| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 18
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
2.
3.
4.
REOLOŠKE LASTNOSTI PAST ZA SAMOZGOŠČEVALNE BETONE
Marko Tučič, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Z gradnjo vse zahtevnejših objektov se je pojavila tudi potreba po betonih, ki omogočajo izdelavo vitkih konstrukcij z veliko nosilnostjo. Novi kemični dodatki omogočajo projektiranje samozgoščevalnih betonskih mešanic, ki jih pri vgrajevanju ni potrebno vibrirati saj prehajajo med armaturo in se v opažu konsolidirajo pod vplivom lastne teže. Takšni betoni dosegajo višjo kvaliteto zaradi homogene strukture in so tudi bolj ekonomični. V okviru diplomskega dela sem raziskoval reološke lastnosti cementne paste, ki je tekoča faza svežega samozgoščevalnega betona. Cementna pasta odločilno vpliva na reološke lastnosti samozgoščevalnih betonov, zato lahko na osnovi lastnosti paste sklepamo na lastnosti betona. Na ta način bistveno zmanjšamo potrebne količine materialov potrebnih za preiskave. Izvedel sem dva tipa preizkusov in sicer merjenje časa pretoka 0.9 l paste skozi standardni lijak in čas padanja kovinske kroglice skozi stolpec paste. Uporabil sem paste z različnimi deleži kamene moke glede na maso cementa in sicer od 20 do 200 %. Paste sem pripravili z različnimi vodocementnimi faktorji v območju od 0.45 do 0.70 in z maksimalno priporočeno dozo superplastifikatorja 1 % glede na maso cementa. Ugotovil sem, da se z večanjem vodocementnega razmerja povečuje fluidnost paste, saj se čas iztoka paste skozi lijak zmanjša za 92 %. Po drugi strani pa se zaradi večanja deleža polnila povečujejo notranje sile v pasti, s tem pa se povečuje kohezivnost paste in manjša njena fluidnost. Pri primerjavi časov obeh preizkusov sem ugotovil, da se pri vodocementnih faktorjih od 0.45 do 0.70 enakomerno povečuje razmerje v času pretoka skozi lijak in času potovanja kroglice skozi pasto, ki ima obliko linearne funkcije z smernim koeficientom 0.325 in napako 0,035.
Keywords: samozgoščevalni beton, cementna pasta, reološke lastnosti
Published: 21.12.2009; Views: 2709; Downloads: 169
.pdf Full text (495,28 KB)

5.
POČITNIŠKA HIŠA IZ ZBITE ZEMLJE
Kaja Kastelic, 2010, bachelor thesis/paper

Abstract: Zemljina kot gradbeni material spremlja človeštvo že od samih začetkov. Zgradbe iz zemljine najdemo na vseh kontinentih, razen na Antarktiki. Še danes živi približno tretjina svetovnega prebivalstva v hišah iz zemljine. Pomembno vlogo igra predvsem v nerazvitem delu sveta, kjer so sodobni gradbeni materiali težko dostopni. Z višanjem zavesti o pomembnosti trajnostnega razvoja pa narašča zanimanje za gradnjo z zemljino tudi v razvitih deželah. Obstaja veliko različic tehnike gradnje, pri kateri se zemljino zbija v opaž. Poleg tradicionalnih, so se tudi v kasnejšem času razvijale nove tehnike gradnje z zemljino. Praktični del diplomske naloge obsega izdelavo idejne zasnove počitniške hiše in makete iz zbite zemljine v merilu 1:10. Zasnova hiše sestoji iz dnevnega prostora s kuhinjo ter izhodom na teraso, spalnice ter kopalnice. Maketo sem izdelala s pomočjo sistema opažev, ki sem ga predhodno razvila in je prilagojen izbranemu merilu. Omejila sem se na izdelavo konstrukcijskih delov stavbe. Podzidek zidov je iz cementne, mikroarmirane malte, na njem stojijo nosilni zidovi iz zbite zemljine, ki se zaključijo z vencem iz cementno-apnene malte. Na njega je nameščeno leseno ostrešje. V odprtine oken in vrat so vstavljeni leseni okvirji. Osrednja tema diskusije po končani gradnji se nanaša na pojav razpok v zidovih iz zbite zemljine. Nastale so predvsem v okolici odprtin. Razpoke so posledica krčenja med sušenjem. Preprečujemo jih lahko z nizkim deležem gline in vode v zemljini ter z omejitvijo dimenzij zidov ali segmentov zidov. Zagotavljanje počasnega sušenja bistveno pripomore k zmanjševanju razpok.
Keywords: trajnostna gradnja, zbita zemljina, maketa počitniške hiše
Published: 08.09.2010; Views: 2962; Downloads: 364
.pdf Full text (9,94 MB)

6.
POČITNIŠKA HIŠA IZ NEŽGANIH ZIDAKOV
Klara Šmigoc, 2010, bachelor thesis/paper

Abstract: Zemljina kot gradbeni material je v zadnjem času ponovno dobila na veljavi. V razvitih državah, kjer je podnebje primerno, moderni projekti ponovno vključujejo zemljino kot glavni ali spremljajoči material. Drugo skrajnost predstavljajo nerazvita področja, na katerih se sodobni gradbeni materiali sploh še niso pojavili in zemljina predstavlja edini dosegljivi vir za gradnjo. Diplomsko delo obravnava zidak iz nežgane zemljine kot glavni gradbeni element pri zasnovi preproste počitniške hiše. Na začetku so predstavljene lastnosti zemljine kot gradbenega materiala ter opisane prednosti in slabosti na področju gradbeništva. V nadaljevanju so zbrane fizikalne in mehanske lastnosti zemljine, ki jih ponuja literatura, ter opisani poizkusi o tlačni in upogibni trdnosti, ki sem jih izvedla na izbrani mešanici zemljine. Drugi del diplomskega dela opisuje realizacijo glavne ideje — izdelavo makete počitniške hiše iz nežganih zidakov. Opisani so nekateri referenčni primeri iz sveta, ki vključujejo zemljino in so mi bili v pomoč pri snovanju projekta počitniške hiše. Opisani so vsi koraki, ki so bili potrebni, da se je gradnja makete v merilu 1:10 lahko začela in tudi uspela. Opisana so pripravljalna dela, med katera štejemo: izdelavo načrtov, pripravo materiala in pripomočkov, ki so bili nujno potrebni za realizacijo. Po korakih je opisana gradnja makete ter težave in rešitve, ki so se pojavile tekom gradnje z realnim materialom in elementom. Na koncu so kot priloga dodani načrti, ki so bili izdelani za projekt počitniške hiše in predstavljajo korak naprej v primerjavi z izvedeno maketo. Glavni cilj pri izdelavi makete je bil seznaniti se z materialom in tehniko gradnje z zidaki iz nežgane zemljine, pri čemer niso bila upoštevana in izvedena vsa konstrukcijska, toplotna in ostala načela, ki jih sicer zahteva praksa.
Keywords: zemljina, zidak iz nežgane zemljine, maketa počitniške hiše
Published: 15.09.2010; Views: 2309; Downloads: 172
.pdf Full text (1,80 MB)

7.
POČITNIŠKA HIŠA IZ SLAME
Samanta Rebernak, 2010, bachelor thesis/paper

Abstract: Lokalno dosegljivi materiali so zaznamovali gradbeniško dejavnost v času pred globalizacijo in tudi danes se uporabljajo v vsakdanji gradbeni praksi na manj razvitih območjih. Večina svetovne populacije nima možnosti graditi z visokotehnološkimi materiali, ki so v široki potrošnji v razvitem delu sveta. Večanje zavesti o pomembnosti trajnostnega razvoja vodi do zanimanja za gradnjo z naravnimi materiali tudi v razvitem delu sveta. Današnji tehnološki dosežki v kombinaciji s tradicionalnimi materiali omogočajo kvalitetno sonaravno bivanje, a je za to potreben primerno izobražen kader. V diplomskem delu sem se posvetila slami kot gradbenemu materialu. Slama je stranski proizvod pridelave hrane in je letno obnovljiv naravni vir. Gradnja s slamo ima dolgo tradicijo, saj se je, zvezana v snope, uporabljala za izolacijo in kritje strehe, pomešana z zemljo pa se je uporabljala za gradnjo objektov. Tehnika, kjer se slama oblikovana v bale uporablja v konstrukcijske namene, je sorazmerno mlada. V poznem 19. stoletju so bili prebivalci ameriškega mesta Nebraska, zaradi pomanjkanja gradbenega materiala, primorani poiskati druge metode gradnje. Omislili so si gradnjo s slamnatimi balami, ki je v uporabi še danes. V okviru praktičnega dela diplomske naloge sem zasnovala enonadstropno počitniško hišo iz slame, pokrito z enokapno streho in izdelala maketo objekta, v merilu 1:5. Uporabila sem lesen nosilni sistem, pred katerega so postavljene bale. Tloris objekta sestoji iz dnevnega prostora s kuhinjskim delom, spalnice in kopalnice. Dnevni prostor dopolnjuje pokrita terasa, dostopna tudi iz spalnice. V prvi fazi izdelave makete sem zasnovala orodje, s katerim sem izdelala bale v merilu 1:5.
Keywords: trajnostna arhitektura, gradnja s slamo, maketa počitniške hiše
Published: 15.10.2010; Views: 4358; Downloads: 460
.pdf Full text (47,62 MB)

8.
MERJENJE KONCENTRACIJE RADONA V STANOVANJSKIH HIŠAH V SLOVENIJI
Jani Žvokelj, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Radon je radioaktiven žlahten plin, ki nastaja v zemeljski skorji in materialih, ki vsebujejo radij. Najpomembnejši radonov izotop je 222Rn, ki razpada v radonove kratkožive razpadne produkte. Ti se pri dihanju odlagajo na stenah dihalnih poti ter z obsevanjem poškodujejo bližnje tkivo, kar lahko vodi do pojava raka na pljučih. V uvodu diplomskega dela so opisane fizikalno-kemijske lastnosti radona, njegov transport skozi zemljino in vstop v zgradbe ter njegov vpliv na zdravje ljudi. V nadaljevanju so podane raziskave in meritve, ki so bile izvedene v Sloveniji, podani so geološki podatki in prikazana področja, kjer lahko pričakujemo povišane koncentracije radona. Drugi del diplomskega dela opisuje meritve koncentracije radona v stanovanjskih stavbah in opremo, ki je zato potrebna. Meritve so potekale v zimskem času na štirih geološko raznolikih lokacijah, in sicer v Brežicah, Novem mestu, Ljubljani in Kranju. Meritve radona sem izvedel z aktivno metodo za merjenje trenutne koncentracije radona v zraku. Pri tem sem uporabil alfa scintilacijske celice, ki so jih izdelali na Institutu "Jožef Stefan". Koncentracije radona v vzorcih sem nato izmeril na prenosnem merilniku radona PRM 145. Pridobljene rezultate sem analiziral in jih primerjal z rezultati iz predhodne meritve. Nato sem na litološko karto Slovenije vrisal točke, kjer se nahajajo stavbe in tako določil tip podlage. Sočasno z odvzemom vzorcev sem opravil tudi ogled objekta in skušal najti vzroke za povišane koncentracije radona. Rezultati meritev so pokazali, da so maksimalne koncentracije radona v opazovanih objektih v območju od 400 do 1200 Bq m-3. V študiji izvedeni leta 2003 so bile koncentracije v teh objektih v območju od 900 do 4000 Bq m-3, kar pomeni da sem izmeril ~ 60 % nižje koncentracije.
Keywords: radon, meritve koncentracije, stanovanjske stavbe
Published: 07.07.2011; Views: 4596; Downloads: 428
.pdf Full text (1,02 MB)

9.
GRADNJA ZIDU IZ ZBITE ZEMLJINE IN IZVEDBA ODPRTIN
Matej Trpin, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Gradnja z zemljino je značilnost severovzhodne Slovenije. Večina starejših hiš je zgrajena z nalaganjem slojev zemljine brez opaža, nabijanjem v opaž ali zidanjem. Zaradi ugodnih vplivov na zdravje, ekoloških problemov in poostrenih predpisov se vračamo k naravnim materialom. Zemljina je ob lesu in kamnu eden prvih materialov, ki so se uporabljali za gradnjo bivališč, saj je lahko dostopna in vgradljiva s preprostim orodjem. Diplomsko delo obravnava gradnjo zidu iz zbite zemljine v merilu 1:2. Zid ima obliko črke »L« in vključuje eno okensko odprtino. Najprej sem izdelal opažni načrt. Sledi podroben opis priprave zemljine, izdelave opažnega sistema, okenskega okvirja in ročnih orodij, gradnje zidu, nege zidu in meritev sprememb dimenzij. V diskusiji sem se osredotočil na pripravo zemljine, izvedbo opažnega sistema in vgradnjo okenskega okvirja. Glina je vezivo, zato mora biti enakomerno porazdeljena med delci peska in mivke. Suho glino je potrebno zdrobiti v čim manjše delce in zemljino dobro pregnesti. Opaž mora biti izdelan dovolj trdno, da kljub velikim pritiskom pri nabijanju zemljine obdrži svojo obliko. Na koncu je opisan še postopek vgradnje okna v okensko odprtino.
Keywords: trajnostna gradnja, zbita zemljina, okenska odprtina, opaž
Published: 29.09.2011; Views: 2129; Downloads: 130
.pdf Full text (1,85 MB)

10.
The peculiarities of cross-correlation between two secondary precursors - radon and magnetic field variations, induced by tectonic activity
Vitalii Danilovich Rusov, V. Yu. Maksymchuk, Radomir Ilić, V.M. Pavlovych, V. G. Bakhmutov, D. N. Saranuk, V.M. Vaschenko, Jure Skvarč, Lucija Hanžič, S. I. Kosenko, 2006, other component parts

Abstract: A model of precursor manifestation mechanisms, stimulated by tectonic activityand some peculiarities of observer strategy, whose main task is the effective measurement of precursors in the spatial area of their occurrence on the Earth's daylight, are considered. In particular, the applicability of Dobrovolsky's approximation is analyzed, when an unperturbed medium (characterized by the simple shear state) and the area of tectonic activity (local inhomogeneity caused by the change only of shear modulus) are linearly elastic, and perturbation, in particular, surface displacement is calculated as a difference of the solutions of two independent static problems of the theory of elasticity with the same boundary condition on the surface. Within the framework of this approximation a formula for the spatial distribution (offirst component) of magnetic field variations caused by piezomagnetic effect in the case of perturbed regular medium, which is in simple shear state is derived. Cogent arguments in favor of linear dependence between the radon spatial distribution and conditional deformation are obtained. Changes in magnetic field strength and radon concentrations were measured along a tectonomagnetic profile of the total length of 11 km in the surroundings of the "Academician Vernadsky" Station on the Antarctic Peninsula (W 64 16', S 6515'). Results showed a positive correlation between the annual surface radonconcentration and annual changes of magnetic field relative to a base point, and also the good coincidence with theoretical calculation.
Keywords: geophysics, tectonic activity, radon, precursors
Published: 31.05.2012; Views: 1155; Downloads: 23
URL Link to full text

Search done in 0.15 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica