| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 19
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
2.
3.
BESEDJE V IZBRANIH PESMIH A. M. SLOMŠKA
Cvetka Rezar, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga predstavlja besedje izbranih pesmi A. M. Slomška. V prvem poglavju najprej govori o Slomškovi pesniški dejavnosti, ki je temeljila predvsem na vzgojnih ciljih in ne toliko na umetniški dovršenosti. Raziskovanje besedja je omejeno na izbor dvanajstih pesmi iz pesniške zbirke Matije Ahacla Koroške in Štajerske pesmi, za katere avtorica predpostavlja, da so izvirne Slomškove, saj imajo njegov podpis. Pesmi so vsebinsko in oblikovno predstavljene, opozorjeno pa je tudi na podatke o njihovem nastanku. S kronološkim pregledom so prikazani popravki, ki se pojavljajo v različnih izdajah Ahaclove zbirke (1833, 1838, 1852) in v Slomškovi Šoli veseli. Avtorica v teh spremembah, za katere predpostavlja, da jih je naredil Slomšek sam, prepoznava Slomškov jezikovni razvoj in njegovo težnjo po poenotenju vzhodno- in osrednjeslovenskega jezika. V naslednjem poglavju sledi jezikovna analiza izbranih pesmi na glasoslovni, oblikoslovni, skladenjski in pravopisni ravni. K tej analizi je dodana še primerjava s tremi pesmimi, ki niso izvirne Slomškove, saj jih je priredil po drugih predlogah. Avtorica v jezikovni analizi prepoznava odstopanja od današnje knjižne norme in ugotavlja značilnosti Slomškovega jezika ter njegovo pot približevanja k osrednjeslovenskemu jeziku. Pri tem ugotavlja, da t. i. nove oblike niso upoštevane niti v izbranih pesmih niti v priredbah, opazno pa je mešanje vzhodno- in osrednjeslovenskih oblik (sinkretizem). V zadnjem delu naloge sledi še slovarska predstavitev besedja izbranih pesmi, ki s sistematičnim prikazom besed, s slovničnimi podatki, z razlago pomena in s ponazarjalnim gradivom predstavlja Slomškov bogat besedni zaklad ter hkrati opozarja na posebnosti njegovega časa (19. stoletje) in prostora (vzhodnoštajerski prostor).
Keywords: A. M. Slomšek, Slomškove pesmi, Slomškovo besedje, 19. stoletje, vzhodno- in osrednjeslovenski knjižni jezik
Published: 30.07.2010; Views: 3139; Downloads: 293
.pdf Full text (10,08 MB)

4.
ZAPOSLOVANJE V UPRAVNI ENOTI ŠENTJUR PRI CELJU
Jure Rezar, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je predstavljeno zaposlovanje uslužbencev, ki sklenejo delovno razmerje v javni upravi. Uvodoma so opredeljeni pojmi in predstavljena načela, vezana na zaposlovanje javnih uslužbencev. Sledi prikaz ureditve kadrovskega načrta ter sistemizacije delovnih mest. V nadaljevanju je predstavljena veljavna ureditev postopka zaposlovanja javnih uslužbencev, to je postopka premestitve v okviru istega organa, postopka internega natečaja ter postopka javnega natečaja. Poudarjene so razlike in posebnosti pri zaposlovanju na uradniško, strokovno-tehnično ter položajno delovno mesto. Osrednji del je namenjen podrobni predstavitvi zaposlovanja na Upravni enoti Šentjur pri Celju, ki je kot ena izmed srednje velikih upravnih enot del državne uprave. V okviru tega dela je predstavljena notranja organizacija in sistemizacija Upravne enote Šentjur pri Celju, njena kadrovska služba ter kadrovska komisija, ki se oblikuje ob potrebi po novi zaposlitvi. Opisana sta dva konkretna postopka zaposlitve javnega uslužbenca, ki sta bila izvedena v Upravni enoti Šentjur pri Celju. Gre za zaposlitev javnega uslužbenca preko javnega natečaja na uradniško delovno mesto in zaposlitev strokovno tehničnega delavca preko internega natečaja. Prikazana sta celotna postopka, od načrtovanja potrebe po novi zaposlitvi do sklenitve pogodbe o zaposlitvi. V zaključnem delu tega poglavja so predstavljeni rezultati ankete o učinkovitosti in primernosti izvedbe postopkov zaposlovanja javnih uslužbencev na Upravni enoti Šentjur pri Celju. Na koncu smo opisali pravno varstvo neizbranih kandidatov ter postopek sklenitve pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom.
Keywords:  zaposlovanje  javni uslužbenec  strokovno-tehnično delovno mesto  uradniško delovno mesto
Published: 08.08.2012; Views: 1854; Downloads: 286
.pdf Full text (488,55 KB)

5.
MALA HIDROELEKTRARNA NA REKI DRAVINJI
Primož Rezar, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga prikazuje postopka pridobitve koncesije za izrabo vode za pridobivanje električne energije na izbrani lokaciji na reki Dravinji in pridobitve gradbenega dovoljenja za izgradnjo mHe z ustreznimi tehničnimi rešitvami. Za pridobitev koncesije se na ARSO odda ustrezna vloga s priloženo idejno zasnovo. Po podpisu koncesijske pogodbe moramo pridobiti vsa zahtevana soglasja. Za pridobitev gradbenega dovoljenja moramo na upravni enoti oddati projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je sestavljen iz vodilne mape, ustreznih načrtov in elaboratov ter kopij vseh soglasij in koncesijske pogodbe. MHe na reki Dravinji je sestavljena iz vtočnega in iztočnega objekta, strojnice in kablovoda do električnega omrežja.
Keywords: gradbeno dovoljenje, projektna dokumentacija, mala hidroelektrarna, obnovljivi viri energije, vodna energija, strojna oprema
Published: 05.07.2012; Views: 2482; Downloads: 232
.pdf Full text (19,77 MB)

6.
Prenova skladiščnega poslovanja v interni kuhinji
Anja Rezar, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi je predstavljena prenova skladiščnega poslovanja v interni kuhinji. S predstavitvijo obstoječega stanja želimo pokazati obseg in potek tehnoloških procesov v kuhinji. Vključili smo vse procese od naročanja, dostave in prevzema do skladiščenja, priprave ter razdeljevanja jedi. S pomočjo smernic dobre higienske prakse-HACCP sistema in zakonodaje, ki obsega Zakon o zdravstveni ustreznosti živil (ZZUZIS) ter Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni ustreznosti živil, želimo odpraviti nekatere pomanjkljivosti, na katere smo pozabili v letih obratovanja kuhinje. Tako smo se osredotočili na vsak proces posebej in predlagali rešitev, ki bi jo bilo možno realizirati. S predlagano rešitvijo želimo zmanjšati zaloge ter stroške skladiščnega poslovanja. Nova rešitev procesa pa bo prilagojena potrebam zaposlenih v obratu kuhinje.
Keywords: skladiščno poslovanje, tehnološki procesi, Zakon o zdravstveni ustreznosti živil, HACCP sistem, interna kuhinja
Published: 17.10.2013; Views: 836; Downloads: 124
.pdf Full text (1,30 MB)

7.
PREDNOSTI DINAMIČNE RAZSVETLJAVE V GOSPODINJSTVIH
Aleš Rezar, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga zajema opis osnovnih pogojev dobre razsvetljave, izračun energetske učinkovitosti obstoječe razsvetljave in primera dinamične razsvetljave. Sistem dinamične razsvetljave ima posebne zahteve, kot so inteligentna stikala, posebej za to namenjena svetila, senzorji, povezave in krmilniki, zato so predstavljeni kriteriji, ki nam omogočajo lažjo izbiro primernega sistema in možni načini izvedbe dinamičnega sistema. Diplomsko delo obsega izračun ekonomske smiselnosti oziroma povrnitev investicijskih stroškov in opis vplivov dinamične razsvetljave na bivanjsko okolje. Za vse prostore in delovne površine so izvedeni numerični izračuni in simulacija osvetljenosti v programu RELUX.
Keywords: dinamična razsvetljava, energetsko učinkovita razsvetljava, svetloba, RELUX, Standard SIST EN 15193
Published: 20.09.2013; Views: 1244; Downloads: 117
.pdf Full text (7,35 MB)

8.
NAČRTOVANJE VGRADNJE DALJINSKO VODENIH LOČILNIH MEST V OMREŽJE ELEKTRA CELJE
Tomaž Rezar, 2014, undergraduate thesis

Abstract: V pričujočem diplomskem delu je zajeto načrtovanje vgradnje daljinsko vodenih ločilnih mest v omrežje ene od petih slovenskih elektrodistribucijskih družb, in sicer Elektra Celje. Predstavljeno je trenutno obratovalno stanje omrežja ter stikalni aparati, ki so primerni za vgradnjo v daljinsko vodeno ločilno mesto. Na spletni strani Javne agencije RS za energijo so dostopni kazalniki kakovosti napajanja z električno energijo SAIFI in SAIDI za leto 2012. Izbrana sta bila dva najslabše napajana izvoda družbe Elektro Celje, Vojnik in Ljubečna, ki se napajata iz RTP Trnovlje. Za ta izvoda je opisana možnost vgradnje dodatnih DVLM z namenom izboljšanja omenjenih kazalnikov kakovosti. V diplomskem delu so predstavljeni tudi kriteriji, na podlagi katerih naj se takšna ločilna mesta vključujejo v omrežje, da bo njihova umestitev tako po tehnični kot tudi po finančni plati kar najbolj učinkovita in upravičena.
Keywords: daljinsko vodeno ločilno mesto, elektroenergetsko omrežje, avtomatizacija omrežja, odklopnik, ločilno stikalo, bremensko stikalo
Published: 27.05.2014; Views: 1202; Downloads: 209
.pdf Full text (8,42 MB)

9.
UPORABA TEORIJE SKRBI V PRAKSI ZDRAVSTVENE NEGE NA KLINIKI ZA KIRURGIJO
Hilda Rezar, 2014, master's thesis

Abstract: Teoretična izhodišča. Izbor teorije za delovanje v praksi zdravstvene nege je pogojeno z okoljem, v katerem bo uporabljeno. Pri izbiri teorije za klinično prakso moramo upoštevati dejstvo, da mora izbrana teorija medicinske sestre spodbuditi h kritičnemu razmišljanju. Skrb predstavlja osrednje delovanje vsake medicinske sestre v zdravstvenem sistemu, zato predstavlja izbor teorije skrbi za delovanje medicinskih sester na Kliniki za kirurgijo izziv. Namen raziskave je bil opisati Teorijo skrbi Jean Watson in proučiti, ali medicinske sestre na Kliniki za kirurgijo delujejo po načelih desetih dejavnikov skrbi in ali pacienti to delovanje občutijo v času zdravljenja. Raziskovalna metodologija. Uporabili smo kvantitativno metodo raziskovanja. Za zbiranje podatkov smo izbrali vprašalnika Caring factors survey for patient in Caring factors survey for caregivers in ju uporabili z dovoljenjem avtorjev. V raziskavi je sodelovalo 179 medicinskih sester, zaposlenih na Kliniki za kirurgijo, in 135 pacientov, ki so bili zdravljeni na Kliniki za kirurgijo Univerzitetnega kliničnega centra v Mariboru. Rezultati. Ugotovili smo, da medicinske sestre pri svojem delu uporabljajo dejavnike skrbi. Ugotovili smo, da so pacienti vse dejavnike skrbi ocenili višje kot medicinske sestre. Dokazali smo, da obstaja statistično pomembna razlika (p<0.001) pri ocenjevanju skrbnega delovanja medicinskih sester s strani pacientov in medicinskih sester. Na podlagi rezultatov lahko sklepamo, da so pacienti z delovanjem medicinskih sester zadovoljni. Razprava in sklep. Rezultati raziskave dokazujejo skrbno delovanje medicinskih sester na Kliniki za kirurgijo in zavedanje, da je skrb srce delovanja zdravstvene nege kot profesije. Potrebno je nadaljnje raziskovanje in aplikacija rezultatov v prakso.
Keywords: Ključne besede: teorija skrbi, dejavniki skrbi, Jean Watson, zdravstvena nega.
Published: 28.10.2014; Views: 1947; Downloads: 662
.pdf Full text (1,50 MB)

10.
Search done in 0.24 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica