol : voda = 60 : 40 vol. %). Izkoristki so pri nekaterih drugih ekstrakcijah višji, s tem tudi večja vsebnost totalnih fenolov in proantocianidinov, vendar pa je tam koncentracija teh osmih fenolnih spojin nižja. Karotenoidi so prisotni v vseh ekstraktih, vendar v manjših količinah. Ugotovili smo tudi prisotnost vitamina C, kar smo dodatno potrdili z visokimi koncentracijami rutina, fenolne spojine, ki vpliva na delovanje tega vitamina.
Keywords: jagode črnega bezga, izolacija aktivnih učinkovin, antioksidanti, fenolne spojine, LC MS
Published in DKUM: 05.09.2022; Views: 50; Downloads: 15
.pdf Full text (3,81 MB)

8.
Izolacija učinkovin industrijske konoplje ter sinergistični učinek mešanic materialov družine Zingiberaceae : magistrsko delo
Simona Sedonja, 2022, master's thesis

Abstract: Namen magistrskega dela je raziskati vpliv mešanic industrijske konoplje z ingverjem, kurkumo in kardamomom. Ekstrakti so bili pridobljeni iz posameznih naravnih materialov in kot mešanice industrijske konoplje s posameznimi člani družine Zingiberaceae v razmerju 1 : 1. Pridobivali smo jih z dvema metodama, s superkritično ekstrakcijo pri p = 250 bar in T = 50 °C ter z ultrazvočno ekstrakcijo ob uporabi etanola kot topila. Višje izkoristke ekstrakcij posameznih rastlinskih materialov smo dosegli v primeru ultrazvočne ekstrakcije, z izjemo industrijske konoplje, ki se je v večji meri izločila pri superkritični ekstrakciji. Prav tako so pri omenjeni vrsti ekstrakcije mešanice industrijske konoplje z ingverjem, kurkumo in kardamomom dosegale višje izkoristke. Hkrati smo pri superkritičnem pridobivanju ekstraktov spremljali kinetiko, kjer so se najhitreje ekstrahirale komponente kurkume, medtem ko so komponente industrijske konoplje za izločitev potrebovale največ časa. Sledila je statistična obdelava podatkov, kjer smo s programom ANOVA potrdili, da ne prihaja do statistično pomembnih razlik pri antioksidantih in totalnih fenolih, hkrati pa opazili, da je prišlo do sinergističnega učinka antioksidantov v primeru mešanice industrijske konoplje in kardamoma. Pri omenjeni mešanici se prav tako izloči več alfa terpinil acetata kot pri samem kardamomu. Pozitiven vpliv mešanic smo zaznali še v primeru industrijske konoplje in ingverja, kjer se je izločilo več komponente CBD. Nadalje nam je s Pearsonovim korelacijskim testom uspeli dokazati močno statistično značilno korelacijo med antioksidanti in totalnimi fenoli, antioksidanti in biološko aktivnimi komponentami ingverja ter med samima komponentama ingverja (6-gingerolom in 6-shogaolom).
Keywords: Industrijska konoplja, Zingiberaceae, mešanice, kinetika ekstrakcij, sinergistični učinek
Published in DKUM: 13.07.2022; Views: 162; Downloads: 50
.pdf Full text (2,37 MB)

9.
Optimizacija postopka ekstrakcije učinkovin iz arnike arnica montana in formulacija produktov : master's thesis
Álvaro Pequeno Alonso, 2022, master's thesis

Abstract: Arnica Montana je obetaven vir bioaktivnih spojin, predvsem fenolov, ki zaradi svoje antioksidativne aktivnosti izkazujejo koristi za zdravje ljudi. Da bi dosegli stopnjo farmacevtske uporabe, je treba cvetove Arnice Montana predelati v izdelek, ki je primeren za preživetje. V ta namen so bile izvedene različne ekstrakcijske tehnike z različnimi topili: hladna maceracija, ultrazvok, Soxhlet in superkritični CO2; uporabljena topila so bila etanol, metanol in mešanica etanola in vode 95:5 (v:v). Analiza, ki je vključevala ultravijolično/vidno spektrometrijo, je bila opravljena za merjenje antioksidativne aktivnosti in celotne vsebnosti fenolov v ekstraktih. Končno je bil organogel oblikovan z uporabo izvlečka, olja konoplje in voska riževih otrobov ter testiran glede njegove stabilnosti. V okviru tega dela je bil prvič formuliran organogel z visoko stabilnostjo, saj do sedaj v znanstveni literaturi ni bilo podatkov o tovrstni formulaciji. Za določitev njegovih reoloških lastnosti in topnosti v različnih topilih pri različnih temperaturnih pogojih bodo potrebne dodatne študije.
Keywords: Arnica Montana, organogels, solvent extraction, phenolic compounds, isolation, formulation
Published in DKUM: 13.07.2022; Views: 132; Downloads: 13
.pdf Full text (2,03 MB)

10.
Formulacija kompozitov z resveratrolom s superkritičnimi fluidi : magistrsko delo
Nuša Kotnik, 2022, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo obsega raziskave termodinamskih in transportnih lastnosti učinkovine resveratrol v sistemu s superkritičnim argonom. Cilj raziskav je bil pridobiti podatke, pomembne za načrtovanje in optimizacijo visokotlačnih procesov za pridobivanje delcev in kompozitov s superkritičnimi fluidi. S statično-analitično metodo smo določili topnosti resveratrola v argonu pri temperaturah 40 ºC in 60 ºC v tlačnem območju med 50 bar in 400 bar. Uporabili smo visokotlačno optično celico s spremenljivim volumnom. Vsebnost aktivne učinkovine v vzorcih smo določili spektrofotometrično. Rezultate smo predstavili grafično v obliki topnostnih izoterm. Ugotovili smo, da topnost resveratrola v argonu z naraščanjem tlaka pri konstantni temperaturi narašča in z naraščanjem temperature pri konstantnem tlaku pada. V splošnem je topnost resveratrola v argonu majhna. Najvišja izmerjena topnost je bila 8,0·10-7 g resveratrola /g argona. V nadaljevanju smo določili tališča resveratrola v argonu pri različnih tlakih. Za določanje tališča smo uporabili modificirano kapilarno metodo. Meritve smo izvedli v območju tlaka, kjer se argon obnaša kot superkritični fluid, tj. od 50 bar do 350 bar. Rezultate smo predstavili grafično v obliki talilne krivulje. Ugotovili smo, da temperatura tališča s tlakom pada. Talilna krivulja kaže negativen odklon dp/dT, kar govori o relativno dobri topnosti argona v talini resveratrola. Za konec smo izvedli še šaržno mikronizacijo resveratrola s polimernim nosilcem Brij S100 z uporabo visokotlačnega PGSSTM procesa v prisotnosti superkritičnega argona. Preučili smo vpliv tlaka in masnega razmerja resveratrol/Brij S100 na izkoristek in učinkovitost procesa. Mikronizacijo smo izvedli pri temperaturi 60 ºC in tlakih 100 bar in 200 bar za dve masni razmerji (2g/20g in 4g/20g). Za kvantitativno analizo vsebnosti resveratrola v formuliranih kompozitnih delcih smo uporabili LC-MS metodo. Ugotovili smo, da so se pridobljeni kompozitni delci pri vseh pogojih aglomerirali. Vpliv tlaka in masnega razmerja pa nimata večjega vpliva na izkoristek in učinkovitost procesa. Izkoristki procesov se gibljejo med 56,3 % in 61 %, učinkovitosti vgrajevanja učinkovine v polimerni nosilec pa med 31,6 % in 35,9 %.
Keywords: resveratrol, Brij S100, argon, termodinamske lastnosti, PGSS proces
Published in DKUM: 12.07.2022; Views: 150; Downloads: 22
.pdf Full text (3,14 MB)

Search done in 0.19 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica